Kwiz internetowy „UE & JA”

Po przeczytaniu tej broszury wiecie już bardzo dużo na temat Unii Europejskiej. Teraz możecie sprawdzić swoją wiedzę w internetowym kwizie „UE & JA” i rzucić wyzwanie znajomym. Kwiz jest dostępny na tej stronie: europa.eu/!3wgc7J.
Zobaczcie, kto zdobędzie najlepszy wynik!