MES, EUROPOS PILIEČIAI, RETAI SUSIMĄSTOME APIE SVARBIAUSIUS DALYKUS, KURIUOS TURIME: APIE TAIKĄ REGIONE, APIE TAI, KAD PRIKLAUSOME VIENAI DIDŽIAUSIŲ PASAULIO EKONOMIKŲ, TAIP PAT APIE LAISVĘ GYVENTI, MOKYTIS, DIRBTI IR KELIAUTI KITOSE ES ŠALYSE. TAIP PAT NAUDOJAMĖS NE TOKIAIS AKIVAIZDŽIAIS KASDIENIO GYVENIMO PRANAŠUMAIS, KURIE IŠ TIKRŲJŲ KEIČIA GYVENIMĄ. ŠIAME SKYRIUJE APTARIAMI KONKRETŪS PAVYZDŽIAI, KĄ ES DARO DĖL SAVO PILIEČIŲ.

KUO ES SVARBI JŪSŲ KASDIENIAME GYVENIME?

Visi ES veiksmai grindžiami sutartimis, kuriose nustatytos ES veikimo taisyklės. Dėl jų savanoriškai ir demokratiškai susitarė visos ES šalys.

ES imasi veiksmų tose srityse, kuriose ES šalys yra ją įgaliojusios veikti ir kuriose prasmingiau veikti kartu, kaip antai klimato kaitos ar pasaulinės prekybos srityse.

Šiame skyriuje rasite informacijos apie tai, ką ES jau yra įgyvendinusi ir nutarusi (o 4 skyriuje „Kas numatyta ES darbotvarkėje?“ pateikiama informacijos apie tai, kas daroma tęsiant šią veiklą). Tai tik keletas iš ES laimėjimų.

Saugios ir paprastos kelionės

Dėl COVID-19 pandemijos kol kas keliauti yra sunkiau. Tačiau įprastinėmis sąlygomis keliauti Europoje dabar daug paprasčiau nei anksčiau. Taip yra dėl to, kad dauguma ES šalių ir kelios ES nepriklausančios šalys yra panaikinusios tarpusavio sienų kontrolę. Sienų kontrolė panaikinta pagal Šengeno susitarimą, pavadintą Liuksemburge esančio miestelio, kuriame Europos šalys 1985 m. pasirašė šį susitarimą, vardu.

Būdami Europos piliečiais galite be paso keliauti 27 Šengeno erdvės šalyse: 23 ES šalyse (Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje), taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Airija, Bulgarija, Kipras ir Rumunija Šengeno erdvei šiuo metu nepriklauso. Keliaudami į Šengeno erdvei nepriklausančias šalis arba iš jų grįždami privalėsite pateikti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Išvengta nelaimės
Kai Anastasijas iš Graikijos persikėlė studijuoti į Lisaboną, jo bute kilo gaisras. Jis nežinojo Portugalijos skubiosios pagalbos telefono numerio, bet prisiminė, kad šioje šalyje, kaip ir gimtojoje Graikijoje ar bet kur kitur ES, jis gali skambinti numeriu 112. Taigi, jis surinko 112 ir tiesiogiai susisiekė su Lisabonos skubiosios pagalbos tarnybomis, o šios į jo namus iš karto atsiuntė ugniagesius.

Jeigu kurioje nors ES šalyje atsidūrėte pavojuje, galite iš bet kurio fiksuotojo arba mobiliojo ryšio telefono nemokamai skambinti Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

11 UŽDUOTIS ŠENGENO ERDVĖ

Ar jūsų šalis priklauso Šengeno erdvei? Ar jūs arba jūsų šeimos narys neseniai keliavote į kitą ES šalį? Ar buvote tikrinami, kai kirtote sieną? 2022 m. maždaug 1,5 mln. žmonių gyveno vienoje Šengeno šalyje, o dirbo kitoje. 3,5 mln. žmonių kasdien vyksta iš vienos Šengeno šalies į kitą. Ką, jūsų manymu, jiems ir tų regionų ekonomikai reiškia Šengeno erdvė?

Aptarkite tai bendraklasių grupelėse.

Šengeno miestas Liuksemburge, netoli Liuksemburgo sienų su Vokietija ir Prancūzija, su ženklais, rodančiais sienas su Vokietija ir Prancūzija.

