Tervetuloa tutustumaan Matkustaminen Euroopassa -oppaan vuoden 2023 painokseen!

Matkailijoiden kannalta suuri uutinen tänä vuonna on se, että Kroatiasta tuli 1. tammikuuta Schengen-alueen 27. jäsen. Tämä tarkoittaa, että matkustajien tarkastuksista Kroatian ja muiden Schengen-alueeseen – eli maailman laajimpaan vapaan matkustamisen alueeseen – kuuluvien maiden välillä on luovuttu. Kroatia on myös ottanut käyttöön euron, mikä tarkoittaa, että noin 347 miljoonaa EU:n kansalaista käyttää nyt samaa valuuttaa.

Kreikassa, Unkarissa tai Romaniassa matkustellessa kannattaa suunnata tämänvuotisiin Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Espanjassa tai Kyproksella puolestaan kannattaa tutustua Euroopan älykkään matkailun pääkaupunkeihin.

Missä päin Eurooppaa matkustatkin, muista huolehtia turvallisuudestasi ja pidä hauskaa!

Tässä oppaassa on lisätietoja, hyödyllisiä vinkkejä sekä Euroopan kartta.

Tilaa tai lataa opas tästä: https://data.europa.eu/doi/10.2775/53373

Euroopan historia ulottuu tuhansien vuosien päähän. Euroopalla on rikas kulttuuriperintö, ja sen maisemat kuuluvat maailman kauneimpien joukkoon. Euroopassa sijaitseekin osa maailman suosituimmista matkakohteista.

Eurooppa houkuttelee miljoonia matkailijoilta ulkomailta, mutta myös eurooppalaiset tutustuvat mielellään ihan nurkan takana oleviin monenlaisiin kaupunkeihin ja maihin.

Eurooppalaisten on nykyään yhtä helppoa matkustaa EU:ssa kuin kotimaassaan. Passintarkastusten poistuminen useimpien maiden väliltä ja yhteisen rahan – euron – käyttöönotto 20 EU-maassa ovat helpottaneet matkustamista huomattavasti. Sisämarkkinat, joilla ihmiset, tavarat, palvelut ja raha voivat liikkua vapaasti, ovat laajentaneet valikoimaa ja laskeneet hintoja.

Yhä useammat eurooppalaisnuoret pääsevät myös tutustumaan omaan maanosaansa DiscoverEU-matkakortin ansiosta.

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

EU:N KANSALAISET

Passi tai henkilökortti

Schengenin sopimuksen ansiosta useimmat EU-maat ovat poistaneet tarkastukset rajoillaan.

Schengen-alueeseen kuuluvat myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi, vaikka ne eivät ole EU:n jäseniä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sveitsiin laskettelemaan matkustavan ei tarvitse näyttää passia ylittäessään rajan EU:sta.

Sisärajatarkastukset Schengen-alueella voidaan poikkeustapauksissa ottaa käyttöön rajoitetuksi ajaksi, jos se on tarpeen yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhkan takia.

Matkustaessaan Schengen-alueen ulkopuolisiin EU-maihin tai palatessaan niistä Schengen-alueelle matkustajan on esitettävä voimassa oleva passi tai henkilökortti. Kaikille EU:n ulkorajat ylittäville henkilöille, myös EU:n kansalaisille, tehdään järjestelmällisesti tietokantojen käyttöön perustuva tarkastus.

Matkustettaessa EU:n alueella on pidettävä aina mukana voimassa oleva matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti) henkilöllisyyden todistamista varten ja turvallisuussyistä, vaikka passia ei tarvitakaan rajatarkastuksia varten Schengen-alueella. Lapsilla on oltava oma passi tai henkilökortti. On huomattava, että virallisen henkilötodistuksen saa ainoastaan oman maan viranomaiselta.

Ennen EU:n ulkopuolelle matkustamista on syytä tarkistaa, mitä asiakirjoja kyseinen EU:n ulkopuolinen maa edellyttää.

Viisumi

EU:n sisällä matkustettaessa ei tarvita viisumia.
https://europa.eu/!N7RRtx

MUUT KUIN EU:N KANSALAISET

Huom. Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisia kohdellaan matkustamiseen ja maahantuloon liittyvissä asioissa samalla tavalla kuin EU:n kansalaisia, sillä kyseiset maat kuuluvat Schengen-alueeseen.

Passi

Passin on oltava voimassa.

Viisumi

Yli 100 maan kansalaiset tarvitsevat viisumin voidakseen matkustaa EU:hun. Luettelo niistä maista, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen Irlantiin, on hieman erilainen muihin EU-maihin verrattuna.

