ALLA EU-MEDBORGARE HAR TILLGÅNG TILL VISSA GRUNDLÄGGANDE SAKER SOM VI TAR FÖR GIVNA: EN VÄRLDSDEL MED FRED, ATT VARA EN DEL AV VÄRLDENS STÖRSTA EKONOMI OCH FRIHETEN ATT BO I ELLER RESA TILL ANDRA EU-LÄNDER. MEN EU-MEDBORGARNA HAR OCKSÅ ANDRA, MINDRE UPPENBARA FÖRDELAR – VARDAGLIGA SAKER SOM GÖR STOR SKILLNAD. I DETTA KAPITEL GES NÅGRA EXEMPEL PÅ VARFÖR EU ÄR BETYDELSEFULLT FÖR MEDBORGARNA.

HUR PÅVERKAR EU DIN VARDAG

EU kan inte ta hand om allt – och det har heller aldrig varit målet. EU:s handlingsutrymme fastställs och begränsas tydligt i EU-fördragen. Den övergripande principen är att EU bara ska agera när ett mål bättre kan uppnås tillsammans på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Kanske har du någon gång undrat vad EU gör och har gjort för dig? Här följer några exempel.

Säkra och enkla resor inom EU

Att resa i Europa är mycket enklare i dag än vad det brukade vara. De flesta EU-länder, och några länder som inte är med i EU, har avskaffat gränskontrollerna vid resor mellan dessa länder. De har undertecknat Schengenavtalet, som är uppkallat efter den by i Luxemburg där det första avtalet om att avskaffa gränskontroller skrevs under 1985.

Som EU-medborgare kan du resa fritt mellan de 26 ”Schengenländerna”: 22 EU-länder (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Irland har valt att inte ingå i Schengenområdet, och Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien har ännu inte rätt att gå med. När du reser till eller hem från länder utanför Schengenområdet behöver du visa upp ett giltigt pass eller id-kort.

När personer som är medborgare i något av EU-länderna reser inom EU har de

 • skydd av en heltäckande uppsättning passagerarrättigheter vid resor med flyg, tåg, båt eller buss, i vissa fall kan de t.ex. få ersättning om flyget ställs in,
 • skydd när de köper en paketresa, vilket innebär att det företag som sålde resan måste hantera eventuella klagomål (t.ex. om hotellet visar sig vara sämre än väntat),
 • skydd om en researrangör eller ett flygbolag går i konkurs,
 • möjlighet att få hjälp hos ett annat EU-lands konsulat eller ambassad när de reser till ett land utanför EU, om deras eget hemland inte finns representerat i landet (t.ex. kan de få hjälp om de förlorat viktiga dokument eller varit med om en allvarlig olycka).

VISSTE DU DETTA?

Du kan kontrollera dina EU-passagerarrättigheter var och när som helst. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen om passagerarrättigheter.

Uppgift 11

SCHENGENOMRÅDET

Ingår ditt land i Schengenområdet? Har du eller någon i din familj nyligen rest till ett annat EU-land? Var ni tvungna att gå igenom en passkontroll? Under 2018 jobbpendlade 1,7 miljoner européer från ett EU-land till ett annat varje dag. Vad tror du att Schengen betyder för dem och för ekonomin i de områdena? Diskutera i smågrupper med dina klasskamrater.

Studera, göra praktik och arbeta var som helst i EU

Tack vare EU utnyttjar många ungdomar sin rätt till fri rörlighet mellan EU-länder.

Som EU-medborgare har du rätt att

 • göra praktik eller studera var som helst i EU på samma villkor som landets medborgare,
 • arbeta var som helst i EU och utnyttja möjligheterna med en EU-omfattande arbetsmarknad.

VISSTE DU DETTA?

För att hjälpa unga EU-medborgare som är nya på arbetsmarknaden har kommissionen skapat webbplatsen ”Your first EURES job”. Där kan 18–35-åringar från EU, Island och Norge få hjälp att söka jobb, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat land. Arbetsgivare får också hjälp med att hitta personal från ett annat EU-land.

