ΑΚΟΥΤΕ ΣΥΧΝΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ» ΕΛΑΒΑΝ ΤΗ ΜΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ; ΠΟΙΟΙ Ή ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ»; ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΕ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ;

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΕ;

Ποιος αποφασίζει τι στην ΕΕ;

Όταν ακούτε πολιτικές συζητήσεις, συνήθως γίνεται αναφορά σε ανθρώπους: για παράδειγµα, στον πρωθυπουργό της χώρας σας ή στον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που λαµβάνουν αποφάσεις και διαµορφώνουν τις πολιτικές. Το ίδιο ισχύει και στην ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα είναι απλώς οι χώροι στους οποίους οι πολιτικοί από όλες τις χώρες της ΕΕ µπορούν να συναντώνται, ώστε να συνεργάζονται και να προχωρούν µαζί προς την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Ας ρίξουµε µια µατιά στα θεσµικά όργανα στα οποία λαµβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EK) είναι η φωνή των πολιτών. Εκπροσωπεί τους πολίτες των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι εκλέγουν άµεσα τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά πενταετία. Οι τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές πραγµατοποιήθηκαν την άνοιξη του 2019. Οι επόµενες θα πραγµατοποιηθούν το 2024. Δικαίωµα ψήφου αποκτάτε στην ηλικία των 18 ετών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, µε εξαίρεση την Αυστρία και τη Μάλτα, όπου µπορείτε να ψηφίσετε από την ηλικία των 16 ετών, και την Ελλάδα, όπου µπορείτε να ψηφίσετε από την ηλικία των 17 ετών.

Οι κύριες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, οι οποίες είναι γνωστές και ως «σύνοδοι ολοµέλειας», διεξάγονται στο Στρασβούργο (Γαλλία) 12 φορές ετησίως, και στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) έως έξι φορές ετησίως.

Το Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 705 βουλευτές από όλες τις χώρες της ΕΕ. Με βάση το µέγεθός τους, οι µεγάλες χώρες έχουν περισσότερους βουλευτές σε σχέση µε τις µικρότερες. Οι βουλευτές που έχουν παρόµοιες πολιτικές απόψεις συνεργάζονται σε πολιτικές οµάδες. Δεν σχηµατίζουν οµάδες µε βάση την ιθαγένειά τους.

Το Κοινοβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για τη νοµοθεσία της ΕΕ από κοινού µε το Συµβούλιο. Εάν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν συµφωνούν σχετικά µε µια νοµοθετική πράξη, δεν θεσπίζεται νέα νοµοθεσία. Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνει τα 27 µέλη της Επιτροπής ως σώµα. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άσκηση 5

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι επόµενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν το 2024 και το 2029 και έως τότε θα έχετε αποκτήσει δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποί σας θα συνεργαστούν µε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από άλλες χώρες της ΕΕ σε πολιτικές οµάδες. Επί του παρόντος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν οκτώ πολιτικές οµάδες. Για τον σχηµατισµό πολιτικής οµάδας απαιτούνται 25 βουλευτές και εντός της οµάδας πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των χωρών της ΕΕ. Οι βουλευτές δεν µπορούν να ανήκουν σε περισσότερες από µία πολιτικές οµάδες· ορισµένοι δεν ανήκουν σε καµία πολιτική οµάδα και είναι γνωστοί ως µη εγγεγραµµένοι βουλευτές.

Χωριστείτε σε µικρές οµάδες και κοιτάξτε τον πίνακα εδώ για να δείτε ποια κόµµατα της χώρας σας σηµείωσαν επιτυχία στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και σε ποιες οµάδες ανήκουν.

Δείτε καλύτερα εδώ. Αναγνωρίζετε ορισµένους από τους βουλευτές της χώρας σας;

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµετέχουν οι πρόεδροι ή πρωθυπουργοί των χωρών της ΕΕ. Συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Οι συνεδριάσεις τους αναφέρονται συχνά ως «ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ και τις συνολικές κατευθύνσεις πολιτικής. Η θητεία του εκλεγµένου προέδρου του διαρκεί 2,5 έτη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν θεσπίζει νοµοθεσία της ΕΕ. Αυτό αποτελεί καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ/ΕΤΟΣ

Οι ηγέτες της ΕΕ και των κρατών µελών συµµετέχουν σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, υπό την προεδρία του προέδρου του Συµβουλίου

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. Στο Συµβούλιο, οι υπουργοί από όλες τις χώρες της ΕΕ συνεδριάζουν για να συζητήσουν ζητήµατα της ΕΕ και να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε τις πολιτικές και τη νοµοθεσία της ΕΕ. Το ποιοι υπουργοί συµµετέχουν στις συνεδριάσεις εξαρτάται από το υπό συζήτηση θέµα. Για παράδειγµα, εάν η συνεδρίαση αφορά την ατµοσφαιρική ρύπανση, συνεδριάζουν οι υπουργοί που είναι αρµόδιοι για το περιβάλλον. Εάν στο επίκεντρο βρίσκεται η ανεργία, συνεδριάζουν οι υπουργοί που είναι αρµόδιοι για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις.

