Reisimine ELis koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ajal

Reisimine on viimastel aastatel olnud COVID-19 pandeemia tõttu keeruline, kuid ulatuslik vaktsineerimine ja ELi digitaalne COVID-tõend on aidanud seda lihtsamaks teha.

Kuigi enamik ELi riike on kaotanud suurema osa reisipiirangutest ja tervishoiunõuetest, tekib endiselt uusi koroonaviiruse variante. Viiruse uue puhangu tõttu võib ELi riikidel olla vaja teatavad reisipiirangud või tervishoiunõuded (taas)kehtestada.

Platvormil „Re-open EU“ on jätkuvalt kõige värskem teave, mille liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid on reisipiirangute ning rahvatervise- ja ohutusmeetmete kohta esitanud. Platvorm on olemas nii veebisaidi kui ka mobiilirakendusena.

ELi digitaalse COVID-tõendi kasutusaega pikendati kuni 30. juunini 2023. Tõendi väljaandmise eest vastutavad riiklikud tervishoiuasutused ning seda võidakse reisimise jaoks nõuda tõendina vaktsineerimise, testimise või COVID-19st tervenemise kohta.

Lisateave:
Reisimine ELi ja EList välja
Reisijate õigused

Euroopat iseloomustavad tuhandete aastate pikkune ajalugu, rikas kultuuripärand ja võrratud loodusvaated ning siin asub mitu maailma populaarseimait reisisihtkohta. Reisijal on siin palju avastada: mäestikest liivarandadeni ning maalilistest maamaastikest kuni muuseume ja kunstigaleriisid täis pikitud suurlinnadeni. Ja Euroopa Liit (EL) on selle kõigega tutvumise palju lihtsamaks teinud.

Näiteks saab reisida 26 ELi riiki piirikontrolli läbimata ning võtta kaasa ka oma koera või kassi. Vajaduse korral saab kiiresti arstiabi ja euro muudab heade pakkumiste leidmise lihtsamaks. Samuti on telefonikõned koduse tavahinnaga (midagi juurde maksta ei tule) ja kõik tasulised veebiteenused on kasutatavad ka väljaspool koduriiki.

Peale selle, et Euroopaga tulevad tutvuma miljonid inimesed teistest maailmajagudest, meeldib ka eurooplastele endile külastada siinseid riike ja linnu, sest tänapäeval on neil kogu ELis sama lihtne reisida kui kodumaal.

Passikontrolli kaotamine paljudel piiridel ja ühisraha euro kasutamine 19 liikmesriigis on muutnud reisimise palju lihtsamaks. Inimeste, kaupade, teenuste ja raha vaba liikumist võimaldava ühisturu loomisega on suurenenud kaubavalik ning alanenud hinnad.

Ning uue reisikaardiga saab üha rohkem noori eurooplasi tasuta oma maailmajagu tundma õppida ja nautida selle rikkalikku kultuuripärandit.

ELi kuulub 27 riiki. Ühendkuningriik lahkus EList 31. jaanuaril 2020. ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepingu kohaselt jätkatakse Ühendkuningriigis liidu õiguse kohaldamist seni, kuni lõpeb üleminekuperiood, mis kestab 31. detsembrini 2020, kui seda just ei pikendata. Seega ei muutu enne 31. detsembrit 2020 ELi ja Ühendkuningriigi vahel reisijate jaoks midagi.

Rohkem teavet Ühendkuningriigi EList väljaastumise kohta saate aadressilt https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_104.

VAJALIKUD DOKUMENDID

ELi KODANIKUD

Pass või isikutunnistus

Pass või isikutunnistus peab olema ka lastel.

ELi piires reisimisel ei ole vaja viisat.

Tänu Schengeni eeskirjadele, mis on osa liidu õigusest, ei ole enamiku ELi riikide vahelistel piiridel enam piirikontrolli.

Schengeni lepinguga on ühinenud ka Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits, kuigi nemad ei ole ELi liikmed. See tähendab näiteks seda, et Šveitsi suusatama minnes ei ole vaja piiril passi näidata.

Kontrolli sisepiiril võib erandkorras lühikeseks ajaks taastada, kui eksisteerib suur oht riigi sisejulgeolekule.

