Publication document thumbnail

Spoznajme Európu!

Ahojte a vitajte v EÚ!

Pochádzame z rozličných krajín a hovoríme rôznymi jazykmi, ale európsky kontinent je naším spoločným domovom. Už od úplných počiatkov Európskej únie (EÚ) krajiny spolupracujú, aby si navzájom pomáhali a zaistili vzájomné mierové spolužitie. Čoskoro sa ujme vedenia vaša generácia. Práve vy ste budúcnosťou EÚ!

Poďme teda spoločne zistiť o EÚ niečo viac. V prvých štyroch častiach sa dozviete, čo to Európska únia vlastne je, ako sa zrodila a ako vplýva na váš každodenný život. Jednotlivé časti brožúry si môžete čítať po poradí alebo si môžete vybrať tie časti, ktoré vás najviac zaujímajú.

Priebežne sa budete môcť porozprávať o témach, ktoré vám v jednotlivých častiach navrhneme, a otestovať sa, aby ste zistili, čo všetko ste sa naučili. Správne odpovede z jednotlivých aktivít a kvízov nájdete v časti 5.

Doplnkové zdroje v časti 6 vám pomôžu dozvedieť sa o EÚ ešte viac.

Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie, kvízy a hry, navštívte webovú stránku kútika na vzdelávanie.

Ste pripravení? Poďme na to!

  HTML PDF PRINT
Táto publikácia je k dispozícii v nasledujúcich formátoch HTML PDF Spoznajme Európu! Paper Spoznajme Európu!

EÚ: zjednotení v rozmanitosti

Európsky kontinent je veľmi rôznorodý zo zemepisného, ale aj z kultúrneho hľadiska. Leží na ňom 44 krajín a je domovom viac než 700 miliónov ľudí.

My, ľudia žijúci v 27 z týchto európskych krajín, máme niečo dôležité: všetci sme súčasťou Európskej únie. Nie sme len občanmi či obyvateľmi svojej domovskej krajiny, ale aj občanmi alebo obyvateľmi EÚ.

Máme rozdielne kultúry a tradície, ale zároveň spoločné ciele a hodnoty. To všetko je zhrnuté v hesle EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“.

Čo je to Európska únia?

Európska únia je partnerstvom európskych krajín známych ako členské štáty, ktoré sa rozhodli spojiť sily a spoločne budovať lepšiu budúcnosť. Krajiny EÚ úzko spolupracujú, aby zlepšili život všetkých svojich ľudí a zároveň rešpektovali jedinečnú kultúru a tradície každej krajiny.

EÚ kedysi nebola taká veľká ako dnes. Keď európske krajiny v roku 1952 začali spolupracovať v hospodárskej oblasti, bolo ich len šesť: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Ako sa dozviete v časti 3, postupom času sa pripájali ďalšie a ďalšie krajiny. EÚ má v súčasnosti 27 členských štátov.

Aktivita 1

Na mapke vedľa sú znázornené všetky krajiny EÚ. Uhádnete, ako sa volajú ich hlavné mestá?

1 – BELGICKOI – ZÁHREB15 – LUXEMBURSKOXV – RÍM
2 – BULHARSKOII – RIGA16 – MAĎARSKOXVI – VALLETTA
3 – ČESKOIII – PARÍŽ17 – MALTAXVII – VARŠAVA
4 – CHORVÁTSKOIV – SOFIA18 – NEMECKOXVIII – LUXEMBURG
5 – CYPRUSV – ATÉNY19 – POĽSKOXIX – ĽUBĽANA
6 – DÁNSKOVI – BRUSEL20 – PORTUGALSKOXX – ŠTOKHOLM
7 – ESTÓNSKOVII – VILNIUS21 – RAKÚSKOXXI – BUDAPEŠŤ
8 – FÍNSKOVIII – AMSTERDAM22 – RUMUNSKOXXII – BRATISLAVA
9 – FRANCÚZSKOIX – DUBLIN23 – SLOVENSKOXXIII – BUKUREŠŤ
10 – GRÉCKOX – PRAHA24 – SLOVINSKOXXIV – MADRID
11 – HOLANDSKOXI – NIKÓZIA25 – ŠPANIELSKOXXV – VIEDEŇ
12 – ÍRSKOXII – TALLINN26 – ŠVÉDSKOXXVI – LISABON
13 – LITVAXIII – HELSINKI27 – TALIANSKOXXVII – BERLÍN
14 – LOTYŠSKOXIV – KODAŇ    

Prejdite na odpovede

Mapa EÚ.

Šiestimi zakladajúcimi krajinami sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo pristúpili k Európskej únii 1. januára 1973, čím sa počet členských štátov zvýšil na deväť. Grécko pristúpilo v roku 1981 a po ňom nasledovalo Portugalsko a Španielsko v roku 1986. V roku 1995 vstúpilo do Európskej únie Rakúsko, Fínsko a Švédsko. K najväčšiemu rozšíreniu došlo v roku 2004, keď do EÚ vstúpilo 10 krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Bulharsko a Rumunsko pristúpili v roku 2013 a Chorvátsko ako posledná krajina vstúpilo do EÚ v roku 2017.

Vedeli ste?

Súčasťou EÚ je deväť regiónov, ktoré sú zo zemepisného hľadiska od európskeho kontinentu veľmi vzdialené. K týmto zámorským územiam (známym aj ako „najvzdialenejšie regióny“) patrí: Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko).

Vedeli ste?

Európsky kontinent bol pomenovaný podľa Európy, princeznej z gréckej mytológie. Legenda hovorí, že sa do nej zamiloval boh nebies a hromu Zeus a vzal ju na ostrov Kréta, aby tam spoločne žili.

Fotografia maľby Jeana Limosina znázorňujúcej Európu, ktorú unáša Zeus v podobe býka.

© Renaud Camus

Zjednotení …

Krajiny EÚ sú rôznorodé, no spájajú ich dôležité hodnoty, symboly a ciele. Mnohé krajiny EÚ navyše používajú rovnakú menu: euro. Ak chceme pochopiť, čo EÚ predstavuje, je dôležité vedieť, čo krajiny v nej spája.

SPOLOČNÉ HODNOTY EÚ

Všetky krajiny, ktoré sa pripojili k EÚ, sa zaviazali vyznávať rovnaký súbor hodnôt. Tieto hodnoty sa stanovujú v právnych dokumentoch, ktoré sa volajú zmluvy (1) a obsahujú pravidlá, ktorými sa riadi činnosť EÚ.

Pri vstupovaní do EÚ krajiny sľubujú, že budú dodržiavať tieto hodnoty, ako aj chrániť a brániť všetkých občanov EÚ. Ak ste občanmi alebo obyvateľmi EÚ, znamená to, že aj vy by ste sa mali týmito hodnotami riadiť a dodržiavať ich.

Hodnoty Európskej únie

 • ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

  Každá osoba je hodná úcty a rešpektu za to, kým je.

 • DEMOKRACIA

  Znamená to, že môžeme napríklad voliť a kandidovať vo voľbách. Krajiny EÚ, ako aj samotná EÚ sú zastupiteľské demokracie.

 • PRÁVNY ŠTÁT

  EÚ a jej členské štáty konajú v súlade s demokraticky vytvorenými právnymi predpismi. Právny štát si takisto vyžaduje nezávislosť súdnictva.

 • SLOBODA

  Všetci občania EÚ sú slobodní. Znamená to, že môžeme napríklad slobodne myslieť a vyjadrovať sa, zvoliť si svoje náboženstvo a máme právo na vzdelanie, súkromie a majetok.

 • ROVNOSŤ

  Všetci občania EÚ sú si rovní. Znamená to, že zákony platia pre každého rovnako a že nikto nie je diskriminovaný na základe rodu, náboženstva, rasy či iných osobných charakteristík.

 • ĽUDSKÉ PRÁVA

  Ľudské práva sú základné práva a slobody, ktoré má každý človek na svete od narodenia až do smrti. Patrí k nim napríklad právo na dôstojnosť, spravodlivosť, rovnosť, rešpekt a nezávislosť. Tieto práva sa vymedzujú a ochraňujú právnymi predpismi.

Uvedené hodnoty a naše práva občanov EÚ sa stanovujú v Charte základných práv Európskej únie.

Vedeli ste?

V článku 24 Charty základných práv Európskej únie sa osobitne spomínajú práva detí.

Pozrite si plán Európskej únie v oblasti práv detí, ktorý bol vypracovaný pre deti a spolu s nimi: https://europa.eu/!kfRttB.

Vedeli ste?

Diskriminovať človeka na základe jeho sexuálnej orientácie alebo rodovej identity je v EÚ protizákonné. Práva LGBTI osôb (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb) sa napríklad musia rešpektovať v oblasti vzdelávania, zamestnania aj zdravotnej starostlivosti.

Diskutujte v skupinách

Čo pre vás znamenajú hodnoty EÚ? Ako dávate najavo, že rešpektujete ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, v školskej triede, doma, na dovolenke alebo vo svojich priateľstvách?

SPOLOČNÉ SYMBOLY EÚ

Každá krajina má svoju vlajku, hymnu a národný deň a to isté platí aj pre Európsku úniu.

