Vitajte pri čítaní vydania publikácie Cestovanie v Európe na rok 2023!

Dôležitou správou pre cestujúcich tento rok je, že Chorvátsko sa 1. januára stalo 27. členom schengenského priestoru. To znamená, že boli zrušené kontroly osôb prekračujúcich hranice medzi Chorvátskom a ostatnými krajinami schengenského priestoru – najväčším priestorom voľného pohybu na svete. Chorvátsko prijalo aj euro, čo znamená, že v EÚ v súčasnosti používa rovnakú menu približne 347 miliónov občanov.

Ak navštívite Grécko, Maďarsko alebo Rumunsko, nezabudnite si pozrieť tohtoročné Európske hlavné mestá kultúry. A ak ste na Cypre alebo v Španielsku, môžete navštíviť Európske hlavné mestá inteligentného cestovného ruchu.

A keď už v Európe zamierite kamkoľvek, prajeme vám bezpečné cestovanie a dobrú zábavu!

V tejto brožúre nájdete ďalšie informácie, užitočné rady a mapu Európy.
Objednať alebo stiahnuť si ju môžete tu: https://data.europa.eu/doi/10.2775/286143

S tisícročnou históriou, bohatým kultúrnym dedičstvom a úchvatnou scenériou je Európa domovom niektorých najpopulárnejších destinácií sveta.

Európa láka milióny návštevníkov zo zámorských krajín, ale aj tí, ktorí ju nazývajú svojím domovom, nesmierne radi objavujú množstvo miest a krajín vo svojom bezprostrednom okolí.

Dnes môžu Európania cestovať po EÚ rovnako jednoducho ako keby cestovali po svojej vlastnej krajine. Vďaka zrušeniu väčšiny pasových kontrol a používaniu rovnakej meny – eura – sa cestovanie v 20 krajinách EÚ výrazne zjednodušilo. Vytvorenie jednotného trhu s voľným pohybom ľudí, tovaru, služieb a peňazí prinieslo väčší výber a nižšie ceny.

Okrem toho čoraz viac mladých Európanov bližšie spoznáva svoj kontinent vďaka cestovnému poukazu DiscoverEU.

DOKLADY, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ

OBČANIA EÚ

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

Vďaka Schengenskej dohode väčšina krajín EÚ zrušila kontroly na svojich hraniciach.

Do schengenského priestoru patria aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, hoci nie sú členmi EÚ. To napríklad znamená, že sa môžete ísť lyžovať do Švajčiarska bez toho, aby ste museli pri prekročení hranice EÚ ukázať svoj pas.

V prípade závažného ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo ochrany možno kontroly hraníc v rámci schengenského priestoru na obmedzený čas výnimočne obnoviť.

Pri cestovaní do krajín EÚ, ktoré nie sú súčasťou schengenského priestoru, alebo pri návrate z nich musíte predložiť platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Každý, kto prekračuje vonkajšie hranice EÚ, vrátane občanov EÚ, sa podrobuje systematickým kontrolám v príslušných databázach.

Aj keď na hraničnej kontrole v rámci schengenského priestoru nepotrebujete pas, pri cestovaní v EÚ musíte mať so sebou platný cestovný doklad (pas alebo občiansky preukaz), pretože môže byť vyžadovaný na účely preukázania totožnosti alebo z bezpečnostných dôvodov. Deti musia mať svoj vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Za platný občiansky preukaz sa považuje len ten, ktorý vydáva váš vnútroštátny orgán.

Pred vycestovaním za hranice EÚ si skontrolujte, ktoré doklady sa vyžadujú v krajine mimo EÚ, ktorú plánujete navštíviť.

Víza

Pri cestovaní v rámci EÚ nepotrebujete víza.
https://europa.eu/!KwMTtd

OSOBY, KTORÉ NIE SÚ OBČANMI EÚ

Poznámka: občania Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska sa na účely cestovania a vstupu do krajín EÚ považujú za občanov EÚ, keďže tieto štyri krajiny sú súčasťou schengenského priestoru.

Cestovný pas

Na cestovanie budete potrebovať platný cestovný pas.

Víza

Na návštevu EÚ si víza musia vybaviť občania z viac ako 100 krajín. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Írska, sa od ostatných krajín EÚ mierne líši.

