Publication document thumbnail

Europa: en upptäcktsfärd

Hej och välkommen till EU!

Vi kommer från olika länder och talar olika språk, men Europa är vårt gemensamma hem. Ända sen Europeiska unionen (EU) bildades har dess medlemsländer samarbetat för att hjälpa varandra och se till att fred råder mellan dem. Snart ska din generation ta över rodret. Du är EU:s framtid!

Så låt oss ta reda på mer om EU tillsammans. I de första fyra avsnitten får du reda på vad Europeiska unionen är, hur den uppstod och hur den påverkar ditt dagliga liv. Du kan läsa avsnitten i följd eller välja de avsnitt du är mest intresserad av.

Du kan delta i de föreslagna diskussionerna i varje avsnitt och testa hur mycket du har lärt dig. Svaren på övningarna och frågorna finns i Lösningar.

I Mer information om EU finns hänvisningar till ytterligare informationskällor om EU.

Ytterligare information, frågesporter och spel finns i Elev- och lärarhörnan.

Är du redo? Då börjar vi!

  HTML PDF PRINT
Denna publikation är tillgänglig i följande format HTML PDF Europa: en upptäcktsfärd Paper Europa: en upptäcktsfärd

EU: Förenade i mångfalden

Europa är en mångskiftande kontinent, inte bara geografiskt utan även kulturellt. Europa består av 44 länder och mer än 700 miljoner invånare.

Tjugosju av dessa länder har något viktigt gemensamt: de är alla en del av Europeiska unionen. Vi är inte bara medborgare eller invånare i vårt hemland, utan även i EU.

Vi har olika kulturer och traditioner, men vi har också gemensamma mål och värden. Detta sammanfattas i EU:s motto: Förenade i mångfalden.

Vad är Europeiska unionen?

Europeiska unionen är ett samarbete mellan europeiska länder som kallas medlemsländer. De vill bygga en bättre framtid tillsammans. EU-länderna samarbetar nära för att alla deras invånare ska få ett bättre liv, samtidigt som de värnar om varje lands unika kultur och traditioner.

EU har inte alltid varit så stort som i dag. När de europeiska länderna började samarbeta ekonomiskt 1952 var de bara sex: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Fler och fler länder har gått med sedan dess, vilket du kan läsa om i EU: En resa i tiden. I dag har EU 27 medlemsländer.

Övning 1

Kartan visar alla EU-länder – vet du vilka deras huvudstäder är?

1 – BELGIENI – KÖPENHAMN15 – MALTAXV – WIEN
2 – BULGARIENII – LUXEMBURG16 – NEDERLÄNDERNAXVI – WARSZAWA
3 – CYPERNIII – DUBLIN17 – POLENXVII – BUKAREST
4 – DANMARKIV – SOFIA18 – PORTUGALXVIII – VALLETTA
5 – ESTLANDV – ROM19 – RUMÄNIENXIX – PRAG
6 – FINLANDVI – BRYSSEL20 – SLOVAKIENXX – BUDAPEST
7 – FRANKRIKEVII – VILNIUS21 – SLOVENIENXXI – AMSTERDAM
8 – GREKLANDVIII – ZAGREB22 – SPANIENXXII – STOCKHOLM
9 – IRLANDIX – RIGA23 – SVERIGEXXIII – MADRID
10 – ITALIENX – NICOSIA24 – TJECKIENXXIV – BERLIN
11 – KROATIENXI – TALLINN25 – TYSKLANDXXV – LJUBLJANA
12 – LETTLANDXII – PARIS26 – UNGERNXXVI – BRATISLAVA
13 – LITAUENXIII – ATEN27 – ÖSTERRIKEXXVII – LISSABON
14 – LUXEMBURGXIV – HELSINGFORS    

Gå till svaren

Karta över EU.

De sex länder som grundade EU är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Danmark, Irland och Storbritannien blev medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari 1973, vilket ökade antalet medlemsländer till nio. Grekland anslöt sig 1981, följt av Portugal och Spanien 1986. Österrike, Finland och Sverige gick med i EU 1995. Den största utvidgningen ägde rum 2004, när tio länder anslöt sig till EU: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Bulgarien och Rumänien blev medlemmar 2007, och Kroatien anslöt sig som det senaste landet 2013.

Visste du detta?

EU har nio regioner som geografiskt ligger väldigt långt bort från den europeiska kontinenten. Dessa utomeuropeiska territorier (som också kallas yttersta randområden) är Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin (Frankrike), Azorerna och Madeira (Portugal) och Kanarieöarna (Spanien).

Visste du detta?

Kontinenten Europa är uppkallad efter Europa, en prinsessa i grekisk mytologi. Enligt myten blev Zeus, himlens och åskans gud, förälskad i henne och förde henne till ön Kreta.

Foto av en målning av Jean Limosin: Europa som förs bort av Zeus i form av en tjur.

© Renaud Camus

Förenade …

EU-länderna är olika, men de har viktiga gemensamma värden, symboler och mål. Många EU-länder har också samma valuta: euron. För att förstå vad EU står för är det viktigt att veta vad som förenar EU-länderna.

EU:s GEMENSAMMA VÄRDEN

Alla länder i EU ska ha vissa värden. Dessa fastställs i rättsliga dokument som kallas fördrag (1). I fördragen finns reglerna för EU:s arbete.

När ett land går med i EU lovar det att respektera dessa värden och att skydda och försvara alla EU-medborgare. Som EU-medborgare eller EU-invånare bör du också dela och respektera dessa värden.

EU:s värden
 • MÄNNISKANS VÄRDIGHET

  Varje människa förtjänar värdighet och respekt.

 • DEMOKRATI

  Det betyder till exempel att vi kan rösta och kandidera i val. EU-länderna och EU i sig är representativa demokratier.

 • RÄTTSSTATEN

  EU och dess medlemsländer rättar sig efter demokratiskt antagna lagar. En rättsstat har också ett oberoende rättsväsende.

 • FRIHET

  Alla EU-medborgare är fria. Det betyder till exempel att vi fritt får tänka och yttra oss och själva välja religion, och att vi har rätt till utbildning, integritet och egendom.

 • JÄMLIKHET

  Alla EU-medborgare är jämlika. Det betyder att lagarna gäller alla på samma sätt, och att ingen blir diskriminerad på grund av kön, religion, ras eller andra personliga egenskaper.

 • MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  De mänskliga rättigheterna är de grundläggande rättigheter och friheter som alla har i världen, från vaggan till graven. De omfattar exempelvis värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och frihet. Dessa rättigheter fastställs och skyddas i lag.

Dessa värden och våra rättigheter som EU-medborgare anges i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Visste du detta?

Barns rättigheter nämns särskilt i artikel 24 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Läs mer i Europeiska unionens plan för barns rättigheter, som är skriven för och tillsammans med barn: https://europa.eu/!93FnwV

Visste du detta?

I EU är det olagligt att diskriminera någon på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Hbti-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella) har exempelvis rättigheter som måste respekteras inom utbildning, arbetsliv samt hälso- och sjukvård.

Diskutera i grupper

Vad betyder EU:s värden för dig? Hur visar du att du respekterar människans värdighet och mänskliga rättigheter i klassrummet, hemma, på semester eller med kompisar?

EU:s GEMENSAMMA SYMBOLER

Precis som enskilda länder har EU också sin egen flagga, hymn och nationaldag.

EU-flaggan symboliserar EU-ländernas enhet och harmoni. Den är blå och har 12 gula stjärnor i en cirkel, eftersom både antalet och formen står för perfektion och helhet. EU-ledarna införde den som EU:s officiella flagga 1985. Du kan se den vaja över parlament, andra byggnader och minnesmärken i hela EU. Den visar att EU-länderna är enade och samarbetar.

Europahymnen kallas Hymn till glädjen. Den bygger på en dikt av Friedrich von Schiller. Den berömde kompositören och pianisten Ludwig van Beethoven använde dikten för sin nionde symfoni. En del av symfonin blev senare Europahymnen. Den står för de europeiska idealen frihet, fred och solidaritet. I Beethovens symfoni sjunger en kör dikten på tyska, men Europahymnen har inga ord, bara musik.

Europadagen är den 9 maj. Den här dagen 1950 föreslog Frankrikes utrikesminister Robert Schuman en ny form av samarbete som skulle göra ett nytt krig mellan europeiska länder otänkbart. Schumandeklarationen, som den kallas, var det första stora steget mot att skapa dagens EU. Det är därför vi firar fred och sammanhållning i Europa på den här dagen varje år. Håll utkik efter aktiviteter i samband med Europadagen i ditt land.

  Du kan lyssna på Europahymnen här.

Diskutera i grupper

Vilka symboler har ditt land? Var kommer de ifrån? Känner du till några andra EU-länders symboler?

Har du sett EU-flaggan i ditt land? Var?

EU:s GEMENSAMMA MÅL

EU-länderna har inte bara gemensamma värden och symboler. De har också kommit överens om vissa mål som vägleder hela EU:s arbete. När EU:s ledare fattar beslut för alla EU-länder försöker de sträva efter dessa mål så att alla EU-länder drar åt samma håll. I EU: Hur funkar det? får du reda på mer om vem som gör vad i EU.

Europeiska unionens åtta mål
 • Fred, främjande av EU:s värden och allas välbefinnande
 • Frihet, säkerhet och rättvisa
 • Starka och hållbara europeiska ekonomier
 • Social integration och jämlikhet
 • Vetenskaplig och teknisk utveckling
 • Solidaritet bland EU-länderna
 • Respekt för Europas kulturer och språk
 • Ekonomisk och monetär union

EURON

Många EU-länder har också en gemensam valuta: euron. Hittills har 20 EU-länder ersatt sina nationella valutor med euron och fler än 347 miljoner människor använder den varje dag. Dessa länder utgör euroområdet.

Visste du detta?

Eurosedlarna har utformats av den tyske formgivaren Reinhold Gerstetter. På sedlarna finns portar och fönster i olika arkitektoniska stilar, vilket symboliserar öppenhet och samarbete. Alla länder har likadana eurosedlar, men mynten skiljer sig lite åt. På den ena sidan, som har utformats av den belgiske formgivaren Luc Luycx vid kungliga belgiska myntverket, finns en karta över Europa. Den är likadan i alla länder. På den andra sidan har varje land sin egen bild.

Karta över euroområdet.

De EU-länder som ingår i euroområdet är Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.Vissa länder är EU-länder men använder inte euron. De är Bulgarien, Danmark, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern.

Övning 2

Vet du vilket land dessa euromynt kommer ifrån?

  På den här webbplatsen kan du få lite hjälp.

Foto av olika euromynt i EU.

Gå till svaren

… i mångfalden!

EU-länderna strävar efter gemensamma mål men främjar samtidigt sina egna rika kulturer och traditioner, vilket gör EU så unikt och mångskiftande. Att vi alla är olika gör livet intressantare, och detsamma gäller EU-länderna! Därför värdesätter EU-länderna både sina skillnader och sina likheter.

EU:s SPRÅK

I Europa talas fler än 200 språk. EU har 24 officiella språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. De flesta tillhör någon av de tre stora ”språkfamiljerna”: den germanska, den romanska eller den slaviska.

Så här säger man ”God morgon” eller ”Hej” på EU:s officiella språk.

GERMANSKA SPRÅK

DANSKA: God morgen

ENGELSKA: Good morning

NEDERLÄNDSKA: Goedemorgen

SVENSKA: God morgon

TYSKA: Guten Morgen

ROMANSKA SPRÅK

FRANSKA: Bonjour

ITALIENSKA: Buongiorno

PORTUGISISKA: Bom dia

RUMÄNSKA: Bună dimineaţa

SPANSKA: Buenos días

SLAVISKA SPRÅK

BULGARISKA: Dobró útro

KROATISKA: Dobro jutro

POLSKA: Dzień dobry

SLOVAKISKA: Dobré ráno

SLOVENSKA: Dobro jutro

TJECKISKA: Dobré ráno

Du ser likheterna i de här exemplen. Men det finns andra EU-språk som inte tillhör dessa språkfamiljer.

Så här säger man ”God morgon” eller ”Hej” på dessa språk:

ESTNISKA: Tere hommikust

FINSKA: Hyvää huomenta

GREKISKA: Kalimera

IRISKA: Dia dhuit

LETTISKA: Labrīt

LITAUISKA: Labas rytas

MALTESISKA: L-Għodwa t-Tajba

UNGERSKA: Jó reggelt

Lär dig mer om EU-språken och ta reda på hur de talas här: https://europa.eu/!xRjTny

Eftersom EU har alla dessa officiella språk kan du kontakta EU och få ett svar på ditt språk, om det är ett officiellt EU-språk. Politikerna kan också kommunicera på sitt eget språk om det är ett officiellt EU-språk, eftersom det finns översättare och tolkar som hjälper dem att arbeta tillsammans. EU:s beslut offentliggörs på de 24 officiella språken så att alla förstår dem.

Diskutera i grupper

Lär du dig ett annat EU-språk i skolan? Är det mycket annorlunda jämfört med ditt eget språk?

Hur många språk kan du? Finns det något språk du skulle vilja lära dig? Varför?

Övning 3

Känner du igen de här sevärdheterna? Para ihop fotografierna med rätt EU-land.

Foto av Atomium i Belgien.

Foto av Rilaklostret i Bulgarien.

Foto av Karlsbron i Tjeckien.

Foto av Nyhavn i Danmark.

Foto av Brandenburger Tor i Tyskland.

Foto av Dombergets slott och Långe Hermann i Estland.

Foto av St Patrick’s Cathedral i Irland.

Foto av Atens Akropolis i Grekland.

Foto av Sagrada Familia i Spanien.

Foto av Eiffeltornet i Frankrike.

Foto av Banpalatset, den kroatiska regeringsbyggnaden i Kroatien.

Foto av lutande tornet i Pisa, Italien.

Foto av borgen i Kyrenia i Cypern.

Foto av borgen Turaida i Lettland.

Foto av Gediminastornet i Litauen.

Foto av Storhertigens palats i Luxemburg.

Foto av den ungerska parlamentsbyggnaden i Ungern.

Foto av katedralen Saint John i Malta.

Foto av väderkvarnar i Nederländerna.

Foto av slottet Schönbrunn i Österrike.

Foto av slottet Wawel i Polen.

Foto av Belémtornet i Portugal.

Foto av borgen Bran i Rumänien.

Foto av Bledsjön i Slovenien.

Foto av borgen i Bratislava i Slovakien.

Foto av katedralen i Helsingfors i Finland.

Foto av Avicii Arena i Sverige.

© Cris from Lisboa • © Florin Şarpe • © Pixabay - Elstef • © Dennis Jarvis • © Arild Vågen • © Krzysztof Golik • © Ad Meskens • © Hotice Hsu • © Penny Morlock • © C messier • © Diliff • © Fawksik

Gå till svaren

EUROPEISKA LANDSKAP OCH SEVÄRDHETER

I EU finns många olika landskapstyper – från alpängar och sumpmarker till det turkosa Adriatiska havet. EU har också rika kulturtraditioner och storslagna minnesmärken som är kända över hela världen. Från renässansslott och gotiska katedraler till vackra parker och torg – det finns mycket att se och njuta av i alla EU:s länder.

