Rejser i EU under coronapandemien

Det har været vanskeligt at rejse i de seneste år på grund af covid-19-pandemien, men udbredelsen af vaccination og udrulningen af EU's digitale covidcertifikat har bidraget til at gøre tingene lettere.

Et flertal af EU-landene har ophævet de fleste rejse- og sundhedskrav, men der opstår fortsat nye varianter af coronavirusset. En genopblussen af covid-19 kan gøre det nødvendigt for EU-landene at (gen-) indføre visse rejse- eller sundhedskrav.

På platformen Re-open EU finder du de seneste informationer fra EU-landene og de associerede Schengenlande om rejserestriktioner og forholdsregler vedrørende folkesundhed og sikkerhed. Den er tilgængelig både som website og som mobilapp.

Ordningen med EU's digitale covidcertifikat scheme er blevet forlænget indtil 30. juni 2023. Det er de enkelte landes sundhedsmyndigheder, som er ansvarlige for at udstede certifikatet, og det kan kræves, at rejsende fremviser det som bevis for vaccination, test eller restitution efter covid-19.

Læs mere:
Rejser til og fra EU
Passagerrettigheder

Med mange tusinde års historie, en rig kulturarv og smukke landskaber rummer Europa nogle af verdens mest populære rejsemål. Som rejsende kan du opleve Europa i sin fulde udstrækning, fra bjergkæder til sandstrande og fra det maleriske landskab til kosmopolitiske byer fulde af museer og kunstgallerier. Med EU er det nu også blevet endnu lettere at udforske det hele.

Du kan f.eks. rejse til 26 europæiske lande uden at skulle vise pas, og du kan frit tage din hund eller kat med. Du har let adgang til at blive behandlet, hvis du bliver syg undervejs, og med euroen har du nemmere ved at sammenligne priser og finde gode tilbud. Du kan bruge din mobiltelefon ude som hjemme uden ekstra gebyrer, og du kan nu også tage dine onlineabonnementer med dig.

Europa tiltrækker millioner af besøgende udefra, men europæerne elsker også selv at udforske regionens mange byer og lande.

I dag er det lige så let for europæere at rejse rundt i EU som i deres eget land. Afskaffelsen af de fleste paskontroller og brugen af euroen som fælles valuta i 19 EU-lande har gjort det meget lettere at rejse. Oprettelsen af det indre marked med fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og penge har resulteret i flere valgmuligheder og lavere priser.

Ligeledes med en ny type rejsekort kan flere og flere unge europæere nu lære deres kontinent at kende og nyde dets rige kulturarv gratis.

EU består af 27 lande. Det Forenede Kongerige forlod EU den 31. januar 2020. Ifølge »udtrædelsesaftalen« mellem EU og Det Forenede Kongerige finder EU-retten stadig anvendelse i Det Forenede Kongerige indtil udløbet af den overgangsperiode, der varer indtil den 31. december 2020, medmindre den forlænges. Indtil den 31. december 2020 vil der således ingen ændringer være for rejsende til og fra EU og Det Forenede Kongerige.

Se mere om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_20_104.

HVILKE DOKUMENTER HAR DU BRUG FOR?

FOR EU-BORGERE

Pas eller identitetskort

Børn skal have deres eget pas eller ID-kort.

Du har ikke brug for visum, når du rejser inden for EU.

Som et resultat af Schengenreglerne, der er en del af EU-retten, har de fleste EU-lande ophævet grænsekontrollen.

Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz deltager også i Schengensamarbejdet, selv om de ikke er med i EU. Det betyder f.eks., at du kan tage på skiferie i Schweiz uden at skulle vise dit pas, når du krydser grænsen.

Der kan undtagelsesvis indføres grænsekontrol ved de indre grænser i et begrænset tidsrum, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den indre sikkerhed.

Når du rejser til eller vender hjem fra et EU-land, der ikke er med i Schengensamarbejdet, skal du fremvise gyldigt pas eller ID-kort.

Alle, herunder EU-borgere, der krydser EU’s ydre grænser (f.eks. ved indrejse i EU fra et land uden for Den Europæiske Union eller uden for Schengenområdet) kontrolleres nu systematisk i databaser.

Du skal have pas eller ID-kort med, når du rejser i EU, da du kan få brug for det til identifikation eller af sikkerhedsmæssige årsager. Vær opmærksom på, at kun dokumentation udstedt af de nationale myndigheder er gyldig.

