Publication document thumbnail

På opdagelse i Europa!

Hej og velkommen til EU!

Vi kommer fra forskellige lande og taler forskellige sprog, men det europæiske kontinent er vores fælles hjem. Landene har arbejdet sammen lige siden begyndelsen af Den Europæiske Union (EU) for at hjælpe hinanden og sikre, at EU-landene lever sammen i fred. Snart vil det være din generations tur til at overtage ansvaret. Du er EU’s fremtid!

Så lad os sammen finde ud af mere om EU. I de første fire afsnit lærer du, hvad Den Europæiske Union er, hvordan den blev til, og hvordan den har indflydelse på din hverdag. Du kan læse denne publikation afsnit for afsnit eller vælge de afsnit, der interesserer dig mest.

Undervejs vil du blive opfordret til at deltage i de diskussioner, der foreslås i hvert afsnit, og til at teste dig selv for at se, hvor meget du har lært. Du finder svarene på aktiviteterne og quizzerne i afsnit 5.

De supplerende kilder i afsnit 6 kan hjælpe dig med at finde ud af mere om EU.

Du kan finde flere oplysninger, quizzer og spil på webstedet Elev- og lærerhjørnet.

Er du klar? Så lad os komme i gang!

  HTML PDF PRINT
Denne publikation er tilgængelig i følgende formater HTML PDF På opdagelse i Europa! Paper På opdagelse i Europa!

EU: Forenet i Mangfoldighed

Det europæiske kontinent er meget forskelligartet, ikke kun geografisk, men også kulturelt. Det dækker 44 lande og er hjemsted for over 700 millioner mennesker.

I 27 af disse europæiske lande har vi noget vigtigt til fælles: Vi er alle en del af Den Europæiske Union. Ud over at være borgere eller bosiddende i vores hjemland er vi også borgere eller bosiddende i EU.

Vi har forskellige kulturer og traditioner, men vi deler også mål og værdier. Dette opsummeres i EU’s motto: »Forenet i mangfoldighed«.

Hvad er Den Europæiske Union?

Den Europæiske Union er et partnerskab mellem europæiske lande, der er kendt som medlemsstater, og som har besluttet at gå sammen om at opbygge en bedre fremtid i fællesskab. EU-landene arbejder tæt sammen om at gøre livet bedre for alle deres befolkninger, samtidig med at hvert lands unikke kultur og traditioner respekteres.

EU har ikke altid været så stort som i dag. Da de europæiske lande begyndte at samarbejde økonomisk i 1952, var der kun seks af dem: Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland. Med tiden besluttede flere og flere lande at tilslutte dig, som du vil finde ud af i afsnit 3. EU har i øjeblikket 27 medlemsstater.

Aktivitet 1

På kortet herunder kan du se alle EU-landene — kan du gætte deres hovedstæder?

1 –BELGIEN I –KØBENHAVN 15 –MALTA XV –WIEN
2 –BULGARIEN II –LUXEMBOURG 16 –NEDERLANDENE XVI –WARSZAWA
3 –CYPERN III –DUBLIN 17 –POLEN XVII –BUKAREST
4 –DANMARK IV –SOFIA 18 –PORTUGAL XVIII –VALLETTA
5 –ESTLAND V –ROM 19 –RUMÆNIEN XIX –PRAG
6 –FINLAND VI –BRUXELLES 20 –SLOVAKIET XX –BUDAPEST
7 –FRANKRIG VII –VILNIUS 21 –SLOVENIEN XXI –AMSTERDAM
8 –GRÆKENLAND VIII –ZAGREB 22 –SPANIEN XXII –STOCKHOLM
9 –IRLAND IX –RIGA 23 –SVERIGE XXIII –MADRID
10 –ITALIEN X –NICOSIA 24 –TJEKKIET XXIV –BERLIN
11 –KROATIEN XI –TALLINN 25 –TYSKLAND XXV –LJUBLJANA
12 –LETLAND XII –PARIS 26 –UNGARN XXVI –LISSABON
13 –LITAUEN XIII –ATHEN 27 –ØSTRIG XXVII –BRATISLAVA
14 –LUXEMBOURG XIV –HELSINGFORS        

Gå til svar

Kort over EU.

De seks lande, der grundlagde EU, er Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Nederlandene. Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1973, hvorved antallet af medlemsstater øgedes til ni. Grækenland tiltrådte i 1981, efterfulgt af Portugal og Spanien i 1986. I 1995 tiltrådte Finland, Sverige og Østrig Den Europæiske Union. Den største udvidelse fandt sted i 2004, hvor 10 lande tiltrådte EU: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Bulgarien og Rumænien tiltrådte i 2007, og Kroatien var det seneste land, der tiltrådte EU i 2013.

Vidste du, at?

EU har ni regioner, som geografisk ligger meget langt fra det europæiske kontinent. Disse oversøiske territorier (også kendt som »regionerne i den yderste periferi«) er: Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint-Martin (Frankrig), Azorerne og Madeira (Portugal) og De Kanariske Øer (Spanien).

Vidste du, at?

Det europæiske kontinent blev opkaldt efter Europa, som er en prinsesse fra den græske mytologi. Ifølge myten blev himmel- og tordenguden Zeus forelsket i hende og tog hende med til øen Kreta for at leve sammen med hende.

Foto af et maleri af Jean Limosin af Europa, der bortføres af Zeus i form af en tyr.

© Renaud Camus

Forenet …

EU-landene er forskellige, men de er forenet af vigtige værdier, symboler og mål. Mange EU-lande anvender også samme valuta: euroen. For at forstå, hvad EU står for, er det vigtigt at vide, hvad der forener landene i EU.

FÆLLES EU-VÆRDIER

Alle lande, der tiltræder EU, forpligter sig til det samme sæt værdier. Disse er fastsat i juridiske dokumenter kaldet traktaterne1, som indeholder regler, der er styrende for EU’s arbejde.

Når lande tiltræder EU, lover de at respektere disse værdier og at beskytte og forsvare alle EU-borgere. At være EU-borger eller bosiddende i EU betyder, at du også bør dele og respektere disse værdier.

Den Europæiske Unions værdier
 • MENNESKELIG VÆRDIGHED

  Alle mennesker fortjener at blive behandlet værdigt og med respekt for den, de er.

 • DEMOKRATI

  Demokrati betyder f.eks., at vi kan stemme og stille op som kandidater til valg. EU-landene og EU selv er repræsentative demokratier.

 • RETSSTATSPRINCIPPET

  EU og dets medlemsstater handler i henhold til demokratisk nedskrevne love. Retsstatsprincippet kræver også, at retssystemet er uafhængigt.

 • FRIHED

  Alle EU-borgere er frie. Det betyder f.eks., at vi kan tænke og udtrykke os frit, selv vælge vores religion, og at vi har ret til uddannelse, privatliv og ejendom.

 • LIGHED

  Alle EU-borgere er lige. Det betyder, at lovgivningen finder anvendelse på alle på samme måde, og at ingen forskelsbehandles på grund af deres køn, religion, race eller andre personlige karaktertræk.

 • MENNESKERETTIGHEDER

  Menneskerettigheder er de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der tilkommer alle mennesker i verden gennem hele livet fra vugge til grav. De omfatter f.eks. værdighed, retfærdighed, lighed, respekt og uafhængighed. Disse rettigheder er defineret og beskyttet ved lov.

Disse værdier og vores rettigheder som EU-borgere er fastsat i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Vidste du, at?

Børns rettigheder er udtrykkeligt nævnt i artikel 24 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Se nærmere på Den Europæiske Unions plan for børns rettigheder, der blev udarbejdet for og med børn: https://europa.eu/!ghQcmW

Vidste du, at?

Det er ulovligt at forskelsbehandle nogen på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i EU. F.eks. skal LGBTI-rettigheder (lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og interkønnede) respekteres i forbindelse med uddannelse, beskæftigelse og sundhedspleje.

Diskutér i grupper

Hvad betyder EU’s værdier for dig? Hvordan viser du, at du respekterer menneskelig værdighed og menneskerettigheder i klasseværelset, derhjemme, på ferien eller sammen med venner?

FÆLLES EU-SYMBOLER

Ligesom hvert enkelt land har EU også sit eget flag, sin egen hymne og sin egen nationaldag.

Det europæiske flag symboliserer enhed og harmoni blandt EU-landene. Det er blåt med 12 gyldne stjerner i en cirkel, fordi både tallet og formen repræsenterer perfektion og helhed. EU’s ledere vedtog det som Den Europæiske Unions officielle flag i 1985. Du kan se det vaje over parlamenter, andre bygninger og monumenter over hele EU. Det viser, at EU-landene står sammen og handler i fællesskab.

Den europæiske hymne hedder Ode til Glæden. Den er baseret på et digt af Friedrich Schiller. Den berømte komponist og pianist Ludwig van Beethoven brugte digtet til sin niende symfoni, hvoraf en del senere blev den europæiske hymne. Hymnen repræsenterer de europæiske idealer om frihed, fred og solidaritet. I Beethovens symfoni synger et kor digtet på tysk, men når det bruges som europæisk hymne, er det uden ord, kun med musik.

Europadagen er den 9. maj. På denne dag i 1950 introducerede Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman idéen om en ny form for samarbejde, som ville gøre en ny krig mellem de europæiske lande utænkelig. Schumanerklæringen, som den kaldes, var det første store skridt i retning mod at skabe det EU, som vi kender i dag. Det er derfor, at vi hvert år på denne dag fejrer freden og sammenholdet i Europa. Hold øje med de aktiviteter, der markerer denne særlige dag i dit land.

  Du kan lytte til den europæiske hymne her.

Diskutér i grupper

Hvad er dit lands symboler? Hvor kommer de fra? Kender du symbolerne for andre EU-lande?

Har du set EU-flaget i dit land? Hvor?

FÆLLES EU-MÅL

EU-landene er ikke kun forenet gennem fælles værdier og symboler. De er også blevet enige om en række mål, som er retningsgivende for arbejdet i EU som helhed. Når EU’s ledere træffer fælles beslutninger for alle EU-landene, er de meget opmærksomme på disse mål, således at alle EU-landene forbliver forenede. Læs mere om, hvem der gør hvad i EU, i afsnit 4.

Den Europæiske Unions otte mål
 • Fred, fremme af EU’s værdier og alles velfærd
 • Frihed, sikkerhed og retfærdighed
 • Stærke og bæredygtige europæiske økonomier
 • Social inklusion og ligestilling
 • Videnskabelige og teknologiske fremskridt
 • Solidaritet mellem EU-landene
 • Respekt for Europas kulturer og sprog
 • Den Økonomiske og Monetære Union

EUROEN

Mange EU-lande har også en fælles valuta: euroen. I dag har 20 EU-lande erstattet deres nationale valutaer med euroen, og mere end 347 millioner mennesker bruger den hver dag. Tilsammen udgør disse lande euroområdet.

Vidste du, at?

Eurosedlerne blev designet af Reinhold Gerstetter, en tysk grafisk kunstner og designer. På sedlerne ser man døre og vinduer i forskellige arkitektoniske stilarter, der symboliserer åbenhed og samarbejdsånd. Alle eurosedler er ens i alle lande, men mønterne er lidt forskellige. Den ene side, som er designet af Luc Luycx, en belgisk designer, der arbejder for Royal Belgian Mint, viser et kort over Europa og er ens for alle lande. På den anden side har hvert land sit eget design.

Kort over euroområdet.

De EU-lande, der er en del af euroområdet, er Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig. Nogle lande er EU-lande, men bruger ikke euroen. Det drejer sig om Bulgarien, Danmark, Polen, Rumænien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn.

Aktivitet 2

Kan du gætte, hvilket land disse euromønter kommer fra?

  Du kan finde hjælp på dette websted.

Fotografi af forskellige euromønter fra hele EU.

Gå til svar

… i mangfoldighed!

Samtidig med at EU-landene arbejder sammen om fælles mål, fejrer de hinandens rige kulturer og traditioner, som gør EU så unikt og forskelligartet. Det faktum, at vi alle er forskellige, gør livet mere interessant, og det samme gælder EU-landene! Det er grunden til, at EU-landene værdsætter deres forskelle lige så højt som deres ligheder.

EU-SPROG

Der tales mere end 200 sprog i Europa. EU har 24 officielle sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. De fleste af dem tilhører tre store grupper eller »familier«: germansk, romansk eller slavisk.

Her kan du se, hvordan du siger »Godmorgen eller »Hej« på alle de officielle EU-sprog.

GERMANSK

DANSK: Godmorgen

ENGELSK: Good morning

NEDERLANDSK: Goedemorgen

SVENSK: God morgon

TYSK: Guten Morgen

ROMANSK

FRANSK: Bonjour

ITALIENSK: Buongiorno

PORTUGISISK: Bom dia

RUMÆNSK: Bună dimineaţa

SPANSK: Buenos días

SLAVISK

BULGARSK: Dobró útro

KROATISK: Dobro jutro

POLSK: Dzień dobry

SLOVAKISK: Dobré ráno

SLOVENSK: Dobro jutro

TJEKKISK: Dobré ráno

Du kan se familieligheden i disse eksempler. Men der er andre EU-sprog, som ikke tilhører disse sprogfamilier.

Her kan du se, hvordan du siger »Godmorgen« eller »Hej« på disse sprog.

ESTISK: Tere hommikust

FINSK: Hyvää huomenta

GRÆSK: Kalimera

IRSK: Dia dhuit

LETTISK: Labrīt

LITAUISK: Labas rytas

MALTESISK: L-Għodwa t-Tajba

UNGARSK: Jó reggelt

Læs mere om EU-sprog, og find ud af, hvordan de tales her: https://europa.eu/!kmcktQ

Denne brede vifte af officielle EU-sprog betyder, at du kan kontakte EU og få svar på et af dit lands officielle sprog, forudsat at det er et officielt EU-sprog. Politikere kan også kommunikere på deres eget sprog, igen forudsat at det er et officielt EU-sprog, fordi oversættere og tolke hjælper dem med at arbejde sammen. EU’s beslutninger offentliggøres på de 24 officielle sprog, så offentligheden kan følge med i, hvad der sker.

Diskutér i grupper

Lærer I et andet EU-sprog i skolen? Er det meget forskelligt fra jeres?

Hvor mange sprog kan du? Er der et bestemt sprog, du gerne vil lære? Hvorfor?

Aktivitet 3

Kan du genkende disse monumenter? Sæt fotografiet sammen med det pågældende EU-land.

Fotografi af Atomium i Belgien.

Fotografi af Rila-klosteret i Bulgarien.

Fotografi af Charles-broen i Tjekkiet.

Fotografi af Nyhavn i Danmark.

Fotografi af Brandenburg-porten i Tyskland.

Fotografi af Toompea-slottet og Pikk Hermann-tårnet i Estland.

Fotografi af St Patrick Cathedral i Irland.

Fotografi af Akropolis i Grækenland.

Fotografi af la Sagrada Familia i Spanien.

Fotografi af Eiffeltårnet i Frankrig.

Fotografi af Banski dvori, hjemsted for den kroatiske regering i Kroatien.

Fotografi af tårnet i Pisa i Italien.

Fotografi af Kyrenia-slottet i Cypern.

Fotografi af borgen Turaida i Letland.

Fotografi af Gediminas' tårn i Litauen.

Fotografi af storhertugens palads i Luxembourg.

Fotografi af den ungarske parlamentsbygning i Ungarn.

Fotografi af Saint John's Co-Cathedral i Malta.

Fotografi af vindmøller i Nederlandene.

Fotografi af Schönbrunn Slot i Østrig.

Fotografi af Wawel-slottet i Polen.

Fotografi af Belémtårnet i Portugal.

Fotografi af Branslottet i Rumænien.

Fotografi af Bledsøen i Slovenien.

Fotografi af Bratislava Slot i Slovakiet.

Fotografi af Helsinki Domkirke i Finland.

Fotografi af Ericsson Globe, nu Avicii Arena, i Sverige.

© Cris from Lisboa • © Florin Şarpe • © Pixabay - Elstef • © Dennis Jarvis • © Arild Vågen • © Krzysztof Golik • © Ad Meskens • © Hotice Hsu • © Penny Morlock • © C messier • © Diliff • © Fawksik

Gå til svar

EUROPÆISKE LANDSKABER OG MONUMENTER

Den Europæiske Union byder på en lang række forskellige landskaber, lige fra alpeenge og marsklandskaber til det turkisblå Adriaterhav. EU er også hjemsted for rige kulturelle traditioner og fantastiske monumenter, der er kendt i hele verden. Der er masser at se og opleve i alle EU-landene, lige fra renæssancepaladser og gotiske katedraler til smukke parker og pladser.

Dette er blot en smagsprøve på en del af den rige kulturelle mangfoldighed, man finder i EU-landene. Men der er meget mere at opdage! Prøv spillet »EU: Hvad handler det hele om?« for at få mere at vide om hvert EU-land.

Aktivitet: afsluttende quiz i Afsnit 1

  Kan du nævne to ting, der forener EU-landene?

  Hvor mange EU-lande anvender ikke euroen?

  Hvor mange officielle sprog er der i EU?

  Hvad repræsenterer stjernerne på EU-flaget?

  Kan du forklare, hvad menneskerettigheder er, og hvordan de er forbundet med EU?

Gå til svar

EU i din dagligdag

Selv om vi ikke altid er klar over det, spiller Den Europæiske Union en vigtig rolle i vores dagligdag. Dette afsnit viser nogle af de mange fordele ved at bo i EU.

Et liv uden grænser

Den Europæiske Union gør det nemt for borgerne at bevæge sig frit fra et EU-land til et andet. De kan bo, studere eller arbejde i et hvilket som helst EU-land.

Vidste du, at?

På webstedet Your Europe kan du få praktisk hjælp og rådgivning om at leve, arbejde og rejse i andre EU-lande.

EU støtter personer, der ønsker at tilbringe tid i udlandet for at lære et sprog, få nye oplevelser og lære andre kulturer at kende. Der er mange muligheder for at opleve andre lande. Læs videre for at få mere at vide om disse muligheder!

Studier, frivilligt arbejde og oplevelser

Hvis du ønsker at studere, uddanne dig eller deltage i en ungdomsudveksling i et af de 33 lande i og uden for Europa, kan du se, hvilke muligheder der er tilgængelige under Erasmus+ programmet. Programmet er åbent for teenagere og voksne fra EU- og tredjelande — både studerende, lærere og andre.

  Hør om erfaringer og oplevelser fra unge, der har deltaget i en Erasmus+-ungdomsudveksling.

Takket være det europæiske solidaritetskorps kan unge voksne arbejde frivilligt i udlandet (eller hjemme) for en sag, der er vigtig for dem. Det kan dreje sig om alt lige fra at bygge en ny skaterpark til at hjælpe folk i nød eller at rydde op på strande.

DiscoverEU-programmet giver 18-årige unge mulighed for at få et gratis rejsekort, så de kan udforske EU i op til 1 måned.

Arbejde i EU

Ved du, hvad du vil lave, når du er færdig med skolen eller universitetet, eller er du stadig i gang med at overveje det? Det er ikke altid let at beslutte, hvad man vil arbejde med, men at starte en karriere betyder ikke, at du behøver at stoppe med at udforske EU. Som EU-borger kan du arbejde i et andet EU-land – og du har ikke brug for en arbejdstilladelse. Du har samme adgang til arbejdsmarkedet og de samme arbejdsvilkår, rettigheder og pligter som folk, der bor i det pågældende land.

Nogle gange kan det være svært at erhverve yderligere færdigheder og kvalifikationer for at finde et job. EU’s ungdomsgarantiordning hjælper unge med at uddanne sig i de færdigheder, som arbejdsgiverne har brug for. Dette kan ske gennem oplæring på arbejdspladsen eller individuel uddannelsesvejledning.

EURES-portalen kan være til hjælp, når du går i gang med at lede efter et job, en praktikplads eller en læreplads i et andet EU-land. Det hjælper også arbejdsgivere med at finde kandidater i andre EU-lande til at besætte deres ledige stillinger.

Diskutér i grupper

Vil du gerne studere eller udføre frivilligt arbejde i udlandet? Hvor vil du gerne hen? Hvordan ville en sådan oplevelse gavne dig?

Om at rejse i EU

Det er med tiden blevet lettere at rejse i Europa. De fleste EU-lande har fjernet kontrollen ved deres grænser og er nu en del af Schengenområdet. Det betyder, at du ikke behøver at vise dit pas, når du rejser mellem 23 EU-lande (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) og fire lande uden for EU (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz).

Men det er kun første skridt at krydse grænserne.

Om at rejse i EU

  Som bosiddende i EU kan du fortsætte med at bruge din mobiltelefon ligesom derhjemme! Tidligere var det meget dyrt at ringe eller bruge mobildata i udlandet. I dag gælder disse roaminggebyrer ikke længere, og du betaler den samme pris for at bruge din mobiltelefon som i dit hjemland.

  Du kan stadig se dine yndlings-TV-serier, fordi EU sørger for, at du kan få adgang til dine digitale abonnementer, uanset hvor du er.

  Hvis din rejse aflyses, uanset om det er med bus, tog, skib eller fly, har du ret til at bede om at få dine penge retur, fordi EU beskytter dine rettigheder. EU er det eneste område i verden, hvor borgerne er beskyttet af et fuldt sæt passagerrettigheder.

  Hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg, når du rejser inden for EU, sikrer det europæiske sygesikringskort, at du kan gå til læge eller tilkalde en ambulance til samme pris som de lokale borgere:

Video: My EHIC story – Efi’s mother

Vidste du, at?

Hvis du er i fare i et hvilket som helst EU-land, kan du ringe gratis til det europæiske alarmnummer 112 fra en hvilken som helst telefon.

EU-finansiering gør en forskel dér, hvor du bor

Den Europæiske Union hjælper med at forbedre folks liv ved at støtte nye job, opbygge ny infrastruktur og modernisere offentlige tjenester såsom skoler og hospitaler. Se dig omkring, hvor du bor, for måske er EU meget tættere på dig, end du tror!

EU har hjulpet med at finansiere tusindvis af projekter i årenes løb, f.eks.:

  et frilandsmuseum på grænsen mellem Tjekkiet og Tyskland

  et nyt idrætsanlæg i et landdistrikt i Polen

  uddeling af frugt, grøntsager og mælk i skoler i alle EU-lande

  en ny svømmehal i Bruxelles

  en udvidelse af metroen i Athen.

  Se en række EU-finansierede projekter i forskellige regioner i hele Europa: https://kohesio.ec.europa.eu/da/ og https://europa.eu/!4hNjVD

Vidste du, at?

EU arrangerer mange initiativer, hvor europæiske byer kan konkurrere om en titel og præsentere deres resultater. Hvert år konkurrerer europæiske byer om at vinde titler som f.eks. europæisk kulturhovedstad, europæisk innovationshovedstad, europæisk ungdomshovedstad og europæisk grøn hovedstad.

Forbrugerrettigheder og -sikkerhed

Den Europæiske Union har også indflydelse på din dagligdag gennem specifikke love og regler, der garanterer din sikkerhed og beskytter dine rettigheder som forbruger overalt i EU.

Produkter som fødevarer, legetøj og kosmetik skal opfylde strenge sikkerhedskrav, før de kan sælges i EU.

Vidste du, at?

Der er over 100 000 eksperter i EU, som kontrollerer fødevaresikkerheden fra jord til bord.

EU-lovgivningen giver dig også en garanti på mindst 2 år, når du køber forbrugsvarer. Så hvis din vaskemaskine går i stykker efter et år, skal den repareres eller udskiftes gratis, uanset hvor i EU du har købt den.

EU-lovgivningen sikrer også, at når du køber varer online, har du ret til at annullere din ordre eller returnere dit køb inden for 14 dage, hvis du ombestemmer dig.

Vidste du, at?

Hvis du har problemer med et produkt, som du har købt i et andet EU-land, kan du kontakte Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre.

Du har ret til nøjagtige oplysninger om kvaliteten af de produkter, du køber, uanset hvor i EU du befinder dig. EU’smærkningsregler hjælper dig med hurtigt og nemt at finde ud af, om et produkt er økologisk, energieffektivt eller fremstillet ved hjælp af traditionelle metoder. Det betyder, at du kan træffe velinformerede beslutninger om, hvad du skal købe.

Aktivitet 4

Se dig omkring i dit hjem eller i de butikker, du besøger, og se, hvor mange af disse mærker du kan finde. Ved du, hvad de betyder?

Et billede, der viser de forskellige EU-mærker, der kan findes på produkter købt i EU: CE-markedsføringsmærket, EU's miljømærke, EU's logo for økologiske produkter, EU's energimærke, EU's geografiske betegnelser.

Gå til svar

Hold trit med den digitale tidsalder

Mange af os kan ikke forestille os et liv uden internettet eller digitale teknologier. Når vi ser film, handler eller bruger et kort til at finde vej, gør vi det ofte online.

Det er imidlertid ikke alle i EU, der har de samme muligheder for at få adgang til og anvende teknologi, og det gælder især dem, der bor i områder langt væk fra de store byer. EU arbejder løbende på at give alle indbyggere i EU adgang til internettet. Takket være et EU-finansieret initiativ, Wifi4EU, er der blevet oprettet wi-fi-hotspots i omkring 8 000 lokalsamfund i hele EU. Du kan få gratis internet på museer, biblioteker, i parker og andre offentlige områder, hvor du kan se Wifi4EU-symbolet.

Selv om internetadgang giver os mange fordele, såsom let adgang til information og effektive tjenester, udgør det også en risiko for os. Programmet Bedre internet for børn hjælper børn og unge med at holde sig sikre, når de bruger internettet eller mobilteknologier.

Vidste du, at?

Hvad er kunstig intelligens?

Har du nogensinde set en robot? Vidste du, at din smartphone også bruger kunstig intelligens? Find ud af alt om Europas digitale fremtid i tegneserierne om de Digitale Eventyrere.

Vidste du, at?

EU overbeviste førende teknologi- og medievirksomheder såsom Twitter og Disney om at danne Alliance to Better Protect Minors Online (alliancen for bedre beskyttelse af mindreårige på nettet). Alliancens medlemmer forpligter sig til at gøre onlinesteder bedre for unge at være på, f.eks. ved at bekæmpe cybermobning og skadeligt indhold.

Sociale medier, onlinebutikker og mobilapps kræver, at du betror virksomheder personoplysninger, som risikerer at blive mistet eller stjålet. Takket være EU’s generelle forordning om databeskyttelse er dine personoplysninger - navn, adresse, alder osv. - beskyttet. De må ikke anvendes uden tilladelse eller til formål, som du ikke har givet dit samtykke til.

Internettet har gjort det nemt og hurtigt at søge efter og få adgang til information. Ukorrekte eller skadelige oplysninger kan dog hurtigt spredes online, især på sociale medieplatforme. EU afslører aktivt sådanne misinformationer og samarbejder med sociale medievirksomheder for at begrænse udbredelsen af sådanne misinformationer.

Aktivitet 5

Vi kan alle hjælpe med at stoppe udbredelsen af vildledende oplysninger online. Hvilke spørgsmål bør du stille dig selv, inden du deler en historie på sociale medier? Find nyttige tips til, hvordan man identificerer konspirationsteorier.

Gå til svar

Miljøbeskyttelse

Vi nyder godt af naturen på mange måder, lige fra at spise lækker mad til at vandre gennem betagende landskaber. Men endnu vigtigere er det, at vi er afhængige af naturen for vores luft, vand, energi og råmaterialer. Da forurening ikke stopper ved grænserne, er landene nødt til at samarbejde om at passe på miljøet. Klimaændringerne har gjort det mere presserende end nogensinde at beskytte miljøet. Den Europæiske Union sigter mod at blive klimaneutral senest i 2050 og gør en indsats for at sikre, at vi får gavn af et sundt naturligt miljø.

Vidste du, at?

EU’s plan om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden inden 2050 kaldes den europæiske grønne pagt.

  Læs mere om den grønne pagt her: https://europa.eu/!UmfpY3

Natura 2000 beskytter ca. 2 000 dyre- og plantearter og 230 naturtyper i hele EU. Dette udgør 18 % af EU’s landareal og 6 % af dets vandområder, hvilket gør det til det største netværk af beskyttede områder i verden!

Vidste du, at?

EU’s LIFE-program, som finansierer projekter, der beskytter miljøet og bekæmper klimaændringer, har medfinansieret mere end 6 000 projekter i løbet af de seneste 30 år.

  Se projekterne i dit land.

Takket være EU-lovgivningen kan vi nyde godt af rent drikke- og badevand næsten overalt i EU. Vores have bliver også renere på andre måder: EU har forbudt engangsplast, som udgør 70 % af alt havaffald. For at minimere forureningen af jord, luft og vand fremmer EU bæredygtige landbrugsmetoder. EU har fastsat grænser for anvendelsen af kemiske og farlige pesticider og gødningsstoffer.

Kampen mod klimaændringer er en topprioritet for EU. Alle EU-lande er blevet enige om, at de senest i 2030 bør:

  reducere deres drivhusgasemissioner og energiforbrug drastisk

  producere en større del af deres energi fra vedvarende energikilder (f.eks. vind-, sol- eller vandkraft).

Vidste du, at?

Måden, hvorpå vi får vores energi, spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaændringerne. Få mere at vide i disse videoer:

  https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_da

Diskutér i grupper

I gennemsnit smider hver eneste person i EU mere end et kilo affald ud hver dag. Se videoen:

  https://europa.eu/learning-corner/food-waste_da

Kan du genkende dig selv i denne video?

Hvilke små ting kan du gøre i din hverdag for at gøre dit liv mere miljøvenligt?

  Læs mere om, hvad EU gør for at beskytte miljøet og bekæmpe klimaændringer.

Støtte til videnskab og innovation

Videnskab og teknologi berører næsten alle dele af vores dagligdag – lige fra de fødevarer vi spiser, de lægemidler vi tager, og den sundhedspleje vi modtager, til den transport vi bruger, og hvordan vi arbejder og tilbringer vores fritid. Den Europæiske Union hjælper videnskabsfolk, forskere og innovatorer fra hele Europa med at forbedre vores liv og løse nogle af de største udfordringer, som verden står over for.

EU finansierer videnskabelig forskning. For eksempel har EU’s forsknings- og innovationsprogram sat videnskabsfolk i stand til at:

  tage det første billede nogensinde af et sort hul med Event Horizon-teleskopet

  opdage tre jordlignende, beboelige planeter

  udvikle en metode til at påvise kræft i en persons ånde.

  Se andre videnskabelige opdagelser, der er opnået takket være EU-finansiering:

https://europa.eu/!Kn4tKc

Vidste du, at?

EU gerne vil have flere kvinder og piger til at arbejde med videnskab. Hvert år lancerer EU sin pris for kvindelige innovatorer, som hylder kvindelige ledere inden for innovation og har til formål at inspirere den næste generation til at følge i deres fodspor.

Under covid-19-pandemien hjalp EU vaccineproducenterne med at dække omkostningerne til forskning i og udvikling af vacciner. Forskerne var i stand til at fremstille flere sikre og effektive vacciner mod covid-19 mindre end et år efter, at pandemien begyndte.

EU-landene gik sammen om at købe og distribuere vacciner i hele EU.

Diskutér i grupper

Kan du komme i tanke om et problem, som du gerne vil have videnskaben til at løse? Hvorfor?

Vidste du, at?

EU’s satellitprogram Copernicus er det mest avancerede system i verden til overvågning af planeten og sporing af ændringer i klimaet og miljøet.

Læs mere om Copernicus:

  https://www.copernicus.eu/da

EU i verden

Ud over at have indflydelse på vores dagligdag spiller Den Europæiske Union også en vigtig rolle i resten af verden.

EU har handelsaftaler med mange forskellige lande rundt om i verden, f.eks. Canada, Japan og USA, hvilket gør det lettere at handle med hinanden. Alle handelsaftaler, der forhandles af EU, er gennemsigtige og kræver, at handelspartnerne beskytter arbejdstagernes rettigheder og miljøet.

En af EU’s vigtigste værdier er solidaritet, både mellem EU-landene og med andre lande. EU arbejder på at udrydde fattigdom, bevare freden og yde humanitær bistand. Et stort netværk af humanitære eksperter i mere end 40 lande verden over gør det muligt for EU at levere mad, husly, lægehjælp og uddannelse til nogle af verdens mest sårbare mennesker.

Vidste du, at?

EU-landene tilsammen er verdens største donor af humanitær bistand.

Når der opstår uventede katastrofer i Europa eller andre steder i verden, kan EU-landene yde hjælp og bistand gennem et koordineret indsatssystem kendt som civilbeskyttelsesordningen. Siden 2001 er ordningen blevet aktiveret mere end 420 gange for at reagere på nødsituationer.

  Læs mere om EU’s rolle i verden:

  Om handel.

  Om udvikling og samarbejde.

  Om humanitær bistand og civilbeskyttelse.

Aktivitet: afsluttende quiz i Afsnit 2

  Rigtigt eller forkert: EU påvirker kun din dagligdag, når du rejser til udlandet.

