Cestovanie v Európe počas pandémie koronavírusu (COVID-19)

Cestovanie bolo v posledných rokoch z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zložité, ale rozsiahle očkovanie a zavedenie digitálneho COVID preukazu EÚ pomohli veci uľahčiť.

Cestovanie bolo v posledných rokoch z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zložité, ale rozsiahle očkovanie a zavedenie digitálneho COVID preukazu EÚ pomohli veci uľahčiť.

Platforma Re-open EU naďalej poskytuje najnovšie informácie od členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru o cestovných obmedzeniach a opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti. Je k dispozícii ako webové sídlo aj mobilná aplikácia.

Platnosť režimu digitálneho COVID preukazu EÚ bola predĺžená do 30. júna 2023. Za vydávanie preukazu, ktorý možno požadovať ako dôkaz o očkovaní, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia COVID-19 na účely cestovania, sú zodpovedné vnútroštátne zdravotnícke orgány.

Ďalšie informácie:
Cestovanie do a z EÚ
Práva cestujúcich

S tisícročnou históriou, bohatým kultúrnym dedičstvom a dych berúcou scenériou je Európa domovom niektorých najpopulárnejších turistických destinácií sveta. Turisti toho môžu veľa objavovať – od hôr po piesčité pláže a od malebného vidieka po kozmopolitné mestá s tisíckami múzeí a umeleckých galérií. Aj vďaka Európskej únii (EÚ) je toto objavovanie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Do 26 európskych krajín môžete napríklad cestovať bez hraničných kontrol a so sebou si môžete zobrať svojho psa alebo mačku. V prípade potreby máte jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti a euro vám uľahčí nakupovanie za výhodné ceny. Svoj mobilný telefón môžete používať za rovnakých podmienok ako doma, bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov, a pri cestovaní môžete teraz takisto využívať svoje online predplatené služby.

Európa láka milióny návštevníkov zo zámorských krajín, ale aj tí, ktorí Európu nazývajú svojím domovom, nesmierne radi objavujú množstvo miest a krajín vo svojom bezprostrednom okolí.

Dnes môžu Európania cestovať po EÚ rovnako jednoducho, ako keby cestovali po svojej vlastnej krajine. Vďaka odstráneniu väčšiny pasových kontrol a používaniu rovnakej meny – eura – sa cestovanie v 19 krajinách EÚ výrazne zjednodušilo. Vytvorenie jednotného trhu s voľným pohybom ľudí, tovaru, služieb a peňazí prinieslo väčší výber a nižšie ceny.

A vďaka novému cestovnému poukazu môže čoraz viac mladých Európanov bezplatne spoznávať svoj kontinent a tešiť sa z jeho bohatého kultúrneho dedičstva.

EÚ tvorí 27 krajín. Spojené kráľovstvo (UK) opustilo EÚ 31. januára 2020. Podľa „dohody o vystúpení“ medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa v Spojenom kráľovstve uplatňuje právo EÚ až do konca prechodného obdobia, ktoré trvá do 31. decembra 2020, pokiaľ sa nepredĺži. Do 31. decembra 2020 tak budú pre cestujúcich do EÚ a Spojeného kráľovstva a z nich platiť obvyklé podmienky. Ďalšie informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ nájdete tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/qanda_20_104.

DOKLADY, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ

OBČANIA EÚ

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

Deti musia mať svoj vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Na cestovanie v rámci EÚ nepotrebujete víza.

Vďaka schengenským pravidlám, ktoré sú súčasťou právnych predpisov EÚ, väčšina krajín EÚ odstránila kontroly na svojich hraniciach.

Do schengenského priestoru patrí aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, hoci nie sú členmi EÚ. To napríklad znamená, že sa môžete ísť lyžovať do Švajčiarska bez toho, aby ste museli pri prekročení hranice ukázať svoj pas.

Kontrolu vnútorných hraníc možno na obmedzený čas výnimočne obnoviť, ak existuje závažné ohrozenie vnútornej bezpečnosti.

Keď cestujete do krajín EÚ mimo schengenského priestoru alebo sa z nich vraciate, musíte ukázať platný pas alebo preukaz totožnosti.

Každý, kto prekračuje vonkajšie hranice EÚ (napríklad pri príchode do EÚ z krajín mimo Európskej únie alebo z krajiny mimo schengenského priestoru), vrátane občanov EÚ, teraz podlieha systematickým kontrolám v databázach.