Før du rejser uden for EU, bør du undersøge, hvilke dokumenter der kræves i det land, du vil rejse til. Læs mere på:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_da.htm.

FOR IKKE-EU-BORGERE

Bemærk: Borgere fra Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz behandles lige som EU-borgere ved indrejse i et EU-land, da de fire lande er en del af Schengenområdet.

Pas

Du skal medbringe et gyldigt pas.

Visum

Borgere fra mere end 60 lande og territorier behøver ikke visum til ophold i EU på op til 90 dage. Listen over lande, hvis statsborgere skal have visum for at rejse til Irland, afviger en smule fra de øvrige EU-landes.

Du kan søge om visum på konsulatet eller ambassaden for det EU-land, du har tænkt dig at besøge (eller som er dit primære rejsemål). Hvis du har et Schengenvisum, kan du rejse til alle Schengenlandene. Hvis du har et gyldigt visum til længerevarende ophold eller en gyldig opholdstilladelse fra et af Schengenlandene, kan du opholde dig i op til 90 dage i andre Schengenlande. Hvis du vil rejse til et EU-land, der ikke er med i Schengensamarbejdet, skal du i visse tilfælde have et nationalt visum. Du kan læse mere her:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_da.htm

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en.

SELVE REJSEN

REJSE MED BIL

Kørekort

Et gyldigt kørekort fra et EU-land gælder overalt i EU samt i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Alle nye kørekort udstedes nu som et plastikkort og i et standardiseret europæisk format. I de fleste lande skal du ud over et gyldigt kørekort også medbringe bilens registreringsattest.

Personer med kørekort udstedt uden for EU bør undersøge, om der kræves et internationalt kørekort i de EU-lande, de besøger — navnlig hvis de planlægger at besøge Irland, Cypern, Malta og Spanien.

Bilforsikring

Når du rejser i EU, vil din bilforsikring automatisk yde den minimumsdækning (ansvarsforsikring), der kræves ifølge loven. Det gælder også i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Hvis du i dit hjemland har en forsikring med en bredere dækning, dækker den også ofte ved rejse i udlandet, men du bør inden afrejsen undersøge, i hvilke lande og hvor længe den er gyldig.

Du kan få udleveret en europæisk ulykkeserklæring på nettet eller fra dit forsikringsselskab. Det er et standarddokument, der foreligger på flere forskellige sprog, og som gør det lettere at anmelde en skade på stedet, hvis du er ude for en ulykke i udlandet.

Det grønne forsikringskort er strengt taget ikke nødvendigt, når du rejser inden for EU, men det er et internationalt anerkendt bevis for ansvarsforsikring. Hvis du ikke har det grønne kort med, bør du medbringe forsikringspolicen.

Vejafgifter og vignetter

Mange lande kræver betaling for brugen af deres veje i form af bompenge (afstandsbaseret) eller »vignetter« (tidsbaseret). EU overvåger disse afgiftsordninger for at sikre, at de er forholdsmæssige og ikke virker diskriminerende over for bilister, der ikke har bopæl i landet, eller over for lejlighedsvise brugere.

Færdselssikkerhed

I alle EU-lande er det obligatorisk at bruge sikkerhedssele i alle køretøjer, som er udstyret med dem. Børn skal være sikkert fastspændt.

Bruger man mobiltelefonen, mens man kører, er risikoen for en ulykke meget større. Derfor er dette forbudt i alle EU-lande samt i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, undtagen hvis man bruger håndfri sæt.

Den højst tilladte promille er på mellem 0 og 0,8 (afhængigt af landet). Bilister, der kører for hurtigt eller i spirituspåvirket tilstand, kan spores takket være forbedret udveksling af information over grænserne.

Husk, at man i Cypern, Irland og Malta kører i venstre side af vejen, og at man i nogle lande (f.eks. Belgien, Frankrig, Holland og Portugal) normalt har højre vigepligt.

Hvor hurtigt må man køre i Spanien? Skal jeg bruge cykelhjelm i Sverige? Download den gratis app »Rejser til udlandet« med alle vigtige regler om trafiksikkerhed: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_da.htm.

Elbiler

Rundt om i Europa er der over 150 000 ladestandere til elektriske køretøjer, og EU er med til at øge dette antal betydeligt i fremtiden. Med standardiserede stik i hele EU vil du som fører af et elektrisk køretøj kunne oplade din bil i et hvilket som helst andet EU-land på samme måde som i dit hjemland. Se kortet over, hvor ladestanderne befinder sig: https://www.eafo.eu.

