ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;»

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ;

Χάρτης με όλες τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ, μαζί με τις σημαίες τους.

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Μια χώρα … A
μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ
Β
δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ
1. στην οποία δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου ΟΧΙ ΝΑΙ
2. στην οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή ΟΧΙ ΝΑΙ
3. η οποία επιτρέπει στους πολίτες της να διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης ΝΑΙ ΟΧΙ
4. στην οποία το κοινοβούλιο εκλέγεται τακτικά ΝΑΙ ΟΧΙ
5. στην οποία η στρατιωτική ηγεσία καθορίζει την πολιτική της χώρας και μπορεί ακόμη και να παρεμβαίνει με στρατιωτικές δυνάμεις στις εσωτερικές υποθέσεις ΟΧΙ ΝΑΙ
6. στην οποία οι άνθρωποι θεωρούνται αθώοι έως ότου το δικαστήριο αποφασίσει την ενοχή τους ΝΑΙ ΟΧΙ
7. στην οποία υπάρχει μόνον ένα πολιτικό κόμμα το οποίο πάντα κυβερνά ΟΧΙ ΝΑΙ
8. η οποία προστατεύει τις μειονότητες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και προκαταλήψεις από τις ομάδες πλειοψηφίας. ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΕ;»

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΕ;

Ποιος...; Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
2. εγκρίνει τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
3. απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο/μέλος ανά χώρα της ΕΕ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
4. εκλέγεται άμεσα ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
5. εκτελεί τον προϋπολογισμό ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
6. εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ατόμων ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
7. εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χωρών της ΕΕ/των κυβερνήσεών τους ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
8. εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ στο σύνολό της ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
9. αποφασίζει σχετικά με την ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
10. καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν νόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ εξετάζουν και στη συνέχεια εγκρίνουν, τροποποιούν ή απορρίπτουν τον προτεινόμενο νόμο.

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ;

Έχετε μάθει πλέον πολλά για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γνωρίζετε όμως τα ονόματα και τα πρόσωπα των επικεφαλής τους; Γνωρίζετε ποιος είναι ο σημερινός:

Roberta Metsola, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Charles Michel, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Josep Borrell Fontelles, ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Josep Borrell Fontelles Ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ;»

ΑΣΚΗΣΗ 12 ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;

 • EUR
  Αυστρία
 • EUR
  Βέλγιο
 • OXI 
  Βουλγαρία
 • EUR
  Γαλλία
 • EUR
  Γερμανία
 • OXI 
  Δανία
 • EUR
  Ελλάδα
 • EUR
  Εσθονία
 • EUR
  Ιρλανδία
 • EUR
  Ισπανία
 • EUR
  Ιταλία
 • EUR
  Κάτω Χώρες
 • EUR
  Κροατία
 • EUR
  Κύπρος
 • EUR
  Λετονία
 • EUR
  Λιθουανία
 • EUR
  Λουξεμβούργο
 • EUR
  Μάλτα
 • OXI 
  Ουγγαρία
 • OXI 
  Πολωνία
 • EUR
  Πορτογαλία
 • OXI 
  Ρουμανία
 • EUR
  Σλοβακία
 • EUR
  Σλοβενία
 • OXI 
  Σουηδία
 • OXI 
  Τσεχία
 • EUR
  Φινλανδία
αυτό το κέρμα των 2 ευρώ είναι από την Ελλάδα.; Απεικονίζει σκηνή από ψηφιδωτό που βρέθηκε στη Σπάρτη (3ος αιώνας π.Χ.) και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία, μεταμορφωμένο σε ταύρο. Η Ευρώπη είναι μια μορφή της ελληνικής μυθολογίας από την οποία πήρε το όνομά της η ήπειρος μας.

ΑΣΚΗΣΗ 14 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;

Παραδείγματα Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων
1. Μπορώ να αγοράσω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο εξωτερικό και να το μεταφέρω στη χώρα μου χωρίς να πληρώσω δασμούς. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
2. Μπορώ να ταξιδέψω όπου θέλω εντός της ΕΕ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
3. Μπορώ να σπουδάσω σε άλλη χώρα της ΕΕ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
4. Τεχνίτης τοποθέτησης πλακιδίων από άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να ανακαινίσει το μπάνιο των γονιών μου. ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
5. Οι γονείς μου μπορούν να μου στέλνουν χρήματα χωρίς επιπλέον χρεώσεις στη χώρα όπου σπουδάζω. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
6. Μπορώ να εργαστώ σε άλλη χώρα της ΕΕ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
7. Μπορώ να αγοράσω προϊόντα μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να πληρώσω δασμούς. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η νομοθεσία της ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την επισήμανση ορισμένων προϊόντων, όπως των τροφίμων, των ποτών και των καλλυντικών προϊόντων. Σκοπός των σημάτων είναι να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και να τους βοηθούν να κάνουν τις σωστές επιλογές. Χωρίς κατάλληλη επισήμανση, δεν επιτρέπεται η είσοδος ενός προϊόντος στην αγορά.

Η σήμανση CE αποτελεί σήμα ασφάλειας που αποδεικνύει ότι το προϊόν συνάδει με τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

 

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ χορηγείται σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πρόκειται για προαιρετικό σύστημα, το οποίο θεσπίστηκε το 1980 με νομοθετική πράξη της ΕΕ.

 

Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ δείχνει πόσο ενεργειακά αποδοτική είναι μια συσκευή σε κλίμακα από το A έως το G. Το Α (πράσινο) είναι η πλέον ενεργειακά αποδοτική συσκευή και το G (κόκκινο) είναι η λιγότερο ενεργειακά αποδοτική συσκευή. Μια εντελώς νέα έκδοση αυτής της ετικέτας θεσπίστηκε την 1η Μαρτίου 2021 για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και τηλεοράσεις). Τα επόμενα έτη θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα.

 

Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 95 % των γεωργικών συστατικών είναι βιολογικά.

 

Οι τρεις λογότυποι ποιότητας της ΕΕ υποδηλώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τροφίμων που απορρέουν από τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία παράγονται ή από την παραδοσιακή σύνθεση ή μέθοδο παραγωγής τους.