SOOVITE TOOTE EEST
RAHA TAGASI SAADA VÕI
LASTA SEE PARANDADA?

 • Kui olete ostnud mõnest ELi riigist toote, mis on defektne või ei näe välja nagu reklaamitud, peab müüja selle tasuta parandama, ümber vahetama, selle hinda alandama või täielikult hüvitama.
 • Üldjuhul on teil õigus täielikku või osalist hüvitamist nõuda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada.
 • Mõnes riigis peate müüjale defekti avastamisest kahe kuu jooksul teatama.
 • Kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest peate müüjale näitama, et toode on vigane või ei vasta reklaamitule.
 • Enamikes riikides peate kuue kuu möödumisel tõendama, et toode oli defektne juba kauba kättesaamisel, nt tõendama, et tegemist on ebakvaliteetse materjaliga.
 • Müüja peab alati mingi lahenduse välja pakkuma.
 • Teil on internetist tehtud ostust 14 päeva jooksul õigus taganeda ja kaup tagastada ilma põhjuseid esitamata (nn järelemõtlemisaeg).
  • Järelemõtlemisaeg ei kehti teatavate ostude puhul, näiteks lennu- ja rongipiletid, kontserdipiletid, hotellibroneeringud, autorenditeenused, personaliseeritud tooted, digitaalne infosisu, mis on alla laaditud, või eraisikult ostetud kaubad.
 • Ost tuleb hüvitada 14 päeva jooksul alates selle tühistamisest, kuid kaupmees võib raha tagasi maksmisega viivitada juhul, kui ta ei ole kaupa tagasi saanud või temani pole jõudnud tõendid selle kohta, et olete kauba tagastanud. Kui kaup oli kahjustatud või defektiga, tuleb hüvitada ka transpordikulud.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/guarantee_et

SEE VÕIKSITE OLLA TEIE
Olge tähelepanelik eksitavate ja varjatud reklaamide suhtes

Johannes luges ajakirjast lugu veekeedukannu kaubamärgi kohta, mille autor tundus olevat ajakirja lugeja. Selles oli kirjas, et selle kaubamärgiga toode on väga hea, toimib hästi ja on populaarne. Johannes otsustas selle kohta internetist lisateavet otsida ja sai teada, et paljude kasutajate arvates läheb see kiiresti katki ja on liiga kallis. Kasutajad leidsid, et neid on seda toodet meelitatud ostma pettusega, sest nad ei teadnud, et ajakirjas avaldatud lugu on tellitud reklaamtekst. ELi eeskirjade kohaselt oleks tulnud selgelt näidata, et tegemist on reklaamiga. Ajakiri pidi avaldama vabanduse ja selgituse.

Teatavad kaubandustavad on igal juhul keelatud. Need on peibutusreklaam, valeväited raviomaduste kohta, lastega manipuleerimine, varjatud reklaam meediakanalites, püramiidskeemid, pidevad ja soovimatud pakkumised.

MIDA PEETAKSE OSTUDE TEGEMISEL
EBAAUSAKS KOHTLEMISEKS?

 • Kui ostate kaupu või teenuseid ELis, kaitseb ELi õigus teid ebaausate kaubandustavade eest.
 • Ettevõtjad peavad teile andma piisavalt täpset teavet, et saaksite ostude tegemisel teha teadlikke valikuid. Kui nad seda ei tee, võidakse seda pidada ebaausaks ja teil on õigus esitada kaebus.
 • ELi õigus kaitseb teid peamiselt kaht liiki ebaausate kaubandustavade eest:
  • eksitavad kaubandustavad , nii tegevuse (valeteabe jagamine) kui ka tegevusetuse (tähtsa teabe välja jätmine) vormis;
  • agressiivsed kaubandustavad , mille eesmärk on survestada teid midagi ostma.
 • Kui toodet reklaamitakse tasuta tootena, ei saa teid kohustada maksma muid kui:
  • reklaamile reageerimisega seotud tasusid;
  • eseme vastuvõtmise või selle kohaletoimetamisega seotud tasusid.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/unfair_et

MILLISTELE GARANTIIDELE
ON TEIL TARBIJANA ÕIGUS?

 • Kaupadel on alati vähemalt kaheaastane tasuta garantiiaeg, olenemata sellest, kas ostsite need internetis, poes või postimüügi teel.
  • See garantiiaeg algab alates ostu kättesaamisest.
 • Kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus. Riigi seadustega võib ette nähta lisakaitse. Kõrvalekalded ELi eeskirjadest peavad alati olema tarbija huvides.
 • Kaheaastane minimaalne garantiiaeg kehtib ka kasutatud kaupadele. Mõnes riigis võib see olla lühem kui kaks aastat, kuid peab olema vähemalt üks aasta.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/guarantee_et

MILLISED ÕIGUSED ON TEIL SEOSES
KOHALETOIMETAMISEGA?

 • Müüja peab teile alati teatama ostu koguhinna, sealhulgas kohaletoimetamis- ja muud kaasnevad kulud.
 • Mis tahes lisakulu saab teilt nõuda ainult siis, kui olete selleks andnud selge nõusoleku.
 • Müüja vastutab mis tahes kahju eest, mis on kaupadele tekkinud alates nende saatmisest kuni teile üle andmiseni.
 • Kui te ei lähe ostule kohe järele või olete tellinud kojutoomise, peab müüja kaubad kohale toimetama 30 päeva jooksul.
 • Kui te 30 päeva või kokkulepitud aja jooksul tooteid kätte ei saa, peate müüjale oma tellimust meelde tuletama ning pakkuma välja uue mõistliku tarnetähtaja.
 • Kui kaupa ei toimetata teieni ka pikendatud tähtaja jooksul, on teil õigus leping lõpetada ja esimesel võimalusel raha tagasi saada.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/shipping_et

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ja ka järgmistes formaatides:

PDF PRINT