Busser

EU forbedrer løbende sikkerhedsstandarderne for buspassagerer, f.eks. via de nye, strengere regler for brug af brandhæmmende materialer i køretøjer. Hvis bussen er udstyret med sikkerhedsseler, er det i hele EU obligatorisk at bruge dem.

Cykelferie

Hvorfor ikke udforske Europa på cykel? EuroVelo, det europæiske cykelrutenetværk, forbinder hele kontinentet og nogle af dets hovedattraktioner med 16 langdistancecykelruter, der dækker over 70 000 km. Kom rundt i Europas byer ved at bruge et af flere hundrede selvbetjente cykeludlejningssystemer, hvoraf nogle er medfinansieret af EU. www.en.eurovelo.com.

REJSE MED FLY

Det indre marked for lufttransport i EU, der blev oprettet for over 25 år siden, har medført lavere priser og et større udvalg af flyselskaber, afgange og ekstra service til passagererne.

Europas luftfartssikkerhed er blandt de højeste i verden. For at forbedre sikkerheden yderligere skal luftfartsselskaber fra lande uden for EU have en tilladelse, der bekræfter, at de overholder internationale sikkerhedsstandarder. Deres fly kan desuden blive inspiceret i Europa, og de får forbud mod at flyve i europæisk luftrum, hvis det konstateres, at de ikke er sikre eller ikke overvåges tilstrækkeligt af deres myndigheder.

Der er fastsat fælles EU-regler om sikkerhedskontrol af passagerer, håndbagage og indskrevet bagage for alle flyvninger, der afgår fra EU-lufthavne. Der er restriktioner for væsker, der kan tages med i håndbagagen, samt en fælles liste over genstande, der ikke må medtages hverken i håndbagagen eller i den indskrevne bagage.

REJSE MED TOG

Tog er fortsat en af de sikreste og mest populære transportformer i Europa. EU har mere end 220 000 km jernbane. Der er ca. 8 000 km højhastighedsspor på vigtige ruter såsom Paris-Bruxelles-Amsterdam-Köln, Milano-Rom samt Barcelona-Madrid, og der anlægges løbende flere strækninger.

TIL SØS

De mange vigtige søruter mellem EU-landene tilbyder regelmæssige forbindelser af høj kvalitet som et alternativ til eller i kombination med bil, fly eller tog. EU er gået foran med hensyn til at forbedre sikkerheden til søs og arbejde for høje standarder. I begyndelsen af 2018 trådte der nye regler i kraft, som forbedrer sikkerheden for skibe, der medfører passagerer i EU-farvande.

KORT

TIDSZONER

PENGE

Euroen

Euroen (€) anvendes i øjeblikket af omkring tre fjerdedele af EU-borgerne, dvs. mere end 340 millioner mennesker i 19 EU-lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig (se kortet).

Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten bruger efter aftale med EU euroen som deres nationale valuta. Euroen bruges derudover som reel valuta i en række lande og områder, bl.a. i Kosovo og Montenegro.

I europæiske lande uden for euroområdet accepterer mange hoteller, forretninger og restauranter, især i turistområder, betaling både i euro og den nationale valuta, selv om de ikke er forpligtet til det.

Kort og kontanter

Inden for euroområdet koster grænseoverskridende betalinger i euro, herunder kontanthævninger i pengeautomater samt kortbetalinger, det samme som i dit hjemland. Siden den 15. december 2019 har alle, der bor i et EU-land uden for euroområdet, nydt godt af de samme fordele, men kan stadig opleve at blive opkrævet et vekselgebyr.

Der er også for nylig indført nye regler, der øger betalingssikkerheden og forbyder brugergebyrer på forbrugerens kredit- og betalingskort. Fra den 19. april 2020 vil du også let kunne kontrollere og sammenligne vekselgebyrer, når du betaler med kort i udlandet eller hæver kontanter.

Sørg for at spærre ethvert mistet eller stjålet bankkort med det samme ved at kontakte udstederen. Skriv det nummer ned, du skal ringe til, inden du rejser.

Hvis du er i besiddelse af 10 000 EUR eller mere i kontanter (eller det tilsvarende beløb i en anden valuta) ved ind- og udrejse i EU, skal det oplyses til toldmyndighederne.