O víza môžete požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny EÚ, ktorú chcete navštíviť (prípadne krajiny, ktorá je vašou hlavnou destináciou). Ak ste držiteľom schengenských víz, môžete cestovať do všetkých krajín schengenského priestoru. Ak okrem toho disponujete aj platným dlhodobým vízom alebo povolením na pobyt, ktoré vydala jedna z krajín schengenského priestoru, v ďalších krajinách schengenského priestoru môžete stráviť až 90 dní. Na návštevu krajiny EÚ, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, sa môžu vyžadovať národné víza.
https://europa.eu/!nCjHym
https://europa.eu/!cwNmgB

Občania z viac ako 60 krajín a území, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie nepresahujúce 90 dní, nepotrebujú víza. V roku 2024 si budú musieť návštevníci z týchto krajín požiadať o cestovné povolenie v systéme ETIAS. Bude sa vyžadovať od osôb cestujúcich do ktorejkoľvek z krajín schengenského priestoru alebo krajín mimo schengenského priestoru, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke, s výnimkou Írska. Vďaka novému systému sa zvýši bezpečnosť cestujúcich a predíde sa čakaniu na hraniciach.
https://europa.eu/!9fbt6W

PENIAZE

PENIAZE

Euro

Eurom (€) v súčasnosti každodenne platia viac ako tri štvrtiny občanov EÚ, čiže približne 347 miliónov ľudí v týchto 20 krajinách EÚ: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Po dohode s EÚ používajú euro ako svoju národnú menu v Andorre, Monaku, San Maríne a vo Vatikáne. Niektoré krajiny a územia, napríklad Kosovo (*) a Čierna Hora, takisto používajú euro ako svoju de facto menu.

(*) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Platobné karty a hotovosť

V súčasnosti cezhraničné platby v eurách vrátane hotovostných výberov z bankomatov a platieb kartou stoja občanov EÚ toľko, čo doma, hoci im stále môže byť účtovaný poplatok za menový prepočet, ak žijú mimo eurozóny. Teraz si takisto môžete ľahko overiť a porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou alebo výbere hotovosti v zahraničí.

V prípade straty alebo odcudzenia bankovej karty okamžite kontaktujte emitenta karty a kartu zablokujte. Pred cestou si poznačte telefónne číslo, na ktoré máte v takom prípade zavolať.

Ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ a máte v hotovosti (*) 10 000 a viac EUR (alebo ich ekvivalent v inej mene), musíte to oznámiť colným orgánom.

(*) Hotovosť sú bankovky, mince, obchodovateľné finančné nástroje nositeľa a určité druhy zlata.

NAKUPOVANIE

V RÁMCI EÚ

Pri cestovaní medzi krajinami EÚ neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ si kúpite a privážate veci na svoju vlastnú osobnú spotrebu a nie na ďalší predaj. Dane (daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane) sú zahrnuté v cene, ktorú platíte, a v ďalších krajinách EÚ sa už neplatí žiadna ďalšia daň.

Osobitné pravidlá sa však uplatňujú v prípade tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, ako je alkohol a tabakové výrobky. Každá krajina môže stanoviť orientačné úrovne týkajúce sa vlastnej spotreby tabaku a alkoholu. Ak máte pri sebe väčšie množstvo tohto tovaru, môžu vám položiť otázky, aby sa ubezpečili, že ho nemáte na žiadne obchodné účely. Orientačné úrovne, ktoré krajiny stanovia, však nesmú byť nižšie ako množstvá uvedené v nasledujúcej tabuľke:PRI PRÍCHODE DO EÚ

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebných daní v medziach limitov stanovených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

V závislosti od krajiny EÚ, do ktorej prichádzate, môže existovať vyšší alebo nižší limit množstva tabaku, ktorý si so sebou môžete priniesť, a preto si overte colné predpisy krajiny EÚ, ktorú chcete navštíviť.

(*) Každé množstvo predstavuje 100 % celkového povoleného množstva tabakových výrobkov. Môžete ich kombinovať, ale nesmiete prekročiť celkový limit. Napríklad: 100 cigariet (50 % limitu) + 50 cigariek (50 % limitu) = 100 % z celkového limitu.