Pri cestovaní v rámci EÚ potrebujete mať so sebou cestovný pas alebo preukaz totožnosti, pretože môžu byť potrebné na účely identifikácie alebo bezpečnosti. Za platný občiansky preukaz sa považuje len ten, ktorý vydávajú príslušné štátne orgány.

Pred vycestovaním za hranice EÚ si skontrolujte, ktoré doklady sa vyžadujú v krajine mimo EÚ, ktorú plánujete navštíviť.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_sk.htm

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN

Poznámka: občania Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska sa na účely cestovania a vstupu do krajín EÚ považujú za občanov EÚ, keďže tieto štyri krajiny sú súčasťou schengenského priestoru.

Cestovný pas

Na cestovanie budete potrebovať platný cestovný pas.

Víza

Občania viac ako 60 krajín a území, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie nepresahujúce 90 dní, nepotrebujú víza. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Írska, sa od ostatných krajín EÚ mierne líši.

O víza môžete požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny EÚ, ktorú chcete navštíviť (prípadne krajiny, ktorá je vašou hlavnou destináciou). Ak ste držiteľom „schengenských víz“, môžete cestovať do všetkých krajín schengenského priestoru. Ak okrem toho disponujete aj platným dlhodobým vízom alebo povolením na pobyt, ktoré vydala jedna z krajín schengenského priestoru, v ďalších krajinách schengenského priestoru môžete stráviť až 90 dní. Na návštevu krajiny EÚ, na ktorú sa nevzťahuje Schengenská dohoda, sa môžu vyžadovať národné víza. Ďalšie informácie nájdete na adrese:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_sk.htm,

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en.

DOPRAVA

CESTNÁ DOPRAVA

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v ktorejkoľvek krajine EÚ je uznaný za platný v celej EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.

Všetky nové, v súčasnosti vydávané vodičské preukazy sú vytlačené na plastovej karte a majú štandardný európsky formát. Vo väčšine krajín musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj osvedčenie o registrácii svojho vozidla.

Vodiči z krajín mimo EÚ by si mali overiť, či v krajinách EÚ, v ktorých chcú viesť vozidlo, potrebujú medzinárodný vodičský preukaz, najmä ak plánujú navštíviť Írsko, Cyprus, Maltu a Španielsko.

Poistenie motorových vozidiel

Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, v poistení vášho vozidla je automaticky zahrnuté minimálne poistné krytie predpísané právnymi predpismi (poistenie zodpovednosti za škodu). Platí to aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Združené poistenie uzatvorené doma sa často vzťahuje aj na cesty do iných krajín. O tom, v ktorých krajinách a v akom období platí, sa však presvedčte ešte pred odchodom na cestu.

Európsky formulár vyhlásenia o nehode získaný od vášho poisťovateľa alebo online je štandardný dokument, ktorý je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vďaka čomu sa v prípade nehody v inej krajine jednoduchšie vypĺňa priamo na mieste.

Zelená karta nie je pri cestovaní v EÚ povinná, slúži však ako medzinárodne uznávaný dôkaz o minimálnom poistnom krytí zodpovednosti za škodu. Ak si so sebou nevezmete zelenú kartu, mali by ste mať doklad o poistení.

Mýto a diaľničné známky

V mnohých krajinách je spoplatnené používanie ciest buď prostredníctvom mýta (podľa vzdialenosti), alebo diaľničných známok (podľa času). EÚ monitoruje tieto systémy spoplatňovania s cieľom zabezpečiť, aby boli primerané a nediskriminovali osoby, ktoré v krajine nemajú pobyt, alebo príležitostných používateľov.

Bezpečná jazda

Vo všetkých krajinách EÚ sa musia počas jazdy používať bezpečnostné pásy vo všetkých vozidlách, v ktorých sú nainštalované. Deti musia mať vhodné detské sedačky.

Používanie mobilného telefónu počas jazdy, s výnimkou zariadenia „hands-free“, podstatne zvyšuje riziko nehody, a preto je zakázané vo všetkých krajinách EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.

Maximálna povolená hladina obsahu alkoholu v krvi sa v závislosti od krajiny pohybuje medzi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Vďaka kvalitnejšej cezhraničnej výmene informácií možno vypátrať vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť alebo jazdia pod vplyvom alkoholu.