Erasmus+

Du kanske redan har hört talas om – eller kommer kanske snart att höra talas om – programmet ”Erasmus+”. Det är ett EU-program för ungdomar som vill studera utomlands under en period. Studenter kan få ekonomiskt och praktiskt stöd för en vistelse vid ett europeiskt partneruniversitet. Tack vare det gemensamma europeiska poängsystemet kan studiepoäng från ett utländskt universitet tillgodoräknas för studierna i hemlandet.

Skolor kan samarbeta med andra skolor eller organisationer från andra EU-länder. De flesta av dessa partnerskap måste bestå av minst tre organisationer från tre olika länder. Be din lärare eller rektor att kolla upp vilka möjligheter till ”strategiska partnerskap” som erbjuds genom Erasmus+.

Du kan också göra praktik utomlands. Varje år väljer många unga EU-medborgare att genomföra en del av sin praktik i ett annat EU-land. Programmet samarbetar med företag och institutioner som erbjuder projekt för ungdomar.

VISSTE DU DETTA?

Sedan det första Erasmusprogrammet startade 1987 har över 5 miljoner ungdomar gynnats av dess möjligheter. Mer information om Erasmus+ hittar du här.

Ungdomsgarantin

Många ungdomar har inte de färdigheter eller kvalifikationer som arbetsgivarna behöver. Genom ungdomsgarantin ser EU till att ungdomar ges möjlighet att få de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar, antingen genom praktik eller personlig yrkesvägledning.

Den europeiska solidaritetskåren

EU har lanserat ett nytt initiativ för ungdomar som vill göra något meningsfullt och visa solidaritet i sitt samhälle. Den europeiska solidaritetskåren ger européer i åldern 18–30 år möjlighet att delta i många olika sorters solidaritetsverksamheter, antingen som volontärer eller som anställda. Det kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många unga.

Vill du delta? Läs mer om initiativet och ta reda på vilken utbildning och vilket språkligt och ekonomiskt stöd du kan få – eller ansök om att gå med – på solidaritetskårens webbplats.

Uppgift 12

ARBETA SOM VOLONTÄR ELLER STUDERA UTOMLANDS

Kan du tänka dig att arbeta som volontär utomlands eller att studera en termin eller två på ett universitet i ett annat EU-land? Arbeta två och två, och skriv en lista med fyra argument för och fyra emot. Vilken sida vinner? Jämför era resultat med klasskamraterna och diskutera.

Fri rörlighet för varor, tjänster och kapital inom EU

Tack vare EU:s inre marknad är det inte bara människor som kan röra sig fritt inom EU:s gränser, utan också varor, tjänster och kapital. ”Kapital” betyder inte bara pengar. Det omfattar också investeringar, lån och kredit och annan verksamhet som hanteras av finansinstitut, t.ex. arv och gåvor. Det gör det enklare för företag i EU att bedriva verksamhet i mer än ett land och att konkurrera på världsmarknaden. Oavsett storlek har företag tillgång till de nationella marknaderna i samtliga EU-länder och till ungefär 446 miljoner potentiella kunder. Varför är detta även bra för dig? Eftersom ökad konkurrens leder till lägre priser och ett större utbud av produkter och tjänster.

Uppgift 13

VAD BETYDER DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR DIG I PRAKTIKEN?

Sätt ett kryss i rutan för den frihet (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) som passar in på texten.

Fri rörlighet för personer Fri rörlighet för varor Fri rörlighet för tjänster Fri rörlighet för kapital
1 Jag kan köpa en begagnad bil utomlands och ta med den hem utan att betala någon tullavgift.
2 Jag kan åka vart jag vill inom EU.
3 Jag kan studera i ett annat EU-land.
4 Mina föräldrar kan anlita en kakelläggare från ett annat EU-land för att renovera badrummet.
5 Mina föräldrar kan skicka pengar till mig i det land där jag studerar.
6 Jag kan arbeta i ett annat EU-land.
7 Jag kan köpa varor från ett annat EU-land på nätet utan att betala tullavgifter.

Sjukvård och säkerhet i hela EU

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du besöker ett annat EU-land har du som EU-medborgare rätt att få den offentliga vård du behöver i vilket EU-land som helst, på samma villkor som invånarna i det landet. Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan innan du reser utomlands.

EU-medborgare har också tillgång till säkra livsmedel med korrekt märkning och som dessutom håller hög kvalitet. EU har bland de strängaste reglerna för livsmedelssäkerhet i världen. Genom obligatoriska kontroller av jordbruket och livsmedlen garanteras att växter och djur är friska, att livsmedel och djurfoder är säkra och att produkterna har en korrekt märkning.

VISSTE DU DETTA?

Det europeiska systemet för tidig varning om farliga produkter (Rapex) underlättar informationsutbyte mellan nationella myndigheter i 30 länder och Europeiska kommissionen om farliga produkter (utom livsmedel). Om tillverkare eller distributörer upptäcker att en av de produkter de säljer är farlig måste de informera den behöriga myndigheten i sitt land. Mer information finns här

Uppgift 14

EUROPEISK KVALITETSMÄRKNING

EU-lagstiftningen innehåller stränga regler om märkning av vissa produkter, t.ex. livsmedel, drycker och kosmetika. Därigenom vill man skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och hjälpa dem att fatta rätt beslut. Produkter utan märkning får inte säljas på EU:s marknad.

Känner du igen dessa märkningar? Var kan man hitta dem? Vad betyder de?

Konsumenters rättigheter i EU

När du handlar i EU skyddas du av många olika lagar. Som konsument i EU har du t.ex. minst två års garanti på bl.a. elektronikprodukter som du har köpt i ett EU-land. Det betyder att om din mobiltelefon går sönder efter ett år har du rätt att få den reparerad eller ersatt utan kostnad, oavsett var i EU du köpte den.

Sedan 2015 har konsumenter i EU också fått ett bättre skydd vid köp online. Nu finns en EU-lag som

 • ger dig 14 dagars returrätt på varor som köpts på distans, både via nätet och på telefon,
 • förbjuder dolda avgifter och kostnader online, och
 • förbjuder rutor som är ikryssade på förhand, vilket tidigare har använts för att lura konsumenter att t.ex. köpa en oönskad reseförsäkring eller hyra en bil.

VISSTE DU DETTA?

Vad gör du om du har köpt en ny platt-tv men den inte levereras, eller om du har köpt en produkt från ett annat EU-land som visar sig vara trasig? Nu kan du få pengarna tillbaka. Sedan juli 2017 kan privatpersoner och småföretag använda sig av det ändrade europeiska småmålsförfarandet för att lösa gränsöverskridande betalningstvister som gäller upp till 5 000 euro.

Bra telekommunikationer i EU

Vi är många som använder smarttelefoner och surfplattor. Som EU-medborgare kan du

VISSTE DU DETTA?

Sedan 2007 har roamingavgifterna minskat med mer än 90 %. Att ”roama som hemma” – dvs. att kunder betalar inhemska priser oavsett vart de reser i EU – blev verklighet för alla i EU i juni 2017.

En gemensam valuta i 19 EU-länder: euron

Eurosedlar och euromynt infördes i 12 EU-länder 2002, och hittills har 19 länder ersatt sin nationella valuta med euron. Över 340 miljoner EU-medborgare, dvs. 75 % av alla i EU, använder euron dagligen.

Det finns ett antal fördelar med att använda en gemensam valuta på en inre marknad där människor från olika länder bedriver handel tillsammans. Det blir enklare för konsumenter att jämföra priserna hemma, utomlands och online. Företag kan beräkna priser och ta betalt i en enda valuta och löper ingen risk att drabbas av förändringar i valutakurserna. Dessutom blir priserna stabilare när inga transaktionsavgifter tas ut.

VISSTE DU DETTA?

Alla euromynt har en sida som ser likadan ut, med en karta av Europa, men på den andra sidan finns olika bilder beroende på i vilket land i euroområdet som myntet har sitt ursprung. Känner du igen symbolen på detta tvåeuromynt? Kan du gissa vilket land det kommer ifrån?

Uppgift 15

VILKA LÄNDER HÖR TILL EUROOMRÅDET?

Tabellen nedan innehåller alla 27 EU-länder. Kryssa för de 19 länder som ingår i det s.k. euroområdet, dvs. som använder euron som valuta.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

EU-finansiering i din region

Länderna och regionerna i EU är inte bara olika stora – de är också olika rika. EU har finansierat tusentals projekt under åren. Det är till fördel både för de enskilda EU-länderna och för EU som helhet, eftersom invånarnas livskvalitet ökar, ekonomin växer och nya jobb skapas.