  Hvilket program giver dig mulighed for at arbejde frivilligt i udlandet for en sag, du brænder for?

  Rigtigt eller forkert: I EU kan du returnere produkter, du har købt online, inden for en måned efter købet.

  Hvad er Natura 2000?

  Kan du forklare, hvordan EU beskytter dine personoplysninger, f.eks. dit navn, din alder eller din adresse?

Gå til svar

EU: En rejse gennem tiden

Den Europæiske Union har ikke altid været, som den er i dag, og den har heller ikke altid haft det samme navn. Den blev skabt trin for trin, og den ambition, der inspirerede dens grundlæggere, er stadig retningsgivende for den i dag. Her er nogle af de historiske begivenheder, der førte til oprettelsen af EU, og de mange ændringer, som EU har gennemgået i årenes løb.

1945

Anden Verdenskrig slutter i Europa.

Der har været mange ofre, og hele byer er blevet ødelagt af bombeangreb i Europa. Folk er fast besluttet på, at sådanne ødelæggelser aldrig må ske igen.

Schumanerklæringen.

Den 9. maj holdt Robert Schuman en tale, hvor han præsenterede en plan for en ny form for politisk samarbejde i Europa. Tanken er, at Europas nationer i fællesskab skal forvalte produktionen af kul og stål, da det vil betyde, at intet land i hemmelighed kan opruste mod de andre.

  Læs hele Schumanerklæringen.

1950

1951

Paristraktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab undertegnes af Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Nederlandene, som beslutter at arbejde sammen og bidrage til at genopbygge Europa efter krigens ødelæggelser.

Undertegnelsen af Romtraktaterne. De seks lande arbejder så godt sammen, at de beslutter at forene deres kræfter på andre områder. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)2 og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) bliver dannet. Sammen med Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udgør de det, der er almindeligt kendt som De Europæiske Fællesskaber.

1957

1962

Den fælles landbrugspolitik etableres. Det er en af EU’s ældste politikker, der støtter landbrugerne og sikrer, at Europa har en stabil forsyning af billige og sikre fødevarer af god kvalitet.

Fra seks til ni lande. Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige tiltræder De Europæiske Fællesskaber.

1973

1979

Det første direkte valg til Europa-Parlamentet finder sted. For første gang kan de europæiske borgere stemme på, hvem der repræsenterer dem i Europa-Parlamentet. Valget til Europa-Parlamentet afholdes hvert 5. år.

Grækenland bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber og bliver den 10. medlemsstat.

1981

1986

Spanien og Portugal tiltræder De Europæiske Fællesskaber, hvilket bringer det samlede antal medlemmer op på 12.

Erasmusprogrammet bliver oprettet for at hjælpe unge europæere med at studere, uddanne sig og udføre frivilligt arbejde i udlandet.

1987

1992

Maastrichttraktaten bliver undertegnet. Den Europæiske Union oprettes. Med traktaten indføres unionsborgerskabet, og der fastsættes klare regler for den fremtidige euro. Traktaten styrker også udenrigs- og sikkerhedspolitikken og øger samarbejdet om retlige og indre anliggender.

Schengenaftalen afskaffer al grænsekontrol mellem de syv lande, der har undertegnet den (på nuværende tidspunkt har 27 lande undertegnet den — se nærmere oplysninger i afsnit 2).

1995

1995

Østrig, Finland og Sverige tiltræder EU. Der er nu 15 medlemsstater.

Nicetraktaten bliver undertegnet. Hovedformålet er at reformere EU-institutionerne for at forberede den største udvidelse3i EU’s historie.

2001

2002

Eurosedler og -mønter bliver den gyldige valuta i 12 EU-lande (se mere i afsnit 1).

10 nye lande tiltræder EU: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Aldrig før er så mange lande blevet optaget i EU på samme tid.

2004

2007

Bulgarien og Rumænien tiltræder EU, som nu har 27 medlemsstater.

Lissabontraktaten bliver undertegnet. Den indfører en ny struktur, der giver EU en stærkere rolle i verden og giver større vægt til borgernes og de nationale regeringers synspunkter.

2007

2012

Nobels fredspris tildeles EU for dets rolle i at forvandle det meste af Europa fra et kontinent præget af krig til et kontinent præget af fred. EU bruger pengene fra prisen til at hjælpe børn, der ikke har mulighed for at vokse op i fred.

Kroatien tiltræder EU og bliver den 28. EU-medlemsstat.

2013

2017

Afskaffelse af roaminggebyrer. EU’s borgere kan nu ringe, skrive og logge på internettet på deres mobiltelefoner hvor som helst i EU uden ekstra omkostninger.

Brexit. Efter en folkeafstemning i 2016 forlader Det Forenede Kongerige officielt EU.

2020

2020

NextGenerationEU. Under covid-19-pandemien mister mange virksomheder indtægter, og folk bliver arbejdsløse. NextGenerationEU stiller yderligere 750 mia. EUR til rådighed for EU-landene for at hjælpe dem med at genopbygge deres økonomier på en bæredygtig måde. Se: https://europa.eu/!Cr9fp6

Det nye Erasmus+-program starter. Med næsten en fordobling af det tidligere budget vil 10 millioner mennesker i alle aldre og med alle baggrunde i og uden for Europa få mulighed for at få nye oplevelser i et andet land (se mere i afsnit 2).

2021

Vidste du, at?

Alle EU’s foranstaltninger er baseret på traktater, der er undertegnet af alle EU-landene, efter at de er blevet forhandlet og vedtaget. Det tager imidlertid noget tid, og nogle gange flere år, før en traktat træder i kraft. Det er grunden til, at du nogle gange kan se to forskellige datoer for den samme traktat: »Datoen for undertegnelsen« og »ikrafttrædelsesdatoen«.

Læs mere om EU-traktaterne.

VIL DU VIDE MERE OM EU GENNEM ÅRENE?

Tag en tur tilbage i tiden med EU-tidslinjen og oplev vigtige øjeblikke i historien, der har gjort EU til det, det er i dag:

  https://europa.eu/!Kt764u

Vidste du, at?

Mange visionære ledere – både mænd og kvinder – har inspireret det EU, som vi i dag lever i. Uden deres energi og motivation ville vi ikke leve i den fred og stabilitet, der forekommer så normal for os. Lær om EU’s pionerer:

  https://europa.eu/!ybutJc

Aktivitet: afsluttende quiz i Afsnit 3

  Kan du nævne de seks lande, der var med til at grundlægge EU? Hvad er navnet på det fællesskab, de grundlagde i 1951?

  Hvilket år blev dit land medlem af EU? Er det en del af euroområdet? Er det en del af Schengenområdet?

  Hvilket land er senest blevet medlem af EU?

  Hvilken pris blev EU tildelt i 2012, og hvorfor?

  Hvem er EU’s pionerer?

Gå til svar

EU: Hvordan fungerer det?

Du har muligvis hørt om afgørelser truffet af »Bruxelles«. Dette er et udtryk, der ofte anvendes til at henvise til Den Europæiske Union, da det er her, de fleste EU-institutioner har deres hovedsæde. Hvad er deres roller, og hvilke beslutninger kan de træffe? Hvilken rolle spiller de nationale regeringer i EU? I dette afsnit kan du læse om, hvordan EU fungerer. Du kan også lære, hvordan din stemme kan blive hørt på europæisk plan.

Hvem er de centrale aktører i EU?

De europæiske lande er blevet enige om, hvad Den Europæiske Union skal og ikke skal gøre. Målet er, at EU kun handler, hvis et mål bedre kan nås på EU-plan end på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Reglerne er defineret i de EU-traktater, du har læst om i afsnit 3.

Lad os se på EU’s institutioner, hvor de vigtigste aktører fra alle EU-landene mødes, diskuterer og beslutter love i fællesskab.

EUROPA-PARLAMENTET

Fotografi af Louise Weiss-bygningen, som er den centrale bygning i Europa-Parlamentets hovedkvarter i Strasbourg.

Det er EU-borgernes stemme.

  Hvor ligger det?

Strasbourg (Frankrig), Bruxelles (Belgien) og Luxembourg (Luxembourg).

  Hvem arbejder der?

 • 705 medlemmer af Europa-Parlamentet(MEP’er). Medlemmerne er ikke grupperet efter nationalitet. De tilhører grupper fra flere lande, som deler samme politiske synspunkter.
 • De repræsenterer borgerne i EU-landene.
 • De vælges direkte af EU-borgerne hvert 5. år. Antallet af MEP’er, der repræsenterer hvert land, afhænger af landets befolkningsstørrelse.