Pamätajte na to, že na Cypre, v Írsku a na Malte sa jazdí vľavo a že v niektorých krajinách, ako je Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko, sa obvykle dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava.

Aké sú maximálne povolené rýchlosti v Španielsku? Potrebujem mať helmu, keď sa bicyklujem vo Švédsku? Všetky dôležité informácie o pravidlách cestnej premávky nájdete v tejto bezplatnej stiahnuteľnej aplikácii Going Abroad: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_sk.htm.

Elektrické automobily

V celej Európskej únii sa nachádza viac ako 150 000 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, pričom EÚ pomáha zabezpečiť, aby ich v budúcnosti bolo oveľa viac. Štandardizované zásuvky na celom kontinente znamenajú, že vodiči elektrických vozidiel si môžu svoje auto nabiť kdekoľvek v EÚ rovnako ako vo svojich domovských krajinách. Pozrite si mapu miest, kde môžete dostať alternatívne palivá: https://www.eafo.eu/.

Autobusy a autokary

EÚ neustále zlepšuje bezpečnostné normy pre cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Napríklad nedávno zaviedla prísnejšie pravidlá používania ohňovzdorných materiálov vo vozidlách. Ak sú autobusy a autokary vybavené bezpečnostnými pásmi, v celej EÚ platí povinnosť mať ich počas jazdy zapnuté.

Cyklistika

Prečo nepreskúmať Európu na bicykli? EuroVelo, európska sieť cyklistických trás, prepája celý kontinent a niektoré z jeho hlavných atrakcií prostredníctvom 16 diaľkových cyklistických tratí s celkovou dĺžkou vyše 70 000 km. Na dopravu po európskych mestách a mestečkách môžete využiť jeden zo stoviek samoobslužných systémov prenájmu bicyklov, z ktorých niektoré spolufinancuje EÚ. www.en.eurovelo.com

LETECKÁ DOPRAVA

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave pred 25 rokmi viedlo k lacnejším letom a väčšiemu výberu dopravcov, trás a služieb pre cestujúcich.

Bezpečnosť leteckej dopravy v Európe sa radí medzi najvyššie na svete. V záujme ďalšieho zlepšovania bezpečnosti musia mať letecké spoločnosti s pôvodom mimo EÚ povolenie, ktoré potvrdzuje ich súlad s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Ich lietadlá môžu okrem toho absolvovať kontrolu v Európe a v prípade zistenia, že tieto lietadlá nie sú bezpečné alebo nad nimi orgány danej krajiny nevykonávajú dostatočný dohľad, sa vydá zákaz prevádzkovania ich letov v rámci európskeho vzdušného priestoru.

Spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnostných kontrol cestujúcich, príručnej batožiny a podanej batožiny sa vzťahujú na všetky lety s odletom z letísk EÚ. Takisto sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa tekutín, ktoré si možno vziať do kabíny, a spoločný zoznam predmetov, ktoré nie sú povolené v príručnej ani podanej batožine.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná doprava je aj naďalej jedným z najbezpečnejších a najobľúbenejších spôsobov dopravy v Európe. EÚ má viac ako 220 000 km železničných tratí. Na dôležitých tratiach, ako sú Paríž – Brusel – Amsterdam – Kolín, Miláno – Rím či Barcelona – Madrid, existuje približne 8 000 km vysokorýchlostných tratí, pričom ďalšie sú vo výstavbe.

VODNÁ DOPRAVA

Medzi krajinami EÚ existuje mnoho kľúčových námorných ciest, ktoré ponúkajú pravidelné, vysokokvalitné služby ako alternatívu či kombináciu k cestnej, leteckej alebo železničnej doprave. EÚ stojí na čele úsilia o zlepšovanie námornej bezpečnosti a presadzovanie prísnych noriem. V roku 2018 nadobudli účinnosť nové pravidlá na zvýšenie bezpečnosti lodí prepravujúcich cestujúcich vo vodách EÚ.

Mapa

ČASOVÉ PÁSMA

PENIAZE

Euro

Eurom (€) v súčasnosti platia približne tri štvrtiny občanov EÚ, čiže viac ako 340 miliónov ľudí v týchto 19 krajinách EÚ: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko (pozri vloženú mapu).

Po dohode s EÚ používajú euro ako svoju národnú menu v Andorre, Monaku, San Maríne a vo Vatikáne. Niektoré krajiny a územia, napríklad Kosovo a Čierna Hora, používajú euro ako svoju de facto menu.

Mnohé hotely, obchody a reštaurácie, predovšetkým v turistických oblastiach v európskych krajinách mimo eurozóny, akceptujú platbu v eurách, ako aj v domácej mene, hoci im táto povinnosť nevyplýva zo zákona.

PLATOBNÉ KARTY A HOTOVOSŤ

V krajinách eurozóny stoja cezhraničné platby v eurách – vrátane hotovostných výberov z bankomatov a platieb kartou – toľko, čo doma. Od 15. decembra 2019 má ktokoľvek žijúci v krajine mimo eurozóny rovnaké výhody, hoci mu stále môže byť účtovaný poplatok za menový prepočet.

Okrem toho vám vďaka nedávno zavedeným pravidlám nemôže byť účtovaný žiadny dodatočný poplatok za platbu kreditnou či debetnou kartou a vaše platby sú lepšie chránené. Od 19. apríla 2020 si takisto môžete ľahko overiť a porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou alebo výbere hotovosti v zahraničí.

V prípade straty alebo odcudzenia bankovej karty okamžite kontaktujte emitenta karty a kartu zablokujte. Pred cestou si poznačte telefónne číslo, na ktoré máte v takom prípade zavolať.

Ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ a máte v hotovosti 10 000 a viac EUR (alebo ich ekvivalent v inej mene), musíte to oznámiť colným orgánom.

Za výplatu šeku v inom členskom štáte EÚ sa niekedy účtujú veľmi vysoké transakčné poplatky. V mnohých krajinách sa šeky prestali akceptovať ako platobný prostriedok.

NAKUPOVANIE

V RÁMCI EÚ

Pri cestovaní medzi krajinami EÚ neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ si kúpite a privážate veci na svoju vlastnú osobnú spotrebu, a nie na ďalší predaj. Dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene, ktorú platíte, a v ďalšej krajine EÚ sa teda už neplatí žiadna ďalšia daň.

Osobitné pravidlá sa však uplatňujú v prípade tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, ako je alkohol a tabakové výrobky. Každá krajina môže stanoviť orientačné úrovne týkajúce sa vlastnej spotreby tabaku a alkoholu. Ak máte pri sebe väčšie množstvo tohto tovaru, môžu vám položiť otázky, aby sa ubezpečili, že ho nemáte na žiadne obchodné účely. Orientačné úrovne, ktoré krajiny stanovia, však nesmú byť nižšie ako tieto úrovne.

PRÍCHOD DO EÚ

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov stanovených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

V závislosti od krajiny EÚ, do ktorej prichádzate, môže existovať vyšší alebo nižší limit množstva tabaku, ktorý si so sebou môžete priniesť, a preto si overte colné predpisy krajiny EÚ, ktorú chcete navštíviť.

*Každé množstvo predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Môžete ich kombinovať, ale nesmiete prekročiť celkový limit. Napríklad: 100 cigariet (50 % limitu) + 50 cigariek (50 % limitu) = 100 % z celkového limitu.

**Pokiaľ ide o liehoviny a alkoholizované alebo šumivé víno, každé z týchto množstiev predstavuje 100 % celkového limitu, ktorý si môžete prerozdeliť. Napríklad si môžete priniesť pol litra liehovín a 1 liter alkoholizovaného vína – obe množstvá predstavujú polovicu tohto limitu.

Cestujúci, ktorí majú menej ako 17 rokov, nemôžu využiť tieto limity na alkohol a tabak.

Ak cestujete z jednej krajiny EÚ do druhej krajiny EÚ cez krajinu, ktorá nie je členom EÚ (napr. Švajčiarsko), musíte si overiť colné predpisy tejto krajiny.

Iný tovar vrátane parfumov

  • do hodnoty 430 EUR pre cestujúcich leteckou a námornou dopravou;
  • do hodnoty 300 EUR pre cestujúcich využívajúcich iný druh dopravy.

Niektoré krajiny EÚ uplatňujú nižší limit na cestujúcich mladších ako 15 rokov, tento limit však nemôže byť nižší ako 150 EUR.