Európska vlajka symbolizuje jednotu a harmóniu krajín EÚ. Je modrá a nachádza sa na nej 12 zlatých hviezdičiek usporiadaných do kruhu, pretože tento počet a tvar predstavujú dokonalosť a úplnosť. Vedúci predstavitelia EÚ ju ako oficiálnu vlajku Európskej únie prijali v roku 1985. Môžete si ju všimnúť, ako veje nad parlamentmi, inými budovami a pamiatkami v celej EÚ. Vyjadruje, že krajiny EÚ sú zjednotené a konajú spoločne.

Európska hymna sa volá Óda na radosť. Jej základom je báseň Friedricha von Schillera. Slávny skladateľ a klavírny virtuóz Ludwig van Beethoven túto báseň použil vo svojej 9. symfónii, časť ktorej sa neskôr stala európskou hymnou. Predstavuje európske ideály slobody, mieru a solidarity. V Beethovenovej symfónii báseň v nemčine spieva zbor, ale keď sa používa ako európska hymna, znie iba hudba bez slov.

Deň Európy oslavujeme 9. mája. V tento deň v roku 1950 minister zahraničných vecí Francúzska Robert Schuman predstavil myšlienku novej formy spolupráce, ktorá by zaistila, aby bola ďalšia vojna medzi európskymi krajinami nemysliteľná. Vyhlásenie, ktoré poznáme pod názvom Schumanova deklarácia, bolo prvým veľkým krokom k vytvoreniu EÚ v dnešnej podobe. Preto každý rok v tento deň oslavujeme mier a jednotu v Európe. Vyhľadajte si aktivity, ktorými si tento výnimočný deň pripomínate vo svojej krajine.

  Tu si môžete vypočuť európsku hymnu.

Diskutujte v skupinách

Aké sú symboly vašej krajiny? Odkiaľ pochádzajú? Poznáte symboly nejakých iných krajín EÚ?

Videli ste vo svojej krajine európsku vlajku? Kde?

SPOLOČNÉ CIELE EÚ

Krajiny EÚ nespájajú len spoločné hodnoty a symboly. Dohodli sa aj na súbore cieľov, ktorým sa riadi činnosť Európskej únie ako celku. Keď vedúci predstavitelia EÚ prijímajú spoločné rozhodnutia za všetky krajiny EÚ, venujú týmto cieľom veľkú pozornosť, aby boli všetky krajiny EÚ aj naďalej zjednotené. Viac o tom, kto má v EÚ akú úlohu, sa dozviete v časti 4.

Osem cieľov Európskej únie

 • Mier, presadzovanie hodnôt EÚ a blaho všetkých ľudí
 • Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
 • Silné a udržateľné európske hospodárstva
 • Sociálne začlenenie a rovnosť
 • Vedecký a technologický pokrok
 • Solidarita medzi krajinami EÚ
 • Rešpektovanie európskych kultúr a jazykov
 • Hospodárska a menová únia

EURO

Mnohé krajiny EÚ majú aj spoločnú menu: euro. Devätnásť krajín EÚ už nahradilo svoje národné meny eurom a každý deň ho používa viac než 340 miliónov ľudí. Spoločne tieto krajiny tvoria eurozónu.

Vedeli ste?

Eurobankovky navrhol nemecký grafik a dizajnér Reinhold Gerstetter. Zobrazujú dvere a okná v rôznych architektonických štýloch, ktoré symbolizujú otvorenosť a prepojenie. Zatiaľ čo sú eurobankovky vo všetkých krajinách rovnaké, mince sa mierne líšia. Na jednej strane, ktorú navrhol belgický dizajnér Luc Luycx pracujúci pre Belgickú kráľovskú mincovňu a ktorá je rovnaká pre všetky krajiny, je znázornená mapa Európy. Na druhej strane má každá krajina svoj vlastný motív.

Mapa eurozóny.

Krajiny EÚ, ktoré sú súčasťou eurozóny, sú Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Niektoré krajiny sú krajinami EÚ, ale nepoužívajú euro. Sú nimi Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.

Aktivita 2

Uhádnete, z ktorej krajiny pochádzajú tieto euromince?

  Pomôcť vám môže táto webová stránka.

Fotografia rôznych euromincí z celej EÚ.

Prejdite na odpovede

… v rozmanitosti!

Krajiny EÚ spolupracujú na plnení spoločných cieľov a zároveň navzájom oslavujú svoje bohaté kultúry a tradície, vďaka ktorým je EÚ taká jedinečná a rozmanitá. To, že sme každý iný, robí život zaujímavejším, a to isté platí aj pre krajiny EÚ! Práve preto si ctia svoje rozdiely, ako aj to, čo majú podobné.

JAZYKY EÚ

V Európe sa hovorí viac než 200 jazykmi. EÚ má 24 úradných jazykov, ktorými sú: angličtina, bulharčina, čeština, chorvátčina, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina. Väčšina z nich patrí k trom veľkým skupinám alebo „rodinám“: germánskej, románskej alebo slovanskej.

Tu si môžete pozrieť, ako sa povie „dobré ráno“ alebo „ahoj“ vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

GERMÁNSKE JAZYKY

ANGLIČTINA: Good morning

DÁNČINA: God morgen

HOLANDČINA: Goedemorgen

NEMČINA: Guten Morgen

ŠVÉDČINA: God morgon

ROMÁNSKE JAZYKY

FRANCÚZŠTINA: Bonjour

PORTUGALČINA: Bom dia

RUMUNČINA: Bună dimineaţa

ŠPANIELČINA: Buenos días

TALIANČINA: Buongiorno

SLOVANSKÉ JAZYKY

BULHARČINA: Dobró útro

CHORVÁTČINA: Dobro jutro

ČEŠTINA: Dobré ráno

POĽŠTINA: Dzień dobry

SLOVENČINA: Dobré ráno

SLOVINČINA: Dobro jutro

Na týchto príkladoch môžete vidieť podobnosť jednotlivých rodín. Existujú však aj ďalšie jazyky EÚ, ktoré do týchto jazykových rodín nepatria.

Tu si môžete pozrieť, ako sa povie „dobré ráno“ alebo „ahoj“ v týchto jazykoch.

ESTÓNČINA: Tere hommikust

FÍNČINA: Hyvää huomenta

GRÉČTINA: Kalimera

ÍRČINA: Dia dhuit

LITOVČINA: Labas rytas

LOTYŠTINA: Labrīt

MAĎARČINA: Jó reggelt

MALTČINA: L-Għodwa t-Tajba

Keďže máme takúto širokú škálu úradných jazykov EÚ, môžete sa na EÚ obrátiť a dostať odpoveď v jednom z úradných jazykov svojej krajiny za podmienky, že je úradným jazykom EÚ. Aj politici môžu komunikovať vo vlastnom jazyku (opäť za podmienky, že ide o úradný jazyk EÚ), pretože prekladatelia a tlmočníci im pomáhajú spolupracovať. Rozhodnutia, ktoré EÚ prijíma, sa sprístupňujú v 24 úradných jazykoch, aby verejnosť mohla sledovať, čo sa deje.

Diskutujte v skupinách

Učíte sa v škole ďalší jazyk EÚ? Je od vášho jazyka veľmi odlišný?

Koľko jazykov ovládate? Chceli by ste sa naučiť nejaký konkrétny jazyk? Prečo?

Aktivita 3

Poznáte tieto pamiatky? Priraďte fotografiu ku krajine EÚ.

Fotografia Atómia v Belgicku.

Fotografia Chrámu sv. Mikuláša v Bulharsku.

Fotografia Karlovho mosta v Česku.

Fotografia štvrte Nyhavn v Dánsku.

Fotografia Brandenburskej brány v Nemecku.

Fotografia Katedrály Alexandra Nevského v Estónsku.

Fotografia Katedrály sv. Patrika v Írsku.

Fotografia Akropoly v Aténach v Grécku.

Fotografia chrámu Sagrada Familia v Španielsku.

Fotografia Eiffelovej veže vo Francúzsku.

Fotografia budovy Banski dvori, sídla chorvátskeho parlamentu, v Chorvátsku.

Fotografia šikmej veže v Pise v Taliansku.

Fotografia hradu Kyrenia na Cypre.

Fotografia hradu Turaida v Lotyšsku.

Fotografia Gediminasovej veže v Litve.

Fotografia Veľkovojvodského paláca v Luxemburgu.

Fotografia budovy maďarského parlamentu v Maďarsku.

Fotografia Konkatedrály svätého Jána na Malte.

Fotografia veterných mlynov v Holandsku.

Fotografia paláca Schönbrunn v Rakúsku.

Fotografia Wawelského hradu v Poľsku.

Fotografia Belémskej veže v Portugalsku.

Fotografia hradu Bran v Rumunsku.

Fotografia jazera Bled v Slovinsku.

Fotografia Bratislavského hradu na Slovensku.

Fotografia Helsinskej katedrály vo Fínsku.

Fotografia budova Avicii Arena vo Švédsku.

© Cris from Lisboa • © Florin Şarpe • © Pixabay - Elstef • © Dennis Jarvis • © Arild Vågen • © Krzysztof Golik • © Ad Meskens • © Hotice Hsu • © Penny Morlock • © C messier • © Diliff • © Fawksik

Prejdite na odpovede

EURÓPSKA PRÍRODA A PAMIATKY

Európska únia ponúka široké spektrum rôznych druhov krajiny od alpských lúk a mokradí až po tyrkysové Jadranské more. EÚ je takisto domovom bohatých kultúrnych tradícií a veľkolepých pamiatok, ktoré sú známe po celom svete. Vo všetkých krajinách EÚ je naozaj čo vidieť a vychutnávať – od renesančných palácov a gotických katedrál až po nádherné parky a námestia.

Toto je len ochutnávka bohatej kultúrnej rozmanitosti krajín EÚ. Objavíte v nich však oveľa viac! Skúste si zahrať hru EÚ: o čo vlastne ide? a zistite viac o jednotlivých krajinách EÚ:

Aktivita: kvíz na záver časti 1

  Viete vymenovať dve veci, ktoré spájajú krajiny EÚ?

  Koľko krajín EÚ nepoužíva euro?

  Koľko úradných jazykov má EÚ?

  Čo predstavujú hviezdičky na vlajke EÚ?

  Viete vysvetliť, čo sú to ľudské práva a ako súvisia s EÚ?

Prejdite na odpovede

EÚ vo vašom každodennom živote

Hoci si to vždy neuvedomujeme, Európska únia zohráva v našich každodenných životoch dôležitú úlohu. V tejto časti nájdete niektoré z mnohých výhod života v EÚ.

Život bez hraníc

Európska únia zjednodušuje voľný pohyb svojich občanov z jednej krajiny EÚ do druhej. Môžu žiť, študovať či pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Cestovanie sa počas pandémie COVID-19, samozrejme, skomplikovalo, ale sloboda pohybu je aj naďalej jedným z najväčších úspechov EÚ.

Vedeli ste?

Webová stránka Vaša Európa vám ponúka praktickú pomoc a rady v súvislosti so životom, prácou a cestovaním v iných krajinách EÚ:

EÚ podporuje ľudí, ktorí chcú stráviť čas v zahraničí, aby sa naučili cudzí jazyk, využívali nové skúsenosti a spoznávali iné kultúry. Existuje množstvo príležitostí, ako spoznať iné krajiny. Čítajte ďalej a zistite o nich viac!

Študujte, vykonávajte dobrovoľnícku činnosť a objavujte

Ak chcete študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo sa zúčastniť na mládežníckej výmene v niektorej z 33 krajín v Európe aj mimo nej, pozrite si príležitosti dostupné v rámci programu Erasmus+. Program je otvorený pre tínedžerov, ako aj dospelých z krajín EÚ aj mimo nej, či už sú to študenti, učitelia, alebo iní pracujúci ľudia.

  Vypočujte si skúsenosti mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na mládežníckej výmene v rámci programu Erasmus+:

Vďaka Európskemu zboru solidarity môžu mladí dospelí vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí (alebo doma) na účel, ktorý je pre nich dôležitý. Môže ísť o čokoľvek od výstavby nového skejtbordového parku alebo pomoci ľuďom v núdzi až po upratovanie pláže.

Program DiscoverEU poskytuje ľuďom vo veku 18 rokov príležitosť získať bezplatný cestovný poukaz a objavovať EÚ až jeden mesiac.

Práca v EÚ

Viete, čo chcete robiť po skončení školy či univerzity, alebo o tom ešte stále rozmýšľate? Rozhodnúť sa o tom, čím sa chcete živiť, nie je vždy jednoduché, ale začiatok pracovného života ešte neznamená, že musíte prestať objavovať EÚ. Ako občania EÚ môžete pracovať v inej krajine EÚ a nebudete potrebovať pracovné povolenie. Máte rovnaký prístup na trh práce, ako aj rovnaké pracovné podmienky, práva a povinnosti ako ľudia žijúci v danej krajine.

Niekedy môže byť náročné získať ďalšie zručnosti a kvalifikácie, aby ste si našli prácu. Systém záruky EÚ pre mladých ľudí pomáha mladým ľuďom získavať zručnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú. Môže to byť formou odbornej prípravy na pracovisku alebo formou individuálneho profesijného poradenstva.

Webová stránka EURES pre pracovné miesta vám môže pomôcť, keď si začnete hľadať prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inej krajine EÚ. Takisto pomáha zamestnávateľom nájsť kandidátov v iných krajinách EÚ, ktorí obsadia ich voľné pozície.

Diskutujte v skupinách

Chcete študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí? Kam by ste chceli ísť? Aký prínos by pre vás mala takáto skúsenosť?

Cestovanie v EÚ

Cestovanie v Európe sa postupom času zjednodušilo. Väčšina krajín EÚ odstránila kontroly na svojich hraniciach a stala sa súčasťou schengenského priestoru. To znamená, že keď cestujete medzi 22 krajinami EÚ (Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) a štyrmi krajinami mimo EÚ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), nemusíte sa preukazovať pasom.

Prekročenie hraníc je však iba prvým krokom.

Cestovanie v EÚ

  Ako obyvatelia EÚ môžete naďalej používať svoj mobilný telefón presne ako doma! V minulosti bolo telefonovanie alebo používanie mobilných dát v zahraničí veľmi drahé. Dnes sa už tieto roamingové poplatky neuplatňujú a vy za používanie mobilného telefónu zaplatíte rovnakú sumu, akú by ste zaplatili doma.

  Môžete ďalej pozerať svoje obľúbené televízne seriály, pretože EÚ zabezpečuje, aby ste mali k svojmu digitálnemu predplatnému prístup odkiaľkoľvek.

  Ak je vaša cesta autobusom, vlakom, loďou alebo lietadlom zrušená, máte právo požadovať vrátenie peňazí, pretože EÚ chráni vaše práva. EÚ predstavuje jedinú oblasť na svete, kde sú ľudia chránení úplným súborom práv cestujúcich.

  Ak sa vám počas cestovania v rámci EÚ stane úraz alebo ochoriete, európsky preukaz zdravotného poistenia zabezpečí, aby ste mohli ísť k lekárovi alebo si zavolať sanitku za rovnakú cenu ako miestni obyvatelia:

Video: My EHIC story – Efi’s mother

Vedeli ste?

Ak sa v ktorejkoľvek krajine EÚ ocitnete v nebezpečenstve, môžete bezplatne z akéhokoľvek telefónu zatelefonovať na európske číslo tiesňového volania 112.

Pandémia COVID-19 cestovanie skomplikovala. Na webovej stránke Re-open EU sa uvádzajú informácie o rôznych zavedených obmedzeniach, ktoré vám pomôžu naplánovať si cestu v Európe a zároveň zostať zdraví a v bezpečí.

Vďaka finančným prostriedkom EÚ sa zvyšuje kvalita miest, kde žijeme

Európska únia pomáha zlepšovať životy ľudí tým, že podporuje nové pracovné miesta, buduje novú infraštruktúru a modernizuje verejné služby, ako sú školy a nemocnice. Poobzerajte sa po mieste, kde žijete – EÚ môže byť oveľa bližšie, ako si myslíte!

EÚ pomohla v priebehu rokov financovať tisícky projektov, napríklad:

  skanzen na hranici medzi Českom a Nemeckom,

  nové športovisko vo vidieckom okrese v Poľsku,

  distribúciu ovocia, zeleniny a mlieka do škôl vo všetkých krajinách EÚ,

  nový plavecký bazén v Bruseli,

  rozšírenie aténskeho metra.

  Pozrite si niektoré projekty financované z prostriedkov EÚ v rôznych regiónoch v celej Európe: https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/projects/ a https://europa.eu/!Bkg4nM

Vedeli ste?

EÚ organizuje mnoho iniciatív, v rámci ktorých môžu európske mestá súťažiť o titul a prezentovať svoje úspechy. Každý rok európske mestá súťažia o tituly, ako je Európske hlavné mesto kultúry, Európske hlavné mesto inovácií, Európske hlavné mesto mládeže a Európske hlavné zelené mesto.

Práva a bezpečnosť spotrebiteľa

Európska únia má na váš každodenný život vplyv aj prostredníctvom osobitných právnych predpisov a pravidiel, ktoré zaisťujú vašu bezpečnosť a chránia vaše práva spotrebiteľov kdekoľvek v EÚ.

Výrobky, ako sú potraviny, hračky a kozmetika, musia predtým, ako ich možno predávať v EÚ, splniť prísne bezpečnostné požiadavky.

Vedeli ste?

V EÚ existuje viac než 100 000 odborníkov, ktorí kontrolujú bezpečnosť potravín z farmy až na váš stôl.

Pri nákupe spotrebného tovaru naň podľa práva EÚ získavate minimálne dvojročnú záruku. Ak sa vám teda po roku pokazí práčka, budú vám ju musieť bezplatne opraviť alebo vymeniť bez ohľadu na to, kde v EÚ ste ju kúpili.

Právne predpisy EÚ takisto zabezpečujú, že pri nákupe tovaru cez internet máte právo objednávku zrušiť alebo zakúpený výrobok do 14 dní vrátiť, ak zmeníte názor.

Vedeli ste?

Ak máte problémy s výrobkom zakúpeným v inej krajine EÚ, môžete sa obrátiť na sieť európskych spotrebiteľských centier.