Visoje ES ginamos visų keliautojų teisės:

 • visos keleivių teisės – keliaujant lėktuvu, traukiniu, laivu, autobusu arba turistiniu autobusu (pvz., atšaukus skrydį, tam tikromis aplinkybėmis keleiviai gali gauti kompensaciją);
 • su atostogų paketo įsigijimu susijusios teisės: tai reiškia, kad atostogų kelialapį pardavusi bendrovė privalo reaguoti į keliautojų skundus (pvz., jei keliautojai apgyvendinami standartų neatitinkančiame viešbutyje);
 • keliautojų teisės bankrutavus kelionių organizatoriui arba oro vežėjui.

Informacijos apie jums taikomas ES keleivių teises galite gauti bet kur ir bet kada. Tereikia atsisiųsti programėlę: europa.eu/!uN74NF

AR ŽINOTE?

Keliaudami į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį ES piliečiai gali kreiptis pagalbos į bet kurios kitos ES šalies konsulatą arba ambasadą, jei jų gyvenamosios šalies atstovybės toje šalyje nėra.

Sveikata ir saugumas keliaujant

Susirgę arba patyrę nelaimingą atsitikimą viešėdami kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje, būdami ES piliečiais turite teisę gauti valstybinės sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pat sąlygomis ir už tokią pat kainą kaip ir tos šalies gyventojai. Prieš išvykdami į užsienį, savo nacionalinio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo paprašykite išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę (europa.eu/!uG84Hc).

AR ŽINOTE?

ES ir jos valstybės narės pasaulyje teikia daugiausia humanitarinės pagalbos. Pastaraisiais metais ES reagavo į keletą krizių, pavyzdžiui, Ukrainoje, Jemene, Sirijoje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. ES taip pat teikia pagalbą žmonėms nelaimės ištiktuose regionuose Europoje ir pasaulyje ir koordinuoja tokios pagalbos teikimą, pasitelkdama ES civilinės saugos mechanizmą. Bet kuri šalis gali į ją kreiptis pagalbos. 2022 m. mechanizmu pasinaudota 106 kartus, pvz., siekiant reaguoti į karą Ukrainoje, miškų gaisrus Europoje, COVID-19 Europoje bei visame pasaulyje ir potvynius Pakistane.

Daugiau informacijos apie „rescEU“: europa.eu/!qW3B3c ir ES civilinės saugos mechanizmą: europa.eu/!YTRBmG

play video ŽIŪRĖTI VAIZDO SIUŽETĄ: Europos sveikatos draudimo kortelė
europa.eu/!uG84Hc

20 ES šalių bendra valiuta – euras

2002 m. 12 ES šalių buvo pradėti naudoti euro banknotai ir monetos, o šiuo metu savo nacionalinę valiutą euru yra pakeitusios iš viso 20 šalių. Kasdien eurais naudojasi daugiau nei 75 proc. – apie 347 mln. – ES gyventojų.

Bendrojoje rinkoje, kurioje įvairių šalių gyventojai kartu prekiauja, bendra valiuta suteikia daug pranašumų. Vartotojams lengviau palyginti kainas savo šalyje, užsienyje ir internete. Bendrovės gali viena valiuta nustatyti vartotojams taikomas kainas, nepatirdamos valiutų kurso svyravimų keliamos rizikos. Todėl kainos išlieka stabilios.

Daugiau informacijos apie eurą: europa.eu/!Pn84QU

AR ŽINOTE?

Viena euro monetų pusė vienoda – visų tokia pat, kad ir kurioje euro zonos šalyje jos būtų nukaldintos, – joje pavaizduotas Europos žemėlapis. Kitos monetos pusės dizainą kiekviena šalis pasirenka pati. Ar atpažįstate, kieno simbolis pavaizduotas ant šios 2 eurų monetos? Ar atspėsite, kurios šalies ši moneta?

12 UŽDUOTIS KURIOS ŠALYS PRIKLAUSO EURO ZONAI?

Toliau lentelėje nurodytos visos 27 ES šalys. Pažymėkite 20 šalių, kurių valiuta yra euras.

 • Airija
 • Austrija
 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Estija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Kipras
 • Kroatija
 • Latvija
 • Lenkija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Rumunija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Švedija
 • Vengrija
 • Vokietija

Studijos, stažuotės, darbas ir savanoriška veikla

Dėl ES visi gali naudotis laisve judėti iš vienos ES šalies į kitą.