Potraviny

Pri cestovaní v rámci EÚ neplatia žiadne celkové obmedzenia, pokiaľ ide o prenos mäsových či mliečnych výrobkov. Dbajte však na to, aby ste neprivážali potraviny, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo ktoré sú z nich vyrobené, z krajín mimo EÚ do EÚ, keďže by mohli obsahovať nebezpečné patogény, ktoré spôsobujú ochorenia hospodárskych zvierat v EÚ, napríklad slintačku a krívačku či africký mor ošípaných. Jediná výnimka sa uplatňuje na osoby, ktoré prepravujú malé množstvá na osobnú spotrebu z Andorry, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, zo San Marína alebo Švajčiarska.

Zistite viac:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_sk.htm

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Na nákupy si nezabudnite vziať tašku. Pravidlá EÚ pomáhajú obmedziť spotrebu ľahkých plastových tašiek, pretože znečisťujú a poškodzujú životné prostredie. Vo väčšine krajín sa za každú tašku pri nákupe platí.

POMOC SPOTREBITEĽOM

Ako spotrebitelia máte bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzate, zaručené spravodlivé zaobchádzanie, výrobky na prijateľnej úrovni a právo na nápravu situácie v prípade pochybenia.

Vedzte, čo jete

Prísne právne predpisy o výrobe, spracovaní a predaji potravín zabezpečujú dodržiavanie najvyšších noriem pre bezpečnosť potravín. Pravidlá označovania potravín znamenajú jasné, komplexné a presné informácie o obsahu potravín.

Vedzte, čo kupujete

Vzťahuje sa na vás ochrana pred širokou škálou nekalých obchodných praktík, s ktorými sa môžete stretnúť či už v internetových alebo „kamenných“ obchodoch. Na webových stránkach sú zakázané vopred zaškrtnuté políčka, vďaka čomu napríklad nevedomky nezaplatíte za cestovné poistenie pri kúpe letenky online.

Porovnajte ceny

Pre všetok tovar platí povinnosť, že na ňom musí byť jasne vyznačená jeho úplná cena vrátane DPH, ako aj jednotková cena – cena za kilogram alebo za liter. Pri kúpe letenky online musí byť už od začiatku rezervačného procesu viditeľná celková cena letenky vrátane poplatkov a daní.

Vyriešte akýkoľvek problém.

V sieti európskych spotrebiteľských centier (ECC-net) dostanete praktické informácie o právach spotrebiteľov v EÚ, ako aj bezplatné poradenstvo a pomoc pri cezhraničných sťažnostiach či sporoch. V každej krajine EÚ, ako aj na Islande a v Nórsku, sa nachádza jedno centrum. K dispozícii je aj užitočná aplikácia ECC-Net Travel s množstvom praktických rád a informácií.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

Hľadajte túto značku

Environmentálna značka EÚ vám môže pomôcť pri hľadaní hotelov, mládežníckych ubytovní alebo kempingov, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu.

Toto logo vám pomôže nájsť ekologické produkty.

VAŠE PRÁVA

EÚ je jediná oblasť na svete, kde občanov chráni komplexný súbor práv cestujúcich, či už pri cestovaní lietadlom, vlakom, autobusom, autokarom alebo loďou. Cestujúci v EÚ majú právo na presné, včasné a prístupné informácie, pomoc v prípade prerušenia dopravy a v určitých prípadoch aj na kompenzáciu po zrušení alebo meškaní spoja.

Stiahnite si aplikáciu, aby ste si mohli overiť, aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sk.htm.

Pravidlá EÚ vás navyše chránia aj pri kúpe balíkov cestovných služieb alebo zájazdov, ktoré kombinujú aspoň dva rôzne druhy cestovných služieb (napríklad let a hotel alebo prenájom auta), prostredníctvom tej istej alebo prepojenej internetovej rezervácie.

Pred odchodom: Cestujúci musia dostať jasné informácie o svojom balíku cestovných služieb (vrátane destinácií, zoznamu zahrnutých služieb a núdzového čísla). Musia byť informovaní aj o svojich právach – napríklad máte väčšie práva v prípade zrušenia alebo ak organizátor skrachuje.

