Voorwoord

Een foto van Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen

Voorzitter van de Europese Commissie

2022 was een keerpunt voor Europa. Het was het jaar waarin Rusland Oekraïne op brute wijze binnenviel. Maar het was ook het jaar waarin Oekraïners terugvochten en hun moed een inspiratie vormde voor het hele continent. 2022 was het jaar waarin Europese burgers miljoenen Oekraïense oorlogsvluchtelingen opvingen door hun huizen, scholen en harten open te stellen; het jaar dat onze Unie de rug rechtte en eensgezind pal voor onze Europese waarden stond: dat vrijheid en menselijke waardigheid kostbaar zijn en dat democratie en vrede moeten worden verdedigd.

We weten dat daden meer zeggen dan woorden. Toen de Russische tanks Oekraïne binnenreden, traden wij onmiddellijk op, eensgezind, krachtdadig en vastberaden. De EU en haar partners legden ongekende sancties op aan Rusland en degenen die medeplichtig zijn aan deze imperialistische oorlog. De hele Unie toonde zich solidair met Oekraïne en leverde humanitaire, financiële en militaire steun. De lidstaten die aan Oekraïne grenzen, stelden hun grenzen open voor Oekraïners die op de vlucht waren voor de oorlog. Zij boden onderdak en medische hulp, lieten hen toe tot de arbeidsmarkt en zorgden ervoor dat hun kinderen naar school konden. De EU nam het historische besluit om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen. Europa is ook nu weer synoniem voor “toekomst”.

Het afgelopen jaar liet de EU zien dat we de grootste uitdagingen aankunnen zolang we de handen ineenslaan. Rusland voerde niet alleen oorlog tegen Oekraïne, maar ook tegen de Europese energievoorziening en economie. Met REPowerEU willen we in recordtijd een einde maken aan onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. We slaagden erin om in de eerste acht maanden van de oorlog 80 % van het Russische leidinggas te vervangen. Onze gasopslagfaciliteiten waren in november voor meer dan 95 % gevuld, een record. Tussen augustus en november verbruikten we 20 % minder gas dan in de voorgaande vijf jaar. We vergrootten de uitrol van hernieuwbare energie met meer dan 40 %. Ook in deze tijden van crisis houdt de EU vast aan haar klimaatdoelstellingen. We zetten extra in op de belofte om een beter Europa voor de volgende generatie na te laten.

In 2022 begon ons herstelplan NextGenerationEU ook met de financiering van concrete groene en digitale projecten — van offshore windenergie tot elektrische treinen, en van digitale overheidsdiensten tot energie-efficiënte ziekenhuizen. In verband hiermee, en als vervolg op het succesvolle Europees Jaar van de Jeugd, hebben we 2023 uitgeroepen tot Europees Jaar van de Vaardigheden. We brengen werknemers, de industrie, sociale partners, opleiders en nationale, regionale en lokale overheden samen om werk te maken van onderwijs, beroepsopleiding en om- en bijscholing. We moeten de jeugdwerkloosheid terugdringen en de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten om het potentieel van Europa optimaal te benutten. Mensen en hun kennis zijn immers de motor van positieve verandering.

Het komende jaar zullen we onze democratieën en economieën veerkrachtiger blijven maken, onze industrieën concurrerender, onze samenlevingen eerlijker en onze partnerschappen met de rest van de wereld sterker. In dit verslag kunt u alles lezen over de vooruitgang die we in 2022 al hebben geboekt.

Lang leve Europa!

Ursula von der Leyen

Een groep Oekraïners steekt een geïmproviseerde brug over. Vier mannen dragen een oude vrouw op een brancard.
Oekraïners steken een vernielde brug over langs een geïmproviseerd pad. Inwoners van Irpin blijven de stad ontvluchten, Oekraïne, 8 maart 2022.
© Getty Images

1. De reactie van de EU op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne

Inleiding

Net toen de wereldeconomie in 2022 zich begon te herstellen van de COVID-19-pandemie, werd de wereld geconfronteerd met een nieuwe geopolitieke crisis. Op 24 februari 2022 — bijna acht jaar na de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol — begon Rusland een vernietigende aanvalsoorlog tegen Oekraïne en zijn bevolking. Het aantal slachtoffers is dramatisch en de verwoestingen nemen alleen maar toe. De acties van Rusland veroorzaakten niet alleen een ongekende humanitaire crisis, maar ook de ergste energiecrisis in Europa sinds de jaren zeventig. Dit leidde wereldwijd ook tot een stijging van de voedselprijzen, waardoor de mondiale voedselonzekerheid nog verergerde.

De eensgezinde en vastberaden reactie van de Europese Unie liet niet op zich wachten. De 27 lidstaten en hun partners over de hele wereld veroordeelden de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog, waarna zij snel en krachtig optraden om Rusland economisch te isoleren en om door middel van zware sancties zijn vermogen te ondermijnen om de oorlog te financieren.

Als blijk van haar onwrikbare steun aan Oekraïne voerde de EU haar politieke, humanitaire en financiële steun aan het land op. Ook stelde de EU voor het eerst de richtlijn tijdelijke bescherming in werking, om onmiddellijke bescherming te bieden aan de miljoenen Oekraïners die huis en haard moesten achterlaten.

Tegelijkertijd zette de EU al haar middelen in om de lidstaten te ondersteunen bij hun respons op de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en van de massale toestroom van vluchtelingen naar buurlanden.

De Russische aanvalsoorlog leidde ook tot veranderingen in de Europese veiligheidsarchitectuur. In maart nam de EU het strategisch kompas aan om haar staat van beveiliging en verdediging tegen 2030 te versterken (zie hoofdstuk 8).

Daarnaast ontwikkelde de Europese Commissie een baanbrekend plan, REPowerEU, om te helpen de EU onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen (zie hoofdstuk 2).

Naar aanleiding van het historische besluit van de Europese Raad van juni 2022 verleende de EU Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat (zie hoofdstuk 8).


Solidariteit met Oekraïne

Een onmiddellijke en eensgezinde respons

De EU reageerde snel op de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. In 2022 nam de Europese Unie in reactie op de invasie meer dan 200 maatregelen, in een geest van waarachtige solidariteit tussen haar en haar lidstaten. Haar drievoudige respons bestond erin, ten eerste, Rusland te isoleren en ter verantwoording te roepen voor de aanvalsoorlog, de invasie en de schendingen van het internationaal humanitair recht, met inbegrip van oorlogsmisdaden; ten tweede, Rusland een ongekende reeks sancties op te leggen om de Russische economie ernstig te treffen en het land te belemmeren zijn aanvalsoorlog voort te zetten, en, ten derde, Oekraïne op allerlei manieren te ondersteunen. De EU zette ook haar contacten met de Russische autoriteiten stop, maar bleef wel steun verlenen aan het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers en onafhankelijke media.

Andrzej Duda, Ursula von der Leyen en Hugh Evans zitten naast elkaar op een podium, voor een poster van “Stand Up for Ukraine”.
Van links naar rechts: Andrzej Duda, president van Polen, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Hugh Evans, medeoprichter en CEO van Global Citizen, op de wereldwijde donorconferentie “Stand Up for Ukraine”, Belvedèrepaleis, Warschau, Polen, 9 april 2022.

In april is de wereld uit solidariteit bijeengekomen om 9,1 miljard euro op te halen voor mensen die de Russische invasie ontvluchten. Dit bedrag omvatte 1 miljard euro uit de EU-begroting en nog eens 1 miljard euro van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. De donorconferentie en -campagne “Stand Up for Ukraine” werden geïnitieerd door de Europese Commissie en de Canadese regering, in samenwerking met de internationale belangenorganisatie Global Citizen, na een oproep van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het donorevenement vond plaats in Warschau, Polen, als erkenning van de Poolse vrijgevigheid ten opzichte van de vluchtelingen. Ook de Poolse president Andrzej Duda nam aan de conferentie deel.

In het kader van een “Team Europa”-aanpak hadden de EU, haar lidstaten en financiële instellingen eind 2022 samen in totaal bijna 50 miljard euro aan steun voor Oekraïne gemobiliseerd — een duidelijke blijk van de blijvende solidariteit van de EU met de Oekraïense bevolking. Daarbij gaat het onder meer om een ongekend steunpakket van tot 18 miljard euro in de vorm van leningen tegen gunstige voorwaarden, waarvoor de Commissie — namens de EU — de middelen op de internationale kapitaalmarkten opneemt en in 2023 in regelmatige tranches uitbetaalt.

Dankzij deze financiële bijstand zal Oekraïne kunnen voorzien in zijn dringende financieringsbehoeften op korte termijn, essentiële overheidsfuncties in stand kunnen houden, macro-economische stabiliteit kunnen waarborgen en kritieke infrastructuur kunnen herstellen die door de Russische aanvalsoorlog is vernietigd. Deze steun moet worden aangevuld door andere internationale partners om ervoor te zorgen dat het volledige financieringstekort van Oekraïne wordt gedekt.


Totale steun voor Oekraïne gemobiliseerd in 2022 

 • €19,7 miljard aan financiële bijstand, begrotingssteun en humanitaire hulp, via de EU-begroting en rechtstreeks van de EU-lidstaten
 • €18 miljard ter ondersteuning van de Oekraïense economie
 • €3,1 miljard aan militaire bijstand in het kader van de Europese Vredesfaciliteit en ongeveer €7 miljard rechtstreeks door de EU-lidstaten (*)

(*) De via de Europese Vredesfaciliteit en rechtstreeks door de lidstaten verleende steun maakt geen deel uit van de EU-begroting.


Belangrijkste maatregelen in 2022 om Oekraïense bedrijven en burgers te helpen profiteren van de eengemaakte markt van de EU


De solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne fungeerden als nieuwe routes om Oekraïne via het spoor, de weg en de binnenwateren met mondiale handelspartners te verbinden. Deze corridors zijn voor de Oekraïense economie een uitkomst; ze maken het mogelijk dat meer dan 15 miljard euro aan broodnodige inkomsten de Oekraïense landbouwers en bedrijven bereikt en helpen Oekraïne zijn goederen, vooral graan, uit te voeren om de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden te waarborgen (zie hoofdstuk 8). Ook kon Oekraïne langs deze weg invoeren wat het nodig had, van humanitaire hulp tot diervoeder en meststoffen.


Het platform voor veerkrachtige toeleveringsketens en de solidariteitscorridors van het matchmakingplatform voor ondernemingen in de EU en Oekraïne helpen Oekraïense en Europese ondernemingen om het hoofd te bieden aan verstoringen van de internationale toeleveringsketens en om oplossingen te vinden voor de uitvoer van landbouwproducten uit Oekraïne.


De Europese vervoerscorridors werden uitgebreid tot Moldavië en Oekraïne om de vervoersverbindingen met de EU te verbeteren. Beide landen zullen toegang hebben tot de Connecting Europe Facility, die kan worden gebruikt ter ondersteuning van grensoverschrijdende projecten om knelpunten weg te werken.

EU-overeenkomsten met Moldavië en Oekraïne zullen ook het grensoverschrijdende vervoer van goederen vergemakkelijken.


Nieuwe regels zorgden ervoor dat alle Oekraïense invoer de EU volledig rechten- en quotavrij kon binnenkomen. Alle handelsbeperkingen die Oekraïne voor de oorlog waren opgelegd, zoals antidumping- en vrijwaringsmaatregelen, werden opgeschort.


Dankzij gemeenschappelijke richtsnoeren konden de autoriteiten van de lidstaten zorgen voor een snelle, eerlijke en soepele erkenning van de beroepskwalificaties voor mensen die Oekraïne ontvluchten.


Dankzij nieuwe regels konden Oekraïners die naar de EU zijn gevlucht, hun Oekraïense rijbewijs in de EU blijven gebruiken en zijn de vereisten voor beroepschauffeurs versoepeld.


Moldavië en Oekraïne werden gesynchroniseerd met het continentale Europese elektriciteitsnet. Oekraïne zal ook profiteren van de gezamenlijke aankoop van gas, vloeibaar aardgas en waterstof door de EU (zie hoofdstuk 2).


Exploitanten uit de EU en Oekraïne zorgden ervoor dat vluchtelingen tegen betaalbaar tarief of gratis gebruik kunnen maken van telefoon en internet, en boden Oekraïners in Europa gratis simkaarten met mobiele diensten aan.


Als onderdeel van het noodpakket van 330 miljoen euro heeft de EU 25 miljoen euro vrijgemaakt om de digitale en cyberveerkracht van Oekraïne te vergroten.

EU-sancties

Sinds maart 2014 legt de EU geleidelijk meer sancties op aan Rusland. Aanvankelijk gebeurde dit naar aanleiding van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en de moedwillige destabilisering van Oekraïne.

Op 23 februari 2022 breidde de EU de sancties uit, nadat Rusland de niet door de regering gecontroleerde gebieden in de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk officieel erkende en Russische troepen naar deze gebieden stuurde. Na 24 februari stelde de EU nadere sancties vast naar aanleiding van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne en het — na schijnreferenda — op illegale wijze annexeren van nog eens vier Oekraïense gebiedsdelen. Eind 2022 waren in totaal negen pakketten beperkende maatregelen vastgesteld.

De EU plaatste niet alleen in totaal meer dan 1 500 Russische personen en entiteiten op de sanctielijst, maar nam ook ongekende maatregelen ten aanzien van tal van economische sectoren, variërend van handel, vervoer en technologie tot energie, defensie en financiën. Dit werd gedaan zowel om ernstige gevolgen te verbinden aan het Russische optreden als om het Rusland mettertijd lastiger te maken zijn agressie voort te zetten. Zo legde de EU de uitvoer van belangrijke technologieën en goederen naar Rusland aan banden en verbood zij de invoer van goederen die belangrijke inkomsten voor Rusland genereren.

Steun van de bevolking voor de reactie van de EU op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne

De maatregelen die de EU heeft genomen naar aanleiding van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, konden op ruime steun onder de bevolking rekenen. Zo waren de Europeanen er groot voorstander van humanitaire steun te verlenen (88 %) en oorlogsvluchtelingen op te vangen (82 %). Bij de enquête onder de Europese bevolking spraken zeven van de tien respondenten zich uit voor economische sancties tegen zowel de Russische regering als bedrijven en burgers (71 %), en voor het verlenen van financiële steun aan Oekraïne (70 %).

Bron: Flash Eurobarometer 514 van december 2022.

De EU sneed ook de toegang van Rusland tot de kapitaalmarkten van de EU af, bijvoorbeeld door tegoeden van een aantal Russische banken te bevriezen en een verbod vast te stellen op het financieren van deze banken, door bepaalde banken uit te sluiten van het Swift-netwerk en door de toegang tot cruciale financiëlemarktinfrastructuur te beperken. Het verbod op transacties met de centrale bank van Rusland betekent dat de bank geen toegang meer heeft tot de activa die zij bij centrale banken en particuliere instellingen in de EU heeft staan.

Ook verbood de EU Russische staatsmedia in de EU uit te zenden om de verspreiding van onjuiste informatie en desinformatie tegen te gaan. Daarnaast sloot de EU haar luchtruim en havens voor respectievelijk Russische vliegtuigen en vaartuigen en kondigde zij een verbod af voor Russische wegvervoerders. Andere maatregelen omvatten een verbod op de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland, een wereldwijd prijsplafond voor olie dat met de G7-partners werd overeengekomen en een invoerverbod voor alle vormen van Russische steenkool.

De sancties die de EU en landen over de hele wereld oplegden, beginnen de economische basis van Rusland te verzwakken. Het land is afgesneden van kritieke technologieën en markten, waardoor het minder gemakkelijk oorlog kan voeren. Wat de toekomstige economische groei betreft, zal Rusland naar verwachting aanzienlijk achterblijven bij andere opkomende markten, ontwikkelingslanden en geavanceerde economieën.

Financiële maatregelen

 • Verbod op het verlenen van diensten inzake financieel berichtenverkeer (met name Swift) aan tien Russische banken
 • Beperkingen op de toegang van Rusland tot de financiële en kapitaalmarkten van de EU
 • Verbod op transacties met de Russische centrale bank en de Russische regionale ontwikkelingsbank
 • Verbod op de levering van eurobankbiljetten aan Rusland
 • Verbod op transacties met Russische overheidsentiteiten
 • Verbod op het verlenen van ratingdiensten aan Russische entiteiten
 • Verbod op de levering van cryptoportemonnees

Geen van de sancties die de EU Rusland oplegde, had betrekking op de handel in landbouw- en voedingsproducten tussen Rusland en derde landen of op de levering van medische apparatuur of geneesmiddelen aan de algemene bevolking.

Tegelijkertijd werd de EU-sanctieregeling uitgebreid naar Belarus naar aanleiding van de betrokkenheid van dat land bij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Deze sanctieregeling bestaat uit een reeks financiële, economische en handelsmaatregelen. De economische sancties tegen Belarus betroffen ongeveer 60 % van alle Belarussische uitvoer naar de EU. Sinds de sancties in maart tot eind 2022 van kracht werden, daalde de uitvoer van Belarus naar de EU met 65 % ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vier Belarussische banken werden uitgesloten van het Swift-systeem.

De Europese Commissie richtte de “Freeze and Seize”-taskforce op om te zorgen voor de efficiënte uitvoering van de EU-sancties tegen op de desbetreffende lijst geplaatste Belarussische en Russische personen en bedrijven, en om te onderzoeken of hun activa met criminele activiteiten verband houden. Eind 2022 had de EU meer dan 20 miljard euro aan Russische activa bevroren.

Diplomatieke maatregelen

Opschorting van de visumversoepelingsbepalingen voor Russische diplomaten en andere functionarissen en Russische zakenlieden

Beperkingen voor media

Opschorting van uitzendingen in de EU voor kanalen die eigendom zijn van de staat:

 • Sputnik
 • Russia Today
 • RTR Planeta
 • Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir
 • Pervyi Kanal
 • Rossiya 1
 • REN TV

In november besloot de Raad van de Europese Unie de schending van EU-sancties toe te voegen aan de lijst van “EU-misdrijven”, opgenomen in artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Naar aanleiding van dat besluit stelde de Commissie een richtlijn voor betreffende de definitie van strafbare feiten en van sancties op schending van EU-sancties.

Bestrijding van desinformatie

In 2022 werkte de EU verder aan de ontwikkeling van instrumenten om entiteiten die verantwoordelijk zijn voor schadelijke informatiemanipulatie en inmenging — bijvoorbeeld door verkiezingen en een open medialandschap te verstoren — daarvoor te laten boeten, zowel in politiek en economisch opzicht als wat betreft hun reputatie.

De Europese Dienst voor extern optreden houdt zich onder meer bezig met het monitoren, analyseren en onthullen van de wijze waarop de Russische regering informatie manipuleert en desinformatie verspreidt. De EDEO maakt daarvoor gebruik van versterkte communicatie en de website EUvsDisinfo.

De EU breidde haar rechtstreekse steun uit tot de strategische communicatie-inspanningen van Oekraïne en werkte nauw samen met internationale en gelijkgestemde partners, met name de G7 en de NAVO, om weerwerk te bieden aan oorlogspropaganda. Het Commissienetwerk tegen desinformatie monitorde en analyseerde onware verhalen. Op grond hiervan bracht de Commissie wekelijkse verslagen uit met adviezen voor maatregelen en tegengeluiden.

Logo van de EU-campagne tegen desinformatie, met de woorden “EU versus Disinfo” op een oranje achtergrond.

De EU werkt nauw samen met onlineplatforms en andere relevante belanghebbenden om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. De praktijkcode betreffende desinformatie is een instrument waarmee relevante spelers uit de sector sinds 2018 kunnen instemmen met op zelfregulering gebaseerde normen voor de bestrijding van desinformatie. In juni 2022 ondertekenden 34 ondertekenaars (opkomende, gespecialiseerde en grote onlineplatforms, belanghebbenden uit de reclamesector, factcheckers en maatschappelijke en onderzoeksorganisaties) een aangescherpte versie van de code. De herziene gedragscode heeft tot doel de financiële prikkels voor de verspreiding van desinformatie weg te nemen, te zorgen voor transparantie inzake politieke reclame en de factcheckgemeenschap sterker te doen staan.

Aanpak van de humanitaire crisis

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog is de humanitaire nood in Oekraïne groter dan ooit daarvoor. Eind 2022 hadden meer dan 13 miljoen mensen in het land bijstand ontvangen. Van de totale financiële bijstand voor Oekraïne was 485 miljoen euro bestemd voor humanitaire hulpprogramma’s ter ondersteuning van burgers die getroffen zijn door het gewapend conflict in Oekraïne, en 38 miljoen euro voor Moldavië, dat ook ernstig te lijden heeft onder de oorlog. De humanitaire financiering van de EU werd gebruikt om essentiële hulp te verlenen, onder meer in de vorm van toegang tot basisgoederen en -diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en voedsel. Nog eens 200 miljoen euro werd verstrekt om ontheemden in Oekraïne te ondersteunen.

Janez Lenarčič spreekt met ambulancepersoneel, naast een ambulance.
Janez Lenarčič, Europees commissaris voor Crisisbeheersing (in het midden), woont een medische evacuatie bij op de luchthaven van Rzeszów, Polen, 10 juni 2022.

De eerste prioriteit van de EU was de bescherming van Oekraïense burgers. In samenwerking met de Oekraïense autoriteiten voor civiele bescherming startte de Commissie de grootste en meest complexe operatie in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming tot dusver. Het doel was ervoor te zorgen dat Oekraïne en de buurlanden de meest dringende niet-monetaire bijstand kregen en degenen die het gewapende conflict ontvluchtten, veilig werden geëvacueerd. Tegen het einde van het jaar was bijna 78 000 ton aan bijstand verstrekt door de EU-lidstaten en de derde landen die aan het mechanisme bijdragen. In combinatie met de bijstand uit rescEU-voorraden was hiermee ongeveer een half miljard euro gemoeid.

Op een vliegveld staan zeven leden van het medisch evacuatiepersoneel voor een medisch evacuatievliegtuig.
Ingebruikname van het eerste rescEU-vliegtuig voor medische evacuatie van patiënten uit Oekraïne, Rzeszów, Polen, 22 maart 2022.