  Hvem er formand?

Roberta Metsola— valgt af medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Fotografi af Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola

  Hvad laver Europa-Parlamentet?

 • Europa-Parlamentet drøfter og vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet for Den Europæiske Union.
 • Det træffer afgørelse om EU-budgettet sammen med Rådet for Den Europæiske Union.
 • Det overvåger den korrekte anvendelse af EU-midler og fører tilsyn med andre EU-institutioner, navnlig Europa-Kommissionen. Det vælger formanden for Europa-Kommissionen og har ret til at godkende og afskedige hele Europa-Kommissionen.

  Læs mere om Europa-Parlamentet.

DET EUROPÆISKE RÅD

Fotografi af Europabygningen, hjemsted for Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Det Europæiske Råd repræsenterer det højeste politiske samarbejdsniveau mellem EU-landene.

  Hvor ligger det? Bruxelles (Belgien).

  Hvem arbejder der?

Stats- og regeringschefer fra alle EU-lande under ledelse af en formand.

  Hvem er formanden?

Charles Michel– udpeget af nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer).

Fotografi af Charles Michel, som er formand for Det Europæiske Råd.

  Hvad laver Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råd fastlægger EU’s vigtigste prioriteter og overordnede politiske retningslinjer, men det vedtager ikke love. Denne opgave varetages af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Rådets møder kaldes topmøder, og de finder sted i Bruxelles mindst fire gange om året.

  Læs mere om Det Europæiske Råd.

Vidste du, at?

Se også denne minidokumentar for yderligere oplysninger om Rådet:

  https://europa.eu/!Xm48xu

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Rådet for Den Europæiske Union, også kendt som Rådet eller Ministerrådet, repræsenterer EU-landenes regeringer.

  Hvor ligger det? Bruxelles (Belgien).

  Hvem arbejder der?

 • Ministre fra alle EU-lande. De repræsenterer deres lands interesser i EU.
 • Det er det emneområde, der drøftes, der afgør, hvilken minister der skal deltage. Hvis mødet drejer sig om forurening, vil miljøministrene fra alle EU-landene mødes, hvis emnet er landbrug, så deltager ministrene med ansvar for landbrug i mødet, og så videre.

  Hvordan fungerer formandskabet?

EU-landene skiftes til at lede møderne, og ét land har formandskabet for Rådet i seks måneder.

  Se, hvilket land der i øjeblikket har formandskabet:

https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/presidency-council-eu/

  Hvad laver Rådet for Den Europæiske Union?

 • Rådet for Den Europæiske Union drøfter og vedtager EU-lovgivning sammen med Europa-Parlamentet.
 • Det træffer sammen med Europa-Parlamentet afgørelse om EU’s budget.
 • Den fastlægger og gennemfører EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik i praksis. Det træffer f.eks. afgørelse om internationale aftaler og udvidelser af EU.

  Læs mere om Rådet for Den Europæiske Union.

Vidste du, at?

For visse afgørelser kan Rådet træffe afgørelse ved flertalsafstemning, mens alle lande skal være enige om andre afgørelser. For at træffe vigtige beslutninger, f.eks. om at optage et nyt land i EU, skal ministrene fra alle EU-landene nå til enighed.

  Yderligere oplysninger om afstemningsreglerne i Rådet:

https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/voting-system/

EUROPA-KOMMISSIONEN

Fotografi af Berlaymont, som er Europa-Kommissionens hovedbygning i Bruxelles.

Europa-Kommissionen fremmer EU’s almene interesser.

  Hvor ligger den? Bruxelles (Belgien).

  Hvem arbejder der?

 • En formand og 26 kommissærer.

  Læs mere om de nuværende kommissærer.

 • Hvert EU-land udpeger en kommissær, som skal godkendes af Europa-Parlamentet. Deres opgave er ikke at repræsentere deres lands synspunkter, men snarere at arbejde i EU’s fælles interesse, hvor hver kommissær er ansvarlig for et bestemt EU-aktivitetsområde.

  Hvem er formanden?

Ursula von der Leyen er udpeget af de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer) med Europa-Parlamentets godkendelse.

Fotografi af Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen.

  Hvad laver Europa-Kommissionen?

 • Europa-Kommissionen er ansvarlig for at planlægge, udarbejde og foreslå ny EU-lovgivning, herunder EU-budgettet.
 • Den forvalter og gennemfører EU’s politikker og gennemfører budgettet.
 • Den sikrer, at EU-landene følger EU-lovgivningen.
 • Den repræsenterer EU i hele verden sammen med Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten4).
Vidste du, at?

Kommissionen har sit hovedsæde i Bruxelles, men har repræsentationer i alle EU-lande. EU har delegationer rundt om i verden, der fungerer som EU’s ambassader. Du kan finde flere oplysninger om EU’s kontorer rundt om i verdenafsnit 6.

  Læs mere om Europa-Kommissionen.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen omtales ofte sammen som EU’s »institutionelle trekant«, fordi de, selv om de har forskellige roller, er forbundet med hinanden.

Se diagrammet nedenfor for at forstå, hvordan det fungerer.

  Det Europæiske Råd– stats- og regeringscheferne – fastlægger EU’s prioriteter.

  På grundlag heraf foreslår Europa-Kommissionen nye love.

  Forslagene gennemgås og ændres, accepteres eller afvises af Europa-Parlamentet sammen med Ministerrådet. Når de er nået til enighed, godkender de lovene.

  Europa-Kommissionen sikrer, at alle EU-lande overholder de nye EU-love. Hvis det ikke er tilfældet, kan den gribe ind over for landene.

EU interinstitutional triangle

Det Europæiske Råd = > fastlægger EU'’s prioriteter. Europa-Kommissionen = > foreslår nye love => gennemfører budgettet => sørger for, at EU-landene overholder og følger EU-lovgivningen. Europa-Parlamentet = > vedtager lovene og budgettet Ministerrådet = > vedtager lovene og budgettet. Gennemgår de foreslåede love og enten ændrer, vedtager eller forkaster dem. Når man når til en aftale = > ny lovgivning!

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Den Europæiske Unions Domstol sikrer, at EU’s love overholdes og anvendes korrekt i hvert EU-land. Hvis et land ikke anvender loven korrekt, kan Europa-Kommissionen udstede en formel advarsel. Hvis landet ikke overholder reglerne, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. Domstolen har hjemsted i Luxembourg og består af en dommer fra hvert EU-land.

Læs mere om andre EU-institutioner og -organer, du har hørt om.

Vidste du, at?

Det er ikke alle, som arbejder i EU, der er politikere. Der er også advokater, oversættere, tolke og andre eksperter, der arbejder for EU-institutionerne. Hvis du er interesseret i en sådan karriere, kan du starte med et praktikophold i en af institutionerne.

  Læs mere om praktikophold her.

Vidste du, at?

Du kan besøge de fleste EU-institutioner! Mange arrangerer også besøg for skoler og unge. Virtuelle besøg er også mulige!

  Læs mere på: https://europa.eu/!xQCq9B

Diskutér i grupper

Hvilke fordele er der for borgerne, regeringerne og de fælles europæiske interesser ved at være repræsenteret i EU? Hvad er ulemperne? Efter du har læst dette afsnit, mener du så, at det er korrekt at sige, at »Bruxelles« har besluttet noget?

Din mening tæller!

Vidste du, at?

EU har oprettet platformen for børns deltagelse for at sikre, at din stemme bliver hørt. Det er et sikkert sted, hvor du kan dele din mening om vigtige spørgsmål med beslutningstagerne. Du kan kontakte andre børn, interagere, diskutere og lære om dine rettigheder. Du kan også lære om lovgivning og politik på et børnevenligt sprog og komme i kontakt med organisationer tæt på det sted, hvor du bor!

  Læs mere på: https://europa.eu/!VVFNtC

Du har set, hvordan EU-landene træffer beslutninger om fælles love i EU-institutionerne. Denne proces ville være ufuldstændig uden din stemme! Som EU-borger kan du få indflydelse på EU’s politikker på flere måder, når du når den stemmeberettigede alder (som er 18 år i de fleste EU-lande, 17 i Grækenland og 16 i Østrig og Malta). Belgien og Tyskland har sænket valgretsalderen ved det kommende valg til Europa-Parlamentet til 16 år.