Visse banker opkræver meget høje gebyrer for at indløse en check fra et andet EU-land. I mange lande accepterer man ikke længere checks som betalingsmiddel.

INDKØB

INDEN FOR EU

Du kan købe og medbringe, lige så meget du vil, når du rejser mellem EU-lande. Men det skal være til dit eget personlige brug og ikke til videresalg. Afgifter (moms og punktafgifter) er allerede indregnet i prisen, og du skal ikke betale yderligere afgifter i noget andet EU-land.

Der gælder dog særlige regler for produkter, der er belagt med punktafgift, f.eks. alkohol og tobaksvarer. Hvert land kan fastsætte vejledende mængder, der angiver, hvad der anses for at være til eget brug. Hvis du medbringer større mængder, kan du blive bedt om at bevise, at varerne kun er til eget brug. Landene kan dog ikke fastsætte vejledende mængder, der er lavere end følgende:

INDREJSE I EU

Ved indrejse i EU fra lande uden for EU kan du told- og afgiftsfrit medbringe varer til eget brug inden for nedenstående begrænsninger. Det samme gælder, når du kommer fra områder, som ikke er omfattet af EU’s moms- og punktafgiftsregler.

Afhængigt af landet findes der øvre eller nedre grænser for den mængde tobak, du må indføre i EU, så husk at undersøge toldreglerne for det EU-land, du besøger.

(*) Hver af disse mængder udgør 100 % af den samlede tilladte mængde tobaksvarer. Du må godt kombinere disse mængder, men den samlede mængde må ikke overstige den samlede tilladte mængde. Eksempel: 100 cigaretter (50 % af den tilladte mængde) + 50 cigarillos (50 % af den tilladte mængde) = 100 % af den samlede tilladte mængde.

(**) For spiritus, hedvin og mousserende vin udgør hver af disse mængder 100 % af den samlede tilladte mængde, som du selv kan fordele. Du kan f.eks. indføre en halv liter spiritus og 1 liter hedvin, som hver især svarer til halvdelen af den tilladte mængde.

Disse tilladte mængder spiritus og tobak gælder ikke for rejsende under 17 år.

Hvis du rejser til og fra et EU-land via et land uden for EU (f.eks. Schweiz), skal du også undersøge dette lands toldregler.

Andre varer, herunder parfume

  • en værdi af højst 430 EUR for rejsende med fly eller skib
  • en værdi af højst 300 EUR for andre rejsende.

Nogle EU-lande har en lavere grænse for rejsende under 15 år, men den må ikke være under 150 EUR.

Fødevarer

Der er ingen generelle restriktioner på indførelsen af kød og mælkeprodukter ved indrejse i et andet EU-land. Undgå imidlertid at indføre fødevarer, der indeholder kød, mælk eller mejeriprodukter, ind i EU fra lande uden for EU, da disse fødevarer kan være bærere af farlige patogener, der spreder sygdomme, såsom mund- og klovesyge og afrikansk svinepest, blandt europæiske dyrehold. Det er dog tilladt at medbringe små mængder til eget forbrug fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Læs mere på:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_da.htm

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Husk at medbringe en taske, når du går på indkøb. EU-reglerne bidrager til at mindske forbruget af tynde plastposer, som øger affaldsmængden og skader miljøet. I de fleste lande betaler du for hver pose, du får, når du handler.

HJÆLP TIL FORBRUGERNE

Som forbruger er du garanteret en retfærdig behandling, produkter, der lever op til acceptable standarder, og ret til klageadgang, hvis noget går galt, uanset hvor i EU du befinder dig.

Vær bevidst om, hvad du spiser

Takket være strenge regler vedrørende produktion, forarbejdning og salg af fødevarer er du sikret de højeste standarder for fødevaresikkerhed. Regler om fødevaremærkning betyder klarere, mere omfattende og præcise oplysninger om indholdet i fødevarer.

Vær bevidst om, hvad du køber

Du er beskyttet mod en lang række former for urimelig handelspraksis både online og i forretninger. Forhåndsafkrydsede felter på websites er forbudt, så man ikke utilsigtet betaler for f.eks. rejseforsikring, når man køber en flybillet på nettet.

Sammenlign priser

Den fulde pris inklusive moms samt enhedsprisen, dvs. prisen pr. kilo eller pr. liter, skal være tydeligt angivet på alle salgsvarer. Når du bestiller en flybillet på nettet, skal billettens samlede pris, inklusive afgifter og skatter, fremgå allerede i begyndelsen af bestillingsprocessen.

Løs alle problemer

I Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net) kan du få praktiske oplysninger om dine EU-rettigheder som forbruger samt råd og bistand ved klager eller tvister hen over grænserne. Der findes et forbrugercenter i hvert EU-land samt i Norge og Island. ECC-Net har også en nyttig rejse-app med praktisk hjælp og oplysninger:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

Kig efter mærket

Med EU-miljømærket kan du finde miljøvenlige produkter, hoteller, vandrerhjem og campingpladser.

Dette logo hjælper dig med at finde økologiske produkter.

DINE RETTIGHEDER

EU er det eneste område i verden, hvor man er beskyttet af et komplet sæt passagerrettigheder, uanset om man rejser med fly, tog, bus eller skib. Passagerer i EU har krav på nøjagtig, rettidig og lettilgængelig information, hjælp i tilfælde af transportforstyrrelser samt ret til under visse omstændigheder at få erstatning ved aflysninger eller længerevarende forsinkelser.

Download app’en og se dine rettigheder, samt hvordan du kan gøre dem gældende: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_da.htm

Desuden beskytter EU’s regler rejsende, som køber pakkerejser eller en kombination af mindst to typer rejseydelser (såsom fly og hotel eller biludlejning) gennem samme onlinebestillingsside eller indbyrdes forbundne sider.

Inden afrejsen: Rejsende har inden afrejsen krav på klar information om deres rejsepakke (herunder rejsemål, en liste over omfattede tjenester samt et alarmnummer). De har ligeledes ret til at blive oplyst om deres rettigheder — f.eks. har du øgede rettigheder i tilfælde af aflysning, eller hvis rejsearrangøren går konkurs.

På rejsedestinationen: Rejsende, der kommer i vanskeligheder på deres rejsedestination, har ret til bistand, herunder oplysninger om sundhedstjenester og konsulær bistand.

Læs mere på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en

Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet

Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet har ret til gratis assistance i lufthavne, på togstationer, i havne og på bestemte busterminaler samt om bord på fly, tog, skibe og busser. Giv transportselskabet og terminaloperatøren besked om eventuelle særlige behov, når du bestiller rejsen, når du køber en billet på forhånd, eller mindst 48 timer før du rejser (36 timer for rejser med bus).

Læs mere på:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_da.htm

Hvis du rejser med bil og har et parkeringskort for handicappede i dit hjemland, kan du benytte dig af parkeringspladser for handicappede i andre EU-lande. Husk dog at undersøge de lokale betingelser herfor. Se efter symbolet med kørestolen.

Klagemuligheder

Hvis du føler, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret under rejsen, og du ønsker at klage, skal du først kontakte transportselskabet og terminaloperatøren. Såfremt de ikke overholder deres forpligtelser, kan du kontakte kontrolorganet for den transportform, du har benyttet, i dit hjemland.

Ring til Europe Direct på gratisnummeret 00 800 6 7 8 9 10 11 og få oplyst, hvor du skal henvende dig.

DIT HELBRED

Adgang til lægehjælp

Som EU-borger eller borger i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz har du ret til samme (i visse lande gratis) lægehjælp som borgerne på det sted, du befinder dig, hvis du pludselig bliver syg eller kommer ud for en ulykke under et midlertidigt ophold i et af disse lande.

Husk derfor at tage det europæiske sygesikringskort med på rejsen! Kortet, som er gratis, fås normalt igennem den nationale sygesikring og er bevis på, at du er forsikret i et af de ovennævnte lande. Hvis du skal betale for behandlingen, skal du gemme alle regninger, recepter og kvitteringer, så du kan anmode om refusion i det land, du besøger, eller efter hjemkomsten.

Se, hvordan du ansøger om et kort: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=da

Rejseforsikring

Det europæiske sygesikringskort erstatter ikke en rejseforsikring, eftersom det ikke dækker udgifter som f.eks. hjemtransport eller bjergredning på skisportssteder. Derfor kan det være en god idé at tegne en rejseforsikring, der dækker sådanne risici.

Medicin

En recept fra din læge er gyldig i alle EU-lande, men du bør sikre dig, at den ordinerede medicin er godkendt til salg og kan fås i det land, du besøger. Sørg for, at din recept indeholder alle de relevante oplysninger om dig, den ordinerende læge og det ordinerede lægemiddel.