Om overbrenging op medische gronden en herplaatsing te versnellen, zette de Commissie samen met de lidstaten en het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie triagecentra op aan de grens met Oekraïne en in de lidstaten waar de druk het grootst was. Aan het begin van de oorlog sprongen Europese vervoersondernemingen bij door vluchtelingen uit Oekraïne gratis vervoer naar Europese landen aan te bieden.

Voor Oekraïense burgers en militairen die verdere behandeling of dringende medische bijstand nodig hadden, coördineerde het EU-mechanisme voor civiele bescherming medische evacuaties naar EU-lidstaten en Noorwegen. De Commissie heeft logistieke centra opgezet om de Europese bijstand in goede banen te leiden en humanitaire partners ter plaatse te ondersteunen. Zo werden er medische centra ingericht in Jasionka (Polen), Iaşi (Roemenië) en Košice (Slowakije), om voor de veilige evacuatie van patiënten te zorgen en de opvang van een groot aantal patiënten uit buurlanden van de EU voor te bereiden. De evacuatieoperaties werden ondersteund door het nieuwe rescEU-vliegtuig voor medische evacuatie, dat wordt gefinancierd door de EU en opereert vanuit Noorwegen. Aan het eind van het jaar waren meer dan 1 670 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in 19 Europese landen.

Als blijk bij uitstek van de Europese solidariteit met Oekraïne en zijn bevolking boden alle 27 lidstaten, samen met Noord-Macedonië, Noorwegen en Turkije, het hele jaar door hulp aan Oekraïne in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Er is een extra voorraad van dringend nodige zaken, zoals medische uitrusting en tijdelijke huisvesting, aangelegd om de door particuliere bedrijven gedoneerde goederen te centraliseren.

Levensreddende bijstand aan Oekraïne

30 landen boden hun hulp aan

Meer dan 77 500 ton aan niet-monetaire bijstand werd gedoneerd

1 260 stroomgeneratoren

1 105 transformatoren

185 ambulances

125 brandweerwagens

129 zware machinevoertuigen

33 pontons en baileybruggen

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zorgde ook voor druk op de gezondheidsstelsels van de lidstaten, die medische zorg verleenden aan ontheemden in de EU. Op grond van een overeenkomst met de EU kon de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen ontheemden in Oekraïne, de EU-lidstaten en andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, ondersteuning bieden op het gebied van geestelijke gezondheid en hen emotioneel ondersteunen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau en de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied van de Commissie hielden nauwlettend toezicht op de levering van medische apparatuur en belangrijke geneesmiddelen, waaronder vaccins voor kinderen en vaccins tegen infectieziekten, om mogelijke problemen in de toeleveringsketen te voorkomen. De lidstaten die vluchtelingen opvangen, kregen ook steun in de vorm van afvalwatercontrole voor het monitoren van verschillende ziekteverwekkers. De Commissie coördineerde deze acties met internationale partners als de Wereldgezondheidsorganisatie.

Kadri Simson, met een lintje met de Oekraïense kleuren op haar blouse gespeld, en Herman Haloesjtsjenko lopen pratend voorbij een beschadigde tank.
Kadri Simson, Europees commissaris voor Energie (links), en Herman Haloesjtsjenko, minister van Energie van Oekraïne, in het centrum van Kyiv, Oekraïne, 1 november 2022.

Met zijn aanhoudende en opzettelijke aanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne bracht Rusland ernstige schade toe aan het energiesysteem van het land. Samen met haar lidstaten en particuliere bedrijven heeft de EU Oekraïne voor miljoenen euro’s aan nooduitrusting geleverd. Daarnaast werd via het Energiesteunfonds voor Oekraïne, dat op verzoek van de Commissie door de Energiegemeenschap werd opgericht, 32 miljoen euro bijeengebracht om de meest dringende behoeften te dekken. In december verklaarde voorzitter Von der Leyen dat de EU ongeveer 30 miljoen euro zou mobiliseren om tot 30 miljoen energiebesparende lampen voor Oekraïne te kopen.

De EU leverde daarnaast uit de rescEU-reserves voor 40 miljoen euro aan beschermingsmiddelen en uitrusting om het hoofd te bieden aan chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Ook wees zij 13 miljoen euro toe voor het herstel van door Russische bezetters beschadigde laboratoria in Tsjernobyl.

Oorlogsvluchtelingen verwelkomen

Met ongekende snelheid activeerde de EU op 4 maart voor het eerst de richtlijn tijdelijke bescherming om meteen doeltreffende hulp te bieden. De EU verleende degenen die de Russische aanvalsoorlog ontvluchtten niet alleen bescherming, in de vorm van onder meer een duidelijke juridische status en een verblijfsvergunning voor een EU-lidstaat, maar bood hun ook onderwijs, sociale voorzieningen, banen, medische zorg en huisvesting.

De Commissie zette het EU-solidariteitsplatform op als centraal knooppunt om de behoeften te monitoren en de operationele respons te coördineren. Het platform, dat ook in het Russisch en Oekraïens beschikbaar is, stelde de EU-lidstaten in staat essentiële informatie uit te wisselen over de aankomst van miljoenen ontheemden in Europese landen. In maart presenteerde de Commissie een tienpuntenplan om de Europese coördinatie bij de opvang van vluchtelingen te versterken.

De Commissie startte ook een voorlichtingscampagne om vluchtelingen te informeren over hun rechten wanneer zij naar de EU reizen, en hen te wijzen op betrouwbare informatiebronnen. Eind 2022 waren ongeveer 4,5 miljoen mensen officieel geregistreerd met het oog op tijdelijke bescherming in de EU-lidstaten.

Onderwijs in tijden van oorlog

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne trekt een zware wissel op het onderwijsstelsel van laatstgenoemde, met nadelige gevolgen voor studenten en docenten alsook voor administratieve en onderwijsfaciliteiten, waarvan er duizenden beschadigd raakten. Met steun van de Europese Unie verstrekte Unicef onderwijsmateriaal en organiseerde zij opleidingen die leerkrachten leren om levensvaardigheden te onderwijzen en emotionele ondersteuning te bieden.

Vijf Oekraïense kinderen in een klas, kijkend naar de camera.
500 000 Oekraïense kinderen begonnen het schooljaar 2022-2023 in de EU.
© Unicef, 2022

Volgens schattingen van de EU heeft ongeveer een derde van de vluchtelingen uit Oekraïne de schoolgaande leeftijd. Deze kinderen kregen dezelfde rechten en bescherming als kinderen die EU-burger zijn. In september begon in twintig lidstaten ongeveer een half miljoen Oekraïense kinderen aan het nieuwe schooljaar.

De Commissie heeft de nationale onderwijsstelsels ondersteund met een praktische handleiding voor het schooljaar 2022/2023, met richtsnoeren voor de versnelde erkenning van Oekraïense academische kwalificaties, en met peer learning, onlineplatforms en flexibele financieringsregelingen in het kader van het Erasmus+-programma, dat onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa ondersteunt.

Anastasia Konovalova, glimlachend in een klaslokaal, met een doos van Unicef in haar handen.
Anastasia Konovalova vluchtte van Odessa in Oekraïne naar Boekarest in Roemenië, waar ze nu basisonderwijs geeft aan Oekraïense kinderen.
© Unicef/UN0622380/Holerga, 2022

In juni verzocht de Commissie de lidstaten hun verzoeken om steun voor het schooljaar 2022/2023 in het kader van de EU-schoolregeling te herzien ten behoeve van ontheemde Oekraïense kinderen. De regeling ondersteunt de verstrekking van fruit, groente, melk en een aantal andere zuivelproducten onder schoolgaande kinderen, van de kleuterschool tot de middelbare school. Zodoende werd in totaal 2,9 miljoen euro onder de verzoekende lidstaten herverdeeld.

De Commissie startte ook MSCA4Ukraine, een programma dat wordt gefinancierd via de Marie Skłodowska-Curie-acties. Er is een budget 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoekers die de oorlog ontvluchtten. Hierdoor konden zij hun werkzaamheden voortzetten bij academische en niet-academische organisaties in de EU-lidstaten en in de met Horizon Europa geassocieerde landen, alsook hun banden met onderzoeks- en innovatiegemeenschappen in Oekraïne onderhouden.

In 2022 heeft de EU 100 miljoen euro uitgetrokken voor het herstel van beschadigde Oekraïense scholen en 14 miljoen euro gedoneerd voor de aankoop en het vervoer van schoolbussen voor kinderen in Oekraïne. De Commissie organiseerde ook een solidariteitscampagne waarin publieke en private entiteiten werden opgeroepen schoolbussen aan Oekraïne te doneren. Dankzij het EU-mechanisme voor civiele bescherming waren in december 240 bussen vanuit de EU-lidstaten onderweg naar Oekraïne.

Een filmpje over de campagne van de Europese Commissie om schoolbussen te doneren voor kinderen in Oekraïne.
VIDEO Driving Ukraine’s future.

EU-lidstaten ondersteunen

Om de lidstaten te ondersteunen bij het verwelkomen en onderbrengen van de vluchtelingen uit Oekraïne, handelde de EU ook snel en solidair door onmiddellijk 3,5 miljard euro beschikbaar te stellen uit het crisisinstrument voor de pandemie React-EU (herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa). De lidstaten en hun regio’s slaagden er ook in om bestaande middelen te gebruiken voor fundamentele materiële bijstand, zoals voedsel en kleding, via het initiatief betreffende maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE). Teneinde deze steun verder uit te breiden, kwam de Commissie in juni met het voorstel inzake flexibele bijstand aan gebieden (FAST-CARE), dat de lidstaten moet helpen bij het ondersteunen van vluchtelingen. In totaal is in het kader van CARE potentieel tot 17 miljard euro beschikbaar voor de periode 2014-2020 (met inbegrip van het hierboven genoemde bedrag uit hoofde van React-EU). In het kader van FAST-CARE gaat het voor 2021-2027 eveneens om maximaal 17 miljard euro.

Ook kon gebruik worden gemaakt van de fondsen voor binnenlandse zaken 2014-2020 en 2021-2027 om de EU-lidstaten te ondersteunen bij het verwelkomen van vluchtelingen uit Oekraïne. Verder werd 400 miljoen euro beschikbaar gesteld om lidstaten in de voorste linie te helpen de kosten van onderdak, voedsel en gezondheidszorg te dekken en om het grensbeheer te ondersteunen.

Negen lidstaten verzochten via het instrument voor technische ondersteuning van de EU om steun voor de uitvoering van de richtlijn tijdelijke bescherming. Daarbij ging het onder meer om het helpen van vluchtelingen uit Oekraïne bij het vinden van een baan in de EU en om het aanpassen van schoolcurricula aan de behoeften van Oekraïense leerlingen.

Na de opschorting van de samenwerkingsprogramma’s met Rusland en zijn bondgenoot Belarus, besloot de EU een bedrag van 26,2 miljoen euro, dat oorspronkelijk bestemd was voor projecten met deze twee landen, te besteden aan nauwere samenwerking van de lidstaten met Moldavië en Oekraïne.

De EU bracht ook wijzigingen aan in het rechtskader van 15 grensoverschrijdende en transnationale samenwerkingsprogramma’s die werden verstoord door de Russische aanvalsoorlog. Dankzij deze wijzigingen konden projecten die tot ondersteuning van de lidstaten strekken en Moldaviërs en Oekraïners ten goede komen, worden voortgezet. Daarbij ging het onder meer om projecten voor hulp aan vluchtelingen.

FAST-CARE: Steun in het kader van het cohesiebeleid aan gebieden en partners die Oekraïense vluchtelingen opvangen

 • Volledige flexibiliteit en vereenvoudiging van alle cohesiefondsen
 • 30 % van de middelen gaat naar lokale overheden en maatschappelijke organisaties
 • Flexibiliteit om projecten uit te voeren die zijn vertraagd door een tekort aan grondstoffen en arbeidskrachten
 • Vereenvoudigde steun van €100 per vluchteling per week gedurende 26 weken
 • Aanvullende voorfinanciering op het gebied van cohesie ten belope van €3,5 miljard

Landbouwers en vissers helpen

De acties ter ondersteuning van de landbouwers in de EU die het zwaarst door de oorlog werden getroffen, omvatten een uitzonderlijk steunpakket van 500 miljoen euro. De landbouwers in de EU kregen meer steun via plattelandsontwikkelingsfondsen, waardoor de lidstaten de getroffen landbouwers en agrovoedingsbedrijven eenmalig een forfaitair bedrag konden betalen. Bovendien zal door de tijdelijke versoepeling van de voorschriften inzake wisselteelt voor 2022/2023, die tot doel heeft de graanproductie te maximaliseren, naar verwachting op 1,5 miljoen hectare weer graan worden verbouwd.

Het feit dat Rusland zijn energie-uitvoer als pressiemiddel misbruikt, verslechterde de situatie op de meststoffenmarkt, die door de COVID-19-pandemie toch al nijpend was. De piek in de gasprijzen leidde in september 2022 tot een stijging van de kostprijs van stikstofhoudende meststoffen met ongeveer 149 % ten opzichte van het jaar daarvoor. In reactie hierop presenteerde de Commissie een breed scala aan initiatieven om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen in de EU en wereldwijd te waarborgen. De maatregelen ter ondersteuning van landbouwers omvatten gerichte financiële hulp, zoals specifieke steun in het kader van de tijdelijke kaderregeling voor crisissteun, steun voor alternatieve meststofoplossingen en de oprichting van een marktobservatorium voor meststoffen dat de markttransparantie moet bevorderen.

De visserij- en aquacultuurbedrijven in de EU werden ook zwaar getroffen door de stijgende prijzen van energie en grondstoffen. De EU kwam de geplaagde sector te hulp en activeerde het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur om marktdeelnemers te ondersteunen en specifieke crisismaatregelen in te voeren. Deze initiatieven vormen een aanvulling op de initiatieven in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, die werd vastgesteld om EU-bedrijven te helpen het hoofd te bieden aan de hoge energieprijzen en andere gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (zie hoofdstuk 2 voor meer informatie).

Steun bij het onderzoeken en vervolgen van oorlogsmisdaden

De EU nam een aantal maatregelen om Russische besluitvormers verantwoordelijk te kunnen stellen voor de grove schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in Oekraïne.

In maart hebben alle EU-lidstaten, samen met andere partnerlanden, besloten de situatie in Oekraïne gezamenlijk voor te leggen aan het Internationaal Strafhof. De EU bleef de werkzaamheden van het Strafhof steunen, maar verklaarde zich bereid in samenwerking met de internationale gemeenschap een internationaal ad-hoctribunaal of een “hybride” tribunaal op te richten om de door Rusland gepleegde misdrijven van agressie te onderzoeken en te vervolgen.

Josep Borrell en Ursula von der Leyen steken kaarsen aan terwijl ze worden gefotografeerd door de fotografen op de achtergrond.
Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een sterker Europa in de wereld (rechts), en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (tweede van rechts), brengen hulde aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, 8 april 2022.

Eind 2022 hadden Oekraïne en 14 EU-lidstaten een onderzoek ingesteld naar de internationale misdrijven die Rusland in Oekraïne had gepleegd. Sommige van deze lidstaten werken al rechtstreeks samen met Oekraïne en het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) via het gemeenschappelijk onderzoeksteam, dat is opgericht om bewijsmateriaal te verzamelen en oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken. Het mandaat van Eurojust werd in juni 2022 versterkt, waardoor het nu bevoegd is bewijsmateriaal met betrekking tot internationale misdrijven te verzamelen, te analyseren en te bewaren.

De EU heeft ook het mandaat van de adviesmissie van de EU voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne gewijzigd om deze in staat te stellen ook steun te verlenen aan de Oekraïense autoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van internationale misdrijven die zijn gepleegd in het kader van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Een massagraf achter een kerk.
Een massagraf in Boetsja, Oekraïne, 8 april 2022.

Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) zette een speciale taskforce op voor het verzamelen en analyseren van openbaar beschikbare informatie, teneinde Oekraïne en het Internationaal Strafhof te helpen bij het monitoren van online-inhoud.

In november 2022 presenteerde de Commissie de lidstaten verschillende opties om ervoor te zorgen dat Rusland een prijs betaalt voor de wreedheden die het tijdens zijn niet-uitgelokte agressie tegen Oekraïne begaat. Voor de korte termijn stelde de Commissie voor een nieuwe financiële structuur in het leven te roepen om bevroren en geblokkeerde Russische overheidsactiva te beheren en te investeren, en de opbrengsten daarvan voor Oekraïne te gebruiken. Op langere termijn, wanneer de sancties eenmaal zijn opgeheven, zouden deze middelen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat Rusland de aan Oekraïne toegebrachte schade volledig vergoedt.

Andriy Kostin, met zijn rug naar de camera, draagt een vest met daarop in het Engels de tekst “Aanklager oorlogsmisdaden”. Rechts van hem, naar de camera gewend, Didier Reynders.
Andriy Kostin, procureur-generaal van Oekraïne (links), met Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, in Borodjanka, Oekraïne, 9 oktober 2022.

Wederopbouw van Oekraïne

De Russische aanvalsoorlog veroorzaakt massale vernietiging in Oekraïense steden en gemeenschappen. De Wereldbank raamt de kosten van de wederopbouw op 600 miljard euro. Er zal een gezamenlijke internationale inspanning nodig zijn om Oekraïne te helpen bij de wederopbouw en het herstel van de economie.

Met het oog op de wederopbouw op lange termijn organiseerden de Commissie en het voorzitterschap van de G7 op 25 oktober in Berlijn, Duitsland, gezamenlijk een internationale deskundigenconferentie over het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne. Voortbouwend op de besprekingen van 4 en 5 juli tijdens de Conferentie voor de wederopbouw van Oekraïne in Lugano, Zwitserland, kwam de conferentie van Berlijn met aanvullend deskundig advies voor het herstelproces. Het resultaat van de conferentie zal bijdragen tot de ontwikkeling van een internationaal coördinatieplatform, waarvoor de Commissie in mei een voorstel deed. In december kwamen de leiders van de G7 overeen een dergelijk donorcoördinatieplatform op te richten, samen met Oekraïne en internationale partners en in nauwe samenwerking met relevante internationale organisaties en internationale financiële instellingen. Het platform zal van cruciaal belang zijn voor het afstemmen van de behoeften en middelen bij het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het zal gezamenlijk worden voorgezeten door de EU, Oekraïne en de Verenigde Staten, en zal bij zijn werkzaamheden worden bijgestaan door het technisch secretariaat, met een kantoor in Brussel, België, bij de Commissie en een kantoor in Kyiv, Oekraïne, dat wordt verzorgd door de regering van Oekraïne.

Ursula von der Leyen houdt een toespraak, achter een spreekgestoelte met daarop in het Engels de tekst “Internationale Deskundigenconferentie over het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne”.
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op de Internationale Deskundigenconferentie over het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne, Berlijn, Duitsland, 25 oktober 2022.
Een man met een jong meisje op zijn schouders kijkt naar een windmolenpark.

2. Zekere, betaalbare en duurzame energie

Inleiding

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en het gebruik van energie als wapen vormden een bedreiging voor de veiligheid en betaalbaarheid van de energievoorziening van de EU. De EU reageerde met initiatieven om haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen stelselmatig te verminderen. Burgers kregen steun om hun hoge energierekeningen te betalen en de EU versnelde de transitie naar schone energie.

In de nasleep van de invasie presenteerde de EU REPowerEU, een baanbrekend plan om energie te besparen, hernieuwbare energie te stimuleren en onze energievoorziening te diversifiëren. Het plan bouwt voort op de ambitieuze maatregelen die de EU in 2021 had voorgesteld om haar klimaat- en milieudoelstellingen te halen (zie hoofdstuk 3). Het vormt tegelijk een aanvulling op eerdere initiatieven op het gebied van energiezekerheid, -voorziening en -opslag.

REPowerEU wordt gedeeltelijk ondersteund met financiële middelen uit het instrument NextGenerationEU en met wettelijke maatregelen om sneller werk te maken van de nieuwe energie-infrastructuur en -systemen die Europa nodig heeft. Dit vereist een sterke opschaling van hernieuwbare energiebronnen, samen met een snellere elektrificatie en alternatieven voor warmte en elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen in onze industrie, gebouwen en het vervoer.

In de loop van 2022 nam de EU een reeks noodmaatregelen om de energiecrisis aan te pakken. Op grond van artikel 122 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kwam de Unie voor het eerst met een noodinterventie op het gebied van energie. Het doel van die maatregelen was het gasverbruik te drukken, de vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten te versnellen en de solidariteit tussen de lidstaten te waarborgen bij ernstige verstoringen van de energievoorziening.

Energiezekerheid

Zorgen dat de EU niet langer afhankelijk is van Russische fossiele brandstoffen

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft het energiesysteem wereldwijd sterk ontwricht. De hoge energieprijzen en bezorgdheid over de energiezekerheid zorgden voor problemen. Vorig jaar werd duidelijk dat de Unie veel te afhankelijk was geworden van fossiele brandstoffen uit Rusland. In 2021 was 44 % van onze gasinvoer, 46 % van onze steenkoolinvoer en 27 % van onze olie-invoer afkomstig uit Rusland.

Slechts enkele weken na de invasie kwam de EU met het REPowerEU-plan om komaf te maken met haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen door sneller over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen, in te zetten op energie-efficiëntie en energiebesparingen, en onze energievoorziening te diversifiëren.

Om alternatieve energieleveranciers te vinden en te voorkomen dat we te afhankelijk worden van één enkele leverancier, voerde de EU een recordhoeveelheid vloeibaar aardgas (lng) in van andere betrouwbare internationale partners en kocht ze leidinggas van andere landen. Daartoe ondertekende de EU in maart een baanbrekend akkoord met de Verenigde Staten en sloot ze overeenkomsten met Azerbeidzjan, Egypte en Israël.

Diversificatie van de energievoorziening in de EU

De infographic toont hoe de invoer van energie in 2022 in de EU is gediversifieerd ten opzichte van 2021, en het ingevoerde percentage energie per jaar.

Om haar energievoorziening te diversifiëren, verlaagde de EU in 2022 het aandeel van Russisch gas tot 23 %, waar het in 2021 nog om 44 % ging. Deze percentages betreffen zowel leidinggas als vloeibaar aardgas. De EU-invoer afkomstig van andere leveranciers van leidinggas steeg van 38 % in 2021 tot 47 % in 2022, en de EU-invoer van andere leveranciers van vloeibaar aardgas liep op van 18 % in 2021 tot 30 % in ‏2022.

Een filmpje over het doel en de voordelen van Re-Power EU, het plan van de Europese Commissie om niet langer afhankelijk te zijn van de invoer van Russische fossiele brandstoffen.
VIDEO REPowerEU: het plan van de Europese Commissie om niet langer Russische fossiele brandstoffen te gebruiken.

De beleidsinspanningen van de EU in 2022 hebben geloond. Eind 2022 kwam nog maar 9 % van het ingevoerde pijpleidinggas uit Rusland en was Noorwegen de belangrijkste gasleverancier van de EU geworden.

Verschillende projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van energie-infrastructuur hielpen in heel Europa om de omslag te maken naar lng en het vervoer daarvan. Andere projecten die in 2022 het licht zagen, zoals de Baltische pijpleiding en de interconnector Griekenland-Bulgarije, waren van cruciaal belang om verschillende lidstaten een alternatief voor Russisch gas te bieden. Met de uitvoering van die projecten plukt de EU de vruchten van de aanzienlijke investeringen in energie-infrastructuur het voorbije decennium.

De interconnector Griekenland-Bulgarije, die op 1 oktober 2022 in gebruik is genomen in Sofia, Bulgarije, is een cruciaal project voor de diversificatie van de gasvoorziening in Zuidoost-Europa. Het betreft een belangrijke route voor het vervoer van gas van de Adriatische pijpleiding en Griekenland naar Bulgarije en buurlanden. Het project ontving 45 miljoen euro uit het Europees energieprogramma voor herstel en 39 miljoen euro uit de structuurfondsen in het kader van het operationeel programma voor innovatie en concurrentievermogen.

Teodora Georgieva, Stevo Pendarovski, Ilham Aliyev, Ursula von der Leyen, Roumen Radev, Kyriakos Mitsotakis, Galab Donev, Aleksandar Vučić, Nicolae-Ionel Ciucă en George Satlas op een podium, voor een spandoek van de interconnector Griekenland–Bulgarije.
Inhuldiging van de interconnector Griekenland-Bulgarije, Sofia, Bulgarije, 1 oktober 2022. Van links naar rechts: Teodora Georgieva, executive officer bij ICGB AD, Stevo Pendarovski, president van Noord-Macedonië, Ilham Aliyev, president van Azerbeidzjan, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Roumen Radev, president van Bulgarije, Kyriakos Mitsotakis, premier van Griekenland, Galab Donev, premier van Bulgarije, Aleksandar Vučić, president van Servië, Nicolae-Ionel Ciucă, premier van Roemenië, en George Satlas, executive officer bij ICGB AD.

De EU ging ook samenwerken met Egypte, Japan, Kazachstan en Namibië om de productie van hernieuwbare waterstof te versnellen. Die zal een sleutelrol spelen bij het koolstofvrij maken van sectoren, zoals vervoer over lange afstand, waarvoor alternatieve brandstoffen niet geschikt of te duur zijn. Dit biedt ook kansen voor toekomstig gebruik van de bestaande gaspijpleidingen om zogenaamde lock-in-effecten te voorkomen.

Veiligstellen van de opslag en aanpakken van hoge kosten

Met zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en het gebruik van energiebronnen als wapen zette Rusland de reeds krappe voorzieningssituatie op de energiemarkt na de COVID-19-pandemie nog meer onder druk. De in oktober 2021 goedgekeurde mededeling inzake energieprijzen bood de lidstaten een “toolbox” om op nationaal niveau maatregelen te nemen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen op te vangen zonder de regels van de interne markt te overtreden. De toolbox werd in 2022 versterkt met de mededeling over kortetermijnmaatregelen op de energiemarkt en verbeteringen op lange termijn in de opzet van de elektriciteitsmarkt, en met het REPowerEU-plan.

De EU ondernam ook onmiddellijk actie om ervoor te zorgen dat de Europeanen in de winter niet in de kou zouden zitten. Door energie te besparen kon er meer gas worden opgeslagen voor de wintermaanden. De lidstaten kwamen overeen hun gasverbruik tussen 1 augustus 2022 en 31 maart 2023 met 15 % te verminderen ten opzichte van hun gemiddelde verbruik in de vorige vijf jaren. Ze mochten zelf bepalen hoe ze die doelstelling zouden bereiken. Hoewel de energiesystemen in elke lidstaat sterk uiteenlopen en een verschillende aanpak vereist is, was de coördinatie op EU-niveau van vitaal belang om het totale verbruik in de hele EU in 2022 terug te dringen.

Gasopslag speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de voorzieningszekerheid van de EU en dekt in een normale winter 25 tot 30 % van ons gasverbruik. De EU nam in juni in een recordtijd nieuwe wetgeving aan. Die schrijft voor dat de ondergrondse gasopslag van de EU uiterlijk op 1 november 2022 voor ten minste 80 % van de capaciteit moet zijn gevuld. De volgende jaren moet de opslag op dezelfde datum voor 90 % gevuld zijn, zodat de voorziening de volgende winter wordt gewaarborgd. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de lidstaten, deden we zelfs beter en was de opslag in november al voor 95,5 % gevuld.

Gasopslag in de EU

De grafiek toont de gasopslagniveaus in de EU in 2022 en het benutte deel van de capaciteit.

In 2022 hebben de EU-lidstaten meer gas opgeslagen. Terwijl in februari 30 % van de opslagcapaciteit in gebruik was, werd in september het streefcijfer van de EU van 80 % gepasseerd en was in november meer dan 95 % in gebruik.

Een andere noodmaatregel was de invoering van een standaard solidariteitsovereenkomst tussen naburige lidstaten om eventuele tekorten op te vangen. Op die manier zorgen we ervoor dat de Europese burgers altijd over gas kunnen beschikken, ook in tijden van crisis. Tegelijkertijd blijft het verminderen van de energievraag belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de Europese gasreserves te behouden voor de komende jaren.

De EU heeft ook een EU-platform voor de aankoop van energie opgericht om lidstaten, op basis van vrijwilligheid, te helpen bij gezamenlijke aankopen van gas, lng en waterstof. Het platform staat ook open voor landen die lid zijn van de Energiegemeenschap, zoals Georgië, Moldavië en Oekraïne, en de landen van de Westelijke Balkan.

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, paste de Europese Commissie de regels van het cohesiebeleid aan om maatregelen voor betaalbare energie te ondersteunen. Lidstaten kunnen hierdoor directe steun verlenen aan kwetsbare gezinnen en aan kleine en middelgrote ondernemingen die hard werden getroffen door de stijging van de energieprijzen.

Dankzij de invoering van een tijdelijk crisiskader voor staatssteun konden de lidstaten de flexibiliteit van de staatssteunregels benutten om hun economieën te ondersteunen zonder de werking van de interne markt te ondermijnen. Het gaat met name om de categorieën steun voor de inspanningen van de lidstaten om het probleem van de hoge energieprijzen aan te pakken, de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en de uitfasering van fossiele brandstoffen te ondersteunen. In 2022 keurde de Commissie 182 nationale maatregelen goed om de lidstaten te helpen de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne op te vangen, goed voor een totaalbedrag van naar schatting 671,78 miljard euro.

De EU wil het elektriciteitsverbruik verminderen om hoge prijzen aan te pakken

De infographic toont de streefpercentages voor de vermindering van het elektriciteitsverbruik.

De EU wil het elektriciteitsverbruik verminderen om hoge prijzen aan te pakken. De reductiedoelstellingen zijn -5 % voor het elektriciteitsverbruik tijdens piekuren en -10 % voor het totale elektriciteitsverbruik.

Met de verordening van de Raad met noodmaatregelen om de hoge energieprijzen aan te pakken, volgden er nog meer dringende maatregelen, zoals streefcijfers om het elektriciteitsverbruik te verminderen. De Commissie deed ook aanvullende voorstellen, waaronder de ontwikkeling van een prijsbenchmark, om voor een stabiele en voorspelbare prijsstelling voor lng-transacties te zorgen. De lidstaten kwamen ook overeen de uitzonderlijke winsten van energiebedrijven (producenten van fossiele brandstoffen en inframarginale technologieën) te belasten om extra steun voor huishoudens en bedrijven te financieren.

Daarnaast stelde de EU een marktcorrectiemechanisme vast om bedrijven en huishoudens te beschermen tegen extreme pieken in de gasprijzen, die afwijken van de prijzen op andere internationale markten.

€10 miljard

Finse garantieregeling voor leningen ter ondersteuning van energieproducenten

€125 miljoen

Estse regeling ter ondersteuning van de liquiditeitsbehoeften van ondernemingen in alle sectoren

€1,5 miljard

Belgische garantieregeling ter ondersteuning van gas- en elektriciteitsleveranciers

€220 miljoen

Spaanse maatregel ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof

€3,4 miljard

Deense regeling voor gesubsidieerde leningen ter ondersteuning van ondernemingen

€10 miljard

Poolse regeling om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van indirecte emissiekosten

Efficiënt gebruik van energie

Energie besparen

Energie besparen is de snelste en gemakkelijkste manier om de energiecrisis aan te pakken en onze energierekeningen te verlagen. Naast een onmiddellijke vermindering van het gas- en elektriciteitsverbruik deed de Commissie een voorstel om energie-efficiëntiemaatregelen op middellange termijn te stimuleren. Ze stelde voor het bindende energie-efficiëntiestreefcijfer voor 2030 in het kader van het Fit for 55-pakket op te trekken van 9 % naar 13 %.

Fit for 55 verwijst naar de doelstelling van de EU om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen.

Om dit te bereiken, moet de EU onder meer haar energieverbruik verminderen. In 2021 stelde de Commissie als nieuw streefcijfer voor om tegen het einde van het decennium te komen tot een besparing van 9 % (ten opzichte van het verbruik in 2020). In het kader van het REPowerEU-plan werd het voorgestelde streefcijfer verhoogd tot een besparing van ten minste 13 % tegen 2030.

Samen met het energie-efficiëntiebeleid hielpen de initiatieven van burgers en bedrijven om energie te besparen en de prijzen te drukken. Ze hebben de economie veerkrachtiger gemaakt en de transitie naar schone energie in de EU een boost gegeven. Ook de lopende herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen en de focus die in de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten wordt gelegd op de renovatie van gebouwen, bijvoorbeeld door isolatie en de installatie van warmtepompen, zullen onze energie-efficiëntie ten goede komen.

Aandacht vragen voor energiebesparing

In 2022 heeft de Commissie haar langdurig partnerschap met de Europese voetbalbond vernieuwd door een routekaart op te stellen voor gezamenlijke inspanningen tot 2025 om voetbal een positieve rol te laten spelen op prioritaire gebieden, zoals klimaatactie, gelijkheid voor iedereen en sociale inclusie.

Dit samenspel past bij de inzet van de Europese voetbalbond voor het Europees klimaatpact — een EU-breed initiatief waarbij mensen, gemeenschappen en organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan klimaatactie en om een groener Europa tot stand te brengen.

Een televisiespot van het directoraat-generaal Communicatie en de UEFA om energiebesparing te promoten.
VIDEO De televisiespot “Word ook fan van energiebesparing” werd uitgezonden tijdens de Champions League, de Europaleague en andere belangrijke voetbalcompetities van de UEFA voor mannen en vrouwen. In de EU alleen al waren er per wedstrijd meer dan 35 miljoen potentiële kijkers.

Hoe kunnen burgers en bedrijven energie besparen?

Door de verwarming lager te zetten/minder gebruik te maken van airconditioning

Door de verwarming 1 °C lager te zetten, kan binnen een jaar 10 miljard kubieke meter gas worden bespaard.

Door de lichten uit te doen

Door huishoudapparaten efficiënter te gebruiken

Door zuiniger te rijden

Door meer gebruik te maken van openbaar vervoer en actieve mobiliteit

Digitalisering van de energiesector

De digitalisering van de energiesector zal de EU helpen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, een doelstelling van de Europese Green Deal (zie hoofdstuk 3). In 2022 presenteerde de Commissie een actieplan voor de algemene digitalisering van de energiesector. Het doel is de markt voor digitale energiediensten duurzamer, cyberveiliger, transparanter en concurrerender te maken. Dat plan zal ook de privacy en gegevenssoevereiniteit waarborgen en investeringen in digitale energie-infrastructuur ondersteunen.

In het plan wordt benadrukt hoe nieuwe technologieën kunnen helpen om energiebronnen efficiënter te gebruiken, aan het net te koppelen en kosten te besparen voor consumenten en energiebedrijven in de EU. Voorts moet het plan ervoor zorgen dat de digitalisering van de energiesector volledig wordt afgestemd op de transitie naar schone energie en op de digitale streefcijfers voor 2030.

Digitalisering is goed voor:

betaalbaarheid:
Consumenten krijgen meer controle over hun energieverbruik en -rekeningen.

duurzaamheid:
De groene en de digitale transitie gaan gelijk op.

veerkracht:
De cyberbeveiliging van energienetwerken wordt beter.

De productie van groene energie versnellen

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen vormen de hoeksteen van de EU-plannen om het gebruik van Russische fossiele brandstoffen uit te faseren en de klimaatcrisis aan te pakken. Hernieuwbare energie is de goedkoopste en schoonste energiebron, die we bovendien in de EU zelf kunnen produceren. Zo worden we minder afhankelijk van ingevoerde energie. In 2022 heeft de Commissie in het kader van het REPowerEU-pakket voorgesteld om het streefcijfer van de EU voor 2030 voor hernieuwbare energie op te trekken tot 45 % van het totale energieverbruik, ten opzichte van het streefcijfer van 40 % in het kader van de Fit for 55-voorstellen.

In de praktijk wil de Unie de totale opwekkingscapaciteit van hernieuwbare energie tegen 2030 optrekken tot 1 236 gigawatt. Om dat te bereiken moet de Unie de productiecapaciteit van zonne-energie, windenergie, biomethaan en hernieuwbare waterstof stimuleren.

Steun van de bevolking voor de reactie van de EU op de energiecrisis

Een grote meerderheid van de EU-burgers is positief over recente EU-initiatieven om de energiecrisis aan te pakken. Meer dan acht op de tien EU-burgers (82 %) zijn het er met name over eens dat de EU maatregelen moet blijven nemen om haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen. Een overgrote meerderheid van de respondenten (83 %) is van mening dat er door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne meer haast moet worden gemaakt met investeringen in hernieuwbare energie.

Bron: Flash Eurobarometer 514, december 2022.

De onlangs goedgekeurde EU-strategie voor zonne-energie zal de uitrol van fotovoltaïsche energie een boost geven. Tegen 2025 wordt meer dan 320 gigawatt extra fotovoltaïsche capaciteit aangesloten (meer dan twee keer het huidige niveau), tegen 2030 bijna 600 gigawatt. Die extra zonnepanelen zouden tegen 2027 jaarlijks 9 miljard kubieke meter aardgas kunnen vervangen.

Burgers en installateurs kunnen gebruikmaken van het geografische informatiesysteem voor zonnestroom om na te gaan hoeveel zonne-energie hun dak zou kunnen opwekken. Ondertussen maken de lidstaten en de regionale autoriteiten actief gebruik van het “Energy and Industry Geography Lab”, een nieuw onlineplatform dat helpt om geschikte locaties op land en op zee te vinden voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie en daarbij ecologisch waardevolle gebieden te ontzien. Dit draagt bij tot de snelle uitrol van wind- en zonne-energie.

Frans Timmermans, met beschermende kleding en helm in een fabriek.
Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal (tweede van links), bezoekt een proefinstallatie voor de productie van staal zonder fossiele hulpbronnen, Luleå, Zweden, 31 maart 2022.

REPowerEU bouwt voort op de EU-waterstofstrategie van 2020. Die focust op het vervangen van fossiele waterstof in vervoers- en industriële processen door hernieuwbare waterstof, en op het lanceren van nieuwe industriële producten, zoals groene meststoffen en groen staal. In 2022 verhoogde de EU haar ambities voor hernieuwbare waterstof nog. Het streefcijfer voor 2030 werd verdubbeld tot 20 miljoen ton hernieuwbare waterstof: 10 miljoen ton binnenlandse productie en 10 miljoen ton invoer.

De EU stelde ook de doelstelling vast voor de productie van biomethaan: 35 miljard kubieke meter tegen 2030. Om dit ambitieuze doel te bereiken, lanceerde de Unie een industriële alliantie voor biomethaan om de samenwerking tussen de Commissie, de EU-lidstaten, het bedrijfsleven, grondstoffenproducenten, de academische wereld en niet-gouvernementele organisaties te bevorderen.

Om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen en de investeringen aan te zwengelen, nam de Commissie een aanbeveling aan over het versnellen van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten en deed ze een voorstel tot wijziging van de richtlijn hernieuwbare energie. Als antwoord op de energiecrisis stelde de Unie een tijdelijke noodmaatregel vast om de verlening van vergunningen voor sommige energieprojecten vanaf begin 2023 te vergemakkelijken.

REPowerEU financieren

Dankzij het herstelplan NextGenerationEU voeren de lidstaten in hun respectieve herstel- en veerkrachtplannen al hervormingen en investeringen uit om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Met de financiering van projecten voor energiebesparende renovaties, nieuwe windturbines, zonneparken en elektrische treinen helpt NextGenerationEU om het herstel en de groene en digitale transitie te versnellen. In december bereikte de Unie een politiek akkoord om de bestaande plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten aan te vullen met specifieke hoofdstukken om investeringen te kanaliseren naar REPowerEU-prioriteiten en om werk te maken van de nodige hervormingen (zie hoofdstuk 6).

De infographic toont de belangrijkste doelstellingen van het Repower EU-plan, waarmee de EU haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen wil beperken.

Het Repower EU-plan beoogt de EU geleidelijk onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. Het voorziet daartoe in drie initiatieven die onderling verband houden. Ten eerste moet de EU haar energiebronnen diversifiëren. Ten tweede moet de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie worden versneld. Het derde initiatief is energie besparen. Daarvoor moeten in de nationale en Europese plannen investeringen en hervormingen slim worden gecombineerd, moet innovatie worden bevorderd en moeten de vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie sneller worden verleend.

Een peuter raakt letters aan die de woorden “ACT NOW” vormen, bevestigd aan gestapelde pallets.
Een spelend kind tijdens de VN-klimaatconferentie (COP27), Sharm-el-Sheikh, Egypte, november 2022.

3. Op weg naar een groener, klimaatneutraal Europa

Inleiding

De drieledige crisis van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling is een dringend probleem dat onmiddellijk moet worden aangepakt. De Europese Green Deal blijft daarvoor de routekaart van de EU.

Daarnaast hebben twee historische wereldgebeurtenissen — de COVID-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne — de EU nog vastberadener gemaakt om de groene transitie voort te zetten en het tempo van de veranderingen op te voeren.

De toenemende intensiteit van extreme weersomstandigheden in 2022 maakte duidelijk dat er behoefte is aan verdere maatregelen op Europees en op internationaal niveau om de klimaatverandering te bestrijden, de veerkracht bij droogte te vergroten en ecosystemen te herstellen. Er zijn onder meer strengere regels vastgesteld inzake verontreinigende stoffen om het gebruik van chemische pesticiden en verpakkingsafval te verminderen en om een duurzamere toekomst op te bouwen.

Werk maken van de Europese Green Deal

De groeistrategie van de EU voor de lange termijn moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Deze doelstelling is vastgelegd in de Europese klimaatwet en in de juridisch bindende toezegging om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De Europese Green Deal is het plan van de EU om dit waar te maken. Ook in 2022 trad de EU doortastend op om haar klimaatdoelstellingen te behalen.

Een hoeksteen van het EU-beleid ter bestrijding van klimaatverandering en het belangrijkste instrument voor een kosteneffectieve vermindering van broeikasgasemissies is het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Dit is een markt waarop deelnemers onderling geplafonneerde emissierechten kunnen verhandelen met het oog op maximale efficiëntie. In 2022 bereikten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie overeenstemming over het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van het ETS. Er was ook politieke overeenstemming over voorstellen inzake emissies en koolstofverwijdering in verband met landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw, inzake de oprichting van een sociaal klimaatfonds en inzake strengere emissienormen voor auto’s en bestelwagens.

De EU werkt ook aan een grotere transparantie met betrekking tot de sociale en milieueffecten van de activiteiten van bedrijven. De in december aangenomen richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven zorgt voor een modernisering en aanscherping van de regels over het soort informatie dat ondernemingen moeten rapporteren. Ook gaat de rapportageverplichting gelden voor meer grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen.

De netto binnenlandse emissies van de EU waren in 2022 30 % lager dan in 1990 en de EU ligt nog steeds op koers om de doelstelling van –55 % tegen 2030 te halen.

Wereldwijd optreden voor de planeet

In 2022 bracht de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, het belangrijkste internationale orgaan voor de beoordeling van klimaatverandering, drie verslagen uit die bevestigen dat de aarde door toedoen van de mens snel opwarmt, en stelde ze trajecten voor aanpassing en mitigatie vast. De EU voerde met internationale partners de ambitie op door sectorale streefcijfers te versterken, doelstellingen voor de hele economie te verwezenlijken en strategieën voor broeikasgasneutraliteit uit te werken.

Dankzij diplomatieke inspanningen van de EU kreeg een juridisch bindende mondiale overeenkomst ter bestrijding van plasticvervuiling steun tijdens de Milieuvergadering van de VN in maart. Het is de bedoeling de onderhandelingen uiterlijk in 2024 af te ronden. De toekomstige overeenkomst heeft tot doel bestaande initiatieven en overeenkomsten te versterken, met name in de ontwerp- en productiefase van de levenscyclus van kunststoffen. Het plan is de inspanningen van alle belanghebbenden te bundelen om het algemene doel te bereiken: voorkomen dat plastic in het milieu terechtkomt.

VN-conferenties over klimaatverandering en milieu

In juni 2022 is op de conferenties van de partijen (COP’s) bij de VN-verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm — milieuovereenkomsten die als gemeenschappelijk doel hebben de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en afvalstoffen — vooruitgang geboekt op het gebied van goed beheer van dergelijke stoffen. Zo is het belangrijke besluit genomen om de wereldhandel in elektronisch afval te controleren en ongecontroleerde dumping ervan te voorkomen. Ook stelde de EU voor mondiale normen te ontwikkelen voor het beheer van gebruikte banden, een belangrijke bron van microplastics. Opnieuw werd ertoe opgeroepen het gebruik van polychloorbifenylen, chemische stoffen die veel voorkomen in smeermiddelen en oude elektrische apparaten, tegen 2025 uit te bannen.