Viisumia voi hakea sen EU-maan konsulaatista tai suurlähetystöstä, johon matka suuntautuu (tai joka on matkan pääasiallinen kohdemaa). Schengen-viisumin haltija voi matkustaa kaikissa Schengen-maissa. Jonkin Schengen-maan myöntämä pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa oikeuttaa enintään 90 päivän oleskeluun muissa Schengen-maissa. Matkustaminen sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengen-alueeseen, voi edellyttää kansallisen viisumin hankkimista.
https://europa.eu/!Bmh9mQ
https://europa.eu/!kxJfCM

Yli 60 maan ja alueen kansalaiset eivät tarvitse viisumia enintään 90 päivän pituisilla matkoilla EU:hun. Vuonna 2024 näistä maista tulevien matkustajien on haettava Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) mukaista matkustuslupaa. Matkustuslupaa edellytetään mihin tahansa edellä olevassa taulukossa lueteltuun Schengen-maahan tai Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan (Irlantia lukuun ottamatta) matkustavilta henkilöiltä. Uuden järjestelmän avulla parannetaan turvallisuutta ja vältetään matkustajille aiheutuvia viivästyksiä rajalla.
https://europa.eu/!t9c9Jf

RAHA

RAHA

Euro

Euroa (€) käyttää päivittäin nykyisin yli kolme neljäsosaa EU:n kansalaisista eli noin 347 miljoonaa ihmistä 20 EU-maassa. Euroa käytetään Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Suomessa ja Virossa Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani käyttävät euroa kansallisena valuuttanaan EU:n suostumuksella. Euroa käytetään tosiasiallisesti myös esimerkiksi Kosovossa* ja Montenegrossa.

(*) Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Kortit ja käteinen

Rajatylittävät euromääräiset maksut, myös korttimaksut ja käteisnostot pankkiautomaateilla, ovat EU:n kansalaisille nykyään samanhintaisia kuin kotimaassa, mutta euroalueen ulkopuolisissa maissa asuvilta saatetaan silti periä valuutanvaihtomaksu. Nykyään on myös mahdollista vertailla helposti valuutanvaihtomaksuja, joita aiheutuu, kun maksaa kortilla tai nostaa käteistä ulkomailla.

Kadonnut tai varastettu pankkikortti on suljettava välittömästi soittamalla sen myöntäjälle. Puhelinnumero on syytä merkitä muistiin ennen matkalle lähtöä.

EU:hun tulon tai sieltä poistumisen yhteydessä on ilmoitettava tulliviranomaisille 10 000 euron suuruiset tai sitä suuremmat käteisvarat (*) (tai vastaava määrä muussa valuutassa).

(*) Käteisvaroilla tarkoitetaan seteleitä, kolikoita, siirreltäviä maksuvälineitä ja tietyntyyppistä kultaa.

OSTOKSET

EU:N ALUEELLA MATKUSTAVAT

EU-maiden välillä matkustettaessa ei ole osto- eikä tuontirajoituksia, mikäli tavarat tulevat henkilökohtaiseen käyttöön eivätkä jälleenmyyntiin. Verot (arvonlisä- ja valmisteverot) sisältyvät tuotteesta maksettuun hintaan, eikä tuotteesta tarvitse enää suorittaa muita maksuja muissa EU-maissa.

Valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kuten alkoholiin ja tupakkatuotteisiin, sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä. Kukin maa voi ottaa käyttöön ohjetasoja, joiden avulla se määrittelee, onko tupakka ja alkoholi tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Suurien määrien osalta matkustajalle voidaan esittää kysymyksiä sen tarkistamiseksi, että tavarat eivät ole kaupalliseen tarkoitukseen. EU-maat eivät voi kuitenkaan asettaa ohjetasoja seuraavassa taulukossa esitettyjä määriä alemmaksi.EU:HUN SAAPUVAT

EU:n ulkopuolisesta maasta EU:hun saapuvat voivat tuoda mukanaan arvonlisä- ja valmisteverottomia tuotteita ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön enintään seuraavassa luettelossa mainitut määrät. Samoja sääntöjä sovelletaan matkustajiin, jotka tulevat alueilta, joilla ei sovelleta EU:n arvonlisävero- eikä valmisteverosääntöjä.

EU:n ulkopuolelta tuotavien tupakkatuotteiden osalta sovelletaan maakohtaisesti joko suurempaa tai pienempää määrää, joten määrä kannattaa varmistaa matkan kohteena olevan EU-maan tullisäännöistä.

(*) Kukin esitetty määrä on 100 prosenttia tupakkatuotteiden sallitusta kokonaismäärästä. Tuotteita voi yhdistää, mutta enimmäismäärää ei saa ylittää. Esimerkki: 100 savuketta (50 prosenttia sallitusta) + 50 pikkusikaria (50 prosenttia sallitusta) = 100 prosenttia sallitusta kokonaismäärästä.