Το Συµβούλιο είναι ένα από τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων. Χωρίς το Συµβούλιο και χωρίς τους υπουργούς όλων των χωρών της ΕΕ δεν µπορεί να γίνει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε πλειοψηφία και ενίοτε οµόφωνα.

Οι κανόνες ψηφοφορίας στο Συµβούλιο αποφασίζονται από τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν συµφωνήσει ότι απαιτείται οµοφωνία σε ορισµένους ευαίσθητους τοµείς. Για παράδειγµα, εάν η συνεδρίαση αφορά ζητήµατα φορολογίας ή ασφάλειας, πρέπει να συµφωνούν όλοι οι υπουργοί για να ληφθεί απόφαση. Σε πολλούς άλλους τοµείς, οι υπουργοί λαµβάνουν αποφάσεις µε πλειοψηφία. Για παράδειγµα, µια νοµοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά µε τον τρόπο επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων µπορεί να εγκριθεί στο Συµβούλιο κατά πλειοψηφία.

Η προεδρία των εργασιών του Συµβουλίου ασκείται από κάθε χώρα της ΕΕ εκ περιτροπής για περίοδο έξι µηνών. Για το 2020 την προεδρία έχουν αναλάβει η Κροατία και η Γερµανία, και θα ακολουθήσουν η Πορτογαλία µε τη Σλοβενία το 2021 και η Γαλλία με την Τσεχία το 2022.

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ …

µπορείτε να δείτε το Συµβούλιο εν δράσει σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ εδώ;

Άσκηση 6

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, οι αποφάσεις για το 80 % περίπου των προτάσεων νοµοθεσίας λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Κάθε υπουργός έχει µία ψήφο: µπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά µιας πρότασης, ή να απέχει. Ωστόσο, ο αριθµός των εκπροσωπούµενων πολιτών ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος της χώρας. Για τον λόγο αυτό, για τη λήψη απόφασης απαιτείται «διπλή πλειοψηφία» (αποκαλούµενη και «ειδική πλειοψηφία»): το 55 % των χωρών της ΕΕ πρέπει να ψηφίσουν υπέρ και, επίσης, να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65 % του πληθυσµού της ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες εδώ.

Φανταστείτε ότι η τάξη σας έχει συγκεντρώσει χρήµατα για σχολική εκδροµή και ότι τώρα πρέπει να συµφωνήσετε για τον προορισµό. Έχετε όλοι την ίδια άποψη ή πρέπει να ψηφίσετε όπως στο Συµβούλιο; Ας υποθέσουµε ότι είστε υπουργοί στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλετε να θέσετε τον προτεινόµενο προορισµό σε ψηφοφορία µε διπλή πλειοψηφία.

Δοκιµάστε τον ψηφοµετρητή στον ιστότοπο του Συµβουλίου για να δείτε πώς λειτουργεί το σύστηµα αυτό: europa.eu/!mN74QQ

Ένας από εσάς εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διατυπώνει εντός ενός λεπτού επιχειρήµατα υπέρ ενός συγκεκριµένου προορισµού. Ένας από εσάς εκπροσωπεί τη Γραµµατεία του Συµβουλίου και είναι υπεύθυνος για τον ψηφοµετρητή. Οι ρόλοι των υπουργών των 27 χωρών της ΕΕ διανέµονται στους υπόλοιπους µαθητές.

Στη συνέχεια, κάθε χώρα δηλώνει αν τάσσεται υπέρ ή κατά του προτεινόµενου προορισµού και η ψήφος καταγράφεται στον ψηφοµετρητή του Συµβουλίου. Τι συνέβη; Κατορθώσατε να συµφωνήσετε σχετικά µε τον προτεινόµενο προορισµό; Συζητήστε τις σκέψεις σας για το ζήτηµα αυτό µε την οµάδα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από 27 μέλη —έναν πρόεδρο και 26 επιτρόπους (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροέδρων). Ο πρόεδρος προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εκλέγεται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πέντε έτη. Υπάρχει ένας επίτροπος από κάθε χώρα της ΕΕ. Οι επίτροποι διορίζονται επίσης για πέντε έτη, κατόπιν πρότασης της κυβέρνησής τους και έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επίτροποι δεν εκπροσωπούν τις απόψεις της χώρας προέλευσής τους αλλά το κοινό συμφέρον της ΕΕ. Κάθε μέλος της Επιτροπής είναι αρμόδιο για έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως η ενέργεια, η οικονομία ή το εμπόριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες νομοθετικές πράξεις και νέα προγράμματα προς το γενικό συµφέρον της ΕΕ. Προτού υποβάλει πρόταση, η Επιτροπή ζητεί τη γνώµη των εθνικών κοινοβουλίων, κυβερνήσεων, οµάδων συµφερόντων και εµπειρογνωµόνων, καθώς και του ευρύτερου κοινού, καλώντας τους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους διαδικτυακά.

