ALS EUROPESE BURGERS PROFITEREN WE VAN EEN AANTAL ELEMENTAIRE ZAKEN DIE WE ALS VANZELFSPREKEND ERVAREN, BIJVOORBEELD DAT WE IN EEN REGIO LEVEN WAAR VREDE IS, DAT WE DEEL UITMAKEN VAN DE GROOTSTE ECONOMIE TER WERELD EN DAT WE VRIJ ZIJN OM IN ANDERE EU-LANDEN TE WONEN, TE STUDEREN, TE WERKEN EN ERHEEN TE REIZEN. EUROPESE BURGERS PROFITEREN OOK VAN VOORDELEN DIE NIET ZO VOOR DE HAND LIGGEN, MAAR DIE WEL EEN GROOT VERSCHIL MAKEN. IN DIT HOOFDSTUK BEKIJKEN WE ENKELE CONCRETE VOORBEELDEN VAN WAT DE EU DOET VOOR HAAR BURGERS.

WELKE ROL SPEELT DE EU IN JOUW DAGELIJKS LEVEN?

Alles wat de EU doet, is gebaseerd op verdragen die de regels bevatten voor de manier waarop de EU werkt. Die verdragen zijn vrijwillig en democratisch overeengekomen door alle EU-landen.

De EU is actief op gebieden waar de EU-landen daarvoor toestemming hebben gegeven en waar het zinvol is om samen op te treden, zoals klimaatverandering en wereldhandel.

In dit hoofdstuk vind je informatie over wat er al is uitgevoerd en vastgesteld door de EU (en in hoofdstuk 4 “Wat staat er op de EU-agenda?” vind je informatie over wat er wordt gedaan om dit werk voort te zetten). Hier vind je een aantal voorbeelden van dingen die zijn bereikt.

Veilig en gemakkelijk reizen binnen de EU

Door de COVID-19-pandemie is reizen tijdelijk lastiger geworden. Maar onder normale omstandigheden is reizen in Europa veel gemakkelijker dan vroeger. Dat is het geval omdat de meeste EU-landen, en sommige niet-EU-landen, de grenscontroles tussen hun landen hebben afgeschaft. Deze afschaffing van grenscontroles was mogelijk dankzij het Akkoord van Schengen, dat is vernoemd naar het dorp in Luxemburg waar het in 1985 werd ondertekend.

Als Europees burger kun je zonder paspoort binnen de 26 “Schengenlanden” reizen: 22 EU-landen (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden) plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië maken momenteel geen deel uit van het Schengengebied. Wanneer je reist naar of terugkomt van een land buiten het Schengengebied, moet je een geldig paspoort of identiteitsbewijs laten zien.

WIST JE DIT?

Tijdens de coronaviruspandemie hebben de website en app Re-open EU informatie verstrekt over de verschillende geldende beperkingen, zoals nationale regels voor quarantaine en testen, om je te helpen bij het plannen van je reis in Europa (europa.eu/!dX68NW).

Het Europees digitaal coronacertificaat kwam in 2021 beschikbaar voor alle reizigers. Hiermee kunnen EU-burgers en -ingezetenen hun certificaten in de hele EU laten afgeven en verifiëren, zonder taal- of administratieve belemmeringen in een ander land.

OPGAVE 11 HET SCHENGENGEBIED

Maakt jouw land deel uit van het Schengengebied? Ben jij of is je familie kort geleden naar een ander EU-land geweest? Is je paspoort aan de grens gecontroleerd? In 2020 reisden ongeveer twee miljoen Europeanen elke dag naar een ander EU-land voor hun werk. Wat denk je dat Schengen voor hen en voor de economie in die gebieden betekent?

Bespreek dit in kleine groepjes met je klasgenoten.

De gemeente Schengen in Luxemburg, dicht bij het drielandenpunt van Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

Bij het reizen in Europa genieten alle EU-burgers in alle EU-landen de volgende voordelen:

 • ze zijn beschermd door een groot aantal passagiersrechten wanneer ze met het vliegtuig, de trein, een schip of de bus reizen (in bepaalde omstandigheden kunnen ze bijvoorbeeld een vergoeding krijgen wanneer vluchten vertraagd zijn);
 • ze zijn beschermd wanneer ze pakketreizen kopen, wat betekent dat het bedrijf dat de vakantie aan hen heeft verkocht hun klachten in behandeling moet nemen (bijvoorbeeld wanneer het hotel niet van de beloofde kwaliteit is);
 • ze zijn beschermd als een touroperator of luchtvaartmaatschappij failliet gaat.

Je kunt je rechten als passagier altijd en overal raadplegen. Download hiervoor de passagiersrechten-app: europa.eu/!uq48KT

WIST JE DIT?

Bij reizen naar een land buiten de Europese Unie kunnen EU-burgers hulp krijgen van het consulaat of de ambassade van elk ander EU-land als hun eigen land daar niet vertegenwoordigd is.

Gezondheid en veiligheid tijdens het reizen

Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens een bezoek aan een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, heb je als EU-burger onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de inwoners van dat land recht op toegang tot openbare gezondheidszorg. Vraag bij je nationale zorgaanbieder jouw Europese ziekteverzekeringskaart (europa.eu/!xF87kt) aan voordat je naar het buitenland gaat.

WIST JE DIT?

De EU is samen met de landen waaruit zij bestaat ’s werelds grootste schenker van humanitaire hulp. Zij biedt en coördineert noodhulp aan mensen in door rampen getroffen gebieden in Europa en over de hele wereld. Dit omvat hulp na milieurampen zoals aardbevingen, overstromingen en bosbranden. In 2021 omvatte de rescEU-brandbestrijdingsvloot vliegtuigen en helikopters van Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje en Zweden. De vloot wordt in geval van noodsituaties ter beschikking gesteld aan andere EU-landen en aan buurlanden. Het medische team van rescEU treedt ook op tijdens noodsituaties op gezondheidsgebied en bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten.

Meer informatie over rescEU: europa.eu/!m8xHD8

play video Bekijk de video: De Europese ziekteverzekeringskaart
europa.eu/!xF87kt

Een gemeenschappelijke munt in 19 EU-landen: de euro

In 2002 werden de eurobankbiljetten en -munten ingevoerd in 12 EU-landen, en inmiddels hebben in totaal 19 lidstaten hun nationale munt ingeruild voor de euro. Meer dan 75 % van de EU-burgers — 340 miljoen van ons — gebruiken de euro elke dag.

Het gebruiken van een gemeenschappelijke munt in een interne markt waar mensen uit verschillende landen samen handel drijven heeft een groot aantal voordelen. Consumenten kunnen prijzen thuis, in het buitenland en online gemakkelijker vergelijken. Bedrijven kunnen één munt gebruiken om prijzen te berekenen en producten en diensten in rekening te brengen bij klanten en krijgen niet te maken met wisselkoersschommelingen. Zo blijven de prijzen stabiel.

Kom meer te weten over de euro: europa.eu/!vX36bX

WIST JE DIT?

Euromunten hebben een kant die altijd dezelfde is, daar staat een kaart van Europa op. Deze wordt voor alle muntstukken gebruikt, ongeacht het land in de eurozone waar de munt gemaakt is. Aan de andere kant staat een eigen ontwerp per land. Herken je het symbool op deze munt van 2 euro? Kun je raden uit welk land de munt komt?

OPGAVE 12 WELKE LANDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE EUROZONE?

In de tabel hieronder staan alle 27 EU-landen. Kruis de 19 landen aan die de euro als munteenheid gebruiken.

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Studeren, stage lopen, werken en vrijwilligerswerk doen

Dankzij de EU kan iedereen deelnemen aan het vrije verkeer tussen de EU-landen.

Vrij verkeer geldt niet alleen voor reizen en vakanties. Het betekent ook dat je het recht hebt om:

 • overal in de EU stage te lopen en te studeren onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen;
 • overal in de EU te werken en te profiteren van de kansen die de EU-brede arbeidsmarkt biedt.

Hier vind je meer informatie: europa.eu/!CMrtbX

WIST JE DIT?

Op de EURES-website vind je duizenden vacatures vanuit de hele EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Ook helpt de website werkgevers om in andere EU-landen kandidaten te vinden voor hun vacatures (europa.eu/!bHtfYT).

Europass biedt een eenvoudig te gebruiken sjabloon voor je cv, samen met andere hulpmiddelen om je vaardigheden aan werkgevers in de hele EU te laten zien (europa.eu/europass/nl).

De jongerengarantie

Veel jonge mensen hebben niet de specifieke vaardigheden en kwalificaties waar werkgevers naar op zoek zijn. Met de jongerengarantie kan de EU jongeren helpen om nieuwe, nuttige vaardigheden te verwerven. Dit kan door middel van opleidingen op de werkplek of individuele loopbaanbegeleiding gebeuren.