In de aanloop naar de jaarlijkse klimaatconferentie van de VN, COP27 in Sharm-el-Sheikh, Egypte, voerde de EU constructieve onderhandelingen om de wereldwijde klimaatactie aan te moedigen in overeenstemming met de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs, namelijk een maximale opwarming van de aarde met 1,5 °C.

Sameh Shoukry, Frans Timmermans en John Kerry zitten naast elkaar voor een poster van de VN-klimaatconferentie met als opschrift “Cop 27, Sharm-el-Sheikh, Egypte 2022”.
Beeld van de sprekers op de ministeriële bijeenkomst over het mondiale methaanpact, Sharm-el-Sheikh, Egypte, 17 november 2022. Van links naar rechts: Sameh Shoukry, Egyptisch minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van COP27, Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, en John Kerry, speciaal gezant van de VS voor klimaat.

In Egypte deed de EU, onder leiding van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans, tijdens de COP27 een oproep aan alle partijen om dringend actie te ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar ook om zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering in de komende decennia.

De conferentie keurde een werkprogramma voor mitigatie goed om de ambitie en de uitvoering te verhogen. De EU is zich ervan bewust dat wereldwijd dringend meer moet worden gedaan om de ontwikkelingslanden die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, te ondersteunen. Daarom steunde ze de oprichting van een nieuw fonds om verlies en schade te voorkomen, te beperken en aan te pakken. Dit legt de basis voor meer solidariteit tussen landen die hulp nodig hebben en landen die kunnen helpen. De EU en de Afrikaanse Unie kondigden een initiatief aan met een “Team Europa”-aanpak inzake aanpassing aan en weerbaarheid tegen de klimaatverandering in Afrika, in het kader van de Global Gateway (zie hoofdstuk 8), waarvoor 1 miljard euro werd uitgetrokken.

Alikhan Smailov en Ursula von der Leyen zitten naast elkaar en ondertekenen documenten.
Alikhan Smailov, premier van Kazachstan (links), en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ondertekenen het memorandum van overeenstemming tussen de EU en Kazachstan over grondstoffen, batterijen en hernieuwbare waterstof, Sharm-el-Sheikh, Egypte, 7 november 2022. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over hernieuwbare energie.

Tijdens het evenement lanceerde de EU ook een bospartnerschap met vijf partnerlanden (Guyana, Mongolië, de Republiek Congo, Uganda en Zambia) en kondigde ze een ambitieus langetermijninvesteringsplan voor een rechtvaardige energietransitie voor Zuid-Afrika aan. De EU sloot twee belangrijke strategische partnerschappen op het gebied van duurzame grondstoffen en hernieuwbare waterstof, een met Namibië en het andere met Kazachstan, en intensiveerde de samenwerking met Egypte op het gebied van de transitie naar schone energie. Die samenwerking omvat een strategisch partnerschap inzake hernieuwbare waterstof.

Een beeld van een verdorde bodem, met daarop in het Engels de tekst “Cop 15, Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming, Abidjan 2022”, en een logo dat wordt gevormd door concentrische cirkels van bladeren, olifanten, waterdruppels en handen.

© UNCCD (Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming)

#ForOurPlanet is een nieuwe jaarlijkse EU-campagne die in 2022 in het kader van de COP27 en de COP15 is gestart om wereldwijd steun te verzamelen voor de natuur en voor klimaatactie.

Op de 15e bijeenkomst van de partijen bij het VN-verdrag ter bestrijding van woestijnvorming, die in mei plaatsvond, werden 38 besluiten aangenomen waarin de nadruk ligt op de rol van duurzaam landbeheer bij de aanpak van diverse crises. Het belangrijkste resultaat was een wereldwijde toezegging om de veerkracht bij droogte te vergroten en te investeren in bodemherstel met het oog op toekomstige welvaart.

De EU pleitte sterk voor het belang van ecosysteemherstel, herbebossing en op de natuur gebaseerde oplossingen bij de bescherming van land en bodem, en benadrukte het cruciale verband tussen de bescherming van de natuur en het aanpakken van de gevolgen van droogte en klimaatverandering.

In 2022 vond ook de grootste conferentie over biodiversiteit in tien jaar plaats om overeenstemming te bereiken over een nieuw mondiaal biodiversiteitskader. De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15), die oorspronkelijk voor 2020 was gepland, vond plaats in twee delen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het eerste deel vond virtueel plaats in Kunming, China, van 11 tot en met 15 oktober 2021. De partijen bevestigden hun verbintenis om de visie voor 2050 van “leven in harmonie met de natuur” te verwezenlijken en namen de Verklaring van Kunming aan. Tijdens het tweede deel van de conferentie, van 7 tot en met 19 december 2022 in Montreal, Canada, kwamen 196 landen bijeen om een mondiaal akkoord te bereiken over de bescherming van de natuur en de planeet, waarbij langetermijndoelstellingen voor 2050 en mijlpalen voor 2030 werden vastgesteld. De EU werkte onder leiding van commissaris Sinkevičius met alle partijen samen om een ambitieuze mondiale overeenkomst te sluiten om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen, te herstellen, duurzaam te gebruiken en erin te investeren.

Tijdens de 19e bijeenkomst van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (COP19), die van 14 tot en met 25 november 2022 plaatsvond in Panama-Stad, Panama, droeg de EU actief bij tot het mogelijk maken van duurzame handel in meer dan 500 pas op de lijst geplaatste soorten. Dit is van cruciaal belang voor het aanpakken van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit, dat een bedreiging vormt voor onze gezondheid, voedselzekerheid en bestaansmiddelen.

Feiten over biodiversiteitsverlies

1 miljoen soorten dreigt uit te sterven.

De mens heeft driekwart van het aardoppervlak ingrijpend veranderd.

75 % van de gewassen in de wereld is afhankelijk van bestuivers.

De helft van het mondiale bruto binnenlands product is afhankelijk van de natuur.

70 % van de geneesmiddelen tegen kanker is natuurlijk of geïnspireerd door de natuur.

Op het groene spoor

De infographic bevat cijfers over de Green Track-campagne: aantal, opzet en onderwerp van de evenementen, en het aantal bereikte personen.

In de aanloop naar de COP15-conferentie over biodiversiteit stelde de Green Track-campagne jongeren in heel Europa in de gelegenheid om in het kader van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 hun hoop en bezorgdheid uit te spreken over de natuur, de biodiversiteit en de duurzame toekomst van Europa.

De Green Track campagne omvatte 32 evenementen in 21 lidstaten en 15 talen. Het ging om 9 online-evenementen, 2 hybride evenementen en 21 fysieke evenementen. Er waren 7 evenementen over de circulaire economie, 20 evenementen over biodiversiteit en natuur, 4 evenementen over nulverontreiniging, 16 evenementen over klimaatverandering en 5 evenementen over lifestyle. Deze evenementen telden ongeveer 1 500 deelnemers, terwijl de onlinecampagne meer dan 21 miljoen mensen bereikte. De evenementen omvatten onder meer ruilbijeenkomsten (bv. kledingruil, zadenruil); buitenactiviteiten (strandschoonmaak, boswandeling); tentoonstellingen (over bestuivers en bedreigde habitats en soorten); conferenties en openbare debatten (zoals het jeugdforum en natuurdialogen), en opleidingen en workshops (bijvoorbeeld een juridisch rollenspel of een workshop vogelgeluiden).

Bescherming en herstel van de Europese natuur

Extreem weer

Europa had in 2022 te kampen met recorddroogtes. Zoals voorspeld door de Europese waarnemingspost voor droogte, brachten gewassen op het hele continent aanzienlijk minder op en daalde de energieproductie als gevolg van de verminderde opwekking door waterkracht.

Ook het waterleven en de binnenvaart hadden te lijden onder de historisch lage waterstanden in grote rivieren. In de zomer werd op 60 % van het grondgebied van de EU grote droogte geregistreerd, wat leidde tot het verlies van gewassen en infrastructuur als gevolg van bosbranden. Samen met maatregelen op het gebied van civiele bescherming heeft dit de EU meer dan 2,4 miljard euro gekost.

Hoge temperaturen en een ernstig gebrek aan neerslag hadden gevolgen voor bijna alle rivieren in Europa; de energieproductie en de binnenvaart kwamen in het gedrang.

Deze extreme weersomstandigheden kunnen in de toekomst worden voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatcrisis aan te pakken. In het pakket Fit for 55-voorstellen van de EU zijn ambitieuzere doelstellingen op dit gebied vastgelegd. Bovendien zal de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering ertoe bijdragen dat Europese burgers, boeren en bedrijven beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.

De Rijn en haar oevers.
Historisch lage waterstanden op de Rijn, Keulen, Duitsland, 12 september 2022.
De kaart toont hoe de droogte is verdeeld over het grondgebied van de EU.
De Europese waarnemingspost voor droogte registreerde grote droogte op meer dan 60 % van het grondgebied van de EU.

Volgens de kaart van de gecombineerde droogte-indicator gold in september 2022 voor 35 % van het grondgebied van de EU een waarschuwing, en voor 25 % een alarm. De grootste vochttekorten deden zich voor in West-Europa (bv. België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk) en in Oost- en Zuidoost-Europese landen. Op bijna het gehele grondgebied van de EU was sprake van vegetatiestress door vocht- en vegetatietekort. Het regentekort was minder gelijkmatig verdeeld over het grondgebied van de EU. In het zuiden van Griekenland, Spanje en Italië en in delen van Oost-Europa waren de omstandigheden volledig hersteld. Het tijdelijk herstel van het vochtpeil en de vegetatie was op dat moment onbeduidend.

Bescherming van bossen en wilde planten en dieren

Bosbranden waren ook een ernstig probleem. In 2022 is in Europa een recordaantal van meer dan 800 000 hectare bos in vlammen opgegaan. Reddingsteams gebruikten de Copernicus-dienst voor kartering van noodsituaties, die gebruikmaakt van satellietbeelden en andere geospatiale gegevens, om landen als Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal alsook sommige niet-EU-landen te helpen tijdens de zomer branden te bestrijden.

Volgens het Europees bosbrandinformatiesysteem duurde het bosbrandseizoen langer dan de gebruikelijke maanden juli, augustus en september, en vonden veel branden later in het jaar plaats. Zelfs in gebieden die in het verleden doorgaans niet getroffen werden — zoals Midden- en Noord-Europa — waren er vaker bosbranden. Aangezien 38 % van het in 2022 verbrande gebied binnen beschermde Natura 2000-gebieden lag, zijn ecosystemen bovendien kwetsbaarder geworden door niet te kwantificeren biodiversiteitsverlies. In 2022 werd als reactie op de schade als gevolg van bosbranden in heel Europa opnieuw een beroep gedaan op het Solidariteitsfonds van de EU, dat in 2002 is opgericht om financiële steun te verlenen voor de wederopbouw van door natuurrampen getroffen gebieden.

Bossen spelen een sleutelrol bij de bescherming van de Europese ecosystemen en biodiversiteit en bij het vasthouden van koolstof die anders in de atmosfeer zou vrijkomen en de klimaatverandering zou verergeren. In één jaar leidden bosbranden tot economische verliezen van naar schatting meer dan 2 miljard euro, waarbij meer dan 25 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkwam. In september kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar toespraak over de staat van de Unie aan dat de capaciteit aan blusvliegtuigen van de EU voor het volgende bosbrandseizoen zal worden verdubbeld.

Een brandweerman met een brandslang sproeit water in een bos.
Een Poolse brandweerman bestrijdt een bosbrand in Hostens in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, Frankrijk, 14 augustus 2022. Na een verzoek om bijstand van Frankrijk werden de Franse eerstehulpverleners ondersteund door meer dan vierhonderd brandweerlieden en honderd voertuigen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen en Roemenië.

In november presenteerde de Commissie het eerste EU-brede vrijwillige kader om op betrouwbare wijze hoogwaardige koolstofverwijderingen te certificeren. Als dit instrument wordt goedgekeurd, zal het bijdragen tot de bestrijding van de klimaatverandering en tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaat, milieu en nulverontreiniging.

Eind 2022 waren in de EU bijna 9,5 miljoen bomen geplant van de 3 miljard die zijn beloofd in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de EU-bosstrategie voor 2030. De Europese Unie zal tussen nu en 2030 ten minste 3 miljard extra bomen in de EU planten, met inachtneming van ecologische beginselen.

Met het herziene actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, dat ook deel uitmaakt van de biodiversiteitsstrategie, wil de EU de problemen op dit gebied grondig aanpakken. Het berust op vier prioriteiten: het aanpakken van de oorzaken van de illegale handel in wilde dieren en planten, het verkennen van nieuwe juridische en beleidsinstrumenten, het versterken van de handhaving en het bevorderen van wereldwijde samenwerking.

EU-certificering van koolstofverwijdering

Wil de EU haar doelstelling bereiken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, dan moet zij haar emissies tot een minimum beperken. Het is echter niet mogelijk deze tot nul terug te brengen. Om de resterende emissies te compenseren, zal de EU jaarlijks honderden miljoenen tonnen CO2 uit de atmosfeer moeten verwijderen.

Soorten koolstofverwijdering die volgens het voorgestelde kader zouden kunnen worden gecertificeerd, zijn onder meer:

Koolstoflandbouw, zoals het herstel van bossen en bodems en het beheer van waterrijke gebieden en veengebieden.

Permanente opslag, zoals bio-energie met koolstofafvang en -opslag, of directe afvang van koolstof uit de lucht.

Koolstofopslag in duurzame producten en materialen, zoals op hout gebaseerde bouw.

Dankzij het certificeringskader van de EU kunnen meer bedrijven, landbouwers, bosbouwers en andere belanghebbenden profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, aangezien zij een geharmoniseerde en betrouwbare certificering kunnen aanvragen.

Natuurherstel

Het herstel van de Europese natuur — van wetlands, rivieren en bossen tot mariene en stedelijke omgevingen en soorten — is een cruciale en kosteneffectieve investering in onze economie en in voedselzekerheid, doordat het klimaatverandering bestrijdt en onze veerkracht vergroot. Het helpt ook de gezondheid en het welzijn van EU-burgers te verbeteren.

81 % van habitats verkeert in een ontoereikende staat.

Elke €1 die wordt besteed aan natuurherstel, levert €8 tot €38 aan voordelen op.

1 op 3 bijen- en vlindersoorten gaat achteruit.

In juni 2022 keurde de Commissie een pakket voorstellen goed om aangetaste ecosystemen te herstellen als een belangrijke stap om instorting van ecosystemen en de ergste gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te voorkomen. De Commissie is ook bezig met een modernisering van de wetgeving om de beschikbaarheid van hoogwaardig en divers zaaigoed en teeltmateriaal te waarborgen en zo de doelstellingen van duurzaamheid, aanpassing aan klimaatverandering en biodiversiteit te verwezenlijken.

Een filmpje over de nieuwe wet voor natuurherstel waarmee de Europese Commissie ecosystemen voor de bevolking, het klimaat en de planeet wil herstellen.
VIDEO Deelnemers aan de Groene Week van de EU spreken over de wet voor natuurherstel, juni 2022.

Het LIFE-programma is het EU-financieringsinstrument voor het milieu en voor klimaatactie. LIFE loopt al sinds 1992 en heeft al meer dan 5 500 projecten binnen en buiten de EU medegefinancierd. Omdat Oekraïne zich in juni 2022 bij LIFE heeft aangesloten, kan het nu ook van deze financiering profiteren. Dit betekent dat Oekraïne in aanmerking komt voor steun om zijn milieu te helpen herstellen van de ernstige schade als gevolg van de Russische aanvalsoorlog: van vervuiling en vernietiging van ecosystemen tot andere langetermijneffecten. Op korte termijn kan het LIFE-programma de wederopbouwinspanningen van Oekraïne ondersteunen door een behoefteanalyse. Ook kan LIFE bijdragen aan bodem- en waterdecontaminatie, onder meer door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen. Oekraïne is na IJsland het tweede niet-EU-land dat is toegetreden tot het LIFE-programma.

Virginijus Sinkevičius en Ruslan Strilets drukken elkaar de hand, voor de vlaggen van de EU en Oekraïne. Tussen hen, iets op de achtergrond en kijkend naar Virginijus Sinkevičius, Yulia Svyrydenko, eerste vicepremier van Oekraïne.
Van links naar rechts: Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Yulia Svyrydenko, eerste vicepremier van Oekraïne, en Ruslan Strilets, minister van Ecologie en Natuurlijke Hulpbronnen van Oekraïne, ondertekenen een overeenkomst over de deelname van Oekraïne aan het Life-programma voor milieu en klimaat, Kyiv, Oekraïne, 24 juni 2022.

Verontreiniging naar nul

Overeenkomstig de ambitie om in 2050 vrij te zijn van schade door vervuiling presenteerde de Commissie in oktober strengere regels inzake verontreinigende stoffen in de lucht en het oppervlakte- en grondwater, en met betrekking tot de behandeling van stedelijk afvalwater. Dankzij deze regels zal uiteindelijk de volksgezondheid verbeteren, zullen minder mensen voortijdig overlijden en zullen de gezondheidskosten op lange termijn dalen.

Luchtkwaliteit

De voorgestelde nieuwe regels:

 • voorzien voor 2030 in tussentijdse luchtkwaliteitsnormen voor de EU die nauwer aansluiten bij de richtsnoeren van de WHO;
 • zorgen ervoor dat het aantal sterfgevallen als gevolg van niveaus van de belangrijkste verontreinigende stof PM2,5 die hoger zijn dan de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie, in tien jaar tijd met meer dan 75 % afneemt;
 • bepalen dat mensen die gezondheidsschade lijden als gevolg van luchtverontreiniging, recht op compensatie hebben wanneer de EU-regels inzake luchtkwaliteit zijn geschonden, en het recht hebben zich door een niet-gouvernementele organisatie te laten vertegenwoordigen via collectieve vorderingen tot schadevergoeding;
 • kosten minder dan 0,1 % van het bruto binnenlands product, en dat is minstens zeven keer minder dan ze de economie en de samenleving potentieel opleveren.

Waterkwaliteit

De nieuwe voorstellen omvatten:

 • nieuwe en strengere normen voor een reeks schadelijke stoffen in het oppervlakte- en grondwater;
 • maatregelen die de lidstaten moeten nemen om de aanwezigheid van deze verontreinigende stoffen te verminderen;
 • een kosteneffectievere en eerlijkere behandeling van afvalwater, volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt;
 • preventieve maatregelen voor de industrie (gebruik van andere of minder industriële chemische stoffen) en de landbouw (bv. minder of minder schadelijke pesticiden).

De voorstellen beantwoorden ook aan specifieke eisen die werden gesteld tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa (zie hoofdstuk 9), waar burgers pleitten voor een drastische vermindering van het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen en voor de ontwikkeling van duurzame landbouw.

Daarnaast dienden de EU en de mediterrane landen bij de Internationale Maritieme Organisatie met succes een voorstel in om de Middellandse Zee aan te wijzen als beheersgebied voor zwavelemissies in de Middellandse Zee. Het doel is de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van zwavelgerelateerde verontreinigende stoffen door de scheepvaart te verminderen.

Het voorstel voor een verordening inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bevat maatregelen om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU te verkleinen en de economische verliezen als gevolg van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit te helpen beperken. Het gebruik van chemische en gevaarlijkere pesticiden moet tegen 2030 met 50 % zijn verminderd en er moeten milieuvriendelijkere bestrijdingsmethoden voor in de plaats komen. In stedelijke groene gebieden, inclusief openbare parken of tuinen, speeltuinen, scholen, recreatie- of sportterreinen en openbare paden, en in beschermde Natura 2000-gebieden worden alle pesticiden verboden.

Vermindering van de emissies van vervoer en industrie

In 2022 gaf de EU ook het startschot voor de industriële alliantie voor de waardeketen van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen, een nieuw initiatief ter bevordering van de productie en levering van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen voor vliegtuigen en schepen. De alliantie moet zorgen voor de nodige alternatieve brandstoffen voor sectoren die moeilijk koolstofvrij zijn te maken, zoals de luchtvaart en de zeevaart. Er is ook verdere vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van regels voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in deze sectoren. Als zij in 2023 met succes worden goedgekeurd, ligt er een duidelijk traject voor het koolstofvrij maken van deze sectoren.

Het voorstel van de Commissie om de richtlijn inzake industriële emissies te moderniseren, zal de schadelijke emissies van industriële installaties en de grootste veehouderijbedrijven in Europa aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd investeringszekerheid op lange termijn bieden, innovatie aanmoedigen en de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van energie en hulpbronnen vergroten. De herziening bouwt voort op de bestaande richtlijn, die betrekking heeft op ongeveer 50 000 grote agro-industriële installaties in Europa. Deze moeten aan de emissielimieten voldoen door de beste beschikbare technieken toe te passen die door de industrie, nationale en EU-deskundigen en het maatschappelijk middenveld zijn vastgesteld. De nieuwe regels moeten de verlening van vergunningen vergemakkelijken en omvatten gerichte innovatiesteun voor koplopers en voor investeringen in de circulaire economie door de industrie. Dit zal zorgen voor een sterkere koppeling tussen het terugdringen van vervuiling en het koolstofvrij maken van de economie, en voor een grotere transparantie en betrokkenheid van het publiek bij het vergunningsproces.

De Commissie diende in november ook een voorstel voor nieuwe emissienormen in. Deze nieuwe Euro 7-normen moeten zorgen voor veel schonere auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen, met name in steden waar de luchtvervuiling het ergst is, en dit voor een veel langere periode dan de huidige regels. Het voorstel heeft betrekking op emissies van uitlaatpijpen, remmen en banden. Het helpt ook bij het halen van de nieuwe strengere luchtkwaliteitsnormen. Voorts zal het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen worden omgevormd tot een EU-portaal voor industriële emissies waar burgers informatie kunnen vinden over vervuilende activiteiten in hun directe omgeving.

Wat is er nieuw aan de Euro 7-verordening?

Voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen:

grenswaarden voor emissies veroorzaakt door remmen

regels inzake verontreiniging door microplastics afkomstig van banden

voertuigen moeten langer aan emissieregels voldoen

doeltreffendere emissietests

digitaal toezicht op de naleving

betere markttoezichttests

Voor voertuigen met een verbrandingsmotor:

brandstof- en technologieneutrale emissiegrenswaarden

reguleren van andere verontreinigende stoffen

tests op de weg bij meer verschillende rijomstandigheden

Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen:

vereisten inzake duurzaamheid van de accu

Biologische landbouw en kwaliteitsvoedsel stimuleren

Duurzame landbouw en vermindering van het gebruik van pesticiden zijn van cruciaal belang om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen. In 2021 dienden de lidstaten hun plannen voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie. In augustus 2022 keurde de Commissie deze strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid formeel goed. Daarin beschrijft elke lidstaat hoe rechtstreekse betalingen en economische interventies zullen worden ingezet om de plattelandsontwikkeling te ondersteunen. De nieuwe wetgeving, die in 2023 in werking moet treden, zal de weg vrijmaken voor een eerlijker, groener en efficiënter landbouwbeleid. Ze is erop gericht een duurzame toekomst voor Europese boeren te waarborgen, gerichtere steun te verlenen aan kleinere boerenbedrijven en de EU-lidstaten meer flexibiliteit te bieden om de maatregelen aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen.

In maart keurde de Commissie een voorstel goed om het systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen, waaronder de namen van landbouwproducten, wijn en gedistilleerde dranken, te versterken. Het systeem van geografische aanduidingen beschermt de namen van specifieke producten om hun unieke kwaliteiten, kenmerken of reputatie in verband met hun geografische oorsprong en de traditionele bekwaamheid bij de productie ervan te bevorderen.

In september 2022 werden in Brussel, België, voor het eerst de EU-prijzen voor de biologische sector uitgereikt op de Biodag van de EU. De winnaars — uit België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Oostenrijk en Zweden — staan symbool voor de groei en innovatie van de Europese biologische sector, en voor de bijdrage die de sector levert om de milieu- en klimaatimpact van landbouw te verkleinen.

Janusz Wojciechowski drukt de hand van een winnaar, voor een houten wand met in het Engels het opschrift “EU-prijzen voor de biologische sector 2022”.
Winnaars van de EU-prijzen voor de biologische sector 2022 met Janusz Wojciechowski, Europees commissaris voor Landbouw (links), Brussel, België, 23 september 2022.

Duurzaam leven

Steden en burgers spelen een belangrijke rol bij de totstandbrenging van een groen en duurzaam Europa. De EU wil op mensen gerichte projecten en lokale overheden ondersteunen en zo helpen deze nieuwe wereld vorm te geven, door middel van financiële steun en milieu-initiatieven.

In 2022 ondertekenden 100 burgemeesters in de hele EU het Green City Accord, waarmee hun steden zich ertoe verbinden vijf gebieden van milieubeheer aan te pakken: lucht, water, natuur en biodiversiteit, circulaire economie en afval, en lawaai. Dit EU-initiatief moet steden schoner, groener en gezonder maken.

Het initiatief Nieuw Europees Bauhaus (NEB), dat in 2020 werd aangekondigd, brengt burgers, deskundigen, bedrijven en instellingen samen om met nieuwe ideeën te komen voor duurzaam wonen in Europa en daarbuiten. Het initiatief vormt niet alleen een platform voor experimenten en contacten, maar ondersteunt ook positieve veranderingen met EU-financiering voor mooie, duurzame en inclusieve projecten.

Het Stedelijk Europa-initiatief is opgezet in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling om steun te verlenen aan stedelijke innovatie en aan de capaciteiten en kennis van steden voor de opbouw van een duurzame toekomst. Met de eerste oproep tot het indienen van voorstellen, die in oktober werd gepubliceerd, werd 50 miljoen euro aan EU-financiering beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van innovatieve NEB-projecten. Steden werden uitgenodigd om projectideeën te presenteren over de circulaire economie en koolstofneutraliteit, het behoud van cultureel erfgoed, de aanpassing van gebouwen voor betaalbare huisvestingsoplossingen en over de vernieuwing van stedelijke ruimten in overeenstemming met de NEB-waarden van duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek.

De winnaars van de NEB-prijzen van 2022 werden bekendgemaakt op het eerste festival van het Nieuw Europees Bauhaus in juni, waar gewone mensen uit de hele EU samenkwamen om creatieve benaderingen van de groene transitie voor het voetlicht te brengen. Er zijn prijzen toegekend aan projecten uit 15 verschillende lidstaten.

Ursula von der Leyen spreekt het publiek toe tijdens een paneldiscussie met Diébédo Francis Kéré, Monica Maggioni en Giovanna Melandri, in het kader van het Nieuw Europees Bauhaus-festival.
Van links naar rechts: Diébédo Francis Kéré, Duits-Burkinees hedendaags architect, Monica Maggioni, directeur van Telegiornale 1, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Giovanna Melandri, directeur van het nationaal museum voor kunst uit de 21e eeuw, Rome, Italië, 9 juni 2022.

Om de innovatieve geest van jongeren onder de aandacht te brengen, wordt de “Rising Star”-prijs uitgereikt voor projecten die zijn ontwikkeld door mensen jonger dan 30 jaar. Als aanvulling op het Europees Jaar van de Jeugd 2022 was “Een Nieuw Europees Bauhaus” de focus van DiscoverEU, een jaarlijks initiatief dat 18-jarigen reispassen geeft waarmee ze gratis door Europa kunnen reizen. In dit verband werd een Nieuw Europees Bauhaus-route ontwikkeld die deelnemers kunnen volgen.

Een filmpje over het project “Tuinen van de toekomst”, winnaar van een van de Nieuw Europees Bauhaus-prijzen.
VIDEO Tuinen van de toekomst, een project uit Cyprus dat een verlaten tuin in Nicosia, de politiek verdeelde hoofdstad van het land, heraanlegt tot een gemeenschapstuin, won de prijs van het publiek.

Samen met de “Onderwijs voor klimaat”-coalitie kondigde de EU een oproep aan om een netwerk te creëren waarmee overal in de samenleving plaatsen die in het teken staan van leren, worden getransformeerd.

Als reactie op het gewapende conflict in Oekraïne analyseren NEB-deskundigen de behoefte aan noodhuisvesting en ontwerpen ze duurzame huisvesting ter voorbereiding van de wederopbouw na de oorlog (zie hoofdstuk 1).

Een filmpje waarin het project “Folk-concept” wordt voorgesteld.
VIDEO Het project FOLK-concept uit Polen wil de traditionele plattelandsarchitectuur laten herleven en de schatten van het Poolse culturele erfgoed bewaren.

Duurzame en slimme mobiliteit

De Commissie heeft officieel de Alliantie voor emissievrije luchtvaart gelanceerd, een vrijwillig Europees initiatief van particuliere en publieke belanghebbenden om door waterstof aangedreven en elektrische vliegtuigen voor commercieel gebruik voor te bereiden. Door zich tegen 2050 te verzekeren van naar schatting 26 000 emissievrije vliegtuigen, zal de alliantie de toezegging nakomen om de sector in lijn te brengen met de klimaatambities van de EU.

Om ervoor te zorgen dat auto’s en andere voertuigen veiliger worden en tevens een kader voor geautomatiseerde voertuigen vast te stellen, is in 2022 de EU-verordening betreffende de algemene veiligheid van voertuigen in werking getreden. Dit kader — het eerste in zijn soort ter wereld — beschermt de consument en zal ook innovatie stimuleren en het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie verbeteren.

De publieke sector helpen vergroenen

Met het instrument voor technische ondersteuning van de Commissie werd een multinationaal project gefinancierd om de duurzaamheid van de overheidssector op lange termijn te versterken en de schadelijke milieugevolgen van de sector tot een minimum te beperken. Dit project heeft ook tot doel de efficiëntie, verantwoordingsplicht en transparantie in verband met het overheidsbeleid te bevorderen.

Tot dusver hebben 23 overheidsdiensten van de lidstaten kennis en beste praktijken uitgewisseld over manieren om de impact van begrotingsuitgaven op het klimaat te verminderen, zoals het kopen van diensten en goederen met een geringer milieueffect en het bevorderen van groene mobiliteit en duurzame praktijken op het gebied van zakenreizen.

In het kader van de Connecting Europe Facility 2021-2027, het financieringsinstrument van de EU ter ondersteuning van de Green Deal, investeert de Commissie in een breed scala aan vervoersinfrastructuurprojecten in de hele EU. Deze hebben tot doel de grensoverschrijdende infrastructuur te verbeteren en nieuwe technologieën te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de tunnel Lyon-Turijn, de Fehmarnbeltverbinding en het Rail Baltica-project.

Om de Europese vervoersinfrastructuur geschikt te maken voor zowel civiel gebruik als defensiedoeleinden, heeft de Commissie een actieplan voor militaire mobiliteit aangenomen en het subsidieproces voor projecten ter ondersteuning van militaire mobiliteit vervroegd. Andere projecten betreffen de aanleg van infrastructuur voor de verwachte toename van energie-efficiënte en emissievrije mobiliteit.

In totaal is in het kader van de Connecting Europe Facility 25,8 miljard euro aan subsidies beschikbaar voor de medefinanciering van projecten van het trans-Europees vervoersnetwerk in de EU-lidstaten.

Na het Europees Jaar van de Spoorwegen in 2021 is de EU begonnen met de uitvoering van haar nieuwe actieplan ter bevordering van het grensoverschrijdend en langeafstandspassagiersvervoer per spoor. De Commissie verzocht spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en nationale autoriteiten grensoverschrijdende proefprojecten voor te stellen om de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdend spoorwegvervoer aan te pakken. De transitie naar duurzaam vervoer, die deel uitmaakt van het uitgebreide Green Deal-pakket, zal ervoor zorgen dat de gemeenschappen en de economie van de EU ook ver na 2050 kunnen gedijen in een gezond en veilig milieu.

Internationaal reizigersvervoer per spoor moet een impuls krijgen

De infographic toont het percentage van het internationale verkeer in de EU waarvoor in 2018 gebruik werd gemaakt van het spoor; het aandeel van de verschillende soorten internationale passagierstreinen op langeafstandsverbindingen per week in 2019 ten opzichte van 2001, en het totale aandeel internationale passagiersdiensten per spoor.

Internationaal reizigersvervoer per spoor moet een impuls krijgen. In 2018 maakte het passagiersvervoer per spoor 7 % uit van het grensoverschrijdende verkeer in de EU, terwijl het goederenvervoer goed was voor 52 %. In 2019 reden er wekelijks 2 804 conventionele internationale passagierstreinen op langeafstandslijnen, tegenover 2 545 in 2001. Het aantal internationale hogesnelheidstreinen voor personenvervoer op diezelfde lijnen verdubbelde bijna, van 637 per week in 2001 tot 1 244 per week in 2019. Het aantal internationale nachttreinen liep sterk terug, van 1 257 per week in 2001 tot 445 per week in 2019. In totaal steeg het aantal internationale hogesnelheidstreinen met 95 %, daalde het aantal internationale nachttreinen met 65 % en steeg het totale aantal internationale passagierstreinen met 1 %.

Een technicus splitst een siliciumwafer in afzonderlijke microchips.
Technische splitsing van chipstructuren in een halfgeleidergieterij, Dresden, Duitsland, 8 februari 2022.

4. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Inleiding

Het Europese streven naar klimaatneutraliteit sluit nauw aan bij de visie om Europa klaar te maken voor het digitale tijdperk. Het tienjarenplan, ook bekend als het digitale decennium, bevat doelstellingen om overheidsdiensten en bedrijven te digitaliseren, digitale infrastructuur op te zetten, zoals 5G en supercomputers, en EU-burgers de nodige vaardigheden bij te brengen zodat ze vol vertrouwen hun weg kunnen vinden in de digitale wereld. Het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030, dat in 2022 door de EU werd goedgekeurd, moet ervoor zorgen dat de lidstaten deze doelstellingen halen.

Het digitale decennium van Europa wordt een tijdperk waarin baanbrekend werk zal worden verricht op weg naar een veiligere en duurzamere wereld. Met dit voor ogen ondernam de EU in 2022 actie om de regels voor cyberbeveiliging te actualiseren, digitale rechten te erkennen en de verantwoordingsplicht van digitaledienstverleners te vergroten, en tegelijkertijd de nodige digitale infrastructuur tot stand te brengen en de ontwikkeling van digitale vaardigheden te ondersteunen. Ze kwam ook met voorstellen voor nieuwe regels voor een eerlijkere toegang tot gegevens en boekte vooruitgang bij de regulering van de digitalisering van verschillende sectoren.

Digitalisering voor iedereen

In het digitale decennium van Europa staat de mens centraal. Dit betekent dat de rechten en vrijheden van personen online op dezelfde manier moeten worden geëerbiedigd als offline. In 2022 nam de EU de verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium aan. Die bevat duidelijke referentiepunten die moeten waarborgen dat mensen de nodige bescherming en empowerment genieten wanneer ze gebruikmaken van nieuwe technologieën.

In de infographic worden een aantal digitale rechten en beginselen uitgelegd.

Het eerste beginsel is dat de mens centraal staat. Digitale technologieën moeten de rechten van mensen beschermen, de democratie ondersteunen en ervoor zorgen dat alle digitale spelers zich verantwoordelijk en veilig gedragen. De EU bevordert deze waarden wereldwijd. Het tweede beginsel betreft solidariteit en inclusie. Technologie moet mensen samenbrengen en ze niet verdelen. Iedereen moet toegang hebben tot internet, digitale vaardigheden, digitale overheidsdiensten en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Het derde beginsel is keuzevrijheid. Mensen moeten terechtkunnen in een eerlijke onlineomgeving, zonder illegale en schadelijke content, en leren omgaan met nieuwe en zich ontwikkelende technologieën, zoals artificiële intelligentie. Het vierde beginsel is participatie. Burgers moeten op alle niveaus kunnen deelnemen aan het democratische proces en zeggenschap hebben over hun eigen gegevens. Het vijfde beginsel betreft veiligheid en beveiliging. De digitale omgeving moet veilig zijn. Alle gebruikers, van jong tot oud, moeten zich bewust zijn van hun rechten en worden beschermd. Het zesde beginsel is duurzaamheid. Digitale apparaten moeten duurzaam zijn en de groene transitie ondersteunen. Mensen moeten informatie krijgen over de milieueffecten en het energieverbruik van hun apparaten.

Cyberbeveiliging en veerkracht

Naarmate Europeanen meer tijd doorbrengen op het internet en de samenleving sterker verbonden raakt, worden cyberdreigingen steeds alledaagser en mogelijk ook gevaarlijker. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne vormt ook een ongekende cyberbedreiging voor Europa.

In 2022 actualiseerde de EU de wetgeving betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in alle lidstaten. De nieuwe regels, bekend als de NIS2-richtlijn, werden in december 2022 bekendgemaakt en ze vervangen sinds 16 januari 2023 de vorige richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (NIS). De nieuwe regels moeten het algemene cyberbeveiligingsniveau in Europa opkrikken en daarom is de lijst van kritieke entiteiten en sectoren die risicobeheersmaatregelen moeten nemen, uitgebreid.

Uitbreiding van het toepassingsgebied: meer sectoren en diensten aangemerkt als belangrijk of essentieel

Aanbieders van openbare elektronischecommunicatienetwerken of -diensten

Afvalwater- en afvalbeheer

Productie van bepaalde kritieke producten (zoals farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en chemische stoffen)

Voedsel

Digitale diensten (zoals socialenetwerkplatforms en datacentrumdiensten)

Ruimtevaart

Post- en koeriersdiensten

Openbaar bestuur

Foto's © Adobe Stock


Kritieke infrastructuurvoorzieningen, zoals onderzeese kabels en pijpleidingen voor vervoer en communicatie, zijn vaak nauw verbonden met veel verschillende digitale diensten en moeten daarom worden beschermd. De sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen en andere incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de veerkracht van de Europese kritieke infrastructuur onder druk staat. Dankzij recent overeengekomen wetgeving beschikt de EU binnenkort over een geactualiseerd, alomvattend rechtskader om zowel de fysieke weerbaarheid als de cyberveerkracht van kritieke infrastructuur te versterken.

Aangezien het dreigingslandschap snel verandert, heeft de Europese Commissie voorgesteld de capaciteit voor vroegtijdige waarschuwing en respons op verstoringen van kritieke infrastructuur te versterken door middel van het Uniemechanisme voor civiele bescherming. In het voorstel wordt ook opgeroepen om op het gebied van de veerkracht van kritieke infrastructuur nauwer samen te werken met belangrijke partners en buurlanden.

Wat betreft digitale producten die we in ons dagelijks leven gebruiken, diende de Commissie in september 2022 een voorstel in voor een nieuwe wet inzake cyberveerkracht. Momenteel beschikken veel producten, zoals babyfoons, slimme apparaten of stemgestuurde luidsprekers, over een laag cyberbeveiligingsniveau. Daardoor zijn er veel zwakke punten en worden er niet consequent beveiligings updates aangeboden. Voor gebruikers is het vaak ook moeilijk om uit te zoeken of specifieke producten beveiligd zijn tegen cyberdreigingen. Het nieuwe voorstel zal ervoor zorgen dat fabrikanten hun producten beter beveiligen en meer transparantie bieden over de beveiligingskenmerken.

Thierry Breton achter een spreekgestoelte, met een webcam in de hand.
Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt, tijdens de persconferentie over de wet inzake cyberveerkracht, Brussel, België, 16 september 2022.

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten

Onlineplatforms spelen een centrale rol in de huidige digitale wereld. Ze bieden mensen de mogelijkheid om met elkaar te communiceren, informatie op te zoeken en online te winkelen. Tegelijkertijd kunnen illegale of schadelijke inhoud en oneerlijke marktpraktijken op deze platforms ook risico’s met zich meebrengen. Daarom heeft de EU de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten ingevoerd, die beide in november 2022 in werking traden.

De wet inzake digitale diensten zal een nieuwe norm opleggen waardoor onlineplatforms en onlinezoekmachines als nooit tevoren verantwoording zullen moeten afleggen voor illegale en schadelijke inhoud. Wanneer de wet in de herfst van 2023 eerst van toepassing wordt op zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines, en in februari 2024 op alle andere platforms, zullen internetgebruikers en hun grondrechten online beter worden beschermd. Aanbieders zullen profiteren van één enkel pakket regels voor de interne markt en kleinere platforms zullen gemakkelijker kunnen opschalen.

De regels van de wet inzake digitale markten, die op 2 mei 2023 van toepassing worden, zullen oneerlijke praktijken van grote onlineplatforms, die poortwachters worden genoemd, tegengaan. Alle poortwachters zullen uiterlijk op 6 september 2023 zijn aangewezen en moeten uiterlijk op 6 maart 2024 voldoen aan de in de wet neergelegde verplichtingen. De wet bevat een aantal gedragsregels waaraan poortwachters zich moeten houden; zo zullen poortwachters hun eigen producten niet langer gunstiger kunnen rangschikken dan soortgelijke producten van andere partijen die op het platform van de poortwachter worden aangeboden.

Poortwachters

Poortwachters zijn digitale platforms met:

 • meer dan 45 miljoen actieve eindgebruikers per maand
 • een omzet van €7,5 miljard of meer in de laatste drie boekjaren

Het is de poortwachters niet toegestaan:

 • hun eigen producten te overpromoten
 • de betalingsmogelijkheden te beperken tot hun eigen betaalwijze
 • persoonsgegevens die voor de ene dienst zijn verzameld, te gebruiken voor een andere dienst
 • oneerlijke voorwaarden op te leggen aan zakelijke gebruikers
 • bepaalde softwaretoepassingen vooraf te installeren
 • zakelijke gebruikers van platforms toegangsbeperkingen op te leggen
 • bepaalde vormen van bundelverkoop toe te passen (bv. verschillende artikelen als pakket verkopen)

Bedrijven die de nieuwe verplichtingen niet nakomen, riskeren boetes tot 10 % van hun wereldwijde omzet, of tot 20 % bij recidive.

Verordening platforms voor kortetermijnverhuur

Om toeristen te beschermen, heeft de Commissie ook voorgesteld om informatie over boekingen en accommodatie voor kortetermijnverhuur transparanter te maken, in het bijzonder wanneer het gaat om het opvragen van eigendomsinformatie, adresgegevens en bedrijfsregistratienummers. Op die manier kunnen stadsbesturen zij aan zij werken met boekingsplatforms om niet-geautoriseerde publicaties van accommodatie te sluiten en consumenten te beschermen tegen illegale accommodaties.

Nog eens tien jaar roaming

Dankzij de nieuwe en verbeterde roamingverordening die in juli 2022 in werking trad, kunnen burgers nog minstens tien jaar “roamen tegen thuistarief” en genieten van betere mobiele snelheden op reis in het buitenland. Ze kunnen ook informatie ontvangen over diensten die extra kosten met zich meebrengen, worden beter beschermd tegen onverwachte kosten wanneer telefoons automatisch contact maken met satellietnetwerken, en kunnen informatie ontvangen over alternatieve manieren om noodhulpdiensten in andere EU-lidstaten te bereiken.

Universele lader

Dankzij nieuwe regels kunnen consumenten in de EU binnenkort dezelfde oplader gebruiken voor al hun elektronica en hoeven ze niet voor elk nieuw apparaat een extra oplader te kopen. Tegen eind 2024 moeten alle mobiele telefoons, tablets en camera’s die in de EU worden verkocht, kunnen worden opgeladen via een USB-C-poort. Vanaf het voorjaar van 2026 zal deze verplichting ook gelden voor laptops. Zo zullen consumenten de hoeveelheid elektronisch afval kunnen verminderen.

Om welke elektronische apparaten gaat het?

De infographic bevat de soorten elektronische apparaten die onder de richtlijn betreffende een universele oplader vallen.

De soorten elektronische apparaten die onder de richtlijn betreffende een universele oplader vallen, zijn mobiele telefoons, muizen, toetsenborden, laptops, ereaders, draagbare navigatiesystemen, draagbare luidsprekers, koptelefoons, oordopjes en oortelefoons, draagbare videogameconsoles, digitale camera’s en tablets.