(**) Väkevien alkoholijuomien, väkevien viinien tai kuohuviinien osalta kukin esitetty määrä on 100 prosenttia sallitusta kokonaismäärästä. Määrän voi jakaa useamman tuotteen kesken esimerkiksi seuraavasti: maahan voi tuoda 0,5 litraa väkeviä alkoholijuomia ja 1 litran väkevää viiniä – molemmat määrät ovat 50 prosenttia sovellettavasta sallitusta kokonaismäärästä.

Näitä määriä ei sovelleta alle 17-vuotiaisiin matkustajiin, koska nämä eivät saa tuoda maahan tupakkatuotteita eivätkä alkoholijuomia.

Matkustettaessa EU-maasta toiseen jonkin EU:n ulkopuolisen maan (esim. Sveitsin) kautta on tarkistettava kyseisen maan tullisäännöt.

Muut ostokset, myös parfyymit:

  • lento- ja laivamatkustajat saavat tuoda muita ostoksia enintään 430 euron arvosta matkustajaa kohti
  • muilla matkustajilla raja on 300 euroa.

Joissakin EU-maissa on käytössä alhaisempi summa EU:hun saapuvien alle 15-vuotiaiden matkustajien osalta, mutta se ei voi olla alle 150 euroa.
https://europa.eu/!r4RPxW

Elintarvikkeet

Liha- tai maitotuotteiden kuljettamiseen ei EU:n sisällä matkustettaessa sovelleta mitään yleisiä rajoituksia. Kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei tuo lihaa, maitoa tai niistä saatuja tuotteita EU:n ulkopuolisista maista EU:hun, koska niissä saattaa olla vaarallisia patogeenejä, jotka aiheuttavat sairauksia (esim. suu- ja sorkkatauti ja afrikkalainen sikarutto) karjalle EU:n alueella. Ainoan poikkeuksen muodostavat matkustajat, joilla on mukanaan vain pieniä määriä henkilökohtaiseen kulutukseen ja jotka tulevat Andorrasta, Färsaarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä.
https://europa.eu/!jNfXC8

Ostoksille on syytä ottaa oma uudelleenkäytettävä kassi mukaan. EU:n säännöillä autetaan vähentämään ympäristöä roskaavien ja vahingoittavien muovikassien käyttöä. Useimmissa maissa kasseja ei saa enää kaupasta ilmaiseksi.

APU KULUTTAJILLE

APU KULUTTAJILLE

Kuluttajilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun, hyväksyttävät standardit täyttäviin tuotteisiin ja valitusoikeuteen, jos jokin menee vikaan, riippumatta siitä, missä EU-maassa he ovat.

Tiedä, mitä syöt

Elintarvikkeiden turvallisuuteen voi EU:ssa luottaa, koska elintarvikkeiden tuotannosta, jalostamisesta ja myynnistä on annettu tiukat säännökset. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevien sääntöjen ansiosta saatavilla on selkeää, kattavaa ja tarkkaa tietoa elintarvikkeiden sisällöstä.

Tiedä, mitä ostat

Kuluttajia suojataan monenlaisilta sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä sekä verkossa että kaupoissa. Verkkosivustojen ennalta rastitut ruudut on kielletty, joten kuluttaja ei tule tahtomattaan maksaneeksi esimerkiksi matkavakuutuksesta ostaessaan lentolippua verkosta.

Vertaile hintoja

Kaikissa myytävänä olevissa tuotteissa on oltava selvästi näkyvillä koko hinta, johon sisältyy arvonlisävero, sekä yksikköhinta, kuten kilo- tai litrahinta. Silloin kun majoitus tai lentolippu varataan verkossa, kokonaishinnan (sisältäen maksut ja verot) on oltava näkyvissä varausprosessin alusta alkaen.

Ratkaise mahdolliset ongelmat

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto antaa käytännön tietoa EU:n kuluttajien oikeuksista sekä neuvoo ja avustaa rajatylittävissä kuluttajavalituksissa tai riita-asioissa veloituksetta. Käytännön apua ja tietoa matkan aikana saa lataamalla sovelluksen (saatavilla 25 kielellä) seuraavasta osoitteesta:
https://www.europe-consommateurs.eu/en/publications/ecc-net-travel-app/

Tarkkaile merkintöjä

EU:n ympäristömerkin avulla on mahdollista löytää ympäristöystävällinen tuote, hotelli, nuorisomaja tai leirintäalue.

Tämä merkki auttaa löytämään luomutuotteita.