Med e-recepter er det nu muligt for rejsende at få udleveret lægemidler, der er udskrevet elektronisk af deres egen læge, på apoteker i visse andre EU-lande, og læger vil snart kunne få elektronisk adgang til vigtige patientoplysninger på deres eget sprog.

Se efter, om disse tjenester er indført i det land, du skal besøge: https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_da

Vaccination

Der er ingen generelle krav om vaccination i EU. Der findes dog krav eller anbefalinger for nogle EU-landes oversøiske områder. Spørg din læge, inden du rejser.

Badevand

I 2018 opfyldte mere end 95 % af EU’s badesteder mindstekravene til vandkvaliteten, og 85 % opfyldte endda de strengere krav, der giver ret til betegnelsen »udmærket«. Brug det interaktive kort til at tjekke vandkvaliteten i det land, du skal besøge:

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water

HOLD KONTAKTEN

Mobiltelefon

Personer, der bor i EU, kan på rejser i EU bruge deres mobiltelefon præcis som derhjemme uden at skulle betale ekstra gebyrer. Det gælder også i Island, Liechtenstein og Norge (men ikke i Schweiz). Hvis du imidlertid har ubegrænset brug af data eller data til en meget lav pris i din indenlandske pakke, kan du få en stor, men ikke ubegrænset, mængde roamingdata i EU uden ekstra gebyrer. Bruger du mere end denne mængde roamingdata, kan dit mobilselskab begynde at opkræve et mindre ekstragebyr for roaming (højst 4,5 EUR/GB). Hvis du planlægger et flere måneder langt ophold i et andet EU-land, bør du derfor undersøge din operatørs politik om rimeligt forbrug vedrørende »roaming til hjemmetakst«.

Wi-fi

Der er nu større adgang til gratis internet, idet der med støtte fra EU er blevet etableret wi-fi-hotspots i ca. 8 000 lokalsamfund rundt om i Europa. Du kan gå på nettet gratis på de biblioteker, pladser, museer, parker og andre offentlige steder, hvor du ser WiFi4EU-symbolet.

Send et postkort!

Frimærker kan kun bruges i det land, hvor de købes.

Elstik

Stort set alle EU-lande anvender stik med to ben, men Cypern, Irland og Malta anvender stik med tre ben.

TING AT TAGE SIG TIL

Find gode råd og information om, hvad du kan se og opleve, på visiteurope.com, som er et websted om turistmål rundt omkring i Europa, eller på webstederne for de enkelte EU-landes officielle turistkontorer.

Østrig austria.info
Belgienvisitflanders.com
http://www.wallonia.be/en/visit
Bulgarienbulgariatravel.org/en
Cypernvisitcyprus.com
Tjekkietczechtourism.com
Tysklandgermany.travel
Danmarkvisitdenmark.com
Spanienspain.info/en/
Estlandvisitestonia.com
Frankrigint.rendezvousenfrance.com
Finlandvisitfinland.com
Grækenlandvisitgreece.gr
Ungarngotohungary.com
Kroatiencroatia.hr
Italienitalia.it/en
Irlanddiscoverireland.ie
Luxembourgvisitluxembourg.com
Litauenlithuania.travel/en/
Letlandlatvia.travel
Maltavisitmalta.com
Nederlandeneholland.com
Portugalvisitportugal.com
Polenpoland.travel
Rumænienromania.travel/en/
Sverigevisitsweden.com
Slovakietslovakia.travel
Slovenienslovenia.info

EU yder hvert år støtte til mange kulturelle projekter og arrangementer i hele Europa — herunder navnlig udpegelsen af europæiske kulturhovedstæder, hvis formål er at fremhæve Europas kulturelle mangfoldighed. EU står bag udstillinger og arrangementer, hvor man fejrer de udvalgte byers lokale kultur.

Den historiske by Rijeka, som også er hjemsted for Kroatiens vigtigste havn, og byen Galway, porten til Irlands smukke vestkyst, er de europæiske kulturhovedstæder i 2020. Læs mere om dem her: https://rijeka2020.eu/en https://galway2020.ie/en.