Máte právo na presné informácie o kvalite výrobkov, ktoré kupujete, nech sa nachádzate kdekoľvek v EÚ. Pravidlá označovania EÚ vám pomôžu rýchlo a ľahko zistiť, či je výrobok ekologický, energeticky efektívny alebo vyrobený tradičnými postupmi. Znamená to, že sa môžete úplne informovane rozhodnúť, čo si kúpite.

Aktivita 4

Poobzerajte sa po svojom dome alebo v obchodoch, ktoré navštevujete, a zistite, koľko z týchto označení sa vám podarí nájsť. Viete, čo znamenajú?

Obrázok znázorňuje rôzne označenia EÚ, ktoré možno nájsť na výrobkoch zakúpených v EÚ: obchodné označenie CE, environmentálnu značku EÚ, ekologické logo EÚ, energetický štítok EÚ, zemepisné označenia EÚ.

Prejdite na odpovede

Držíme krok s digitálnym vekom

Mnohí z nás si nedokážu predstaviť život bez internetu či digitálnych technológií. Keď pozeráme filmy, nakupujeme alebo používame mapu, aby sme našli cestu, často to robíme na internete.

Nie každý v Európskej únii má však rovnakú možnosť prístupu k technológiám a ich používania. Ide obzvlášť o osoby, ktoré žijú v oblastiach vzdialených od veľkých miest. EÚ sa neustále usiluje o to, aby mali prístup na internet zabezpečený všetci ľudia žijúci v EÚ. Vďaka iniciatíve Wifi4EU financovanej z prostriedkov EÚ boli v približne 8 000 komunitách v celej EÚ vytvorené hotspoty Wi-Fi. Na internet sa môžete zadarmo pripojiť v múzeách, knižniciach, parkoch a iných verejných priestoroch, kde uvidíte symbol Wifi4EU.

Prístup na internet nám síce prináša množstvo výhod, ako je jednoduchý prístup k informáciám a efektívnym službám, ale predstavuje pre nás aj riziko. Program Lepší internet pre deti pomáha deťom a mladým ľuďom zostať pri používaní internetu alebo mobilných technológií v bezpečí.

Vedeli ste?

Čo je to umelá inteligencia?

Videli ste niekedy robota? Vedeli ste, že aj váš smartfón využíva umelú inteligenciu? Objavte všetko o digitálnej budúcnosti Európy v animovanom seriáli Digitálni prieskumníci.

  https://europa.eu/learning-corner/digital-explorers-cartoon-series_sk

Vedeli ste?

EÚ presvedčila popredné technologické a mediálne spoločnosti od Twitter až po Disney, aby vytvorili Alianciu na lepšiu ochranu maloletých na internete. Členovia aliancie sa zaväzujú zlepšovať online priestory pre mladých ľudí, napríklad prostredníctvom boja proti kybernetickému šikanovaniu a škodlivému obsahu.

Sociálne médiá, internetové obchody a mobilné aplikácie od vás vyžadujú, aby ste spoločnostiam zverili svoje osobné údaje, ktorým hrozí riziko straty alebo odcudzenia. Vďaka všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov sú chránené vaše osobné informácie, ako je meno, adresa alebo vek. Nemožno ich použiť bez dovolenia alebo na účely, s ktorými ste nesúhlasili.

Internet zjednodušil a urýchlil vyhľadávanie informácií a prístup k nim. Nepresné alebo škodlivé informácie sa však môžu online rýchlo šíriť, najmä na platformách sociálnych médií. EÚ aktívne odhaľuje takéto dezinformácie a spolupracuje so spoločnosťami v oblasti sociálnych médií na obmedzení ich šírenia.

Aktivita 5

My všetci môžeme pomôcť zastaviť šírenie zavádzajúcich informácií na internete. Aké otázky by ste si mali položiť pred zdieľaním príbehu na sociálnych médiách? Užitočné tipy, ako odhaliť konšpiračné teórie, nájdete tu:

Prejdite na odpovede

Ochrana životného prostredia

Prírodu si vychutnávame mnohými spôsobmi – či už ide o vychutnávanie lahodného jedla alebo prechádzky po úchvatnej krajine. Dôležitejšie však je, že od nej závisíme, pokiaľ ide o vzduch, vodu, energiu a suroviny. Keďže znečistenie sa na hraniciach nezastaví, krajiny musia na starostlivosti o životné prostredie spolupracovať. Zmena klímy spôsobila, že úloha ochrany životného prostredia je naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Európska únia sa chce do roku 2050 stať klimaticky neutrálnou a prijíma kroky na zaistenie toho, aby sme mali prospech z prekvitajúceho prírodného prostredia.

Vedeli ste?

Plán EÚ, ktorého cieľom je do roku 2050 premeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete, sa nazýva Európska zelená dohoda.

Sústava Natura 2000 chráni približne 2 000 druhov zvierat a rastlín a 230 druhov biotopov v celej EÚ. To predstavuje 18 % plochy EÚ a 6 % jej vôd, vďaka čomu je najväčšou sústavou chránených území na svete!

Vedeli ste?

Z programu EÚ LIFE, z ktorého sa financujú projekty zamerané na ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy, sa za posledných 20 rokov spolufinancovalo viac než 5 500 projektov.

  Pozrite si projekty vo svojej krajine.

Vďaka právnym predpisom EÚ si môžeme vychutnávať čistú vodu na pitie i plávanie takmer všade v EÚ. Naše moria sú čoraz čistejšie aj v iných smeroch: EÚ zakázala jednorazové plasty, ktoré predstavujú 70 % všetkého morského odpadu. EÚ v záujme minimalizácie znečistenia pôdy a ovzdušia, ako aj vody podporuje udržateľné poľnohospodárske postupy. Obmedzila používanie chemických a nebezpečných pesticídov, ako aj hnojív.

Boj proti zmene klímy je hlavnou prioritou EÚ. Všetky krajiny EÚ sa dohodli, že do roku 2030 by mali:

  výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie,

  vyrábať viac energie z obnoviteľných zdrojov (ako je veterná, slnečná alebo vodná energia).

Vedeli ste?

Spôsob, akým získavame energiu, zohráva dôležitú úlohu v boji proti zmene klímy. Viac sa dozviete v týchto videách:

  https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_sk

Diskutujte v skupinách

Každý človek v EÚ v priemere vyhodí každý deň viac ako kilogram odpadu. Pozrite si video:

  https://europa.eu/learning-corner/food-waste_sk

Spoznávate sa v tomto videu?

Aké drobnosti by ste vo svojom každodennom živote mohli urobiť, aby ste žili spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu?

  Zistite viac o tom, čo EÚ robí na ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy.

Podpora vedy a inovácie

Veda a technológie sa dotýkajú takmer každej časti našich každodenných životov počnúc nami konzumovanými potravinami a užívanými liekmi cez zdravotnú starostlivosť či dopravné prostriedky, ktoré využívame, až po naše pracovné návyky a spôsoby trávenia voľného času. Európska únia pomáha vedcom, výskumníkom a inovátorom z celej Európy zlepšovať naše životy a riešiť niektoré z najväčších výziev, akým svet čelí.

EÚ financuje vedecký výskum. Jej program výskumu a inovácie napríklad umožnil vedcom:

  urobiť vôbec prvú snímku čiernej diery v rámci projektu Event Horizon Telescope,

  objaviť tri obývateľné planéty podobné Zemi,

  vyvinúť spôsob, ako odhaliť z dychu človeka rakovinové ochorenie.

  Pozrite si ďalšie vedecké objavy, ku ktorým došlo vďaka financovaniu z prostriedkov EÚ:

Vedeli ste?

EÚ chce, aby sa na vedeckých projektoch podieľalo viac žien a dievčat. Každý rok vyhlasuje Cenu EÚ pre ženy inovátorky, ktorá oslavuje líderky v oblasti inovácií a jej cieľom je inšpirovať ďalšiu generáciu, aby kráčala v ich šľapajach.

Počas pandémie COVID-19 EÚ pomohla výrobcom vakcín uhradiť náklady na výskum a vývoj vakcín. Vedci dokázali vytvoriť viacero bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19 necelý rok od vypuknutia pandémie.

Krajiny EÚ spojili sily, aby nakúpili a distribuovali vakcíny po celej EÚ.

Zistite viac o pláne EÚ v oblasti vakcín:

  https://europa.eu/!GFhTfK

Diskutujte v skupinách

Napadá vám problém, pri ktorom by ste chceli, aby ho veda vyriešila? Prečo?

Vedeli ste?

Družicový program EÚ Copernicus je najpokročilejším systémom na monitorovanie planéty a sledovanie zmien klímy a životného prostredia na svete.

Zistite viac o programe Copernicus:

  https://www.copernicus.eu/sk

EÚ vo svete

Európska únia má vplyv na náš každodenný život a takisto zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o ďalšie krajiny sveta.

Krajiny EÚ spoločne tvoria približne 20 % svetového hospodárstva. EÚ uzavrela dohody o obchode s mnohými rôznymi krajinami na celom svete, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty, vďaka čomu je vzájomné obchodovanie jednoduchšie. Všetky dohody o obchode, ktoré EÚ vyrokovala, sú transparentné a vyžaduje sa v nich, aby obchodní partneri chránili práva pracovníkov a životné prostredie.