MATKUSTAMINEN

MAANTEITSE

Ajokortti

Yhdessä EU-maassa myönnetty, voimassa oleva ajokortti tunnustetaan kaikkialla EU:ssa ja lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä.

Myönnettävät uudet ajokortit ovat muovikortteja, joiden malli on standardoitu koko EU:n alueella. Ajoneuvon kuljettajalla on useimmissa maissa oltava mukanaan voimassa olevan ajokortin lisäksi ajoneuvon rekisteriote.

Muiden kuin EU:n kansalaisten kannattaa selvittää, tarvitsevatko he kansainvälisen ajoluvan voidakseen ajaa siinä EU-maassa, johon ovat matkalla, etenkin jos he aikovat vierailla Espanjassa, Irlannissa, Kyproksella tai Maltalla.

Liikennevakuutus

Pakollinen liikennevakuutus korvaa automaattisesti vahingot, jotka aiheutuvat kolmansille osapuolille auto-onnettomuudesta (siviilioikeudellinen vastuu) kaikkialla EU:n alueella. Jos matkustajalla on kotimaassaan kaskovakuutus, se voi olla voimassa myös muihin maihin matkustettaessa. Ennen matkalle lähtöä on kuitenkin syytä tarkistaa vakuutuksen voimassaoloaika sekä se, missä maissa se on voimassa.

Eurooppalainen vahinkoilmoituslomake on vakiomuotoinen asiakirja, joka helpottaa ilmoituksen laatimista ulkomailla onnettomuuden tapahtumapaikalla. Lomakkeen, joka on saatavilla useilla kielillä, voi pyytää vakuutusyhtiöltä tai tulostaa verkosta.

Jos vastuuvakuutus on otettu EU:n ulkopuolisessa maassa, EU:n alueella matkustava saattaa tarvita vihreän kortin tai rajavakuutustodistuksen. Säännöt voivat vaihdella sen mukaan, missä maassa vakuutus on otettu, joten asia kannattaa tarkistaa etukäteen.

Tietullit ja vinjetit

Monet maat perivät teidensä käyttämisestä maksun joko (etäisyyksiin perustuvien) tietullien tai (aikaperusteisten) vinjettitarrojen kautta. EU valvoo näitä maksujärjestelmiä varmistaakseen, että ne ovat oikeasuhteisia eivätkä syrji ulkomailla asuvia tai satunnaisia käyttäjiä.

Liikenneturvallisuus

Turvavöiden käyttö on pakollista kaikissa EU-maissa kaikissa ajoneuvoissa, joissa sellaiset on. Lasten on käytettävä asianmukaisia turvaistuimia.

Matkapuhelimen käyttö ajon aikana moninkertaistaa kolaririskin. Se on kielletty kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä, ellei käytetä handsfree-laitetta.

Korkein sallittu veren alkoholipitoisuus on 0–0,8 promillea maasta riippuen. Ylinopeuteen tai rattijuopumukseen syyllistyneet kuljettajat voidaan jäljittää parantuneen rajatylittävän tietojenvaihdon ansiosta.

Irlannissa, Kyproksella ja Maltalla ajetaan tien vasenta puolta, ja joissakin maissa, kuten Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa ja Ranskassa, on yleensä väistettävä oikealta puolelta tulevaa liikennettä.

Mitkä ovat nopeusrajoitukset Espanjassa? Onko polkupyöräkypärä pakollinen Ruotsissa? Kaikki tärkeät liikenneturvallisuussäännöt löytyvät Liikenteessä ulkomailla -mobiilisovelluksesta:
https://europa.eu/!fqDtVm

Sähköautot

Pistokkeet ovat vakiomuotoiset kaikkialla Euroopassa, joten sähköautojen kuljettajat voivat ladata autonsa kaikkialla EU:ssa aivan samoin kuin kotimaassaan.

Kartta vaihtoehtoisen polttoaineen täyttöasemista:
https://europa.eu/!QrGqGg

Linja-autot

EU parantaa jatkuvasti linja-automatkustajien turvallisuusnormeja. Esimerkkinä mainittakoon, että hiljattain otettiin käyttöön tiukemmat säännöt, jotka koskevat tulenkestävien materiaalien käyttöä ajoneuvoissa. Jos linja-autoihin on asennettu turvavyöt, niiden käyttö on pakollista kaikkialla EU:ssa.