Foto’s © Adobe Stock


Digitaal voor de industrie

Connectiviteit

Betere connectiviteit bevordert de levenskwaliteit en de economie en wordt ook belangrijker voor een duurzaam leven. Maar er is nog steeds een digitale kloof tussen stedelijke, landelijke en afgelegen gebieden.

De EU-lidstaten hebben toegezegd om ongeveer 130 miljard euro uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit te investeren in maatregelen die bijdragen tot de digitale transformatie, zoals connectiviteitsmaatregelen. Dit komt neer op 26 % van het totale bedrag aan middelen dat de lidstaten eind 2022 in het kader van de faciliteit hadden aangevraagd, duidelijk boven de minimumvereiste van 20 % voor digitale uitgaven (zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de herstel- en veerkrachtplannen).

De 27 nationale herstel- en veerkrachtplannen bevatten connectiviteitsmaatregelen ter waarde van in totaal ongeveer 16,5 miljard euro. Het doel is om de komende vier jaar infrastructuurvoorzieningen voor digitale netwerken uit te bouwen, ook in landelijke en afgelegen gebieden, zodat ze kunnen floreren en zodat innovatie en duurzaamheid worden gestimuleerd. De EU zal ook investeringen in connectiviteit stimuleren via het nieuwe Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, InvestEU en leningen van de Europese Investeringsbank.

In 2022 lanceerde de Commissie ook de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de Connecting Europe Facility om de Europese connectiviteitsinfrastructuur te verbeteren. De Commissie zal initiatieven cofinancieren om de belangrijkste Europese vervoersroutes en lokale gemeenschappen met 5G-connectiviteit uit te rusten, essentiële netwerken voor de ondersteuning van geavanceerde technologieën uit te rollen of te moderniseren, en de basis te leggen voor operationele digitale platforms voor vervoers- en energie-infrastructuur in de hele EU.

Programma Digitaal Europa

Met een budget van 7,5 miljard euro van 2021 tot 2027 is het programma Digitaal Europa het eerste EU-financieringsprogramma dat gericht is op digitale technologie ten behoeve van burgers, overheden en bedrijven.

Margrethe Vestager aan een bureau met beeldschermen waarop het logo van het Afrikaans instituut voor cyberveiligheid wordt weergegeven.
Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en Europees commissaris voor Mededinging (rechts), in het Institut africain de cybersécurité, Dakar, Senegal, 11 februari 2022.

In 2022 werden verschillende oproepen gedaan tot het indienen van voorstellen. Die hadden onder meer betrekking op financieringsmogelijkheden voor projecten op het gebied van dataruimten, blockchaininfrastructuur, opleidingen voor geavanceerde digitale vaardigheden, artificiële intelligentie (AI) en activiteiten ter verbetering van de samenwerking op het vlak van cyberbeveiliging tussen de lidstaten en de Commissie.

Er werden ook oproepen gedaan met betrekking tot nationale HPC-centra, de uitrol van geavanceerde nationale infrastructuursystemen en netwerken voor kwantumcommunicatie, en Europese digitale-innovatiehubs.

Een technicus in beschermende kleding onderzoekt een siliciumwafer.
Een technicus in een cleanroom aan het werk met een siliciumwafer van 300 mm, Grenoble, Frankrijk, 4 februari 2022.

De Europese chipverordening: het Europese concurrentievermogen versterken

Alle elektronische producten, van slimme apparaten tot ruimte- en defensiesystemen, worden gemaakt met chips en halfgeleiders. Die spelen een centrale rol in de huidige economieën en ons dagelijks leven. Het recente wereldwijde tekort aan chips heeft de toeleveringsketens verstoord, heeft geleid tot tekorten aan producten, van auto’s tot medische toestellen, en in sommige gevallen zelfs tot de sluiting van fabrieken.

Om toekomstige verstoringen te voorkomen, heeft de EU de chipverordening voorgesteld, een verordening die met verschillende strategische doelstellingen zal helpen bij de opbouw van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders. Een van die doelstellingen is het versterken van het leiderschap van de EU op het gebied van onderzoek en technologie, waardoor de Unie innovatiever uit de hoek zal kunnen komen bij het ontwerp, de productie en de behuizing van geavanceerde chips. Tegelijkertijd wil de chipverordening ook een antwoord formuleren op het tekort aan vaardigheden op het vlak van geavanceerde productie, zodat de EU een aantrekkelijke plek blijft voor ’s werelds toptalent op dit belangrijke gebied.

Vooruitgang met de Europese datastrategie

Data, en in het bijzonder industriële data, wakkeren de digitale economie aan, maar hun volledige potentieel is nog grotendeels onbenut. De nieuwe regels in de dataverordening, die in 2022 werd voorgesteld, bepalen wie toegang heeft tot en gebruik mag maken van data die in alle economische sectoren van de EU gegenereerd worden.

Deze infographic geeft een overzicht van de doelstellingen en voordelen van de Europese datastrategie.

Met de Europese datastrategie (2020) wil de EU koploper worden van onze datagestuurde samenleving. De datagovernanceverordening van 2020 vergemakkelijkt het delen van gegevens tussen sectoren en tussen de lidstaten. De dataverordening van 2022 verduidelijkt wie waarde mag creëren uit data. Tien gemeenschappelijke Europese gegevensruimten, variërend van industrie, mobiliteit, energie en gezondheid tot de Europese Green Deal. Consumenten en bedrijven genereren data door producten en diensten te gebruiken. Dankzij de dataverordening zullen zij minder hoeven te betalen voor aftermarketdiensten en voor de reparatie van hun geconnecteerde producten. Als er vandaag een fabrieksrobot stukgaat, heeft alleen de fabrikant toegang tot de data, waardoor het bedrijf voor reparaties op de fabrikant is aangewezen. In de toekomst kan de gebruiker vragen om een mogelijk goedkopere reparateur ook toegang te geven tot de data. Consumenten en bedrijven zullen ook profiteren van nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van diensten die afhankelijk zijn van toegang tot deze data. Op dit moment kan een landbouwer met machines van verschillende fabrikanten (zoals een tractor en een automatisch irrigatiesysteem) de gegevensanalyse van zijn materieel niet uitbesteden. De verschillende fabrikanten geven die data namelijk niet vrij. In de toekomst kan de landbouwer advies op maat krijgen van een bedrijf dat data van die verschillende machines verzamelt. Consumenten en bedrijven zouden ook betere toegang kunnen krijgen tot data die door een apparaat worden verzameld of gegenereerd. Stel dat een koffiebar betere koffie wil schenken en de espressomachinefabrikant zijn product wil verbeteren. Momenteel heeft de fabrikant wél toegang tot de door de machine gegenereerde data om de volgende generatie espressomachines te ontwerpen, maar heeft de eigenaar van de bar geen toegang tot die informatie. De dataverordening bepaalt dat beide partijen in de toekomst toegang hebben tot alle data die de machine verzamelt.


Het “GreenData4All”-initiatief draagt bovendien bij tot de groene en de digitale transformatie van Europa door de EU-regels voor geospatiale milieugegevens en de toegang van het publiek tot milieu-informatie te actualiseren. De bedoeling is data gemakkelijker beschikbaar te maken voor innovatie en empirisch onderbouwde beslissingen.

Digitalisering van de gezondheidszorg in de EU

Gezondheidsgegevens bieden zorgverstrekkers en onderzoekers waardevolle inzichten. Door de COVID-19-pandemie raakten de ontwikkeling en het gebruik van digitale producten en diensten voor gezondheidszorg in een stroomversnelling, en raakte gezondheidszorg op afstand algemeen ingeburgerd. Bovendien bleken actuele en betrouwbare FAIR-gezondheidsgegevens (vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare gegevens) van cruciaal belang voor efficiënte zorg in tijden van crisis en voor de ontwikkeling van een doeltreffende behandeling.

De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, die in mei 2022 werd voorgesteld, is de eerste gemeenschappelijke dataruimte op een specifiek gebied die voortvloeit uit de Europese datastrategie, en ze vormt een integraal onderdeel van de opbouw van een Europese gezondheidsunie. Deze ruimte plaatst de belangen en rechten van het individu centraal.

Zo moeten Europeanen meer controle krijgen over hun elektronische gezondheidsgegevens en moeten ze hun elektronische patiëntendossiers kunnen delen met een arts van hun keuze, zelfs in een andere lidstaat. Ook wordt gezorgd voor een rechtskader bestaande uit betrouwbare governancemechanismen op EU- en lidstaatniveau en uit een beveiligde verwerkingsomgeving. Hierdoor krijgen onderzoekers, innovatoren, beleidsmakers en regelgevers op EU- en lidstaatniveau toegang tot relevante elektronische gezondheidsgegevens. Dit moet leiden tot betere diagnoses, betere behandelingen en beter welzijn, en tot een beter beleid met goede onderbouwing. Een ander doel is bij te dragen tot een echte eengemaakte markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten door de regels te harmoniseren en zo het gezondheidszorgstelsel efficiënter te maken.

Ruimtevaart

Het Europees ruimtevaartprogramma levert waardevolle gegevens en diensten die helpen bij de bestrijding van klimaatverandering, de creatie van sociaaleconomische voordelen voor burgers, en bij het mogelijk maken van digitale innovatie en het voorzien in nieuwe connectiviteitsbehoeften. In november 2022 bereikten de EU en haar lidstaten een politiek akkoord over de lancering van het programma voor beveiligde connectiviteit 2023-2027, met een budget van 2,4 miljard euro. Het programma zal een satellietconstellatie voor de EU tot stand brengen, IRIS2 genaamd, wat staat voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite — infrastructuur voor veerkracht, interconnectiviteit en beveiliging per satelliet. Dat zal gebeuren met behulp van een nieuw, in de ruimte gestationeerd beveiligd connectiviteitssysteem. Dit geavanceerde systeem zal zorgen voor betrouwbare, kosteneffectieve en ultraveilige connectiviteit voor overheden, bedrijven en burgers in heel Europa en daarbuiten. Het zal voortbouwen op de bestaande systemen van de EU, zoals Copernicus, Galileo, het EU-satellietcommunicatieprogramma voor overheden en de Europese infrastructuur voor kwantumcommunicatie, en deze aanvullen.

In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd lanceerde de Commissie een wedstrijd waarbij jonge Europese en Afrikaanse studenten de naam mochten kiezen van het nieuwe EU-connectiviteitssysteem in de ruimte. De winnende naam — IRIS2 — werd door twee studenten ingezonden.

De infographic toont de feiten en cijfers van ruimtebewaking en -monitoring door de EU voor 2022.

In 2022 waren er ongeveer 500 000 metingen per dag; 176 geregistreerde organisaties uit 22 lidstaten; 13 608 gevallen waarin ruimteschroot dicht naderde; 7 fragmentatieanalyses; 77 terugkeeranalyses; 756 voorvallen van bijzonder belang, en 310 satellieten die werden gemonitord.

Een dergelijk systeem vereist ook een degelijke ruimtebewaking en -monitoring om de ruimte-infrastructuur te helpen beschermen. Het EU-systeem voor ruimtebewaking en -monitoring, dat sinds 2016 actief is, monitort nu 310 EU-satellieten om botsingen in de ruimte te voorkomen. Gezien de exponentiële toename van het aantal satellieten en de hoeveelheid ruimteschroot nam de EU in 2022 een gezamenlijke mededeling aan over een EU-aanpak van veilig ruimteverkeersbeheer.

De ruimtevaart speelt ook een belangrijke rol op het gebied van defensie. In overeenstemming met het actieplan voor synergieën tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrieën informeert de EU-routekaart inzake kritieke technologieën voor veiligheid en defensie burgers en belanghebbenden over de meest recente initiatieven op het gebied van technologie en de verbanden daarvan met veiligheid en defensie. Doel is het terugdringen van de strategische afhankelijkheden van de EU met betrekking tot kritieke technologieën en waardeketens voor veiligheid en defensie.

Dronestrategie 2.0

Zoals in november werd aangekondigd in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, heeft de EU haar dronestrategie 2.0 gelanceerd. De strategie omvat 19 maatregelen voor een veilig en duurzaam drone-ecosysteem in 2030. Het gaat onder meer om gemeenschappelijke regels voor luchtwaardigheid, opleidingseisen voor piloten, ondersteuning van onderzoek en innovatie, en het vaststellen van criteria voor een vrijwillig keurmerk voor cyberveilige drones. Het doel is ook meer gebruik te maken van drones voor het vervoer van passagiers en vracht, voor de inspectie van kritieke infrastructuur, voor de controle op olielekkages en veiligheid en defensie, en tegelijkertijd om de maatschappelijke acceptatie te versterken door bezorgdheid over lawaai, veiligheid en privacy aan te pakken.

Adina Vălean in gesprek, voor een prototype van een luchttaxi.
Adina Vălean, Europees commissaris voor Vervoer (tweede van links), bekijkt een prototype van een luchttaxi, Brussel, België, 29 november 2022.

Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

Om van de transitie te kunnen profiteren, moeten burgers de vaardigheden hebben waarmee ze de digitale wereld aankunnen. Uit de index van de digitale economie en samenleving van 2022 bleek dat slechts 54 % van de Europese burgers tussen 16 en 74 jaar over digitale basisvaardigheden beschikt, terwijl in het kader van het digitale decennium wordt gestreefd naar 80 % in 2030. Dit toont aan dat er dringend meer actie moet worden ondernomen om de digitale vaardigheden van de Europeanen te verbeteren. Het platform voor digitale vaardigheden en banen, dat in 2022 van start ging, is bedoeld om deze kloof te dichten.

De EU werkte ook samen met de lidstaten om de uitdagingen in kaart te brengen bij het aanbieden van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden van hoge kwaliteit aan iedereen. Het resultaat van deze besprekingen zal worden meegenomen in het actieplan voor digitaal onderwijs. Ook in 2022 verstrekte de EU richtsnoeren voor leerkrachten over desinformatie en het ethisch gebruik van AI en gegevens in het onderwijs, beide belangrijke elementen van digitale geletterdheid. Na de oprichting van de Europese hub voor digitaal onderwijs werd in juni 2022 een gemeenschap gevormd waar leerkrachten beste praktijken kunnen uitwisselen.

De EU heeft 10 000 meisjes in heel Europa digitale en ondernemersvaardigheden bijgebracht met het Girls Go Circular-initiatief.

In maart 2022 organiseerde de EU het eerste forum van belanghebbenden op het gebied van digitaal onderwijs.

Van 8 tot en met 23 oktober 2022 vond de 10e editie van de EU-programmeerweek plaats, met 75 070 activiteiten in 77 landen.

Foto’s © Adobe Stock

Supercomputers en artificiële intelligentie

Supercomputers

Met het oog op wetenschappelijke excellentie en industriële kracht is het voor Europa essentieel om te beschikken over een supercomputerecosysteem van wereldklasse. Met een netwerk van supercomputers zou de EU ook haar technologische soevereiniteit waarborgen, doordat ze eigenaar zou zijn van haar belangrijke digitale technologieën.

In juni 2022 werd in Kajaani, Finland, de supercomputer LUMI in gebruik genomen door de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC). Deze juridische entiteit stelt deelnemende landen in staat middelen te bundelen om supercomputers te bouwen. Dit werd in november 2022 gevolgd door de ingebruikname van de supercomputer Leonardo in Bologna, Italië. LUMI en Leonardo zijn de twee snelste supercomputers in Europa. Op de wereldranglijst staan ze respectievelijk derde en vierde.

Hun rekenkracht vormt een aanvulling op de bestaande supercomputers van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC: Discoverer in Bulgarije, Karolina in Tsjechië, MeluXina in Luxemburg en Vega in Slovenië. Momenteel wordt nog gewerkt aan twee andere EuroHPC-supercomputers: MareNostrum5 in Barcelona, Spanje, en Deucalion in Portugal.

Vier racks met kasten van de Lumi-supercomputer.
De LUMI-supercomputer. © Fade Creative

In 2022 werd aangekondigd dat de eerste exaschaalsupercomputer van Europa, Jupiter, zal worden ondergebracht in het Jülich Supercomputing Centre in Duitsland. Exaschaalcapaciteit is een belangrijke technologische mijlpaal voor de EU en bevordert de Europese wetenschappelijke excellentie in hoge mate. Ook complementaire technologieën, zoals kwantumcomputing, digitale tweelingen en big data, zullen hiervan profiteren.

In oktober 2022 werden zes locaties in de EU geselecteerd om de eerste kwantumcomputers te hosten en te exploiteren: Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen. Kwantumcomputers kunnen berekeningen uitvoeren die te complex zijn voor standaardcomputers.

Artificiële intelligentie

AI is een van de belangrijkste opkomende technologieën; ze vormt al een wezenlijk onderdeel van veel instrumenten die we dagelijks gebruiken, zoals algoritmen voor sociale media, en zal nieuwe technologieën zoals autonome voertuigen mogelijk maken.

Barbara Mazzolai onderzoekt de bladeren van een plant.
Barbara Mazzolai, onderzoeker aan het Italiaans Instituut voor Technologie, werkt aan de projecten “I Wood”, “I Seed” en “GrowBot” in het laboratorium voor Bioinspired Soft Robotics van het Center for Convergent Technologies, Genua, Italië, 14 juni 2022.

In 2022 zetten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de onderhandelingen voort over de voorgestelde verordening artificiële intelligentie, die tot doel heeft een gemeenschappelijk regelgevingskader voor AI in te voeren. De Commissie en de Spaanse regering presenteerden een proefproject voor een eerste testomgeving voor AI-regelgeving. Zo konden bedrijven de gevolgen van het kader voor bepaalde AI-projecten in een gecontroleerde omgeving onderzoeken. Dit zal ertoe bijdragen dat de wetgeving binnen twee jaar wordt ingevoerd. De tests gingen in oktober 2022 van start en de resultaten zullen in de tweede helft van 2023 worden gepubliceerd.

Een kleine robot op vier benen naast de benen van een man in een park.
Bert 2, een robot op vier benen van het Institute of Robotics and Mechatronics, nabij München, Duitsland, 8 juni 2022. Het instituut richt zich op de ontwikkeling van heel diverse robots die mensen in staat stellen om zich veiliger en efficiënter te bewegen in hun omgeving.

Digitaal geldwezen

Wet digitale operationele veerkracht

2022 was een belangrijke mijlpaal voor het pakket digitaal geldwezen. Zo werd op 14 december 2022 de wet digitale operationele veerkracht gepubliceerd, die op 16 januari 2023 in werking trad. De financiële sector is steeds afhankelijker van software en digitalisering, en daardoor nemen de ICT-risico’s toe. Dankzij de nieuwe wetgeving kunnen financiële ondernemingen ICT-dreigingen weerstaan. Banken, effectenbeurzen, clearinginstellingen en andere financiële ondernemingen zullen zich moeten houden aan strenge normen om de gevolgen van ICT-gerelateerde incidenten te voorkomen en te beperken. De overeenkomst voorziet ook in een toezichtskader voor dienstverleners die kritieke diensten, zoals cloudcomputing, aan financiële instellingen verlenen.

De infographic toont de hoofdpunten van een strategie voor het digitale geldwezen in Europa.

Een strategie voor het digitale geldwezen in Europa omvat onder andere: een digitale eengemaakte markt voor financiële diensten, een regelgevingskader ter bevordering van innovatie, het aanpakken van de risico’s van de digitale transformatie en een Europese ruimte voor financiële gegevens ter bevordering van datagestuurde innovatie.

Verordening over cryptoactiva

De EU is een van de eerste grote jurisdicties ter wereld die een alomvattend regelgevingskader voor cryptoactiva ontwerpt, namelijk de voorgestelde verordening betreffende markten in cryptoactiva. De nieuwe regels zullen een duidelijk rechtskader bieden voor cryptoactiva die niet onder andere financiële wetgeving van de EU vallen, en zo de consument, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit beschermen.

Voor “stablecoins” (cryptovaluta die minder volatiel zijn dan klassieke cryptovaluta) worden strenge eisen gesteld inzake vestiging, vergunningverlening en reservebeheer, inclusief EU-toezicht op significante stablecoins die systeemrelevant zijn. Aanbieders van cryptoactivadiensten zullen ook een vergunning in de EU moeten hebben. Dan kunnen ze hun diensten in de hele EU aanbieden.

Voorts bereikten de medewetgevers overeenstemming over het voorstel tot wijziging van de verordening betreffende geldovermakingen. Dit voorstel verplicht alle bij overmakingen van cryptoactiva betrokken aanbieders van cryptodiensten ertoe gegevens te verzamelen over de opdrachtgevers en begunstigden van overmakingen van cryptoactiva en deze ter beschikking te stellen van de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze nieuwe regels zullen het toezicht op en de traceerbaarheid van overmakingen van cryptoactiva aanzienlijk verbeteren en zorgen voor naleving van de desbetreffende maatregelen waartoe in de aanbevelingen van de Financiële-actiegroep wordt opgeroepen.

Een moeder met haar twee kinderen op een schommel in de tuin.

5. Bescherming van mensen en vrijheden

Inleiding

De burgers van de EU hebben heel verschillende achtergronden, maar onderschrijven wel allemaal de grondwaarden waarop de Unie berust (artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Dit zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, voor mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en voor de rechtsstaat, overeenkomstig de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

In 2022 bleef de EU de huidige pandemie bestrijden en vaccinatiecampagnes binnen en buiten de EU ondersteunen. Zij boekte ook vooruitgang bij haar voorbereidingen op toekomstige gezondheidsbedreigingen, nam maatregelen ter bescherming van het vrije verkeer, de vrijheid van meningsuiting en de rechten van het kind, en stond mensen bij die de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ontvluchtten.

Betere gezondheid

COVID-19

De COVID-19-pandemie is niet voorbij; er komen nog steeds nieuwe varianten bij en vaccinatie blijft cruciaal om de schadelijke gevolgen van het virus te beperken.

Ook in 2022 bleek de vaccinstrategie van de EU succesvol. Sinds het begin van de pandemie zijn in totaal 966 099 169 doses aan Europeanen toegediend. De evoluerende COVID-19-varianten vragen echter om aangepaste vaccins. In 2022 gaf de EU toestemming om aangepaste vaccins te gebruiken in een nieuw boosterprogramma, dat moet voorkomen dat het aantal gevallen oploopt. Zij publiceerde ook het verslag van de “COVID-19 Therapeutics Sub-group — COVID-19 therapeutic innovation booster”, dat richtsnoeren bevat voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen van COVID-19.