I første omgang kan du stemme ved parlamentsvalgene i dit eget land. Som vi tidligere har set i dette afsnit, vil den valgte regering repræsentere jeres land i Rådet for Den Europæiske Union, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med beslutninger om EU-lovgivning.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP'erne) vælges hvert 5. år, og nogle af jer vil være gamle nok til at stemme ved det næste valg til Europa-Parlamentet i 2024, så det er vigtigt at følge med i det, der foregår i Europa-Parlamentet:

  https://www.europarl.europa.eu/portal/da

De valgte MEP'er er folkets stemme, og de træffer sammen med Rådet afgørelse om EU-lovgivning, der påvirker mange aspekter af vores liv, f.eks.:

— hvilke pesticider der er sikre at anvende på fødevarer, der dyrkes i EU

— hvor meget du betaler for mobilopkald, når du rejser til et andet EU-land

— hvordan børnelegetøj bliver sikkert

— hvordan den luft, vi indånder, og det vand, vi drikker og svømmer i, skal renses

— hvordan det gøres lettere at studere på et universitet i et andet EU-land.

Hvordan repræsenterer MEP'erne os? Tjek denne video for at forstå, hvordan de MEP'er, vi vælger, beskytter vores interesser:

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/be-heard/elections

Du kan give din mening til kende ved at deltage i offentlige onlinehøringer. Inden Kommissionen fremsætter forslag til ny EU-lovgivning, indhenter den synspunkter fra borgere og interesserede parter via disse høringer.

Læs mere om de seneste offentlige høringer:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_da

Du kan tage initiativ til eller deltage i et europæisk borgerinitiativ. Du kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå en lov om et emne, der ligger dig meget på sinde. For at initiativet kan komme i betragtning, skal der dog være 1 million mennesker fra hele EU, der støtter og underskriver det.

Læs mere om de seneste borgerinitiativer:

  https://europa.eu/!BMhjG6

I denne video kan du se en gennemgang af processen for borgerinitiativer:

  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-158444

Vidste du, at?

Det første EU-borgerinitiativ nogensinde, »Right2Water«, samlede 1,6 millioner underskrifter. Det førte til, at Kommissionen fremsatte et forslag til forbedring af vandkvaliteten for mennesker i hele Europa. I 2021 blev forslaget til ny EU-lovgivning.

Du kan dele, hvad der er vigtigt for dig, gennem EU’s ungdomsdialoger eller Det Europæiske Ungdomsforum. Der er tale om offentlige debatter med EU-beslutningstagere, f.eks. MEP’er og nationale, regionale og lokale politikere. Du kan finde flere oplysninger på Den Europæiske Ungdomsportal.

Diskutér i grupper

Hvad mener du, at EU’s beslutningstagere skal fokusere på? Hvis du fik mulighed for at blive hørt af EU’s beslutningstagere, hvilke emner ville du så tage op med dem?

Aktivitet: afsluttende quiz i Afsnit 4

  Hvad står »MEP« for, og hvem repræsenterer de? Hvor mange MEP’er er der?

  Hvad er forskellen mellem Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union?

  Hvilken institution afholder mødet, hvis dit lands uddannelsesminister deltager i et EU-møde?

  Rigtigt eller forkert: Europa-Kommissionen vedtager love i EU.

  Hvad er minimumsantallet af EU-borgere, der skal støtte et europæisk borgerinitiativ?

Gå til svar

Tak, fordi du ville udforske EU sammen med os og følge vores kontinents historie fra en katastrofal krig til samarbejde og store muligheder.

EU’s historie er ikke forbi. Kontinentet står over for nye udfordringer: Klimaændringer, konsekvenserne af covid-19-pandemien, regionale spændinger og den digitale omstilling for blot at nævne nogle få. Der er meget arbejde, der skal gøres, så Europa fortsat kan skabe fred og velstand for sine borgere.

Nu, hvor du har lært om EU, er det tid til at gøre historien om EU til din egen.

Diskutér i grupper

Hvad er nogle af de store udfordringer, som dit eget land og EU vil stå over for i fremtiden? Du kan bruge afsnit 2 som inspiration, eller du kan lede efter idéer i nyhederne. Hvilke udfordringer mener du, EU bør fokusere på, og hvorfor?

Når du har besluttet, hvilken udfordring der er den vigtigste i fremtiden, skal du overveje, hvad EU kan gøre ved den. Hvis I gør det i klassen, kan du sammenligne dine egne idéer med dine klassekammeraters.

Hvilke udfordringer nævnes oftest? Kan I blive enige om, hvad EU’s tre vigtigste reaktioner på disse udfordringer kunne være?

Svar til aktiviteterne

Afsnit 1

Aktivitet 1

Find EU-landene og EU’s hovedstæder

1 - Belgien: Bruxelles, 2 - Bulgarien: Sofia, 3 - Cypern: Nicosia, 4 - Danmark: København, 5 - Estland: Tallinn, 6 - Finland: Helsingfors, 7 - Frankrig: Paris, 8 - Grækenland: Athen, 9 - Irland: Dublin, 10 - Italien: Rom, 11 - Kroatien: Zagreb, 12 - Letland: Riga, 13 - Litauen: Vilnius, 14 - Luxembourg: Luxembourg, 15 - Malta: Valletta, 16 - Nederlandene: Amsterdam, 17 - Polen: Warszawa, 18 - Portugal: Lissabon, 19 - Rumænien: Bukarest, 20 - Slovakiet: Bratislava, 21 - Slovenien: Ljubljana, 22 - Spanien: Madrid, 23 - Sverige: Stockholm, 24 - Tjekkiet: Prag, 25 - Tyskland: Berlin, 26 - Ungarn: Budapest, 27 - Østrig: Wien

Gå tilbage

Aktivitet 2

Gæt, hvilket land mønten kommer fra

Fotografi af forskellige euromønter fra hele EU.

1 - Italien, 2 - Spanien, 3 - Luxembourg, 4 - Estland, 5 - Malta, 6 - Østrig, 7 - Finland, 8 - Grækenland, 9 - Slovenien, 10 - Tyskland

1. © Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia – 2. © Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, España – 3. © Banque Centrale du Luxembourg – 4. © Eesti Pank – 5. © Bank Centrali ta' Malta – 6. © Münze Österreich AG – 7. © Valtiovarainministeriö – Finansministeriet, Suomi – 8. © Hellenic Republic Ministry of Finance - Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας – 9. © Ministrstvo za Finance, Slovenija – 10. © Bundesverwaltungsamt, Deutschland

Gå tilbage

Aktivitet 3

Forbind monumenterne med det rigtige EU-land

1 - Atomium • Belgien, 2 - Rila-klosteret • Bulgarien, 3 - Karlsbroen • Tjekkiet, 4 - Nyhavn • Danmark, 5 - Brandenburger Tor • Tyskland, 6 - Toompea-slottet og Pikk Hermann-tårnet • Estland, 7 - St Patrick’s Cathedral • Irland, 8 - Akropolis i Athen • Grækenland, 9 - Sagrada Familia • Spanien, 10 - Eiffeltårnet • Frankrig, 11 - Banski dvori, den kroatiske regerings hjemsted • Kroatien, 12 - Tårnet i Pisa • Italien, 13 - Kyrenia-slottet • Cypern, 14 - Turaida Borg • Letland, 15 - Gediminas’ tårn - Litauen, 16 - Storhertugens palads • Luxembourg, 17 - Den ungarske parlamentsbygning • Ungarn, 18 - Saint John’s Co-Cathedral • Malta, 19 - Vindmøller • Nederlandene, 20 - Schönbrunn Slot • Østrig, 21 - Wawel-slottet • Polen, 22 - Belémtårnet • Portugal, 23 - Branslottet • Rumænien, 24 - Bledsøen • Slovenien, 25 - Bratislava Slot • Slovakiet, 26 - Helsinki Domkirke • Finland, 27 - Avicii Arena (Globen) • Sverige

Gå tilbage

Afsluttende quiz om Afsnit 1

  EU-landene er forenet af de samme værdier, symboler og mål, og nogle er også forenet af den samme valuta, nemlig euroen.

  Der er 27 EU-lande, og 20 bruger euroen, så det betyder, at der er syv lande, som ikke gør det.

  EU har 24 officielle sprog.

  Stjernerne på EU-flaget symboliserer enhed og harmoni.