Pyöräily

Eurooppaan voi tutustua myös polkupyörällä. Eurooppalaisessa pyöräilyreittien verkostossa (EuroVelo) on 17 pitkää reittiä, jotka kattavat koko maanosan ja joitakin sen tärkeimmistä nähtävyyksistä. Verkoston reittien yhteispituus on yli 90 000 kilometriä. Euroopan kaupunkeja voi kierrellä omalla tai vuokrapyörällä, sillä tarjolla on useita itsepalveluun perustuvia vuokrausjärjestelmiä, joista osa on osittain EU:n rahoittamia.
https://en.eurovelo.com/

LENTOTEITSE

Yli 30 vuotta sitten luotujen lentoliikenteen sisämarkkinoiden ansiosta lentojen hinnat ovat laskeneet ja lentoyhtiö-, reitti- ja palveluvalikoima on kasvanut.

Lentoliikenteen turvallisuus on Euroopassa maailman huippuluokkaa. Turvallisuuden parantamiseksi entisestään EU:n ulkopuolisten maiden lentoyhtiöillä on oltava todistus siitä, että ne noudattavat kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi niiden ilma-aluksia saatetaan tarkastaa Euroopassa. Jos yhtiöiden todetaan rikkoneen turvallisuusnormeja tai jos oman maan viranomaiset eivät valvo niiden toimintaa riittävästi, ne asetetaan toimintakieltoon Euroopan ilmatilassa.

Matkustajien, käsimatkatavaroiden ja ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksista annettuja yhteisiä EU-sääntöjä sovelletaan kaikilla EU:ssa sijaitsevilta lentoasemilta lähtevillä lennoilla. On olemassa rajoituksia, jotka koskevat matkustamossa sallittuja nesteitä, sekä yhteinen luettelo tavaroista, joita ei saa viedä koneen matkustamoon eikä laittaa ruumaan.

RAUTATEITSE

Raideliikenne on edelleen yksi Euroopan turvallisimmista ja suosituimmista liikennemuodoista, ja sillä on tärkeä rooli EU:n tavoitteissa olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. EU:ssa on yli 200 000 kilometriä rataverkkoa. Suurnopeusrataa on tällä hetkellä noin 9 000 kilometriä tärkeillä reiteillä, joita ovat esimerkiksi Pariisi–Bryssel–Amsterdam–Köln, Milano–Rooma ja Barcelona–Madrid. Rataa rakennetaan koko ajan lisää. EU pyrkii edistämään rautateiden pitkän matkan ja rajatylittävää henkilöliikennettä, yöjunat mukaan lukien. EU:n tavoitteena on kaksinkertaistaa suurnopeusrautatieliikenne vuoteen 2030 mennessä ja kolminkertaistaa se vuoteen 2050 mennessä.
https://europa.eu/!TjrXqC

VESITSE

EU:n satamien välillä on paljon säännöllisiä, korkeatasoisia meriliikenneyhteyksiä, joita voi hyödyntää tie-, lento- ja junaliikenteen vaihtoehtona tai niihin yhdistettynä. Lisäksi EU:ssa on noin 42 000 kilometriä liikennöintikelpoisia joki-, kanava- ja järvireittejä.

Kartta

Kartta

AIKAVYÖHYKKEET

AIKAVYÖHYKKEET

OIKEUTESI

OIKEUTESI

EU on maailman ainoa alue, jossa kansalaisilla on täysin kattavat matkustajan oikeudet – matkustivatpa he lentokoneella, junalla, linja-autolla tai laivalla. EU:ssa matkustavilla on oikeus saada nopeasti täsmällistä ja ymmärrettävää tietoa, apua liikenteen häiriötilanteissa sekä tietyissä olosuhteissa korvaus peruutuksesta tai pitkästä viivästyksestä.

Mobiilisovelluksesta löytyvät tiedot oikeuksista ja niiden käyttämisestä:
https://europa.eu/!Tw98Fk

Lisäksi EU:n säännöt suojaavat matkustajaa, joka ostaa yhden sähköisen varausjärjestelmän tai toisiinsa liittyvien järjestelmien kautta pakettiloman tai matkan, jossa yhdistyy vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua (kuten lento ja hotelli tai autonvuokraus).

Ennen matkaa: Matkustajien on saatava selkeää tietoa matkapaketistaan (mm. matkakohde tai -kohteet, luettelo pakettiin sisältyvistä palveluista sekä hätänumero). Matkustajille on kerrottava myös heidän oikeuksistaan, kuten aiempaa paremmista oikeuksista peruutusten tai matkanjärjestäjän konkurssin yhteydessä.

