EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ovat myös EU:n kansalaisia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä Euroopan unioni on tehnyt hyväksemme? Ensimmäiseksi voidaan tietysti todeta, että saamme elää rauhassa. Se on jo itsessään valtava saavutus, mutta EU:n hyödyt eivät kuitenkaan pääty tähän.

Jos olet iältäsi 14–18 vuotta ja kiinnostunut tietämään enemmän Euroopan unionista, silloin tämä julkaisu on tarkoitettu juuri sinulle!

Siinä kerrotaan sinulle, miten Euroopan unioni on rakennettu, mitä arvoja jaamme, kuka tekee mitäkin EU:ssa ja miten tämä kaikki vaikuttaa arkielämääsi. Opit lisäksi monista haasteista, joita EU:lla on nykyisin ratkaistavina ja jotka vaikuttavat myös sinun tulevaisuuteesi.

Euroopan unioni on rakennettu ajan kanssa. Työ on jatkuvasti kesken, ja pian on sinun sukupolvesi aika päättää seuraava suunta. Nyt on siis sinun aikasi muodostaa omat mielipiteesi EU:sta. Tämä julkaisu ja siihen kuuluvat tehtävät tarjoavat paitsi ajateltavaa itsellesi myös Eurooppaan liittyviä keskustelunaiheita, joista voit puhua ystäviesi ja perheesi kanssa.

Tähän kirjaseen liittyvä tietovisa on hauska tapa kerrata käsiteltyjä aiheita.

Käytettävissä olevat muodot

Tämä verkkojulkaisu on saatavana 24 kielellä ja seuraavissa muodoissa:

PDF PRINT HTML

Jaa tämä sivu

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelut ja kohdennettu sidosryhmäyhteistyö
1049 Bryssel
BELGIA

Käsikirjoitus on valmistunut tammikuussa 2020.

Tämän julkaisun teksti perustuu vuonna 2010 julkaistun kirjasen ”Eurooppa. Tietolehti nuorille” saksalaiseen käsikirjoitukseen, jonka on laatinut Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Euroopan komission viestinnän pääosasto on tarkistanut ja päivittänyt sen tätä painosta varten.

Publications Office

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2020


© Euroopan unioni, 2020

Tekstin uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä säädetään päätöksessä 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39). Sellaisten valokuvien tai materiaalin käyttöön, johon EU:lla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.


Print
ISBN 978-92-76-00909-2
doi:10.2775/50119
NA-03-19-153-FI-C
PDF
ISBN 978-92-76-00904-7
doi:10.2775/7588
NA-03-19-153-FI-N
HTML
ISBN 978-92-76-00938-2
doi:10.2775/97472
NA-03-19-153-FI-Q

TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki kuvat © Euroopan unioni, lukuun ottamatta seuraavia:

Valokuvat:
Kansilehti © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

Kuvat:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14