Schengeni-välisesse riiki sisenemisel ja sealt lahkumisel peate esitama kehtiva passi või isikutunnistuse.

Praegu kontrollitakse ELi (nagu ka Schengeni ala) välispiiril süstemaatiliselt kõigi (ka ELi kodanike) andmeid.

Kandke passi või isikutunnistust ELis reisides kaasas, sest seda võidakse Teilt küsida isiku tõendamiseks või julgeoleku kaalutlustel. Kehtib ainult riigi ametiasutuste väljastatud isikut tõendav dokument.

Enne reisimist väljapoole ELi uurige, milliseid dokumente sihtriigis nõutakse.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_et.htm

ELi MITTEKUULUVATE RIIKIDE KODANIKUD

Märkus. Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikke käsitatakse ELi riikidesse sisenemisel ja seal reisimisel ELi kodanikena, kuna need neli riiki kuuluvad Schengeni alasse.

Pass

Reisimiseks on vajalik kehtiv pass.

Viisa

Rohkem kui 60 riigi ja territooriumi kodanikel ei ole vaja ELi sõitmiseks viisat, kui reis ei ole pikem kui 90 päeva. Loetelu riikidest, mille kodanikelt nõutakse sisenemisel viisat, on Iirimaa puhul veidi teistsugune kui ülejäänud ELi riikidel.

Viisa taotlemiseks tuleb pöörduda ELis asuva (peamise) sihtriigi konsulaati või saatkonda. Kui Teil on Schengeni viisa, saate sellega reisida kõikidesse Schengeni riikidesse. Kui Teil on kehtiv pikaajaline viisa või elamisluba, mille on välja andnud Schengeni lepinguga ühinenud riik, võite viibida kuni 90 päeva ka teistes Schengeni riikides. Et külastada ELi riiki, mis ei kuulu Schengeni alasse, võite vajada konkreetse riigi viisat. Lisateavet saab aadressidelt

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_et.htm

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en.

REISIMISVIIS

MAANTEED MÖÖDA

Juhiluba

ELi liikmesriigis väljastatud kehtivat juhiluba tunnustatakse kõikjal liidus, aga ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Praegu välja antavad uued juhiload on Euroopa standardformaadis plastkaardid. Enamikus riikides peab peale kehtiva juhiloa kaasas olema sõiduki registreerimistunnistus.

Juhid, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid välja uurima, ega neil ei ole konkreetsetes ELi riikides (eriti Iirimaal, Küprosel, Maltal ja Hispaanias) sõitmiseks vaja rahvusvahelist juhiluba.

Liikluskindlustus

Ükskõik kus Te ELis reisite, sisaldab liikluskindlustus seadusega nõutavat minimaalset kindlustuskatet (tsiviilvastutus), mis kehtib ka Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Kodumaal sõlmitud kaskokindlustus kehtib sageli ka teistes riikides, aga selle võiksite enne teeleasumist siiski üle kontrollida. Ärge unustage kontrollida ka kehtivusaega.

Kui satute teises riigis liiklusõnnetusse, saate kasutada oma kindlustusandjalt või veebist saadud Euroopa vormi „Teade liiklusõnnetusest“. See on olemas mitmes keeles ja kasutusel kogu Euroopas.

ELis ringi sõites ei ole rohelise kaardi kaasaskandmine kohustuslik, aga see on siiski rahvusvaheliselt tunnustatud tõend minimaalse vastutuskindlustuse olemasolu kohta ja kui Teil seda ette näidata pole, peab Teil olema kaasas kindlustuspoliis.

Teemaksud

Paljud riigid küsivad teede kasutamise eest maksu – kas vahemaa või aja alusel. EL jälgib, et need tasud oleksid proportsionaalsed ega diskrimineeriks mittekodanikke ja ajutisi kasutajaid.

Liiklusohutus

Kõikides ELi riikides peab turvavöö olema kinnitatud kõikides sõidukites, kus see on olemas. Lastel peab olema neile sobiv turvasüsteem.

Mobiiltelefoniga rääkimine autojuhtimise ajal suurendab õnnetuseriski, mistõttu on see kõikides ELi riikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutate vabakäesüsteemi.