Jednou z kľúčových hodnôt EÚ je solidarita medzi krajinami EÚ, ako aj vo vzťahu k iným krajinám. EÚ sa usiluje odstrániť chudobu, zachovávať mier a poskytovať humanitárnu pomoc. Rozsiahla sieť humanitárnych odborníkov vo viac ako 40 krajinách na celom svete umožňuje EÚ poskytovať potraviny, prístrešie, lekársku starostlivosť a vzdelanie niektorým z najzraniteľnejších ľudí na svete.

Vedeli ste?

Krajiny EÚ sú spoločne najväčším svetovým darcom humanitárnej pomoci.

Ak dôjde v Európe alebo inde na svete k neočakávaným katastrofám, krajiny EÚ môžu poskytnúť pomoc prostredníctvom koordinovaného systému reakcie, ktorý je známy ako mechanizmus v oblasti civilnej ochrany. Od roku 2001 bol aktivovaný viac než 420-krát s cieľom reagovať na núdzové situácie.

  Zistite viac o úlohe EÚ vo svete:

   o obchode.

   o rozvoji a spolupráci.

   o humanitárnej pomoci a civilnej ochrane.

Aktivita: kvíz na záver časti 2

  Uveďte, či je toto tvrdenie správne: EÚ ovplyvňuje váš každodenný život len vtedy, keď cestujete do zahraničia.

  Aký program vám umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí na účel, ktorý je vám blízky?

  Uveďte, či je toto tvrdenie správne: V EÚ môžete vrátiť výrobky, ktoré ste si kúpili cez internet, do jedného mesiaca od nákupu.

  Čo je to sústava Natura 2000?

  Viete vysvetliť, ako EÚ chráni vaše osobné údaje, ako je meno, vek alebo adresa?

Prejdite na odpovede

EÚ: cesta časom

Európska únia nebola vždy taká, ako je teraz, ani nebola vždy známa pod rovnakým menom. Vznikala postupnými krokmi a ambícia, ktorá inšpirovala jej zakladateľov, ju usmerňuje ešte aj dnes. Ďalej nájdete niektoré historické udalosti, ktoré viedli k vzniku EÚ, ako aj k mnohým zmenám, ktorými v priebehu rokov prešla.

1945

V Európe sa končí 2. svetová vojna. Vyžiadala si množstvo obetí a pri bombardovaní boli v Európe zničené celé mestá. Ľudia sú odhodlaní zabezpečiť, aby sa taká skaza už nikdy neopakovala.

Schumanova deklarácia. Robert Schuman 9. mája vo svojom prejave predstavuje plán novej formy politickej spolupráce v Európe. Hlavnou myšlienkou je spoločné riadenie výroby uhlia a ocele európskymi krajinami, pretože by to znamenalo, že žiadna krajina by nemohla tajne zbrojiť proti ostatným.

  Prečítajte si celú Schumanovu deklaráciu.

1950

1951

Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko, ktoré sa rozhodli spolupracovať a pomôcť z ruín vojny znovu vybudovať Európu, podpisujú Parížsku zmluvu, ktorou sa zakladá Európske spoločenstvo uhlia a ocele.

Podpis Rímskych zmlúv. Spolupráca šiestich krajín funguje tak dobre, že sa rozhodli spojiť sily aj v iných oblastiach. Rodí sa Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) (2) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). Spoločne s Európskym spoločenstvom uhlia a ocele sú všeobecne známe ako Európske spoločenstvá.

1957

1962

Vytvára sa spoločná poľnohospodárska politika. Ide o jednu z najstarších politík EÚ, ktorá podporuje poľnohospodárov a zaisťuje, aby mala Európa stabilnú ponuku cenovo dostupných, bezpečných a kvalitných potravín.

Zo šiestich na deväť krajín. Do Európskych spoločenstiev vstupuje Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

1973

1979

Konajú sa prvé priame voľby do Európskeho parlamentu. Európski občania môžu prvýkrát voliť svojich zástupcov v Európskom parlamente. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov.

Do Európskych spoločenstiev vstupuje Grécko a stáva sa tak desiatym členským štátom.

1981

1986

Do Európskych spoločenstiev vstupuje Španielsko a Portugalsko, čím sa celkový počet členov zvyšuje na dvanásť.

Zriaďuje sa program Erasmus, ktorý má mladým Európanom pomôcť študovať, absolvovať odbornú prípravu a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

1987

1992

Je podpísaná Maastrichtská zmluva. Vytvára sa Európska únia. Zmluvou sa zavádza európske občianstvo a stanovujú sa v nej jasné pravidlá pre budúce euro. Takisto sa ňou posilňuje zahraničná a bezpečnostná politika a zintenzívňuje sa spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Schengenskou dohodou sa rušia všetky hraničné kontroly medzi siedmimi krajinami, ktoré ju podpísali (v súčasnosti ju podpísalo 26 krajín – podrobnosti nájdete v časti 2).

1995

1995

Do EÚ vstupuje Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Únia má teraz 15 členských štátov.

Je podpísaná Zmluva z Nice. Jej hlavným cieľom je reforma inštitúcií EÚ v záujme ich prípravy na najväčšie rozšírenie (3) v histórií EÚ.

2001

2002

Eurobankovky a euromince sa stávajú zákonnou menou v 12 krajinách EÚ (viac informácií nájdete v časti 1).

Do EÚ vstupuje 10 nových krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Ešte nikdy predtým do EÚ naraz nevstúpil taký veľký počet krajín.

2004

2007

Do EÚ vstupuje Bulharsko a Rumunsko, takže má už 27 členských štátov.

Je podpísaná Lisabonská zmluva. Zavádza novú štruktúru, ktorá posilňuje úlohu EÚ vo svete a pripisuje väčšiu váhu hlasom občanov a národných vlád.

2007

2012

EÚ získava Nobelovu cenu za mier za úlohu, ktorú zohrala pri transformácii väčšiny Európy z kontinentu vojny na kontinent mieru. EÚ používa peniaze, ktoré dostala spolu s cenou, na pomoc deťom, ktoré nemajú príležitosť vyrastať v mieri.

Do EÚ vstupuje Chorvátsko a stáva sa dvadsiatym ôsmym členským štátom EÚ.

2013

2017

Zrušenie roamingových poplatkov. Obyvatelia EÚ teraz môžu telefonovať, písať správy a pripájať sa na internet zo svojich mobilných telefónov kdekoľvek v EÚ bez poplatkov navyše.

Brexit. Spojené kráľovstvo po referende z roku 2016 oficiálne vystupuje z EÚ.

2020

2020

Nástroj NextGenerationEU. Počas pandémie COVID-19 mnohé podniky prišli o príjmy a ľudia prišli o zamestnanie. Nástroj NextGenerationEU poskytuje krajinám EÚ ďalších 750 miliárd EUR na pomoc pri udržateľnej obnove hospodárstiev. Pozrite si: https://europa.eu/!uX4M3k

Začína sa nový program Erasmus+. S takmer dvojnásobkom predchádzajúceho rozpočtu bude prínosom pre 10 miliónov ľudí zo všetkých vekových skupín a prostredí v Európe aj mimo nej, ktorí budú môcť získať rôzne skúsenosti v inej krajine (viac nájdete v časti 2).

2021

Vedeli ste?

Každý krok, ktorý EÚ podnikne, vychádza zo zmlúv podpísaných všetkými krajinami EÚ po tom, ako o nich rokujú a dohodnú sa na nich. Kým však zmluva začne fungovať v praxi, chvíľu to trvá, niekedy dokonca niekoľko rokov. Preto niekedy pri tej istej zmluve vidíte dva rôzne dátumy: tzv. dátum podpisu a dátum nadobudnutia platnosti.

Zistite viac o zmluvách EÚ.

CHCETE VEDIEŤ VIAC O VÝVOJI EÚ V PRIEBEHU ROKOV?

Vyberte sa na cestu späť v čase pomocou časovej osi EÚ, na ktorej objavíte dôležité okamihy v histórii, vďaka ktorým má EÚ dnešnú podobu:

  https://europa.eu/!rvhwTP

Vedeli ste?

EÚ, v ktorej dnes žijeme, inšpirovali mnohé vizionárske osobnosti – muži aj ženy. Bez ich energie a motivácie by sme nežili v mieri a stabilite, ktoré sa nám zdajú také samozrejmé. Prečítajte si o priekopníkoch EÚ:

  https://europa.eu/!QtXGw4

Aktivita: kvíz na záver časti 3

  Viete vymenovať šesť zakladajúcich krajín EÚ? Ako sa volá spoločenstvo, ktoré v roku 1951 založili?

  V ktorom roku vaša krajina vstúpila do EÚ? Je súčasťou eurozóny? Je súčasťou schengenského priestoru?

  Ktorá krajina vstúpila do EÚ ako posledná?

  Akú cenu získala EÚ v roku 2012 a za čo?

  Kto sú priekopníci EÚ?

Prejdite na odpovede

EÚ: ako to funguje?

Možno ste už počuli o rozhodnutiach, ktoré prijíma „Brusel“. Týmto výrazom sa často označuje Európska únia, pretože práve v Bruseli má sídlo väčšina inštitúcií EÚ. Čo presne majú za úlohu a aké druhy rozhodnutí môžu prijímať? Akú úlohu zohrávajú v EÚ národné vlády? V tejto časti sa dozviete, ako EÚ funguje. Takisto zistíte, ako môžete vyjadriť svoj názor na európskej úrovni.