Perillä matkakohteessa: Vaikeuksiin joutuneilla matkustajilla on oikeus saada apua, kuten tietoa terveyspalveluista ja konsuliavusta.

https://europa.eu/!CFKY9X

Toiminta- ja liikuntarajoitteiset matkustajat

Toiminta- ja liikuntarajoitteisilla matkustajilla on oikeus maksuttomaan apuun lentoasemilla, rautatieasemilla, satamissa ja määrätyillä linja-autoasemilla sekä lentokoneessa, junassa, laivassa ja linja-autossa. Liikenteenharjoittajille ja terminaalien pitäjille kannattaa ilmoittaa erityistarpeista matkaa varattaessa, ostettaessa lippu etukäteen tai vähintään kaksi vuorokautta ennen matkaa (1,5 vuorokautta matkustettaessa linja-autolla).
https://europa.eu/!hTg7VD

Henkilön, jolla on kotimaassaan vammaisille henkilöille tarkoitettu EU:n pysäköintilupa, pitäisi voida käyttää vammaisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja myös muissa EU-maissa. Kannattaa tarkistaa etukäteen matkan kohteena olevassa maassa paikallisesti sovellettavat ehdot.
https://europa.eu/!cBVxtR

Korvauksen hakeminen

Jos matkustaja katsoo oikeuksiaan loukatun ja haluaa hakea korvausta, hänen on tehtävä valitus liikenteenharjoittajalle, terminaalinpitäjälle tai kyseistä liikennemuotoa valvovalle viranomaiselle kotimaassaan. Lisätietoja asianomaisesta valvontaviranomaisesta löytyy seuraavasta osoitteesta:
https://europa.eu/!J9Mpym

Lisätietoja saa puhelimitse Europe Directin maksuttomasta palvelunumerosta 00 800 6 7 8 9 10 11.

TERVEYDENHUOLTO

TERVEYDENHUOLTO

Terveydenhuoltopalvelut

Jos EU:n kansalainen sairastuu tilapäisen vierailun aikana jossakin EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, hänellä on oikeus samaan terveydenhoitoon kuin niillä ihmisillä, jotka on vakuutettu kyseisissä maissa (ilmainen joissakin maissa).

Sen vuoksi matkalle mukaan kannattaa muistaa ottaa eurooppalainen sairaanhoitokortti. Eurooppalainen sairaanhoitokortti osoittaa henkilön olevan vakuutettu jossakin edellä mainituista maista. Kortin saa maksutta yleensä kotimaan sairausvakuutuslaitokselta (Suomessa Kela). Jos hoidosta aiheutuu kustannuksia, laskut, lääkemääräykset ja kuitit on syytä pitää tallessa, jotta voi hakea korvausta vierailun kohteena olevasta maasta tai kotiin palattuaan.

Lisätietoja sairaanhoitokortin hankkimisesta löytyy osoitteesta https://europa.eu/!RbPJjH

Matkavakuutus

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa matkavakuutusta, koska se ei kata kustannuksia, joita syntyy esimerkiksi kotiuttamisesta tai pelastusoperaatioista hiihtokeskuksissa. Tällaisten riskien kattamiseksi kannattaa ottaa matkavakuutus.

Lääkkeet

Lääkärin kirjoittama lääkemääräys on voimassa kaikissa EU-maissa, mutta on syytä tarkistaa, että määrätyn lääkkeen myynti on sallittua ja että sitä on saatavilla matkan kohteena olevassa maassa. On syytä varmistaa, että lääkemääräyksessä on olennaiset tiedot potilaasta, lääkkeen määränneestä lääkäristä ja määrätystä lääkkeestä.

Joissakin maissa on jo käytössä sähköinen resepti, jonka ansiosta potilas voi hakea lääkärinsä sähköisesti määräämän lääkkeen apteekista jossakin toisessa EU-maassa, jossa järjestelmä on käytössä. Lisäksi jotkin lääkärit pystyvät tarkastelemaan tärkeitä potilastietoja sähköisesti omalla kielellään.
Seuraavasta osoitteesta voi tarkistaa, ovatko nämä palvelut saatavilla kohdemaassa: https://europa.eu/!HHmhq4

Rokotukset

EU-maissa matkustettaessa ei yleensä vaadita erityisiä rokotuksia. Rokotuksia vaaditaan tai suositellaan kuitenkin matkustettaessa joillekin EU:n merentakaisille alueille. Tilanne on hyvä tarkistaa lääkäriltä ennen matkalle lähtöä.

Uimavesi

Yli 95 prosenttia EU:n uimapaikoista täyttää veden laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset, ja lähes 85 prosentissa uimapaikoista veden laatu on (tiukemman vaatimuksen mukaisesti) erinomainen.

