EUROOPA KODANIKENA SAAME OSA HÜVEDEST, MIDA PEAME SAGELI ISEENESESTMÕISTETAVAKS: ELAME PIIRKONNAS, KUS VALITSEB RAHU, OLEME OSA MAAILMA SUURIMAST MAJANDUSEST NING MEIL ON VABADUS ELADA, ÕPPIDA, TÖÖTADA JA RINGI REISIDA TEISTES ELi RIIKIDES. EUROOPA KODANIKEL ON KA EELISED, MIS EI OLE NII ILMSED: VÄIKESED IGAPÄEVAHÜVED, MILLE MÕJU ON AGA KÄEGAKATSUTAV. SELLES PEATÜKIS VAADELDAKSE MÕNDA KONKREETSET NÄIDET SELLE KOHTA, MIDA EL OMA KODANIKE HEAKS TEEB.

KUIDAS PUUTUB EL SINU IGAPÄEVAELLU?

Kogu ELi tegevus põhineb aluslepingutel, milles on sätestatud ELi toimimise reeglid. Kõik ELi riigid on need vabatahtlikult ja demokraatlikult kokku leppinud.

EL tegutseb valdkondades, kus ELi riigid on talle selleks loa andnud ja kus on mõttekas ühiselt tegutseda, näiteks kliimamuutused või üleilmne kaubandus.

Sellest peatükist leiad teavet selle kohta, mida EL on juba ellu viinud ja teinud (ja 4. peatükis „Mis ELil kavas on?“ leiad teavet selle kohta, mida selle töö jätkamiseks tehakse). Allpool on loetletud vaid mõned ELi senistest saavutustest.

Turvaline ja lihtne reisimine

Reisimine on COVID-19 pandeemia tõttu ajutiselt raskendatud. Tavaolukorras on aga reisimine Euroopas tänapäeval märksa lihtsam kui varem. See tuleneb sellest, et enamik ELi riike ja mõni ELi mittekuuluv riik on loobunud omavahelisest piirikontrollist. Piirikontrolli kaotamine on võimalik tänu Schengeni lepingule, mis on nime saanud Luksemburgis asuva küla järgi, kus Euroopa riigid lepingu 1985. aastal sõlmisid.

Euroopa kodanikuna saad ilma passita reisida 26 Schengeni riigis, mille hulka kuuluvad 22 ELi riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari) ning Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Küpros ja Rumeenia ei kuulu praegu Schengeni alasse. Reisides mõnda riiki, mis jääb väljapoole Schengeni ala, või sellisest riigist naastes tuleb esitada kehtiv pass või isikutunnistus.

KAS TEADSID?

Koroonaviiruse pandeemia ajal on veebisait Re-open EU ja samanimeline äpp pakkunud teavet erinevate kehtivate piirangute kohta, nagu riikide karantiini- ja testimisreeglid, et aidata sul planeerida oma Euroopa-reisi (europa.eu/!uJ74vD).

2021. aastal tehti kõigile reisijatele kättesaadavaks ELi digitaalne COVID-tõend. ELi kodanikele ja elanikele on nüüd võimalik kogu ELis väljastada digitaalseid COVID-tõendeid ja neid ka kontrollida, ilma et teises riigis tekiks keele- või haldustakistusi.

11. ÜLESANNE. SCHENGENI ALA

Kas sinu riik kuulub Schengeni alasse? Kas oled ise või on mõni su pereliige reisinud hiljuti mõnda teise ELi riiki? Kas pidid läbima piirikontrolli? 2020. aastal sõitis umbes 2 miljonit eurooplast iga päev töö pärast teise ELi liikmesriiki. Mis sa arvad, mida tähendab Schengen neile ja nende piirkondade majandusele?

Moodustage väikesed rühmad ja arutage seda küsimust oma klassikaaslastega.

Schengeni linn, mis asub Luksemburgis, nii Saksamaa kui ka Prantsusmaa piiri lähedal. Pildil kujutatud viidad osutavad kummalegi piirile.

ELis reisides on kõigil

 • õigus reisijaõigustega tagatud kaitsele, kui sõidetakse lennuki, rongi, laeva või bussiga (näiteks võivad nad teatud tingimustel saada lennu tühistamise korral hüvitist);
 • õigus kaitsele puhkusepakettide ostmisel, mis tähendab seda, et paketi müünud ettevõtja peab lahendama reisijate kaebused (nt kui hotell ei vasta nõuetele);
 • õigus kaitsele reisikorraldaja või lennuettevõtja pankroti korral.

Võid alati ja kõikjal kontrollida, millised on sinu reisijaõigused ELis. Lihtsalt laadi alla reisijaõiguste äpp veebisaidilt europa.eu/!cjCMbw.

KAS TEADSID?

Reisides väljaspool Euroopa Liitu saavad ELi kodanikud abi mis tahes teise ELi riigi konsulaadist või saatkonnast, kui nende koduriik ei ole asjaomases välisriigis esindatud.

Tervis ja ohutus reisimisel

Kui haigestud või satud õnnetusse teises ELi riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis viibides, on sul ELi kodanikuna õigus saada riiklikku tervishoiuteenust asjaomase riigi kodanikega samadel tingimustel ja sama hinnaga. Küsi oma riiklikult tervishoiuteenuse osutajalt enne välismaale minekut Euroopa ravikindlustuskaarti (europa.eu/!vY34vw).

KAS TEADSID?

EL koos oma liikmesriikidega on maailma suurim humanitaarabi andja. Ta annab hädaabi inimestele katastroofide tõttu kannatada saanud piirkondades Euroopas ja kogu maailmas ning koordineerib seda. Näiteks abi, mida antakse pärast keskkonnakatastroofe, nagu maavärinad, üleujutused ja metsatulekahjud. 2021. aastal kuulusid rescEU tuletõrje masinaparki Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa ja Rootsi lennukid ja helikopterid. Masinapark anti hädaolukorras teiste ELi riikide ja naaberriikide käsutusse. rescEU meedikute rühm tegutseb ka tervisealaste hädaolukordade ning keemia-, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaõnnetuste ajal.

Lisateavet rescEU kohta saab veebisaidilt europa.eu/!YVjGVp

play video VAATA VIDEOT: Euroopa ravikindlustuskaart
europa.eu/!vY34vw

19 ELi riigi ühisraha euro

2002. aastal võeti 12 ELi riigis kasutusele euro pangatähed ja mündid. Nüüdseks on kokku 19 ELi riiki asendanud oma valuuta euroga ja enam kui 75% ELi elanikest, st 340 miljonit meist, kasutab eurot iga päev.

Ühisraha kasutamisel ühtsel turul, kus kauplevad koos eri riikidest pärit inimesed, on palju eeliseid. Tarbijatel on lihtsam võrrelda hindu kodus, välismaal ja internetis. Ettevõtjad saavad arveldada klientidega ühes valuutas ja neid ei ohusta vahetuskursi kõikumine. See hoiab hinnad stabiilsena.

Lisateavet euro kohta leiad veebisaidilt europa.eu/!cb83qv.

KAS TEADSID?

Euromüntidel on üks ühine külg, mida kasutatakse kõigi müntide puhul, olenemata sellest, millises euroala riigis need on valmistatud, ja millel on kujutatud Euroopa kaart. Teise külje on aga kujundanud iga riik ise. Kas tunned ära sellel kaheeurosel kujutatud sümboli? Kas oskad ära arvata, kust see pärit on?

12. ÜLESANNE. MILLISED RIIGID KUULUVAD EUROALASSE?

Allpool esitatud tabelis on loetletud kõik 27 ELi riiki. Märgi 19 riiki, kes kasutavad rahaühikuna eurot.

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Eesti
 • Hispaania
 • Horvaatia
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Läti
 • Madalmaad
 • Malta
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

Õppimine, koolitustel osalemine, töötamine ja vabatahtlik tegevus

Tänu ELile võib igaüks kasutada õigust liikuda vabalt ELi riikide vahel.