Kto sú kľúčoví hráči v EÚ?

Európske krajiny sa jasne dohodli, čo by Európska únia mala a nemala robiť. Zámerom je, aby EÚ konala iba vtedy, keď daný cieľ možno na úrovni EÚ dosiahnuť lepšie ako na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Pravidlá sú stanovené v zmluvách EÚ, o ktorých ste sa dozvedeli v časti 3.

Poďme sa pozrieť na inštitúcie EÚ, kde sa najvýznamnejší hráči zo všetkých krajín EÚ stretávajú, diskutujú a spoločne rozhodujú o právnych predpisoch.

EURÓPSKY PARLAMENT

Fotografia budovy Louise Weissovej, ktorá je hlavnou budovou sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Je hlasom občanov EÚ.

  Kde má sídlo?

V Štrasburgu (Francúzsko), Bruseli (Belgicko) a Luxemburgu (Luxembursko).

  Kto tam pracuje?

 • 705 poslancov Európskeho parlamentu (po anglicky Members of the European Parliament, skratka MEP). Poslanci Európskeho parlamentu nie sú zoskupení podľa štátnej príslušnosti. Patria do skupín s členmi z viacerých krajín, ktorí majú podobné politické názory.
 • Zastupujú občanov krajín EÚ.
 • volení priamo občanmi EÚ každých päť rokov. Počet poslancov Európskeho parlamentu zastupujúcich jednotlivé krajiny závisí od počtu obyvateľov danej krajiny.

  Kto je predseda?

Od 18. januára 2022 je predsedníčkou Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.

Fotografia predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej

  Čo robí?

 • Európsky parlament prerokúva a prijíma právne predpisy EÚ spoločne s Radou Európskej únie.
 • Spoločne s Radou Európskej únie rozhoduje o rozpočte EÚ.
 • Sleduje riadne používanie finančných prostriedkov EÚ a dohliada na iné inštitúcie EÚ, najmä na Európsku komisiu. Volí predsedu Európskej komisie a má právo schvaľovať a odvolávať celú Európsku komisiu.

  Zistite viac o Európskom parlamente.

EURÓPSKA RADA

Fotografia budovy Europa, ktorá je sídlom Európskej rady a Rady Európskej únie v Bruseli.

Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ.

  Kde má sídlo? V Bruseli (Belgicko).

  Kto tam pracuje?

Hlavy štátov a predsedovia vlád všetkých krajín EÚ, ktorým predsedá predseda.

  Kto je predseda?

Charles Michel – vymenovaný národnými vedúcimi predstaviteľmi (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ).

Fotografia Charlesa Michela, ktorý je predsedom Európskej rady.

  Čo robí?

Európska rada stanovuje hlavné priority a celkové politické smerovanie EÚ, neprijíma však právne predpisy. To je úlohou Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Jej zasadnutia sa nazývajú samity a konajú sa v Bruseli najmenej štyrikrát ročne.

  Zistite viac o Európskej rade.

Vedeli ste?

Ďalšie informácie o Rade nájdete aj v tomto krátkom dokumentárnom filme:

  https://europa.eu/!Xm48xu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada Európskej únie známa aj ako Rada alebo Rada ministrov zastupuje vlády krajín EÚ.

  Kde má sídlo? V Bruseli (Belgicko).

  Kto tam pracuje?

 • Ministri zo všetkých krajín EÚ. Zastupujú záujmy svojej krajiny v EÚ.
 • Podľa toho, ktorá oblasť sa prerokúva, sa určuje, ktorý minister z vlády sa na zasadnutí musí zúčastniť. Ak je zasadnutie venované problematike znečisťovania, zídu sa na ňom ministri životného prostredia zo všetkých krajín EÚ, ak je témou poľnohospodárstvo, na zasadnutí sa zúčastnia ministri zodpovední za poľnohospodárstvo a tak ďalej.

  Ako funguje predsedníctvo?

Krajiny EÚ sa pri predsedaní na zasadnutiach striedajú, pričom jedna krajina Rade predsedá 6 mesiacov.

  Pozrite sa, ktorá krajina v súčasnosti predsedá Rade:

https://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/presidency-council-eu/

  Čo robí?

 • Rada Európskej únie prerokúva a prijíma právne predpisy EÚ spoločne s Európskym parlamentom.
 • Spoločne s Európskym parlamentom rozhoduje o rozpočte EÚ.
 • Určuje a zavádza do praxe zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Rozhoduje napríklad o medzinárodných dohodách a o rozšíreniach EÚ.

  Zistite viac o Rade Európskej únie.

Vedeli ste?

V niektorých prípadoch môže Rada rozhodovať väčšinou hlasov, zatiaľ čo pri iných rozhodnutiach musia súhlasiť všetky krajiny. Pri dôležitých rozhodnutiach, napríklad o prijatí novej krajiny do EÚ, musia súhlasiť ministri všetkých krajín EÚ.

  Viac informácií o pravidlách hlasovania v Rade:

https://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/voting-system/

EURÓPSKA KOMISIA

Fotografia budovy Berlaymont, ktorá je hlavnou budovou Európskej komisie v Bruseli.

Podporuje všeobecný záujem EÚ.

  Kde má sídlo? V Bruseli (Belgicko).

  Kto tam pracuje?

 • Jeden predseda a 26 komisárov.

  Zistite viac o súčasných komisároch.

 • Každá krajina EÚ navrhne jedného komisára, ktorého musí schváliť Európsky parlament. Ich úlohou nie je zastupovať názory svojej krajiny, ale skôr pracovať vo všeobecnom záujme EÚ, pričom každý komisár zodpovedá za konkrétnu oblasť činnosti EÚ.

  Kto je predseda?

Ursula von der Leyenová, ktorú vymenovali národní vedúci predstavitelia (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ) so súhlasom Európskeho parlamentu.

Fotografia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.

  Čo robí?

 • Európska komisia zodpovedá za plánovanie, prípravu a navrhovanie nových právnych predpisov EÚ vrátane rozpočtu EÚ.
 • Riadi a zavádza do praxe politiky EÚ a plní rozpočet.
 • Zaisťuje, aby krajiny EÚ dodržiavali európske právo.
 • Spoločne s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ(4)) zastupuje EÚ na celom svete.
Vedeli ste?

Hoci je sídlo Komisie v Bruseli, má zastúpenia vo všetkých krajinách EÚ. EÚ má po celom svete delegácie, ktoré konajú ako veľvyslanectvá EÚ. Viac informácií o kanceláriách EÚ po celom svete nájdete v časti 6.

  Zistite viac o Európskej komisii.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia sa často spoločne označujú ako „inštitucionálny trojuholník“ EÚ, pretože, aj keď majú odlišné úlohy, ich činnosť je prepojená.

Pozrite si tento graf, aby ste pochopili, ako to funguje.

  Európska rada (hlavy štátov alebo predsedovia vlád) stanovuje priority EÚ.

  Európska komisia z nich vychádza pri navrhovaní nových právnych predpisov.

  Návrhy preskúma a zmení, prijme alebo zamietne Európsky parlament spoločne s Radou ministrov. Keď sa dohodnú, právne predpisy schvália.

  Európska komisia zabezpečuje, aby všetky krajiny EÚ dodržiavali nové právne predpisy EÚ. V opačnom prípade proti nim môže podniknúť kroky.

Medziinštitucionálny trojuholník EÚ

Európska rada => stanovuje priority EÚ. Európska komisia => navrhuje nové právne predpisy => plní rozpočet => zabezpečuje, aby krajiny EÚ rešpektovali a dodržiavali právne predpisy EÚ. Európsky parlament => prijíma právne predpisy a rozpočet. Rada ministrov => prijíma právne predpisy a rozpočet. Preskúmajú navrhované právne predpisy a buď ich zmenia, prijmú alebo zamietnu. Keď sa dohodnú => nový právny predpis!

SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE

dbá o to, aby sa vo všetkých krajinách EÚ dodržiavali a riadne uplatňovali právne predpisy EÚ. Ak krajina právny predpis riadne neuplatňuje, Európska komisia môže vydať formálne upozornenie. Ak krajina nedodržiava pravidlá, Komisia sa môže obrátiť na Súdny dvor. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a každá krajina EÚ je v ňom zastúpená jedným sudcom.

Zistite viac o iných inštitúciách a orgánoch EÚ, o ktorých ste už možno počuli:

Vedeli ste?

Nie každý, kto pracuje v EÚ, je politik. Pre inštitúcie EÚ pracujú aj právnici, prekladatelia, tlmočníci a iní odborníci. Ak vás takýto druh kariéry zaujíma, mohli by ste začať stážou v niektorej z inštitúcií.

  Viac informácií o stážach nájdete tu.

Vedeli ste?

Väčšinu inštitúcií EÚ môžete navštíviť! Mnohé organizujú aj návštevy pre školy a mladých ľudí. Takisto sú možné virtuálne návštevy!

  Zistite viac.

Diskutujte v skupinách

Aké prínosy pre občanov, vlády a spoločný európsky záujem vyplývajú z toho, že majú zastúpenie v EÚ? Aké sú nevýhody? Myslíte si po prečítaní tejto časti, že je presné vyjadrenie, že „Brusel“ o niečom rozhodol?

Váš hlas sa počíta!

