CZY MAM PRAWO DO
ZWROTU PIENIĘDZY LUB
NAPRAWY?

 • Jeżeli towar zakupiony przez Ciebie w dowolnym miejscu w UE okaże się wadliwy bądź nie wygląda tak, jak przedstawiono w opisie, sprzedawca musi dokonać nieodpłatnie naprawy bądź wymiany produktu lub obniżyć cenę, bądź zwrócić Ci pieniądze.
 • Z reguły będziesz mógł wystąpić o pełny lub częściowy zwrot pieniędzy jedynie wtedy, gdy naprawa lub wymiana towaru okaże się niemożliwa.
 • W niektórych krajach jesteś zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy o wadzie towaru w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.
 • W terminie sześciu miesięcy od otrzymania towaru musisz wykazać sprzedawcy, że zakupiony towar jest wadliwy lub niezgodny z opisem.
 • W większości krajów po upływie sześciomiesięcznego okresu będziesz musiał udowodnić, że wada istniała już w chwili otrzymania towaru, na przykład przez wykazanie, że wada wynika ze złej jakości materiałów.
 • Za znalezienie rozwiązania zawsze odpowiada sprzedawca.
 • Przysługuje Ci 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy, podczas którego możesz bez podania przyczyny zrezygnować z zakupu i zwrócić towar zakupiony przez internet.
  • Okresu na odstąpienie od umowy nie stosuje się w przypadku niektórych zakupów, w tym biletów lotniczych i kolejowych, biletów na koncert, rezerwacji hotelowych, rezerwacji wynajmu samochodów, towarów spersonalizowanych, treści cyfrowych pobranych z internetu lub towarów zakupionych od osób prywatnych.
 • Zwrot pieniędzy musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o anulowaniu zakupu, jednak okres ten może zostać przedłużony, jeśli sprzedawca nie otrzymał zwróconych towarów lub dowodu, że zostały one odesłane. Zwrotowi podlegają również koszty wysyłki, jeśli towary były uszkodzone lub posiadały wady.
 • Więcej informacji:https://europa.eu/youreurope/guarantee_pl

PRAWDZIWA HISTORIA
Uważaj na wprowadzające w błąd, ukryte reklamy

Johannes przeczytał w czasopiśmie artykuł na temat pewnej marki czajników, który wyglądał na napisany przez czytelnika. Dowiedział się z artykułu, że marka ta jest bardzo solidna, urządzenia dobrze działają i cieszą się popularnością. Johannes zdecydował się poszukać informacji na temat tego czajnika w internecie i stwierdził, że wielu użytkowników napisało, że urządzenie bardzo szybko się zepsuło i było za drogie. Twierdzili, że dali się podejść i kupili to urządzenie, ponieważ nie wiedzieli, że wspomniany artykuł był sponsorowaną kryptoreklamą. Zgodnie z prawem UE czasopismo powinno było wyraźnie zaznaczyć, że jest to reklama. Czasopismo musiało opublikować przeprosiny i wyjaśnienia.

Niektóre praktyki handlowe są zakazane w każdych okolicznościach. Obejmują one reklamy przynęty, fałszywe twierdzenia o właściwościach leczniczych, manipulowanie dziećmi, ukryte reklamy w mediach, piramidy finansowe oraz natarczywe i niechciane oferty.

CO ZNACZY„NIEUCZCIWE
TRAKTOWANIE”
W KONTEKŚCIE ZAKUPÓW?

 • Prawo unijne chroni kupujących towary i usługi w UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
 • Przedsiębiorstwa muszą udzielić Ci na tyle precyzyjnych informacji, abyś mógł podjąć świadomą decyzję o zakupie. Jeśli nie otrzymasz takich informacji, działania przedsiębiorstw można uznać za nieuczciwe i w takim przypadku masz prawo do dochodzenia odszkodowania.
 • Jesteś chroniony przed dwiema głównymi kategoriami nieuczciwych praktyk handlowych:
  • praktyki wprowadzające w błąd , polegające na działaniu (udzielenie fałszywych informacji) lub zaniechaniu działania (nieudzielenie istotnych informacji)
  • praktyki agresywne mające zmusić Cię do zakupu.
 • Jeśli coś jest „bezpłatne”, nie możesz być zobowiązany do pokrycia żadnego innego kosztu niż koszt:
  • odpowiedzi na reklamę
  • odebrania produktu lub jego dostawy.
 • Więcej informacji: Więcej informacji:

JAKIE GWARANCJE
PRZYSŁUGUJĄ MI
JAKO KONSUMENTOWI?

 • Niezależnie od tego, czy towary zakupiłeś w sklepie, przez internet, czy korespondencyjnie, przez co najmniej dwa lata masz prawo do bezpłatnej gwarancji.
  • Ten dwuletni okres rozpoczyna się, gdy otrzymasz zakupiony towar.
 • Dwuletni okres gwarancji jest wymogiem minimalnym – przepisy krajowe w Twoim państwie mogą gwarantować dodatkową ochronę. Wszelkie odstępstwa od przepisów muszą być korzystne dla konsumentów.
 • Towary używane również są objęte dwuletnią gwarancją. W niektórych krajach gwarancja może być udzielana na okres krótszy niż dwa lata, ale nie krótszy niż rok.
 • Więcej informacji:https://europa.eu/youreurope/guarantee_pl

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ
MI W PRZYPADKU
DOSTAWY?

 • Powinieneś zawsze otrzymać jasne informacje o łącznej cenie zakupionego produktu, obejmującej koszty dostawy i inne powiązane koszty.
 • Musisz wyraźnie udzielić zgody na wszelkie dodatkowe koszty.
 • Sprzedawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia towarów od momentu ich wysłania aż do chwili ich otrzymania przez Ciebie.
 • Jeśli nie odbierasz zakupionego produktu od razu lub jeśli zamówiłeś dostawę do domu, sprzedawca powinien dostarczyć towar w terminie 30 dni.
 • Jeżeli nie otrzymasz towaru w ciągu 30 dni lub w uzgodnionym terminie, masz obowiązek przypomnieć sprzedawcy o Twoim zamówieniu i wyznaczyć mu nowy, rozsądnej długości termin na dostarczenie towaru.
 • Jeśli mimo tego sprzedawca nie dostarczy towaru w tym przedłużonym terminie, masz prawo do rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy w najkrótszym możliwym czasie.
 • Więcej informacji: https://europa.eu/youreurope/shipping_pl

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://europa.eu/youreurope/pl

Publikacja ta jest dostępna w 23 językach w następujących formatach:

PDF PRINT