SVAR PÅ UPPGIFTERNA

“VAD ÄR EU?”

UPPGIFT 1 VILKA LÄNDER ÄR MED I EU?

En karta som visar de länder som är medlemmar i EU och deras flaggor.

UPPGIFT 3 VAD BETYDER EU:s VÄRDEN OCH PRINCIPER I PRAKTIKEN?

Ett land … (A)
kan bli medlem i EU
(B)
kan inte bli medlem i EU
1. där det inte råder tryckfrihet NEJ JA
2. som tillämpar dödsstraff NEJ JA
3. som tillåter medborgarna att protestera mot regeringen JA NEJ
4. där parlamentet väljs genom regelbundna val JA NEJ
5. där politiken utformas av armén som kan använda sin militära makt för att påverka inrikespolitiken NEJ JA
6. där människor anses vara oskyldiga tills en domstol har bevisat motsatsen JA NEJ
7. där det bara finns ett parti som alltid är vid makten NEJ JA
8. där minoriteter skyddas även när majoriteten är emot dem JA NEJ

“HUR FUNGERAR EU?”

UPPGIFT 7 VEM GÖR VAD I EU?

Vem …? Europaparlamentet Europeiska rådet Ministerrådet EU-kommissionen EU-domstolen
1. föreslår EU-lagar NEJ NEJ NEJ JA NEJ
2. godkänner EU-lagar JA NEJ JA NEJ NEJ
3. består av (endast) en representant per EU-land NEJ JA JA JA JA
4. direktväljs JA NEJ NEJ NEJ NEJ
5. hanterar budgeten NEJ NEJ NEJ JA NEJ
6. företräder folkets intressen JA NEJ NEJ NEJ NEJ
7. företräder EU-ländernas (regeringarnas) intressen NEJ JA JA NEJ NEJ
8. företräder hela EU:s intressen NEJ NEJ NEJ JA NEJ
9. bestämmer hur EU-lagarna ska tolkas NEJ NEJ NEJ NEJ JA
10. bestämmer EU:s allmänna politiska prioriteringar NEJ JA NEJ NEJ NEJ

UPPGIFT 8 LAGSTIFTNINGSPROCESSEN I EU

EU-kommissionen föreslår en lag. Europaparlamentet och rådet behandlar förslaget och antar, ändrar eller förkastar det.

UPPGIFT 9 VEM ÄR VEM?

Nu vet du en hel del om EU:s institutioner, men vet du vem som leder dem? Vet du vem som för närvarande är

 1. Europaparlamentets talman (europa.eu/!9dR4kW)?
 2. Europeiska rådets ordförande (europa.eu/!QHdyrV)?
 3. EU-kommissionens ordförande (ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_sv)?
 4. unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (europa.eu/!g9kXjH)?
Roberta Metsola Europaparlamentets talman
Charles Michel Europeiska rådets ordförande
Ursula von der Leyen Europeiska kommissionens ordförande
Josep Borrell Fontelles Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

“HUR PÅVERKAR EU DIN VARDAG?”

UPPGIFT 12 VILKA LÄNDER HÖR TILL EUROOMRÅDET?

 • EURO
  Belgien
 • NEJ
  Bulgarien
 • EURO
  Cypern
 • NEJ
  Danmark
 • EURO
  Estland
 • EURO
  Finland
 • EURO
  Frankrike
 • EURO
  Grekland
 • EURO
  Irland
 • EURO
  Italien
 • EURO
  Kroatien
 • EURO
  Lettland
 • EURO
  Litauen
 • EURO
  Luxemburg
 • EURO
  Malta
 • EURO
  Nederländerna
 • NEJ
  Polen
 • EURO
  Portugal
 • NEJ
  Rumänien
 • EURO
  Slovakien
 • EURO
  Slovenien
 • EURO
  Spanien
 • NEJ
  Sverige
 • NEJ
  Tjeckien
 • EURO
  Tyskland
 • NEJ
  Ungern
 • EURO
  Österrike
Detta tvåeuromynt kommer från Grekland.; Det avbildar en del av en mosaik från Sparta (200-talet f.Kr.) som visar hur Europa förs bort av Zeus, som förklätt sig till en tjur. Europa är en karaktär i den grekiska mytologin som har gett världsdelen Europa dess namn.

UPPGIFT 14 VAD BETYDER DEN FRIA RÖRLIGHETEN FÖR DIG I PRAKTIKEN?

Exempel Fri rörlighet för personer Fri rörlighet för varor Fri rörlighet för tjänster Fri rörlighet för kapital
1. Jag kan köpa en begagnad bil utomlands och ta med den hem utan att betala någon tullavgift. NEJ JA NEJ NEJ
2. Jag kan åka vart jag vill i EU. JA NEJ NEJ NEJ
3. Jag kan studera i ett annat EU-land. JA NEJ NEJ NEJ
4. Mina föräldrar kan anlita en kakelläggare från ett annat EU-land för att renovera badrummet. NEJ NEJ JA NEJ
5. Mina föräldrar kan enkelt skicka pengar utan extra avgifter till mig i det land där jag studerar. NEJ NEJ NEJ JA
6. Jag kan arbeta i ett annat EU-land. JA NEJ NEJ NEJ
7. Jag kan köpa varor från ett annat EU-land på nätet utan att betala tullavgifter. NEJ JA NEJ NEJ

UPPGIFT 15 EU-MÄRKNING

EU-lagstiftningen innehåller stränga regler om märkning av vissa produkter, som livsmedel, drycker och kosmetika. Märkningarna finns där för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och hjälpa dem att göra rätt val. Produkter utan märkning får inte säljas på EU:s marknad.

CE-märkningen är en säkerhetsmärkning som visar att en produkt uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljönormer.

 

EU-miljömärket ges till miljövänliga produkter och tjänster. Det är en frivillig märkning som infördes 1980 genom en EU-lag.

 

EU:s energimärkning visar dig hur mycket energi en apparat använder, på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv. Den 1 mars 2021 infördes en helt ny version av denna märkning för vissa produktkategorier (kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och tv-apparater). Andra produkter följer under de kommande åren.

 

EU:s ekologiska märkning talar om för dig att produkten uppfyller EU:s regler för ekologiskt jordbruk. I bearbetade produkter ska minst 95 % av jordbruksingredienserna vara ekologiska.

 

EU:s tre kvalitetsmärkningar visar att en produkt är speciell för det geografiska område där de produceras eller att den är producerad enligt en viss tradition eller med en viss produktionsmetod.