De EU houdt zich bezig met de lopende vaccinatiecampagnes, maar pakt daarnaast ook de langetermijneffecten van COVID-19-besmettingen aan, zoals long covid. De Europese Commissie financiert grootschalige cohortstudies, waarbij populaties uit de hele wereld gedurende een lange periode worden gevolgd. Onderzoeksprojecten die in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europa worden gefinancierd, gaan ook in op gevallen waarin een COVID-19-infectie langdurige aandoeningen tot gevolg heeft.

Samen met haar lidstaten werkt de EU aan een sterke Europese gezondheidsunie om de gezondheid van de EU-burgers beter te beschermen, pandemieën te voorkomen en zich op pandemieën voor te bereiden, en de zorgstelsels in Europa in hun geheel te verbeteren. Dat vergde een beter rechtskader. De nieuwe verordening inzake grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid, die in 2022 is vastgesteld, zal de EU een alomvattend rechtskader bieden voor gecoördineerde acties op het gebied van paraatheid, surveillance, risicobeoordeling en vroegtijdige waarschuwings- en responsmaatregelen.

Een ander belangrijk onderdeel van een robuuste gezondheidsunie is de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA). Deze nieuwe dienst van de Commissie draagt bij tot de ontwikkeling, productie, aankoop, aanleg van voorraden en distributie van medische tegenmaatregelen in geval van een noodsituatie op gezondheidsgebied.

Daarnaast heeft de EU in 2022 een bestaand gezondheidsagentschap meer bevoegdheden verleend. Het Europees Geneesmiddelenbureau kan nu ook de gezondheidssector monitoren en maatregelen nemen om geneesmiddelentekorten te voorkomen en bij een crisis op het gebied van volksgezondheid de goedkeuring van geneesmiddelen te bespoedigen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kreeg ook meer bevoegdheden om de EU en haar lidstaten te ondersteunen bij de preventie en beheersing van bedreigingen van overdraagbare ziekten.

De regeling inzake het digitale EU-covidcertificaat — dat op het hoogtepunt van de pandemie een belangrijk instrument was — werd met een jaar verlengd en blijft van toepassing tot en met 30 juni 2023. Dankzij deze verlenging kunnen mensen hun certificaat gebruiken om door de EU te reizen als de epidemiologische situatie verslechtert en er opnieuw reisbeperkingen worden ingevoerd.

Om de toegang tot vaccins in lagere-inkomenslanden te verbeteren, heeft de EU samen met haar lidstaten en haar financieringsinstellingen meer dan 5 miljard euro bijgedragen via het initiatief “COVID-19 Vaccine Global Access” (zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over donaties ter ondersteuning van vaccinatie-inspanningen buiten de EU).

Een mannelijke zorgverlener vult een injectiespuit met een dosis COVID-19-vaccin.
Een zorgverlener in een vaccinatiecentrum, Valletta, Malta, 27 januari 2022.

Mondiale gezondheidsstrategie

Een ambitieuze mondiale gezondheidsstrategie is van cruciaal belang in een wereld waar ziekten geen grenzen kennen. Een dergelijke strategie moet er rekening mee houden dat gezondheid een wereldwijd gemeenschappelijk goed is en een belangrijke rol speelt waar het gaat om het welzijn van de mens, de maatschappelijke stabiliteit en duurzame ontwikkeling.

De mondiale gezondheidsstrategie van de EU, die in november is aangenomen, is dan ook gestoeld op rechtvaardigheid, solidariteit en mensenrechten, en gericht op het verbeteren van partnerschappen met andere regio’s om beter te kunnen reageren op wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid. Bedreigingen voor de gezondheid, zoals antimicrobiële resistentie en ziekteverwekkers die een pandemie kunnen veroorzaken, worden steeds complexer en manifesteren zich in een geopolitieke context die volop in ontwikkeling is. Klimaatverandering, veranderingen in de biodiversiteit en vervuiling zullen met name gevolgen hebben voor de gezondheid van meer kwetsbare mensen en landen. De strategie gaat dan ook uit van het “één gezondheid”-beginsel, door te onderkennen dat gezondheid van mens, dier en milieu nauw met elkaar verbonden zijn.

Wat de toekomst tot 2030 betreft, zijn de uitdagingen aanzienlijk. Veel landen raakten achterop bij het verwezenlijken van de duurzameontwikkelingsdoelstelling op het gebied van gezondheid voor 2030. De gezondheidsstrategie van de EU kent daarom een brede aanpak met drie essentiële prioriteiten, nl. versterking van de gezondheidsstelsels, bevordering van universele gezondheidszorg en bestrijding van huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen.

De EU zal in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie een leidende rol blijven spelen op het gebied van mondiale gezondheid en betrouwbare internationale partnerschappen opbouwen via de Global Gateway (zie hoofdstuk 8). Digitalisering en onderzoek zullen daarbij de belangrijkste strategische middelen zijn (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de digitalisering van de gezondheidszorg).

Europees kankerbestrijdingsplan

Met het in 2021 aangenomen Europees kankerbestrijdingsplan werd onderstreept dat de EU zich inzet voor kankerpreventie en gelijke toegang tot diagnose en behandeling van kanker. Het is een belangrijke bouwsteen van de Europese gezondheidsunie. Het plan beoogt niet alleen concrete verbeteringen voor patiënten tot stand te brengen, maar ook extra steun te verlenen aan ex-kankerpatiënten en gezondheidswerkers in heel Europa. Voor dit plan is via programma’s als EU4Health en de missie inzake kanker in het kader van Horizon Europa een budget van 4 miljard euro beschikbaar, dat bestemd is voor onderzoek en andere initiatieven op het gebied van kanker. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een specialisatieoverschrijdend opleidingsprogramma op het gebied van kanker en een netwerk voor jonge ex-kankerpatiënten.

In december 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een voorstel aangenomen voor een nieuwe aanpak van kankerscreening. Deze benadering moet ervoor te zorgen dat 90 % van de EU-bevolking die in aanmerking komt voor screening op borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker, daar tegen 2025 ook daadwerkelijk toegang toe heeft. De screening is uitgebreid met drie nieuwe gebieden, nl. prostaat-, long- en maagkanker.

Een nieuwe aanpak van kankerscreening

De infographic toont de nieuwe aanpak van kankerscreening voor verschillende vormen van kanker.

In het kader van de EU-kankerscreeningregeling is een bijgewerkt voorstel over de aanbeveling van de Raad aangenomen. Deze nieuwe aanpak van kankerscreening voorziet in een uitbreiding van de screening op borst-, darm- en baarmoederhalskanker en in een geleidelijke invoering van screening op long-, prostaat- en maagkanker.


Een andere belangrijke ontwikkeling in 2022 die betrekking had op de regels in verband met kanker, was het voorstel tot wijziging van de richtlijn asbest op het werk. Asbest is een uiterst gevaarlijke en kankerverwekkende stof die nog steeds in veel Europese gebouwen voorkomt en verantwoordelijk is voor veel vermijdbare sterfgevallen in de EU. Werknemers kunnen bij de renovatie of sloop van gebouwen aan deze stof worden blootgesteld. Met de wijzigingen zal de EU de blootstellingslimiet voor asbest op de werkvloer verlagen en gevoeligere en nauwkeurigere methoden voor het meten van asbest invoeren.

In 2022 werd ook een Europees register voor het opsporen van ongelijkheden bij kanker opgericht. Bij het wegnemen van deze ongelijkheden speelt het EU-netwerk van nationale integrale kankercentra een rol. Bovendien werd een reeks gezamenlijke acties gestart waarbij de EU nationale autoriteiten ondersteunde bij het uitvoeren van initiatieven zoals een vaccinatieprogramma tegen het humaan papillomavirus voor zowel meisjes als jongens.

Stella Kyriakides, met mondkapje, praat met een patiënt tijdens een bezoek aan een ziekenhuis.
Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid (tweede van links), bezoekt een kankercentrum voor jongeren, Gent, België, 12 juli 2022.

De farmaceutische strategie voor Europa

De farmaceutische strategie voor Europa, die in 2020 is aangenomen, is een ambitieuze routekaart die tot doel heeft innovatie in de farmaceutische industrie te stimuleren, geneesmiddelen toegankelijker en betaalbaarder te maken en te voorzien in onvervulde medische behoeften, bv. waar het gaat om geneesmiddelen voor kinderen en patiënten met zeldzame ziekten.

Als eerste stap op weg naar de verwezenlijking van deze doelstellingen nam de EU de verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie aan. Daarnaast is het farmaceutische kader van de EU in 2022 geëvalueerd en is voor begin 2023 een herziening gepland. Door de veranderingen die de EU wil doorvoeren, zullen hoogwaardige, veilige en betaalbare geneesmiddelen in alle lidstaten sneller beschikbaar worden. Het vernieuwde kader zal zowel oplossingen bieden voor tekorten en de lidstaten helpen de vruchten te plukken van de geneesmiddelentechnologieën van de toekomst, als de EU laten uitgroeien tot wereldleider op het gebied van innovatie.

Margaritis Schinas, met laboratoriumjas en mondkapje, kijkt toe hoe een laborant proefbuisjes vult.
Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de bevordering van onze Europese levenswijze (links), bij de opening van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, Thessaloniki, Griekenland, 15 juli 2022.

In juli 2022 keurde de Commissie ook het voorstel goed voor een verordening inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong (zoals bloed, weefsels en cellen) die bestemd zijn voor toepassing op de mens. De nieuwe verordening actualiseert de huidige wetgeving door strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen voor het grensoverschrijdende verkeer van deze kritieke gezondheidsproducten. Donoren en ontvangers worden beter beschermd, terwijl grensoverschrijdende normen meer solidariteit tussen de lidstaten mogelijk maken.

In het voorjaar van 2022 heeft de Commissie samen met de lidstaten en belanghebbenden op het gebied van de volksgezondheid maatregelen ontwikkeld om de toenemende last van niet-overdraagbare ziekten aan te pakken, onder meer op het vlak van geestelijke gezondheid. In het kader van het “Healthier Together”-initiatief inzake niet-overdraagbare ziekten werd in 2022 meer dan 156 miljoen euro toegewezen aan diverse initiatieven.

De vijf onderdelen van het “Samen gezonder”-initiatief:

1.

Gezondheidsbepalende factoren voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie

2.

Diabetes

3.

Hart- en vaatziekten

4.

Chronische ademhalingsziekten

5.

Geestelijke en neurologische aandoeningen

Petr Dvorák, Věra Jourová, Lutz Kinkel en Piotr Stasinski houden een panelgesprek, voor twee beeldschermen met de tekst “Medientage Mitteldeutschland 2022”.
Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Waarden en Transparantie (tweede van links), neemt tijdens de Medientage Mitteldeutschland 2022 deel aan een panelgesprek over mediavrijheid in Oost-Europa, samen met Petr Dvorák, directeur-generaal van de Tsjechische televisie (eerste van links), Lutz Kinkel, directeur van het Europees Centrum voor pers en mediavrijheid (derde van links), en Piotr Stasinski, adjunct-hoofdredacteur van de Gazeta Wyborcza (vierde van links), Leipzig, Duitsland, 1 juni 2022.

Versterking van onze democratie

Vrijheid en pluriformiteit van de media

Mediavrijheid en -pluralisme zijn essentiële pijlers van democratische stelsels die op de rechtsstaat zijn gebaseerd; de onafhankelijkheid van de media moet op EU-niveau worden beschermd.

Om de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU te waarborgen, werd in 2022 de Europese wet inzake mediavrijheid voorgesteld. De Commissie startte in september 2022 een openbare raadpleging om standpunten te verzamelen over de belangrijkste kwesties die van invloed zijn op de werking van de mediamarkt in de EU, waaronder verschillende soorten inmenging in de media en economische trends. Het initiatief vloeide voort uit het actieplan voor Europese democratie, dat een reeks maatregelen omvat om democratische participatie te bevorderen, desinformatie te bestrijden en vrije en onafhankelijke media te ondersteunen.

Daarnaast stelde de Commissie in april 2022 een richtlijn voor en stelde zij een aanbeveling vast om journalisten en mensenrechtenverdedigers beter te beschermen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures. Strategische rechtszaken tegen publieke participatie zijn een vorm van juridische bedreiging of misbruik van procesrecht en houden een ernstige bedreiging in voor de democratie en de grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en van informatie. In december nam de Commissie ook een wetgevingsvoorstel aan om de rol en de onafhankelijkheid van organen voor gelijke behandeling te versterken. De voorgestelde richtlijnen voorzien in bindende minimumnormen met betrekking tot het mandaat, de onafhankelijkheid, de doeltreffendheid, de middelen en de bevoegdheden van organen voor gelijke behandeling.

Europese verordening mediavrijheid

Geen inmenging in redactionele beslissingen van de media

Geen spyware tegen journalisten

Onafhankelijke en naar behoren gefinancierde publieke media

Transparantie inzake eigendom

Transparante, eerlijke systemen voor publieksmeting en toewijzing van overheidsreclame

Oprichting van een nieuwe Europese Raad voor mediadiensten

Betere bescherming van de media tegen ongerechtvaardigde verwijdering van online-inhoud

Beoordeling van marktconcentraties en vereisten inzake nationale maatregelen met gevolgen voor de media

Aanbeveling van de Commissie

Goede praktijken ter bevordering van interne waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid en transparantie van media-eigendom

Kinderen beschermen en mondiger maken

In een sterke democratie moeten ook de jongste burgers hun rechten kennen. De bevolking van de EU bestaat voor een vijfde uit kinderen en jongeren van minder dan 18 jaar. Ook zij hebben het recht om te worden gehoord en betrokken te worden bij het democratische leven in de EU. Om kinderen in staat te stellen zich tot actieve burgers te ontwikkelen, startte de EU in september 2022 het EU-platform voor de participatie van kinderen. Dit platform, dat mede is vormgegeven door kinderen en jongeren, heeft tot doel de bestaande mechanismen voor participatie van kinderen op lokaal, nationaal en EU-niveau met elkaar te verbinden en kinderen bij de besluitvormingsprocessen op EU-niveau te betrekken. Het platform volgt op een van de aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa (zie hoofdstuk 9), namelijk de aanbeveling om de democratische participatie in de EU te versterken.

18,2 %

van de EU-bevolking bestaat uit kinderen

30,2 %

van de wereldbevolking bestaat uit kinderen

Om het gemakkelijker te maken voor kinderen om actief aan de samenleving deel te nemen, ontwikkelde de EU met name kindvriendelijke versies van EU-documenten. Ook stelde de EU een nieuwe strategie vast voor een beter internet voor kinderen, die ervoor zal zorgen dat kinderen online veilig zijn, worden gerespecteerd en sterker staan. Verder houden in 2022 voorgestelde regels in dat aanbieders van onlinediensten verantwoordelijk worden voor het opsporen, melden en verwijderen van materiaal van seksueel misbruik van kinderen dat via hun platforms wordt verspreid.

Op een meer fundamenteel niveau heeft de Commissie het EU-netwerk voor de rechten van het kind opgezet om toezicht te houden op de uitvoering van de EU-strategie voor de rechten van het kind en om de volgende stappen te bespreken met de betrokken lidstaten en groepen. Het in oktober 2022 aangenomen jongerenactieplan (voor jongeren van 15-29 jaar) heeft een mondiale focus. Het geeft jongeren de kans om met leeftijdsgenoten over de hele wereld te communiceren en aan een betere toekomst te werken.

De EU maakt rechtsstelsels ook kindvriendelijker door initiatieven als het Barnahus-project te financieren. Dit project voor technische ondersteuning is ontwikkeld om de lidstaten te helpen minderjarige slachtoffers en getuigen van geweld te beschermen. Het “Barnahus” (kinderhuis) is een veilige omgeving waarin professionals op het gebied van rechtshandhaving, justitie, kinderbescherming en geestelijke- en lichamelijke gezondheidszorg samenwerken bij vermoedelijke gevallen van kindermisbruik. Het project draagt er ook toe bij dat professionals die bij gevallen van seksueel kindermisbruik samenwerken, hun vaardigheden verbeteren en dat het thema meer aandacht krijgt. Vanwege het succes ervan wordt het Barnahus-model uitgerold in Ierland, Spanje, Finland en andere EU-lidstaten.

De Commissie heeft ook een voorstel aangenomen om de rechten van gezinnen in grensoverschrijdende situaties te versterken. Op het gebied van afstamming vertoont de nationale wetgeving van de lidstaten thans verschillen. Gezinnen in grensoverschrijdende situaties moeten soms administratieve of zelfs gerechtelijke procedures aanspannen om te laten erkennen dat een kind van een van beide ouders afstamt. Deze procedures zijn duur, tijdrovend en kunnen onzekere resultaten opleveren. Dankzij het voorstel zal een afstamming die in één lidstaat is vastgesteld, zonder speciale procedure ook in alle andere lidstaten worden erkend. Dit beschermt de grondrechten van kinderen, verschaft gezinnen rechtszekerheid en vermindert de juridische kosten en lasten voor de gezinnen.

In het licht van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne richtte de Raad zich op de bescherming van de rechten van kinderen in noodsituaties.

Migratie en asiel

De niet-uitgelokte aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne leidde tot de grootste gedwongen ontheemding van mensen in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde tegen de achtergrond van toegenomen irreguliere migratie via routes over de Middellandse Zee en door de Westelijke Balkan, en van het gebruik van migranten door het Belarussische regime voor politieke doeleinden.

De EU activeerde snel de richtlijn tijdelijke bescherming voor het onthaal van ontheemden en een solidariteitsplatform om hun opvang in de lidstaten te coördineren (zie hoofdstuk 1). Het EU-netwerk en mechanisme voor paraatheid en crisisbeheersing in verband met migratie, dat informatie over de meest recente ontwikkelingen verzamelt en verspreidt, heeft de collectieve respons van de EU versterkt.

De EU is het langetermijnbeleid inzake migratiebeheer blijven verbeteren door het nieuwe migratie- en asielpact uit te onderhandelen en toe te passen. De Raad verklaarde met name bereid te zijn onderhandelingen te beginnen over voorstellen om de lidstaten te helpen de trajecten van asielzoekers in de EU doeltreffender te volgen.

Ylva Johansson met personeel van het Europees Grens- en kustwachtagentschap.
Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken (tweede van links), tijdens een bezoek aan Chisinau, Moldavië, waar ze de moeilijkheden bespreekt bij de ondersteuning van degenen die vluchten voor de oorlog in Oekraïne, 12 mei 2022.

In juni 2022 legden de lidstaten een solidariteitsverklaring af, waarbij zij beloofden vijf mediterrane landen (Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus en Malta) te helpen bij het beheer van de instroom van migranten. Met de verklaring werd een vrijwillig solidariteitsmechanisme ingesteld, waarbij 13 deelnemende landen toezegden meer dan 8 000 asielzoekers en personen die internationale bescherming genieten, op te vangen. Enkele andere landen toonden belangstelling voor het leveren van financiële bijdragen aan projecten die door de begunstigde landen zouden worden voorgesteld, naargelang van hun respectieve behoeften op het gebied van migratiebeheer.

In november en december 2022 stelde de Commissie actieplannen voor voor de route door het centrale Middellandse Zeegebied en die door de Westelijke Balkan. Deze actieplannen bevatten operationele maatregelen om de onmiddellijke en actuele uitdagingen langs deze migratieroutes aan te pakken.

De uitvoering van het vernieuwde EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025) is in 2022 voortgezet; in dat kader werden in juli de eerste operationele partnerschappen tegen mensensmokkel met Marokko en Niger gesloten. Daarnaast startte Team Europa in december 2022 twee initiatieven om migrantensmokkel en irreguliere immigratie via de westelijke Middellandse Zeeroute/Atlantische route en de centrale Middellandse Zeeroute aan te pakken.

Op basis van de eerste EU-strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie van april 2021 zijn structuren en instrumenten opgezet voor het stroomlijnen van vrijwillige terugkeer en re-integratie in het gemeenschappelijke terugkeersysteem van de EU. Bovendien is de strategische functie van terugkeercoördinator in 2022 ingevuld. De terugkeercoördinator zal de verschillende onderdelen van het terugkeerbeleid van de EU met elkaar verbinden en de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen om tot een naadloos terugkeerproces te komen. Het netwerk op hoog niveau voor terugkeer, de geassocieerde Schengenlanden en het Europees Grens- en kustwachtagentschap zullen deze werkzaamheden alle ondersteunen.

Infographic met alle stappen in het proces van terugkeer en overname van migranten.

Nadat het terugkeerbesluit is uitgevaardigd, krijgen migranten advies aangeboden om hen aan te moedigen vrijwillig naar hun land terug te keren. Werken zij niet mee, dan wacht gedwongen terugkeer. Het programma voor begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie (afgekort AVVR) speelt een belangrijke rol bij het vergemakkelijken van vrijwillig vertrek. Het omvat steun om de maatschappelijke integratie van migranten in het land van terugkeer te vergemakkelijken. Re-integratiepakketten kunnen bijstand vóór vertrek, onmiddellijke basisbijstand en bijstand na aankomst omvatten. Ook kan steun voor onderwijs, beroepsopleiding of ondersteuning van kleine bedrijven worden verleend om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, wat belangrijk is voor duurzame re-integratie.

De EU voert ook een ambitieuzer en duurzamer beleid inzake legale migratie uit om nieuwe vaardigheden en talenten aan te trekken. Het in 2022 goedgekeurde vaardigheden- en talentenpakket zal de aanvraagprocedures voor onderdanen van derde landen die in de EU willen werken, vereenvoudigen en het voor werkgevers in de EU gemakkelijker maken om werknemers met de juiste vaardigheden te vinden. Dit zal de economie van de EU ten goede komen, de samenwerking met derde landen versterken en het algemene migratiebeheer verbeteren. Verder moet het nieuwe beleid degenen die de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn ontvlucht, helpen integreren op de arbeidsmarkt van de EU, in het kader van het proefproject “EU Talent Pool”, dat in oktober 2022 van start is gegaan.