Pozreli ste si, ako krajiny EÚ rozhodujú o spoločných právnych predpisoch v inštitúciách EÚ. Tento proces by bol neúplný bez vášho hlasu! Keď dosiahnete vek oprávňujúci na účasť vo voľbách (vo väčšine krajín EÚ je to 18 rokov, v Grécku 17 a v Rakúsku a na Malte 16 rokov), ako európski občania môžete vyjadriť svoj názor na politiky EÚ rôznymi spôsobmi.

V prvom rade môžete hlasovať vo všeobecných voľbách vo svojej krajine. Ako sme už videli skôr v tejto časti, volená vláda bude vašu krajinu zastupovať v Rade Európskej únie, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o právnych predpisoch EÚ.

Takisto môžete voliť v európskych voľbách. Volení poslanci Európskeho parlamentu sú hlasom ľudu a spolu s Radou rozhodujú o právnych predpisoch EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sa volia každých päť rokov, takže v nasledujúcich európskych voľbách v roku 2024 budú mať niektorí z vás dosť rokov na to, aby mohli voliť. Preto je dôležité sledovať, čo sa v Európskom parlamente deje:

  https://www.europarl.europa.eu/portal/sk

Svoj názor môžete vyjadriť účasťou na internetových verejných konzultáciách. Predtým ako Komisia navrhne nové právne predpisy EÚ, prostredníctvom týchto konzultácií sa snaží zistiť názory občanov a zainteresovaných strán.

Pozrite si najnovšie verejné konzultácie:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Môžete začať európsku iniciatívu občanov alebo sa na nej zúčastniť. Môžete vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny predpis na tému, ktorá je vám blízka. Na to, aby sa iniciatíva vzala do úvahy, však potrebujete, aby ju podporil a podpísal jeden milión ľudí z celej EÚ.

Zistite viac o najnovších iniciatívach občanov:

  https://europa.eu/citizens-initiative/_sk

Toto video vám vysvetlí postup iniciatívy občanov:

  https://audiovisual.ec.europa.eu/sk/video/I-158444

Vedeli ste?

V rámci úplne prvej iniciatívy občanov EÚ s názvom Right2Water (Právo na vodu) sa podarilo zhromaždiť 1,6 milióna podpisov. Viedla k tomu, že Komisia predložila návrh na zvýšenie kvality vody pre ľudí v celej Európe. V roku 2021 sa návrh stal novým právnym predpisom EÚ.

O to, čo je pre vás dôležité, sa môžete podeliť prostredníctvom európskych dialógov s mládežou alebo Európskeho fóra mládeže. Ide o verejné diskusie s ľuďmi, ktorí v EÚ prijímajú rozhodnutia, ako sú poslanci Európskeho parlamentu a národní, regionálni a miestni politici. Viac informácií o Európskom portáli pre mládež nájdete tu:

Diskutujte v skupinách

Na čo sa podľa vás majú zamerať ľudia, ktorí v EÚ prijímajú rozhodnutia? Ak by ste im mohli povedať svoj názor, o akej téme či témach by ste s nimi hovorili?

Inšpiráciu nájdete v odporúčaniach, ktoré občania EÚ vydali počas Konferencie o budúcnosti Európy: https://futureu.europa.eu.

Aktivita: kvíz na záver časti 4

  Čo znamená anglická skratka MEP a koho tieto osoby zastupujú? Koľko je poslancov Európskeho parlamentu?

  Aký je rozdiel medzi Európskou radou a Radou Európskej únie?

  Ak minister školstva vašej krajiny ide na zasadnutie EÚ, v ktorej inštitúcii sa zasadnutie koná?

  Uveďte, či je toto tvrdenie správne: Európska komisia v EÚ prijíma právne predpisy.

  Aký je minimálny počet občanov EÚ, ktorí musia podporiť európsku iniciatívu občanov?

Prejdite na odpovede

Ďakujeme, že ste s nami spoznávali EÚ a sledovali príbeh nášho kontinentu od katastrofálnej vojny až po spoluprácu a skvelé príležitosti.

Príbeh EÚ sa nekončí. Kontinent čelí novým výzvam: zmene klímy, dôsledkom pandémie COVID-19, napätie medzi regiónmi či digitálnu transformáciu. Je potrebné vykonať množstvo práce, aby mohla Európa naďalej zabezpečovať mier a blahobyt pre ľudí, ktorí v nej žijú.

Keď ste teraz získali nové informácie o EÚ, nadišiel čas, aby sa jej príbeh stal aj vaším.

Diskutujte v skupinách

Vymenujte niekoľko veľkých výziev, ktorým bude vaša krajina a EÚ v budúcnosti čeliť. Môžete sa inšpirovať časťou 2 alebo nápady pohľadať v správach. Na ktoré výzvy by sa podľa vás EÚ mala sústrediť a prečo?

Keď ste si vybrali najdôležitejšiu budúcu výzvu, pouvažujte, čo by s ňou mohla urobiť EÚ. Ak diskutujete v triede, porovnajte si nápady so spolužiakmi.

Ktoré výzvy sa spomínajú najčastejšie? Zhodnete sa na tom, aké by mohli byť tri najlepšie reakcie EÚ na tieto výzvy?

Riešenia aktivít

Časť 1

Aktivita 1

Nájdite krajiny EÚ a ich hlavné mestá

1 - Belgicko: Brusel; 2 - Bulharsko: Sofia; 3 - Česko: Praha; 4 - Chorvátsko: Záhreb; 5 - Cyprus: Nikózia; 6 - Dánsko: Kodaň; 7 - Estónsko: Tallinn; 8 - Fínsko: Helsinki; 9 - Francúzsko: Paríž; 10 - Grécko: Atény; 11 - Holandsko: Amsterdam; 12 - Írsko: Dublin; 13 - Litva: Vilnius; 14 - Lotyšsko: Riga; 15 - Luxembursko: Luxemburg; 16 - Maďarsko: Budapešť; 17 - Malta: Valletta; 18 - Nemecko: Berlín; 19 - Poľsko: Varšava; 20 - Portugalsko: Lisabon; 21 - Rakúsko: Viedeň; 22 - Rumunsko: Bukurešť; 23 - Slovensko: Bratislava; 24 - Slovinsko: Ľubľana; 25 - Španielsko: Madrid; 26 - Švédsko: Štokholm; 27 - Taliansko: Rím

Vráť sa

Aktivita 2

Uhádnite, z ktorej krajiny pochádzajú mince

Fotografia rôznych euromincí z celej EÚ.

1 - Taliansko; 2 - Španielsko; 3 - Luxembursko; 4 - Estónsko; 5 - Malta; 6 - Rakúsko; 7 - Fínsko; 8 - Grécko; 9 - Slovinsko; 10 - Nemecko

1. © Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia – 2. © Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, España – 3. © Banque Centrale du Luxembourg – 4. © Eesti Pank – 5. © Bank Centrali ta' Malta – 6. © Münze Österreich AG – 7. © Valtiovarainministeriö – Finansministeriet, Suomi – 8. © Hellenic Republic Ministry of Finance - Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας – 9. © Ministrstvo za Finance, Slovenija – 10. © Bundesverwaltungsamt, Deutschland

Vráť sa

Aktivita 3

Priraďte pamiatky ku krajinám EÚ

1 - Atómium • Belgicko; 2 - Rilský kláštor • Bulharsko; 3 - Karlov most • Česko; 4 - Nyhavn • Dánsko; 5 - Brandenburská brána • Nemecko; 6 - Katedrála Alexandra Nevského • Estónsko; 7 - Katedrála sv. Patrika • Írsko; 8 - Akropola v Aténach • Grécko; 9 - katedrála Sagrada Familia • Španielsko; 10 - Eiffelova veža – Francúzsko; 11 - sídlo chorvátskej vlády Banski dvori • Chorvátsko; 12 - šikmá veža v Pise • Taliansko; 13 - hrad Kyrenia • Cyprus; 14 - hrad Turaida • Lotyšsko; 15 - Gediminasova veža – Litva; 16 - Veľkovojvodský palác • Luxembursko; 17 - budova maďarského parlamentu – Maďarsko; 18 - Konkatedrála svätého Jána • Malta; 19 - veterné mlyny • Holandsko; 20 - palác Schönbrunn • Rakúsko; 21 - Wawelský hrad • Poľsko; 22 - Belémska veža • Portugalsko; 23 - hrad Bran • Rumunsko; 24 - jazero Bled • Slovinsko; 25 - Bratislavský hrad • Slovensko; 26 - Helsinská katedrála • Fínsko; 27 - budova Avicii Arena (Globen) • Švédsko

Vráť sa

Kvíz na záver časti 1

  Krajiny EÚ spájajú rovnaké hodnoty, symboly a ciele a niektoré spája aj rovnaká mena – euro.

  EÚ tvorí 27 krajín a 19 z nich používa euro. V ôsmich krajinách sa teda nepoužíva.

  EÚ má 24 úradných jazykov.

  Hviezdičky na vlajke EÚ symbolizujú jednotu a harmóniu.

  Ľudské práva sú súbor základných práv, ktoré má každá ľudská bytosť od narodenia. S EÚ súvisia dvoma spôsobmi: ľudské práva sú jednou zo spoločných hodnôt EÚ a sú chránené Chartou základných práv EÚ.

