КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО
СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОПРАВКА
ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА СРЕДСТВА?

 • Ако сте закупили стоки в рамките на ЕС, които са дефектни или не изглеждат като на рекламата, продавачът трябва да ги поправи или замени безплатно, да ви направи отстъпка от цената или да ви възстанови заплатената сума.
 • По принцип ще можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно артикулът да бъде поправен или заменен.
 • В някои страни трябва да уведомите продавача до два месеца след като сте открили дефекта.
 • В срок от шест месеца от получаването на стоките трябва просто да покажете на търговеца, че са дефектни или не отговарят на рекламата.
 • След изтичането на този шестмесечен срок в повечето държави ще трябва да докажете, че дефектът е бил налице още при получаването на стоките, например като демонстрирате, че той се дължи на лошото качество на използваните материали.
 • Търговецът винаги трябва да предложи решение.
 • Разполагате с 14-дневен срок за отказ, през който можете да отмените и върнете направените онлайн покупки по всякаква причина.
  • Срокът за отказ не важи за някои покупки, като например билети за влак или самолет, билети за концерт, резервации за хотел или автомобил под наем, персонализирани стоки, вече изтеглено онлайн цифрово съдържание или стоки, закупени от частно лице.
 • Платените суми трябва да се възстановят до 14 дни от получаването на отказа, но търговците могат да забавят възстановяването, ако не са получили стоките или доказателство, че сте ги върнали. Ако стоките са повредени или имат дефект, трябва да ви възстановят и разходите за доставка.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/guarantee_bg

ТОВА МОЖЕ ДА СТЕ ВИЕ
Внимавайте за подвеждащи, скрити реклами

Йоханес чете статия в списание за марка чайници, която изглежда е написана от читател. В статията се казва, че тази марка работи много добре и е популярна. Йоханес решава да провери онлайн и открива множество рецензии, според които продуктът се чупи бързо и цената му е твърде висока. Потребителите казват, че са се подлъгали да купят чайника, без да знаят, че става въпрос за спонсорирана рекламна статия. Съгласно правото на ЕС рекламните статии трябва да бъдат ясно означени като такива и списанието трябва да публикува извинение и пояснение.

Определени търговски практики са забранени при всякакви обстоятелства. Те включват примамваща реклама, неверни твърдения относно лечебни средства, манипулация на деца, скрити реклами в медиите, пирамидални схеми и настойчиви нежелани оферти.

КАКВО СЕ СМЯТА ЗА
„НЕСПРАВЕДЛИВО
ТРЕТИРАНЕ“

ПРИ ПАЗАРУВАНЕ?

 • Когато купувате стоки и услуги в ЕС, правото на ЕС ви защитава от нелоялни търговски практики.
 • Предприятията трябва да ви предоставят достатъчно точна информация, за да ви позволят да вземете информирано решение за покупка. Ако не го направят, действията им може да се сметнат за нелоялни и имате право да потърсите обезщетение.
 • Вие сте защитен от 2 основни категории нелоялни търговски практики:
  • заблуждаващи практики чрез действия (предоставяне на невярна информация) или бездействия (несъобщаване на важна информация)
  • агресивни практики , чиято цел е да ви принудят да купите нещо.
 • Ако дадена стока е „безплатна“, не могат да ви задължат да платите нищо освен разходите за:
  • отговор на рекламата
  • вземане на артикула или неговата доставка.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/unfair_bg

НА КАКВИ ГАРАНЦИИ ИМАТЕ
ПРАВО КАТО ПОТРЕБИТЕЛ?

 • Винаги имате право на поне 2-годишна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.
  • 2-годишният срок започва да тече от момента на получаване на покупката.
 • 2-годишната гаранция е минимално право — възможно е националните правила във вашата страна да ви осигуряват допълнителна защита. Всяко отклонение от правилата трябва винаги да бъде в полза на потребителите.
 • Стоките втора употреба също са обхванати от 2-годишната гаранция. В някои страни гаранцията може да бъде по-малко от две години но трябва да бъде поне една година.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/guarantee_bg

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ДОСТАВКИТЕ?

 • Винаги трябва да получавате ясна информация за общата цена на вашата покупка, включително разходите за доставката и всички други свързани разходи.
 • Трябва да дадете изрично съгласието си за всички допълнителни разходи.
 • Търговецът отговаря за всички щети върху стоките от момента на изпращането до момента на получаването им.
 • Ако не вземете покупката си веднага или ако сте поръчали да ви я доставят у дома, търговецът трябва да ви я достави в рамките на 30 дни.
 • Ако не получите закупените стоки до 30 дни или в рамките на договорения срок, следва да изпратите напомняне на търговеца и да определите допълнителен, разумен срок за доставката.
 • Ако не получите доставката в рамките на удължения срок, имате право да прекратите договора и да получите заплатената сума обратно възможно най-бързо.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/shipping_bg

Научете повече:

https://europa.eu/youreurope/unfair_bg

Настоящата публикация е достъпна на 23 езика и в следните формати:

PDF PRINT