(**) Pokiaľ ide o liehoviny a alkoholizované alebo šumivé víno, každé z týchto množstiev predstavuje 100 % celkového limitu, ktorý si môžete prerozdeliť. Napríklad si môžete priniesť pol litra liehovín a 1 liter alkoholizovaného vína – obe množstvá predstavujú polovicu tohto limitu.

Tieto limity na alkohol a tabak nemôžu využiť cestujúci, ktorí majú menej ako 17 rokov.

Ak cestujete z jednej krajiny EÚ do druhej krajiny EÚ cez krajinu, ktorá nie je členom EÚ (napr. Švajčiarsko), musíte si overiť colné predpisy tejto krajiny.

Iný tovar vrátane parfumov:

  • do hodnoty 430 EUR pre cestujúcich leteckou a námornou dopravou,
  • do hodnoty 300 EUR pre cestujúcich využívajúcich iný druh dopravy.

Niektoré krajiny EÚ uplatňujú nižší limit pre cestujúcich, ktorí ešte nedosiahli vek 15 rokov, tento limit však nemôže byť nižší ako 150 EUR.
https://europa.eu/!X9hpww

Potraviny

Pri cestovaní v rámci EÚ neplatia žiadne celkové obmedzenia, pokiaľ ide o prenos mäsových či mliečnych výrobkov. Dbajte však na to, aby ste z krajín mimo EÚ do EÚ neprivážali potravinové výrobky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo ktoré sú z nich vyrobené, keďže by mohli obsahovať nebezpečné patogény, ktoré spôsobujú ochorenia hospodárskych zvierat v EÚ, napríklad slintačku a krívačku či africký mor ošípaných. Jediná výnimka sa uplatňuje na osoby, ktoré prepravujú malé množstvá na osobnú spotrebu z Andorry, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, zo San Marína alebo Švajčiarska.
https://europa.eu/!6FFfCP

Na nákupy si nezabudnite vziať opakovane použiteľnú tašku. Pravidlá EÚ pomáhajú obmedziť spotrebu plastových tašiek, ktoré znečisťujú a poškodzujú životné prostredie. Vo väčšine krajín sa za každú tašku pri nákupe platí.

POMOC SPOTREBITEĽOM

POMOC SPOTREBITEĽOM

Ako spotrebitelia máte bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzate, zaručené spravodlivé zaobchádzanie, výrobky, ktoré spĺňajú prijateľné normy, a právo na nápravu situácie v prípade pochybenia.

Poznajte, čo jete

Vďaka prísnym právnym predpisom týkajúcim sa výroby, spracovania a predaja potravín sú zaručené najvyššie normy ich bezpečnosti. Pravidlá označovania potravín znamenajú jasné, komplexné a presné informácie o obsahu potravín.

Poznajte, čo kupujete

Vzťahuje sa na vás ochrana pred širokou škálou nekalých obchodných praktík, s ktorými sa môžete stretnúť, či už v internetových, alebo „kamenných“ obchodoch. Na webových sídlach sú zakázané vopred zaškrtnuté políčka, vďaka čomu napríklad nevedomky nezaplatíte za cestovné poistenie pri kúpe letenky online.

Porovnajte ceny

Pre všetok tovar platí povinnosť, že na ňom musí byť jasne vyznačená jeho úplná cena vrátane DPH a jednotková cena – cena za kilogram alebo za liter. Pri rezervovaní ubytovania alebo kúpe letenky online musí byť už od začiatku rezervačného procesu viditeľná celková cena vrátane poplatkov a daní.

Vyriešte akýkoľvek problém

V sieti európskych spotrebiteľských centier dostanete praktické informácie o právach spotrebiteľov v EÚ, ako aj bezplatné poradenstvo a pomoc pri cezhraničných sťažnostiach či sporoch. Ak chcete získať praktické rady a informácie týkajúce sa práv spotrebiteľa pri cestovaní, stiahnite si aplikáciu (k dispozícii v 25 jazykoch):
https://www.europe-consommateurs.eu/en/publications/ecc-net-travel-app/

Hľadajte túto značku

Environmentálna značka EÚ vám môže pomôcť pri hľadaní produktov, hotelov, mládežníckych ubytovní alebo kempingov, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu.

Toto logo vám pomôže nájsť produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby.

DOPRAVA

CESTNÁ DOPRAVA

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v ktorejkoľvek krajine EÚ je uznaný za platný v celej EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.

Všetky nové vydané vodičské preukazy sú vytlačené na plastovej kartičke a majú štandardný európsky formát. Vo väčšine krajín musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj osvedčenie o evidencii vozidla.

Vodiči z krajín mimo EÚ by si mali overiť, či v krajinách EÚ, v ktorých chcú viesť vozidlo, potrebujú medzinárodný vodičský preukaz, najmä ak plánujú navštíviť Cyprus, Írsko, Maltu a Španielsko.

Poistenie motorových vozidiel

Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, v povinnom poistení vášho vozidla je automaticky zahrnuté poistné krytie škôd spôsobených tretím stranám v dopravnej nehode (poistenie zodpovednosti za škodu). Komplexné poistenie vozidla uzatvorené vo vašej krajine sa môže vzťahovať aj na cesty do iných krajín. O tom, v ktorých krajinách a v akom období platí, sa však presvedčte ešte pred odchodom na cestu.

Európsky formulár vyhlásenia o nehode získaný od vášho poisťovateľa alebo online je štandardný dokument, ktorý je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vďaka čomu sa v prípade nehody v inej krajine jednoduchšie vypĺňa priamo na mieste.

Ak cestujete v rámci EÚ so zmluvným poistením zodpovednosti za škodu vydaným v krajine mimo EÚ, možno budete potrebovať zelenú kartu alebo budete musieť uzavrieť hraničné poistenie. Pravidlá môžu byť v jednotlivých krajinách, v ktorej sa poistná zmluva vystavuje, rozdielne, overte si to vopred.

Mýto a diaľničné známky

V mnohých krajinách je používanie ciest spoplatnené buď prostredníctvom mýta (podľa vzdialenosti), alebo diaľničných známok (podľa času). EÚ monitoruje tieto systémy spoplatňovania s cieľom zabezpečiť, aby boli primerané a nediskriminovali osoby, ktoré v krajine nemajú pobyt, alebo príležitostných používateľov.

Bezpečná jazda

Vo všetkých krajinách EÚ sa musia počas jazdy používať bezpečnostné pásy vo všetkých vozidlách, v ktorých sú nainštalované. Deti musia mať vhodné detské sedačky.

Používanie mobilného telefónu počas jazdy, s výnimkou zariadenia „hands-free“, podstatne zvyšuje riziko nehody, a preto je vo všetkých krajinách EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku zakázané.

Maximálna povolená hladina obsahu alkoholu v krvi sa v závislosti od krajiny pohybuje medzi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Vďaka kvalitnejšej cezhraničnej výmene informácií možno vypátrať vodičov, ktorí prekročia povolenú rýchlosť alebo jazdia pod vplyvom alkoholu.

Pamätajte na to, že na Cypre, v Írsku a na Malte sa jazdí vľavo a v niektorých krajinách, ako je Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko, sa obvykle dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava.

Aká je najvyššia povolená rýchlosť v Španielsku? Musím mať pri jazde na bicykli vo Švédsku prilbu? Všetky dôležité pravidlá bezpečnosti na cestách nájdete v bezplatnej aplikácii Going Abroad, ktorú si môžete stiahnuť tu:
https://europa.eu/!6qxV3v

Elektrické vozidlá

Štandardizované zásuvky na celom kontinente znamenajú, že vodiči elektrických vozidiel si môžu auto nabiť kdekoľvek v EÚ rovnako ako vo svojich domovských krajinách.

Pozrite si mapu miest, kde môžete dostať alternatívne palivá:
https://europa.eu/!QrGqGg

Autobusy a autokary

EÚ neustále zlepšuje bezpečnostné normy pre cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Napríklad nedávno zaviedla prísnejšie pravidlá používania ohňovzdorných materiálov vo vozidlách. Ak sú autobusy a autokary vybavené bezpečnostnými pásmi, v celej EÚ platí povinnosť mať ich počas jazdy zapnuté.

Cyklistika

Prečo nepreskúmať Európu na bicykli? EuroVelo, európska sieť cyklistických trás, prepája celý kontinent a niektoré z jeho hlavných atrakcií prostredníctvom 17 diaľkových cyklistických trás s celkovou dĺžkou viac ako 90 000 km. Na dopravu po európskych mestách a mestečkách môžete využiť svoj vlastný bicykel alebo jeden z mnohých samoobslužných systémov prenájmu bicyklov, z ktorých niektoré spolufinancuje EÚ.
https://en.eurovelo.com/

LETECKÁ DOPRAVA

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave pred 30 rokmi viedlo k lacnejšiemu cestovnému a väčšiemu výberu dopravcov, trás a služieb pre cestujúcich.

