EU A JÁ

Pokud je vám mezi patnácti a osmnácti lety a chcete se o Evropské unii dozvědět více, pak je tato příručka určena právě vám. Poví vám, jak byla Evropská unie – nebo zkráceně „EU“ – vybudována. Také si přečtete, jaké hodnoty sdílíme, jak je EU uspořádána a jaký to má všechno význam ve vašem každodenním životě. Dozvíte se také, jak se EU vypořádává s dnešními velkými problémy, včetně změny klimatu, digitálního světa a pandemie COVID-19. To, co EU dělá dnes, bude formovat vaši budoucnost.

Evropská unie, jak ji známe v současnosti, byla budována po mnoho let. Je to dílo, na kterém se stále pracuje, a vaše generace se na jeho vývoji začne brzy podílet. Nyní je tedy správná doba, abyste si vy sami vytvořili na EU vlastní názor. Tato příručka a úkoly, které obsahuje, vám s tím mohou pomoci: europa.eu/learning-corner/eu-me_cs

Tuto příručku doprovází on-line kvíz . Zábavnou formou umožňuje vrátit se k některým zde probíraným otázkám: europa.eu/learning-corner/quiz_cs

Další materiály o EU lze rovněž nalézt ve všech úředních jazycích EU na internetových stránkách „Evropa pro školy“: europa.eu/learning-corner/learning-corner_cs

Máte-li k této publikaci poznámky nebo návrhy, zašlete nám je na e-mailovou adresu: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Dostupné formáty

Tato online publikace je k dispozici ve 26 jazycích a v následujících formátech:

PDF PRINT HTML

Sdílej tuto stránku

Evropská komise
Generální ředitelství pro komunikaci
Redakční služby a cílená komunikace
1049 Brusel
BELGIE

Rukopis dokončen v dubnu 2023.

Text této publikace vychází z německého rukopisu publikace z roku 2010 Evropa: Informační příručka pro mládež, Eckart D. Stratenschulte, Europäische Akademie Berlin. Pro toto vydání publikaci revidovalo a aktualizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci.

Publications Office

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2023


© Evropská unie, 2023

Opakované použití je povoleno pouze s uvedením zdroje. Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39). Pro použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž EU nemá autorské právo, je nutné získat svolení přímo od držitelů autorských práv.


Print
ISBN 978-92-76-60323-8
doi:10.2775/096182
NA-04-22-312-CS-C
PDF
ISBN 978-92-76-60315-3
doi:10.2775/669017
NA-04-22-312-CS-N
HTML
ISBN 978-92-76-99411-4
doi:10.2775/125296
NA-04-22-312-CS-Q

PODĚKOVÁNÍ
Všechny snímky © Evropská unie, kromě:

Titulní strana, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.