Seuraavasta osoitteesta löytyy interaktiivinen kartta, josta selviää veden laatu kohteena olevassa uimapaikassa: https://europa.eu/!43mRgX

YHTEYDENPITO

YHTEYDENPITO

Matkapuhelimet

Ne, joilla on EU:ssa hankittu liittymä, voivat EU:n alueella matkustaessaan käyttää matkapuhelinta aivan samaan tapaan kuin kotimaassakin ilman mitään lisämaksuja. Verkkovierailupalvelujen käyttöä kotimaan hinnalla (”roam-like-at-home”) koskevia sääntöjä, joita sovelletaan myös Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa, jatkettiin kymmenellä lisävuodella vuonna 2022. Mikäli oleskelu toisessa EU-maassa kestää useamman kuukauden, kannattaa tarkistaa oman operaattorin kohtuullisen käytön politiikka:
https://europa.eu/!794WbQ

Matkustaja voi muissa käyttää elokuvien, urheilusisällön, e-kirjojen, videopelien ja musiikkipalvelujen verkkotilauksia ilman lisämaksuja tai rajoituksia.
https://europa.eu/!rPG4M3

WiFi

Mahdollisuuksia maksuttoman internetyhteyden muodostamiseen on paljon, koska tuhansiin paikallisyhteisöihin eri puolilla Eurooppaa on perustettu EU:n rahoittamia maksuttomia julkisia WiFi-alueita. Internetyhteyden voi muodostaa ilmaiseksi kirjastoissa, aukioilla, puistoissa ja museoissa sekä muilla julkisilla alueilla, joilla on näkyvissä WiFi4EU-tunnus.

Lähetä postikortti!

Postimerkit kelpaavat vain siinä maassa, josta ne on ostettu.

Pistokkeet

Useimmissa EU-maissa käytetään kaksinapaisia pistokkeita. Ainoastaan Irlannissa, Kyproksella ja Maltalla on käytössä kolminapaiset pistokkeet. Näissä maissa vieraillessa on syytä pakata mukaan sovitin.

TAPAHTUMIA

TAPAHTUMIA

Ideoita ja tietoa matkakohteista saa sivustolta, joka tarjoaa matkailutietoa Euroopan maista (visiteurope.com), tai kunkin EU-maan virallisen matkailutoimiston internetsivuilta.

Itävaltaaustria.info
Belgiavisitflanders.com
visitwallonia.com
Bulgariabulgariatravel.org
Kyprosvisitcyprus.com
Tšekkivisitczechrepublic.com/fi-FI
Saksa germany.travel
Tanska visitdenmark.com
Espanja spain.info
Virovisitestonia.com/fi
Ranska france.fr/en
Suomivisitfinland.com
Kreikkavisitgreece.gr
Unkarivisithungary.com
Kroatiacroatia.hr
Italiaitalia.it/en
Irlantidiscoverireland.ie
Luxemburgvisitluxembourg.com
Liettua lithuania.travel/en
Latvialatvia.travel/fi
Maltavisitmalta.com
Alankomaatholland.com
Portugalivisitportugal.com
Puolapuola.travel/fi
Romaniaromania.travel/en
Ruotsivisitsweden.com
Slovakiaslovakia.travel/en
Sloveniaslovenia.info

EU edistää joka vuosi monia kulttuurihankkeita ja -tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Erityisesti se tukee Euroopan kulttuuripääkaupunki -aloitetta, jolla tuodaan esiin Euroopan rikkaan kulttuurin monimuotoisuutta.

ECOC-logo

2023

Elefsína (Kreikka)
Timișoara (Romania)
Veszprém (Unkari)
https://europa.eu/!QRvqpN

Vuonna 2023 Euroopan älykkään matkailun pääkaupunkeja ovat Pafos Kyproksella ja Sevilla Espanjassa.
https://europa.eu/!pdkKVf

Euroopan komissio tukee EU-maita ei-perinteisten, kehittyvien kestävien matkailukohteiden palkitsemisessa Euroopassa eurooppalaisten matkailun huippukohteiden palkinnon avulla:
https://europa.eu/!J3FPJR

Nuoret matkustajat

EU on vuodesta 2018 tarjonnut 18-vuotiaille eurooppalaisille mahdollisuuden matkustaa kuukauden ajan ilmaiseksi Euroopassa ja tutustua näin Euroopan rikkaaseen kulttuuriperintöön. Tähän mennessä DiscoverEU-matkakortti on myönnetty yli 200 000 nuorelle. Hanke tarjoaa nuorille matkustajille mahdollisuuden olla keskenään yhteydessä järjestettyjen tapaamisten avulla ja osallistua kiinnostavaan toimintaan. Kaikki matkustajat, joilla on DiscoverEU-matkakortti, saavat myös alennuskortin ja voivat saada alennusta yli 40 000 kulttuuri- ja koulutustapahtumasta, majoituslaitoksesta, palvelusta ja tuotteesta yli 30 maassa eri puolilla Eurooppaa.
https://youth.europa.eu/discovereu_fi