Bezpečnosť leteckej dopravy v Európe sa radí medzi najvyššie na svete. V záujme ďalšieho zlepšovania bezpečnosti musia mať letecké spoločnosti s pôvodom mimo EÚ povolenie, ktoré potvrdzuje ich súlad s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Ich lietadlá môžu okrem toho byť kontrolované v Európe a v prípade zistenia, že tieto lietadlá nie sú bezpečné alebo nad nimi orgány danej krajiny nevykonávajú dostatočný dohľad, sa vydá zákaz prevádzkovania ich letov v rámci európskeho vzdušného priestoru.

Na všetky lety s odletom z letísk EÚ sa vzťahujú spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnostných kontrol cestujúcich, príručnej batožiny a podanej batožiny. Takisto sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa tekutín, ktoré si možno vziať do kabíny, a spoločný zoznam predmetov, ktoré nie sú povolené v príručnej ani podanej batožine.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná doprava je aj naďalej jedným z najbezpečnejších a najobľúbenejších spôsobov dopravy v Európe a zastupuje dôležité miesto v rámci ambície EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. EÚ má viac ako 200 000 km železničných tratí. Na dôležitých trasách, ako sú Paríž – Brusel – Amsterdam – Kolín, Miláno – Rím či Barcelona – Madrid, existuje približne 9 000 km vysokorýchlostných tratí, pričom ďalšie sú vo výstavbe. EÚ sa usiluje o posilnenie diaľkovej a cezhraničnej osobnej železničnej dopravy vrátane nočných vlakov. Jej cieľom je zdvojnásobiť vysokorýchlostnú železničnú dopravu do roku 2030 a strojnásobiť ju do roku 2050.
https://europa.eu/!GKrQdf

VODNÁ DOPRAVA

Medzi prístavmi EÚ existuje mnoho kľúčových námorných ciest, ktoré ponúkajú pravidelné a vysokokvalitné služby ako alternatívu k cestnej, leteckej alebo železničnej doprave či ich kombináciu. Okrem toho sa tu nachádza okolo 42 000 km splavných riek, kanálov a jazier.

Mapa

Mapa

ČASOVÉ PÁSMA

ČASOVÉ PÁSMA

VAŠE PRÁVA

VAŠE PRÁVA

EÚ je jediná oblasť na svete, kde občanov chráni komplexný súbor práv cestujúcich, či už pri cestovaní lietadlom, vlakom, autobusom, autokarom alebo loďou. Cestujúci v EÚ majú právo na presné, včasné a prístupné informácie, pomoc v prípade prerušenia dopravy a v určitých prípadoch aj na kompenzáciu po zrušení alebo dlhom meškaní spoja.

Stiahnite si aplikáciu, aby ste si mohli overiť, aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť:
https://europa.eu/!7JynBF

Pravidlá EÚ vás navyše chránia aj pri kúpe balíkov cestovných služieb alebo zájazdov, ktoré kombinujú aspoň dva rôzne druhy cestovných služieb (napríklad let a hotel alebo prenájom auta), prostredníctvom tej istej alebo prepojenej internetovej rezervácie.

Pred odchodom: Musíte dostať jasné informácie o svojom balíku cestovných služieb (vrátane destinácií, zoznamu zahrnutých služieb a núdzového čísla). Musíte byť informovaní aj o svojich právach, napríklad máte väčšie práva v prípade zrušenia alebo ak organizátor skrachuje.