Po príchode: Cestujúci, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach, majú nárok na pomoc, napríklad na informácie o zdravotníckych službách a konzulárnu pomoc.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en

Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou

Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú nárok na bezplatnú pomoc na letiskách, železničných staniciach, v prístavoch a určených autokarových termináloch, ako aj na palubách lietadiel a lodí, vo vlakoch a v autokaroch. Už pri objednávaní lístka pri jeho kúpe v predstihu, alebo aspoň 48 hodín pred plánovanou cestou (36 hodín v prípade cestovania autokarom) je vhodné upozorniť dopravcov alebo prevádzkovateľov terminálov na špecifické potreby.

Viac informácií nájdete tu:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_sk.htm.

Ak cestujete autom a máte parkovací preukaz osoby so zdravotným postihnutím vystavený vo vašej krajine, môžete využívať parkovacie miesta určené pre osoby so zdravotným postihnutím aj v iných krajinách EÚ; nezabudnite si však overiť, aké podmienky v danej krajine platia. Hľadajte symbol invalidného vozíka.

Žiadanie nápravy

Ak si myslíte, že neboli dodržané vaše práva cestujúceho a chcete požiadať o nápravu, musíte sa najskôr obrátiť na dopravcu alebo prevádzkovateľa terminálu. Ak si nesplnia svoje povinnosti, môžete sa obrátiť na vnútroštátny orgán presadzovania práva, príslušný pre váš konkrétny druh dopravy. Viac informácií, ako aj podrobnosti o príslušnom orgáne presadzovania práva získate na bezplatnej linke Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.

AKO ZOSTAŤ ZDRAVÝ

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Ak ste občanom niektorej z krajín EÚ alebo Islandu, Lichtenštajnska, Nórska či Švajčiarska a ak ochoriete pri dočasnej návšteve ktoréhokoľvek z týchto miest, máte nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ľudia poistení v tejto krajine (v niektorých krajinách je táto starostlivosť poskytovaná bezplatne).

Preto si na cestu nezabudnite so sebou vziať svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preukaz, ktorý je dokladom o tom, že v jednej z uvedených krajín máte uzatvorené zdravotné poistenie, možno bezplatne získať vo vašej zdravotnej poisťovni. Ak musíte za zdravotnú starostlivosť zaplatiť, musíte si uschovať všetky svoje účty, lekárske predpisy a pokladničné bloky, aby ste mohli požiadať o náhradu výdavkov v krajine, v ktorej sa nachádzate, alebo pri návrate domov.

Viac informácií o tom, ako požiadať o preukaz, nájdete tu: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=sk.

Cestovné poistenie

EPZP nenahrádza cestovné poistenie, keďže nepokrýva náklady, ktoré súvisia napríklad s návratom do vlasti alebo zásahom horskej služby v lyžiarskych strediskách. Na krytie uvedených rizík sa odporúča uzatvoriť cestovné poistenie.

Lieky

Predpisy od lekára platia vo všetkých krajinách EÚ. Mali by ste si však overiť, či je v krajine, ktorú ste sa vybrali navštíviť, predaj predpísaného lieku povolený a či je daný liek na tamojšom trhu k dispozícii. Ubezpečte sa, že predpis obsahuje všetky relevantné informácie o Vás, o lekárovi, ktorý liek predpísal, a o predpísanom prípravku. Elektronické lekárske predpisy v súčasnosti cestujúcim umožňujú vyberať lieky predpísané lekárom elektronicky v lekárňach v niektorých krajinách EÚ, pričom lekári budú mať čoskoro prístup k dôležitým informáciám o pacientovi vo svojom rodnom jazyku.

Overte si, či sú tieto služby dostupné v tej krajine, ktorú sa chystáte navštíviť:

https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_sk.

Očkovanie

Pri cestovaní v EÚ vo všeobecnosti neexistujú žiadne požiadavky na očkovanie. V prípade určitých zámorských území EÚ však existujú isté požiadavky alebo odporúčania. Pred cestou sa poraďte so svojím lekárom.