Liikumisvabadus ei kehti mitte ainult ühest liikmesriigist teise ja puhkusele sõitmisel. See tähendab ka seda, et sul on õigus

 • osaleda koolitustel ja õppida kõikjal ELis asjaomase liikmesriigi kodanikega samadel tingimustel;
 • töötada kõikjal ELis ning kasutada kogu ELi hõlmaval tööturul pakutavaid võimalusi.

Lisateavet saad siit: europa.eu/!cTk8cg

KAS TEADSID?

EURESe veebisaidilt leiad tuhandeid töökuulutusi kogu EList, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast ja Šveitsist. Samuti aitab see tööandjatel leida oma vabade töökohtade täitmiseks kandidaate teistest ELi riikidest (europa.eu/!V7Rwdp).

Europass pakub sulle CV jaoks hõlpsasti kasutatavat vormi ja muid vahendeid, mille abil saad oma oskustest teada anda tööandjatele kogu ELis (www.europa.eu/europass/et).

Noortegarantii

Paljudel noortel puuduvad teatavad oskused ja kvalifikatsioon, mida tööandjad otsivad. Noortegarantii kaudu saab EL aidata noortel omandada uusi ja kasulikke oskusi. Selleks võidakse pakkuda väljaõpet töökohal või individuaalset karjäärinõustamist.

Lisateabe saamiseks ja registreerumiseks pöördu oma riikliku kontaktpunkti poole: europa.eu/!WG6vwP.

Alates 2014. aastast on üle 24 miljonile noorele, kes olid registreerunud noortegarantii programmides, pakutud tööd, täiendusõpet, töökohapõhist õpet või praktikakohta.

KAS TEADSID?

Alates selle loomisest 2013. aastal on Euroopa Õpipoisiõppe Liit teinud kättesaadavaks üle 900 000 praktikakoha.

Lisateavet vt: europa.eu/!MHtUvU.

Väiksemaid lapsi toetatakse ka Euroopa lastegarantii kaudu, mis on alla 18aastastele mõeldud programm, mille eesmärk on võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu haridus-, tervishoiu-, toitumis- ja eluasemevõimaluste pakkumise kaudu.

Lisateavet saab
4. peatükis „Mis ELil kavas on?“.

Erasmus+

Vahest oled juba kuulnud Erasmus+ programmist. See ELi algatus aitab inimestel viibida teatud aja välismaal. See on mõeldud noortele, üliõpilastele, praktikantidele, õpetajatele ja haridustöötajatele ning kogu maailma vabatahtlikele. Nii ülikoolis kui ka kutseõppes õppijad saavad Erasmus+ programmist rahalist ja korralduslikku tuge, et elada 33 Euroopa ja maailma riigis. Euroopa punktisüsteemiga tagatakse, et välisriigis saavutatud õpitulemusi võetakse arvesse ainepunktide arvestamisel sinu kodumaal.

Koolid võivad teha koostööd teiste ELi riikide koolide või organisatsioonidega. Palu oma õpetajalt või koolidirektorilt abi Erasmus+ programmi pakutavate võimalustega tutvumiseks.

Võid valida ka välismaal pakutava väljaõppe töökohal. Igal aastal läbivad paljud noored eurooplased osa oma töökohapõhisest õppest mõnes teises ELi riigis. Erasmus+ programmi viiakse ellu koostöös ettevõtete ja asutustega, kes reklaamivad noortele mõeldud projekte.

play video VAATA VIDEOT: Mis on Erasmus+ programm? europa.eu/!7KrfJB

Lisateavet programmi Erasmus+ võimaluste kohta leiad veebisaidilt erasmus-plus.ec.europa.eu/et. Võid kuulata ka programmi Erasmus+ noortevahetuses osalenud noorte kogemusi: audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392

Tutvu ka spetsiaalse programmi Erasmus+ äpiga: erasmusapp.eu/.

KAS TEADSID?

