Jeśli jesteście obywatelami jednego z krajów UE, jesteście również obywatelami UE. Ale co to oznacza w praktyce? Co takiego zrobiła dla nas Unia Europejska? Przede wszystkim zawdzięczamy jej to, że w Europie panuje pokój, co jest ogromnym osiągnięciem. Ale to nie jedyne, co dała nam Europa.

Ta broszura przeznaczona jest dla nastolatków w wieku 14–18 lat zainteresowanych tematyką europejską.

Zawiera ona informacje o tym, jak powstała Unia Europejska, na jakich wartościach się opiera, jak funkcjonują jej instytucje i jak wpływa na codzienne życie mieszkańców Europy. Dowiecie się z niej również o licznych wyzwaniach, z którymi UE ma obecnie do czynienia, a które będą również kształtowały Waszą przyszłość.

Unię Europejską budowano stopniowo, w miarę upływu czasu. Co jakiś czas wprowadzane są nowe reformy i wkrótce to Wasze pokolenie będzie decydowało o tym, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. Dlatego pora, abyście wyrobili sobie własną opinię na temat UE. Ta publikacja i zawarte w niej zadania powinny zapewnić Wam nie tylko materiał do przemyśleń, lecz również materiał do dyskusji z kolegami i rodziną.

Broszurze towarzyszy quiz internetowy, który jest świetnym sposobem na odświeżenie sobie niektórych z omawianych tu zagadnień.

Dostępne formaty

Ta publikacja online jest dostępna w 24 językach i w następujących formatach:

PDF PRINT HTML

Podziel się tą stroną

Komisja Europejska
Serwis redakcyjny i ukierunkowane działania informacyjne
1049 Bruksela
BELGIA

Manuskrypt ukończono w styczniu 2020 r.

Tekst broszury opiera się na niemieckiej publikacji z 2010 r. pt. Europa – informator dla młodzieży autorstwa Eckarta D. Stratenschultego z Akademii Europejskiej w Berlinie. Na potrzeby niniejszego wydania publikacja ta została poprawiona i zaktualizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej.

Publications Office

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2020


© Unia Europejska, 2020

Ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji Europejskiej reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U . L 330 z 14.12.2011, s. 39). Wykorzystywanie lub powielanie zdjęć lub innych materiałów, co do których UE nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela praw autorskich.


Print
ISBN 978-92-76-00969-6
doi:10.2775/963672
NA-03-19-153-PL-C
PDF
ISBN 978-92-76-00930-6
doi:10.2775/511786
NA-03-19-153-PL-N
HTML
ISBN 978-92-76-00915-3
doi:10.2775/54135
NA-03-19-153-PL-Q

PRAWA AUTORSKIE
© Unia Europejska, z wyjątkiem:

Zdjęcia:
Strona tytułowa © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan

Ilustracje:
© iStock.com/lushik
© iStock.com/TCmake_photo
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/AF-studio
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/nadia_bormotova
© iStock.com/vladwel
© iStock.com/Jane_Kelly
© iStock.com/bluebearry
© iStock.com/steinar14