LEMMIKKIELÄIMET

Koiran, kissan tai fretin kanssa matkustaminen on nykyisin helppoa EU:n lemmikkipassin ansiosta. Passin saa eläinlääkäriltä. Kaikilla koirilla, kissoilla ja freteillä on oltava passi, ja niiden on oltava tunnistettavissa joko mikrosirun tai ennen heinäkuuta 2011 tehdyn, selkeästi luettavan tatuoinnin avulla. Ne on rokotettava raivotautia vastaan, mistä on oltava maininta niiden lemmikkipassissa. Rokotus on tehtävä mikrosirun asentamisen tai tatuoinnin jälkeen.

Eläinlääkärin on tehtävä koirille heisimatokäsittely ennen matkustamista Irlantiin, Maltalle tai Suomeen. Käsittelystä on oltava tarkat merkinnät lemmikkipassissa. Koira voi matkustaa 1–5 päivän kuluttua käsittelystä.
https://europa.eu/!twd39k

HÄTÄTAPAUKSESSA

HÄTÄTAPAUKSESSA

Yleiseurooppalainen hätänumero: 112

Hätäpalvelun puhelinnumero on kaikissa EU-maissa 112. Siihen voi soittaa maksutta niin lankapuhelimista kuin matkapuhelimistakin.

Varkaudesta on aina ilmoitettava paikalliselle poliisille. Jäljennös ilmoituksesta on liitettävä vakuutusyhtiölle tehtävään korvaushakemukseen. Passin tai henkilökortin varastamisesta on tehtävä ilmoitus oman maan konsulaattiin tai suurlähetystöön sekä poliisille.

EU:n ulkopuolella voi kääntyä minkä tahansa EU-maan suurlähetystön tai konsulaatin puoleen, jos tarvitsee apua eikä omalla maalla ole kyseisessä maassa suurlähetystöä tai konsulaattia.
https://europa.eu/!qkdtB7

YHTEYDENOTOT EU:HUN

YHTEYDENOTOT EU:HUN

KÄY TOIMIPISTEISSÄMME

Euroopan unionin alueella toimii satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite on verkossa:
https://europa.eu/!p4cgQx.


SOITA TAI KIRJOITA

Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä

  • soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 6 7 8 9 10 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun)
  • soittamalla puhelinnumeroon +32 2 299 96 96
  • seuraavalla lomakkeella:
    https://europa.eu/!mqKpvD.

TIETOA EU:STA

TIETOA EU:STA

HAE VERKOSTA

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla
https://europa.eu/!RkG68T.


EU:N JULKAISUT

EU:n julkaisujen katselu tai tilaus onnistuu osoitteessa https://europa.eu/!7Nv769. Useampia kappaleita ilmaisjulkaisuista voi tilata ottamalla yhteyttä Europe Directiin tai paikalliseen tiedotuspisteeseen: https://europa.eu/!p4cgQx.


EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1951 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa
https://europa.eu/!hDwJRh.

EU:N AVOIN DATA

EU:n toimielinten, elinten ja laitosten tietoaineistoja on saatavilla EU:n avoimen datan portaalista https://data.europa.eu/fi. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten. Portaalissa on myös runsaasti tietoaineistoja Euroopan maista.

TIETOJA TÄSTÄ JULKAISUSTA

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelut ja kohdennettu sidosryhmäyhteistyö
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Yhteydenotot: COMM-A2@ec.europa.eu

Käsikirjoitus valmistunut huhtikuussa 2023.

Tämän asiakirjan ei pitäisi katsoa edustavan Euroopan komission virallista kantaa.

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2023

© Euroopan unioni, 2023

Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet perustuvat 12. joulukuuta 2011 annettuun komission päätökseen 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Jollei toisin mainita, tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) -lisenssin mukaisesti (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleenkäyttö on sallittua, jos lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään.

Sellaisten osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole Euroopan unionin omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Kuvat: © Euroopan unioni, © iStock

Palautetta voi lähettää osoitteeseen comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Your Europe -sivustolta löytyy lisää neuvoja EU:ssa asumiseen, työskentelyyn ja matkustamiseen liittyvistä oikeuksista: ec.europa.eu/youreurope

JULKAISUTUNNISTEET

Print ISBN 978-92-76-55474-5 doi:10.2775/539447 NA-09-22-383-FI-C
PDF ISBN 978-92-76-55486-8 doi:10.2775/53373 NA-09-22-383-FI-N
HTML ISBN 978-92-76-55497-4 doi:10.2775/87950 NA-09-22-383-FI-Q