L-UE U JIEN

Dan il-ktejjeb jgħodd għalik jekk għandek bejn 15 u 18-il sena u tixtieq tiskopri iżjed dwar l-Unjoni Ewropea. Se tiskopri kif issawret l-Unjoni Ewropea – jew l-UE fil-qosor. Se jlaqqgħek mal-valuri komuni tal-UE, x’inhuma r-rwoli fl-UE u kif dan kollu jaffettwa l-ħajja ta’ kuljum tiegħek. Se ssir taf ukoll kif l-UE tindirizza l-isfidi l-kbar tal-lum, inkluż it-tibdil fil-klima, id-dinja diġitali u l-COVID-19. Dak li l-UE qed tagħmel illum se jibni l-futur tiegħek għada pitgħada.

L-Unjoni Ewropea kif nafuha llum issawret tul bosta snin. Il-ħidma tibqa’ kontinwa, u fis-snin li ġejjin il-ġenerazzjoni tiegħek se tkompli ssawwar l-iżvilupp tagħha. Għalhekk, issa hu l-waqt opportun biex tifforma l-opinjoni tiegħek dwar l-UE. Dan il-ktejjeb u l-eżerċizzji li jinkludi jistgħu jgħinuk tagħmel dan: learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/ learning-materials/eu-me_mt

Minbarra dan il-ktejjeb, tista’ tieħu sehem ukoll fi kwiżż online . Hu kwiżż divertenti li jfakkrek fi wħud mit-temi msemmija f’dan il-ktejjeb: europa.eu/learning-corner/quiz_mt

Għal ħafna materjal ieħor dwar l-UE bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE żur il-website imsejħa “Learning Corner”: europa.eu/learning-corner/learning-corner_mt

Għaddi l-kummenti jew is-suġġerimenti tiegħek dwar din il-pubblikazzjoni lil: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Formati disponibbli

Din il-pubblikazzjoni online hija disponibbli f’26 lingwa u fil-formati li ġejjin:

PDF PRINT HTML

Aqsam din il-paġna

Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni
Servizz Editorjali u Komunikazzjoni Mmirata
1049 Brussell
IL-BELĠJU

Il-manuskritt tlesta f’Marzu 2022

Din il-pubblikazzjoni hi bbażata fuq il-manuskritt Ġermaniż tal-pubblikazzjoni tal-2010 Europe: A journal for young people ta’ Eckart D. Stratenschulte, l-Akkademja Ewropea ta’ Berlin. Din l-edizzjoni ġiet riveduta u aġġornata mid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Publications Office

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2022


© L-Unjoni Ewropea 2022

L-użu mill-ġdid hu awtorizzat diment li jiġi rikonoxxut is-sors. Il-politika tal-użu mill-ġdid tad-dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea hi regolata mid-Deċiżjoni 2011/833/UE (ĠU L 330, 14.12.2011, p. 39). Għal kull użu jew riproduzzjoni ta’ ritratti jew materjal ieħor li mhux protett mid-drittijiet tal-awtur tal-UE, irid jinkiseb il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.


Print
ISBN 978-92-76-44107-6
doi:10.2775/367397
NA-08-21-347-MT-C
PDF
ISBN 978-92-76-44076-5
doi:10.2775/520451
NA-08-21-347-MT-N
HTML
ISBN 978-92-76-44057-4
doi:10.2775/370741
NA-08-21-347-MT-Q

ĦAJR LIL
L-istampi kollha © l-Unjoni Ewropea, għajr:

Il-qoxra , © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.