Η ΕΕ ΚΙ ΕΓΩ

Αν είστε μεταξύ 15 και 18 ετών και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η έκδοση είναι για εσάς! Θα σας δώσει πληροφορίες για το πώς οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή «ΕΕ» για συντομία. Θα σας δώσει επίσης πληροφορίες για το ποιες είναι οι κοινές μας αξίες, ποιος κάνει τι στην ΕΕ και με ποιον τρόπο όλα αυτά είναι σημαντικά για την καθημερινή σας ζωή. Θα μάθετε επίσης με ποιον τρόπο η ΕΕ αντιμετωπίζει τις σημερινές μεγάλες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός κόσμος και η νόσος COVID-19. Όσα κάνει σήμερα η ΕΕ θα διαμορφώσουν το αυριανό σας μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έχει οικοδομηθεί με την πάροδο πολλών ετών. Πρόκειται για ένα «έργο σε εξέλιξη» και σύντομα η δική σας γενιά θα αρχίσει να διαμορφώνει την εξέλιξή του. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να διαμορφώσετε τις δικές σας απόψεις για την ΕΕ. Η έκδοση αυτή και οι ασκήσεις που περιλαμβάνει μπορούν να σας βοηθήσουν να το καταφέρετε: europa.eu/learning-corner/eu-me_el

Το φυλλάδιο αυτό συνοδεύεται από ένα διαδικτυακό κουίζ. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να δείτε ξανά ορισμένα από τα θέματα που αναφέρονται στο φυλλάδιο: europa.eu/learning-corner/quiz_el

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο της Γωνιάς μάθησης: europa.eu/learning-corner/learning-corner_el

Αν έχετε παρατηρήσεις ή προτάσεις σχετικά με την παρούσα έκδοση μπορείτε να τις αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση comm-publi-feedback@ec.europa.eu.

Διαθέσιμες μορφές

Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται σε 26 γλώσσες και στις ακόλουθες μορφές:

PDF PRINT HTML

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Συντακτική υπηρεσία και στοχευμένη προβολή
1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023.

Το κείμενο της παρούσας έκδοσης βασίζεται στο γερμανικό χειρόγραφο της έκδοσης του 2010 με τίτλο «Ευρώπη: Το περιοδικό γνώσεων για νέους» του Eckart D. Stratenschulte, Ευρωπαϊκή Ακαδημία, Βερολίνο.
Για την παρούσα έκδοση, το κείμενο αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Publications Office

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023


© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2023

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής. Η πολιτική περαιτέρω χρήσης εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39). Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή στοιχείων τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να απαιτείται άδεια απευθείας από τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων.


Print
ISBN 978-92-76-60325-2
doi:10.2775/939263
NA-04-22-312-EL-C
PDF
ISBN 978-92-76-60289-7
doi:10.2775/840574
NA-04-22-312-EL-N
HTML
ISBN 978-92-76-99412-1
doi:10.2775/446124
NA-04-22-312-EL-Q

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλες οι εικόνες © Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από:

Εξώφυλλο, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut, © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Πηγή: Wikimedia Commons, Tangopaso, διαθέσιμο στο κοινό.