Alates esimese Erasmuse programmi käimalükkamisest 1987. aastal on kasutanud programmi raames pakutavaid võimalusi enam kui kümme miljonit noort. Eeldatakse, et aastatel 2021–2027 saavad uuest programmist Erasmus+ kasu veel 10 miljonit inimest. Eelarve on 28 miljardit eurot, üle kahe korra suurem kui programmile varem eraldatud summa.

Euroopa solidaarsuskorpus

Kui soovid anda arvestatava panuse ühiskonda ja näidata üles solidaarsust oma kogukonnaga, võib Euroopa solidaarsuskorpus olla ideaalne võimalus. See võimaldab 18–30aastastel noortel osaleda kas vabatahtlikuna või töötajana mitmesugustes tegevustes. See võib osutuda paljude noorte jaoks ka hüppelauaks tööturule.

Kas oled huvitatud osalemisest? Loe lisaks Euroopa solidaarsuskorpuse kohta veebisaidilt europa.eu/youth/solidarity_et.

Teavet muude vabatahtliku töö võimaluste kohta ELis leiad veebisaidilt europa.eu/learning-corner/work-and-study_et.

play video VAATA VIDEOT: Euroopa solidaarsuskorpus europa.eu/!pTNCnB

DiscoverEU

Tänu Euroopa Liidu algatusele DiscoverEU on sul võimalus avastada Euroopat tasuta reisikaardi abil. Kui oled 18aastane ja ELi liikmesriigi kodanik, saad taotleda tasuta reisikaarti ja avastada ELi kuni ühe kuu vältel.

KAS TEADSID?

DiscoverEU programmi esimeses neljas voorus sai reisikaardi ligikaudu 70 000 noort.

Lisateavet DiscoverEU kohta leiad veebisaidilt europa.eu/youth/discovereu_et.

KAS TEADSID?

Euroopa noorteportaal on pääs kogu teabe juurde, mis on vajalik, et täiel rinnal Euroopa noore elu elada. Lisaks teabele ELi rahastatavate programmide (nt Erasmus+) kohta pakub portaal ka uudiseid ja võimalusi vabatahtliku tegevuse, tööhõive, hariduse, reisimise, keskkonnaküsimuste, spordi ja kultuuri valdkonnas.

Uuri täpsemalt siit: europa.eu/youth/home_et

13. ÜLESANNE. VÄLISMAAL ÕPPIMINE VÕI VABATAHTLIKUNA TÖÖTAMINE

Kujuta ette, et töötad vabatahtlikuna välismaal või veedad osa oma õpinguajast mõne teise riigi kõrgkoolis. Moodustage paarid ja koostage loetelu nelja poolt- ja nelja vastuargumendiga. Kummad argumendid on ülekaalus? Võrrelge oma tulemusi klassikaaslaste omadega ja arutage neid.

Kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine

Tänu ELi ühtsele turule saavad ELis lisaks inimestele vabalt liikuda ka kaubad, teenused ja kapital. Inimesi, kaupu, teenuseid ja kapitali nimetatakse mõnikord ELi-sisese vaba liikumise neljaks „sambaks“. Pea meeles, et kapital ei tähenda üksnes raha. See hõlmab ka investeeringuid ja laene. Tänu sellele on ELi ettevõtjatel lihtsam tegutseda mitmes riigis ja konkureerida üleilmsel turul. Olenemata suurusest on ELi ettevõtjatel juurdepääs kõikide ELi riikide turgudele ja ligikaudu 447 miljonile potentsiaalsele kliendile. Miks see on oluline? Suurem konkurents toob kaasa madalamad hinnad ning suurema toote- ja teenuste valiku lõpptarbijale – ja see oled sina!

KAS TEADSID?

Veebisait Teie Euroopa pakub praktilist abi ja nõuandeid teistes ELi riikides elamise, töötamise ja reisimise kohta: europa.eu/youreurope/

14. ÜLESANNE. MIDA TÄHENDAB VABA LIIKUMINE SINU JAOKS PRAKTIKAS?

Leia nelja ühtse turu samba seast (inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine) see sammas, millega esitatud väide kokku sobib, ja märgista vastav lahter.

