Ja esi ES valsts pilsonis, tu esi arī ES pilsonis. Bet ko tas nozīmē praksē? Ko Eiropas Savienība ir darījusi mūsu labā? Nu, pirmkārt, mēs dzīvojam miera laikos. Tas ir milzīgs sasniegums, bet tas nav vienīgais, ko ES ir paveikusi mūsu labā.

Ja tev ir 14 līdz 18 gadu un tu vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienību, tad šī brošūra tev lieti noderēs!

Šajā brošūrā tu uzzināsi, kā tika izveidota Eiropas Savienība, kādas ir mūsu kopīgās vērtības, kurš ko dara Eiropas Savienībā un kā tas viss skar tavu ikdienas dzīvi. Tu uzzināsi arī par daudzajām problēmām, ko ES pašlaik risina un kas ietekmēs arī tavu nākotni.

Eiropas Savienība ir veidojusies laika gaitā. Tā nepārtraukti attīstās, un drīz būs tavas paaudzes kārta izlemt, ko darīt turpmāk. Tāpēc tev ir pienācis laiks formulēt savu viedokli par ES. Šai publikācijai un tajā ietvertajiem uzdevumiem vajadzētu dot vielu ne tikai tavām personīgajām pārdomām, bet arī tavām sarunām par Eiropu ar draugiem un ģimeni.

Šo brošūru papildina tiešsaistes viktorīna, kas ļaus aizraujošā veidā atskatīties uz dažiem no aplūkotajiem jautājumiem.

Pieejamie formāti

Šī tiešsaistes publikācija ir pieejama 24 valodās un šādos formātos:

PDF PRINT HTML

Kopīgojiet šo lapu

Eiropas Komisija
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Redakcionālais dienests un mērķtiecīgi informatīvie pasākumi
1049 Brisele
BEĻĢIJA

Manuskripts pabeigts 2020. gada janvārī.

Šīs publikācijas teksta pamatā ir manuskripts vācu valodā 2010. gada publikācijai “Eiropa. Izglītojošs izdevums jauniešiem”, kuras autors ir Ekarts D. Štrātenšulte (Eckart D. Stratenschulte) no Eiropas akadēmijas Berlīnē. Gatavojot šo izdevumu, Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts ir pārskatījis un atjauninājis minēto manuskriptu.

Publications Office

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2020


© Eiropas Savienība, 2020

Atļauts izmantot citur, norādot avotu. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta ar Lēmumu 2011/833/ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.). Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citu materiālu, uz ko autortiesības pieder trešai personai, jāsaņem atļauja tieši no autortiesību īpašniekiem.


Print
ISBN 978-92-76-00921-4
doi:10.2775/31789
NA-03-19-153-LV-C
PDF
ISBN 978-92-76-00945-0
doi:10.2775/843794
NA-03-19-153-LV-N
HTML
ISBN 978-92-76-00960-3
doi:10.2775/676125
NA-03-19-153-LV-Q

AVOTI
© Eiropas Savienībai pieder autortiesības uz visiem attēliem, izņemot:

Fotogrāfijas
Vāks: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

Ilustrācijas
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14