Voor meer informatie en om je in te schrijven kun je contact opnemen met jouw nationale contactpunt: europa.eu/!8b8uNf

Sinds 2014 hebben meer dan 24 miljoen jongeren die zich voor de jongerengarantie hebben geregistreerd een aanbod in de vorm van een baan, vervolgonderwijs, een leerlingplaats of een stage gekregen.

WIST JE DIT?

Sinds de oprichting in 2013 heeft de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen meer dan 900 000 leerlingplaatsen beschikbaar gesteld.

Zie voor meer informatie: europa.eu/!cJjtY3

Jongere kinderen worden ook ondersteund via de Europese kindergarantie, een programma dat is ontworpen voor jongeren onder 18 jaar om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden door middel van onderwijs, gezondheidszorg, voeding en huisvesting.

Zie voor meer informatie
Hoofdstuk 4 “Wat staat er op de EU-agenda?”.

Erasmus+

Misschien heb je al weleens van het Erasmus+-programma gehoord. Dit EU-initiatief helpt mensen om voor een tijdje naar het buitenland te gaan. Erasmus+ staat open voor jongeren, studenten, stagiaires, docenten en ander onderwijspersoneel en voor vrijwilligers van over de hele wereld. Studenten in zowel universitaire als beroepsopleidingen kunnen financiële en organisatorische ondersteuning vanuit Erasmus+ krijgen voor hun verblijf in 33 landen in Europa en de rest van de wereld. Een Europees puntensysteem zorgt ervoor dat in het buitenland behaalde studieresultaten ook voor de studie thuis meetellen.

Scholen kunnen met andere scholen en organisaties in andere EU-landen samenwerken. Vraag je leraar of het schoolhoofd om je te helpen bij het bekijken van de mogelijkheden die Erasmus+ biedt.

Je kunt er ook voor kiezen om in het buitenland werkervaring op te doen. Elk jaar vervullen heel veel jonge Europeanen een deel van hun stage in een ander EU-land. Het Erasmus+-programma werkt via partnerschappen samen met bedrijven en organisaties die projecten voor jongeren publiceren.

play video Bekijk de video: Wat is Erasmus+? europa.eu/!kCvpkp

Kom hier meer te weten over de mogelijkheden die Erasmus+ te bieden heeft: erasmus-plus.ec.europa.eu/nl Je kunt ook luisteren naar de ervaringen van jongeren die hebben deelgenomen aan een uitwisseling in het kader van Erasmus+: audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-112392

En bekijk ook eens de speciale Erasmus+-app: erasmusapp.eu

WIST JE DIT?

Sinds de start van het Erasmus-programma in 1987 hebben meer dan 10 miljoen jongeren geprofiteerd van de mogelijkheden die het programma biedt. Naar verwachting zullen tussen 2021 en 2027 nog eens 10 miljoen jongeren deelnemen aan het nieuwe Erasmus+. Het budget bedraagt 28 miljard euro, meer dan het dubbele van het bedrag dat eerder aan het programma was toegewezen.

Het Europees Solidariteitskorps

Als je een zinvolle bijdrage wilt leveren aan de maatschappij en solidariteit met jouw gemeenschap wilt tonen, zou het Europees Solidariteitskorps een uitgelezen kans voor je kunnen zijn. Het Europees Solidariteitskorps biedt mensen tussen de 18 en 30 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei activiteiten door middel van vrijwilligerswerk of een stage. Dit kan voor veel jongeren een opstapje naar de arbeidsmarkt zijn.

Ben je geïnteresseerd? Lees hier meer over het Europees Solidariteitskorps: youth.europa.eu/solidarity_nl

Hier vind je meer informatie over andere mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de EU: europa.eu/!CMrtbX

play video Bekijk de video: Europees Solidariteitskorps europa.eu/!rQcCn4

DiscoverEU

Dankzij het DiscoverEU-initiatief van de Europese Unie kun je Europa verkennen met een gratis reispas. Als je 18 jaar bent en een burger van een EU-lidstaat bent, kun je één van de gratis reispassen aanvragen en gedurende maximaal een maand de EU gaan verkennen.

WIST JE DIT?

In de eerste vier ronden van het DiscoverEU-programma ontvingen ongeveer 70 000 jongeren een reispas.

Meer informatie over DiscoverEU: europa.eu/youth/discovereu_nl

WIST JE DIT?