Näited Inimeste vaba liikumine Kaupade vaba liikumine Teenuste vaba liikumine Kapitali vaba liikumine
1. Võin osta välisriigist kasutatud auto ja tuua selle koju, maksmata tollimaksu. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
2. Võin reisida ELi piires, kuhu tahan. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
3. Võin õppida mõnes teises ELi riigis. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
4. Minu vanemad võivad lasta teha vannitoa remondi mõne teise ELi riigi plaatijal. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
5. Minu vanemad saavad saata mulle raha riiki, kus ma õpin, ilma lisatasuta. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
6. Võin töötada mõnes teises ELi riigis. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI
7. Võin osta interneti teel kaupu mõnest teisest ELi riigist, maksmata tollimaksu. JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI

Toote- ja toiduohutus

Inimestele on kõikjal ELis kättesaadavad kvaliteetsed ja ohutud toiduained ning kaubad. ELi toiduohutusstandardid on ühed maailma rangeimad. EL on kehtestanud kogu toidutarneahelas kohustuslikud kontrollid kandmaks hoolt selle eest, et taimed ja loomad on terved, toit ja loomasööt on ohutu ning tooted on nõuetekohaselt märgistatud.

EL on kehtestanud ka ranged ohutusnõuded paljudele toodetele, nagu mänguasjad ja elektroonikaseadmed. Oma toodete müümiseks ELis peavad tootjad neid nõudeid täitma. Kui Euroopas müüakse defektseid või ohtlikke tooteid, võimaldab ELi kiirhoiatussüsteem riikide ametiasutustel hõlpsasti selle eest hoiatada, üksteisega uusimat teavet jagada ja tarbijaid kaitsta.

 

15. ÜLESANNE. EUROOPA MÄRGISED

ELi õigusaktides on sätestatud ranged õigusnormid toiduainete, jookide, kosmeetikatoodete ja elektroonikaseadmete märgistamise kohta. Mõned märgised aitavad tarbijaid kaitsta, teised aga teavitavad neid toote teatavatest omadustest. Näiteks on olemas märgised, mis näitavad, et toode on mahetoode või energiatõhus toode. Ilma nõuetekohase märgistuseta ei lubata toodet turule.

Kas tunned ära allpool esitatud märgised? Kus neid leida võib? Mida need tähendavad?

Infograafik, mis näitab eri ELi märgised, mida võib leida ELis ostetud toodetel.

Lisateavet energia kohta saad lühivideote sarjast: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_et

Tarbija õigused

Kui lähed ELis sisseoste tegema, oled kaitstud kõikvõimalike seadustega. Näiteks on ELis ostetud toodetel vähemalt kaheaastane garantiiaeg. See tähendab seda, et kui sinu mobiiltelefon läheb aasta pärast soetamist rikki, tuleb see tasuta parandada või välja vahetada, olenemata sellest, millisest ELi riigist sa oma telefoni ostsid.

Üha rohkem on meie hulgas neid, kes teevad oste interneti teel, ja ELi tarbijad on nüüd paremini kaitstud tänu ELi õigusaktidele, mille kohaselt

Kvaliteetne elektrooniline side

Paljud meist kasutavad nutitelefone ja tahvelarvuteid. ELi kodanikuna on sul võimalik

KAS TEADSID?

ELi õigusnormid võimaldavad sul kasutada ELis reisides oma telefoni lisatasudeta. Samuti ei jää sa ilma oma lemmikmuusikast või lemmiktelesaadetest, sest saad voogedastada kodus tellitud sisu olenemata sellest, millises ELi paigas sa parasjagu viibid.

Turvalisus veebis

Igaüks, kes veedab aega veebis, teab, kui lihtne on seal sattuda sobimatule, eksitavale või isegi äärmuslikule sisule.

