Dobro došli na „Putovanje Europom”, izdanje za 2023.!

Za ovogodišnje putnike važna je novost da je Hrvatska 1. siječnja postala 27. članica schengenskog područja. To znači da su ukinute kontrole na granicama između Hrvatske i drugih zemalja schengenskog područja, najveće zone slobodnog putovanja na svijetu. Hrvatska je također uvela euro, što znači da se istom valutom sada koristi otprilike 347 milijuna građana EU-a.

Ako putujete u Grčku, Mađarsku ili Rumunjsku, ne zaboravite posjetiti ovogodišnje europske prijestolnice kulture. Odete li na Cipar ili u Španjolsku, obiđite europske prijestolnice pametnog turizma.

Na koje god putovanje se odlučili, čuvajte se i zabavite se!

U ovome letku naći ćete više informacija, korisne savjete i kartu Europe.
Naručite ili preuzmite letak ovdje: https://data.europa.eu/doi/10.2775/938674

Europa se može pohvaliti tisućljetnom povijesti, bogatom kulturnom baštinom i prekrasnim krajolicima. Stoga ne čudi što se upravo u Europi nalaze neka od najpopularnijih turističkih odredišta svijeta.

Kao i milijuni posjetitelja koji dolaze iz prekomorskih zemalja, i građani Europe vole upoznavati brojne gradove i države koji su im nadohvat ruke.

Europljanima je danas putovanje EU-om jednostavno kao i putovanje matičnom zemljom jer je provjera putovnica uglavnom ukinuta. Putovati Europom postalo je još jednostavnije otkad je u 20 država članica EU-a uvedena zajednička valuta euro. Stvaranje jedinstvenog tržišta na kojem se ljudi, roba, usluge i novac mogu slobodno kretati omogućilo je veći izbor i niže cijene.

Osim toga, sve više mladih Europljana bolje upoznaje svoj kontinent zahvaljujući putnoj propusnici u okviru inicijative DiscoverEU.

POTREBNE ISPRAVE

GRAĐANI EU-a

Putovnica ili osobna iskaznica

Zahvaljujući Schengenskom sporazumu većina država članica EU-a ukinula je granične kontrole.

Iako nisu članice EU-a, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska također su članice schengenskog sustava. To znači da, na primjer, možete otići na skijanje u Švicarsku bez predočavanja putovnice pri prelasku granice iz EU-a.

U iznimnim situacijama granične kontrole unutar schengenskog područja mogu se uvesti na ograničeno vrijeme ako postoji ozbiljna prijetnja unutarnjoj sigurnosti.

Kad putujete u zemlje koje nisu dio schengenskog područja ili se vraćate iz njih, morate pokazati valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Na vanjskim granicama EU-a podaci svih putnika, uključujući građane EU-a, sustavno se provjeravaju u relevantnim bazama podataka.

Iako vam za graničnu kontrolu unutar schengenskog područja nije potrebna putovnica, na putovanju EU-om morate imati važeću putnu ispravu (putovnicu ili osobnu iskaznicu) jer bi to moglo biti potrebno radi identifikacije ili iz sigurnosnih razloga. Djeca moraju imati vlastitu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Imajte na umu da je za identifikaciju valjana samo isprava koju vam je izdalo vaše nacionalno tijelo.

Prije putovanja izvan EU-a provjerite koje su sve isprave potrebne u odredišnoj državi.

Viza

Za putovanje unutar EU-a nije potrebna viza.
https://europa.eu/!3J4Njb

DRŽAVLJANI ZEMALJA IZVAN EU-a

Za potrebe putovanja i ulaska u države članice EU-a državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske tretiraju se kao građani EU-a jer su te zemlje također dio schengenskog područja.

Putovnica

Potrebna je valjana putovnica.

Viza

Državljanima više od 100 zemalja potrebna je viza za posjet EU-u. Popis zemalja čiji državljani moraju imati vizu za putovanje u Irsku donekle se razlikuje od ostalih zemalja EU-a.

Zahtjev za vizu možete podnijeti u konzulatu ili veleposlanstvu države članice EU-a koju planirate posjetiti (ili države članice koja je vaše glavno odredište). Ako imate schengensku vizu, možete putovati u sve zemlje schengenskog sustava. Ako imate valjanu vizu za dugoročni boravak ili dozvolu boravka koju je izdala članica schengenskog sustava, možete boraviti u drugim zemljama schengenskog područja do 90 dana. Za putovanje u državu članicu EU-a koja nije članica schengenskog sustava možda će vam trebati nacionalna viza.
https://europa.eu/!yTyVRc
https://europa.eu/!kGYfB9

Državljanima više od 60 zemalja i teritorija nije potrebna viza za putovanja u EU kraća od 90 dana. Posjetitelji iz tih zemalja 2024. morat će podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja u ETIAS-u. Ono će biti potrebno osobama koje putuju u bilo koju zemlju unutar ili izvan schengenskog područja s popisa u prethodnoj tablici, osim Irske. Zahvaljujući novom sustavu povećat će se sigurnost i izbjeći zastoji na granicama.
https://europa.eu/!NBnqXX

NOVAC

NOVAC

Euro

Trenutačno se eurom (EUR) koristi više od tri četvrtine građana EU-a, odnosno, otprilike 347 milijuna ljudi u 20 država članica EU-a: Austriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji i Španjolskoj. Euro je nacionalna valuta Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, u skladu sa sporazumom s EU-om. Eurom kao de facto valutom služe se još neke zemlje i teritoriji, kao što su Kosovo (*) i Crna Gora.

(*) Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Kartice i gotovina

Danas prekogranična plaćanja u eurima, uključujući podizanje gotovine na bankomatima i plaćanja karticom, građane EU-a koštaju isto kao u njihovoj zemlji, iako onima koji žive izvan europodručja i dalje može biti naplaćena naknada za konverziju valute. Osim toga, sad možete jednostavno provjeriti i usporediti naknade za konverziju pri plaćanju karticom ili podizanju gotovine u inozemstvu.

Ako izgubite bankovnu karticu ili vam je ukradu, odmah nazovite izdavatelja kartice da je blokira. Prije puta zabilježite broj koji u tom slučaju trebate nazvati.

Ako ulazite u EU ili izlazite iz njega s 10 000 eura gotovine (*) ili više (ili s odgovarajućim iznosom u drugoj valuti), to morate prijaviti carinskim dužnosnicima.

(*) Gotovina znači novčanice, kovanice, prenosivi instrumenti na donositelja i određene vrste zlata.

KUPNJA

UNUTAR EU-a

Kad putujete državama članicama EU-a, ne postoji ograničenje količine proizvoda koje možete kupiti ili ponijeti sa sobom ako su za osobnu uporabu, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda, što znači da na tu cijenu u drugim državama članicama EU-a nije potrebno plaćati druge iznose.

Međutim, za robu koja podliježe trošarinama, kao što su alkohol i duhanski proizvodi, vrijede posebna pravila. Svaka zemlja može odrediti referentne količine duhanskih proizvoda ili alkohola koje se smiju unijeti za osobnu uporabu. Ako nosite veću količinu takve robe, možda ćete morati dokazati da nije namijenjena komercijalnoj uporabi. Međutim, vrijednosti koje države odrede ne mogu biti niže od količina navedenih u sljedećoj tablici.ULAZAK U EU

Ako ulazite u EU iz zemlje koja nije država članica EU-a, za osobnu uporabu smijete unijeti robu oslobođenu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i trošarina u količinama navedenima u nastavku. To se odnosi i na putnike iz područja na kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Postoji više i niže ograničenje količine duhana koju je dopušteno unijeti u EU ovisno o zemlji; stoga provjerite carinske propise države članice EU-a koju posjećujete.

(*) Svaka količina označava 100 % ukupne dopuštene količine za duhanske proizvode. Proizvode možete kombinirati, ali ukupno ne smiju premašiti dopuštenu količinu. Na primjer: 100 cigareta (50 % dopuštene količine) + 50 cigarilosa (50 % dopuštene količine) = 100 % dopuštene količine.

(**) Za jaka alkoholna pića i desertna ili pjenušava vina svaki od iznosa označava 100 % ukupne dopuštene količine, koju možete podijeliti. Na primjer, možete ponijeti pola litre jakog alkoholnog pića i litru desertnog vina – svako od toga odgovara polovini dopuštene količine.

Te dopuštene količine duhana i alkohola ne odnose se na putnike mlađe od 17 godina.

Ako putujete iz jedne države članice EU-a u drugu preko zemlje koja nije članica EU-a (npr. Švicarska), morat ćete provjeriti carinske propise te zemlje.

Ostala roba, uključujući parfeme

  • Za putnike u zračnom ili pomorskom prometu: do vrijednosti od 430 eura.
  • Za ostale putnike: do vrijednosti od 300 eura.

U nekim je zemljama EU-a to ograničenje strože za putnike mlađe od 15 godina, ali ne smije biti niže od 150 eura.
https://europa.eu/!Ft364p

Hrana

Za putovanja unutar EU-a nema ograničenja koja bi se odnosila na mesne ili mliječne proizvode. Međutim, nemojte u EU unositi prehrambene proizvode koji sadržavaju meso ili mlijeko iz država koje nisu članice jer oni mogu prenositi opasne patogene koji uzrokuju bolesti stoke, kao što su slinavka i šap ili afrička svinjska kuga. Iznimka su male količine tih proizvoda koje za osobnu uporabu unose putnici iz Andore, Farskih Otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, San Marina ili Švicarske.
https://europa.eu/!dcRXD4

Ne zaboravite ponijeti višekratnu vrećicu kad idete u kupnju. Propisi EU-a doprinose smanjenju potrošnje plastičnih vrećica koje štete okolišu i onečišćuju ga. U većini zemalja kupac mora platiti svaku vrećicu koju uzme pri kupnji.

POMOĆ POTROŠAČIMA

POMOĆ POTROŠAČIMA

Potrošači u cijelom EU-u imaju pravo na pošteno postupanje, na proizvode koji ispunjavaju određene standarde i na pravnu zaštitu ako što krene po zlu.

Provjerite što jedete

Zahvaljujući strogim zakonima o proizvodnji, preradi i prodaji hrane možete se pouzdati u to da se na hranu primjenjuju najviši sigurnosni standardi. Propisima za označavanje hrane osiguravaju se jasne, potpune i točne informacije o sastojcima namirnica.

Provjerite što kupujete

Bilo da kupujete na internetu ili u trgovinama, zaštićeni ste od raznih nepoštenih trgovačkih praksi. Zabranjene su unaprijed označene kućice na internetskim stranicama kako ne biste, na primjer, nehotice platili putno osiguranje pri kupnji avionske karte na internetu.

Usporedite cijene

Puna cijena sve robe koja se prodaje, uključujući PDV i jediničnu cijenu (cijenu kilograma ili litre) mora biti jasno naznačena. Pri internetskoj rezervaciji smještaja ili zrakoplovnih karata od početka rezervacijskog postupka mora se vidjeti ukupna cijena, sa svim naknadama i pristojbama.

Riješite sve probleme

Mreža europskih centara za zaštitu potrošača daje praktične informacije o pravima potrošača u EU-u te besplatne savjete i pomoć u slučaju prekograničnih žalbi ili sporova. Za praktičnu pomoć i informacije tijekom putovanja preuzmite aplikaciju (dostupnu na 25 jezika):
https://www.europe-consommateurs.eu/en/publications/ecc-net-travel-app/

Obratite pozornost na znak

Znak za okoliš EU-a naći ćete na proizvodima, hotelima, hostelima ili kampovima koji su prihvatljivi za okoliš.

Pomoću ovog logotipa možete pronaći ekološke proizvode.

DOLAZAK NA ODREDIŠTE

CESTOM

Vozačka dozvola

Valjana vozačka dozvola izdana u državi članici EU-a vrijedi u cijelom EU-u te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

Svaka nova vozačka dozvola izdaje se u obliku plastične kartice standardnog europskog formata. U većini zemalja uz valjanu vozačku dozvolu potrebna je i prometna dozvola.

Vozači iz zemalja izvan EU-a trebali bi provjeriti je li im potrebna međunarodna vozačka dozvola u zemljama EU-a koje posjećuju, posebno ako putuju na Cipar, u Irsku, na Maltu ili u Španjolsku.

Osiguranje vozila

Pri svakom putovanju u EU-u vaše će obvezno osiguranje automatski pokrivati štetu nanesenu trećim osobama u automobilskoj nesreći (osiguranje od odgovornosti). Ako u svojoj zemlji imate sveobuhvatnu policu osiguranja, ona možda obuhvaća i putovanja u druge zemlje, ali prije polaska trebali biste provjeriti na koje se zemlje to odnosi i koje je razdoblje valjanosti.

Obrazac europskog izvješća o prometnoj nesreći, koji možete dobiti od svoje osiguravajuće kuće ili preuzeti s interneta, standardni je dokument dostupan na nekoliko jezika koji u slučaju prometne nesreće u inozemstvu pojednostavnjuje davanje izjave na mjestu događaja.

Kada putujete unutar EU-a s policom osiguranja od odgovornosti izdanoj u zemlji koja nije članica EU-a, možda će vam biti potrebna zelena karta ili ćete možda morati ugovoriti granično osiguranje. Pravila se mogu razlikovati ovisno o zemlji u kojoj je polica izdana pa provjerite unaprijed.

Cestarine i vinjete

Mnoge države članice naplaćuju korištenje svojih cesta u obliku cestarina (na temelju udaljenosti) ili vinjeta (na temelju vremena). EU prati te sustave naplate da bi se osiguralo da su razmjerni i da se njima ne provodi diskriminacija stranih ili povremenih korisnika.

Sigurna vožnja

U svim državama članicama EU-a moraju se upotrebljavati sigurnosni pojasevi u vozilima u kojima su ugrađeni. Djeca moraju biti propisno vezana.

Uporaba mobilnog telefona tijekom vožnje znatno povećava rizik od prometne nesreće te je zabranjena u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, osim uz uporabu uređaja za bezručno telefoniranje.

Najviša dopuštena razina alkohola u krvi kreće se od 0 mg/ml do 0,8 mg/ml, ovisno o zemlji. Vozače koji voze prebrzo ili pod utjecajem alkohola moguće je pronaći zahvaljujući poboljšanoj prekograničnoj razmjeni podataka.

Imajte na umu da se u Cipru, Irskoj i Malti vozi lijevom stranom ceste, a u nekim državama kao što su Belgija, Francuska, Nizozemska i Portugal vrijedi pravilo prednosti vozila s desne strane.

Koja su ograničenja brzine u Španjolskoj? Moraju li biciklisti u Švedskoj nositi kacigu? Za sve važne informacije o sigurnosti prometa na cestama preuzmite besplatnu aplikaciju Going Abroad:
https://europa.eu/!WBYRFj

Električni automobili

Zahvaljujući standardiziranim utičnicama na cijelom kontinentu vozači električnih vozila mogu napuniti automobil bilo gdje u EU-u.

Pogledajte kartu postaja s alternativnim gorivima:
https://europa.eu/!QrGqGg

Autobusi

EU stalno unapređuje sigurnosne standarde za putnike u autobusnom prijevozu. Na primjer, nedavno su uvedena stroža pravila u pogledu uporabe materijala otpornih na vatru u vozilima. Ako su autobusi opremljeni sigurnosnim pojasevima, obavezno je vezati se u cijelom EU-u.

Bicikli

Zašto ne biste istražili Europu biciklom? Europska mreža biciklističkih staza EuroVelo pokriva cijeli kontinent sa 17 biciklističkih staza dugih više od 90 000 km i povezuje neke od glavnih europskih atrakcija. U europskim gradovima možete uživati na vlastitom ili unajmljenom biciklu, i to zahvaljujući brojnim samoposlužnim sustavima za unajmljivanje bicikala, od kojih je neke sufinancirao EU.
https://en.eurovelo.com/

ZRAČNIM PUTEM

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta zračnog prijevoza prije 30 godina omogućilo je jeftinije letove i veći izbor prijevoznika, ruta i usluga za putnike.

Europski zračni promet među najsigurnijima je u svijetu. Radi još veće sigurnosti zračni prijevoznici koji nisu iz EU-a moraju imati odobrenje kojim se potvrđuje da ispunjavaju međunarodne sigurnosne standarde. Osim toga, njihovi zrakoplovi mogu biti pregledani u Europi i bit će im zabranjeno prometovanje u europskom zračnom prostoru ako se utvrdi da su nesigurni ili da nisu pod dovoljnim nadzorom nadležnih tijela svoje zemlje.

Za sve odlazne letove iz zračnih luka EU-a vrijede zajednička pravila EU-a o sigurnosnim provjerama putnika, ručne i predane prtljage. Ograničena je količina tekućina u ručnoj prtljazi i postoji zajednički popis predmeta koji nisu dopušteni u ručnoj ili predanoj prtljazi.

ŽELJEZNICOM

Željeznica je i dalje jedan od najsigurnijih i najpopularnijih načina prijevoza u Europi te ima važnu ulogu u ambicijama EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan. EU ima više od 200 000 km željezničkih pruga. Oko 9 000 km pokriveno je brzim linijama koje povezuju važne rute kao što su Pariz – Bruxelles – Amsterdam – Köln, Milano – Rim i Barcelona – Madrid, a gradi ih se još. EU radi na poticanju usluga željezničkog prijevoza putnika na velike udaljenosti i prekograničnog željezničkog prijevoza putnika, uključujući noćne vlakove. Cilj mu je do 2030. udvostručiti, a do 2050. utrostručiti željeznički promet velikih brzina.
https://europa.eu/!JVpkBR

VODNIM PUTOVIMA

Među lukama EU-a postoje brojni pomorski pravci na kojima se nude redovite i kvalitetne usluge prijevoza koje mogu poslužiti kao zamjena ili dopuna cestovnom, zračnom ili željezničkom prijevozu. Postoji i oko 42 000 km plovnih rijeka, kanala i jezera.

Karta

Karta

VREMENSKE ZONE

VREMENSKE ZONE

VAŠA PRAVA

VAŠA PRAVA

EU je jedino područje u svijetu u kojem su građani zaštićeni potpunim skupom prava putnika, neovisno o tome putuju li zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom. Putnici u EU-u imaju pravo na precizne, pravodobne i dostupne informacije, pomoć u slučaju prekida prijevoza, a u određenim okolnostima i na odštetu za otkazivanje putovanja ili velika kašnjenja.

Preuzmite aplikaciju da biste provjerili koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti:
https://europa.eu/!Dt69Tf

Osim toga, prema propisima EU-a zaštićeni ste pri kupnji paket-aranžmana ili putovanja koja se sastoje od barem dvije različite vrste putničkih usluga (npr. let i smještaj u hotelu ili unajmljivanje automobila) na istim ili povezanim stranicama za rezervacije.

Prije putovanja: morate dobiti jasne informacije o svojem putnom aranžmanu (uključujući odredišta, popis uključenih usluga i broj za hitne slučajeve). Također morate biti obaviješteni o svojim pravima. Na primjer, danas imate veća prava u slučaju otkazivanja ili ako organizator prestane poslovati.

Tijekom putovanja: naiđete li na poteškoće, imate pravo na pomoć, na primjer u obliku informacija o zdravstvenim uslugama i konzularne pomoći.

https://europa.eu/!rD63wF

Putnici s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću

Putnici s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću imaju pravo na besplatnu pomoć u zračnim lukama, željezničkim postajama, lukama i određenim autobusnim terminalima te u zrakoplovima, vlakovima, brodovima i autobusima. Savjetuje se da prijevoznika ili operatora terminala obavijestite o posebnim potrebama pri rezervaciji ili kupnji karte, ali najkasnije 48 sati prije putovanja (36 ako putujete autobusom).
https://europa.eu/!DtftCF

Ako putujete automobilom i imate parkirnu kartu EU-a za osobe s invaliditetom u svojoj zemlji, trebali biste moći koristiti parkirališta za osobe s invaliditetom i u drugim državama članicama EU-a. Unaprijed provjerite koji se lokalni uvjeti primjenjuju u zemlji koju posjećujete.
https://europa.eu/!tWgnqh

Pravna zaštita

Ako smatrate da se tijekom putovanja vaša prava nisu poštovala i želite zatražiti pravnu zaštitu, trebali biste podnijeti pritužbu prijevozniku, operatoru terminala ili nacionalnom provedbenom tijelu za vašu vrstu prijevoza. Podatke o nadležnom provedbenom tijelu pronaći ćete na:
https://europa.eu/!Trt69k

Više informacija možete dobiti pozivom na besplatan broj službe Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11.

BRIGA O ZDRAVLJU

BRIGA O ZDRAVLJU

Pristup zdravstvenoj skrbi

Ako se razbolite tijekom privremenog posjeta bilo kojoj državi članici EU-a, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj, kao građanin EU-a imate pravo na zdravstvenu zaštitu na istoj osnovi kao i osobe koje su ondje osigurane (u nekim zemljama besplatnu).

Ne zaboravite sa sobom ponijeti europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Možete je dobiti besplatno, obično od svojeg nacionalnog pružatelja zdravstvenog osiguranja, i ona služi kao dokaz da ste osigurani u jednoj od prethodno navedenih zemalja. U slučaju da morate platiti liječenje, sačuvajte račune, recepte i potvrde kako biste mogli zatražiti povrat novca u zemlji koju posjećujete ili kad se vratite kući.

Saznajte kako podnijeti zahtjev za karticu: https://europa.eu/!3FJnkV

Putno osiguranje

Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije zamjena za putno osiguranje jer ne pokriva troškove kao što su repatrijacija ili spašavanje u planinama u skijaškim odmaralištima. Preporučuje se ugovoriti policu putnog osiguranja koja pokriva navedene rizike.

Lijekovi

Recept koji je izdao vaš liječnik vrijedi u svim državama članicama EU-a, ali provjerite je li u zemlji koju posjećujete dopuštena prodaja propisanog lijeka i je li ondje dostupan. Pobrinite se da vaš recept sadržava sve relevantne informacije o vama, vašem liječniku i propisanom lijeku.

U nekim državama članicama EU-a zahvaljujući e-receptima putnici sada mogu u ljekarnama podizati lijekove koje im je liječnik propisao elektroničkim putem, a neki liječnici mogu pristupati važnim informacijama o pacijentima na vlastitom jeziku.
Provjerite jesu li te usluge dostupne u zemlji u koju putujete: https://europa.eu/!k6Mx9b

Cijepljenje

U pravilu se ne zahtijeva cijepljenje za putovanja u EU-u, no takvi zahtjevi ili preporuke postoje za određene prekomorske teritorije EU-a. Prije putovanja savjetujte se s liječnikom.

Voda za kupanje

Više od 95 % kupališta u EU-u ispunjava minimalne standarde kvalitete vode, a gotovo 85 % njih ispunjava stroži standard „izvrsnosti”.

Pogledajte interaktivnu kartu i saznajte kakva je kvaliteta vode u zemlji u koju putujete: https://europa.eu/!43mRgX

POVEZANOST

POVEZANOST

Mobilni telefoni

Pretplatnici iz EU-a na putovanju unutar EU-u mogu koristiti svoj mobilni telefon jednako kao i kod kuće, bez plaćanja dodatnih naknada. Pravila „u roamingu kao kod kuće”, koja se primjenjuju i na Island, Lihtenštajn i Norvešku, 2022. produljena su za još 10 godina. Ako planirate boraviti u drugoj državi članici EU-a nekoliko mjeseci, preporučujemo da se kod svojeg operatera informirate o politici poštene uporabe.
https://europa.eu/!BU36jG

Svojim internetskim pretplatama na filmove, sportska događanja, e-knjige, videoigre i glazbene usluge sada možete pristupiti bez dodatnih troškova ili ograničenja.
https://europa.eu/!QwtykQ

Bežična mreža

Zahvaljujući uspostavi pristupnih točaka za bežični internet koje financira EU u tisućama lokalnih zajednica cijele Europe sada još više građana ima besplatan pristup internetu. Možete se besplatno spajati u knjižnicama, na trgovima, u parkovima, muzejima i drugim javnim mjestima na kojima vidite simbol WiFi4EU.

