EL JA MINA

Kui sa oled 15–18aastane ja soovid Euroopa Liidu kohta rohkem teada saada, siis on see brošüür just sulle! Sellest saad teada, kuidas Euroopa Liit, lühendatult EL, loodi, ning milliseid väärtusi me jagame, kes mida ELis teeb ja kuidas see kõik puutub sinu igapäevaellu. Samuti saad teada, kuidas EL lahendab tänapäevaseid suuri probleeme, mis on seotud näiteks kliimamuutuste, digimaailma ja COVID-19-ga. ELi tänane tegevus kujundab sinu homse.

Euroopa Liit, nagu me seda praegu tunneme, on üles ehitatud paljude aastate jooksul. See töö jätkub ja peagi on sinu põlvkonna kord ELi arengut mõjutada. Seega on käes aeg kujundada oma arvamus ELi kohta. See brošüür ja selles leiduvad ülesanded võivad sind selles aidata: europa.eu/learning-corner/eu-me_et

Brošüüri juurde kuulub veebipõhine viktoriin . See on lõbus viis mõne käsitletud teema kordamiseks: europa.eu/learning-corner/quiz_et

Lisamaterjale ELi kohta kõigis ELi ametlikes keeltes leiad ka õpinurga veebisaidilt: europa.eu/learning-corner/learning-corner_et

Kui sul on selle väljaande kohta märkusi või soovitusi, siis ole hea, saada need aadressil comm-publi-feedback@ec.europa.eu.

Saadaolevad vormingud

Käesolev väljaanne on saadaval 26 keeles ning järgmistes vormingutes:

PDF PRINT HTML

Jagage seda lehte

Euroopa Komisjon
Teabevahetuse peadirektoraat
Redaktsiooni- ja sihipärase teabevahetuse üksus
1049 Brüssel
BELGIA

Käsikiri valmis 2022. aasta märtsis.

Väljaanne põhineb 2010. aastal avaldatud trükise „Euroopa. Infovihik noortele“ saksakeelsel käsikirjal, mille koostas Eckart D. Stratenschulte Berliini Euroopa Akadeemiast. Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat on seda käesoleva väljaande jaoks toimetanud ja ajakohastanud.

Publications Office

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022.


© Euroopa Liit, 2022

Taaskasutamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamine on reguleeritud komisjoni otsusega 2011/833/EL (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39). ELi autoriõigusega hõlmamata fotode või muu materjali kasutamiseks ja taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse valdaja käest.


Print
ISBN 978-92-76-44096-3
doi:10.2775/732341
NA-08-21-347-ET-C
PDF
ISBN 978-92-76-44072-7
doi:10.2775/566330
NA-08-21-347-ET-N
HTML
ISBN 978-92-76-44064-2
doi:10.2775/26132
NA-08-21-347-ET-Q

Autoriõigus
Kõik pildid: © Euroopa Liit, välja arvatud:

Kaanefoto: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.