Voda na kúpanie

V roku 2018 viac než 95 % lokalít na kúpanie v EÚ vyhovelo minimálnym požiadavkám na kvalitu vody, pričom viac než 85 % splnilo náročnejší štandard („výborná kvalita“). Pozrite si interaktívnu mapu, na ktorej nájdete informácie o kvalite vody v tej krajine, ktorú sa chystáte navštíviť:

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water

AKO ZOSTAŤ V KONTAKTE

Mobilné telefóny

Obyvatelia EÚ môžu používať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v EÚ rovnako ako doma bez toho, aby platili akékoľvek dodatočné poplatky. Platí to aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku (nie však vo Švajčiarsku). Ak však vo svojom domácom balíku máte neobmedzené alebo cenovo veľmi výhodné dáta, môžete bez príplatkov dostať veľký, hoci nie neobmedzený, objem roamingových dát v EÚ. Ak tento objem roamingových dát prekročíte, váš operátor si môže účtovať malý roamingový príplatok (menej ako 4,5 EUR/GB). Ak plánujete zostať v inej krajine EÚ počas niekoľkých mesiacov, odporúčame vám overiť si politiku primeraného využívania roamingu za vnútroštátne ceny u vášho operátora.

Wi-fi

Bezplatný prístup k internetu je v širšej miere dostupný vďaka zriadeniu Wi-Fi hotspotov financovaných z prostriedkov EÚ na verejných priestranstvách v približne 8 000 miestnych komunitách v celej Európe. Bezplatne sa môžete pripojiť v knižniciach, na námestiach, v parkoch a múzeách a na iných verejných priestranstvách so symbolom WiFi4EU.

A čo tak poslať pohľadnicu?

Poštové známky platia len v tej krajine, v ktorej ste si ich kúpili.

Zástrčky

Takmer všetky krajiny EÚ majú zástrčky s dvoma kolíkmi okrem Cypru, Írska a Malty, ktoré majú trojkolíkové zástrčky.

VOĽNÝ ČAS

Nápady a informácie o tom, čo sa dá vidieť a robiť, nájdete na webovej lokalite venovanej európskym turistickým destináciám (www.visiteurope.com) alebo na webových stránkach oficiálnych vnútroštátnych turistických organizácií jednotlivých krajín EÚ.

Austria austria.info
Belgickovisitflanders.com
http://www.wallonia.be/en/visit
Bulharskobulgariatravel.org/en
Cyprusvisitcyprus.com
Českoczechtourism.com
Nemeckogermany.travel
Dánskovisitdenmark.com
Španielskospain.info/en/
Estónskovisitestonia.com
Francúzskoint.rendezvousenfrance.com
Fínskovisitfinland.com
Gréckovisitgreece.gr
Maďarskogotohungary.com
Chorvátskocroatia.hr
Talianskoitalia.it/en
Írskodiscoverireland.ie
Luxemburskovisitluxembourg.com
Litvalithuania.travel/en
Lotyšskolatvia.travel
Maltavisitmalta.com
Holandskoholland.com
Portugalskovisitportugal.com
Poľskopoland.travel
Rumunskoromania.travel/en
Švédskovisitsweden.com
Slovenskoslovakia.travel
Slovinskoslovenia.info

EÚ každý rok podporuje mnoho kultúrnych projektov a podujatí po celej Európe. Podporuje najmä iniciatívu Európske hlavné mesto kultúry, ktorej cieľom je vyzdvihnúť bohatú kultúrnu rozmanitosť Európy a v rámci ktorej sa organizujú výstavy a podujatia na oslavu miestnej kultúry vybraných miest.

V roku 2020 sú Európskymi hlavnými mestami kultúry historické mesto Rijeka, hlavný námorný prístav Chorvátska, a mesto Galway, brána ku krásnemu západnému pobrežiu Írska. Viac informácií nájdete na: https://rijeka2020.eu/en, https://galway2020.ie/en

Švédske mesto Göteborg a španielske mesto Malaga sú Európskymi hlavnými mestami inteligentného cestovného ruchu na rok 2020. Ďalšie informácie: https://smarttourismcapital.eu/cities-2020-winners/.

Vďaka novým pravidlám EÚ môžete teraz pri cestovaní do ktorejkoľvek krajiny EÚ využívať svoje online predplatené služby týkajúce sa filmov, športových podujatí, elektronických kníh, videohier a hudobných služieb bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov či obmedzení. Toto platí aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

Mladí cestujúci

Od roku 2018 dáva EÚ Európanom vo veku 18 rokov možnosť cestovať bezplatne po celej Európe až jeden mesiac a spoznávať bohaté kultúrne dedičstvo tohto kontinentu. Doteraz dostalo cestovný poukaz približne 70 000 mladých Európanov. Viac informácií nájdete tu: https://europa.eu/youth/discovereu_sk.