De Europese Jongerensite is jouw toegangspoort tot alles wat je moet weten om als jongere in Europa alles uit jezelf te halen. Naast informatie over door de EU gefinancierde programma’s zoals Erasmus+, biedt het portaal ook nieuws en kansen op het gebied van vrijwilligerswerk, werkgelegenheid, onderwijs, reizen, milieu-aangelegenheden, sport en cultuur.

Neem hier een kijkje: europa.eu/youth/home_nl

OPGAVE 13 VRIJWILLIGERSWERK DOEN OF STUDEREN IN HET BUITENLAND

Zie je jezelf vrijwilligerswerk in het buitenland doen of een deel van je studie aan een universiteit in een ander land volgen? Maak in groepjes van twee een lijst met vier argumenten voor en vier argumenten tegen. Welk argument wordt het vaakst genoemd? Vergelijk je resultaten met die van je klasgenoten en bespreek ze.

Vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal

Dankzij de eengemaakte EU-markt geldt niet alleen vrij verkeer van personen, maar ook vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal binnen de EU. Mensen, goederen, diensten en kapitaal worden soms de vier “pijlers” van het vrije verkeer in de EU genoemd. Bedenk wel dat “kapitaal” niet alleen “geld” betekent. Ook investeringen en leningen vallen onder kapitaal. Dit maakt het voor bedrijven in de EU gemakkelijker om in meer dan één land zaken te doen en wereldwijd te concurreren. Ongeacht hun omvang hebben bedrijven in de EU toegang tot de nationale markten van alle EU-landen en tot ongeveer 447 miljoen potentiële klanten. Waarom is dat ook voor jou van belang? Omdat meer concurrentie leidt tot lagere prijzen en een grotere keuze aan producten en diensten voor de eindconsument — jij dus!

WIST JE DIT?

Op de website Uw Europa staan praktische tips en adviezen over leven, werken en reizen in andere EU-landen: europa.eu/youreurope/index_nl.htm

OPGAVE 14 WAT BETEKENT VRIJ VERKEER IN DE PRAKTIJK VOOR JOU?

Bij welke van de vier pijlers van de interne markt (vrij verkeer van personen, goederen, diensten of kapitaal) horen de voorbeelden? Zet een kruisje in het juiste vak.

Voorbeelden Vrij verkeer van personen Vrij verkeer van goederen Vrij verkeer van diensten Vrij verkeer van kapitaal
1. Ik kan een tweedehandsauto kopen in het buitenland en naar huis meenemen zonder invoerrechten te betalen. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
2. Ik mag binnen de EU overal naartoe reizen, waar ik maar wil. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
3. Ik kan in een ander EU-land studeren. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
4. Mijn ouders mogen hun badkamer laten renoveren door een tegelzetter uit een ander EU-land. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
5. Mijn ouders kunnen mij kosteloos geld sturen in het land waar ik studeer. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
6. Ik kan in een ander EU-land werken. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN
7. Ik kan online goederen uit een ander EU-land kopen zonder invoerrechten te betalen. JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN JA / NEEN

Product- en voedselveiligheid

In de hele EU profiteren mensen van hoogwaardige en veilige voedingsmiddelen en goederen. De voedselveiligheidsnormen van de EU behoren tot de strengste ter wereld. De EU heeft verplichte controles in de hele voedselproductieketen ingevoerd om te garanderen dat planten en dieren gezond zijn, levensmiddelen en diervoeders veilig zijn en producten de juiste etiketten hebben.

De EU heeft ook strenge veiligheidseisen ingevoerd voor een breed scala aan producten, zoals speelgoed en elektronische apparaten. Fabrikanten moeten aan deze eisen voldoen om hun producten in EU-landen te mogen verkopen. Als er in heel Europa defecte of gevaarlijke producten worden verkocht, maakt het EU-systeem voor snelle waarschuwingen het voor nationale autoriteiten gemakkelijk om alarm te slaan, de laatste informatie met elkaar te delen en consumenten te beschermen.

 

OPGAVE 15 EUROPESE KEURMERKEN

Via EU-wetten zijn strenge regels voor de etikettering van levensmiddelen, dranken, cosmetica en elektronische apparatuur ingevoerd. Sommige etiketten helpen consumenten beschermen, andere etiketten informeren ze over specifieke productkenmerken. Zo zijn er etiketten om aan te geven of een product biologisch of energiezuinig is. Zonder de juiste etikettering mag een product niet op de markt worden gebracht.

