UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI

1 SKYRIUS „KAS YRA EUROPOS SĄJUNGA?“

1 UŽDUOTIS KURIOS ŠALYS PRIKLAUSO ES?

Žemėlapis, kuriame pavaizduotos visos ES priklausančios šalys ir jų vėliavos.

3 UŽDUOTIS KĄ PRAKTIŠKAI REIŠKIA ES VERTYBĖS IR PRINCIPAI?

Šalis… (A)
gali tapti ES nare
(B)
negali tapti ES nare
1. kuri neužtikrina spaudos laisvės NE TAIP
2. kuri taiko mirties bausmę NE TAIP
3. kuri leidžia piliečiams protestuoti prieš valdžią TAIP NE
4. kurioje reguliariai renkamas parlamentas TAIP NE
5. kurioje kariuomenė nustato politiką ir net gali kištis į vidaus reikalus naudodama karinę jėgą NE TAIP
6. kurioje žmonės laikomi nekaltais, kol jų kaltę įrodo teismas TAIP NE
7. kurioje yra tik viena partija ir ji visada valdžioje NE TAIP
8. kurioje užtikrinama mažumų apsauga, net jei dauguma yra nusistačiusi prieš jas TAIP NE

2 SKYRIUS „KAIP VEIKIA ES?“

7 UŽDUOTIS KOKIOS KIENO FUNKCIJOS ES?

Kas?.. Europos Parlamentas Europos Vadovų Taryba Europos Sąjungos Taryba Europos Komisija Europos Teisingumo Teismas
1. teikia ES teisės aktų pasiūlymus NE NE NE TAIP NE
2. tvirtina ES teisės aktus TAIP NE TAIP NE NE
3. yra sudarytas (-a) iš atstovų ar narių, kurių yra po vieną iš kiekvienos ES šalies NE TAIP TAIP TAIP TAIP
4. yra renkama (-as) tiesiogiai TAIP NE NE NE NE
5. valdo biudžetą NE NE NE TAIP NE
6. atstovauja žmonių interesams TAIP NE NE NE NE
7. atstovauja ES šalių ir (arba) jų vyriausybių interesams NE TAIP TAIP NE NE
8. atstovauja visos ES interesams NE NE NE TAIP NE
9. priima sprendimus dėl ES teisės aktų aiškinimo NE NE NE NE TAIP
10. nustato bendrą ES politinę kryptį NE TAIP NE NE NE

8 UŽDUOTIS TEISĖKŪRA EUROPOS SĄJUNGOJE

Europos Komisija siūlo teisės aktą. Europos Parlamentas ir ES Taryba išnagrinėja, priima, iš dalies keičia arba atmeta siūlomą teisės aktą.

9 UŽDUOTIS KAS YRA KAS?

Jau daug žinote apie Europos institucijas, bet ar žinote joms vadovaujančių asmenų pavardes ir ar atpažintumėte jų veidus? Ar žinote, kas šiuo metu yra:

Roberta Metsola, Europos Parlamento pirmininkė. Roberta Metsola Europos Parlamento pirmininkė
Charles Michel, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Charles Michel Europos Vadovų Tarybos pirmininkas
Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė. Ursula von der Leyen Europos Komisijos pirmininkė
Josep Borrell Fontelles, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas. Josep Borrell Fontelles Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas

3 SKYRIUS „KUO ES SVARBI JŪSŲ KASDIENIAME GYVENIME?“

12 UŽDUOTIS KURIOS ŠALYS PRIKLAUSO EURO ZONAI?

 • EURO
  Airija
 • EURO
  Austrija
 • EURO
  Belgija
 • NE
  Bulgarija
 • NE
  Čekija
 • NE
  Danija
 • EURO
  Estija
 • EURO
  Graikija
 • EURO
  Ispanija
 • EURO
  Italija
 • EURO
  Kipras
 • EURO
  Kroatija
 • EURO
  Prancūzija
 • EURO
  Latvija
 • NE
  Lenkija
 • EURO
  Lietuva
 • EURO
  Liuksemburgas
 • EURO
  Мalta
 • EURO
  Nyderlandai
 • EURO
  Portugalija
 • NE
  Rumunija
 • EURO
  Slovakija
 • EURO
  Slovėnija
 • EURO
  Suomija
 • NE
  Švedija
 • NE
  Vengrija
 • EURO
  Vokietija
Ši 2 eurų moneta yra iš Graikijos.; Ant jos vaizduojama Spartoje rastos mozaikos (III a. po Kr.) scena, kurioje Europą grobia buliumi pasivertęs Dzeusas. Europa – graikų mitologijos veikėja, kurios vardu pavadintas žemynas.

14 UŽDUOTIS KĄ JUMS PRAKTIŠKAI REIŠKIA LAISVO JUDĖJIMO TEISĖ?

Pavyzdžiai Laisvas asmenų judėjimas Laisvas prekių judėjimas Laisvas paslaugų judėjimas Laisvas kapitalo judėjimas
1. Galiu užsienyje nusipirkti naudotą automobilį ir parsivežti jį į savo šalį – muito mokėti nereikės. NE TAIP NE NE
2. Galiu keliauti ES, kur tik noriu. TAIP NE NE NE
3. Galiu studijuoti kitoje ES šalyje. TAIP NE NE NE
4. Mano tėvai gali pasisamdyti plytelių klojėją iš kitos ES šalies, kad šis suremontuotų jiems vonią. NE NE TAIP NE
5. Mano tėvai gali be papildomų mokesčių atsiųsti man pinigų į tą šalį, kurioje studijuoju. NE NE NE TAIP
6. Galiu dirbti kitoje ES šalyje. TAIP NE NE NE
7. Galiu internetu pirkti prekių iš kitos ES šalies ir muito mokėti nereikės. NE TAIP NE NE

15 UŽDUOTIS ŽENKLINIMAS EUROPOJE

ES teisės aktais nustatytos griežtos tam tikrų produktų, kaip antai maisto, gėrimų ir kosmetikos gaminių, ženklinimo taisyklės. Šiais ženklais siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, taip pat padėti jiems tinkamai pasirinkti. Tinkamai nepaženklintų gaminių teikti rinkai neleidžiama.

CE ženklu žymimi saugūs produktai, atitinkantys ES sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos standartus.

 

ES ekologinis ženklas suteikiamas aplinką tausojantiems produktams ir paslaugoms. Tai 1980 m. ES teisės aktu nustatyta savanoriškai taikoma sistema.

 

ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė rodo prietaiso energijos vartojimo efektyvumą skalėje nuo A iki G: A klasė (žalia spalva) reiškia didžiausią energijos vartojimo efektyvumą, o G klasė (raudona spalva) – mažiausią. 2021 m. kovo 1 d. tam tikrų kategorijų produktams (šaldytuvams, šaldikliams, indaplovėms, skalbyklėms ir televizoriams) sukurta visai nauja šios etiketės versija. Ateinančiais metais bus įtraukti ir kiti produktai.

 

ES ekologinės gamybos logotipas rodo, kad produktas pagamintas laikantis ekologinio žemės ūkio sektoriui taikomų ES taisyklių. Jeigu šiuo logotipu žymimi perdirbtieji produktai, tai reiškia, kad ne mažiau kaip 95 proc. žemės ūkio sudedamųjų dalių yra ekologiškos.

 

Trimis ES kokybės logotipais žymimos maisto produktų ypatybės, kurias lemia geografinė vietovė, kurioje jie pagaminti, arba produkto tradicinė sudėtis ar gamybos būdas.