Meie turvalisuse tagamiseks võitleb ELi tegevusjuhend ebaseadusliku vaenu õhutamise vastu internetis, tagades, et rassistliku ja ksenofoobse sisu eemaldamise taotlusi käsitletakse kiiresti. Desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend ühendab sotsiaalvõrgustikud ja reklaamitööstuse, kes on nõustunud kohustustega, mis hõlmavad kõike alates läbipaistvusest kuni libakontodeni. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube ja teised veebiplatvormid hindavad 90% märgistatud sisust nüüd 24 tunni jooksul. Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiaga on kehtestatud väiksemate laste võrgus kaitsmise ja seal nende mõjuvõimu suurendamise alusstandard.

Uuri kaarti, et leida sinu riigis olemasolevaid vahendeid: betterinternetforkids.eu/sic.

Sinu isiklike andmete kaitsmine ja privaatsuse tagamine võrgus on samuti esmatähtis ning EL peab seda sinu põhiõiguste osaks. Isikuandmete kaitse üldmäärus on ELi õigusakt, mis aitab seda tagada – sellega kehtestatakse ELis elavate üksikisikute isikuandmete kogumise ja töötlemise õigusraamistik.

Kas oled mures valeuudiste pärast? Selle töövahendi ja oma õpetaja abiga saad teada, kuidas desinformatsiooni märgata ja selle vastu võidelda, ning alustada vestlusi olulistel teemadel, mida valeinfo oht tõstatab. Nende hulka kuuluvad probleemid, mis mõjutavad rahvatervist, demokraatiat ning meie ühiskonna aluseks olevaid kultuuri- ja õigusnorme.

europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_et

 

Võrdõiguslikkus ja inimõigused

Kõigile ELi elanikele on tagatud terve hulk põhiõigusi. Inimõiguste ja -väärikuse austamine on sätestatud aluslepingutes ja seda on tugevdatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. See keelab igasuguse diskrimineerimise soo, seksuaalse sättumuse, rassi, etnilise kuuluvuse, rahvuse, keele, usutunnistuse, vanuse või puude alusel.

EL ja liikmesriigid tegutsevad ühiselt, et suurendada austust teiste inimeste vastu, tagada diskrimineerimist keelustavate õigusaktide täitmine ning kaitsta inimõigusi ELis ja mujal. Inimõigustega seotud aspektid on lisatud ka ELi ja teiste riikide vahel sõlmitud rahvusvahelistesse kaubanduslepingutesse.

Edusammud algavad siiski kodust. Seni on EL võtnud ulatuslikke meetmeid enamiku peamiste diskrimineerimise vormide vastu. Näiteks ulatuvad puudega inimesi käsitleva poliitika meetmed õigusaktidest (ELi ligipääsetavuse akt jõustus 2019. aastal) juurdepääsetavaid linnu edendavate algatusteni (ELi puudega inimeste vajadusi arvestava linna auhinnad).

Hoolimata sellistest konkreetsetest sammudest kannatavad inimesed Euroopas ja kogu maailmas endiselt diskrimineeriva kohtlemise, ahistamise ja väärkohtlemise all. Eri vormis vaenu ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks on EL algatanud võrdõiguslikkuse suurendamise kava.

Lisateavet saab 4. peatükis „Mis ELil kavas on?“.

Töö- ja eraelu tasakaal ning elukvaliteet

EL on pühendunud õiglasema ja sotsiaalselt võrdsema ühiskonna loomisele ning suure osa sellest tööst moodustab tasakaalu tagamine meie töö- ja töövälise elu vahel. 2019. aastal jõustusid uued ELi õigusnormid, millega parandatakse lapsevanemate ja hooldajate tööelu. Õigusnormide eesmärk on soodustada vanemapuhkuse võrdsemat jagamist, kehtestada hooldaja puhkus ja lahendada tööturul naiste alaesindatuse probleem. Kui kõik ELi liikmesriigid rakendavad neid õigusnorme täies ulatuses, peaksid need laiendama õiguse paindlikule töökorraldusele kõigile töötajatele.

