SVAR PÅ UPPGIFTERNA

En karta som visar de länder som är medlemmar i EU och deras flaggor.
EU-kommissionen föreslår en lag. Europaparlamentet och rådet behandlar förslaget och antar, ändrar eller förkastar det.

UPPGIFT 9 VEM ÄR VEM?

Nu vet du en hel del om EU:s institutioner, men vet du vem som leder dem? Vet du vem som för närvarande är

  1. Europaparlamentets talman? (the-president.europarl.europa.eu/en)
  2. Europeiska rådets ordförande? (europa.eu/!QHdyrV).
  3. EU-kommissionens ordförande? (ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_sv).
  4. unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik? (europa.eu/!g9kXjH).