Po príchode: Ak sa počas svojho pobytu v zahraničí ocitnete v ťažkostiach, máte nárok na pomoc, napríklad na informácie o zdravotníckych službách a konzulárnu pomoc.

https://europa.eu/!kyrx6M

Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou

Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú nárok na bezplatnú pomoc na letiskách, železničných staniciach, v prístavoch a určených autokarových termináloch, ako aj na palubách lietadiel a lodí, vo vlakoch a v autokaroch. Už pri rezervácii lístka, pri jeho kúpe v predstihu alebo aspoň 48 hodín pred plánovanou cestou (36 hodín v prípade cestovania autokarom) je vhodné upozorniť dopravcov alebo prevádzkovateľov terminálov na špecifické potreby.
https://europa.eu/!qQfDfC

Ak cestujete autom a máte parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím vystavený vo vašej krajine, mali by ste mať možnosť využívať parkovacie miesta určené pre osoby so zdravotným postihnutím aj v ostatných krajinách EÚ. Vopred si overte, aké podmienky platia v krajine, ktorú navštevujete.
https://europa.eu/!7DNyV3

Žiadanie nápravy

Ak si myslíte, že neboli dodržané vaše práva cestujúceho, a chcete požiadať o nápravu, mali by ste podať sťažnosť dopravcovi alebo prevádzkovateľovi terminálu, prípadne vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva, ktorý zodpovedá za konkrétny spôsob dopravy, ktorý ste využili. Údaje o príslušných orgánoch presadzovania práva sa nachádzajú na adrese:
https://europa.eu/!FMDJjK

Viac informácií získate na bezplatnej linke Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.

AKO ZOSTAŤ ZDRAVÝ

AKO ZOSTAŤ ZDRAVÝ

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Ak ste občanom EÚ a ak ochoriete pri dočasnej návšteve ktorejkoľvek krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska či Švajčiarska, máte nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako ľudia poistení v tejto krajine (v niektorých krajinách je táto starostlivosť poskytovaná bezplatne).

Nezabudnite si so sebou na cestu vziať svoj európsky preukaz zdravotného poistenia. Preukaz, ktorý je dokladom o tom, že v jednej z uvedených krajín máte uzatvorené zdravotné poistenie, môžete zvyčajne bezplatne získať vo vašej zdravotnej poisťovni. Ak musíte za zdravotnú starostlivosť zaplatiť, musíte si uschovať všetky účty, lekárske predpisy a pokladničné bloky, aby ste mohli v krajine, v ktorej sa nachádzate, alebo po návrate domov požiadať o náhradu výdavkov.

Viac informácií o tom, ako požiadať o preukaz, nájdete tu: https://europa.eu/!YGGwC3

Cestovné poistenie

Európsky preukaz zdravotného poistenia nenahrádza cestovné poistenie, keďže nepokrýva náklady, ktoré súvisia napríklad s repatriáciou alebo so zásahom horskej služby v lyžiarskych strediskách. Na krytie uvedených rizík sa odporúča uzatvoriť cestovné poistenie.

Lieky

Predpisy od lekára platia vo všetkých krajinách EÚ. Mali by ste si však overiť, či je v krajine, ktorú ste sa vybrali navštíviť, predaj predpísaného lieku povolený a či je daný liek na tamojšom trhu k dispozícii. Ubezpečte sa, že predpis obsahuje relevantné informácie o vás, o lekárovi, ktorý liek predpísal, a o predpísanom výrobku.

Vďaka ereceptom si teraz cestujúci môžu vyberať lieky predpísané lekárom elektronicky v lekárňach v určitých krajinách EÚ, pričom niektorí lekári majú takisto prístup k dôležitým informáciám o pacientovi vo svojom rodnom jazyku.
Overte si, či sú tieto služby dostupné v tej krajine, ktorú sa chystáte navštíviť: https://europa.eu/!9mY64m

Očkovanie

Pri cestovaní v EÚ vo všeobecnosti neexistujú žiadne požiadavky na očkovanie. V prípade určitých zámorských území EÚ však existujú isté požiadavky alebo odporúčania. Pred cestou sa poraďte so svojím lekárom.

Voda na kúpanie

Viac než 95 % lokalít na kúpanie v EÚ vyhovuje minimálnym požiadavkám na kvalitu vody, pričom takmer 85 % spĺňa náročnejší štandard („výborná kvalita“).