Keskkonnakaitse ja võitlus kliimamuutustega

EL on alati olnud kliimamuutustevastase võitluse esirinnas. Ta juhib süsinikdioksiidi heite vähendamist ja üleilmse temperatuuri alandamist käsitlevate rahvusvaheliste kokkulepete täitmist kooskõlas Pariisi kokkuleppega. ELis kehtivad ühed maailma rangeimad keskkonnanõuded. Need nõuded kaitsevad meie looduslikke elupaiku, bioloogilist mitmekesisust, joogivett, suplusvett ja õhu kvaliteeti. ELi Natura 2000 kaitsealade võrgustikuga on loodud piirkonnad, kus säästev inimtegevus saab eksisteerida koos ohualdiste ja haruldaste liikide ning elupaikadega.

europa.eu/!gtrJy4

KAS TEADSID?

2021. aasta juulis jõustusid uued õigusnormid, millega keelustatakse kümme Euroopa randades kõige sagedamini leiduvat ühekordselt kasutatavat plasttoodet, alates vatitikkudest kuni õhupallivarte ja joogikõrteni.

europa.eu/!FFnBdx

Võitlus kliimamuutustega on aga muutunud veelgi pakilisemaks probleemiks. Peame nüüd suurendama oma jõupingutusi, et kaitsta inimesi, tagada toiduga kindlustatus, piirata veepuudust ja tulla toime äärmuslike temperatuurimuutuste muude tagajärgedega. EL on võtnud kohustuse täita Euroopa rohelist kokkulepet, mis on ulatuslik kliimamuutuste vastu võitlemise meetmete pakett, lubades saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Lisateavet saad 4. peatükis „Mis ELil kavas on?“.

play video VAATA VIDEOT: Roheline kokkulepe europa.eu/!rtYV6Y

ELi rahalised vahendid sinu piirkonnas

ELi riigid ja piirkonnad ei erine üksteisest üksnes suuruse poolest, vaid ka jõukuse taseme poolest. Aastate jooksul on Euroopa Liit rahastanud tuhandeid projekte. Need projektid on toonud kasu nii ELi riikidele eraldi kui ka ELile tervikuna, võimaldades luua töökohti, kiirendada majanduskasvu ja parandada kodanike elukvaliteeti.

Inimesed ei ole alati teadlikud, et EL on rahastanud või rahastab projekte nende elukoha lähedal. Ometi on ELi rahalistest vahenditest toetatud projektid neile kasu toonud, sest nendega on loodud miljoneid uusi töökohti, rajatud strateegilisi transpordiühendusi, uuendatud energiataristut, võetud kasutusele lairibaühendus, investeeritud teadus- ja uuendustegevusse, kaitstud kultuuripärandit ja looduskauneid kohti.

Heida pilk järgmistele veebisaitidele ning tutvu mõne näitega projektidest, mida EL on sinu riigis rahastanud. Näed, kui palju arvatust lähemal on EL sinu kodule: ec.europa.eu/regional_policy/et/projects/ ja what-europe-does-for-me.eu/et/portal/1.

ELi rahastamise toel saad raamatukogudes, parkides, muuseumides ja muudes avalikes kohtades kasutada tasuta internetti kõikjal Euroopas, kus näed seda silti.

KAS TEADSID?

Programmi „Loov Euroopa“ eesmärk on edendada Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Euroopa kultuuripärandi märgise, Euroopa kultuuripealinnade ja Euroopa pärimuspäevade algatused julgustavad suuremat hulka inimesi Euroopa ühiseid kultuurilisi juuri avastama.

Lisateavet kultuuri ja loome kohta ELis leiad veebisaidilt ec.europa.eu/culture/

ELi investeeringud teadusuuringutesse

Teadusel on võime muuta meie eluviisi. Seepärast investeeribki EL miljardeid eurosid teadus- ja uuendustegevusse, et võidelda kliimamuutustega, hoogustada majanduskasvu ja töökohtade loomist ning lahendada muid meie ees seisvaid probleeme. ELi selle valdkonna peamine rahastamisprogramm on „Euroopa horisont“. Programmi „Euroopa horisont“ eelmises rahastamistsüklis aidati kiirendada vaktsiinide väljatöötamist, investeeriti bioloogilise mitmekesisuse kaitse projektidesse ja kasutati Galileo satelliiti, et saaksime täpsemad GPS-süsteemid ja kaardid. Arvestades programmi „Euroopa horisont“ tähtsust ELi tuleviku jaoks, on sellele aastateks 2021–2027 eraldatud eelarve 95,5 miljardit eurot. Tähelepanu keskmes on keskkonnahoidlikud tehnoloogiad, tehisintellekt ja palju muud.

