EÚ A JA

Ak máš 15 až 18 rokov a chceš zistiť niečo viac o Európskej únii – potom je táto brožúra pre teba! Dozvieš sa v nej, ako Európska únia – alebo skrátene EÚ – vznikla. Zistíš, o ktoré hodnoty sa spolu delíme, kto má čo v EÚ na starosti a ako to všetko súvisí s tvojím každodenným životom. Dozvieš sa aj to, ako EÚ rieši veľké výzvy súčasnosti vrátane zmeny klímy, digitálneho sveta a pandémie ochorenia COVID-19. Tým, čo robí EÚ dnes, ovplyvňuje tvoju budúcnosť.

Európska únia, ako ju dnes poznáme, sa vyvíjala veľa rokov. Je to kontinuálna práca a čoskoro sa do nej zapojí aj tvoja generácia. Najvyšší čas utvoriť si vlastný názor na EÚ. Táto brožúra a cvičenia, ktoré obsahuje, ti s tým môžu pomôcť: europa.eu/learning-corner/eu-me_sk

Súčasťou tejto brožúry je aj on-line kvíz . Je to zábavný spôsob, ako sa vrátiť k niektorým preberaným témam: europa.eu/learning-corner/quiz_sk

Ďalšie materiály o EÚ nájdeš vo všetkých úradných jazykoch EÚ aj na webovej stránke Kútik na vzdelávanie: learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_sk

Ak máš nejaké pripomienky alebo návrhy k tejto publikácii, pošli ich na adresu: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Dostupné formáty

Táto publikácia je dostupná v 26 jazykoch v tomto formáte:

PDF PRINT HTML

Zdieľajte túto stránku

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Redakčná služba a cielená komunikácia
1049 Brusel
BELGICKO

Text bol dokončený v apríli 2023

Text tejto publikácie vychádza z nemeckého rukopisu publikácie Európa: informačná brožúra pre mladých z roku 2010 od Eckarta D. Stratenschulteho, Európska akadémia Berlín. Na účely tohto vydania text revidovalo a aktualizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu.

Publications Office

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023


© Európska únia, 2023

Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja. Pravidlá opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa riadia rozhodnutím 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39). Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva EÚ, je potrebné povolenie priamo od držiteľov autorských práv.


Print
ISBN 978-92-76-60332-0
doi:10.2775/357463
NA-04-22-312-SK-C
PDF
ISBN 978-92-76-60327-6
doi:10.2775/382196
NA-04-22-312-SK-N
HTML
ISBN 978-92-76-99392-6
doi:10.2775/831313
NA-04-22-312-SK-Q

AUTORSTVO
Všetky fotografie © Európska únia okrem:

Foto © iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.