Οι προτάσεις της Επιτροπής ελέγχονται διεξοδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Τα δύο αυτά θεσµικά όργανα λαµβάνουν την τελική απόφαση για κάθε νοµοθετική πράξη της ΕΕ. Μπορούν ασφαλώς να τροποποιήσουν τις προτάσεις ή να τις απορρίψουν συνολικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το «εκτελεστικό όργανο» της ΕΕ. Διαχειρίζεται τις πολιτικές και τον προϋπολογισµό της ΕΕ και διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν ορθά τη νοµοθεσία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το «εκτελεστικό όργανο» της ΕΕ.

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ …

μπορείτε να επισκεφθείτε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ …

οι καθηµερινές εργασίες της Επιτροπής εκτελούνται από το διοικητικό της προσωπικό, από εµπειρογνώµονες, µεταφραστές, διερµηνείς και βοηθούς; Οι υπάλληλοι της Επιτροπής —όπως και το προσωπικό άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ— προσλαµβάνονται µέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO): epso.europa.eu

Οι υπάλληλοι αυτοί είναι πολίτες κάθε χώρας της ΕΕ, οι οποίοι επιλέγονται µέσω διαγωνισµών πρόσληψης. Για την Επιτροπή εργάζονται περίπου 33 000 άτοµα, αριθµός που ίσως φαίνεται µεγάλος, αλλά που στην πραγµατικότητα είναι µικρότερος από τον αριθµό των υπαλλήλων που απασχολούν οι περισσότεροι δήµοι µεγάλων πόλεων της Ευρώπης.

Εάν η σταδιοδροµία αυτή σας φαίνεται ενδιαφέρουσα, µπορείτε να ξεκινήσετε ως ασκούµενοι. Αφού αποφοιτήσετε από το πανεπιστήµιο, µπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σχετική διεύθυνση.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα τελευταία 60 χρόνια οι χώρες της ΕΕ έχουν καταρτίσει από κοινού πολλές νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε την ερµηνεία των πράξεων αυτών όσον αφορά την πρακτική τους εφαρµογή σε κάθε χώρα της ΕΕ. Εάν ένα εθνικό δικαστήριο έχει αµφιβολίες σχετικά µε την ερµηνεία µιας νοµοθετικής πράξης της ΕΕ, µπορεί να απευθυνθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ για διευκρινίσεις. Οµοίως, οι επιµέρους χώρες της ΕΕ δεν εφαρµόζουν πάντοτε σωστά τη νοµοθεσία της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ή µια άλλη χώρα της ΕΕ µπορεί να θέσει το ζήτηµα ενώπιον του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο έχει την έδρα του στο Λουξεµβούργο και απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά χώρα της ΕΕ. Διασφαλίζει την οµοιόµορφη ερµηνεία και εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ σε κάθε χώρα της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: curia.europa.eu

Άσκηση 7

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΤΗΝ ΕΕ;

Αναφερθήκαµε σε πολλά θεσµικά όργανα! Ωστόσο, είναι σηµαντικό να κατανοήσετε τι ακριβώς είναι αυτό που ονοµάζουµε «Βρυξέλλες» και ποιος είναι αρµόδιος για ποιον τοµέα στην ΕΕ. Κάντε το τεστ που ακολουθεί για να δείτε πόσα θυµάστε. Βάλτε έναν σταυρό στο πλαίσιο του (των) θεσµικού(-ών) οργάνου(-ων) στο (στα) οποίο(-α) αντιστοιχεί η περιγραφή.

Ποιος…; Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1 Υποβάλλει προτάσεις για νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ
2 Εγκρίνει τις νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ
3 Απαρτίζεται από (µόνο) έναν εκπρόσωπο/µέλος ανά χώρα της ΕΕ
4 Εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ
5 Εκτελεί τον προϋπολογισµό
6 Εκπροσωπεί τα συµφέροντα των πολιτών
7 Εκπροσωπεί τα συµφέροντα των χωρών της ΕΕ / των κυβερνήσεών τους
8 Αποφασίζει σχετικά µε την ερµηνεία της νοµοθεσίας της ΕΕ
9 Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ

Άλλα όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

Εκτός από τα θεσµικά όργανα που αναλύθηκαν παραπάνω, µπορεί επίσης να έχετε ακούσει και τα ακόλουθα θεσµικά όργανα και οργανισµούς της ΕΕ.

