CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE
VADNÝ VÝROBEK
OPRAVIT NEBO VRÁTIT
ZA NĚJ PENÍZE?

 • Zakoupíte-li kdekoli v EU zboží, které je vadné nebo nevypadá tak, jak bylo inzerováno, prodejce je musí nechat bezplatně opravit či vyměnit, nebo vám musí poskytnout slevu či vrátit peníze.
 • Obecně platí, že o úplné nebo částečné vrácení peněz budete mít možnost požádat pouze v tom případě, že oprava či výměna zboží nebude možná
 • V některých zemích je nutné informovat prodejce o závadě do dvou měsíců.
 • Před uplynutím lhůty 6 měsíců od převzetí zboží musíte prodejci doložit závadu, případně rozdíly oproti inzerovanému popisu.
 • Po 6 měsících musíte ve většině zemí prokázat, že vada existovala již při převzetí zboží – např. z důvodu špatné kvality materiálů.
 • Obchodník je vždy povinen nabídnout řešení.
 • Na zrušení a vrácení nákupu přes internet z jakéhokoli důvodu máte 14denní lhůtu.
  • Tato lhůta na rozmyšlenou neplatí na určité nákupy – letenky a jízdenky, vstupenky na koncerty, hotelové rezervace, rezervace pronájmu auta, zboží, které je personalizováno, on-line digitální obsah, který jste si už stáhli, ani na zboží zakoupené od soukromé osoby
 • Vracení peněz se musí uskutečnit do 14 dnů od obdržení potvrzení o zrušení objednávky. Obchodník však může vracení peněz pozdržet, dokud neobdrží zboží nebo doklad, že jste je vrátili. Jestliže je zboží poškozeno nebo má závadu, náklady na přepravu by vám měly být rovněž vráceny.
 • Další informace https://europa.eu/youreurope/guarantee_bg

TOHLE SE MŮŽE STÁT I VÁM
Pozor na klamavou, skrytou reklamu

Jana si v jednom časopise přečetla článek, zdánlivě napsaný čtenářem, který se týkal nové varné konvice nejmenované značky. Jana z článku nabyla dojmu, že tato značka je značně oblíbená, její výrobky jsou velmi dobré a fungují skvěle. Rozhodla se proto dozvědět více o této značce na internetu. Tam však zjistila, že mnoho zákazníků shledalo konvici předraženou a že se velmi rychle pokazila. Stejně jako Jana si totiž přečetli článek a nevěděli, že se jedná o sponzorovanou reklamu. Podle právních předpisů EU mělo být jasné, že se jedná o reklamu. Vydavatel pak musel zveřejnit omluvu a vysvětlení.

Některé obchodní praktiky jsou zakázány za všech okolností. Patří mezi ně klamavá reklama, nepravdivá tvrzení o léčbě, manipulace dětí, skrytá reklama v médiích, pyramidové systémy a přetrvávající nežádoucí nabídky.

CO SE PŘI NÁKUPU POVAŽUJE
ZA „NESPRAVEDLIVÉ
ZACHÁZENÍ“?

 • Pokud nakupujete zboží nebo služby kdekoli v Unii, chrání vás předpisy EU před nekalými obchodními praktikami.
 • Prodejce vám musí poskytnout dostatek přesných informací, abyste mohli učinit informované rozhodnutí o nákupu. V opačném případě může být jeho postup považován za nepřiměřený a vy máte právo domáhat se nápravy.
 • Právní předpisy vás chrání před 2 hlavními druhy nekalých obchodních praktik:
  • klamavými praktikami, které mohou spočívat v klamavém jednání (poskytnutí nesprávné informace), nebo v opomenutí (nesdělení důležité informace)
  • agresivními praktikami, jejichž cílem je vás k nákupu přinutit.
 • Pokud je něco „bezplatné“, nemůžete být povinni zaplatit nic jiného, než jsou náklady na:
  • samotnou objednávku
  • vyzvednutí nebo dodání zboží.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/unfair_cs

NA JAKÉ ZÁRUKY MÁTE
JAKO SPOTŘEBITEL PRÁVO?

 • Vždy máte právo na bezplatnou minimální 2letou záruku, a to bez ohledu na to, zda jste zboží zakoupili on-line, v kamenném obchodě nebo přes zásilkovou službu.
  • Tato lhůta začíná ve chvíli, kdy zboží obdržíte.
 • Jedná se o minimální záruku. Vnitrostátní předpisy mohou poskytnout dodatečnou ochranu. Odchylka od těchto pravidel musí být v nejlepším zájmu spotřebitele.
 • Dvouletá záruka se vztahuje také na zboží z druhé ruku. V některých zemích může být tato záruka kratší než dva roky, ale nesmí být kratší než jeden rok.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/guarantee_cs

JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ
DODÁVKY ZBOŽÍ?

 • Zákazníkovi musí být vždy jasně sdělena celková cena za zboží či službu, tedy včetně nákladů na dodání a ostatních souvisejících nákladů.
 • S případnými dodatečnými náklady musíte výslovně souhlasit.
 • Obchodník odpovídá za jakékoli poškození zboží od jeho odeslání až do chvíle, kdy si jej převezmete.
 • Jestliže si zboží nevyzvednete okamžitě nebo si ho necháte zaslat domů, obchodník by vám ho měl doručit nejpozději do 30 dnů.
 • Neobdržíte-li zboží v dohodnuté lhůtě, musíte obchodníka na nedodání upozornit a vyžádat si, aby vám zboží dodal v dodatečné, přiměřené lhůtě.
 • Pokud obchodník zboží nedodá ani v prodloužené lhůtě, máte nárok smlouvu ukončit a nechat si náklady co nejdříve proplatit zpět.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/shipping_cs

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT