Velkommen til 2023-udgaven af På rejse i Europa!

Den store nyhed for rejsende i år er, at Kroatien blev det 27. medlem af Schengenområdet den 1. januar. Det betyder, at kontrollen af personer, der krydser grænserne mellem Kroatien og de andre lande i Schengenområdet er blevet ophævet — verdens største frirejseområde. Kroatien har også indført euroen, hvilket betyder, at omkring 347 millioner borgere i EU nu bruger samme valuta.

Hvis du besøger Grækenland, Ungarn eller Rumænien, skal du huske at tjekke dette års europæiske kulturhovedstæder. Og hvis du er i Cypern eller Spanien, så se efter European Capital of Smart Tourism.

Uanset hvor du rejser i Europa, kan du være sikker og have det sjovt!

Denne brochure indeholder flere informationer om at rejse i Europa, nyttige tips og et kort over Europa.
Bestil eller download brochuren her: https://data.europa.eu/doi/10.2775/743550

Med mange tusinde års historie, en rig kulturarv og smukke landskaber rummer Europa nogle af verdens mest populære rejsemål.

Europa tiltrækker millioner af besøgende udefra, men europæerne elsker også selv at udforske regionens mange byer og lande.

I dag er det lige så let for europæere at rejse rundt i EU som i deres eget land. Afskaffelsen af de fleste paskontroller og brugen af euroen som fælles valuta i 20 EU-lande har gjort det meget lettere at rejse. Oprettelsen af det indre marked med fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og penge har resulteret i flere valgmuligheder og lavere priser.

Flere og flere unge europæere har også lært Europa bedre at kende takket være DiscoverEU-rejsekortet.

HVILKE DOKUMENTER HAR DU BRUG FOR?

EU-BORGERE

Pas eller identitetskort

Som et resultat af Schengenaftalen har de fleste EU-lande ophævet grænsekontrollen.

Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz er også en del af Schengenområdet, selv om de ikke er med i EU. Det betyder f.eks., at du kan tage på skiferie i Schweiz uden at skulle vise dit pas, når du krydser grænsen fra EU.

Der kan undtagelsesvis indføres grænsekontrol i Schengen­området i et begrænset tidsrum, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller indre sikkerhed.

Når du rejser til eller vender hjem fra EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet, skal du fremvise et gyldigt pas eller ID-kort. Alle, der krydser EU’s ydre grænser, herunder EU-borgere, kontrolleres nu systematisk i relevante databaser.

Selv om du ikke behøver pas til grænsekontrol inden for Schengenområdet, skal du medbringe et gyldigt rejsedokument (pas eller ID-kort), når du rejser i EU, fordi det kan være nødvendigt af identifikations- eller sikkerhedshensyn. Børn skal have deres eget pas eller ID-kort. Vær opmærksom på, at kun dokumentation udstedt af dine national myndighed er gyldig.

Før du rejser uden for EU, bør du undersøge, hvilke dokumenter der kræves i det land, du vil rejse til.

Visum

Du har ikke brug for visum, når du rejser inden for EU.
https://europa.eu/!k4x8Bt

IKKE-EU-BORGERE

Bemærk: borgere fra Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz behandles lige som EU-borgere ved indrejse i et EU-land, da de fire lande er en del af Schengenområdet.

Pas

Du skal medbringe et gyldigt pas.

Visum

Borgere fra mere end 100 lande skal have visum for at besøge EU. Listen over lande, hvis statsborgere skal have visum for at rejse til Irland, afviger en smule fra de øvrige EU-landes.

Du kan søge om visum på konsulatet eller ambassaden for det EU-land, du har tænkt dig at besøge (eller som er dit primære rejsemål). Hvis du har et Schengenvisum, kan du rejse til alle Schengenlandene. Hvis du har et gyldigt visum til længerevarende ophold eller en gyldig opholdstilladelse fra et af Schengenlandene, kan du opholde dig i op til 90 dage i andre Schengenlande. Hvis du vil rejse til et EU-land, der ikke er med i Schengensamarbejdet, skal du i visse tilfælde have et nationalt visum.
https://europa.eu/!TjpFwB
https://europa.eu/!qwKcG7

