Διαδικτυακό κουίζ «Η ΕΕ & ΕΓΩ»

Αφού διαβάσετε το φυλλάδιο αυτό, είναι πιθανό να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από ό,τι οι περισσότεροι φίλοι και η οικογένειά σας. Ελέγξτε τις γνώσεις σας και προκαλέστε τους φίλους σας με το διαδικτυακό κουίζ «Η ΕΕ & ΕΓΩ», το οποίο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: europa.eu/!DbwKFh.
Δείτε ποιος θα λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία!