UE & JA

Broszura ta przeznaczona jest dla nastolatków w wieku od 15 do 18 lat zainteresowanych tematyką europejską. Przeczytacie w niej, jak powstała Unia Europejska – w skrócie „UE”, na jakich wartościach się opiera, jak funkcjonują jej instytucje i jak wpływa ona na życie codzienne mieszkańców Europy. Dowiecie się również, jak UE radzi sobie ze współczesnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu, świat cyfrowy i pandemia COVID-19. Działania, jakie UE podejmuje dzisiaj, będą kształtowały Waszą przyszłość.

Unia Europejska, jaką znamy dzisiaj, była budowana przez wiele lat. Co jakiś czas wprowadzane są nowe reformy i wkrótce to Wasze pokolenie zacznie decydować o kierunku jej rozwoju. Dlatego pora, abyście wyrobili sobie własną opinię na temat UE. Ta broszura i zawarte w niej zadania mogą Wam w tym pomóc: europa.eu/learning-corner/eu-me_pl

Broszurze towarzyszy kwiz internetowy , który jest świetnym sposobem na odświeżenie sobie niektórych z omawianych tu zagadnień: europa.eu/learning-corner/quiz_pl

Więcej materiałów na temat UE we wszystkich językach urzędowych UE znajdziecie na stronie internetowej „Kącik edukacyjny”: europa.eu/learning-corner/learning-corner_pl

Uwagi lub sugestie dotyczące tej broszury prosimy przesyłać e-mailem na adres: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Dostępne formaty

Ta publikacja online jest dostępna w 26 językach i w następujących formatach:

PDF PRINT HTML

Podziel się tą stroną

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Serwis Redakcyjny i Ukierunkowane Działania Informacyjne
1049 Bruksela
BELGIA

Dokument ukończony w kwietniu 2023 r.

Tekst broszury opiera się na niemieckiej publikacji z 2010 r. pt. Europa – informator dla młodzieży autorstwa Eckarta D. Stratenschultego z Akademii Europejskiej w Berlinie. Na potrzeby niniejszego wydania publikacja ta została poprawiona i zaktualizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej.

Publications Office

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2023


© Unia Europejska, 2023

Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39). W przypadku wykorzystania lub kopiowania elementów, które nie są własnością Unii Europejskiej, konieczne może być uzyskanie zgody bezpośrednio od podmiotów prawa autorskiego.


Print
ISBN 978-92-76-60310-8
doi:10.2775/90088
NA-04-22-312-PL-C
PDF
ISBN 978-92-76-60295-8
doi:10.2775/781448
NA-04-22-312-PL-N
HTML
ISBN 978-92-76-99396-4
doi:10.2775/185119
NA-04-22-312-PL-Q

PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie zdjęcia © Unia Europejska, z wyjątkiem:

Strona tytułowa: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut, © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.