Borgere fra mere end 60 lande og territorier behøver ikke visum til ophold i EU på op til 90 dage. I 2024 skal besøgende fra disse lande ansøge om en ETIAS-rejsetilladelse. Det vil være nødvendigt for personer, der rejser til de lande, der er anført i ovenstående tabel — undtagen Irland. Det nye system vil give rejsende større sikkerhed og færre forsinkelser.
https://europa.eu/!nM7yXP

PENGE

PENGE

Euroen

Euroen (EUR) anvendes i øjeblikket hver dag af godt tre fjerdedele af EU-borgerne, dvs. ca. 347 millioner mennesker i 20 EU-lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Kroatien, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig. Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten bruger euroen som deres nationale valuta efter aftale med EU. Euroen bruges derudover som reel valuta i en række lande og områder, bl.a. i Kosovo (*) og Montenegro.

(*) Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Kort og kontanter

I dag koster grænseoverskridende betalinger i euro — herunder kontanthævninger i pengeautomater samt kortbetalinger — det samme som derhjemme for EU-borgere, selv om du stadig kan blive opkrævet et vekselgebyr, hvis du bor uden for euro­området. Du kan nu også let kontrollere og sammenligne vekselgebyrer, når du betaler med kort i udlandet eller hæver kontanter.

Sørg for at spærre ethvert mistet eller stjålet bankkort med det samme ved at kontakte udstederen. Skriv det nummer ned, du skal ringe til, inden du rejser.

Hvis du er i besiddelse af 10 000 EUR eller mere i kontanter (*) (eller det tilsvarende beløb i en anden valuta) ved ind- og udrejse i EU, skal det oplyses til toldmyndighederne.

(*) Kontanter: pengesedler, mønter, ihændehaverpapirer og visse typer guld.

INDKØB

INDEN FOR EU

Du kan købe og medbringe, lige så meget du vil, når du rejser mellem EU-lande, så længe det er til dit eget personlige brug og ikke til videresalg. Afgifter (moms og punktafgifter) er allerede indregnet i prisen, og du skal ikke betale yderligere afgifter i noget andet EU-land.

Der gælder dog særlige regler for produkter, der er belagt med punktafgift, f.eks. alkohol og tobaksvarer. Hvert land kan fastsætte vejledende mængder, der angiver, hvad der anses for at være til eget brug. Hvis du medbringer større mængder, kan du blive bedt om at bevise, at varerne kun er til eget brug. Landene kan dog ikke fastsætte vejledende mængder, der er lavere end beløbene i tabellen nedenfor:INDREJSE I EU

Ved indrejse i EU fra lande uden for EU kan du told- og afgiftsfrit medbringe varer til eget brug inden for nedenstående begræns­ninger. Det samme gælder, når du kommer fra områder, som ikke er omfattet af EU’s moms- og punktafgiftsregler.

Afhængigt af landet findes der øvre eller nedre grænser for den mængde tobak, du må indføre i EU, så husk at undersøge toldreglerne for det EU-land, du besøger.

(*) Hver af disse mængder udgør 100 % af den samlede tilladte mængde tobaksvarer. Du må godt kombinere disse mængder, men den samlede mængde må ikke overstige den samlede tilladte mængde. Eksempel: 100 cigaretter (50 % af den tilladte mængde) + 50 cigarillos (50 % af den tilladte mængde) = 100 % af den samlede tilladte mængde.

(**) For spiritus, hedvin og mousserende vin udgør hver af disse mængder 100 % af den samlede tilladte mængde, som du selv kan fordele. Du kan f.eks. indføre en halv liter spiritus og 1 liter hedvin, som hver især svarer til halvdelen af den tilladte mængde.

Disse tilladte mængder spiritus og tobak gælder ikke for rejsende under 17 år.

Hvis du rejser til og fra et EU-land via et land uden for EU (f.eks. Schweiz), skal du også undersøge dette lands toldregler.

Andre varer, herunder parfume

  • en værdi af højst 430 EUR for rejsende med fly eller skib
  • en værdi af højst 300 EUR for andre rejsende.