Pozrite si interaktívnu mapu, na ktorej nájdete informácie o kvalite vody v tej krajine, ktorú sa chystáte navštíviť: https://europa.eu/!43mRgX

AKO ZOSTAŤ V SPOJENÍ

AKO ZOSTAŤ V SPOJENÍ

Mobilné telefóny

Predplatitelia z EÚ môžu používať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v EÚ rovnako ako doma bez toho, aby platili akékoľvek dodatočné poplatky. V roku 2022 sa pravidlá roamingu za vnútroštátne ceny, ktoré platia aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku, predĺžili o ďalších desať rokov. Ak plánujete zostať v inej krajine EÚ počas niekoľkých mesiacov, odporúčame vám overiť si politiku primeraného využívania u vášho operátora.
https://europa.eu/!pypmjQ

Vaše online predplatné na filmy, športové podujatia, elektronické knihy, videohry a hudobné služby si môžete takisto užívať bez toho, aby ste platili akékoľvek dodatočné poplatky.
https://europa.eu/!6RrdNr

Wi-Fi

Bezplatný prístup k internetu je v širšej miere dostupný vďaka zriadeniu Wi-Fi hotspotov financovaných z prostriedkov EÚ v tisíckach miestnych komunít v celej Európe. Bezplatne sa môžete pripojiť v knižniciach, na námestiach, v parkoch a múzeách a na iných verejných priestranstvách so symbolom WiFi4EU.

A čo tak poslať pohľadnicu?

Poštové známky platia len v tej krajine, v ktorej ste si ich kúpili.

Zástrčky

Takmer všetky krajiny EÚ majú zástrčky s dvomi kolíkmi okrem Cypru, Írska a Malty, ktoré majú trojkolíkové zástrčky. Pri návšteve týchto krajín si určite zabaľte adaptér.

VOĽNÝ ČAS

VOĽNÝ ČAS

Nápady a informácie o tom, čo sa dá vidieť a robiť, nájdete na webovom sídle venovanom európskym turistickým destináciám (visiteurope.com) alebo na webových sídlach oficiálnych vnútroštátnych turistických organizácií jednotlivých krajín EÚ.

Rakúskoaustria.info/sk
Belgickovisitflanders.com
visitwallonia.com
Bulharskobulgariatravel.org
Cyprusvisitcyprus.com
Českovisitczechrepublic.com
Nemeckogermany.travel
Dánskovisitdenmark.com
Španielskospain.info
Estónskovisitestonia.com
Francúzskofrance.fr/en
Fínskovisitfinland.com
Gréckovisitgreece.gr
Maďarskovisithungary.com/sk
Chorvátskocroatia.hr
Talianskoitalia.it/en
Írskodiscoverireland.ie
Luxemburskovisitluxembourg.com
Litvalithuania.travel/en
Lotyšskolatvia.travel/en
Maltavisitmalta.com
Holandskoholland.com
Portugalskovisitportugal.com
Poľskopoland.travel
Rumunskoromania.travel/en
Švédskovisitsweden.com
Slovenskoslovakia.travel/en
Slovinskoslovenia.info

EÚ každý rok podporuje mnoho kultúrnych projektov a podujatí po celej Európe. Podporuje najmä iniciatívu Európske hlavné mesto kultúry, ktorej cieľom je vyzdvihnúť bohatú kultúrnu rozmanitosť Európy.

ECOC-logo

2023

Elefsina (Grécko)
Timișoara (Rumunsko)
Veszprém (Maďarsko)
https://europa.eu/!QRvqpN

Európskymi hlavnými mestami inteligentného cestovného ruchu na rok 2023 sú Pafos (Cyprus) a Sevilla (Španielsko).
https://europa.eu/!hYFcJV

Európska komisia podporuje krajiny EÚ udeľovaním ocenenia Európska vysokokvalitná destinácia netradičným, novým destináciám udržateľného cestovného ruchu v Európe.
https://europa.eu/!VwwCpt

Mladí cestujúci

Od roku 2018 dáva EÚ Európanom vo veku 18 rokov možnosť cestovať bezplatne po celej Európe až jeden mesiac a spoznávať bohaté kultúrne dedičstvo tohto kontinentu. Cestovný poukaz DiscoverEU doteraz dostalo viac ako 200 000 mladých Európanov. Iniciatíva ponúka mladým cestujúcim príležitosť nadväzovať kontakty prostredníctvom organizovaných stretnutí a zúčastňovať sa na zaujímavých činnostiach. Všetci cestujúci v rámci iniciatívy DiscoverEU okrem cestovného poukazu získajú aj zľavovú kartu, vďaka ktorej môžu využiť vyše 40 000 zliav na kultúrne podujatia, ubytovanie, vzdelávanie, služby a výrobky vo viac ako 30 krajinách v Európe.
https://youth.europa.eu/discovereu_sk