Suurim lubatud alkoholisisaldus veres jääb vahemikku 0–0,8 mg/ml, sõltuvalt riigist. Juhte, kes on teises riigis kiirust ületanud või joobes olles autot juhtinud, on nüüd tänu paremale piiriülesele teabevahetusele lihtsam üles leida.

Pidage meeles, et Iirimaal, Küprosel ja Maltal sõidetakse vasakul teepoolel ning mõnes riigis (nt Belgias, Madalmaades, Portugalis ja Prantsusmaal) tuleb paremalt tulijale tavaliselt teed anda.

Millised on suurimad lubatud kiirused Hispaanias? Kas pean Rootsis rattaga sõites kiivrit kandma? Kõik tähtsaimad liiklusohutust tagavad eeskirjad leiate tasuta rakendusest GoingAbroad: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_et.htm.

Elektriautoga

Euroopa Liidus on elektriautodele üle 150 000 laadimiskoha, aga tegutseme selle nimel, et tulevikus oleks neid palju rohkem. Kuna mandril on kasutusel standardpistikud, saavad elektriautode juhid laadida sõidukit kõikjal ELis samamoodi nagu oma kodumaal. Alternatiivkütust pakkuvate tanklate kaart asub aadressil https://www.eafo.eu.

Bussiga

EL täiustab pidevalt bussireisijate ohutust tagavaid nõudeid. Hiljuti karmistati näiteks sõidukites tulekindlate materjalide kasutamise eeskirju. Kui bussis on olemas turvavööd, on nende kasutamine kogu ELis kohutuslik.

Jalgrattaga

Miks mitte tutvuda Euroopaga ratta sadulas? 16 pikast jalgrattamarsruudist koosnev 70 000kilomeetrine võrgustik EuroVelo ühendab kogu Euroopat ja mõnda selle olulisimat vaatamisväärsust. Euroopa linnades saate ringi sõita rendirattaga, kasutades mõnda sadadest iseteenindusega jalgrattarendi süsteemidest, millest osa on ELi kaasrahastatud. www.en.eurovelo.com

LENNUKIGA

Euroopa ühtse lennundusturu loomine üle 25 aasta tagasi on reisijatele kaasa toonud madalamad piletihinnad ning laiema lennufirmade, marsruutide ja teenuste valiku.

Euroopa lennuohutus on üks maailma parimaid. Et ohutust veelgi parandada, peab väljastpoolt ELi pärit lennuettevõtjatel olema luba, mis kinnitab nende vastavust rahvusvahelistele ohutusnõuetele. Peale selle võidakse nende lennukit Euroopas kontrollida ning kui leitakse, et lennuettevõtja on ohtlik või et lennuettevõtja üle ei teostata koduriigis piisavat järelevalvet, keelatakse ettevõtjal Euroopa õhuruumis tegutseda.

Kõigile ELi lennujaamadest väljuvatele reisidele on kehtestatud ühtsed reisijate ning registreeritud ja käsipagasi turvakontrolli eeskirjad. Lennuki salongi kaasa võetavatele vedelikele on kehtestatud piirangud ja on koostatud ühine loetelu esemetest, mida ei tohi olla kas registreeritud või käsipagasis.

RONGIGA

Rong on Euroopas endiselt üks kõige turvalisematest ja populaarsematest transpordivahenditest. ELis on üle 220 000 km raudteid. Kiirraudteid olulistel liinidel, nagu Pariis–Brüssel–Amsterdam–Köln, Milano–Rooma ja Barcelona–Madrid, on üle 8 000 km ning neid ehitatakse juurde.

LAEVAGA

ELi riikide vahel on palju olulisi mereteid, millel pakutakse kvaliteetset regulaarühendust alternatiivina maantee-, lennu- või raudteeühendusele või nende jätkuks. EL on eesrindlik mereohutuse täiustaja ja rangete kvaliteedinormide edendaja. Uued eeskirjad, millega suurendatakse ELi vetes reisijaid vedavate laevade ohutust, jõustusid 2018. aastal.