Pošaljite razglednicu!

Poštanske marke mogu se iskoristiti samo u zemlji u kojoj su kupljene.

Utičnice

U gotovo svim državama članicama EU-a upotrebljavaju se dvopolne utičnice; samo se na Cipru, u Irskoj i na Malti upotrebljavaju tropolne. Kad putujete u te zemlje, svakako ponesite adapter.

SAVJETI I PREPORUKE

SAVJETI I PREPORUKE

Ideje i informacije o tome što vidjeti i raditi dostupne su na internetskim stranicama europskih turističkih odredišta (visiteurope.com) ili nacionalnih turističkih organizacija svake države članice EU-a.

Austrijaaustria.info/hr
Belgijavisitflanders.com
visitwallonia.com
Bugarskabulgariatravel.org
Ciparvisitcyprus.com
Češka visitczechrepublic.com
Njemačka germany.travel
Danskavisitdenmark.com
Španjolskaspain.info
Estonijavisitestonia.com
Francuskafrance.fr/fr
Finskavisitfinland.com
Grčkavisitgreece.gr
Mađarskavisithungary.com/hr
Hrvatskacroatia.hr/
Italijaitalia.it/en
Irskadiscoverireland.ie
Luksemburgvisitluxembourg.com
Litvalithuania.travel/en
Latvijalatvia.travel
Maltavisitmalta.com
Nizozemskaholland.com
Portugalvisitportugal.com
Poljskapoland.travel
Rumunjskaromania.travel/en
Švedskavisitsweden.com
Slovačkaslovakia.travel
Slovenijaslovenia.info

EU svake godine promiče brojne kulturne projekte i događanja u cijeloj Europi. Posebno podupire inicijativu Europske prijestolnice kulture, čiji je cilj istaknuti bogatu kulturnu raznolikost Europe.

ECOC-logo

2023.

Eleuzina (Grčka)
Temišvar (Rumunjska)
Vesprim (Mađarska)
https://europa.eu/!QRvqpN

Pafos (Cipar) i Sevilla (Španjolska) europske su prijestolnice pametnog turizma za 2023.
https://europa.eu/!qJFkR3

Europska komisija podupire države članice EU-a u nagrađivanju netradicionalnih i novih održivih turističkih odredišta u Europi dodjelom nagrade Europske destinacije izvrsnosti.
https://europa.eu/!qNkKKP

Mladi putnici

EU od 2018. osamnaestogodišnjim Europljanima pruža priliku da do mjesec dana besplatno putuju Europom i otkrivaju njezinu bogatu kulturnu baštinu. Dosad je više od 200 000 mladih Europljana dobilo putnu propusnicu u okviru inicijative DiscoverEU. Ta inicijativa mladim putnicima nudi priliku da se međusobno povežu u organiziranim susretima i sudjeluju u uzbudljivom programu aktivnosti. Osim putne propusnice svi putnici u okviru inicijative DiscoverEU dobivaju i karticu za popuste te mogu iskoristiti više od 40 000 popusta na kulturna događanja, smještaj, obrazovanje, usluge i proizvode u više od 30 zemalja Europe.
https://youth.europa.eu/discovereu_hr

KUĆNI LJUBIMCI

Na putovanje možete bez problema povesti psa, mačku ili afričkog tvora ako imate europsku putovnicu za kućne ljubimce, koju vam može izdati svaki veterinar. Svi psi, mačke i afrički tvorovi moraju imati takvu putovnicu i ugrađen elektronički mikročip ili jasno čitljivu tetoviranu oznaku napravljenu prije srpnja 2011. radi identifikacije. Moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće, a detaljni podaci o tome moraju biti uneseni u putovnicu. Cijepljenje se mora obaviti nakon ugradnje mikročipa ili tetoviranja oznake.