Judėjimo laisvė galioja ne vien kelionėms ir atostogoms. Tai reiškia, kad taip pat galite:

 • stažuotis ir mokytis bet kurioje ES šalyje tokiomis pat sąlygomis kaip tos šalies piliečiai;
 • dirbti bet kurioje ES šalyje ir naudotis visos ES darbo rinkos teikiamomis galimybėmis.

Daugiau informacijos: europa.eu/!76yrXw

AR ŽINOTE?

EURES interneto svetainėje pateikiama tūkstančiai darbo skelbimų iš visos ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos. Ji taip pat padeda darbdaviams kitose ES šalyse rasti kandidatų į laisvas darbo vietas (europa.eu/!PPHcwJ).

Europass“ – patogus naudoti gyvenimo aprašymo šablonas ir kitos priemonės, kuriomis naudodamiesi galite visoje ES darbdaviams pristatyti savo gebėjimus (europa.eu/europass/lt).

Jaunimo garantijų iniciatyva

Daug jaunuolių neturi tam tikrų darbdaviams reikalingų įgūdžių ir kvalifikacijos. Įgyvendindama Jaunimo garantijų iniciatyvą, ES gali padėti jaunimui įgyti naujų naudingų įgūdžių. Gali būti rengiamas mokymas darbo vietoje arba suteikiamas konkrečiam asmeniui skirtas profesinis orientavimas.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir užsiregistruoti, kreipkitės į nacionalinį informacijos centrą: europa.eu/!w6kB3J

Nuo 2013 m. daugiau nei 24 mln. jaunuolių, užsiregistravusių Jaunimo garantijų iniciatyvos programose, gavo darbo pasiūlymą, tęsė mokslus, tapo pameistriais ar stažuotojais.

AR ŽINOTE?

Nuo 2013 m., kai buvo sukurtas, Europos pameistrystės aljansas pasiūlė per 1 mln. pameistrystės programų.

Daugiau informacijos: europa.eu/!xxCqUf

Be to, jaunesniems vaikams parama teikiama pagal Europos vaiko garantijų sistemą – jaunesniems nei 18 metų vaikams skirtą kovos su socialine atskirtimi ir skurdu programą, užtikrinant švietimą, sveikatos priežiūrą, mitybą ir būstą.

Daugiau informacijos pateikiama
4 skyriuje „Kas numatyta ES darbotvarkėje?“.

Programa „Erasmus+“

Tikriausiai jau esate girdėję apie programą „Erasmus+“. Ši ES iniciatyva sudaro sąlygas tam tikrą laiką praleisti užsienyje. Programa skirta viso pasaulio jaunimui, studentams, stažuotojams, mokytojams ir švietimo darbuotojams, taip pat savanoriams. Studentai gali gauti „Erasmus+“ finansinę ir organizacinę paramą, kad galėtų mokytis 33 Europos ir pasaulio šalių universitetuose ir profesinėse mokyklose. Taikant Europos kreditų skaičiavimo sistemą užtikrinama, kad užsienyje sukaupti mokymosi kreditai būtų pridėti prie studijų jūsų šalyje kreditų.

Mokyklos gali bendradarbiauti su kitų ES šalių mokyklomis ar organizacijomis. Paprašykite savo mokytojo (-os) arba mokyklos direktoriaus (-ės) padėti rasti informacijos apie „Erasmus+“ teikiamas galimybes.

Taip pat galite pasirinkti mokymosi darbo vietoje kursus užsienyje. Daug jaunų europiečių kasmet dalį pameistrystės programos baigia kitoje ES šalyje. Pagal programą „Erasmus+“ palaikomi partnerystės ryšiai su bendrovėmis ir institucijomis, skelbiančiomis apie projektus, kuriuose gali dalyvauti jaunimas.

play video ŽIŪRĖTI VAIZDO SIUŽETĄ: Kas yra „Erasmus+“? europa.eu/!H9r7x7

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus. Be to, galite pasiklausyti „Erasmus+“ jaunimo mainų programoje dalyvavusių jaunuolių pasakojimų apie savo patirtis: audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392

Taip pat galite parsisiųsti specialią „Erasmus+“ programėlę: erasmusapp.eu/

AR ŽINOTE?