Detta är bara ett smakprov av EU-ländernas rika kultur. Men det finns så mycket mer att upptäcka! Ta en titt på spelet EU – vad är det egentligen? för att lära dig mer om varje EU-land.

Övning: frågesport i slutet av avsnitt 1

  Kan du nämna två saker som förenar EU-länderna?

  Hur många EU-länder använder inte euron?

  Hur många officiella språk har EU?

  Vad står EU-flaggans stjärnor för?

  Kan du förklara vad mänskliga rättigheter är och vad de har att göra med EU?

Gå till svaren

EU i ditt dagliga liv

EU spelar en viktig roll i våra dagliga liv, även om vi kanske inte alltid är medvetna om det. Det här avsnittet handlar om några av fördelarna med att bo i EU.

Inga gränser

EU gör det enkelt för EU:s invånare att röra sig fritt mellan EU-länder. Du kan bo, studera eller arbeta i andra EU-länder.

Visste du detta?

På webbplatsen Your Europe får du praktisk hjälp och råd om att bo, arbeta och resa i andra EU-länder.

Det finns olika former av EU-stöd för personer som vill vistas utomlands för att lära sig ett språk, få nya erfarenheter och lära känna andra kulturer. Det finns många möjligheter att uppleva andra länder. Fortsätt läsa så får du veta mer!

Studera, arbeta som volontär och upptäcka

Om du vill studera eller delta i ett ungdomsutbyte i ett av 33 länder i och utanför Europa kan du ta reda på vad det finns för möjligheter inom Erasmus+-programmet. Programmet är öppet för både tonåringar och vuxna från EU-länder och länder utanför EU, oavsett om de studerar, undervisar eller arbetar.

  Ungdomar som har deltagit i ett ungdomsutbyte inom Erasmus+ berättar om sina erfarenheter.

Tack vare Europeiska solidaritetskåren kan unga jobba som volontärer utomlands (eller i hemlandet) för att göra en insats på ett område som är viktigt för dem. Det kan vara allt från att bygga en ny skatepark till att städa stränder.

Programmet DiscoverEU ger 18-åringar ett gratis resekort så att de kan utforska EU i upp till en månad.

Arbeta i EU

Vet du vad du vill göra efter skolan eller universitetet, eller är du fortfarande osäker? Det är inte alltid lätt att välja yrke, men en karriär behöver inte betyda att du måste sluta utforska EU. Som EU-medborgare kan du jobba i ett annat EU-land utan arbetstillstånd. Du har samma tillgång till arbetsmarknaden och samma arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter som landets egna invånare.

Ibland kan det vara svårt att skaffa sig de färdigheter och kvalifikationer som krävs för att hitta jobb. EU:s ungdomsgaranti hjälper unga att skaffa den kompetens arbetsgivarna behöver, antingen genom praktik eller genom personlig yrkesvägledning.

Eures-portalen kan du få hjälp att hitta jobb, praktik eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land. Arbetsgivare får också hjälp med att hitta personal från andra EU-länder.

Diskutera i grupper

Vill du studera eller arbeta som volontär utomlands? Vart skulle du vilja resa? Vad skulle det betyda för din utveckling?

Resa i EU

Det har blivit lättare att resa i EU. De flesta EU-länder har tagit bort sina kontroller vid gränserna, eftersom de ingår i Schengenområdet. Det innebär att du inte måste visa ditt pass när du reser mellan 23 EU-länder (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) och fyra länder utanför EU (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Men att passera gränser är bara första steget.

Resa i EU

  Som EU-invånare kan du fortsätta att använda din mobiltelefon precis som vanligt när du reser i EU. Tidigare var det mycket dyrt att ringa eller använda mobildata utomlands. I dag gäller inte dessa roamingavgifter längre och du betalar samma pris som i ditt hemland.

  Du kan fortfarande titta på dina favoritserier eftersom EU har sett till att du har tillgång till dina digitala abonnemang överallt.

  Om din buss-, tåg-, båt- eller flygresa blir inställd kan du kräva att få pengarna tillbaka, eftersom EU skyddar dina rättigheter. EU är det enda område i världen där det finns ett heltäckande skydd för passagerares rättigheter.

  Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk när du reser i EU gör det europeiska sjukförsäkringskortet att du kan besöka en läkare eller ringa ambulans utan att betala mer än landets egna invånare:

Video: My EHIC story – Efi’s mother

Visste du detta?

Om du råkar ut för något i ett EU-land kan du ringa det kostnadsfria europeiska nödnumret 112 från vilken telefon som helst.

EU-pengar påverkar samhället där du bor

EU förbättrar människors liv genom att stödja nya jobb, bygga ny infrastruktur och modernisera offentliga tjänster som skolor och sjukhus. Se dig omkring där du bor! EU är kanske mycket närmare än du tror.

Under åren har EU bidragit med pengar till tusentals projekt, exempelvis

  ett friluftsmuseum vid gränsen mellan Tyskland och Tjeckien,

  en ny idrottsanläggning på landsbygden i Polen,

  utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i alla EU-länders skolor,

  en ny simhall i Bryssel,

  en förlängning av tunnelbanan i Aten.

  Läs om några projekt som har fått stöd av EU i olika europeiska regioner: https://kohesio.ec.europa.eu/sv/ och https://europa.eu/!r4Jxuh

Visste du detta?

EU organiserar många initiativ där europeiska städer kan konkurrera om en titel och presentera vad de har uppnått. Varje år konkurrerar europeiska städer om att få kallas europeisk kulturhuvudstad, europeisk innovationshuvudstad, europeisk ungdomshuvudstad eller Europas miljöhuvudstad.

Konsumenternas rättigheter och säkerhet

EU påverkar också ditt dagliga liv genom särskilda lagar och regler som gör att du kan känna dig säker och som skyddar dina rättigheter som konsument överallt i EU.

Produkter som livsmedel, leksaker och kosmetika måste uppfylla strikta säkerhetskrav innan de får säljas i EU.

Visste du detta?

Det finns mer än 100 000 experter i EU som kontrollerar att livsmedel är säkra från jord till bord.

EU:s lagar ger dig också minst 2 års garanti när du köper konsumtionsvaror. Så om din tvättmaskin går sönder efter ett år ska den lagas eller bytas ut gratis oavsett var i EU du köpte den.

När du köper varor på nätet gör också EU:s lagar att du har rätt att annullera beställningen eller lämna tillbaka varan inom 14 dagar om du ändrar dig.

Visste du detta?

Om du har problem med en produkt som du köpt i ett annat EU-land kan du kontakta nätverket av europeiska konsumentcentrum.

Du har rätt till rättvisande information om kvaliteten på de produkter du köper, var du än är i EU. EU:s märkningsregler gör att du snabbt och lätt kan ta reda på om en produkt är tillverkad på traditionellt sätt, ekologisk eller energieffektiv. Då kan du fatta välgrundade beslut om vad du ska köpa.

Övning 4

Se hur många av märkningarna du hittar hemma eller i de affärer du går till. Vet du vad de betyder?

En bild visar de olika EU-märkningarna av produkter i EU: CE-märkningen. EU:s miljömärke. EU:s ekologiska logotyp. EU:s energietikett. EU:s geografiska beteckningar.

Gå till svaren

Hålla jämna steg med den digitala tidsåldern

Många av oss kan inte tänka oss ett liv utan internet eller digital teknik. När vi tittar på film, handlar eller använder kartor gör vi det ofta på nätet.

Men alla i EU har inte samma tillgång till tekniken, särskilt människor som bor långt bort från storstäderna. EU strävar efter att alla som bor i EU ska ha tillgång till internet. Tack vare ett EU-finansierat initiativ, Wifi4EU, finns det ungefär 8 000 nya surfpunkter i EU. Du kan koppla upp dig gratis på museer, bibliotek, i parker och andra offentliga områden där du ser Wifi4EU-symbolen.

Tillgång till internet ger många fördelar, t.ex. enkel tillgång till information och effektiva tjänster, men kan också utgöra en risk. Better Internet for Kids-programmet bidrar till säkerheten för barn och ungdomar när de använder internet eller mobil teknik.

Visste du detta?

Vad är artificiell intelligens?

Har du någonsin sett en robot? Visste du att smarta telefoner också använder artificiell intelligens? Upptäck allt om EU:s digitala framtid genom den tecknade serien Digitala forskningsresande.

Visste du detta?

EU har övertygat ledande teknik- och medieföretag, från Twitter till Disney, att ingå en allians för att skydda barn och ungdomar bättre på nätet. De som är med i alliansen lovar att göra internet bättre för unga, exempelvis genom att ta itu med nätmobbning och skadligt innehåll.

Sociala medier, nätbutiker och mobilappar vill att du ska ge dem personuppgifter som därmed kan gå förlorade eller bli stulna. Tack vare EU:s allmänna dataskyddsförordning är dina personuppgifter (namn, adress, ålder osv.) skyddade. De får inte användas utan din tillåtelse eller för saker du inte har gett ditt samtycke till.

Med internet går det lätt och snabbt att få tillgång till information. Men felaktig eller skadlig information kan spridas snabbt på nätet, särskilt i sociala medier. EU avslöjar aktivt sådan desinformation och försöker begränsa spridningen av den tillsammans med företag inom sociala medier.

Övning 5

Vi kan alla hjälpa till att stoppa spridningen av vilseledande information på nätet. Vad bör du tänka på innan du delar information i sociala medier? Här får du tips på hur du kan känna igen konspirationsteorier.

Gå till svaren

Skydda miljön

Vi kan njuta av naturen på många sätt, från att äta god mat till att vandra i hisnande landskap. Men framför allt behöver vi naturen för att få luft, vatten, energi och råmaterial. Eftersom föroreningar inte känner några gränser måste vi samarbeta för att skydda miljön. Klimatförändringarna har gjort det viktigare än någonsin att skydda miljön. EU strävar efter att bli klimatneutralt senast 2050, och vidtar åtgärder för att vi ska ha en rik naturlig miljö.

Visste du detta?

EU:s plan att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent senast 2050 kallas den europeiska gröna given.

  Mer om den gröna given.

Natura 2000 skyddar ungefär 2 000 djur- och växtarter och 230 typer av livsmiljöer i hela EU. Detta utgör 18 % av EU:s landareal och 6 % av dess vatten, vilket gör det till världens största nätverk av skyddade områden!

Visste du detta?

EU:s program för miljö och klimatpolitik, som ger pengar till projekt som skyddar miljön och bekämpar klimatförändringarna, har bidragit till finansieringen av mer än 6 000 projekt under de senaste 30 åren.

  Mer om projekten i ditt land.

Tack vare EU:s lagar har vi rent dricks- och badvatten nästan överallt i EU. Haven blir också renare på andra sätt: EU har förbjudit plastprodukter för engångsbruk, som utgör nästan 70 % av allt skräp i haven. För att minimera föroreningarna av mark, luft och vatten främjar EU ett hållbart jordbruk. EU har begränsat användningen av kemiska och farliga bekämpningsmedel samt gödsel.

Kampen mot klimatförändringar har högsta prioritet för EU. Alla EU-länder har kommit överens om att de fram till 2030

  drastiskt ska minska sina växthusgasutsläpp och sin energianvändning,

  producera mer av sin energi från förnybara källor (vind-, sol- eller vattenkraft).

Visste du detta?

För kampen mot klimatförändringarna är det viktigt varifrån vi hämtar vår energi. I dessa videor får du reda på mer:

  https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_sv

Diskutera i grupper

Varje person i EU slänger i genomsnitt mer än ett kilo skräp varje dag. Titta på videon:

  https://europa.eu/learning-corner/food-waste_sv

Känner du igen dig i videon?

Vilka små förändringar skulle du kunna göra i ditt dagliga liv för att leva mer miljövänligt?

  Mer om vad EU gör för att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna.

Stödja forskning och innovation

Forskning och innovation berör nästan allt i våra dagliga liv – från maten vi äter, de mediciner vi tar och den vård vi får till de transportmedel vi använder och hur vi arbetar och spenderar vår fritid. EU hjälper vetenskapsmän, forskare och innovatörer i hela Europa att förbättra våra liv och klara några av de största utmaningarna i världen.

EU finansierar forskning. Dess program för forskning och innovation har exempelvis gjort det möjligt för forskarna att

  ta den första bilden någonsin av ett svart hål med hjälp av Event Horizon Telescope,

  upptäcka tre beboeliga planeter som liknar jorden,

  hitta ett sätt att upptäcka cancer i andedräkten.

Mer om vetenskapliga upptäckter som har gjorts tack vare EU-medel:

  https://europa.eu/!hyXYn4

Visste du detta?

EU vill att fler kvinnor och flickor ska syssla med vetenskap. Varje år delar EU ut EU-priset för kvinnliga innovatörer, som ger erkännande åt kvinnor som varit framgångsrika på innovationsområdet och inspirerar nästa generation att följa i deras fotspår.

Under covid-19-pandemin hjälpte EU vaccintillverkare genom att bekosta forskningen och utvecklingen av vaccinerna. Forskarna kunde ta fram flera säkra och effektiva vacciner mot covid-19 mindre än ett år efter att pandemin började.

EU-länderna samarbetade för att tillsammans köpa in och distribuera vacciner i hela EU.

Diskutera i grupper

Finns det något problem som du skulle vilja att vetenskapen löser? Varför?

Visste du detta?

EU:s satellitprogram – Copernicus – är världens mest avancerade system för att övervaka planeten och följa klimat- och miljöförändringarna.

Mer om Copernicus:

  https://www.copernicus.eu/sv

EU i världen

EU påverkar inte bara vårt dagliga liv, utan spelar också en viktig roll i resten av världen.

EU har handelsavtal med många olika länder i världen, bl.a. Japan, Kanada och USA, vilket underlättar handeln. Alla EU:s handelsavtal är öppna och kräver att de länder som EU ingår avtalet med ska skydda arbetstagarnas rättigheter och miljön.

Ett av EU:s kärnvärden är solidaritet, både mellan EU-länderna och med andra länder. EU strävar efter att göra slut på fattigdomen, bevara freden och ge humanitärt bistånd. Ett stort nätverk av biståndsexperter i över 40 länder i olika delar av världen gör att EU kan ge mat, skydd, medicinsk vård och utbildning till några av världens mest utsatta människor.

Visste du detta?

Tillsammans är EU-länderna världens största givare av humanitärt bistånd.

Vid oväntade katastrofer i Europa och resten av världen kan EU-länderna ge bistånd och hjälp genom ett samordnat system som kallas civilskyddsmekanismen. Sedan 2001 har den aktiverats mer än 420 gånger som svar på nödsituationer.

  Mer om EU:s roll i världen:

  Om handel.

  Om utveckling och samarbete.

  Om humanitärt bistånd och civilskydd.

Övning: frågesport i slutet av avsnitt 2

  Sant eller falskt: EU påverkar bara ditt dagliga liv när du reser utomlands.

  Vilket program gör att du kan jobba som volontär utomlands för att göra en insats på ett område som du tycker är viktigt?

  Sant eller falskt: I EU kan du lämna tillbaka produkter som du har köpt över nätet inom en månad från inköpsdatumet.

  Vad är Natura 2000?

  Kan du förklara hur EU skyddar dina personuppgifter, som namn, ålder eller adress?

Gå till svaren

EU: en resa i tiden

EU har inte alltid varit likadant som i dag, och har inte alltid haft samma namn. EU har skapats steg för steg, och det mål som grundarna hade vägleder fortfarande EU i dag. Här är några historiska händelser som låg bakom EU:s uppkomst och de många förändringar EU har genomgått under åren.

1945

Andra världskrigets slut i Europa.

Offren är många, och hela städer har jämnats med marken av bombningar i Europa. Aldrig mer, säger Europas invånare.

Schumandeklarationen.

Den 9 maj håller Robert Schuman ett tal där han presenterar en plan för en ny form av politiskt samarbete i Europa. Tanken är att Europas nationer gemensamt ska sköta produktionen av kol och stål, eftersom detta innebär att inget land i hemlighet kan rusta mot de andra.

  Läs hela Schumandeklarationen.

1950

1951

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen undertecknas av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, som beslutar sig för att samarbeta och bygga upp Europa igen efter kriget.

Romfördragen.

De sex länderna samarbetar så bra att de bestämmer sig för att samarbeta även på andra områden. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) (2) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) bildas. Tillsammans med kol- och stålgemenskapen utgör de vad som kallas Europeiska gemenskaperna.

1957

1962

Den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är ett av EU:s äldsta politikområden, som stöder jordbrukarna och ser till att Europas invånare har tillgång till säkra kvalitetslivsmedel som folk har råd med.

Från sex till nio länder. Danmark, Irland och Storbritannien går med i Europeiska gemenskaperna.

1973

1979

Det första direkta valet till Europaparlamentet. För första gången kan Europas invånare rösta in sina företrädare till Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Grekland går med i Europeiska gemenskaperna som tionde medlemsland.

1981

1986

Portugal och Spanien går med i Europeiska gemenskaperna, vilket gör att medlemsantalet stiger till tolv.

Erasmusprogrammet införs för att göra det lättare för unga att studera och arbeta som volontärer utomlands.

1987

1992

Maastrichtfördraget undertecknas. Europeiska unionen bildas. Genom fördraget införs ett EU-medborgarskap och tydliga regler för den framtida euron. Det stärker också utrikes- och säkerhetspolitiken och ökar samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor.

Genom Schengenavtalet avskaffas gränskontrollerna mellan de sju länder som undertecknade det (i dag har det undertecknats av 27 länder – se EU: I ditt dagliga liv).

1995

1995

Finland, Sverige och Österrike går med i EU. Antalet medlemsländer stiger till 15.

Nicefördraget. Målet med detta är att förändra EU:s institutioner inför den största utvidgningen (3) i EU:s historia.

2001

2002

Eurosedlar och euromynt blir den lagstadgade valutan i tolv EU-länder (se EU: Förenade i mångfalden)

Tio nya länder går med i EU: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Det är den första gången som så många länder ansluter sig till EU på en gång.

2004

2007

Bulgarien och Rumänien går med i EU, som nu har 27 medlemsländer.

Lissabonfördraget. Genom det här fördraget får EU en starkare ställning i världen och dess medborgare och nationella regeringar får mer att säga till om.

2007

2012

Nobels fredspris tilldelas EU för att unionen har omvandlat Europa från en kontinent som präglas av krig till en kontinent som präglas av fred. EU använder prispengarna till att hjälpa barn som inte har möjlighet att växa upp i fred.

Kroatien går med i EU som 28:e EU-medlemsland.

2013

2017

Slut på roamingavgifterna. EU:s invånare kan nu använda sina mobiltelefoner för att ringa, skriva meddelanden och ansluta sig till internet var som helst i EU, utan extra kostnader.

Brexit. Efter en folkomröstning 2016 lämnar Storbritannien officiellt EU.

2020

2020

NextGenerationEU. Under covid-19-pandemin går det dåligt för många företag och människor blir arbetslösa. NextGenerationEU ger ytterligare 750 miljarder euro i lån och bidrag till EU-länderna för att de ska kunna bygga upp sina ekonomier igen på ett hållbart sätt. Se https://europa.eu/!yTX4dt

Det nya Erasmus+-programmet drar igång. Med nästan dubbelt så mycket pengar som tidigare ska det hjälpa tio miljoner människor i alla åldrar och med olika bakgrund, både i och utanför Europa, att skaffa sig erfarenheter i ett främmande land (se EU: I ditt dagliga liv).

2021

Visste du detta?

Varje EU-åtgärd bygger på de fördrag som undertecknas av alla EU-länder efter att de har kommit överens om dem. Men det tar ett tag, ibland flera år, innan ett fördrag börjar gälla. Därför ser du ibland två olika datum för samma fördrag: ”dagen för undertecknandet” och ”dagen för ikraftträdandet”.

Mer information om EU-fördragen.

VILL DU VETA MER OM EU UNDER ÅRENS LOPP?

Gör en tidsresa med Tidslinjen över EU för att lära dig mer om historiska ögonblick som har gjort EU till vad det är i dag:

  https://europa.eu/!mhVQqf

Visste du detta?

Många klarsynta ledare – både män och kvinnor – har präglat dagens EU. Utan deras energi och motivation skulle vi inte ha den fred och stabilitet som vi uppfattar som normal. Mer om EU:s pionjärer:

  https://europa.eu/!7t9GHH

Övning: frågesport i slutet av avsnitt 3

  Vilka sex länder grundade EU? Vad hette den gemenskap som de grundade 1951?

  Vilket år gick ditt land med i EU? Är det med i euroområdet? Är det med i Schengenområdet?

  Vilket land gick senast med i EU?

  Vilket pris fick EU 2012, och varför?

  Vilka är EU:s pionjärer?

Gå till svaren

EU: Hur funkar det?

Du kanske har hört talas om beslut som ”Bryssel” har fattat. Det säger man ofta när man menar Europeiska unionen, eftersom det är i Bryssel de flesta EU-institutioner har sitt huvudkontor. Vad har institutionerna för uppgifter, och vilken sorts beslut kan de fatta? Vad har nationella regeringar för funktion i EU? I detta avsnitt får du reda på mer om hur EU fungerar. Du får också reda på hur du kan göra din röst hörd på EU-nivå.

Vilka är de viktigaste EU-aktörerna?

EU-länderna har kommit överens om vad EU får och inte får göra. Tanken är att EU endast ska hantera frågor som kan skötas bättre på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Reglerna finns i de EU-fördrag som vi berättade om i EU: En resa i tiden.

Låt oss ta en titt på EU-institutionerna, där de viktigaste aktörerna från alla EU-länder träffas, diskuterar och tillsammans beslutar om lagar.

EUROPAPARLAMENTET

Foto av Louise Weiss-byggnaden, som är Europaparlamentets huvudbyggnad i Strasbourg.

Det ger EU-medborgarna en röst.

  Var finns institutionen?

Strasbourg (Frankrike), Bryssel (Belgien) och Luxemburg (Luxemburg).

  Vem arbetar där?

 • 705 ledamöter i Europaparlamentet. Ledamöterna är inte ordnade enligt land. De tillhör grupper med ledamöter från olika länder som har liknande politiska åsikter.
 • De företräder EU-ländernas medborgare.
 • De väljs direkt av EU-medborgarna vart femte år. Antalet ledamöter för varje land är beroende av hur många invånare landet har.

  Vem är talman?

Sedan den 18 januari 2022 är Roberta Metsola Europaparlamentets talman.

Foto på Europaparlamentets talman Roberta Metsola

  Vilka är dess uppgifter?