Folk är inte alltid medvetna om att EU finansierar, eller har finansierat, projekt i det område där de själva bor. Tack vare EU-stödda projekt har man emellertid kunnat skapa miljontals nya jobb, upprätta tusentals kilometer av strategiska transport-, energi- och bredbandsnät, investera i forskning och innovation, skydda kulturarvet och värdefulla naturområden och mycket, mycket mer.

På följande webbplatser finns några exempel på EU-finansierade projekt i ditt land. Kanske upptäcker du att EU finns mycket närmare dig än du tidigare trott.

VISSTE DU DETTA?

EU-budgeten för 2020 är 169 miljarder euro. Det motsvarar ungefär 1 % av det totala värdet på alla varor och tjänster som produceras i EU.

Det mesta av EU:s budget (ungefär 94 %) går till projekt och program för studenter, forskare, jordbrukare, företag, organisationer, städer och regioner runtom i EU. En del går också till utvecklingsbistånd till länder utanför EU. Omkring 6 % av budgeten går till administration.

Uppgift 16

EU I DIN VARDAG

Nedan ser du tio exempel på hur EU spelar en roll i sina medborgares dagliga liv. Välj ut de tre exempel som är viktigast för dig, jämför dina svar med klasskamraternas och förklara varför du valt som du gjort.

Du kan resa, studera, arbeta och bo i vilket EU-land som helst. Alla kan välja var de vill bo eller söka jobb. Fri rörlighet för personer har blivit möjlig tack vare EU:s inre marknad.

EU har tagit bort hinder för frihandel mellan medlemsstaterna. Det innebär att du kan producera, sälja och köpa varor var du vill i EU. Det ger också konsumenterna tillgång till ett större utbud av varor till lägre priser.

Numera är det mycket enkelt att resa i Europa. Genom Schengenavtalet har gränskontrollerna mellan de flesta EU-länderna avskaffats. Nu kan du resa över de flesta gränser inom EU utan att visa ditt pass.

När du reser i ett annat EU-land kan det hända att du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Som EU-medborgare har du rätt till all medicinsk behandling som inte kan vänta tills du kommer hem. Med det europeiska sjukförsäkringskortet får du statlig sjukvård utomlands och betalar samma avgifter som landets egna invånare

Flygresor har blivit mycket billigare. EU har avskaffat nationella monopol och möjliggjort konkurrens i flygbranschen. Fler städer har fått en egen flygplats och det finns fler direktflyg mellan dem. Dessutom har passagerarnas rättigheter stärkts.

På senare år har det blivit mycket billigare att använda mobiltelefoner och smarta enheter utomlands. Tack vare EU:s regler har kostnaderna gått ner betydligt (över 90 % sedan 2007) p.g.a. pristak. Roamingavgifterna avskaffades i juni 2017, vilket innebär att du betalar samma pris som hemma när du använder din telefon utomlands.

Garantin för konsumentvaror, t.ex. elektroniska apparater, gäller nu i minst två år. Det betyder t.ex. att om din mobiltelefon slutar fungera efter ett år har du rätt att få den reparerad eller ersatt utan kostnad. Det spelar ingen roll i vilket EU-land du köpte produkten.

Du är skyddad av EU-lagstiftning när du beställer eller köper varor från ett annat ställe än en butik. Om du t.ex. tecknar en prenumeration eller ett avtal på gatan eller köper något på nätet har du rätt att ångra dig. Du kan annullera din beställning eller skicka tillbaka en köpt vara inom 14 dagar.

Om du vill köpa miljövänliga produkter kan EU:s energimärkning hjälpa dig att välja rätt. Många produkter, däribland glödlampor, tvättmaskiner, kylskåp och tv-apparater, är märkta med EU:s energimärkning. Det gör det enklare att hitta de mest energieffektiva produkterna, som klassificeras som ”A+++”.

I EU finns rent bad- och dricksvatten. Miljöföroreningar stoppas inte av gränserna, och det är såklart mycket viktigt att vi alla har tillgång till ren luft och rent vatten. EU har infört obligatoriska, EU-omfattande gränsvärden för luft- och vattenföroreningar, som EU-länderna måste hålla sig till.