MAKSUN PALAUTTAMINEN
TAI TUOTTEEN KORJAAMINEN

 • Jos EU:n alueelta ostamasi tuote on viallinen tai se ei näytä samalta kuin etukäteen on kerrottu, myyjän on korjattava se tai vaihdettava se uuteen maksutta tai annettava tuotteen hinnasta hyvitystä tai täysi korvaus.
 • Voit pyytää kustannusten osittaista tai täydellistä korvaamista yleensä vain silloin, kun tavaran korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista.
 • Joissakin maissa sinun on ilmoitettava myyjälle viasta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olet huomannut vian.
 • Jos huomaat vian kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimittamisesta, sinun on osoitettava myyjälle, että tuote on viallinen tai että se ei vastaa sitä, mitä tuotetiedoissa on ilmoitettu.
 • Jos huomaat vian vasta kuuden kuukauden kuluttua, useimmissa maissa sinun on pystyttävä todistamaan, että tuote oli viallinen jo sen toimitushetkellä, esimerkiksi osoittamalla, että vika johtuu huonolaatuisista materiaaleista.
 • Ongelmatilanteessa myyjän on aina tarjottava jokin ratkaisu.
 • Verkko-ostoksissa sinulla on oikeus peruuttaa tilaus ja palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Syy peruutukseen voi olla mikä tahansa.
  • Peruutusaika ei kuitenkaan koske kaikkia ostoksia, esimerkiksi lento- ja junalippuja, konserttilippuja, hotellivarauksia, autonvuokrauksia, henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöityjä tuotteita, digitaalista verkkosisältöä, jonka olet jo ladannut, tai yksityishenkilöltä tehtyjä ostoksia.
 • Myyjän on palautettava maksut sinulle 14 päivän kuluessa siitä, kun peruuttamisilmoitus on vastaanotettu. Myyjä voi lykätä palauttamista, jos tuotetta ei ole saatu takaisin tai jos ei ole näyttöä siitä, että olet lähettänyt sen takaisin. Jos tuote on vaurioitunut tai viallinen, palautuksen on katettava myös kaikki toimituskulut.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/guarantee_fi

ESIMERKKITAPAUS
Varo harhaanjohtavaa piilomainontaa

Johannes luki lehdestä tiettyä kattilamerkkiä koskevan jutun, joka vaikutti olevan lehden lukijan kirjoittama. Jutun mukaan kyseisen valmistajan kattilat olivat erinomaisia, toimivia ja suosittuja. Johannes päätti tarkistaa tiedot internetistä ja sai tietää, että monet käyttäjät kertoivat tuotteiden hajonneen nopeasti ja pitivät niitä liian kalliina. Useat kommentoijat kertoivat, että heidät oli huijattu ostamaan kyseisiä tuotteita, koska he eivät olleet tienneet, että valmista- ja oli maksanut artikkelin julkaisemisesta. EU-lainsäädännön mukaan lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille selkeästi, että kyseessä oli mainos. Julkaisijan oli pahoiteltava lukijoiden harhaanjohtamista ja julkaistava oikaisu.

Jotkin kaupalliset menettelyt ovat aina kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi täkymainonta, perättömät väitteet tuotteen parantavista vaikutuksista, lasten psykologinen manipulointi, piilomainonta, pyramidijärjestelmät sekä sinnikkäät ja ei-toivotut myyntiyhteydenotot.

KULUTTAJAN
EPÄOIKEUDENMUKAINEN KOHTELU

 • Kun ostat tavaroita ja palveluja EU:ssa, EU:n lainsäädäntö suojaa sinua sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä.
 • Yritysten on annettava paikkansapitäviä tietoja riittävästi, jotta voit tehdä perusteltuja ostopäätöksiä. Jos yritys ei anna näitä tietoja, sen toimintaa voidaan pitää sopimattomana ja sinulla on oikeus tehdä valitus.
 • EU-lainsäädäntö suojaa kuluttajia etenkin seuraavanlaisilta sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä:
  • harhaanjohtavat käytännöt , joita ovat harhaanjohtava toiminta (virheellisten tietojen antaminen) ja harhaanjoh- tava mainitsematta jättäminen (olennaisten tietojen kertomatta jättäminen)
  • aggressiiviset menettelyt , joiden avulla kuluttajaa pyritään painostamaan kaupantekoon.
 • Jos jotakin tuotetta tai palvelua mainostetaan ”ilmaisena”, sinua ei voida vaatia maksamaan muusta kuin
  • ilmoitukseen vastaamisesta
  • tuotteen noutamisesta tai toimittamisesta.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/unfair_fi

KULUTTAJAN OIKEUS
TAKUUSEEN

 • Sinulla on aina oikeus vähintään kahden vuoden maksuttomaan takuuaikaan riippumatta siitä, ostitko tuotteen verkosta, kaupasta tai postimyynnistä.
  • Kahden vuoden takuuaika alkaa, kun tuote on toimitettu.
 • Kahden vuoden takuu on vain vähimmäisoikeus: oman maasi sääntöjen mukaan sinulla saattaa olla oikeus lisäsuojaan. Säännöistä poikkeamisen on aina oltava kuluttajan edun mukaista.
 • Kahden vuoden takuu koskee myös käytettyjä tavaroita. Joissain maissa käytettyjen tavaroiden takuuaika voi olla lyhyempi, mutta tällöinkin takuu on myönnettävä ainakin vuodeksi.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/guarantee_fi

KULUTTAJAN OIKEUDET OSTOSTEN
TOIMITTAMISEN
YHTEYDESSÄ

 • Ostoksen kokonaishinta toimitus- ja muine kuluineen on aina ilmoitettava selvästi kaupanteon yhteydessä.
 • Sinun on annettava nimenomainen suostumuksesi mahdollisten lisäkustannusten veloittamiseen.
 • Myyjä on vastuussa tavaran mahdollisesta vahingoittumi- sesta sen lähettämisen ja vastaanottamisen välisenä aikana.
 • Jos et nouda ostostasi itse heti tai olet tilannut tavaran toimitettavaksi kotiisi, myyjän olisi toimitettava se sinulle 30 päivän kuluessa.
 • Jos et saa tuotteita 30 päivässä tai muussa sovitussa ajassa, sinun on muistutettava myyjää ja annettava tälle kohtuullinen lisäaika tuotteen toimittamiseen.
 • Jos myyjä ei toimita tuotetta lisäajan kuluessa, sinulla on oikeus perua kauppa ja saada rahasi takaisin mahdollisimman pian.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/shipping_fi

Tämä julkaisu on myös saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:

PDF PRINT