KAART

AJAVÖÖNDID

RAHA

EURO

Eurot (€) kasutab praegu ligikaudu kolm neljandikku ELi kodanikest ehk üle 340 miljoni inimese 19 ELi liikmesriigis: Austrias, Belgias, Eestis, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Lätis, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Soomes (vt kaart).

ELiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on euro ametlikult kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos ja Vatikanis. Mõnes riigis ja piirkonnas (nt Kosovos ja Montenegros) on euro mitteametlik põhivaluuta.

Väljaspool euroala asuvates Euroopa riikides võtavad paljud hotellid, kauplused ja restoranid (eriti turismipiirkondades) oma valuuta kõrval vastu ka eurosid, kuigi sellist kohustust neil ei ole.

SULARAHA JA PANGAKAARDID

Piiriülesed euromaksed (sh automaadist sularaha väljavõtmine ja kaardimaksed) on kõigis euroala riikides sama hinnaga kui koduriigis. Alates 15. detsembrist 2019 saavad samu hüvesid kasutada ka inimesed, kes elavad mõnes euroala-välises ELi riigis, aga neilt võidakse küsida valuutavahetustasu.

Peale selle ei saa tänu hiljuti kehtestatud eeskirjadele nõuda Teilt lisatasu krediit- või deebetkaardiga maksmise eest. Samuti olete paremini kaitstud maksete tegemisel. Alates 19. aprillist 2020 saate välismaal kaardiga makstes või raha välja võttes ka hõlpsasti kontrollida ja võrrelda valuutavahetustasusid.

Pangakaardi kaotamise või varastamise korral helistage viivitamata kaardi väljastajale ja laske kaart blokeerida. Pange see telefoninumber juba enne reisi valmis.

Kui Teil on ELi territooriumile sisenedes või sealt lahkudes kaasas mis tahes vääringus sularaha, mille väärtus on 10 000 eurot või enam, tuleb see tollile deklareerida.

Teisest ELi riigist pärineva tšeki rahaks vahetamise eest küsitakse vahel väga suurt tasu. Paljudes riikides aga ei tunnistata tšekke enam maksevahendina.

OSTUDE TEGEMINE

ELis

Võite osta ja ühest ELi riigist teise reisides kaasa võtta nii palju kaupa kui soovite, tingimusel et see on isiklikuks kasutamiseks, mitte edasimüügiks. Maksud (käibemaks ja aktsiis) on kauba hinna sees ning teises ELi riigis pole seetõttu vaja lisamaksu maksta.

Aktsiisimaksu alla kuuluvate toodete (alkohol ja tubakatooted) puhul kehtivad siiski erieeskirjad. Iga riik võib kehtestada tubaka ja alkoholi piirkoguse, millest suuremat kogust ei käsitata enam isiklikuks tarbimiseks ostetud kaubana, ja Teid võidakse küsitleda, et kontrollida, ega Te ei kavatse ostetut edasi müüa. Sellised piirkogused ei tohi siiski olla väiksemad kui allpool näidatud.

ELi SISENEDES

Kui tulete ELi mõnest ELi mittekuuluvast riigist, võite käibemaksu- ja aktsiisivabalt võtta isiklikuks tarbimiseks kaasa allpool loetletud kogustes kaupa. Sama kehtib siis, kui tulete piirkonnast, kus ELi käibemaksu- ja aktsiisieeskirju ei kohaldata.

Eri riikidel on tubakatoodete ELi toomise piirkogused erinevad, seetõttu vaadake need külastatava riigi tollieeskirjadest kindlasti üle.

* Esitatud kogus moodustab 100% tubakatoodete lubatud piirkogusest. Neid võib kombineerida, aga üldpiirmäära ei tohi ületada. Näiteks: 100 sigaretti (50% lubatud kogusest) + 50 sigarillot (50% lubatud kogusest) = 100% üldpiirmäärast.

** Esitatud kogus moodustab 100% kangete alkohoolsete jookide ja kangendatud veini või vahuveini lubatud piirkogusest, mida võib jagada. Näiteks võite kaasa tuua pool liitrit kangeid alkohoolseid jooke ja ühe liitri kangendatud veini, sest mõlemad moodustavad poole lubatud kogusest.

Alla 17aastastel ei tohi kaasas olla mitte mingis koguses alkoholi ega tubakat.

Kui reisite ühest ELi riigist teise ELi-välise riigi (nt Šveitsi) kaudu, saate lubatud kogused teada viimase tollieeskirjadest.

Muud kaubad (sh parfüümid)

  • Lennu- ja merereisijad: kuni 430 euro väärtuses.
  • Muud reisijad: kuni 300 euro väärtuses.

Mõni ELi riik kohaldab alla 15aastastele madalamat piirmäära, aga see ei tohi olla alla 150 euro.

Toit

Liha- või piimatoodete kaasavõtmisele ELis reisimisel mingeid üldisi piiranguid ei ole. Ent ELi-välistest riikidest ei tohi ELi kaasa tuua tooteid, mis sisaldavad liha, piima või nendest tehtut, sest neis võib olla ELi loomadele ohtlikke patogeene (nt suu- ja sõrataud või Aafrika seakatk). Erandina võib selliseid tooteid isiklikuks tarbimiseks ja väikeses koguses kaasa tuua Andorrast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist.

Lisateavet saab aadressidelt

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_et.htm

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

Võtke ostlema minnes alati kaasa oma ostukott. ELi eeskirjad aitavad vähendada õhukeste kilekottide kasutamist, mis risustab ja kahjustab keskkonda. Enamikus riikides nõutakse iga koti eest poes tasu.

TARBIJAKAITSE

Kõikjal ELis on tarbijatele tagatud õiglane kohtlemine, standarditele vastavad tooted ja probleemide korral õigus hüvitisele.

TEA, MIDA SÖÖD

Võite kindel olla, et toit vastab kõrgeimatele ohutusstandarditele, sest toidu tootmise, töötlemise ja müügi suhtes kohaldatakse rangeid õigusnorme. Toidu märgistusel peab olema selge, põhjalik ja täpne teave koostise kohta.

TEA, MIDA OSTAD

Tarbijad on internetis ja kauplustes kaitstud kõikvõimalike ebaausate kaubandustavade eest. Veebisaitidel on keelatud kasutada eelmärgistatud kastikesi – nüüd ei juhtu enam nii, et veebist lennupiletit ostes maksate kogemata ka soovimatu reisikindlustuse eest.

VÕRDLE HINDU

Kõikide müüdavate toodete täishind (koos käibemaksuga) ja ühikuhind (kilo- või liitrihind) peavad olema selgelt nähtavad. Kui broneerite veebis lennupiletit, peab Teile kohe algusest peale näha olema pileti kogumaksumus (sh lisatasud ja maksud).

LAHENDA KÕIK PROBLEEMID

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik annab praktilist teavet tarbijate õiguste kohta ning tasuta nõu ja abi piiriüleste kaebuste ja vaidluste korral. Sellised keskused on kõigis ELi riikides ning ka Islandil ja Norras. Samuti on kasu Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku reisirakendusest ECC-Net Travel, kust saab palju praktilist abi ja teavet.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

OTSI MÄRGIST

ELi ökomärgis aitab leida keskkonnahoidlikke tooteid, hotelle, hosteleid ja telkimiskohti.

See logo aitab leida mahetooteid.

REISIJAÕIGUSED

EL on ainus koht maailmas, kus on kehtestatud reisijaõigused nii lennuki, rongi, bussi kui ka laevaga reisijate jaoks. Reisijatel on ELis õigus täpsele, õigeaegsele ja ligipääsetavale teabele, abile transporditõrke korral ning teatavatel asjaoludel hüvitisele tühistamise või pika viivituse puhul.

Laadige alla rakendus, et kontrollida, millised õigused Teil on ja kuidas neid nõuda: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_et.htm

Peale selle kaitsevad ELi eeskirjad Teid ka siis, kui ostate puhkusepaketi või reisi, mis sisaldab vähemalt kaht liiki reisiteenust (nt lend ja hotellituba või autorent), mida müüakse ühe või mitme omavahel seotud broneerimiskeskkonna kaudu.

Enne teeleasumist. Reisijad peavad saama oma pakettreisi kohta selget teavet (sh sihtkoht/sihtkohad, paketis sisalduvad teenused ja hädaabinumber). Samuti tuleb reisijaid teavitada nende õigustest – näiteks on reisijal tühistamise või korraldaja pankroti korral suuremad õigused.

Sihtkohas. Hätta sattunud reisijatel on õigus saada abi (nt teave tervishoiuteenuste kohta ja konsulaarabi).

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en

PUUDEGA VÕI PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA REISIJAD

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus saada tasuta abi lennu- ja raudteejaamades, sadamates ning teatavates bussijaamades, samuti lennukis, rongis, laevas ja kaugliinibussis. Selleks on soovitatav teavitada vedajat või terminali-/jaamakäitajat erivajadustest pileti broneerimise või eelmüügist ostmise ajal või vähemalt 48 tundi enne reisi (kaugliinibussi puhul 36 tundi varem).

Lisateave:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_et.htm

Kui reisite autoga ja Teil on oma koduriigis invakaart, siis võite kasutada invaparkimiskohti kõikjal ELis, aga uurige, millised tingimused konkreetses riigis kehtivad. Otsige ratastoolitähist.

HÜVITISE NÕUDMINE

Kui leiate, et reisimise ajal on Teie õigusi rikutud, ja soovite selle eest hüvitist, peate kõigepealt pöörduma vedaja või terminali-/jaamakäitaja poole. Kui nad oma kohustusi ei täida, võite ühendust võtta ametiasutusega, kelle vastutusalasse konkreetne transpordiliik kuulub.

Lisateavet ja asjaomase ametiasutuse kontaktandmed saate, kui helistate Europe Directi tasuta infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11.

TERVIS

TERVISHOIUTEENUSED

ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikel on juhul, kui nad ajutisel viibimisel ükskõik millises nimetatud riigis haigestuvad, õigus samadele tervishoiuteenustele nagu selles riigis kindlustatud inimestel (mõnes riigis tasuta).

Nii et ärge unustage võtta reisile kaasa oma Euroopa ravikindlustuskaarti. Selle kaardi saate tasuta, tavaliselt oma riigi haigekassast, ja see tõendab, et olete mõnes eelnimetatud riigis kindlustatud. Kui peate tervishoiuteenuse eest maksma, hoidke alles kõik arved, retseptid ja kviitungid, et taotleda kohapeal või tagasi koju jõudes kulude hüvitamist.

Kuidas ravikindlustuskaarti taotleda: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=et#navItem-1

REISIKINDLUSTUS

Euroopa ravikindlustuskaart ei asenda reisikindlustust, sest see ei kata selliseid tervishoiukulusid nagu patsiendi kodumaale tagasitoimetamine või mägipääste suusakuurordis. Nende riskide vastu tuleks sõlmida reisikindlustus.

RAVIMID

Ravimiretsept, mille Teie arst on välja kirjutanud, kehtib kõikides ELi riikides, aga enne reisi tasub siiski kontrollida, kas asjaomast ravimit Teie külastatavas riigis üldse tohib müüa ja müüakse. Veenduge, et retsept sisaldab kogu vajalikku teavet Teie, retsepti väljastanud arsti ja väljakirjutatud ravimi kohta.

Mõnes ELi riigis saavad reisijad osta apteegist ravimeid oma arstilt saadud digiretsepti alusel ning arstidel on peagi võimalik pääseda olulisele patsienditeabele ligi oma keeles.

Kontrollige, kas sellised võimalused on sihtriigis juba olemas: https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_et

KAITSESÜSTID

ELis reisimiseks ei nõuta üldjuhul kaitsesüstimist. Mõnele ELi ülemereterritooriumile reisimiseks on nõuded või soovitused siiski olemas. Vestelge enne reisile minekut oma arstiga.

SUPLUSVESI

2018. aastal vastas enam kui 95% ELi supluskohtadest veekvaliteedi miinimumnõuetele ja enam kui 85% supluskohtades oli vee kvaliteet suurepärane. Sihtkoha veekvaliteedi kohta saate teavet interaktiivselt kaardilt aadressil

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water.

SIDE

MOBIILTELEFONID

ELi elanikele on telefonikõned ELis reisides sama hinnaga kui kodumaal ja midagi juurde maksta ei tule. Sama kehtib ka Islandil, Liechtensteinis ja Norras (aga mitte Šveitsis). Kui Teie koduriigi kõnepakett sisaldab piiramatut või väga odavat andmesidet, võite kasutada ELis ilma lisatasuta suures koguses andmesidet, aga mitte piiramatult. Kui ületate teatava andmemahu, võib Teie operaator küsida väikest rändluse lisatasu (alla 4,5 euro gigabaidi eest). Kui kavatsete jääda teise ELi riiki mitmeks kuuks, võiksite tutvuda oma operaatori mõistliku kasutamise poliitikaga („rändle nagu kodus“).

WIFI

Tasuta internet on muutunud kättesaadavamaks tänu ELi rahastatud wifi tugijaamadele, mis on paigaldatud ligikaudu 8 000 avalikku kohta üle kogu Euroopa. Tasuta pääsete internetti raamatukogudes, väljakutel, parkides ja muuseumides ning muudes avalikes kohtades, kus näete tähist „WiFi4EU“.

POSTKAARDI SAATMINE

Postmarke saate kasutada vaid selles riigis, kust need on ostetud.

PISTIKUD

Peaaegu kõikides ELi riikides on kasutusel kaheharulised pistikud, v.a Iirimaal, Küprosel ja Maltal, kus pistikud on kolmeharulised.

KUHU MINNA, MIDA TEHA

Ideid ja teavet selle kohta, kuhu minna ja mida teha, leiab Euroopa turismisihtkohtade veebisaidilt (visiteurope.com) või ELi riikide ametlike turismiorganisatsioonide veebisaitidelt.

Austria austria.info
Belgiavisitflanders.com
http://www.wallonia.be/en/visit
Bulgaariabulgariatravel.org/en
Küprosvisitcyprus.com
Tšehhiczechtourism.com
Saksamaagermany.travel
Taanivisitdenmark.com
Hispaaniaspain.info/en/
Eestivisitestonia.com
Prantsusmaaint.rendezvousenfrance.com
Soomevisitfinland.com
Kreekavisitgreece.gr
Ungarigotohungary.com
Horvaatiacroatia.hr
Itaaliaitalia.it/en
Iirimaadiscoverireland.ie
Luksemburgvisitluxembourg.com
Leedulithuania.travel/en/
Lätilatvia.travel
Maltavisitmalta.com
Madalmaadholland.com
Portugalvisitportugal.com
Poolapoland.travel
Rumeeniaromania.travel/en/
Rootsivisitsweden.com
Slovakkiaslovakia.travel
Sloveeniaslovenia.info

EL toetab igal aastal kõikjal Euroopas paljusid kultuuriprojekte ja -üritusi. Täpsemalt toetatakse Euroopa kultuuripealinnade algatust, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Euroopa rikkalikule kultuurilisele mitmekesisusele, korraldades valitud linnades kohaliku kulutuuri näitusi ja üritusi.

2020. aasta Euroopa kultuuripealinnad on ajalooline Rijeka, mis on Horvaatia peamine meresadam, ja Iirimaa kauni lääneranniku värav Galway. Lisateave: https://rijeka2020.eu/en
https://galway2020.ie/en

2020. aasta Euroopa aruka turismi pealinnad on Rootsi linn Göteborg ja Hispaania linn Málaga.

Lisateave: https://smarttourismcapital.eu/cities-2020-winners/

Tänu uutele ELi eeskirjadele võite teistes liikmesriikides viibides nautida nüüd piirangute ja lisatasudeta samu tasulisi veebiteenuseid kui kodumaal (nt filmid, spordivõistlused, e-raamatud, videomängud ja muusika). Sama kehtib Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

NOORED REISIJAD

EL on 2018. aastast alates andnud 18aastastele eurooplastele võimaluse reisida Euroopas kuni kuu aega tasuta ja tutvuda Euroopa rikkaliku kultuuripärandiga. Seni on sellise reisikaardi saanud ligikaudu 70 000 noort. Lisateave: https://europa.eu/youth/discovereu

Euroopa noortekaardiga saavad noored eurooplased kasutada 36 riigis üle kogu Euroopa kultuuriürituste, majutuse, hariduse, teenuste ja toodete puhul enam kui 70 000 allahindlust. Allahindlusi leiab ELis pea kõikjalt: alates Amsterdami Rijksmuseumist kuni Pariisi Disneylandini või Barcelona Sagrada Familiast Küprose, Malta või Kreeka päikeseliste rannikuteni.