Mladí Európania môžu využiť viac než 70 000 zliav na kultúrne podujatia, ubytovanie, vzdelávanie, služby a produkty v 36 krajinách Európy vďaka Európskej karte mládeže. Zľavy si môžete uplatniť takmer všade v EÚ, napríklad aj v múzeu Rijksmuseum v Amsterdame, v Disneylande v Paríži a v katedrále Sagrada Familia v Barcelone, ako aj na slnečných plážach na Cypre, Malte alebo v Grécku.Viac informácií o zľavách nájdete tu: https://www.eyca.org/discounts.

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

S novým pasom EÚ pre domáce zvieratá, ktorý vám vystaví ktorýkoľvek veterinár, je cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou jednoduché. Všetky psy, mačky a fretky musia mať pas, pričom musia byť na účely identifikácie vybavené elektronickým mikročipom alebo musia mať pred júlom 2011 aplikované jasne čitateľné tetovanie. Musia byť zaočkované proti besnote a podrobnosti o tom musia byť zaznamenané v ich zvieracích pasoch. Očkovanie sa musí vykonať po aplikácii mikročipu alebo tetovania.

Okrem toho sa pri vstupe do Fínska, Írska a na Maltu vyžaduje osobitné ošetrenie psov proti pásomnici. Podrobnosti o ošetrení sa musia uvádzať v pase zvieraťa. Pes môže cestovať 1 deň až 5 dní po uvedenom ošetrení.

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

V PRÍPADE NÚDZE

Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine EÚ môžete z ktoréhokoľvek telefónu, z pevnej linky alebo mobilného telefónu zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového volania 112.

Každú krádež oznámte miestnej polícii. Ak si budete uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budete musieť priložiť policajnú správu. Ak vám ukradli pas alebo občiansky preukaz, oznámte to na konzuláte alebo veľvyslanectve svojej krajiny, ako aj na polícii.

Nezabudnite, že ak sa nachádzate mimo EÚ a vaša krajina nemá miestny konzulát, môžete požiadať o miestnu konzulárnu pomoc od inej krajiny EÚ, napríklad v prípade krízy, vážneho ochorenia alebo straty pasu.

EÚ JE VÁM K DISPOZÍCII

OSOBNE

V celej Európe existujú stovky miestnych informačných centier EÚ. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Kontaktovať ju možno:

  • na bezplatnom telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
  • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo
  • prostredníctvom e-mailu na: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

ELEKTRONICKY

Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webových stránkach Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk

PUBLIKÁCIE EÚ

Publikácie EÚ (bezplatne aj za poplatok) si môžete stiahnuť alebo objednať na: https://op.europa.eu/sk/publications.

Viacero kópií bezplatných publikácií môžete získať kontaktovaním linky Europe Direct alebo miestneho informačného centra (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

PRÁVO EÚ A SÚVISIACE DOKUMENTY

Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webových stránkach EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

OTVORENÉ DÁTA Z EÚ

Portál otvorených dát Európskej únie (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne, na komerčné aj nekomerčné účely.

O tejto publikácii

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Redakčná služba a cielená komunikácia
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rukopis bol dokončený vo februári 2020.
Európska komisia nezodpovedá za žiadne následky vyplývajúce z opakovaného použitia tejto publikácie.
Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2020

© Európska únia, 2020

Politika v oblasti opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa vykonáva rozhodnutím Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Ak nie je uvedené inak, opakované použitie tohto dokumentu je povolené v zmysle medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny.

Akékoľvek použitie alebo reprodukcia prvkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Európskej únie, môžu byť podmienené získaním súhlasu príslušných nositeľov práv.

Ilustrácie: © Európska únia, © iStock

Na webovej lokalite „Vaša Európa“ sa dozviete ďalšie informácie o svojich právach, keď žijete, pracujete alebo cestujete v EÚ: ec.europa.eu/youreurope

IDENTIFIKAČNÉ KÓDY

Print ISBN 978-92-76-18101-9 doi:10.2775/70945 NA-03-20-262-SK-C
PDF ISBN 978-92-76-18062-3 doi:10.2775/916999 NA-03-20-262-SK-N
HTML ISBN 978-92-76-18079-1 doi:10.2775/900250 NA-03-20-262-SK-Q