Nuo 1987 m., kai buvo pradėta įgyvendinti pirmoji programa „Erasmus“, jos teikiamomis galimybėmis pasinaudojo daugiau nei 10 mln. jaunuolių. Numatoma, kad 2021–2027 m. naująja programa „Erasmus+“ pasinaudos dar 10 mln. žmonių. 28 mlrd. EUR programos biudžetas daugiau nei dvigubai didesnis už anksčiau šiai programai skirtą sumą.

Europos solidarumo korpusas

Jeigu norite prasmingai prisidėti prie visuomenės gerovės ir pademonstruoti solidarumą su savo bendruomene, Europos solidarumo korpusas gali suteikti puikių galimybių. Jis 18–30 metų jaunimui sudaro sąlygas dalyvauti įvairioje veikloje – imtis savanoriškos veiklos arba dalyvauti mokomojoje praktikoje. Daugeliui jaunuolių tai taip pat gali būti galimybė rasti darbą.

Domina? Daugiau informacijos apie Europos solidarumo korpusą: europa.eu/youth/solidarity_lt

Daugiau informacijos apie kitas savanoriškos veiklos galimybes ES: europa.eu/learning-corner/work-and-study_lt.

play video ŽIŪRĖTI VAIZDO SIUŽETĄ: Europos solidarumo korpusas europa.eu/!HKgY3J

Iniciatyva „DiscoverEU“

Europos Sąjungos iniciatyva „DiscoverEU“ suteikia galimybę geriau susipažinti su Europa pasinaudojus nemokamu kelionės bilietu. Jeigu jums 18 metų ir turite ES valstybės narės pilietybę, galite prašyti nemokamo kelionės bilieto ir iki mėnesio keliauti po ES.

AR ŽINOTE?

Daugiau kaip 200 000 jaunuolių yra gavę „DiscoverEU“ kelionės bilietą.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą „DiscoverEU“: europa.eu/youth/discovereu_lt.

AR ŽINOTE?

Europos jaunimo portale galite sužinoti viską, ko reikia jaunimui mėgautis gyvenimu Europoje. Portale ne tik pateikiama informacijos apie ES finansuojamas programas, kaip antai „Erasmus+“, bet ir pristatomos naujienos bei galimybės užsiimti savanoriška veikla, dirbti, mokytis, keliauti, taip pat su aplinka, sportu ir kultūra susiję dalykai.

Pasidomėkite: europa.eu/youth/home_lt

13 UŽDUOTIS SAVANORIŠKA VEIKLA ARBA STUDIJOS UŽSIENYJE

Ar įsivaizduojate, kad galėtumėte užsienyje užsiimti savanoriška veikla arba dalį laiko studijuoti kitos šalies universitete? Pasiskirstę poromis sugalvokite po keturis argumentus „už“ ir „prieš“. Kurie argumentai svaresni? Palyginkite savo rezultatus su bendraklasių rezultatais ir juos aptarkite.

Laisvas prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas

Veikiant ES bendrajai rinkai, laisvai judėti Europos Sąjungoje gali ne tik žmonės, bet ir prekės, paslaugos ir kapitalas. Asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas kartais vadinamas keturiais laisvo judėjimo ES aspektais. Turėkite omenyje, kad kapitalas nėra tik pinigai. Tai apima ir investicijas bei paskolas. Dėl to ES įmonėms lengviau veikti ne vienoje šalyje ir konkuruoti pasaulio mastu. Bet kokio dydžio bendrovės Europos Sąjungoje gali patekti į visų ES šalių nacionalines rinkas ir pasiekti maždaug 447 mln. galimų vartotojų. Kodėl tai svarbu? Kai konkurencija didesnė, mažėja kainos, o jūs, kaip galutinis vartotojas, galite rinktis iš didesnio produktų ir paslaugų asortimento.

AR ŽINOTE?

Interneto svetainėje „Jūsų Europa“ suteikiama praktinės pagalbos ir patarimų apie gyvenimą, darbą ir keliones kitose ES šalyse: europa.eu/youreurope/index_lt.htm

14 UŽDUOTIS KĄ JUMS PRAKTIŠKAI REIŠKIA LAISVO JUDĖJIMO TEISĖ?

Susiekite pateiktus pavyzdžius su keturiais bendrosios rinkos aspektais (laisvu asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu) ir pažymėkite atitinkamą langelį.

