DIT EU

Hvis du er mellem 15 og 18 år gammel og ønsker at vide mere om Den Europæiske Union, så er dette hæfte noget for dig. Den fortæller, hvordan Den Europæiske Union — eller bare »EU« — blev skabt. Du kan også læse, hvilke værdier vi deler, hvem der gør hvad i EU, og hvordan alt dette har betydning for dig i din dagligdag. Du vil også lære noget om, hvordan EU håndterer nutidens store udfordringer, herunder klimaændringer, den digitale verden og covid-19. Hvad EU gør i dag, former din fremtid i morgen.

Den Europæiske Union, som vi kender den i dag, er blevet skabt over en årrække. Arbejdet er hele tiden i gang, og snart vil din generation begynde at forme udviklingen. Tiden er nu inde til, at du danner dig dine egne meninger om Unionen. Det kan dette hæfte og dets øvelser hjælpe dig med: europa.eu/learning-corner/eu-me_da

Til hæftet hører også en onlinequiz . Det er en sjov mulighed for at repetere nogle af emnerne i hæftet: europa.eu/learning-corner/quiz_da

Der findes mere materiale om EU på alle EU’s officielle sprog på webstedet Elev- og lærerhjørnet: europa.eu/learning-corner/learning-corner_da

Hvis du har bemærkninger eller forslag til dette hæfte, kan du sende dem til: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Tilgængelige formater

Denne online publikation er tilgængelig på 26 sprog og i følgende formater:

PDF PRINT HTML

Del denne side

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikation
Kontoret for målrettet redaktion og kommunikation
1049 Bruxelles
BELGIEN

Manuskript afsluttet i marts 2022.

Teksten i denne publikation er baseret på det tyske manuskript til publikationen fra 2010, Europa: Et vidensmagasin for unge af Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Til denne udgave er den blevet revideret og opdateret af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation.

Publications Office

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2022


© Den Europæiske Union, 2022

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter er reguleret ved afgørelse 2011/833/EU (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39). Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af EU’s ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.


Print
ISBN 978-92-76-44093-2
doi:10.2775/635075
NA-08-21-347-DA-C
PDF
ISBN 978-92-76-44088-8
doi:10.2775/872223
NA-08-21-347-DA-N
HTML
ISBN 978-92-76-44047-5
doi:10.2775/10003
NA-08-21-347-DA-Q

FOTOS
Alle billeder: © Den Europæiske Union med undtagelse af:

Forside: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Kilde: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.