UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI

Žemėlapis, kuriame pavaizduotos visos ES priklausančios šalys ir jų vėliavos.
Europos Komisija siūlo teisės aktą. Europos Parlamentas ir ES Taryba išnagrinėja, priima, iš dalies keičia arba atmeta siūlomą teisės aktą.