Pavyzdžiai Laisvas asmenų judėjimas Laisvas prekių judėjimas Laisvas paslaugų judėjimas Laisvas kapitalo judėjimas
1. Galiu užsienyje nusipirkti naudotą automobilį ir parsivežti jį į savo šalį – muito mokėti nereikės. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
2. Galiu keliauti ES, kur tik noriu. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
3. Galiu studijuoti kitoje ES šalyje. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
4. Mano tėvai gali pasisamdyti plytelių klojėją iš kitos ES šalies, kad šis suremontuotų jiems vonią. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
5. Mano tėvai gali be papildomų mokesčių atsiųsti man pinigų į tą šalį, kurioje studijuoju. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
6. Galiu dirbti kitoje ES šalyje. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne
7. Galiu internetu pirkti prekių iš kitos ES šalies ir muito mokėti nereikės. Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne Taip / Ne

Produktų ir maisto sauga

Visoje ES žmonių naudai užtikrinama aukšta maisto ir prekių kokybė ir sauga. ES taikomi vieni aukščiausių pasaulyje maisto saugos standartų. Ji yra įvedusi privalomų patikrų visoje žemės ūkio maisto produktų grandinėje sistemą, kuria užtikrinama, kad augalai ir gyvūnai būtų sveiki, kad maistas ir pašarai būtų saugūs ir kad produktai būtų tinkamai ženklinami.

Be to, įvairiems produktams, be kita ko, žaislams ir elektroniniams prietaisams, ES yra nustačiusi griežtus saugos reikalavimus. Kad galėtų savo produktais prekiauti ES šalyse, gamintojai privalo laikytis tų reikalavimų. Jeigu Europoje parduodama defektų turinčių ar pavojingų produktų, nacionalinės valdžios institucijos, naudodamosi ES skubaus informavimo sistema, gali lengvai paskelbti įspėjimą, tarpusavyje dalytis naujausia informacija ir pasirūpinti vartotojų saugumu.

 

15 UŽDUOTIS ŽENKLINIMAS EUROPOJE

ES teisės aktais nustatytos griežtos maisto, gėrimų, kosmetikos gaminių ir elektroninių prietaisų ženklinimo taisyklės. Kai kurie ženklai padeda apsaugoti vartotojus, kitais informuojama apie tam tikras produkto ypatybes. Pavyzdžiui, tam tikri ženklai rodo, kurie produktai yra ekologiški arba efektyviai vartoja energiją. Tinkamai nepaženklintų gaminių teikti rinkai neleidžiama.

Ar atpažįstate toliau pateiktus ženklus? Kur juos galima rasti? Ką jie reiškia?

Infografikas: įvairios ES etiketės, kurias galima matyti ant ES perkamų produktų:

Ilgasis aprašymas. CE ženklas, ES ekologinis ženklas, ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė, ES ekologinės gamybos logotipas, ES geografinės nuorodos.

Daugiau informacijos apie energetiką pateikiama šiuose trumpuose vaizdo įrašuose: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_lt

Vartotojų teisės

Kai apsiperkate ES, esate saugomi įvairiausių įstatymų. Pavyzdžiui, jums suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija ES įsigytiems gaminiams. Taigi jei po metų jūsų mobilusis telefonas suges, jis bus nemokamai pataisytas arba pakeistas, neatsižvelgiant į tai, kurioje ES šalyje buvo įsigytas.

Vis daugiau žmonių apsiperka internetu, ir ES teisės aktais dabar užtikrinama geresnė ES vartotojų apsauga:

Kokybiškos telekomunikacijos

Daugelis mūsų naudojamės išmaniaisiais telefonais ir planšetėmis. Kaip ES piliečiai galite:

AR ŽINOTE?

Dėl ES taikomų taisyklių keliaudami ES savo telefonu galite naudotis be papildomų mokesčių. Be to, nepraleisite mėgstamų muzikos ar televizijos laidų ir bet kurioje ES šalyje galėsite siųstis tą patį turinį, kurį esate užsiprenumeravę savo šalyje.

Saugumas internete

Visi besinaudojantieji internetu žino, kad internete lengva aptikti netinkamo, klaidinančio ar net ekstremistinio turinio.

Kad būtume saugūs, pagal ES elgesio kodeksą kovojama su neteisėta neapykantos retorika internete užtikrinant, kad prašymai pašalinti rasistinį ir ksenofobinį turinį būtų kuo sparčiau išnagrinėti. Pasirašę kovos su dezinformacija praktikos kodeksą, socialinių tinklų ir reklamos sektoriaus atstovai kartu susitarė prisiimti įsipareigojimus dėl įvairiausių aspektų nuo skaidrumo iki netikrų paskyrų. „Facebook“, „Microsoft“, „Twitter“, „YouTube“ ir kitos interneto platformos dabar 90 proc. pažymėto turinio įvertina per 24 valandas. Europos strategija dėl geresnio interneto vaikams nustatytas jaunesnio amžiaus vaikų apsaugos ir įgalėjimo internete pavyzdinis standartas.

Šiame žemėlapyje galite peržiūrėti, kokios priemonės veikia jūsų šalyje: betterinternetforkids.eu/sic.

Dar vienas esminis prioritetas – apsaugoti jūsų asmens duomenis ir užtikrinti jūsų privatumą internete, nes tai ES laiko viena iš jūsų pagrindinių teisių. Tai įgyvendinti padeda Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – ES teisės aktas, kuriuo nustatyta ES gyvenančių žmonių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo teisinė sistema.

Ar jums kelia nerimą melagingos naujienos? Naudodamiesi šiuo priemonių rinkiniu ir padedami mokytojos (-o), galite sužinoti, kaip pastebėti dezinformaciją ir su ja kovoti, taip pat pradėti kalbėtis svarbiomis temomis, susijusiomis su klaidingos informacijos keliama grėsme. Tarp jų yra klausimų, susijusių su visuomenės sveikata, demokratija ir kultūrinėmis bei teisinėmis normomis, kuriomis remiasi mūsų visuomenė.

 

Lygybė ir žmogaus teisės

Užtikrinamos įvairios visų ES gyvenančių žmonių pagrindinės teisės. Pagarba žmogaus teisėms ir orumui įtvirtinta sutartyse ir sustiprinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Bet kokia diskriminacija dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, religijos, amžiaus ar negalios yra draudžiama.

Kartu su valstybėmis narėmis ES stengiasi ugdyti pagarbą kitiems, užtikrinti kovos su diskriminacija teisės aktų vykdymą ir puoselėti žmogaus teises ES ir už jos ribų. Žmogaus teisių aspektai įtraukti ir į ES tarptautinius prekybos susitarimus su kitomis šalimis.

Vis dėlto pirmiausia rūpinamasi pažanga namie. Iki šiol ES yra ėmusis plataus užmojo veiksmų kovodama su dauguma pagrindinių diskriminacijos formų. Pavyzdžiui, su negalia susijusios politikos srityje taikytos įvairios priemonės: nuo teisės aktų (2019 m. įsigaliojo ES prieinamumo aktas) iki iniciatyvų, kuriomis skatinama kurti prieinamus miestus (Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas).

Nepaisant šių konkrečių veiksmų, žmonės Europoje ir pasaulyje vis dar kenčia dėl diskriminacinio elgesio, priekabiavimo ir smurto. Kovodama su įvairių formų neapykanta ir diskriminacija, ES paskelbė lygybės didinimo planą.

Daugiau informacijos pateikiama 4 skyriuje „Kas numatyta ES darbotvarkėje?“.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir gyvenimo kokybė

ES deda daug pastangų, kad visuomenė taptų sąžiningesnė ir socialiai teisingesnė. Svarbi to dalis – užtikrinti pusiausvyrą tarp žmonių darbinės veiklos ir jų gyvenimo po darbo. Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. visos ES šalys turi taikyti ES taisykles, kuriomis gerinamas tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinis gyvenimas. Taisyklėmis siekiama paskatinti lygiau dalytis vaiko priežiūros atostogas, įvedamos slaugos atostogos ir sprendžiami per menko moterų atstovavimo darbo rinkoje klausimai. Teisę į lanksčias darbo sąlygas taip pat turėtų įgyti visi darbuotojai.