Den svenske by Göteborg og den spanske by Málaga er de europæiske hovedstæder for intelligent turisme i 2020. Læs mere om dem her: https://smarttourismcapital.eu/cities-2020-winners/

Takket være nye EU-regler har du nu fuld adgang til dine onlineabonnementer på film, sportsbegivenheder, e-bøger, computerspil og musiktjenester uden ekstra gebyrer eller begrænsninger, når du rejser i et andet EU-land. Det gælder også i Island, Liechtenstein og Norge.

Unge rejsende

Siden 2018 har EU givet 18-årige europæere chancen for i op til en måned at rejse gratis rundt i Europa og opdage vores rige kulturarv. Ca. 70 000 unge har indtil nu fået tildelt et rejsekort. Læs mere på: https://europa.eu/youth/discovereu_da

Unge europæere kan med det europæiske ungdomskort opnå mere end 70 000 rabatter på kulturelle arrangementer, overnatning, uddannelse, tjenester og produkter i 36 lande overalt i Europa. Kortet giver dig rabat i næsten hele EU, fra Rijksmuseum i Amsterdam, Disneyland i Paris eller Barcelonas Sagrada Familia til Cyperns, Maltas eller Grækenlands solbeskinnede kyster. Se alle rabatter på: https://www.eyca.org/discounts

KÆLEDYR

Det er nemt at tage sin hund, kat eller fritte med på rejsen takket være EU’s kæledyrspas, som fås hos dyrlægen. Passet er obligatorisk for alle hunde, katte og fritter, som derudover til identifikationsformål skal bære en mikrochip eller en tydelig tatovering, der er lavet inden juli 2011. Dyrene skal være vaccineret mod rabies, og deres oplysninger skal være indskrevet i deres kæledyrspas. Vaccinationen skal udføres efter tatoveringen eller indsættelsen af mikrochippen.

Alle hunde skal have behandling mod bændelorm af en dyrlæge inden indrejse i Finland, Irland og Malta. Behandlingsoplysningerne skal indskrives i kæledyrspasset, og hunden kan rejse én til fem dage efter behandlingen. Læs mere på:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

I NØDSTILFÆLDE

Det fælles europæiske alarmnummer: 112

Nummeret til alarmcentralen er 112 i alle EU-lande, uanset om du ringer fra en fastnet- eller mobiltelefon. Opkaldet er gratis.

Tyveri skal altid anmeldes til det lokale politi. Du har brug for en politirapport, hvis du vil fremsætte krav over for forsikringsselskabet eller krav om erstatning. Hvis du får dit pas eller ID-kort stjålet, skal det anmeldes til dit hjemlands konsulat eller ambassade samt til politiet.

Husk også, at hvis du under ophold uden for EU befinder dig i en krisesituation, bliver alvorligt syg eller mister dit pas, kan du anmode om konsulær bistand på stedet fra et andet EU-land, hvis dit eget land ikke har et lokalt konsulat.

SÅDAN KONTAKTER DU UNIONEN

PERSONLIGT

Der findes flere hundrede lokale informationscentre om EU over hele Europa. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

PR. TELEFON ELLER E-MAIL

Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

ONLINE

Du kan finde oplysninger om EU på alle EU’s officielle sprog inde på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-PUBLIKATIONER

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/en/publications. Du kan få flere eksemplarer af gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (besøg: https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-RETTEN OG RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ÅBNE DATA FRA EU

På EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/en/data) har du adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

Om

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Kommunikation
Redaktion og målrettet kommunikation
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Manuskript afsluttet i februar 2020
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for eventuelle følger af videreanvendelsen af denne publikation.
Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2020

© Den Europæiske Union, 2020

Politikken for videreanvendelse af Europa-Kommissionens dokumenter gennemføres i henhold til Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).

Medmindre andet er angivet, er videreanvendelse af dette dokument tilladt under en Creative Commons Kreditering 4.0 International (CC-BY 4.0)-licens (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt, med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra de respektive rettighedshavere.

Illustrationer: © Den Europæiske Union, © iStock

På webstedet »Dit Europa« finder du mere information om dine rettigheder, når du bor, arbejder og rejser i EU: ec.europa.eu/youreurope

DETALJERET

Print ISBN 978-92-76-18100-2 doi:10.2775/350725 NA-03-20-262-DA-C
PDF ISBN 978-92-76-18054-8 doi:10.2775/040275 NA-03-20-262-DA-N
HTML ISBN 978-92-76-18066-1 doi:10.2775/314742 NA-03-20-262-DA-Q