ÜLESANNETE VASTUSED

1. PEATÜKK. MIS ON EUROOPA LIIT?

1. ÜLESANNE. KES ON ELi LIIKMED?

Kaart, millel on kõik ELi kuuluvad riigid ja nende lipud.

3. ÜLESANNE. MIDA TÄHENDAVAD ELi VÄÄRTUSED JA PÕHIMÕTTED PRAKTIKAS?

Riik … (A)
... saab ühineda ELiga
(B)
… ei saa ühineda ELiga
1. … kus ei ole ajakirjandusvabadust EI JAH
2. … kus kehtib surmanuhtlus EI JAH
3. … kes lubab kodanikel valitsuse vastu meelt avaldada JAH EI
4. … kus valitakse korrapäraselt parlamenti JAH EI
5. … kus poliitika määrab armee juhtkond, kes võib sekkuda sisepoliitikasse isegi sõjalise jõuga EI JAH
6. … kus inimest peetakse süütuks seni, kuni kohus on tema süü kindlaks teinud JAH EI
7. … kus on ainult üks erakond, kes on ka alati võimul EI JAH
8. … kus kaitstakse vähemusi, keda enamus diskrimineerib ja kellesse enamus suhtub eelarvamusega JAH EI

2. PEATÜKK. KUIDAS EUROOPA LIIT TOIMIB?

7. ÜLESANNE. KES ELis MIDA TEEB?

Kes … Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Komisjon Euroopa Kohus
1. esitab ettepanekud ELi õigusaktide vastuvõtmiseks? EI EI EI JAH EI
2. kiidab ELi õigusaktid heaks? JAH EI JAH EI EI
3. koosneb ühest esindajast/liikmest iga ELi riigi kohta? EI JAH JAH JAH JAH
4. on otse valitud? JAH EI EI EI EI
5. haldab eelarvet? EI EI EI JAH EI
6. esindab kodanike huve? JAH EI EI EI EI
7. esindab ELi riikide või nende valitsuste huve? EI JAH JAH EI EI
8. esindab ELi kui terviku huve? EI EI EI JAH EI
9. otsustab ELi õigusaktide tõlgendamise üle? EI EI EI EI JAH
10. määrab kindlaks ELi üldise poliitilise suuna? EI JAH EI EI EI

8. ÜLESANNE. ÕIGUSLOOME ELis

Euroopa Komisjon kavandab õigusakti ettepaneku. Euroopa Parlament ja ELi nõukogu vaatavad kavandatava õigusakti läbi ning võtavad selle vastu, muudavad seda või lükkavad selle tagasi.

9. ÜLESANNE. KES ON KES?

Nüüd tead sa palju Euroopa institutsioonidest, kuid kas sa tead ka nende inimeste nimesid, kes neid juhivad, ja seda, millised nad välja näevad? Kas sa tead, kes on praegu …

Roberta Metsola Euroopa Parlamendi president
Charles Michel Euroopa Ülemkogu eesistuja
Ursula von der Leyen Euroopa Komisjoni president
Josep Borrell Fontelles Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident

3. PEATÜKK. KUIDAS PUUTUB EL SINU IGAPÄEVAELLU?

12. ÜLESANNE. MILLISED RIIGID KUULUVAD EUROALASSE?

 • EURO
  Austria
 • EURO
  Belgia
 • EI
  Bulgaaria
 • EURO
  Eesti
 • EURO
  Hispaania
 • EI
  Horvaatia
 • EURO
  Iirimaa
 • EURO
  Itaalia
 • EURO
  Kreeka
 • EURO
  Küpros
 • EURO
  Leedu
 • EURO
  Luksemburg
 • EURO
  Läti
 • EURO
  Madalmaad
 • EURO
  Malta
 • EI
  Poola
 • EURO
  Portugal
 • EURO
  Prantsusmaa
 • EI
  Rootsi
 • EI
  Rumeenia
 • EURO
  Saksamaa
 • EURO
  Slovakkia
 • EURO
  Sloveenia
 • EURO
  Soome
 • EI
  Taani
 • EI
  Tšehhi
 • EI
  Ungari
See kaheeurone münt on pärit Kreekast.; Sellel on kujutatud stseeni ühelt Sparta mosaiigilt (3. sajand pKr), kus Zeus, olles võtnud sõnni kuju, röövib Europe. Europe on Kreeka mütoloogia tegelane, kelle järgi Euroopa endale nime sai.

14. ÜLESANNE MIDA TÄHENDAB VABA LIIKUMINE SINU JAOKS PRAKTIKAS?

Näited Inimeste vaba liikumine Kaupade vaba liikumine Teenuste vaba liikumine Kapitali vaba liikumine
1. Võin osta välisriigist kasutatud auto ja tuua selle koju, maksmata tollimaksu. EI JAH EI EI
2. Võin reisida ELi piires, kuhu tahan. JAH EI EI EI
3. Võin õppida mõnes teises ELi riigis. JAH EI EI EI
4. Minu vanemad võivad lasta teha vannitoa remondi mõne teise ELi riigi plaatijal. EI EI JAH EI
5. Minu vanemad saavad saata mulle raha riiki, kus ma õpin, ilma lisatasuta. EI EI EI JAH
6. Võin töötada mõnes teises ELi riigis. JAH EI EI EI
7. Võin osta interneti teel kaupu mõnest teisest ELi riigist, maksmata tollimaksu. EI JAH EI EI

15. ÜLESANNE. EUROOPA MÄRGISED

ELi õigusaktides on sätestatud ranged õigusnormid teatavate toodete (nt toiduained, joogid ja kosmeetikatooted) märgistamise kohta. Märgiste mõte on kaitsta tarbijate tervist ja ohutust ning aidata neil teha õigeid valikuid. Ilma nõuetekohase märgistuseta ei lubata toodet turule.

CE-märgis on ohutusmärgis, mis näitab, et toode vastab ELi tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetele.

 

ELi ökomärgis antakse keskkonnahoidlikele toodetele ja teenustele. See on vabatahtlik süsteem, mis seati sisse 1980. aastal vastu võetud ELi õigusaktiga.

 

ELi energiamärgis näitab, kui energiatõhus on seade skaalal A-st G-ni. A-klass (roheline) on kõige energiatõhusam ja G-klass (punane) kõige vähem energiatõhus. Selle märgise täiesti uus versioon võeti kasutusele 1. märtsil 2021 teatavate tootekategooriate jaoks (külmikud, sügavkülmikud, nõudepesumasinad, pesumasinad ja televiisorid). Muud tooted järgnevad lähiaastatel.

 

ELi mahetoote logo näitab, et toode vastab ELi mahepõllumajandus sektori nõuetele. Töödeldud toodete puhul tähendab see seda, et vähemalt 95% toote põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikku päritolu.

 

Kolm ELi kvaliteedilogo viitavad toiduainete omadustele, mis tulenevad toiduainete tootmispiirkonnast, traditsioonilisest koostisest või tootmismeetodist.