ČO AK JE POTREBNÉ VRÁTENIE
PEŇAZÍ ALEBO OPRAVA?

 • Ak ste si hocikde v EÚ kúpili tovar, ktorý je chybný alebo nezodpovedá opisu, predajca ho musí bezplatne opraviť, nahradiť alebo vám ponúknuť zníženie ceny/úplné vrátenie peňazí.
 • Vo všeobecnosti platí, že o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí môžete požiadať len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná.
 • V niektorých krajinách musíte informovať predajcu do dvoch mesiacov od zistenia chyby.
 • Do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru treba preukázať obchodníkovi, že tovar je chybný alebo nezodpovedá opisu.
 • Po šiestich mesiacoch musíte vo väčšine krajín dokázať, že chyba existovala už pri prevzatí tovaru, napríklad tým, že preukážete nedostatočnú kvalitu materiálu.
 • Obchodník musí vždy poskytnúť riešenie.
 • Na nákupy cez internet sa vzťahuje 14-dňová lehota na zváženie, počas ktorej môžete nákup vykonaný cez internet z akéhokoľvek dôvodu zrušiť a tovar vrátiť.
  • Lehota na zváženie sa na niektoré nákupy nevzťahuje, napríklad na nákup leteniek, cestovných lístkov na vlak, lístkov na koncert, na rezervácie hotelov či prenájmu automobilov, na nákup personalizovaného tovaru, stiahnutý online digitálny obsah alebo tovar zakúpený od súkromnej osoby.
 • Vrátenie peňazí sa musí uskutočniť do 14 dní od prijatia zrušenia, obchodníci ho však môžu pozdržať dovtedy, kým neprevezmú tovar alebo nedostanú potvrdenie o jeho vrátení. Ak je tovar poškodený alebo chybný, mali by sa vám vrátiť aj náklady na prepravu.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/guarantee_sk

PRÍBEH
Pozor na klamlivé a skryté reklamy

JJohannes čítal časopis, v ktorom sa nachádzal článok o kanvici konkrétnej značky, zdanlivo napísaný čitateľom. Uvádzalo sa v ňom, že daná značka je veľmi dobrá, výkonná a obľúbená. Johannes sa rozhodol overiť si to na internete, kde zistil, že podľa množstva recenzentov sa rýchlo kazí a je predražená. Recenzenti tvrdili, že boli zlákaní k nákupu bez toho, aby vedeli, že článok je sponzorovanou reklamou. Podľa práva EÚ malo byť v prípade článku jasné, že ide o reklamu, a časopis musel uverejniť ospravedlnenie a objasnenie.

Niektoré obchodné praktiky sú zakázané za každých okolností. Sú to vábivá reklama, nepravdivé tvrdenia o liekoch, manipulácia detí, skryté reklamy v médiách, pyramídové schémy a neustále nevyžiadané ponuky.

ČO SA PRI NAKUPOVANÍ POVAŽUJE
ZA „NESPRAVODLIVÉ
ZAOBCHÁDZANIE“?

 • Pri nakupovaní tovarov a služieb v EÚ vás právo EÚ chráni pred nekalými obchodnými praktikami.
 • Spoločnosti vám musia poskytnúť dostatočne presné informácie, aby ste mohli prijať informované rozhodnutie o nákupe. Ak sa tak nestane, ich konanie možno považovať za nekalé a máte právo požadovať nápravu.
 • Ste chránený pred dvomi hlavnými druhmi nekalých obchodných praktík:
  • klamlivé praktiky , a to buď aktívne činnosti (poskytovanie klamlivých informácií), alebo pasívne opomenutie (zamlčanie dôležitých informácií),
  • agresívne praktiky , ktorými sa vás obchodníci snažia k nákupu donútiť.
 • Ak je niečo „zadarmo“, nemáte povinnosť platiť nič iné okrem nákladov na:
  • reakciu na reklamu a
  • prevzatie alebo dodanie výrobku.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/unfair_sk

NA AKÉ ZÁRUKY MÁTE AKO
SPOTREBITEĽ NÁROK?

 • Bez ohľadu na to, či ste si tovar kúpili cez internet, v obchode alebo prostredníctvom zásielkového predaja, máte vždy právo na minimálne dvojročnú bezplatnú záruku.
  • Dva roky začínajú plynúť prevzatím nákupu.
 • Dvojročná záruka predstavuje minimálne právo – vnútroštátne predpisy vo vašej krajine môžu poskytovať dlhšiu ochranu. Odchýlka od predpisov musí byť v najlepšom záujme spotrebiteľa.
 • Dvojročná záruka sa vzťahuje aj na použitý tovar. V niektorých krajinách môže byť záruka kratšia ako dva roky, minimálne však musí byť jeden rok.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/guarantee_sk

NA AKÉ PRÁVA MÁTE NÁROK
PRI DODANÍ?

 • Obchodník vás musí vždy jasne informovať o celkovej cene vášho nákupu vrátane dodania a iných súvisiacich nákladov.
 • So všetkými dodatočnými nákladmi musíte výslovne súhlasiť.
 • Obchodník je zodpovedný za každé poškodenie tovaru od momentu jeho odoslania až do dodania.
 • Ak si nákup neprevezmete priamo alebo ste si ho objednali na dodanie domov, obchodník by vám ho mal dodať do 30 dní.
 • Ak tovar do 30 dní alebo v dohodnutej lehote nedostanete, musíte na to obchodníka upozorniť a poskytnúť mu dodatočný, primeraný čas, aby vám ho dodal.
 • Ak ho nedodá ani v predĺženej lehote, máte nárok na ukončenie zmluvy a bezodkladné vrátenie peňazí.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/shipping_sk

VIAC INFORMÁCIÍ:

https://europa.eu/youreurope/sk

Táto publikácia je k dispozícii v 23 jazykoch a v týchto formátoch:

PDF PRINT