ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Χάρτης με όλες τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ, μαζί με τις σημαίες τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν νόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ εξετάζουν και στη συνέχεια εγκρίνουν, τροποποιούν ή απορρίπτουν τον προτεινόμενο νόμο.

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ;

Έχετε μάθει πλέον πολλά για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γνωρίζετε όμως τα ονόματα και τα πρόσωπα των επικεφαλής τους; Γνωρίζετε ποιος είναι ο σημερινός: