ANTWOORDEN OP DE OPGAVEN

HOOFDSTUK 1 "WAT IS DE EUROPESE UNIE?"

OPGAVE 1 WIE IS LID VAN DE EU?

Een kaart met alle landen die tot de EU behoren en hun vlaggen.

OPGAVE 3 WAT BETEKENEN DE WAARDEN EN BEGINSELEN VAN DE EU IN DE PRAKTIJK?

Een land ... (A)
kan lid van de EU worden
(B)
kan geen lid van de EU worden
1. dat geen persvrijheid garandeert NEEN JA
2. dat de doodstraf toepast NEEN JA
3. dat zijn burgers toestaat om tegen de regering te protesteren JA NEEN
4. waarin regelmatig een nieuw parlement wordt gekozen JA NEEN
5. waarin de legerleiding bepaalt wat er in de politiek gebeurt en indien nodig met militaire macht ingrijpt in het binnenlands beleid NEEN JA
6. waarin mensen als onschuldig worden beschouwd totdat een rechtbank hun schuld heeft bewezen JA NEEN
7. waarin slechts één partij bestaat die ook altijd de regering vormt NEEN JA
8. waarin minderheden worden beschermd, zelfs wanneer de meerderheid tegen hen is JA NEEN

HOOFDSTUK 2 "HOE WERKT DE EUROPESE UNIE?"

OPGAVE 7 WIE DOET WAT IN DE EU?

Wie ... Europees Parlement Europese Raad Raad van de Europese Unie Europese Commissie Hof van Justitie van de EU
1. doet voorstellen voor EU-wetten? NEEN NEEN NEEN JA NEEN
2. keurt EU-wetten goed? JA NEEN JA NEEN NEEN
3. bestaat uit één vertegenwoordiger/lid per EU-land? NEEN JA JA JA JA
4. wordt rechtstreeks gekozen? JA NEEN NEEN NEEN NEEN
5. beheert de begroting? NEEN NEEN NEEN JA NEEN
6. vertegenwoordigt de belangen van de burgers? JA NEEN NEEN NEEN NEEN
7. vertegenwoordigt de belangen van EU-landen/hun regeringen? NEEN JA JA NEEN NEEN
8. behartigt de belangen van de EU als geheel? NEEN NEEN NEEN JA NEEN
9. beslist over de interpretatie van de EU-wetten? NEEN NEEN NEEN NEEN JA
10. bepaalt de algemene politieke koers van de EU? NEEN JA NEEN NEEN NEEN

OPGAVE 8 HOE WETTEN TOT STAND KOMEN IN DE EU

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor. Het Europees Parlement en de Raad van de EU onderzoeken de voorgestelde wetgeving, en kunnen deze vervolgens aannemen, wijzigen of verwerpen.

OPGAVE 9 WIE IS WIE?

Je weet nu al veel over de Europese instellingen, maar ken je ook de namen en gezichten van de mensen die er leiding aan geven? Weet je bijvoorbeeld wie op dit ogenblik de volgende functie bekleedt?

Roberta Metsola Voorzitter van het Europees Parlement
Charles Michel Voorzitter van de Europese Raad
Ursula von der Leyen Voorzitter van de Europese Commissie
Josep Borrell Fontelles Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie

HOOFDSTUK 3 "WELKE ROL SPEELT DE EU IN JOUW DAGELIJKSE LEVEN?"

OPGAVE 12 WELKE LANDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE EUROZONE?

 • EUR
  België
 • NEE
  Bulgarije
 • EUR
  Cyprus
 • NEE
  Denemarken
 • EUR
  Duitsland
 • EUR
  Estland
 • EUR
  Finland
 • EUR
  Frankrijk
 • EUR
  Griekenland
 • NEE
  Hongarije
 • EUR
  Ierland
 • EUR
  Italië
 • EUR
  Kroatië
 • EUR
  Letland
 • EUR
  Litouwen
 • EUR
  Luxemburg
 • EUR
  Malta
 • EUR
  Nederland
 • EUR
  Oostenrijk
 • NEE
  Polen
 • EUR
  Portugal
 • NEE
  Roemenië
 • EUR
  Slovenië
 • EUR
  Slowakije
 • EUR
  Spanje
 • NEE
  Tsjechië
 • NEE
  Zweden
Deze munt van 2 euro komt uit Griekenland.; Er staat een scène op van een mozaïek in Sparta (derde eeuw voor Christus), waarin te zien is hoe Europa wordt ontvoerd door Zeus, die het uiterlijk van een stier heeft aangenomen. Europa is een personage uit de Griekse mythologie naar wie Europa is vernoemd.

OPGAVE 14 WAT BETEKENT VRIJ VERKEER IN DE PRAKTIJK VOOR JOU?

Voorbeelden Vrij verkeer van personen Vrij verkeer van goederen Vrij verkeer van diensten Vrij verkeer van kapitaal
1. Ik kan een tweedehandsauto kopen in het buitenland en naar huis meenemen zonder invoerrechten te betalen. NEEN JA NEEN NEEN
2. Ik mag binnen de EU overal naartoe reizen, waar ik maar wil. JA NEEN NEEN NEEN
3. Ik kan in een ander EU-land studeren. JA NEEN NEEN NEEN
4. Mijn ouders mogen hun badkamer laten renoveren door een tegelzetter uit een ander EU-land. NEEN NEEN JA NEEN
5. Mijn ouders kunnen mij kosteloos geld sturen in het land waar ik studeer. NEEN NEEN NEEN JA
6. Ik kan in een ander EU-land werken. JA NEEN NEEN NEEN
7. Ik kan online goederen uit een ander EU-land kopen zonder invoerrechten te betalen. NEEN JA NEEN NEEN

OPGAVE 15 EUROPESE KEURMERKEN

EU-wetten hebben strenge regels voor de etikettering van bepaalde producten (bijvoorbeeld levensmiddelen, dranken en cosmetica) ingevoerd om de gezondheid en veiligheid van consumenten te beschermen en hen te helpen de juiste keuzes te maken. Zonder de juiste etikettering mag een product niet op de markt worden gebracht.

De CE-markering is een label voor veiligheid waaruit blijkt dat het product voldoet aan de Europese normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

 

Het milieukeurmerk van de EU wordt toegekend aan milieuvriendelijke producten en diensten. Het is een vrijwillige regeling die in 1980 is ingevoerd door middel van een EU-wet.

 

Het EU-energielabel geeft aan hoe een apparaat op een schaal van A tot en met G scoort wat betreft energie-efficiëntie. Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt en klasse G (rood) het minst. Voor bepaalde productcategorieën (koelkasten, diepvriezers, vaatwassers, wasmachines en televisietoestellen) is op 1 maart 2021 een gloednieuwe versie van dit label ingevoerd. Andere producten volgen de komende jaren.

 

Het biologische logo van de EU geeft aan dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Voor verwerkte producten betekent dit dat ten minste 95 % van de landbouwingrediënten biologisch is.

 

De drie kwaliteitslogo’s van de EU geven aan dat levensmiddelen bepaalde kenmerken hebben die het gevolg zijn van de specifieke geografische regio waarin zij zijn geproduceerd of de traditionele wijze waarop ze werden samengesteld of geproduceerd.