Prije putovanja u Finsku, Irsku i Maltu psi moraju kod veterinara proći poseban tretman protiv parazita. Podaci o tretmanu moraju biti upisani u putovnicu za kućne ljubimce, a pas može putovati od jednog do pet dana nakon tretmana.
https://europa.eu/!gRJ9Ck

U HITNOM SLUČAJU

U HITNOM SLUČAJU

Jedinstveni europski broj za hitne slučajeve: 112

Hitne službe u svim državama članicama EU-a možete nazvati s bilo kojeg telefona, fiksnog ili mobilnog, pozivom na besplatan broj 112.

Svaku krađu prijavite mjesnoj policiji. Zahtjevu za osiguranje ili odštetnom zahtjevu morat ćete priložiti policijsko izvješće. Ako vam je ukradena putovnica ili osobna iskaznica, prijavite krađu konzulatu ili veleposlanstvu svoje zemlje i policiji.

Ako trebate pomoć u zemlji izvan EU-a u kojoj nema vašeg veleposlanstva ni konzulata, možete se obratiti veleposlanstvu ili konzulatu bilo koje druge države članice EU-a.
https://europa.eu/!j9wJjK

KAKO STUPITI U KONTAKT S EU-om

KAKO STUPITI U KONTAKT S EU-om

OSOBNO

U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine centara Europe Direct. Adresu vama najbližeg centra možete pronaći na internetu:
https://european-union.europa.eu/contact-eu_hr


TELEFONSKI ILI PISANIM PUTEM

Europe Direct služba je koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete joj se obratiti:

  • besplatnim pozivom na broj 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive)
  • na standardni broj telefona: +32 22999696
  • putem obrasca za kontakt:
    https://europa.eu/!hyR9vP.

TRAŽENJE INFORMACIJA O EU-u

TRAŽENJE INFORMACIJA O EU-u

NA INTERNETU

Informacije o Europskoj uniji dostupne su na internetskim stranicama Europa na svim službenim jezicima EU-a:
https://europa.eu/!84bjdD.


PUBLIKACIJE EU-a

Publikacije EU-a možete pregledavati ili naručiti na stranicama https://europa.eu/!C9Qt7m. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili najbližem dokumentacijskom centru: https://europa.eu/!CPtCQh.


ZAKONODAVSTVO EU-a I POVEZANI DOKUMENTI

Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1951. na svim službenim jezičnim verzijama, posjetite EUR-Lex:
https://europa.eu/!GjBq7D.

OTVORENI PODACI IZ EU-a

Na portalu data.europa.eu/hr omogućen je pristup otvorenim skupovima podataka institucija, tijela i agencija EU-a. Podaci se mogu besplatno preuzimati u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Portal isto tako omogućuje pristup mnoštvu skupova podataka iz europskih zemalja.

O publikaciji

Europska komisija
Glavna uprava za komunikaciju
Izdavačka služba i ciljane mjere informiranja
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Podaci za kontakt: COMM-A2@ec.europa.eu

Rukopis dovršen u travnju 2023.

Ovaj dokument ne bi trebalo smatrati službenim mišljenjem Europske komisije.

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2023.

© Europska unija, 2023.

Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).

Osim ako je navedeno drukčije, ponovna upotreba ovog dokumenta dopuštena je u skladu s licencijom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znači da je ponovna uporaba dopuštena uz navođenje relevantnih podataka o autorstvu i svih izmjena.

Za svaku uporabu ili umnožavanje elemenata koji nisu u vlasništvu Europske unije možda će biti potrebno zatražiti dopuštenje izravno od odgovarajućih nositelja prava.

Ilustracije: © Europska unija, © iStock

Je li vam ova publikacija bila korisna? Javite nam što mislite: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Na internetskim stranicama „Vaša Europa” možete pronaći više savjeta o pravima koje imate kad živite, radite i putujete u EU-u: https://europa.eu/youreurope/index_hr.htm

IDENTIFIKATORI

Print ISBN 978-92-76-55499-8 doi: 10.2775/728488 NA-09-22-383-HR-C
PDF ISBN 978-92-76-55476-9 doi: 10.2775/938674 NA-09-22-383-HR-N
HTML ISBN 978-92-76-55488-2 doi: 10.2775/173120 NA-09-22-383-HR-Q