ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

ROZDZIAŁ 1 – CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA?

ZADANIE NR 1 JAKIE PAŃSTWA NALEŻĄ DO UE?

Mapa przedstawiająca wszystkie państwa należące do UE wraz z ich flagami.

ZADANIE NR 3 CO WARTOŚCI I ZASADY UE OZNACZAJĄ W PRAKTYCE?

Państwo… (A)
... może zostać członkiem Unii Europejskiej
(B)
… nie może zostać członkiem Unii Europejskiej
1. … które nie zapewnia wolności prasy NIE TAK
2. … które stosuje karę śmierci NIE TAK
3. … które pozwala obywatelom organizować protesty antyrządowe TAK NIE
4. … w którym odbywają się regularnie wybory do parlamentu TAK NIE
5. … w którym wojsko kształtuje życie polityczne, a nawet ingeruje militarnie w politykę wewnętrzną NIE TAK
6. … w którym obywatele pozostają niewinni do momentu stwierdzenia ich winy przez sąd TAK NIE
7. … w którym istnieje tylko jedna partia polityczna, która zawsze tworzy rząd NIE TAK
8. … które zapewnia ochronę mniejszości, nawet jeżeli większość jest przeciwko nim TAK NIE

ROZDZIAŁ 2 – W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE UNIA?

ZADANIE NR 7 JAKIE SĄ KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW UE?

Kto ...? Parlament Europejski Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości
1. … przedstawia wnioski dotyczące aktów prawnych UE NIE NIE NIE TAK NIE
2. … zatwierdza akty prawne UE TAK NIE TAK NIE NIE
3. … składa się z (tylko) jednego przedstawiciela/członka z każdego państwa UE NIE TAK TAK TAK TAK
4.… ma członków wybieranych w wyborach bezpośrednich TAK NIE NIE NIE NIE
5. … zarządza budżetem NIE NIE NIE TAK NIE
6.… reprezentuje interesy obywateli TAK NIE NIE NIE NIE
7. … reprezentuje interesy państw UE/ich rządów NIE TAK TAK NIE NIE
8.… reprezentuje interesy UE jako całości NIE NIE NIE TAK NIE
9. … decyduje o wykładni aktów prawnych UE NIE NIE NIE NIE TAK
10. … określa ogólny kierunek polityki UE NIE TAK NIE NIE NIE

ZADANIE NR 8 STANOWIENIE PRAWA W UE

Komisja Europejska proponuje nowy akt prawny. Parlament Europejski i Rada UE analizują, następnie przyjmują, zmieniają lub odrzucają projekt aktu.

ZADANIE NR 9 KTO JEST KIM?

Wiecie już dużo o instytucjach europejskich, ale czy znacie imiona i nazwiska oraz twarze ludzi, którzy nimi kierują? Czy wiesz, kto jest obecnie:

Roberta Metsola przewodnicząca Parlamentu Europejskiego
Charles Michel przewodniczący Rady Europejskiej
Ursula von der Leyen przewodnicząca Komisji Europejskiej
Josep Borrell Fontelles Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji

ROZDZIAŁ 3 – JAK UE WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE CODZIENNE?

ZADANIE NR 12 KTÓRE KRAJE NALEŻĄ DO STREFY EURO?

 • euro
  Austria
 • euro
  Belgia
 • nie
  Bułgaria
 • nie
  Chorwacja
 • euro
  Cypr
 • nie
  Czechy
 • nie
  Dania
 • euro
  Estonia
 • euro
  Finlandia
 • euro
  Francja
 • euro
  Grecja
 • euro
  Hiszpania
 • euro
  Holandia
 • euro
  Irlandia
 • euro
  Litwa
 • euro
  Łotwa
 • euro
  Luksemburg
 • euro
  Malta
 • euro
  Niemcy
 • nie
  Polska
 • euro
  Portugalia
 • nie
  Rumunia
 • euro
  Słowacja
 • euro
  Słowenia
 • nie
  Szwecja
 • nie
  Węgry
 • euro
  Włochy
Ta moneta o nominale dwóch euro pochodzi z Grecji.; Na monecie widnieje scena z mozaiki spartańskiej (III w. n.e.) przedstawiająca porwanie Europy przez Zeusa pod postacią byka. Europa to postać z mitologii greckiej, od której imienia pochodzi nazwa naszego kontynentu.

ZADANIE NR 14 CO „SWOBODNY PRZEPŁYW” OZNACZA W PRAKTYCE?

Przykłady Swobodny przepływ osób Swobodny przepływ towarów Swobodny przepływ usług Swobodny przepływ kapitału
1. Mogę kupić używany samochód za granicą i zabrać go do kraju bez konieczności płacenia cła. NIE TAK NIE NIE
2. Na obszarze UE mogę pojechać, dokąd chcę. TAK NIE NIE NIE
3. Mogę studiować w innym kraju UE. TAK NIE NIE NIE
4. Moi rodzice mogą nająć glazurnika z innego państwa UE do remontu łazienki. NIE NIE TAK NIE
5. Moi rodzice mogą przesłać mi pieniądze do kraju, w którym studiuję, bez dodatkowych opłat. NIE NIE NIE TAK
6. Mogę pracować w innym kraju UE. TAK NIE NIE NIE
7. Mogę kupić przez internet towary z innego kraju UE bez konieczności płacenia cła. NIE TAK NIE NIE

ZADANIE NR 15 EUROPEJSKIE ZNAKI JAKOŚCI

W aktach prawnych UE wprowadzono surowe przepisy dotyczące oznakowania niektórych produktów, takich jak żywność, napoje i produkty kosmetyczne. Etykiety mają chronić zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz pomagać im w dokonywaniu świadomych wyborów. Bez odpowiedniego oznakowania produkt nie zostanie dopuszczony do obrotu.

Oznakowanie CE jest znakiem bezpieczeństwa wskazującym, że produkt jest zgodny z normami UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

Oznakowanie ekologiczne UE jest przyznawane produktom i usługom przyjaznym dla środowiska. Jest to dobrowolny system, który został wprowadzony w 1980 r. przepisami UE.

 

Etykieta energetyczna UE informuje o tym, jak energooszczędne jest dane urządzenie w skali od A do G. Klasa A (zielona) jest najbardziej energooszczędna, a klasa G (czerwona) – najmniej. 1 marca 2021 r. wprowadzono zupełnie nową wersję tej etykiety dla niektórych kategorii produktów (lodówek, zamrażarek, zmywarek, pralek i telewizorów). Etykiety dla innych produktów zostaną wprowadzone w najbliższych latach.

 

Unijne logo produkcji ekologicznej wskazuje, że dany produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. W przypadku produktów przetworzonych oznacza to, że co najmniej 95 proc. składników rolnych pochodzi z rolnictwa ekologicznego.

 

Trzy unijne znaki jakości wskazują na cechy produktów spożywczych wynikające z obszaru geograficznego, na którym są produkowane, z ich tradycyjnego składu lub metody produkcji.