  Menneskerettigheder er et sæt grundlæggende rettigheder, som tilkommer alle mennesker fra fødslen. De er forbundet med EU på to måder: Menneskerettighederne er en af EU’s fælles værdier, og de er beskyttet i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Gå tilbage

Afsnit 2

Aktivitet 4

Kan du genkende disse mærker? Hvad betyder de?

CE-mærkningen angiver, at et produkt opfylder EU’s sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelseskrav. Det er påkrævet for produkter, der markedsføres i EU, uanset hvor i verden de er blevet fremstillet.

EU-miljømærket gives til produkter, der opfylder høje miljøstandarder i hele deres livscyklus: Fra råstofudvinding til produktion, distribution og bortskaffelse. I dag har over 75 000 produkter, der sælges på EU-markedet, EU-miljømærket.

EU-logoet for økologisk produktion viser, at produktet er økologisk og produceret i EU. Logoet må kun anvendes på produkter, der indeholder mindst 95 % økologiske ingredienser, og som overholder yderligere strenge betingelser for de resterende 5 %.

EU-energimærker viser, hvordan elektroniske apparater rangerer på en skala fra A til G (eller A+++ til D afhængigt af apparatet). Der er knyttet en farvekode til et bogstav: Grøn er den mest energieffektive, og rød er den mindst energieffektive.

EU’s system for geografiske betegnelser beskytter navnene på produkter, der stammer fra bestemte EU-regioner og har særlige kvaliteter eller et godt omdømme.

Læs mere på:  https://europa.eu/!kdXFdX

Gå tilbage

Aktivitet 5

Hvilke spørgsmål bør du stille dig selv, inden du deler indhold på sociale medier?

Er kilden pålidelig – kommer nyhederne fra en veletableret nyhedsorganisation?

Kan du finde oplysninger om forfatteren og dennes tidligere publikationer?

Er historien troværdig og bekræftet af andre troværdige kilder?

Forsøgte overskriften og indholdet at få dig til at føle dig bange og/eller ophidset?

Gå tilbage

Afsluttende quiz om Afsnit 2

  Forkert – EU er til stede i din hverdag på mange måder, lige fra de mange projekter, som EU finansierer (f.eks. for at forbedre transportforbindelserne der, hvor du bor, eller kvaliteten af den luft, du indånder), til de love, som EU vedtager for at beskytte dine rettigheder, når du handler både on- og offline!

  Det program, der giver dig mulighed for at arbejde frivilligt i udlandet for en sag, du brænder for, hedder Det Europæiske Solidaritetskorps.

  Forkert – du har to uger til at returnere et produkt, du har købt online, hvis du ombestemmer dig.

  Natura 2000 er et netværk af beskyttede områder i EU.

  Takket være EU’s generelle forordning om databeskyttelse er dine personoplysninger – navn, adresse, alder osv. – beskyttet. De må ikke anvendes uden din tilladelse eller til formål, som du ikke har givet dit samtykke til.

Gå tilbage

Afsnit 3

Afsluttende quiz om Afsnit 3

  De seks lande, der grundlagde EU, er Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Nederlandene. Det fællesskab, de grundlagde i 1951, blev kaldt Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

  Brug kortene og oplysningerne i afsnit 1-3 til at finde det rigtige svar.

  Kroatien var det seneste land, der tiltrådte EU, i 2013.

  EU modtog Nobels fredspris i 2012 for dets rolle i at forvandle det meste af Europa fra et kontinent præget af krig til et kontinent præget af fred.

  EU’s pionerer er de visionære kvinder og mænd, der har bidraget til at gøre EU til det, det er i dag.

Gå tilbage

Afsnit 4

Afsluttende quiz om Afsnit 4

  MEP er en forkortelse for medlem af Europa-Parlamentet. MEP’erne repræsenterer EU’s borgere, og der er i alt 705 MEP’er.

  Det Europæiske Råd samler EU’s stats- og regeringschefer for at fastlægge EU’s politiske prioriteter og de vigtigste mål for EU’s fremtid. Rådet for Den Europæiske Union er derimod det sted, hvor ministre fra de nationale regeringer drøfter og vedtager EU-love om et bestemt emne.

  Hvis dit lands undervisningsminister skal til et EU-møde, vil han/hun tage til Rådet for Den Europæiske Union.

  Forkert – Europa-Kommissionen foreslår love baseret på de generelle mål, som Det Europæiske Råd har opstillet. Lovene vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

  Minimumsantallet af EU-borgere, der skal støtte et europæisk borgerinitiativ, er 1 million fra mindst syv EU-lande, fordi det er det antal underskrifter, der kræves, før Kommissionen kan overveje et sådant initiativ.

Gå tilbage

Yderligere oplysninger om EU

Vi håber, at du efter at have læst denne publikation ved mere om EU, hvordan det fungerer, og hvad det har af betydning for din hverdag. Hvis du vil vide mere, finder du her nogle forslag:

EU online

ELEV- OG LÆRERHJØRNET

EU’s interinstitutionelle websted for 5-18-årige og deres lærere og forældre med spil, videoer og mange andre undervisningsmaterialer på alle EU’s officielle sprog.

  https://europa.eu/learning-corner/home_da

EUROPA

EU’s officielle websted, hvor du kan finde oplysninger om EU’s politikker, links til EU-institutionernes websteder osv.

  https://europa.eu/european-union/index_da

DEN EUROPÆISKE UNGDOMSPORTAL

Information om muligheder i og uden for Europa, om job, uddannelse, rejser for unge osv.

  https://europa.eu/youth/EU_da

DIT EUROPA

Et websted med råd til personer, der bor i EU, om en række praktiske emner.

  https://europa.eu/youreurope/citizens/index_da.htm

EU-PUBLIKATIONER

Et websted med et væld af PDF-publikationer, e-bøger og trykte publikationer om EU.

  https://op.europa.eu/da/publications

EU ansigt til ansigt

I hele EU findes der hundredvis af lokale EU-informationscentre. Find adressen på det nærmeste center her:

  https://europa.eu/european-union/contact_da

EU på telefon eller e-mail

EUROPE DIRECT

en tjeneste, der besvarer dine spørgsmål om EU:

  gratis pr. telefon fra et hvilket som helst sted i EU for kontakt med en telefonist, der taler dit sprog5:
       00 800 6 7 8 9 10 11(visse operatører tager betaling for disse opkald)

  på standardnummeret:  +32 22999696, eller

  pr. e-mail:  https://europa.eu/european-union/contact_da

Du kan også få EU-oplysninger i alle EU-lande ved at henvende dig til:

Europa-Kommissionens repræsentationer

  https://commission.europa.eu/about-european-commission/contact/representations-member-states_da

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Du kan få oplysninger om EU i andre dele af verden ved at henvende dig til:

Den Europæiske Unions delegationer

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_da

Følg Europa-Kommissionen på de sociale medier

-----------------------------

(1)Traktat: En betydelig aftale, der er bindende for to eller flere nationer.
EU-traktaterne har formet EU gennem årene og er fortsat retningsgivende for EU’s arbejde i dag.

(2)En af de vigtigste idéer bag EØF var at dele et fælles marked og gøre det lettere at drive forretning sammen.

(3)Udvidelse: Når et land eller en gruppe af lande tiltræder EU, kaldes det en udvidelse af EU.

(4)Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil er ansvarlig for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, mens Kommissionen beskæftiger sig med handel, humanitær bistand og internationale aftaler med andre lande eller organisationer, såsom Parisaftalen om klimaændringer.

(5)Europe Direct-gratisnummeret er kun tilgængeligt, hvis du ringer fra EU.

Denne brochure »På opdagelse i Europa!« findes på:

https://europa.eu/learning-corner/home_da

https://op.europa.eu/da/publications

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikation
Kontoret for målrettet redaktion og kommunikation
1049 Bruxelles
BELGIEN

Manuskript afsluttet i april 2023

Illustrationer: © Thomas d’Addario

Alle billeder © Den Europæiske Union, medmindre andet er angivet.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2023

Print ISBN 978-92-76-60384-9 doi:10.2775/9821 NA-03-22-253-DA-C
PDF ISBN 978-92-76-60347-4 doi:10.2775/136122 NA-03-22-253-DA-N
HTML ISBN 978-92-76-99425-1 doi:10.2775/988542 NA-03-22-253-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2023

Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter er reguleret ved afgørelse 2011/833/EU (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Medmindre andet er oplyst (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er det af Revisionsrettens indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med korrekt angivelse af kilde og ændringer.

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt direkte at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.