Jei jūs esate ES šalies pilietis, tai esate ir Europos pilietis. Ką tai reiškia praktiškai? Ką Europos Sąjunga padarė dėl jūsų? Pradėkime nuo to, kad visi gyvename taikoje. Tai jau savaime didžiulis laimėjimas, tačiau tai ne vienintelis dalykas, kurį Europa dėl mūsų yra padariusi.

Jei jums 14–18 metų ir norėtumėte daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą, – šis leidinys skirtas jums!

Jame pasakojama, kaip buvo sukurta Europos Sąjunga, kokios yra mūsų bendros vertybės, kokios kieno funkcijos ES ir kaip visa tai susiję su jūsų kasdieniu gyvenimu. Taip pat sužinosite apie daugybę uždavinių, kuriuos ES sprendžia šiuo metu, – jų sprendimai nulems ir jūsų ateitį.

Europos Sąjunga buvo kuriama ilgą laiką. Tai – nenutrūkstamas darbas ir netrukus jau jūsų kartai reikės spręsti, ką daryti toliau. Taigi dabar pats laikas jums susidaryti savo nuomonę apie ES. Šis leidinys ir jame pateiktos užduotys turėtų suteikti medžiagos ne tik pamąstyti jums patiems, bet ir pasikalbėti apie Europą su draugais ir šeimos nariais.

Prie brošiūros pridedama internetinė viktorina, padėsianti smagiai prisiminti kai kuriuos aptartus klausimus.

Galimi formatai

Ši internetinė publikacija išleista 24 kalbomis ir tokiais formatais:

PDF PRINT HTML

Dalinkis šiuo puslapiu

Europos Komisija
Komunikacijos generalinis direktoratas
Redakcinė tarnyba ir tikslinė informavimo veikla
1049 Briuselis
BELGIJA

Rankraštis parengtas 2020 m. sausio mėn.

Šio leidinio tekstas parengtas remiantis Eckarto D. Stratenschulte’o (Europos akademija Berlyne) 2010 m. leidinio „Europa. Pažintinis žurnalas jaunimui“ rankraščiu vokiečių kalba. Šio leidimo turinį peržiūrėjo ir atnaujino Europos Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas.

Publications Office

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2020


© Europos Sąjunga, 2020

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį. Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika reglamentuojama Sprendimu 2011/833/ES (OL L 330, 2011 12 14, p. 39). Naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurios autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, galima tik gavus autorių teisių turėtojų leidimą.


Print
ISBN 978-92-76-00962-7
doi:10.2775/786422
NA-03-19-153-LT-C
PDF
ISBN 978-92-76-00928-3
doi:10.2775/961821
NA-03-19-153-LT-N
HTML
ISBN 978-92-76-00903-0
doi:10.2775/210199
NA-03-19-153-LT-Q

ŠALTINIAI
Visi paveikslai ir nuotraukos © Europos Sąjunga, išskyrus:

Nuotraukos:
viršelis © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

Iliustracijos:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14