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

S novým pasom EÚ pre spoločenské zvieratá, ktorý vám vystaví ktorýkoľvek veterinár, je cestovanie so psom, s mačkou alebo fretkou jednoduché. Všetky psy, mačky a fretky musia mať pas, pričom musia byť na účely identifikácie vybavené elektronickým mikročipom alebo musia mať jasne čitateľné tetovanie aplikované pred júlom 2011. Musia byť zaočkované proti besnote a podrobnosti o tom musia byť zaznamenané v ich pasoch. Očkovanie sa musí vykonať po aplikácii mikročipu alebo tetovania.

Okrem toho sa pri vstupe do Fínska, Írska a na Maltu vyžaduje osobitné ošetrenie psov proti pásomnici. Podrobnosti o ošetrení sa musia uvádzať v pase spoločenského zvieraťa. Pes môže cestovať jeden deň až päť dní po uvedenom ošetrení.
https://europa.eu/!M64TcJ

V PRÍPADE NÚDZE

V PRÍPADE NÚDZE

Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine EÚ môžete z ktoréhokoľvek telefónu, pevnej linky alebo mobilného telefónu zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového volania 112.

Každú krádež oznámte miestnej polícii. Ak si budete uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budete musieť priložiť policajnú správu. Ak vám ukradli pas alebo občiansky preukaz, oznámte to na konzuláte alebo veľvyslanectve svojej krajiny a na polícii.

Ak sa nachádzate mimo EÚ na mieste, kde vaša krajina nemá zastúpenie, a potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na veľvyslanectvo alebo konzulát ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.
https://europa.eu/!XXjHRc

AKO SA SKONTAKTOVAŤ S EÚ?

AKO SA SKONTAKTOVAŤ S EÚ?

OSOBNE

V celej Európskej únii existujú stovky centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete online na webovom sídle:
https://europa.eu/!vcCpkQ


TELEFONICKY ALEBO PÍSOMNE

Europe Direct je služba, ktorá vám poskytne odpovede na otázky o Európskej únii. Kontaktovať ju možno:

  • na bezplatnom telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
  • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696,
  • pomocou kontaktného formulára:
    https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

ELEKTRONICKY

Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ na webovom sídle Europa:
https://european-union.europa.eu/index_sk


PUBLIKÁCIE EÚ

Publikácie EÚ si môžete prezrieť alebo objednať na webovom sídle op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac kópií bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo na vaše miestne dokumentačné centrum: https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_sk


PRÁVO EÚ A SÚVISIACE DOKUMENTY

Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovom sídle EUR-Lex:
https://eur-lex.europa.eu.

OTVORENÉ ÚDAJE Z EÚ

Portál https://data.europa.eu/sk poskytuje prístup k otvoreným súborom údajov z inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Údaje možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely. Portál takisto poskytuje prístup k množstvu súborov údajov z európskych krajín.

O tejto publikácii

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Redakčná služba a cielená komunikácia

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Kontakt: COMM-A2@ec.europa.eu

Rukopis bol dokončený v apríli 2023.

Tento dokument sa nemôže považovať za dokument predstavujúci oficiálne stanovisko Európskej komisie.

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023

© Európska únia, 2023

Politika opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie sa vykonáva na základe rozhodnutia Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).

Pokiaľ nie je uvedené inak, opakované použitie tohto dokumentu je povolené na základe licencie Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a označia sa všetky zmeny.

Akékoľvek použitie alebo reprodukcia prvkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Európskej únie, môžu byť podmienené získaním súhlasu príslušných nositeľov práv.

Ilustrácie: © Európska únia, © iStock

Považujete túto publikáciu za užitočnú? Napíšte nám: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Na webovom sídle „Vaša Európa“ sa dozviete ďalšie informácie o svojich právach, keď žijete, pracujete a cestujete v EÚ: ec.europa.eu/youreurope

IDENTIFIKAČNÉ KÓDY

Print ISBN 978-92-76-55473-8 doi:10.2775/331689 NA-09-22-383-SK-C
PDF ISBN 978-92-76-55322-9 doi:10.2775/286143 NA-09-22-383-SK-N
HTML ISBN 978-92-76-55310-6 doi:10.2775/122920 NA-09-22-383-SK-Q