Daugiau informacijos: europa.eu/!gQVn6W

Aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita

Kovodama su klimato kaita ES visada grūmėsi pirmose gretose. Ji vadovauja sudarant tarptautinius susitarimus dėl išmetamo anglies dioksido kiekio ir pasaulinės temperatūros mažinimo pagal Paryžiaus susitarimą. ES aplinkosaugos standartai vieni aukščiausių pasaulyje. Tais standartais užtikrinama natūralių buveinių, biologinės įvairovės, geriamojo vandens, maudyklų vandens ir oro kokybės apsauga. ES tinklą „Natura 2000“ sudaro saugomos natūralios gamtinės zonos, kuriose gali būti vykdoma tvari žmonių veikla, nedaranti žalos pažeidžiamoms ir retoms rūšims ir buveinėms.

AR ŽINOTE?

2021 m. liepos mėn. įsigaliojo taisyklės, pagal kurias draudžiama naudoti 10 rūšių vienkartinius plastiko gaminius, kurių dažniausiai randama Europos paplūdimiuose: nuo vatos pagaliukų iki balionų lazdelių ir šiaudelių.

Vis dėlto paaiškėjo, kad su klimato kaita būtina kovoti aktyviau. Dabar privalome labiau pasistengti apsaugoti žmones, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, mažinti vandens trūkumą ir švelninti kitas ekstremalių temperatūros pokyčių pasekmes. ES yra įsipareigojusi įgyvendinti Europos žaliąjį kursą – platų kovos su klimato kaita priemonių paketą, siekdama, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Daugiau informacijos pateikiama: „4 skyriuje „Kas numatyta ES darbotvarkėje?“.

play video ŽIŪRĖTI VAIZDO SIUŽETĄ: Europos žaliasis kursas europa.eu/!WXdYWm

Finansavimas iš ES lėšų jūsų regione

ES šalys ir regionai skiriasi ne tik dydžiu – nevienodas ir jų gerovės lygis. Per daug metų iš ES lėšų finansuoti tūkstančiai projektų. Šie projektai buvo naudingi atskiroms ES šalims ir visai ES, nes padėjo kurti darbo vietas, paspartino ekonomikos augimą ir pagerino piliečių gyvenimo kokybę.

Žmonės ne visada žino, kad ES finansavo arba finansuoja netoli jų gyvenamosios vietos įgyvendinamus projektus. Tačiau iš ES lėšų remiami projektai jiems atnešė naudos: sukurta milijonai naujų darbo vietų, išplėtotos strateginės transporto jungtys, patobulinta energetikos infrastruktūra, plačiai diegtas plačiajuostis ryšys, investuota į mokslinius tyrimus ir inovacijas, pasirūpinta kultūros paveldo ir vaizdingų gamtos teritorijų apsauga.

Pasižvalgykite po šias interneto svetaines ir raskite savo šalies projektų, kurie buvo finansuoti iš ES lėšų. Sužinosite, kad ES yra daug arčiau jūsų namų, nei galbūt manėte: kohesio.ec.europa.eu/lt/

Dėl ES finansavimo galite nemokamai naudotis internetu bibliotekose, parkuose, muziejuose ir kitose Europos viešosiose erdvėse, kuriose pamatysite šį ženklą.

AR ŽINOTE?

Programos „Kūrybiška Europa“ tikslas – puoselėti Europos kultūros įvairovę. Europos paveldo ženklas, Europos kultūros sostinės ir Europos paveldo dienos sudaro sąlygas daugiau žmonių atrasti bendras Europos kultūrines šaknis.

Daugiau informacijos apie kultūrą ir kūrybiškumą ES: ec.europa.eu/culture/

ES investicijos į mokslinius tyrimus

Mokslas gali pakeisti mūsų gyvenseną. Todėl ES milijardus eurų investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurie padeda kovoti su klimato kaita, spartinti ekonomikos augimą, kurti daugiau darbo vietų ir spręsti kitus mums kylančius uždavinius. ES pagrindinė šios srities finansavimo programa vadinama „Europos horizontas“. Per ankstesnį finansavimo ciklą programa „Europos horizontas“ padėjo sparčiau sukurti vakcinas, pagal ją buvo investuojama į biologinės įvairovės apsaugos projektus ir naudojantis „Galileo“ palydovu pateiktos tikslesnės GPS sistemos ir žemėlapiai. Pripažįstant šios programos svarbą ES ateičiai, 2021–2027 m. „Europos horizontui“ skirtas 95,5 mlrd. EUR biudžetas. Daugiausia dėmesio bus skiriama žaliosioms technologijoms, dirbtiniam intelektui ir daugeliui kitų dalykų.