Nogle EU-lande har en lavere grænse for rejsende under 15 år, men den må ikke være under 150 EUR.
https://europa.eu/!TN99W7

Fødevarer

Husk at medbringe en genanvendelig pose, når du går på indkøb. EU-reglerne bidrager til at mindske forbruget af plastposer, som øger affaldsmængden og skader miljøet. I de fleste lande betaler du for hver pose, du får, når du handler.

Der er ingen generelle restriktioner på indførelsen af kød og mælkeprodukter ved indrejse i et andet EU-land. Undgå imidlertid at indføre fødevarer, der indeholder kød, mælk eller mejeri­produkter, ind i EU fra lande uden for EU, da disse fødevarer kan være bærere af farlige patogener, der spreder sygdomme, såsom mund- og klovesyge og afrikansk svinepest, blandt europæiske dyrehold. Det er dog tilladt at medbringe små mængder til eget forbrug fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.
https://europa.eu/!Xk3b4X

HJÆLP TIL FORBRUGERNE

HJÆLP TIL FORBRUGERNE

Som forbruger er du garanteret en retfærdig behandling, produkter, der lever op til acceptable standarder, og ret til klageadgang, hvis noget går galt, uanset hvor i EU du befinder dig.

Vær bevidst om, hvad du spiser

Takket være strenge regler vedrørende produktion, forarbejdning og salg af fødevarer er du sikret de højeste standarder for fødevaresikkerhed. Regler om fødevaremærkning betyder klarere, mere omfattende og præcise oplysninger om indholdet i fødevarer.

Vær bevidst om, hvad du køber

Du er beskyttet mod en lang række former for urimelig handelspraksis både online og i forretninger. Forhåndsafkrydsede felter på websites er forbudt, så man ikke utilsigtet betaler for f.eks. rejseforsikring, når man køber en flybillet på nettet.

Sammenlign priser

Den fulde pris inklusive moms og enhedsprisen, dvs. prisen pr. kilo eller pr. liter, skal være tydeligt angivet på alle salgsvarer. Når du bestiller hotel eller flybillet på nettet, skal den samlede pris, inklusive afgifter og skatter, fremgå allerede i begyndelsen af bookingprocessen.

Løs alle problemer

I Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre kan du få praktiske oplysninger om dine EU-rettigheder som forbruger samt råd og bistand ved klager eller tvister hen over grænserne. Du kan få praktisk hjælp og information under rejsen med denne app (tilgængelig på 25 sprog):
https://www.europe-consommateurs.eu/en/publications/ecc-net-travel-app/

Kig efter mærket

Med EU-miljømærket kan du finde miljøvenlige produkter, hoteller, vandrerhjem og campingpladser.

Dette logo hjælper dig med at finde økologiske produkter.

SELVE REJSEN

REJSE MED BIL

Kørekort

Et gyldigt kørekort fra et EU-land gælder overalt i EU og i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Alle nye kørekort udstedes som et plastikkort og i et standardiseret europæisk format. I de fleste lande skal du ud over et gyldigt kørekort også have bilens registreringsattest med.

Personer med kørekort udstedt uden for EU bør undersøge, om der kræves et internationalt kørekort i de EU-lande, de besøger — navnlig hvis de planlægger at besøge Cypern, Irland, Malta og Spanien.

Bilforsikring

Når du rejser i EU, vil din bilforsikring automatisk yde dækning for skader påført andre på grund af en bilulykke (ansvarsforsikring). Hvis du i dit hjemland har en forsikring med en bredere dækning, kan den også dække ved rejse i udlandet, men du bør inden afrejsen undersøge, i hvilke lande og hvor længe den er gyldig.

Du kan få udleveret en europæisk ulykkeserklæring på nettet eller fra dit forsikringsselskab. Det er et standarddokument, der foreligger på flere forskellige sprog, og som gør det lettere at anmelde en skade på stedet, hvis du er ude for en ulykke i udlandet.

Når du rejser inden for EU med en ansvarsforsikring udstedt i et land uden for EU, kan du få brug for et grønt kort, eller du skal muligvis tegne en grænseforsikring. Reglerne kan variere afhængigt af hvilket land, der udsteder politikken, så tjek på forhånd.

Vejafgifter og vignetter

Mange lande kræver betaling for brugen af deres veje i form af bompenge (afstandsbaseret) eller »vignetter« (tidsbaseret). EU overvåger disse afgiftsordninger for at sikre, at de er forholdsmæssige og ikke virker diskriminerende over for bilister, der ikke har bopæl i landet, eller over for lejlighedsvise brugere.

Færdselssikkerhed

I alle EU-lande er det obligatorisk at bruge sikkerhedssele i alle køretøjer, som er udstyret med dem. Børn skal være sikkert fastspændt.

Bruger man mobiltelefonen, mens man kører, er risikoen for en ulykke meget større. Derfor er dette forbudt i alle EU-lande og i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, undtagen hvis man bruger håndfri sæt.

Hvor hurtigt må man køre i Spanien? Skal jeg bruge cykelhjelm i Sverige? Download den gratis app »Rejser til udlandet« med alle vigtige regler om trafiksikkerhed:

https://europa.eu/!PKTnWh

Den højst tilladte promille er på mellem 0 og 0,8 (afhængigt af landet). Bilister, der kører for hurtigt eller i spirituspåvirket tilstand, kan spores på grundlag af forbedret udveksling af information over grænserne.

Husk, at man i Cypern, Irland og Malta kører i venstre side af vejen, og at man i nogle lande (f.eks. Belgien, Frankrig, Holland og Portugal) normalt har højre vigepligt.


Elbiler

Med standardiserede stik i hele EU vil du som fører af et elektrisk køretøj kunne oplade din bil i et hvilket som helst andet EU-land på samme måde som i dit hjemland.

Se kortet over, hvor ladestanderne befinder sig:
https://europa.eu/!QrGqGg

Busser

EU forbedrer løbende sikkerhedsstandarderne for buspassagerer, f.eks. via de nye, strengere regler for brug af brandhæmmende materialer i køretøjer. Hvis bussen er udstyret med sikkerhedsseler, er det i hele EU obligatorisk at bruge dem.

Cykel

Hvorfor ikke udforske Europa på cykel? EuroVelo, det europæiske cykelrutenetværk, forbinder hele kontinentet og nogle af dets hovedattraktioner med 17 langdistancecykelruter, der dækker over 90 000 km. Du kan nyde Europas byer på din egen cykel eller ved at bruge et af de mange selvbetjente cykeludlejningssystemer, hvoraf nogle er medfinansieret af EU.
https://en.eurovelo.com

REJSE MED FLY

Det indre marked for lufttransport i EU, der blev oprettet for 30 år siden, har medført lavere priser og et større udvalg af flyselskaber, afgange og ekstra service til passagererne.

Europas luftfartssikkerhed er blandt de højeste i verden. For at forbedre sikkerheden yderligere skal luftfartsselskaber fra lande uden for EU have en tilladelse, der bekræfter, at de overholder internationale sikkerhedsstandarder. Deres fly kan desuden blive inspiceret i Europa, og de får forbud mod at flyve i europæisk luftrum, hvis det konstateres, at de ikke er sikre eller ikke overvåges tilstrækkeligt af deres myndigheder.

Der er fastsat fælles EU-regler om sikkerhedskontrol af passagerer, håndbagage og indskrevet bagage for alle flyvninger, der afgår fra EU-lufthavne. Der er restriktioner for væsker, der kan tages med i håndbagagen, samt en fælles liste over genstande, der ikke må medtages hverken i håndbagagen eller i den indskrevne bagage.

REJSE MED TOG

Tog er fortsat en af de sikreste og mest populære transportformer i Europa og spiller en vigtig rolle for EU’s ambition om at være klimaneutral senest i 2050. EU har mere end 200 000 km jernbane. Der er allerede ca. 9 000 km højhastighedsspor på vigtige ruter såsom Paris-Bruxelles-Amsterdam-Köln, Milano-Rom samt Barcelona-Madrid, og der anlægges løbende flere strækninger. EU arbejder på at udbrede togtransport over lange afstande og på tværs af grænserne. Målet er at fordoble højhastighedstogtrafikken inden 2030 og at tredoble den inden 2050.
https://europa.eu/!Rgg9JF

REJSE TIL SØS

De mange vigtige søruter mellem EU’s havne tilbyder regelmæssige forbindelser af høj kvalitet som et alternativ til eller i kombination med bil, fly eller tog. Derudover er der ca. 42 000 km sejlbare floder, kanaler og søer.

Kort

Kort

TIDSZONER

TIDSZONER

DINE RETTIGHEDER

DINE RETTIGHEDER

EU er det eneste område i verden, hvor man er beskyttet af et komplet sæt passagerrettigheder, uanset om man rejser med fly, tog, bus eller skib. Passagerer i EU har krav på nøjagtig, rettidig og lettilgængelig information, hjælp i tilfælde af transport­forstyrrelser samt ret til under visse omstændigheder at få erstatning ved aflysninger eller længerevarende forsinkelser.

Download app’en og se dine rettigheder, samt hvordan du kan gøre dem gældende:
https://europa.eu/!wnbPNc

Desuden beskytter EU’s regler rejsende, som køber pakkerejser eller en kombination af mindst to typer rejseydelser (såsom fly og hotel eller biludlejning) gennem samme onlinebestillingsside eller indbyrdes forbundne sider.

Inden afrejsen: Du har inden afrejsen krav på klar information om din rejsepakke (herunder rejsemål, en liste over omfattede tjenester samt et alarmnummer). Du har også ret til at blive oplyst om dine rettigheder — f.eks. har du øgede rettigheder i tilfælde af aflysning, eller hvis rejsearrangøren går konkurs.

På rejsedestinationen: Hvis du kommer i vanskeligheder på din rejsedestination, har du ret til bistand, herunder oplysninger om sundhedstjenester og konsulær bistand.

https://europa.eu/!xdmFCj

Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet

Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet har ret til gratis assistance i lufthavne, på togstationer, i havne og på bestemte busterminaler samt om bord på fly, tog, skibe og busser. Giv transportselskabet og terminaloperatøren besked om eventuelle særlige behov, når du bestiller rejsen, når du køber en billet på forhånd, eller mindst 48 timer før du rejser (36 timer for rejser med bus).
https://europa.eu/!Ycf9YQ

Hvis du rejser i bil og har et parkeringskort for personer med handicap i dit hjemland, kan du benytte parkeringsfaciliteterne for personer med handicap i andre EU-lande. Tjek på forhånd, hvilke lokale forhold der gælder i det land, du besøger.
https://europa.eu/!ncwc6K

Klagemuligheder

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret under rejsen, og du ønsker at søge erstatning, bør du indgive en klage til transportøren eller terminaloperatøren eller det nationale kontrolorgan for den transportform, du har benyttet. Du kan finde det relevante kontrolorgan på:
https://europa.eu/!gXnmJF

Ring til Europe Direct på gratisnummeret 00 800 6 7 8 9 10 11 og få flere oplysninger.

DIT HELBRED

DIT HELBRED

Adgang til lægehjælp

Som EU-borger har du, hvis du bliver syg under et midlertidigt besøg i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, ret til sundhedspleje på samme vilkår som de personer, der er forsikret dér (gratis i nogle lande).

Husk at tage det europæiske sygesikringskort med på rejsen! Kortet, som er gratis, fås normalt igennem den nationale sygesikring og er bevis på, at du er forsikret i et af de ovennævnte lande. Hvis du skal betale for behandlingen, skal du gemme alle regninger, recepter og kvitteringer, så du kan anmode om refusion i det land, du besøger, eller efter hjemkomsten.

Se, hvordan du ansøger om et kort: https://europa.eu/!QNyNv8

Rejseforsikring

Det europæiske sygesikringskort er ikke en erstatning for en rejseforsikring, idet det ikke dækker udgifter som f.eks. hjemtransport eller bjergredning på skisportssteder. Derfor kan det være en god idé at tegne en rejseforsikring, der dækker sådanne risici.

Medicin

En recept fra din læge er gyldig i alle EU-lande, men du bør sikre dig, at den ordinerede medicin er godkendt til salg og kan fås i det land, du besøger. Sørg for, at din recept indeholder alle de relevante oplysninger om dig, den ordinerende læge og det ordinerede lægemiddel.

Med e-recepter er det nu muligt for rejsende at få udleveret lægemidler, der er udskrevet elektronisk af deres egen læge, på apoteker i visse andre EU-lande, og læger vil snart kunne få elektronisk adgang til vigtige patientoplysninger på deres eget sprog.
Se efter, om disse tjenester er indført i det land, du skal besøge: https://europa.eu/!cCw3PD

Vaccinationer

Der er ingen generelle krav om vaccination i EU. Der findes dog krav eller anbefalinger for nogle EU-landes oversøiske områder. Spørg din læge, inden du rejser.

Badevand

Mere end 95 % af EU’s badesteder opfylder mindstekravene til vandkvaliteten, og næsten 85 % opfylder endda de strengere krav, der giver ret til betegnelsen »udmærket«.

Brug det interaktive kort til at tjekke vandkvaliteten i det land, du skal besøge: https://europa.eu/!43mRgX

HOLD KONTAKTEN

HOLD KONTAKTEN

Mobiltelefon

EU-abonnenter kan på rejser i EU bruge deres mobiltelefon præcis som derhjemme uden at skulle betale ekstra gebyrer. I 2022 blev »roam-som-hjemme«-reglerne, som også gælder i Island, Liechtenstein og Norge, forlænget med yderligere 10 år. Hvis du planlægger at opholde dig i et andet EU-land i nogle måneder, bør du derfor undersøge din operatørs politik om rimeligt forbrug.
https://europa.eu/!yVXKrg

Du kan også nyde dine onlineabonnementer på film, sportsbegivenheder, e-bøger, computerspil og musiktjenester uden ekstra gebyrer eller begrænsninger.
https://europa.eu/!bby4Pd

Wi-fi

Der er nu større adgang til gratis internet, idet der med støtte fra EU er blevet etableret wi-fi-hotspots i tusindvis af lokalsamfund rundt om i Europa. Du kan gå på nettet gratis på de biblioteker, pladser, museer, parker og andre offentlige steder, hvor du ser WiFi4EU-symbolet.

Send et postkort!

Frimærker kan kun bruges i det land, hvor de købes.

Elstik

Stort set alle EU-lande anvender stik med to ben, men Cypern, Irland og Malta anvender stik med tre ben. Sørg for at medbringe en adapter, når du besøger disse lande.

TING AT TAGE SIG TIL

TING AT TAGE SIG TIL

Find gode råd og information om, hvad du kan se og opleve på (visiteurope.com), som er et websted om turistmål rundt omkring i Europa, eller webstederne for de enkelte EU-landes officielle turistkontorer.

Østrigaustria.info/dk
Belgienvisitflanders.com
visitwallonia.com
Bulgarienbulgariatravel.org
Cypernvisitcyprus.com
Tjekkietvisitczechrepublic.com/da-DK
Tysklandgermany.travel
Danmarkvisitdenmark.dk
Spanienspain.info
Estlandvisitestonia.com
Frankrigfrance.fr/da
Finlandvisitfinland.com
Grækenlandvisitgreece.gr
Ungarnvisithungary.com
Kroatiencroatia.hr/en-GB
Italienitalia.it/en
Irlanddiscoverireland.ie
Luxembourgvisitluxembourg.com
Litauenlithuania.travel/en
Letlandlatvia.travel/en
Maltavisitmalta.com
Nederlandeneholland.com
Portugalvisitportugal.com
Polenpolen.travel/dk
Rumænienromania.travel/en
Sverigevisitsweden.com
Slovakietslovakia.travel/en
Slovenienslovenia.info

EU yder hvert år støtte til mange kulturelle projekter og arrangementer i hele Europa — herunder navnlig ved at udpege europæiske kulturhovedstæder, hvis formål er at fremhæve Europas kulturelle mangfoldighed.

ECOC-logo

2023

Elefsina (Grækenland)
Timișoara (Rumænien)
Veszprém (Ungarn)
https://europa.eu/!QRvqpN

Pafos (Cypern) og Sevilla (Spanien) er »European Capitals of Smart Tourism« i 2023.
https://europa.eu/!qJFkR3

Europa-Kommissionen støtter EU-landene i at belønne nye utraditionelle og bæredygtige turistdestinationer i Europa gennem prisen til fremragende turistmål i Europa.
https://europa.eu/!qNkKKP

Unge rejsende

Siden 2018 har EU givet 18-årige europæere chancen for at rejse gratis rundt i Europa i op til en måned og opdage vores rige kulturarv. Over 200 000 unge har indtil nu fået et DiscoverEU-rejsekort. Det giver unge rejsende mulighed for at komme i kontakt med hinanden gennem organiserede møder og deltage i et spændende aktivitetsprogram. Alle DiscoverEU-rejsende modtager ud over deres rejsekort også et rabatkort og kan drage fordel af over 40 000 rabatter på kulturelle arrangementer, indkvartering, uddannelse, tjenesteydelser og produkter i over 30 lande i hele Europa.
https://youth.europa.eu/discovereu_da

KÆLEDYR

Det er nemt at tage sin hund, kat eller fritte med på rejsen takket være EU’s kæledyrspas, som fås hos dyrlægen. Passet er obligatorisk for alle hunde, katte og fritter, som derudover til identifikationsformål skal bære en mikrochip eller en tydelig tatovering, der er lavet inden juli 2011. Dyrene skal være vaccineret mod rabies, og deres oplysninger skal være indskrevet i deres kæledyrspas. Vaccinationen skal udføres efter tatoveringen eller indsættelsen af mikrochippen.

Alle hunde skal have behandling mod bændelorm af en dyrlæge inden indrejse i Finland, Irland og på Malta. Behandlingsoplysningerne skal indskrives i kæledyrspasset, og hunden kan rejse 1 til 5 dage efter behandlingen. Læs mere på:
https://europa.eu/!wjQNvM

I NØDSTILFÆLDE

I NØDSTILFÆLDE

Det fælles europæiske alarmnummer: 112

Nummeret til alarmcentralen er 112 i alle EU-lande, uanset om du ringer fra en fastnet- eller mobiltelefon. Opkaldet er gratis.

Tyveri skal altid anmeldes til det lokale politi. Du har brug for en politirapport, hvis du vil fremsætte krav over for forsikrings­selskabet eller krav om erstatning. Hvis du får dit pas eller ID-kort stjålet, skal det anmeldes til dit hjemlands konsulat eller ambassade og til politiet.

Hvis du er uden for EU og har brug for hjælp, kan du søge hjælp fra et hvilket som helst andet EU-lands ambassade eller konsulat, hvis dit eget land ikke er repræsenteret.
https://europa.eu/!KWdxH7

SÅDAN KONTAKTER DU EU

SÅDAN KONTAKTER DU EU

PERSONLIGT

Der findes flere hundrede EU-centre. Find dit nærmeste center online på:
european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_da


PR. TELEFON ELLER SKRIFTLIGT

Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

ONLINE

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website:
european-union.europa.eu/index_da


EU-PUBLIKATIONER

Du kan se eller bestille EU-publikationer på op.europa.eu/da/web/general-publications/publications. Du kan få flere eksemplarer af gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale dokumentationscenter: european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_da.


EU-RET OG RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex:
eur-lex.europa.eu.

ÅBNE DATA FRA EU

Portalen data.europa.eu giver adgang til åbne datasæt fra EU’s institutioner, organer og agenturer. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål. Portalen giver også adgang til et væld af datasæt fra europæiske lande.

Om

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikation
Redaktion og målrettet kommunikation
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Kontakt: COMM-A2@ec.europa.eu

Manuskript afsluttet i april 2023.

Dette dokument bør ikke betragtes som repræsentativt for Europa-Kommissionens officielle holdning.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2023

© Den Europæiske Union, 2023

Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter gennemføres i henhold til Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Medmindre andet er angivet, er videreanvendelse af dette dokument tilladt under en Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)-licens (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.

Illustrationer: © Den Europæiske Union, © iStock

Har du kunnet bruge denne brochure? Fortæl os om det: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

På webstedet »Dit Europa« finder du mere information om dine rettigheder, når du bor, arbejder og rejser i EU: ec.europa.eu/youreurope

DETALJERET

Print ISBN 978-92-76-55318-2 doi:10.2775/883946 NA-09-22-383-DA-C
PDF ISBN 978-92-76-55487-5 doi:10.2775/743550 NA-09-22-383-DA-N
HTML ISBN 978-92-76-55286-4 doi:10.2775/390312 NA-09-22-383-DA-Q