Άσκηση 8

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η πλέον συνηθισµένη διαδικασία θέσπισης νοµοθεσίας στην ΕΕ αποκαλείται «συνήθης νοµοθετική διαδικασία». Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υποβάλλονται προτάσεις για νέα νοµοθετική πράξη, οι οποίες στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη και εξετάζονται έως τρεις φορές (οι αποκαλούµενες αναγνώσεις). Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας, η πρόταση αποσύρεται.

Στις τρεις αναγνώσεις συµµετέχουν κατά κύριο λόγο τρία θεσµικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τοποθετήστε κάθε θεσµικό όργανο στο σωστό πλαίσιο κατωτέρω.

Άσκηση 9

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ;

Έχετε µάθει πλέον πολλά για τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, γνωρίζετε όµως τα ονόµατα και τα πρόσωπα των επικεφαλής τους; Για παράδειγµα, ποιος είναι ο σηµερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Και ποιοι είναι οι άλλοι στις φωτογραφίες; Κάντε το τεστ που ακολουθεί.

Τοποθετήστε τον σωστό αριθµό στον κύκλο δίπλα στα ακόλουθα ονόµατα:

Charles Michel
Ursula von der Leyen
David Maria Sassoli
Josep Borrell


Τώρα προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα µε τις ιδιότητές τους τοποθετώντας τον σωστό αριθµό σε κάθε κύκλο κατωτέρω:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2022
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η επιρροή που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Ως ευρωπαίος πολίτης µπορείτε να ασκήσετε επιρροή στις πολιτικές της ΕΕ µε διάφορους τρόπους.

Πρώτον, ψηφίζοντας στις γενικές εκλογές της χώρας σας: κατά κανόνα, το κόµµα που κερδίζει στις εκλογές σχηµατίζει στη συνέχεια την κυβέρνηση της χώρας σας. Οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής εκπροσωπούν τη χώρα σας στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη θέσπιση της νοµοθεσίας της ΕΕ.

Δεύτερον, ψηφίζοντας στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραµατίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο στη θέσπιση της νοµοθεσίας της ΕΕ και η ψήφος σας συµβάλλει στον καθορισµό της θέσης που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε κάθε προτεινόµενη νοµοθετική πράξη. Η µεγαλύτερη πολιτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει συνήθως για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε η ψήφος σας συµβάλλει επίσης στην εκλογή του προέδρου αυτού.

Τρίτον, ως ευρωπαίος πολίτης µπορείτε να διασφαλίσετε ότι η άποψή σας θα λαμβάνεται υπόψη, αν συμμετέχετε σε διαδικτυακές δημόσιες διαβουλεύσεις. Προτού υποβάλει προτάσεις για νέα νοµοθεσία της ΕΕ και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί τη γνώµη των πολιτών και των ενδιαφερόµενων φορέων.

Τέταρτον, µπορείτε να διατυπώνετε τη γνώµη σας για ό,τι συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πολλών διαλόγων με τους πολίτες που πραγµατοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διάλογοι αυτοί σας παρέχουν την ευκαιρία να συζητήσετε ευρωπαϊκά ζητήµατα µε τους επιτρόπους και άλλους εκπροσώπους υψηλού επιπέδου. Ελέγξτε αν πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα διάλογος στην περιοχή σας ή αν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί προσεχώς: europa.eu/!xn63xr

Τέλος, οι πολίτες της ΕΕ µπορούν να ξεκινήσουν ή να υποστηρίξουν µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι το κοινό µπορεί να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νοµοθεσία σχετικά µε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα για το οποίο είναι αρµόδια η ΕΕ, όπως το περιβάλλον, η γεωργία ή οι µεταφορές. Για να δροµολογηθεί µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών απαιτούνται ένα εκατοµµύριο άνθρωποι, ή µόλις το 0,2 % του πληθυσµού της ΕΕ, από τουλάχιστον επτά χώρες της EE.

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ …

υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτοιµοι να σας ακούσουν και να σας µιλήσουν στη χώρα σας; Μπορείτε να διατυπώσετε τις απόψεις σας ή απλώς να λάβετε τις πληροφορίες που αναζητάτε για την ΕΕ στη γλώσσα σας είτε στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε χώρα της ΕΕ ή από τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας στο τέλος του φυλλαδίου.

Άσκηση 10

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Σε µικρές οµάδες, καταρτίστε έναν κατάλογο µε τα πέντε βασικά θέµατα που θα θέλατε ο βουλευτής αυτός να θέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως παράδειγµα, µπορείτε να διαβάσετε για το ψήφισµα του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη µείωση των πλαστικών σακουλών στην Ευρώπη εδώ.