DE EU & IK

Ben je tussen 15 en 18 jaar oud en wil je meer weten over de Europese Unie? Dan is dit boekje iets voor jou! Het leert je hoe de Europese Unie — of, in het kort, de “EU” — tot stand is gekomen. Ook kom je te weten welke waarden we delen, wie wat doet binnen de EU en wat dit voor jou betekent in het dagelijks leven. Daarnaast krijg je meer inzicht in de grote uitdagingen waar de EU vandaag de dag voor staat, zoals klimaatverandering, de digitale wereld en COVID-19. Waar de EU zich momenteel voor inzet zal ook jouw toekomst beïnvloeden.

De vorming van de Europese Unie zoals we haar nu kennen heeft vele jaren geduurd. Het is en blijft “werk in uitvoering” en het zal niet lang meer duren of het is de beurt aan jouw generatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Daarom is het tijd dat jij je eigen mening vormt over de EU. Dit boekje en de opgaven die erin staan, kunnen je daarbij helpen: europa.eu/learning-corner/eu-me_nl

De onlinequiz bij dit boekje is een leuke manier om de onderwerpen die hier worden behandeld nog eens door te nemen: europa.eu/learning-corner/quiz_nl

Meer informatie over de EU is ook te vinden in alle officiële talen van de EU op de website Leerhoek: europa.eu/learning-corner/home_nl

Heb je opmerkingen of suggesties over deze publicatie? Stuur ze naar: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Beschikbare formaten

Deze online publicatie is beschikbaar in 26 talen en in de volgende formaten:

PDF PRINT HTML

Deel deze pagina

Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatie
Dienst Redactie en Publieksinformatie
1049 Brussel
BELGIË

Manuscript voltooid in april 2023.

De tekst van deze publicatie is gebaseerd op het Duitse manuscript van de publicatie Europe: A journal for young people, geschreven door Eckart D. Stratenschulte, Europese Academie Berlijn, 2010. Voor deze editie is dit manuscript herzien en geactualiseerd door het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie.

Publications Office

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2023


© Europese Unie 2023

Hergebruik met bronvermelding toegestaan. Het hergebruik van de documenten van de Europese Commissie wordt geregeld bij Besluit 2011/833/EU (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39). Voor gebruik of overname van foto’s of andere materialen die niet onder het auteursrecht van de EU vallen, moet rechtstreeks toestemming aan de houders van het desbetreffende auteursrecht worden gevraagd.


Print
ISBN 978-92-76-60330-6
doi:10.2775/189283
NA-04-22-312-NL-C
PDF
ISBN 978-92-76-60313-9
doi:10.2775/66983
NA-04-22-312-NL-N
HTML
ISBN 978-92-76-99398-8
doi:10.2775/761952
NA-04-22-312-NL-Q

VERMELDINGEN
Alle foto’s © Europese Unie, behalve:

Titelblad: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Bron: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.