Vráť sa

Časť 2

Aktivita 4

Poznáte tieto označenia? Čo znamenajú?

Označenie CE znamená, že výrobok spĺňa požiadavky EÚ na bezpečnosť, ochranu zdravia a ochranu životného prostredia. Vyžaduje sa pri výrobkoch, ktoré sa predávajú v EÚ, bez ohľadu na to, kde na svete ich vyrobili.

Environmentálna značka EÚ sa udeľuje výrobkom, ktoré počas svojho životného cyklu spĺňajú prísne normy v oblasti životného prostredia, a to od získavania surovín až po výrobu, distribúciu a zneškodňovanie. Dnes má environmentálnu značku EÚ viac než 75 000 výrobkov predávaných na trhu EÚ.

Ekologické logo EÚ vyjadruje, že výrobok je ekologický a vyrobený v EÚ. Logo možno použiť iba na výrobkoch, ktoré obsahujú aspoň 95 % ekologických surovín, pričom sú pri zvyšných 5 % dodržané ďalšie prísne podmienky.

Energetické štítky EÚ znázorňujú, aké hodnotenie majú elektronické spotrebiče na stupnici od A po G (alebo od A+++ po D v závislosti od spotrebiča). Farebný kód je spojený s písmenom: zelená zodpovedá najvyššej energetickej efektívnosti a červená najnižšej.

Systém zemepisných označení EÚ chráni názvy výrobkov, ktoré pochádzajú z konkrétnych regiónov EÚ a majú špecifické vlastnosti alebo dobré meno.

Zistite viac:   https://europa.eu/!7buUCP

Vráť sa

Aktivita 5

Aké otázky by ste si mali položiť pred zdieľaním obsahu na sociálnych médiách?

Je zdroj spoľahlivý – pochádza správa od solídnej spravodajskej organizácie?

Viete nájsť informácie o autorovi a jeho predchádzajúce publikácie?

Je príbeh uveriteľný a potvrdený v iných dôveryhodných zdrojoch?

Snažil sa vás titulok a obsah vystrašiť a/alebo rozhnevať?

Vráť sa

Kvíz na záver časti 2

  Nie je to pravda. EÚ je prítomná vo vašom každodennom živote mnohými spôsobmi od početných projektov, ktoré financuje (napríklad na zlepšenie dopravných spojení v mieste, kde žijete, alebo kvality vzduchu, ktorý dýchate), až po právne predpisy, ktoré prijíma na ochranu vašich práv, keď nakupujete na internete aj mimo neho.

  Program, ktorý vám umožňuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí na účel, ktorý je vám blízky, sa volá Európsky zbor solidarity.

  Nie je to pravda. Ak ste zmenili názor, máte na vrátenie výrobku, ktorý ste si kúpili cez internet, dva týždne.

  Natura 2000 je sústava chránených oblastí v EÚ.

  Vaše osobné údaje, ako je meno, adresa alebo vek, sú chránené vďaka všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov. Nemožno ich použiť bez vášho dovolenia alebo na účely, s ktorými ste nesúhlasili.

Vráť sa

Časť 3

Kvíz na záver časti 3

  Šiestimi zakladajúcimi krajinami EÚ sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Spoločenstvo, ktoré založili v roku 1951, sa volalo Európske spoločenstvo uhlia a ocele.

  Správnu odpoveď nájdete v mapách a informáciách v častiach 13.

  Do EÚ vstúpilo ako posledné Chorvátsko v roku 2013.

  EÚ v roku 2012 získala Nobelovu cenu za mier za úlohu, ktorú zohrala pri transformácii väčšiny Európy z kontinentu vojny na kontinent mieru.

  Priekopníci EÚ sú vizionári a vizionárky, ktorí prispeli k dosiahnutiu dnešnej podoby EÚ.

Vráť sa

Časť 4

Kvíz na záver časti 4

  Anglická skratka MEP znamená „Members of the European Parliament“, teda „poslanci Európskeho parlamentu“. Poslanci Európskeho parlamentu zastupujú občanov EÚ a spolu ich je 705.

  V Európskej rade sa schádzajú hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ a rozhodujú o politických prioritách EÚ a hlavných cieľoch pre budúcnosť EÚ. V Rade Európskej únie zas ministri národných vlád rokujú a prijímajú právne predpisy EÚ zamerané na konkrétnu tému.

  Ak minister školstva vašej krajiny ide na zasadnutie EÚ, pôjde do Rady Európskej únie.

  Nie je to pravda. Európska komisia navrhuje právne predpisy na základe všeobecných cieľov stanovených Európskou radou. Právne predpisy prijíma Európsky parlament a Rada Európskej únie.

  Minimálny počet občanov EÚ, ktorí musia podporiť európsku iniciatívu občanov, je jeden milión, pretože takýto počet podpisov je potrebný na to, aby mohla Komisia danú iniciatívu vziať do úvahy. Títo občania musia zároveň pochádzať aspoň zo siedmich krajín EÚ.

Vráť sa

Ďalšie informácie o EÚ

Dúfame, že po prečítaní tejto publikácie viete viac o EÚ, o tom, ako funguje a čo vám prináša do každodenného života. Ak chcete zistiť viac, tu vám dávame zopár tipov:

EÚ na internete

KÚTIK NA VZDELÁVANIE

Medziinštitucionálna webová stránka EÚ pre deti a mládež od 5 do 18 rokov a ich učiteľov a rodičov s hrami, videami a inými učebnými materiálmi dostupnými vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

  https://europa.eu/learning-corner/home_sk

EUROPA

Oficiálna webová stránka EÚ, kde nájdete informácie o politikách EÚ, odkazy na webové stránky inštitúcií EÚ atď.

  https://europa.eu/european-union/index_sk

EURÓPSKY PORTÁL PRE MLÁDEŽ

Informácie o príležitostiach v Európe aj mimo nej, o pracovných miestach, vzdelávaní, cestovaní pre mladých ľudí atď.

  https://europa.eu/youth/EU_sk

VAŠA EURÓPA

Webová stránka s radami pre ľudí žijúcich v EÚ, ktoré sa týkajú rôznych praktických tém.

  https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm

PUBLIKÁCIE EÚ

Webová stránka s množstvom publikácií vo formáte PDF, vo forme e-kníh a tlačených publikácií o EÚ.

  https://op.europa.eu/sk/publications

EÚ osobne

V celej EÚ existujú stovky miestnych informačných centier EÚ. Adresu najbližšieho centra nájdete tu:

  https://europa.eu/european-union/contact_sk

EÚ telefonicky alebo e-mailom

EUROPE DIRECT

Služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o EÚ:

  telefonicky bezplatne odkiaľkoľvek v EÚ, pričom s vami bude hovoriť operátor, ktorý hovorí vaším jazykom (5):
       00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori si môžu za tieto volania účtovať poplatky),

  na štandardnom čísle:   +32 22999696 alebo

  e-mailom:   https://europa.eu/european-union/contact_sk

Informácie o EÚ môžete získať v každej krajine EÚ aj od:

zastúpení Európskej komisie

  https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_sk

styčných kancelárií Európskeho parlamentu

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

V iných častiach sveta môžete informácie o EÚ získať od

delegácií Európskej únie

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_sk

Sledujte Európsku komisiu na sociálnych médiách

-----------------------------

(1) Zmluva: Významná dohoda, ktorou sú viazané dva alebo viaceré národy.
Zmluvy EÚ formovali EÚ celé roky a dodnes usmerňujú jej činnosť.

(2) Jednou z hlavných myšlienok stojacich za EHS bolo vytvorenie spoločného trhu a zjednodušenie vzájomného obchodovania.

(3) Rozširovanie: vždy, keď do EÚ vstúpi krajina alebo skupina krajín, hovoríme o rozšírení EÚ.

(4) Európska služba pre vonkajšiu činnosť zodpovedá za zahraničnú a bezpečnostnú politiku, zatiaľ čo Komisia sa zaoberá obchodom, humanitárnou pomocou a medzinárodnými dohodami s inými krajinami alebo organizáciami, ako je Parížska dohoda o zmene klímy.

(5) Bezplatná telefónna linka Europe Direct je dostupná iba vtedy, keď voláte z EÚ.

Táto brožúra Spoznajme Európu! je k dispozícii na adrese:

https://europa.eu/learning-corner/home_sk

https://op.europa.eu/sk/publications

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Redakčná služba a cielená komunikácia
1049 Brusel
BELGICKO

Rukopis bol aktualizovaný v marci 2022

Ilustrácie: © Thomas d’Addario

Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky obrázky © Európska únia.

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2022

Print ISBN 978-92-76-44348-3 doi:10.2775/191780 NA-01-21-474-SK-C
PDF ISBN 978-92-76-44327-8 doi:10.2775/75867 NA-01-21-474-SK-N
HTML ISBN 978-92-76-44301-8 doi:10.2775/891328 NA-01-21-474-SK-Q

© Európska únia, 2022

Politika v oblasti opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa vykonáva rozhodnutím Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Ak nie je uvedené inak, opakované použitie tohto dokumentu je povolené v zmysle medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny.

Akékoľvek použitie alebo reprodukcia prvkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Európskej únie, môžu byť podmienené získaním súhlasu príslušných nositeľov práv.