Lisateavet programmi „Euroopa horisont“ kohta leiad veebisaidilt europa.eu/!Xf47NRP

Lisateavet ELi eelarve kohta saad 4. peatükis „Mis ELil kavas on?“.

Infograafik, millel selgitatakse halduskulude osakaalu ELi eelarves.

16. ÜLESANNE. EL SINU IGAPÄEVAELUS

Allpool on esitatud kümme näidet selle kohta, kuidas EL toimib sinu igapäevaelus. Vali neist välja kolm, mis on sinu jaoks kõige olulisemad, võrdle neid klassikaaslaste välja valitud näidetega ja selgita, miks sa sellise valiku tegid.

Võid reisida, õppida, töötada ja elada ükskõik millises ELi riigis. Inimeste vaba liikumine on võimalik tänu ELi ühtsele turule.

EL on kaotanud oma liikmetevahelist vabakaubandust takistavad tõkked. See tähendab, et kaupu saab toota, müüa ja osta ELi piires seal, kus soovid. See tähendab ka seda, et tarbijatele on tagatud suurem tootevalik ja madalamad hinnad.

Schengeni lepinguga on kaotatud piirikontroll enamiku ELi riikide vahel. Valdavat osa ELi-sisestest piiridest saab ületada ilma passi näitamata.

Reisides mõnes teises ELi riigis, võid haigestuda või sattuda õnnetusse. Euroopa ravikindlustuskaart annab sulle õiguse saada ravi, millega ei ole võimalik oodata kojujõudmiseni. Selle alusel saad välismaal riiklikku tervishoiuteenust ja tasud selle eest samamoodi nagu kohalikud.

Lennukiga reisimine on muutunud märksa odavamaks. EL on lammutanud liikmesriikide monopolid ja lubanud lennundussektorisse konkurentsi. Suuremal arvul linnadel on nüüd oma lennujaam ja nende vahel tehakse rohkem otselende. Samuti on suurendatud reisijate õigusi.

Mobiiltelefonide ja nutiseadmete kasutamine välismaal on muutunud viimastel aastatel märksa odavamaks. Tänu ELi õigusnormides hindadele kehtestatud ülemmäärale on kulud märkimisväärselt vähenenud (alates 2007. aastast enam kui 90%). 2017. aasta juunis kaotati rändlustasud: see tähendab, et välismaal telefoni kasutades maksad sama hinda mis kodus.

ELi kodanikuna oled oma andmete omanik. Organisatsioonidel või ettevõtetel ei ole lubatud sinu isikuandmeid ilma sinu nõusolekuta töödelda ja sul on õigus teada, millist teavet neil sinu kohta on.

ELi õigusaktid kaitsevad sind, kui tellid või ostad kaupa mujalt kui poest. Näiteks kui allkirjastad tellimuse või lepingu tänaval või sooritad ostu interneti teel, on sul lubatud meelt muuta: sul on õigus tühistada oma tellimus või tagastada oma ost 14 päeva jooksul.

Tarbijana võib sul olla soov osta keskkonnahoidlikke tooteid. ELi energiamärgis aitab sul teha õige valiku. See märgis on paljudel toodetel, näiteks lampidel, pesumasinatel, külmikutel ja teleritel. See aitab kindlaks teha kõige energiatõhusamad tooted, mis on liigitatud A-klassi kuuluvaks.

ELis saad nautida puhast suplus- ja joogivett. Kuna keskkonnasaaste ei tunne riigipiire, on EL kehtestanud kohustuslikud üleeuroopalised õhu- ja veesaaste piirmäärad. ELi riigid peavad tagama nendest kinnipidamise.