EU & MINÄ

Jos olet 15–18-vuotias ja haluat tietää lisää Euroopan unionista, tämä tietolehti on tarkoitettu juuri sinulle! Siinä kerrotaan, miten Euroopan unioni – eli EU – on rakennettu. Siinä kerrotaan myös, mitä yhteisiä arvoja meillä on, kuka tekee mitäkin EU:ssa ja miten tämä kaikki vaikuttaa sinun arkielämääsi. Saat tietää myös, miten EU vastaa tämän päivän suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon ja koronaviruspandemiaan. Se, mitä EU tekee tänään, vaikuttaa sinun tulevaisuuteesi.

Nykyään tuntemaamme Euroopan unionia on rakennettu vähitellen vuosien saatossa. Rakennustyö on jatkuva prosessi, ja pian on sinun sukupolvesi vuoro ottaa ohjat käsiinsä. Sinun on siis aika muodostaa oma mielipiteesi EU:sta. Tästä tietolehdestä ja sen sisältämistä harjoituksista voi olla siinä apua: europa.eu/learning-corner/eu-me_fi

Tätä tietolehteä täydentää verkossa oleva tietovisa , joka on hauska tapa kerrata käsiteltyjä aiheita: europa.eu/learning-corner/quiz_fi

Lisää EU-aiheista aineistoa on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Oppisoppi-sivustolla osoitteessa europa.eu/learning-corner/learning-corner_fi

Jos sinulla on tätä julkaisua koskevia kommentteja tai ehdotuksia, voit lähettää ne osoitteeseen comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Käytettävissä olevat muodot

Tämä verkkojulkaisu on saatavana 26 kielellä ja seuraavissa muodoissa:

PDF PRINT HTML

Jaa tämä sivu

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelut ja kohdennettu sidosryhmäyhteistyö
1049 Bryssel
BELGIA

Käsikirjoitus on valmistunut maaliskuussa 2022.

Tämän julkaisun teksti perustuu vuonna 2010 julkaistun kirjasen ”Eurooppa. Tietolehti nuorille” saksalaiseen käsikirjoitukseen, jonka on laatinut Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Euroopan komission viestinnän pääosasto on tarkistanut ja päivittänyt sen tätä painosta varten.

Publications Office

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2022


© Euroopan unioni, 2022

Tekstin uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä säädetään päätöksessä 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39). Sellaisten valokuvien tai materiaalin käyttöön, johon EU:lla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.


Print
ISBN 978-92-76-44105-2
doi:10.2775/275692
NA-08-21-347-FI-C
PDF
ISBN 978-92-76-44085-7
doi:10.2775/287549
NA-08-21-347-FI-N
HTML
ISBN 978-92-76-44045-1
doi:10.2775/66628
NA-08-21-347-FI-Q

TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki kuvat © Euroopan unioni, lukuun ottamatta seuraavia:

Kansilehti, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.