Herken je de onderstaande etiketten? Waar kun je ze vinden? Wat betekenen ze?

Een infografiek van verschillende EU-etiketten die terug te vinden zijn op in de EU gekochte producten.

Kom meer te weten over energie via deze reeks korte video’s: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_nl

Consumentenrechten

Wanneer je in de EU winkelt, word je door allerlei wetten beschermd. Je hebt bijvoorbeeld minimaal twee jaar garantie op producten die je in de EU hebt gekocht. Dit betekent dat je mobiele telefoon, als deze na een jaar kapot gaat, gratis wordt gerepareerd of vervangen, in welk EU-land je de telefoon ook hebt gekocht.

We kopen steeds meer online en EU-consumenten zijn nu beter beschermd dankzij EU-wetten die:

Hoogwaardige telecommunicatie

Velen van ons gebruiken smartphones en tablets. Als EU-burger kun je:

WIST JE DIT?

Dankzij EU-regels kun je je telefoon tijdens het reizen in de EU gebruiken zonder dat dit extra kost. Bovendien hoef je je favoriete muziek of tv-programma’s niet te missen en kun je dezelfde content streamen waarop je je thuis hebt geabonneerd, waar je ook bent in de EU.

Onlineveiligheid

Iedereen die tijd online doorbrengt, weet hoe gemakkelijk het is om ongepaste, misleidende of zelfs extremistische inhoud op internet tegen te komen.

Met het oog op onze veiligheid, bestrijdt de EU-gedragscode illegale haatzaaiende uitlatingen online door ervoor te zorgen dat verzoeken om racistische en xenofobe inhoud te verwijderen snel worden behandeld. De gedragscode over desinformatie is bindend voor sociale netwerken en de reclame-industrie, die samen een reeks afspraken hebben gemaakt die alles omvatten, van transparantie tot nepaccounts. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube en andere onlineplatforms beoordelen nu binnen 24 uur 90 % van de gemelde inhoud. De Europese strategie voor een beter internet voor kinderen heeft een gouden standaard vastgesteld voor de bescherming en bewustmaking van jongere kinderen online.

Kijk op de kaart om bronnen in jouw land te vinden: www.betterinternetforkids.eu/en-GB/sic/netherlands

Het beschermen van jouw individuele gegevens en het waarborgen van je privacy op internet is ook een enorme prioriteit, en de EU beschouwt dit als onderdeel van jouw grondrechten. De algemene verordening gegevensbescherming is een EU-wet die dit helpt te handhaven door een wettelijk kader vast te stellen voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie van personen die in de EU wonen.

Maak je je zorgen over nepnieuws? Met deze toolkit en de hulp van je docent kun je ontdekken hoe je desinformatie kunt herkennen en bestrijden en gesprekken kunt beginnen over het gevaar van slechte informatie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan kwesties die van invloed zijn op de volksgezondheid, de democratie en de culturele en wettelijke normen die aan onze samenlevingen ten grondslag liggen.

europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_nl

 

Gelijkheid en mensenrechten

Iedereen die in de EU woont, is verzekerd van een reeks grondrechten. De eerbiediging van de mensenrechten en de menselijke waardigheid is verankerd in de verdragen en geconsolideerd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, seksuele gerichtheid, ras, etniciteit, nationaliteit, taal, religie, leeftijd of handicap.

De EU werkt nauw samen met de lidstaten om respect voor de medemens te bevorderen, non-discriminatiewetten te handhaven en mensenrechten in de hele EU en daarbuiten te respecteren. Mensenrechtenoverwegingen zijn ook opgenomen in de internationale handelsovereenkomsten van de EU met andere landen.

Vooruitgang begint echter thuis. Tot dusver heeft de EU uitgebreide maatregelen genomen tegen de meest voorkomende vormen van discriminatie. Maatregelen op het gebied van gehandicaptenbeleid variëren bijvoorbeeld van wetten (de EU-toegankelijkheidswet is in 2019 van kracht geworden) tot initiatieven ter bevordering van toegankelijke steden (de EU Access City Awards).

Ondanks deze concrete stappen worden mensen in Europa en de wereld nog steeds slachtoffer van discriminerende behandeling, intimidatie en misbruik. Om de verschillende vormen van haat en discriminatie te bestrijden, heeft de EU een plan gelanceerd om gelijkheid te vergroten.