 • Europaparlamentet diskuterar och antar EU-lagstiftning tillsammans med Europeiska unionens råd.
 • Det beslutar om EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd.
 • Det övervakar att EU:s pengar används på rätt sätt och utövar tillsyn över andra EU-institutioner, särskilt EU-kommissionen. Det väljer kommissionens ordförande och har rätt att godkänna eller upplösa hela kommissionen.

  Mer om Europaparlamentet.

EUROPEISKA RÅDET

Foto av Europabyggnaden, säte för Europeiska rådet och Europeiska unionens råd i Bryssel.

Det är den högsta nivån av politiskt samarbete mellan EU-länderna.

  Var finns institutionen? Bryssel (Belgien).

  Vem arbetar där?

Alla EU-ländernas stats- och regeringschefer, ledda av en ordförande.

  Vem är ordförande?

Charles Michel – som de nationella ledarna (EU-ländernas stats- och regeringschefer) har valt.

Foto av Charles Michel, som är Europeiska rådets ordförande.

  Vilka är dess uppgifter?

Europeiska rådet fastställer EU:s huvudprioriteringar och allmänna politiska riktning, men antar inte lagar. Den uppgiften har i stället Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Dess möten kallas toppmöten och äger rum i Bryssel minst fyra gånger om året.

  Mer om Europeiska rådet.

Visste du detta?

I den här minidokumentären får du också mer information om rådet:

  https://europa.eu/!Xm48xu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Europeiska unionens råd, som också kallas ”rådet”, eller ”ministerrådet” företräder EU-ländernas regeringar.

  Var finns institutionen? Bryssel (Belgien).

  Vem arbetar där?

 • Ministrar från alla EU-länderna. De företräder sitt lands intressen i EU.
 • Vilken minister som ska delta beror på vad det är för fråga som diskuteras. Om mötet handlar om miljöföroreningar är det EU-ländernas miljöministrar som träffas. Om det handlar om jordbruk är det jordbruksministrarna som deltar etc.

  Hur fungerar ordförandeskapet?

EU-länderna turas om med att vara ordförande för mötena. Varje land är ordförande i rådet under en sexmånadersperiod.

Se vilket land som är ordförande just nu: https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/presidency-council-eu/

  Vilka är dess uppgifter?

 • Europeiska unionens råd diskuterar och antar EU-lagstiftning tillsammans med Europaparlamentet.
 • Det beslutar om EU:s budget tillsammans med Europaparlamentet.
 • Det utformar och tillämpar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Det beslutar exempelvis om internationella avtal och om EU-utvidgningar.

  Mer om Europeiska unionens råd.

Visste du detta?

För vissa beslut räcker det om de flesta i rådet är överens, men för andra beslut måste alla länder vara överens. För viktiga beslut, exempelvis om att låta ett land ansluta sig till EU, måste alla EU-ländernas ministrar vara överens.

  Mer information om reglerna för omröstning i rådet:

https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/voting-system/

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Foto av Berlaymont, som är EU-kommissionens huvudbyggnad i Bryssel.

Den främjar EU:s intressen i allmänhet.

  Var finns institutionen? Bryssel (Belgien).

  Vem arbetar där?

 • En ordförande och 26 kommissionärer.

  Mer om de nuvarande kommissionärerna.

 • Varje EU-land utnämner en kommissionär, som måste godkännas av Europaparlamentet. Deras uppgift är inte att företräda sitt land, utan snarare att arbeta i EU:s gemensamma intresse. Varje kommissionär har ansvar för ett visst område.

  Vem är ordförande?

Ursula von der Leyen har utnämnts för en femårsperiod av de nationella ledarna (EU-ländernas stats- och regeringschefer), och har blivit godkänd av Europaparlamentet.

Foto av Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

  Vilka är dess uppgifter?

 • Kommissionen planerar, utarbetar och föreslår nya EU-lagar, bland annat EU:s budget.
 • Den driver och tillämpar EU:s politik och genomför budgeten.
 • Den ser till att EU-länderna följer EU-lagarna.
 • Den företräder EU i världen tillsammans med Europeiska utrikestjänsten (4).
Visste du detta?

Kommissionens huvudkontor finns i Bryssel, men den har representationskontor i alla EU-länder. EU har delegationer runt om världen som fungerar som EU:s ambassader. I Mer information om EU finns mer information om EU:s kontor i världen.

  Mer om EU-kommissionen.

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen kallas ofta gemensamt EU:s ”institutionella triangel”. Även om de har olika uppgifter är deras arbete sammanlänkat.

Titta på nedanstående diagram för att förstå hur det fungerar.

  Europeiska rådet – stats- och regeringscheferna – fastställer EU:s prioriteringar.

  Enligt dessa föreslår EU-kommissionen nya lagar.

  Förslagen granskas och ändras, godkänns eller avvisas av Europaparlamentet och ministerrådet. När de kommer överens godkänner de lagarna.

  Kommissionen ser till att alla EU-länder följer de nya EU-lagarna. Annars kan kommissionen vidta åtgärder.

EU:s institutionella triangel

Europeiska rådet => fastställer EU:s prioriteringar. Kommissionen => föreslår nya lagar => genomför budgeten => ser till att EU-länderna följer EU-lagarna. Europaparlamentet => antar lagarna och budgeten. Ministerrådet => antar lagarna och budgeten. Granskar de föreslagna lagarna och ändrar, antar eller avvisar dem. När de kommer överens => Ny lag!

EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Europeiska unionens domstol ser till att EU-lagarna följs och tillämpas på rätt sätt i varje EU-land. Om ett land inte tillämpar lagen på rätt sätt kan kommissionen utfärda en formell varning. Om landet inte följer reglerna kan kommissionen vända sig till domstolen. Domstolen ligger i Luxemburg och består av en domare från varje EU-land.

Mer om EU:s andra institutioner och organ som du kanske har hört talas om.

Visste du detta?

Det är inte bara politiker som arbetar i EU. Även jurister, översättare, tolkar och andra experter arbetar för EU-institutionerna. Om du är intresserad av den här typen av arbete kan du göra praktik på en av institutionerna.

  Mer information om möjligheten till praktik.

Visste du detta?

Du kan besöka de flesta av EU:s institutioner. Många tar också emot studiebesök från skolor. Du kan också besöka dem virtuellt!

  Läs mer.

Diskutera i grupper

Varför är det bra för invånarna, regeringarna och det gemensamma europeiska intresset att vara företrädda i EU? Vad finns det för nackdelar? Efter att ha läst det här avsnittet, tycker du att man kan säga att ”Bryssel” har bestämt något?

Din röst är viktig!

Visste du detta?

EU har skapat en plattform för barns deltagande för att du ska kunna göra din röst hörd. Det är en säker plats där du kan berätta för beslutsfattarna vad du tycker om viktiga frågor. Du kan komma i kontakt med andra barn och interagera, diskutera och lära dig om dina rättigheter. Du kan också lära dig om lagar och politik på ett språk som är anpassat för barn och få kontakt med organisationer i närheten av där du bor! Läs mer:

  https://europa.eu/!r79Vbd.

Du har lärt dig hur EU-länderna beslutar om gemensamma lagar i EU-institutionerna. Det här arbetet skulle inte vara detsamma utan din röst! Som EU-medborgare kan du påverka EU-politiken på flera sätt när du blir tillräckligt gammal för att rösta (i de flesta EU-länder när du är 18 år, men 17 i Grekland och 16 i Österrike och Malta). Belgien och Tyskland har sänkt åldern för rösträtt till Europaparlamentsvalet, till 16 år.

Till att börja med kan du rösta i ditt lands allmänna val. Som vi nämnde tidigare i det här avsnittet företräder den valda regeringen ditt land i Europeiska unionens råd, som har mycket att säga till om vid beslut om EU-lagar.

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs vart femte år, så några av er kommer att kunna rösta i nästa val till Europaparlamentet 2024. Därför är det viktigt att följa vad som händer i Europaparlamentet:

  https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentets valda ledamöter är folkets röst. Tillsammans med rådet beslutar de om EU-lagar som påverkar många aspekter av våra liv, till exempel

- vilka bekämpningsmedel som är säkra att använda på livsmedel som odlas i EU,

- hur mycket man ska betala för att ringa med mobiltelefonen när man är i ett annat EU-land,

- om att leksaker ska vara säkra,

- om att se till att luften vi andas och vattnet vi dricker och badar i är rent,

- om att göra det lättare att studera vid ett universitet i ett annat EU-land.

Hur företräder ledamöterna oss? Titta på den här videon för att förstå hur de valda ledamöterna skyddar våra intressen:

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/elections

Du kan komma med synpunkter genom att delta i offentliga samråd på nätet. Innan kommissionen föreslår nya EU-lagar anordnar den samråd för att ta reda på vad allmänheten och de berörda tycker.

De senaste offentliga samråden:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sv

Du kan starta eller delta i ett europeiskt medborgarinitiativ. Du kan uppmana kommissionen att föreslå en lag om något du tycker är viktigt. Men för att initiativet ska behandlas måste en miljon människor i EU stödja och underteckna det.

De senaste medborgarinitiativen:

  https://europa.eu/citizens-initiative/home_sv

I denna video får du reda på mer om medborgarinitiativet:

  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-158444

Visste du detta?

EU:s första medborgarinitiativ ”Right2Water” samlade in 1,6 miljoner underskrifter. Det ledde till att kommissionen lade fram ett förslag om att vattenkvaliteten skulle förbättras i Europa. Förslaget blev en ny EU-lag 2021.

Du kan ta upp frågor som är viktiga för dig genom EU:s ungdomsdialoger eller Europeiska ungdomsforumet, dvs. genom offentliga debatter med EU:s beslutsfattare, som Europaparlamentets ledamöter och nationella, regionala och lokala politiker. Mer information om detta finns på Europeiska ungdomsportalen.

Diskutera i grupper

Vad tycker du att EU:s beslutsfattare ska inrikta sig på? Vilka frågor skulle du vilja ta upp med EU:s beslutsfattare?

Övning: frågesport i slutet av avsnitt 4

  Vilka företräds av Europaparlamentets ledamöter? Hur många ledamöter finns det?

  Vad är skillnaden mellan Europeiska rådet och Europeiska unionens råd?

  Vilken institution håller i mötet, om ditt lands utbildningsminister ska delta i ett EU-möte?

  Sant eller falskt: EU-kommissionen antar lagar i EU.

  Hur många EU-medborgare måste stödja ett europeiskt medborgarinitiativ?

Gå till svaren

Tack för att du utforskade EU tillsammans med oss och för att du följde Europas utveckling, från ett hemskt krig till samarbete och stora möjligheter.

EU:s historia är inte slut. Kontinenten står inför nya utmaningar: klimatförändring, covid-19-pandemins konsekvenser konflikter mellan olika områden och den digitala omvandlingen, för att bara nämna några. Det finns mycket kvar att göra för att Europas invånare ska fortsätta leva i fred och välstånd.

Nu när du har lärt dig mer om EU hänger dess fortsatta historia på dig.

Diskutera i grupper

Vilka stora utmaningar står ditt eget land och EU inför i framtiden? Du kan få inspiration i EU: I ditt dagliga liv eller hitta idéer i nyheterna. Vilka utmaningar bör EU inrikta sig på, och varför?

Vilken är den viktigaste framtida utmaningen? Hur kan EU klara den? Jämför dina idéer med dina klasskamraters om ni gör övningen under lektionstid.

Vilka utmaningar nämns oftast? Kan ni komma överens om EU:s tre viktigaste åtgärder för att klara de här utmaningarna?

Lösningar

Avsnitt 1

Övning 1

Vilka är ländernas huvudstäder?

1 - Belgien: Bryssel, 2 - Bulgarien: Sofia, 3 - Cypern: Nicosia, 4 - Danmark: Köpenhamn, 5 - Estland: Tallinn, 6 - Finland: Helsingfors, 7 - Frankrike: Paris, 8 - Grekland: Aten, 9 - Irland: Dublin, 10 - Italien: Rom, 11 - Kroatien: Zagreb, 12 - Lettland: Riga, 13 - Litauen: Vilnius, 14 - Luxemburg: Luxemburg, 15 - Malta: Valletta, 16 - Nederländerna: Amsterdam, 17 - Polen: Warszawa, 18 - Portugal: Lissabon, 19 - Rumänien: Bukarest, 20 - Slovakien: Bratislava, 21 - Slovenien: Ljubljana, 22 - Spanien: Madrid, 23 - Sverige: Stockholm, 24 - Tjeckien: Prag, 25 - Tyskland: Berlin, 26 - Ungern: Budapest, 27 - Österrike: Wien

Gå tillbaka

Övning 2

Gissa vilket land myntet kommer ifrån

Foto av olika euromynt i EU.

1 - Italien; 2 - Spanien; 3 - Luxemburg; 4 - Estland; 5 - Malta; 6 - Österrike; 7 - Finland; 8 - Grekland; 9 - Slovenien; 10 - Tyskland

1. © Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia – 2. © Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, España – 3. © Banque Centrale du Luxembourg – 4. © Eesti Pank – 5. © Bank Centrali ta' Malta – 6. © Münze Österreich AG – 7. © Valtiovarainministeriö – Finansministeriet, Suomi – 8. © Hellenic Republic Ministry of Finance - Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας – 9. © Ministrstvo za Finance, Slovenija – 10. © Bundesverwaltungsamt, Deutschland

Gå tillbaka

Övning 3

Para ihop sevärdheterna med rätt EU-land

1 - Atomium, Belgien; 2 - Rilaklostret, Bulgarien; 3 - Karlsbron, Tjeckien; 4 - Nyhavn, Danmark; 5 - Brandenburger Tor, Tyskland; 6 - Dombergets slott och Långe Hermann, Estland; 7 - St Patrick’s Cathedral, Irland; 8 - Akropolis i Aten, Grekland; 9 - Sagrada Familia, Spanien; 10 - Eiffeltornet, Frankrike; 11 - Banpalatset, den kroatiska regeringsbyggnaden, Kroatien; 12 - Lutande tornet i Pisa, Italien; 13 - Borgen i Kyrenia, Cypern; 14 - Borgen Turaida, Lettland; 15 - Gediminastornet, Litauen; 16 - Storhertigens palats, Luxemburg; 17 - Den ungerska parlamentsbyggnaden, Ungern; 18 - Katedralen Saint John, Malta; 19 - Väderkvarnar, Nederländerna; 20 - Slottet Schönbrunn, Österrike; 21 - Slottet Wawel, Polen; 22 - Belémtornet, Portugal; 23 - Borgen Bran, Rumänien; 24 - Bledsjön, Slovenien; 25 - Borgen i Bratislava, Slovakien; 26 - Katedralen i Helsingfors, Finland; 27 - Avicii Arena (Globen), Sverige

Gå tillbaka

Frågesport i slutet av avsnitt 1

  EU-länderna har samma värden, symboler och mål, och vissa av dem har också samma valuta, euron.

  Det finns 27 EU-länder och 20 använder euron, så det betyder att sju inte använder euron.

  EU har 24 officiella språk.

  Stjärnorna på EU-flaggan symboliserar enhet och harmoni.

  De mänskliga rättigheterna är de grundläggande rättigheter varje människa har från födseln. De är kopplade till EU på två sätt: mänskliga rättigheter är ett av EU:s gemensamma värden, och de är skyddade i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Gå tillbaka

Avsnitt 2

Övning 4

Känner du igen märkningarna? Vad betyder de?

CE-märkningen visar att en produkt uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. Den krävs för produkter som marknadsförs i EU, oavsett var i världen de är tillverkade.

EU:s miljömärke ges till produkter som uppfyller hårda miljökrav under hela livscykeln: från utvinning av råmaterial till produktion, distribution och avfallshantering. I dag har över 75 000 produkter på EU-marknaden EU:s miljömärke.

EU:s ekologiska logotyp visar att produkten är ekologisk och producerad i EU. Logotypen kan bara användas på produkter som innehåller minst 95 % ekologiska ingredienser och uppfyller stränga villkor för återstående 5 %.

EU:s energietiketter placerar elektroniska apparater på en skala från A till G (eller A+++ till D, beroende på apparat). En färgkod är förknippad med varje bokstav: grönt är mest energieffektivt och rött minst energieffektivt.

EU:s geografiska beteckningar skyddar namnen på produkter som kommer från vissa av EU:s regioner och har en viss kvalitet eller ett visst rykte.

Läs mer:   https://europa.eu/!Xbh69x

Gå tillbaka

Övning 5

Vad bör du tänka på innan du delar innehåll i sociala medier?

Är källan tillförlitlig – kommer nyheten från en väletablerad nyhetsorganisation?

Kan du hitta upphovsmannens referenser och tidigare publikationer?

Är historien trovärdig och bekräftad i andra tillförlitliga källor?

Försökte rubriken och innehållet skrämma dig och/eller göra dig arg?

Gå tillbaka

Frågesport i slutet av avsnitt 2

  Falskt – EU är närvarande på många sätt i våra dagliga liv, från alla projekt EU ger pengar till (exempelvis för att förbättra transporterna där du bor eller luftkvaliteten) till de lagar EU antar för att skydda dina rättigheter när du handlar!

  Det program som gör att du kan arbeta som volontär utomlands kallas Europeiska solidaritetskåren.

  Falskt – du kan lämna tillbaka en produkt som du köpt över nätet inom 2 veckor om du ändrar dig.

  Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU.

  Tack vare EU:s allmänna dataskyddsförordning är dina personuppgifter (namn, adress, ålder osv.) skyddade. De får inte användas utan din tillåtelse eller för saker du inte har gett ditt samtycke till.

Gå tillbaka

Avsnitt 3

Frågesport i slutet av avsnitt 3

  De sex länder som grundade EU är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Den gemenskap de grundade 1951 kallades Europeiska kol- och stålgemenskapen.

  Titta på kartorna och läs informationen i EU: Ditt dagliga liv, EU: En resa i tiden och EU: Hur funkar det? för att hitta rätt svar.

  Det land som senast anslöt sig till EU var Kroatien (2013).

  EU fick Nobels fredspris 2012 för att unionen har omvandlat Europa från en kontinent som präglas av krig till en kontinent som präglas av fred.

  EU:s pionjärer är de klarsynta kvinnor och män som har bidragit till att göra EU till vad det är i dag.

Gå tillbaka

Avsnitt 4

Frågesport i slutet av avsnitt 4

  Europaparlamentets ledamöter företräder EU:s medborgare. Det finns sammanlagt 705 ledamöter.

  I Europeiska rådet träffas EU:s stats- eller regeringschefer för att besluta om EU:s politiska prioriteringar och viktigaste mål för framtiden. I Europeiska unionens råd, däremot, träffas de nationella regeringarnas ministrar för att diskutera och anta EU-lagar på bestämda områden.

  Om ditt lands utbildningsminister deltar i ett EU-möte är det Europeiska unionens råd som anordnar mötet.

  Falskt – EU-kommissionen föreslår lagar enligt de allmänna mål som fastställts av Europeiska rådet. Lagarna antas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

  Ett europeiskt medborgarinitiativ måste stödjas av minst en miljon EU-medborgare från minst sju EU-länder, för det är så många underskrifter som behövs innan kommissionen kan behandla initiativet.

Gå tillbaka

Mer information om EU

Vi hoppas att broschyren har lärt dig mer om EU, hur unionen fungerar och vad den bidrar med i ditt dagliga liv. Om du vill veta mer finns följande möjligheter:

EU på nätet

ELEV- OCH LÄRARHÖRNAN

EU:s interinstitutionella webbplats för 5–18-åringar och deras lärare och föräldrar, med spel, videor och många andra läromedel på alla EU:s officiella språk.

  https://europa.eu/learning-corner/home_sv

EUROPA

EU:s officiella webbplats, där du hittar information om EU:s politik, länkar till EU-institutionernas webbplatser osv.

  https://europa.eu/european-union/index_sv

EUROPEISKA UNGDOMSPORTALEN

Information om möjligheter i och utanför Europa, om jobb, utbildning, resande för unga osv.

  https://europa.eu/youth/EU_sv

YOUR EUROPE

En webbplats med råd för EU:s invånare på många olika områden.

  https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

EU-PUBLIKATIONER

En webbplats med en mängd pdf- och e-bok-publikationer samt tryckta publikationer om EU.

  https://op.europa.eu/sv/web/general-publications/publications

Personlig kontakt

Runtom i Europa finns hundratals lokala EU-informationskontor. Hitta ditt närmaste kontor på

  https://europa.eu/european-union/contact_sv

Ring eller mejla

EUROPA DIREKT

Europa direkt svarar på dina frågor om EU

  via telefon – ring gratis från hela EU och prata med någon på ditt eget språk (5):
       00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet),

  via växeln:   +32 22999696

  via e-post:   https://europa.eu/european-union/contact_sv

I varje EU-land kan du också få EU-information från

EU-kommissionens representationskontor

  https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact/representations-member-states_sv

Europaparlamentets förbindelsekontor

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

I andra delar av världen kan du få EU-information från

EU:s delegationer

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_sv

Följ EU-kommissionen i sociala medier

-----------------------------

(1) Fördrag: Ett viktigt avtal som är bindande för minst två nationer.
EU-fördragen har format EU och fungerar som vägledning för dess arbete.

(2) En av huvudtankarna bakom EEG var att ha en gemensam marknad för att underlätta handeln.

(3) Utvidgning: När EU får nya medlemmar kallas det för EU-utvidgning.

(4) Europeiska utrikestjänsten har ansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken, medan kommissionen har hand om handel, humanitärt bistånd och internationella avtal med andra länder eller organisationer, exempelvis Parisavtalet om klimatförändringar.

(5) Gratisnumret till Europa direkt är endast tillgängligt om du ringer från EU.

Broschyren Europa: en upptäcktsfärd finns på

https://europa.eu/learning-corner/home_sv

https://op.europa.eu/sv/publications

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation
1049 Bryssel
BELGIEN

Manuset uppdaterades i april 2023

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2023

Print ISBN 978-92-76-60358-0 doi:10.2775/11629 NA-03-22-253-SV-C
PDF ISBN 978-92-76-60385-6 doi:10.2775/437079 NA-03-22-253-SV-N
HTML ISBN 978-92-76-99424-4 doi:10.2775/904192 NA-03-22-253-SV-Q

© Europeiska unionen, 2023

Vidareutnyttjandet av Europeiska kommissionens handlingar regleras enligt kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).

Om inte annat anges får detta dokument vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Detta innebär att vidareutnyttjande är tillåtet förutsatt att källa anges på lämpligt sätt liksom eventuella förändringar.

Tillstånd för användning eller mångfaldigande av delar som inte ägs av Europeiska unionen kan behöva sökas direkt från respektive upphovsrättsinnehavare.

Illustrationer: © Thomas d’Addario

Alla bilder © Europeiska unionen, om inte annat anges.