Allahindlused leiate aadressilt https://www.eyca.org/discounts.

LEMMIKLOOMAD

Lemmikloomaga reisimine on lihtne, kui Teil on lemmikloomapass, mille saab loomaarstilt. Kõikidel koertel ja kassidel, aga ka näiteks tuhkrutel, peab olema pass ning mikrokiip või selgelt loetav tätoveering (kui see on tehtud enne 2011. aasta juulit). Lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsineerimise andmed peavad olema passis kirjas. Loom peab olema vaktsineeritud pärast kiibistamist või tätoveerimist.

Koer peab enne Soome, Iirimaale ja Maltale reisimist läbima loomaarsti tehtud paelussitõrje. Üksikasjad peavad olema kantud lemmiklooma passi ja koer saab seejärel reisida 1–5 päeva pärast tõrjet.

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites_en

HÄDAABI

Euroopa ühtne hädaabinumber 112

Kõikides ELi riikides on tasuta hädaabinumber nii tava- kui ka mobiiltelefonilt valides 112.

Teavitage vargusest kohalikku politseid. Kindlustus- või hüvitisnõudele tuleb lisada politseitõend. Passi või isikutunnistuse varastamisest teavitage peale politsei ka oma riigi saatkonda või konsulaati.

Pidage meeles, et kui viibite väljaspool ELi ja Teie riigil ei ole kohalikku konsulaati, võite paluda konsulaarabi mõne teise ELi riigi kohalikult konsulaadilt, näiteks kriisi, tõsise haiguse või passi kaotamise korral.

ELiga SAAB ÜHENDUST VÕTTA

ISIKLIKULT KOHALE MINNES

Kõikjal Euroopas on sadu kohalikke ELi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate veebisaidilt https://europa.eu/european-union/contact_et

TELEFONI VÕI E-POSTIGA

Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Ühendust on võimalik võtta,

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

VEEBIS

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Europa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi VÄLJAANDED

Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://publications.europa.eu/et/publications

Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi ÕIGUS JA SEONDUVAD DOKUMENDID

ELi õigusteabega, sh kõigi alates 1952. aastast vastuvõetud ELi õigusaktidega, saab kõigis ametlikes keeleversioonides tutvuda EUR-Lex’i veebisaidil: http://eur-lex.europa.eu

ELi AVATUD ANDMED

ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.

Käesoleva väljaande kohta

Euroopa Komisjon

Teabevahetuse peadirektoraat
Toimetamise ja sihipärase teavitustegevuse talitus
1049 Brüssel
BELGIA

Käsikiri valmis 2020. aasta veebruaris.
Euroopa Komisjon ei vastuta taaskasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest.
Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2020

© Euroopa Liit, 2020

Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtteid rakendatakse vastavalt komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusele 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

Kui ei ole märgitud teisiti, on käesoleva dokumendi taaskasutamine lubatud Creative Commons Attribution 4.0 Internationali (CC BY 4.0) litsentsi alusel (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui on viidatud allikale ja märgitud kõik muudatused.

Selliste elementide kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Liidule, võib olla vaja taotleda luba otse õiguste omajalt.

Illustratsioonid: © Euroopa Liit, © iStock

Veebisaidilt „Teie Euroopa“ leiate rohkem teavet oma õiguste kohta ELis elamise, töötamise ja reisimise ajal: ec.europa.eu/youreurope

IDENTIFIKAATORID

Print ISBN 978-92-76-18092-0 doi:10.2775/08705 NA-03-20-262-ET-C
PDF ISBN 978-92-76-18048-7 doi:10.2775/615642 NA-03-20-262-ET-N
HTML ISBN 978-92-76-18076-0 doi:10.2775/282841 NA-03-20-262-ET-Q