Zie voor meer informatie Hoofdstuk 4 “Wat staat er op de EU-agenda?”.

Evenwicht tussen werk en privéleven, en kwaliteit van leven

De EU zet zich in voor een eerlijkere, sociaal meer rechtvaardige samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvan is evenwicht tussen ons leven op het werk en ons leven buiten het werk. In 2019 zijn nieuwe EU-regels van kracht geworden om het beroepsleven van ouders en verzorgers te verbeteren. De regels zijn bedoeld om een gelijkere verdeling van ouderschapsverlof aan te moedigen, zorgverlof in te voeren en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Als de regels door alle EU-landen volledig worden toegepast, moet het recht op flexibele werkregelingen zich uitstrekken tot alle werknemers.

Beschermen van het milieu en bestrijden van de klimaatverandering

De EU heeft altijd het voortouw genomen in de strijd tegen klimaatverandering. De EU speelt een leidende rol bij het sluiten van internationale overeenkomsten over het verminderen van de CO2-uitstoot en het verlagen van de mondiale temperatuur in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. De EU hanteert enkele milieunormen die tot de strengste ter wereld behoren. Deze normen beschermen onze natuurlijke habitats, biodiversiteit en luchtkwaliteit en ons drink- en zwemwater. Het Natura 2000-netwerk van de EU van beschermde natuurlijke gebieden heeft ruimten gecreëerd waar duurzame menselijke activiteiten en zeldzame en kwetsbare soorten en habitats naast elkaar kunnen bestaan.

europa.eu/!Dm7u4w

WIST JE DIT?

In juli 2021 zijn nieuwe regels in werking getreden die een verbod opleggen op het gebruik van tien plastic producten voor eenmalig gebruik die het meest worden teruggevonden op de Europese stranden, van wattenstaafjes tot ballonstokjes en rietjes.

europa.eu/!N8jb6W

De strijd tegen klimaatverandering heeft echter een nieuwe, nog urgentere vorm aangenomen. We moeten nu onze inspanningen opvoeren om mensen te beschermen, voedselzekerheid te waarborgen, watertekorten te beperken en de andere gevolgen van extreme temperatuurveranderingen aan te pakken. De EU heeft zich gecommitteerd aan een Europese Green Deal, een uitgebreid pakket maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, met de belofte om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Zie voor meer informatie Hoofdstuk 4 “Wat staat er op de EU-agenda?”.

play video Bekijk de video: GREEN DEAL europa.eu/!VFWGkM

EU-financiering in jouw regio

De landen en regio’s van de EU verschillen niet alleen in grootte; ze hebben ook elk een ander welvaartsniveau. In de loop der jaren hebben duizenden projecten financiering van de EU ontvangen. Deze projecten hebben voor alle individuele EU-landen, maar ook voor de EU als geheel, gunstige effecten gehad door meer werkgelegenheid te creëren, de economische groei te stimuleren en de kwaliteit van leven van burgers te verbeteren.

Mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat de EU projecten bij hen in de buurt financiert of heeft gefinancierd. Toch hebben zij profijt gehad van door EU-financiering gesteunde projecten doordat er miljoenen nieuwe banen zijn gecreëerd, strategische vervoersverbindingen zijn ontwikkeld, de energie-infrastructuur is verbeterd, breedband is uitgerold, er in onderzoek en innovatie is geïnvesteerd en cultureel erfgoed en natuurgebieden worden beschermd.

Bekijk op deze websites een paar voorbeelden van projecten in jouw land die financiering van de EU hebben ontvangen. Je zult zien dat de EU misschien wel veel actiever is bij jou in de buurt dan je had gedacht: ec.europa.eu/regional_policy/nl/projects/ en what-europe-does-for-me.eu/nl/portal

Dankzij EU-financiering kun je overal in Europa waar je dit bord ziet gratis verbinding maken met internet in bibliotheken, parken, musea en andere openbare ruimten.

WIST JE DIT?

Het programma Creatief Europa heeft tot doel om de culturele diversiteit van Europa te bevorderen. Het Europees erfgoedlabel, de Culturele Hoofdsteden van Europa en de Europese dagen van het culturele erfgoed zetten meer mensen ertoe aan om de gemeenschappelijke culturele wortels van Europa te ontdekken.

Kom meer te weten over cultuur en creativiteit in de EU: ec.europa.eu/culture/nl

EU-investeringen in onderzoek

Wetenschap kan de manier waarop we leven transformeren. De EU investeert miljarden euro’s in onderzoek en innovatie om klimaatverandering te bestrijden, groei en banen te stimuleren en de andere uitdagingen aan te pakken. Het belangrijkste financieringsprogramma van de EU op dit gebied heet Horizon Europa. In de vorige financieringscyclus van Horizon Europa is de ontwikkeling van vaccins versneld, is geïnvesteerd in projecten ter bescherming van de biodiversiteit en is de Galileo-satelliet gebruikt om ons te voorzien van nauwkeurigere GPS-systemen en kaarten. Als afspiegeling van het belang ervan voor de toekomst van de EU is aan Horizon Europa voor 2021-2027 een budget van 95,5 miljard euro toegewezen. De focus zal liggen op groene technologieën, kunstmatige intelligentie en nog veel meer.

Kom meer te weten over Horizon Europa: europa.eu/!Xf47NRP

Zie voor meer informatie over de EU-begroting Hoofdstuk 4 “Wat staat er op de EU-agenda?”.

Infografiek over het percentage van de EU-middelen dat aan administratie wordt uitgegeven.

OPGAVE 16 DE EU IN JOUW DAGELIJKSE LEVEN

Hieronder zie je tien voorbeelden van de manier waarop de EU aanwezig is in jouw dagelijkse leven. Kies er drie die voor jou het belangrijkst zijn, vergelijk je antwoorden met die van je klasgenoten en licht je keuzes toe.

Je kunt in alle EU-landen reizen, studeren, werken en wonen. Het vrije verkeer van personen is mogelijk dankzij de Europese interne markt.

De EU heeft de belemmeringen voor vrijhandel tussen haar lidstaten weggenomen. Dit betekent dat je waar je maar wilt in de EU goederen kunt produceren, verkopen en kopen. Het betekent ook dat de consumenten kunnen kiezen uit meer producten tegen lagere prijzen.

Het Akkoord van Schengen heeft ervoor gezorgd dat er geen grenscontroles meer zijn tussen de meeste EU-landen. Je kunt de meeste grenzen binnen de EU nu oversteken zonder paspoort.

Als je naar een ander EU-land reist, kun je ziek worden of een ongeluk krijgen. Met de Europese ziekteverzekeringskaart heb je recht op alle medische behandelingen die niet kunnen wachten totdat je weer thuis bent. Je hebt toegang tot de openbare gezondheidszorg in het buitenland en betaalt hiervoor dezelfde tarieven als de lokale bewoners.

Reizen met het vliegtuig is veel goedkoper geworden. De EU heeft nationale monopolies ontbonden en gezorgd voor concurrentie in de luchtvaartsector. Meer steden hebben nu hun eigen luchthavens en er zijn meer directe vluchten tussen deze steden. Bovendien hebben passagiers meer rechten gekregen.

Het gebruik van mobiele telefoons en andere “slimme” apparaten in het buitenland is in de afgelopen jaren veel goedkoper geworden. De EU-regels hebben de kosten aanzienlijk verlaagd (met meer dan 90 % ten opzichte van 2007) door tariefplafonds in te voeren. In juni 2017 zijn de roamingtarieven afgeschaft; wanneer je je telefoon in het buitenland gebruikt, betaal je nu hetzelfde tarief als thuis.

Als EU-burger ben je eigenaar van je eigen gegevens. Organisaties of bedrijven mogen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, en je hebt het recht om te weten over welke gegevens van jou zij beschikken.

EU-wetten beschermen je wanneer je goederen bestelt of koopt op een andere plek dan in een winkel. Als je bijvoorbeeld een abonnement of een contract ondertekent op straat of online iets koopt, heb je recht op bedenktijd. Je hebt het recht om de bestelling te annuleren of je aankoop binnen 14 dagen te retourneren.

Als consument wil je misschien “groen kopen”. Het energielabel van de EU helpt je bij het maken van de juiste keuzes. Veel producten, zoals gloeilampen, wasmachines, koelkasten en televisies, hebben een EU-energielabel. Zo is het gemakkelijker om de meest energie-efficiënte producten te identificeren. Deze hebben de classificatie “A”.

In de EU geniet je van schoon zwem- en drinkwater. Aangezien milieuvervuiling geen grenzen kent, heeft de EU verplichte, voor heel Europa geldende limieten voor lucht- en waterverontreiniging ingevoerd. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat deze limieten worden nageleefd.