Daugiau sužinokite apie programą „Europos horizontas“: europa.eu/!Xf47NRP

Daugiau informacijos apie ES biudžetą pateikiama 4 skyriuje „Kas numatyta ES darbotvarkėje?“

Infografike parodyta, kokia ES biudžeto dalis išleidžiama administracinėms reikmėms.

Ilgasis aprašymas. 2021–2027 m. ES biudžetas, papildytas „Next Generation EU“ lėšomis, sudaro 2 018 mlrd. EUR. Maždaug 4 proc. lėšų išleidžiama administravimui.

16 UŽDUOTIS ES JŪSŲ KASDIENIAME GYVENIME

Toliau pateikiama 10 pavyzdžių, koks yra ES poveikis kasdieniam jūsų gyvenimui. Išsirinkite tris jums svarbiausius pavyzdžius, palyginkite juos su bendraklasių pasirinktais pavyzdžiais ir paaiškinkite, kodėl taip pasirinkote.

Galima keliauti, studijuoti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Veikiant ES bendrajai rinkai, žmonės gali laisvai judėti.

ES yra panaikinusi kliūtis, trukdžiusias jos narėms tarpusavyje laisvai prekiauti. Tai reiškia, kad prekes galima gaminti, parduoti ir pirkti bet kurioje ES šalyje. Be to, vartotojai gali rinktis iš didesnio produktų asortimento, o kainos yra mažesnės.

Pagal Šengeno susitarimą daugumoje ES šalių sienų kontrolė nebetaikoma. Dabar daugumos ES valstybių sienas galima kirsti net neparodžius paso.

Keliaudami kitoje ES šalyje galite susirgti arba patirti nelaimingą atsitikimą. Turėdami Europos sveikatos draudimo kortelę turite teisę gauti visą būtiną medicininę priežiūrą, kol grįšite į savo šalį. Užsienyje gausite valstybės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas už tokią pat kainą kaip ir vietos gyventojai.

Keliauti lėktuvu dabar daug pigiau. ES panaikino nacionalinę monopoliją ir atvėrė kelią konkurencijai aviacijos sektoriuje. Dabar daugiau miestų turi savo oro uostus ir yra daugiau tiesioginių skrydžių tarp miestų. Be to, keleiviams suteikta daugiau teisių.

Užsienyje naudotis mobiliaisiais telefonais ir išmaniaisiais įrenginiais pastaraisiais metais tapo gerokai pigiau. Pagal ES taisykles nustačius viršutinę kainos ribą, kainos labai sumažėjo (nuo 2007 m. – daugiau nei 90 proc.). 2017 m. birželio mėn. buvo panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai, taigi užsienyje naudodamiesi savo telefonu mokėsite tiek pat, kiek savo šalyje.

Kaip ES piliečiui, jūsų duomenys priklauso jums. Negavusios jūsų sutikimo, organizacijos ar bendrovės negali tvarkyti jūsų asmens duomenų, o jūs turite teisę žinoti, kokios informacijos apie jus jos turi.

ES teisės aktai jus gina visais atvejais, kai prekes užsisakote arba perkate ne parduotuvėje. Pavyzdžiui, pasirašę užsakymo dokumentą ar sutartį gatvėje arba ką nors nusipirkę internetu galite persigalvoti. Turite teisę per 14 dienų atšaukti užsakymą arba grąžinti pirkinį.

Kaip vartotojas galite pageidauti pirkti aplinką tausojančius gaminius. ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė padės pasirinkti teisingai. ES energijos vartojimo efektyvumo etikete ženklinama daug gaminių, pvz., lempos, skalbyklės, šaldytuvai ir televizoriai. Ši etiketė padeda atsirinkti labiausiai energiją taupančius produktus – jie žymimi raide A.

ES galima mėgautis švariu maudyklų ir geriamuoju vandeniu. Aplinkos taršai sienų nėra, todėl ES nustatė privalomas, visoje Europoje taikytinas oro ir vandens taršos ribines vertes. ES šalys privalo užtikrinti, kad šios ribos nebūtų viršijamos.