Het Schengengebied

Het Schengengebied — de ruimte van vrij verkeer van de EU — is van cruciaal belang voor de Europese integratie en groei. De recente pandemie heeft aangetoond dat voor verstoringen van het verkeer van personen en goederen een prijs moet worden betaald. Om het Schengenproject beter te monitoren, heeft de Commissie in 2022 het eerste jaarlijkse verslag over de staat van Schengen gepubliceerd, waarin wordt uiteengezet wat de EU en de lidstaten kunnen doen om ervoor te zorgen dat Schengen goed blijft werken.

Het onlangs herziene Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme, dat sinds 1 oktober 2022 van kracht is, biedt nadere richtsnoeren om te beoordelen hoe goed de lidstaten de Schengenregels naleven. Voorts nam de Raad in 2022 een algemene oriëntatie aan over de wijziging van de Schengengrenscode. Dit was van belang voor de onderhandelingen over de wijze waarop grenscontroles het best kunnen worden aangepakt bij gezondheidsbedreigingen en de instrumentalisering van migratie.

Het Schengeninformatiesysteem is een systeem voor informatie-uitwisseling dat wordt gebruikt voor zowel veiligheid als grensbeheer in Europa. In 2022 werd het vernieuwd en uitgebreid met nieuwe soorten signaleringen en betere informatie-uitwisseling voor grenscontrole- en rechtshandhavingsautoriteiten.

De Commissie heeft ook voorgesteld om de Schengenvisumaanvraagprocedure te digitaliseren om de grenscontroles slimmer en doeltreffender te maken. Nieuwe informatiesystemen, zoals het inreis-uitreissysteem, dat de aanpak van identiteits- en documentfraude ondersteunt, en het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie, dat bestemd is om reizigers van buiten de EU die geen visum nodig hebben voor het Schengengebied, vooraf te screenen, helpen informatielacunes op te vullen en te voorkomen dat reizigers vertraging ondervinden aan de buitengrenzen.

Het Schengengebied

Infographic met cijfers over het Schengengebied.

Het Schengengebied bestaat uit 26 landen en telt meer dan 425,6 miljoen inwoners, van wie 1,5 miljoen in één Schengenstaat wonen en in een andere Schengenstaat werken. 3,5 miljoen mensen reizen dagelijks tussen Schengenlanden.

In 2022 besloot de EU dat Kroatië voldeed aan de noodzakelijke voorwaarden om op 1 januari 2023 tot het Schengengebied toe te treden. Hoewel Kroatië al gedeeltelijk gebonden was aan de Schengenregels, profiteert het land nu ten volle van het feit dat het deel uitmaakt van de grootste ruimte voor vrij verkeer ter wereld. Daarnaast oordeelde de Commissie dat Bulgarije en Roemenië klaar zijn om toe te treden tot het Schengengebied. Tot slot stelde de EU voor de visumvrijstelling voor onderdanen van Vanuatu op te schorten wegens risico’s in verband met het burgerschapsprogramma van dat land.

Bescherming van burgers

In 2022 nam de EU uitgebreide maatregelen om haar burgers tegen criminele dreigingen te beschermen en deze dreigingen tegen te gaan. Zo werd een aanbeveling gedaan voor meer politiële samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de politie- en rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten. De EU wijzigde ook de Europol-verordening om het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in staat te stellen uitgebreidere steun te verlenen aan de EU-lidstaten. De gewijzigde verordening trad in 2022 in werking en zal bijdragen tot de bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme.

De EU past zich ook aan nieuwe vormen van criminele dreigingen aan en reageert daarop met verschillende maatregelen, zoals nieuwe regels op grond waarvan aanbieders van onlinediensten verplicht zijn terroristische inhoud te verwijderen binnen één uur nadat de nationale autoriteiten hier opdracht toe geven. Een herziening van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel zal de wetgeving in overeenstemming brengen met de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (2021-2025). Daarnaast nam de EU het actieplan tegen de handel in cultuurgoederen aan.

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving zal dankzij een voorgestelde uitbreiding van zijn mandaat beter kunnen reageren op de problemen in verband met illegale drugs.

Om ervoor te zorgen dat criminaliteit, en met name de georganiseerde misdaad, niet loont, werd een voorstel ingediend dat de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen ruimere bevoegdheden geeft. Dit moet het mogelijk maken meer criminele vermogensbestanddelen op te sporen, terug te vorderen en te confisqueren. Het nieuwe voorstel strekt ook tot uitbreiding van de lijst van strafbare feiten waarvoor vermogensbestanddelen kunnen worden geconfisqueerd.

Een luchtfoto van een kade, met een vrachtschip waaruit containers worden gelost.
Lossen van een vrachtschip aan een drukke kade, Nedersaksen, Duitsland.

6. Versterken van de economie

Inleiding

Ook in 2022 leverde het herstelplan NextGenerationEU concrete resultaten op. Zo werden belangrijke maatregelen gefinancierd om de veerkracht van de economie en de samenleving te vergroten en de groene en de digitale transitie te versnellen.

Na een sterke eerste helft van het jaar begon de groei in de EU af te remmen en de inflatie te stijgen als een van de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Ondanks de uitdagingen bleef de arbeidsmarkt goed presteren.

Gezien de onzekere economische vooruitzichten als gevolg van de risico’s in verband met toekomstige gasleveringen, versnelde de EU haar overgang naar schone energie om een einde te maken aan haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd bleef de EU zich inspannen om de veerkracht van de eengemaakte markt te versterken en de industrie en het bedrijfsleven te ondersteunen op de weg naar klimaatneutraliteit.

Economische groei van Europa

Trends

De economie van de EU ging in de tweede helft van 2022 een moeilijke fase in. De schokken als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne troffen de economie van de EU zowel direct als indirect, en leidden tot een lagere groei en een hogere inflatie. De snelle stijging van de energie- en levensmiddelenprijzen holde de koopkracht van huishoudens in de hele EU uit.

Hoewel de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ernstige gevolgen heeft voor bepaalde sectoren van de EU-economie, bleef de arbeidsmarkt goed presteren dankzij werktijdverkortingsregelingen die worden ondersteund door het SURE-initiatief (steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand). De werkloosheid bereikte in 2022 een laagterecord van 6,2 %.

Al met al zal de economie van de EU blijven groeien, maar in een aanzienlijk trager tempo dan eerder werd verwacht. De prognoses voor de economische activiteit en de inflatie blijven sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de oorlog en de gevolgen daarvan voor de gaslevering aan Europa.

Prioriteit blijft in dit verband de snelle uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit van 723,8 miljard euro, die de kern vormt van het herstelplan NextGenerationEU, aangezien dat precies is wat Europa nu nodig heeft.

Een nieuw hoofdstuk voor nationale herstel- en veerkrachtplannen

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is het belangrijkste instrument van NextGenerationEU en is bedoeld om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie te verzachten. Het doel is om de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.

Dit gebeurt door de uitvoering van cruciale, in de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten beschreven investerings- en hervormingsmaatregelen te ondersteunen. Hierbij gaat het om een breed scala aan maatregelen, van het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van het openbaar vervoer in Portugal en het moderniseren van de zorg in Slowakije tot het digitaliseren van overheidsdiensten in Estland. Volgens de Europese Commissie zou NextGenerationEU de economische groei van de EU tot 2027 een impuls van wel 1,5 % kunnen geven en tot 1,5 miljoen nieuwe banen kunnen helpen creëren.

De infographic geeft de belangrijkste kenmerken van het pakket van Next Generation EU en de toegewezen bedragen weer.

Het totale pakket van Next Generation EU bedraagt 806,9 miljard euro. De herstel- en veerkrachtfaciliteit is goed voor in totaal 723,8 miljard euro, waarvan 338,0 miljard euro aan subsidies en 385,8 miljard euro aan leningen. De faciliteit zal de ontwikkeling van de EU versnellen, door schone technologieën en hernieuwbare energiebronnen te financieren; renoveren om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren; opladen en bijtanken door duurzaam vervoer en oplaadstations te ondersteunen; verbinden door snelle breedbanddiensten uit te rollen; moderniseren door de overheid te digitaliseren; opschalen wat betreft de cloud en duurzame processoren, en om- en bijscholen door onderwijs en opleiding te financieren ter ondersteuning van digitale vaardigheden. De bijdrage van Next Generation EU aan andere programma’s bedraagt 83,1 miljard euro, waarvan 50,6 miljard euro voor React EU, 10,9 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie, 8,1 miljard euro voor plattelandsontwikkeling, 6,1 miljard euro voor Invest EU, 5,4 miljard euro voor Horizon Europa en 2,0 miljard euro voor Resc EU.

Hoe werkt de faciliteit voor herstel en veerkracht?

Om NextGenerationEU te financieren, leent de Commissie namens de EU op de kapitaalmarkten.

Om van de steun te profiteren, dienen de lidstaten hun herstelplannen in bij de Commissie. Elk plan moet de hervormingen en investeringen bevatten die tegen eind 2026 moeten zijn uitgevoerd. De lidstaten kunnen ten hoogste het vooraf overeengekomen toegewezen bedrag aan financiering ontvangen. Om regelmatig betalingen te ontvangen, moeten de lidstaten de overeengekomen mijlpalen en streefdoelen voor de noodzakelijke hervormingen en investeringen bereiken.

De aflossing van de EU-leningen die aan NextGenerationEU zijn toegewezen, begint in 2028 en zou tegen 2058 moeten zijn afgerond. De leningen zullen door de leningnemende lidstaten worden afgelost, terwijl de subsidies uit de EU-begroting zullen worden terugbetaald.

Eind 2022 was in totaal 138,8 miljard euro uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit aan de lidstaten uitbetaald (74,35 miljard daarvan in 2022), een deel als voorfinanciering en een deel nadat de EU-lidstaten bepaalde mijlpalen en streefdoelen hadden bereikt.

Daarnaast zijn enkele miljarden euro’s aan de lidstaten toegewezen of uitbetaald in het kader van een aantal andere EU-begrotingsprogramma’s die financiering ontvangen uit NextGenerationEU. Dit volgt op succesvolle kapitaalmarkttransacties, waarbij de Commissie middelen heeft aangetrokken via de uitgifte van langlopende EU-obligaties. Eind 2022 had de Commissie op de kapitaalmarkten bijna 170 miljard euro aangetrokken voor het NextGenerationEU-programma. De Commissie zal haar leningsoperaties in 2023 voortzetten door middel van een uniforme financieringsaanpak waarbij al haar uitgiften onder één EU-obligatielabel worden samengebracht.

Uit een in juli gepubliceerd verslag blijkt dat er grote vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en dat de ambitieuze hervormings- en investeringsagenda van de lidstaten goed op schema ligt. In december waren alle 27 herstel- en veerkrachtplannen goedgekeurd en hadden de lidstaten meer dan 200 miljard euro voor klimaatuitgaven en 130 miljard euro voor digitale uitgaven uitgetrokken. Hierbij gaat het om meer dan 40 % respectievelijk 26 % van het totale bedrag waarom de lidstaten eind 2022 in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit hadden verzocht, ruim boven de in de verordening vastgestelde streefcijfers van 37 % en 20 %.

De faciliteit vormt ook een belangrijk onderdeel van het REPowerEU-plan, de reactie van de EU op de sociaal-economische problemen en de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Ze ondersteunt de gecoördineerde planning en financiering van relevante infrastructuur, energieprojecten en hervormingen om de EU een betrouwbaardere, betaalbaardere en duurzamere energievoorziening te geven door de energiemix te verbeteren en af te stappen van Russische fossiele brandstoffen (zie hoofdstuk 2). In december werd een politiek akkoord bereikt om in de bestaande herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten specifieke hoofdstukken op te nemen ter ondersteuning van REPowerEU-prioriteiten.

De faciliteit is een op prestaties gebaseerd instrument. Om betalingen te ontvangen, moeten de lidstaten dus de mijlpalen en streefdoelen voor de investeringen en hervormingen halen die in hun respectieve herstel- en veerkrachtplannen zijn opgenomen. Deze structuur blijkt de hervormingen in sommige lidstaten te versnellen en werpt dus haar vruchten af. Dankzij de toezicht- en controlesystemen van de lidstaten — een voorwaarde voor de goedkeuring van de herstel- en veerkrachtplannen — is ook een gevoel van nationale betrokkenheid ontstaan dat cruciaal is voor het welslagen van moeilijke hervormingen.

De website van het scorebord voor herstel en veerkracht maakt inzichtelijk hoe het is gesteld met de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de nationale plannen.

De Commissie helpt de lidstaten bij de uitvoering van hun herstel- en veerkrachtplannen via het instrument voor technische ondersteuning, dat technische expertise op maat biedt om hervormingen te ontwerpen en uit te voeren. De Commissie heeft de verzoeken om ondersteuning van 19 lidstaten ingewilligd. Daarnaast ontvangen 17 lidstaten technische ondersteuning voor de uitvoering van het REPowerEU-plan.

Financieringsbronnen REPowerEU

Overige leningen (momenteel 225 miljard euro) uit de faciliteit voor herstel en veerkracht en nieuwe subsidies ter waarde van €20 miljard euro die in het kader van de faciliteit worden gefinancierd uit een combinatie van bronnen, nl. het Innovatiefonds (60 %) en de vervroegde verkoop van emissierechten in het kader van het emissiehandelssysteem (40 %)

5,4 miljard euro aan middelen uit de reserve voor aanpassing aan de brexit, die de lidstaten vrijwillig kunnen overdragen naar de faciliteit voor de financiering van REPowerEU-maatregelen

Fondsen voor het cohesiebeleid

Connecting Europe Facility

Innovatiefonds

Nationale en EU-financiering ter ondersteuning van REPowerEU-doelstellingen

Nationale begrotingsmaatregelen

Particuliere investeringen

Europese Investeringsbank

Een toekomstgericht kader voor economische governance

Na een vruchtbaar openbaar debat publiceerde de Commissie richtsnoeren voor een eenvoudiger en doeltreffender kader voor economische governance. De voorstellen van de Commissie zijn gericht op een grotere nationale betrokkenheid en een betere handhaving van het begrotings- en economisch beleid. Het doel is ook hervormingen en investeringen mogelijk te maken en de hoge overheidsschuldquotes op realistische wijze geleidelijk en blijvend terug te dringen. Zo moet het hervormde kader bijdragen tot de opbouw van de groene, digitale en veerkrachtige economie van de toekomst en tegelijkertijd de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in alle lidstaten waarborgen.

Andrej Plenković, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde en Paschal Donohoe, glimlachend in gesprek met elkaar.
Van links naar rechts: Andrej Plenković, premier van Kroatië, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, en Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep, tijdens de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022, Brussel, België.

Kroatië bereidt zich voor op de invoering van de euro

In juli heeft de EU de laatste rechtshandelingen aangenomen die nodig waren om Kroatië in staat te stellen de euro op 1 januari 2023 in te voeren. Hier ging een periode van intensieve voorbereidingen aan vooraf, waarin Kroatië aanzienlijke inspanningen leverde om aan alle noodzakelijke eisen te voldoen. Daarnaast werd onder leiding van de Kroatische autoriteiten een uitgebreide voorlichtingscampagne gevoerd. De Commissie en de Europese Centrale Bank hebben aan deze inspanningen bijgedragen.

Kroatië meegeteld, delen 20 EU-lidstaten en 347 miljoen EU-burgers de gemeenschappelijke munt van de EU. De euro zal Kroatische burgers en bedrijven praktische voordelen opleveren. De munt zal reizen en wonen in het buitenland vergemakkelijken, de transparantie en het concurrentievermogen van de markten vergroten en de handel bevorderen. De eurobiljetten en -munten zullen voor Kroatische burgers uitgroeien tot een tastbaar symbool van de vrijheid, het gemak en de kansen die de EU oplevert.

Versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie in Europa

Het regionaal beleid van de EU, ook bekend als cohesiebeleid, heeft als doel ongelijkheid tussen regio’s tegen te gaan. Het draagt bij tot de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de EU, met name de economische, sociale en territoriale cohesie, en de groene en de digitale transitie.

In 2022 keurde de Commissie de partnerschapsovereenkomsten met alle lidstaten inzake EU-fondsen voor 2021-2027 goed. Dit zijn in elke financieringsperiode belangrijke instrumenten, aangezien ze de strategie van elk land beschrijven met betrekking tot de investeringen in de periode 2021-2027 in het kader van de financiering voor de regio’s van de EU. De goedkeuring van de overeenkomsten werd gevolgd door de goedkeuring van 380 nationale, regionale en thematische cohesiebeleidsprogramma’s, waaronder territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie en 80 grensoverschrijdende programma’s die de strategieën operationeel maken in specifieke initiatieven ter plaatse.

Elisa Ferreira zit aan een tafel en zet haar handtekening in een boek.
Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, tijdens haar bezoek aan Kroatië ter gelegenheid van de start van de partnerschapsovereenkomst 2021-2027, Zagreb, Kroatië, 29 september 2022.

Together

Deze infographic toont de verdeling van de middelen voor het TOGETHER-project.

Het TOGETHER-project 2021-2027 van Interreg Spanje-Portugal is het grootste grensoverschrijdende financieringsprogramma van de EU, met een budget van 320 miljoen euro. Voor de gezamenlijke programma’s voor samenwerking in Noordwest-Europa, het Atlantische gebied en het Noordpoolgebied is 467 miljoen euro beschikbaar. Voor het programma voor een rechtvaardige transitie, met gerichte investeringen in Karlovarský, Ústecký en Moravskoslezský in Tsjechië, is 1,64 miljard euro beschikbaar.

Zorgen voor een rechtvaardige transitie

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de transitie naar een klimaatneutrale economie rechtvaardig verloopt en niemand aan zijn lot wordt overgelaten, is begonnen met het inlossen van de belofte om voor 2029 tot 55 miljard euro aan investeringen vrij te maken. Ongeveer 67 van de verwachte 70 territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie zijn goedgekeurd, en dit in 26 lidstaten.

Een nieuwe zeldzameaardemagneetfabriek in Ida-Virumaa, Estland, was het eerste project dat financiering uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie kreeg. Ook in andere steenkool- en koolstofintensieve regio’s worden de eerste investeringen in het kader van het fonds geselecteerd.

De steun voor rechtvaardigetransitiegebieden nam toe via het platform voor een rechtvaardige transitie, dat ondersteuning op maat biedt. Ook kunnen informatie en beste praktijken worden uitgewisseld op het portaal van het platform en tijdens de halfjaarlijkse conferenties.

In februari publiceerde de Commissie het achtste cohesieverslag. Daarin wordt de stand van zaken in de EU-regio’s opgemaakt op verschillende beleidsterreinen, zoals economie, energie, vervoer, innovatie, demografie en samenleving. Uit het verslag bleek dat de meeste minder ontwikkelde regio’s dankzij investeringen in het kader van het cohesiebeleid een inhaalslag maken en dat de kloof tussen hen en rijkere gebieden van de EU kleiner wordt. Tegelijkertijd moet het beleid aandacht besteden aan enkele problematische ontwikkelingen, zoals economische stagnatie in sommige gebieden, een groeiende innovatiekloof en vergrijzing.

Mensen op de eerste plaats zetten — een vernieuwde strategie voor de ultraperifere gebieden

Ter bevordering van de cohesie binnen de EU keurde de Commissie in 2022 een gemoderniseerde en vernieuwde strategie van betrokkenheid bij en steun voor de ultraperifere gebieden van de EU goed. De negen overzeese gebieden — de Canarische Eilanden (Spanje), Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint Martin (Frankrijk), en de Azoren en Madeira (Portugal) — worden nog steeds geconfronteerd met een aantal specifieke structurele omstandigheden, zowel uitdagingen als voordelen, die oplossingen op maat vergen. De nieuwe strategie zet mensen op de eerste plaats door concrete maatregelen voor te stellen om de levensomstandigheden van de vijf miljoen inwoners van deze gebieden te verbeteren. Dit gebeurt door de groene en de digitale transitie te ondersteunen en voort te bouwen op hun unieke troeven, zoals de jonge bevolking, uitgebreide maritieme zones, een unieke biodiversiteit en onderzoekspotentieel. De strategie zal specifieke bijstand bieden, zodat de ultraperifere gebieden ten volle kunnen profiteren van het EU-beleid en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden daarvan.

De strategie werd in gang gezet met twee specifieke steuninstrumenten die in 2022 van start gingen: een regeling van 1 miljoen euro voor de verlening van kleine subsidies aan jongeren om plaatselijke projecten uit te voeren in gebieden van hun keuze, en een project van 1 miljoen euro om duurzaam blauw toerisme te ondersteunen. Daarnaast werd in de strategie de oprichting aangekondigd van een nieuw adviesinstrument dat speciaal is ontworpen voor de ultraperifere gebieden: een instrument dat op verzoek regionale ontwikkelingsstrategieën voor de ultraperifere gebieden helpt ontwikkelen, verfijnen en uitvoeren.

Nieuwe instrumenten met informatie over door de EU gefinancierde projecten

In 2022 startte de Commissie Kohesio, een nieuwe openbare databank met meer dan 1,5 miljoen projecten die in de periode 2014-2020 in het kader van het cohesiebeleid werden gefinancierd. Het platform, dat regelmatig zal worden bijgewerkt, biedt gebruikers op transparante en eenvoudige wijze toegang tot informatie over door de EU gefinancierde projecten en begunstigden. Burgers kunnen via Kohesio meer te weten te komen over concrete EU-investeringen in hun regio.

Er werd ook een nieuwe databank over de programmeringsperiode 2021-2027 opgezet, waar alle informatie over investeringen in het kader van het cohesiebeleid te vinden is.

De eengemaakte markt crisisbestendig maken

De eengemaakte markt is al bijna dertig jaar de belangrijkste troef van de EU. De markt biedt zekerheid en schaalvoordelen, fungeert voor bedrijven als springplank naar de rest van de wereld en zorgt ervoor dat hoogwaardige consumentenproducten en -diensten in ruime mate beschikbaar zijn.

Door recente crises kwam de normale werking van de eengemaakte markt echter in het gedrang, met name in de begindagen van de COVID-19-pandemie, toen bedrijven en burgers te lijden hadden onder inreisbeperkingen, verstoringen van toeleveringsketens en een gebrek aan voorspelbaarheid qua regels. Meer recentelijk bleek uit de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne hoe snel sommige toeleveringsketens kunnen uiteenvallen, waardoor in Europa tekorten aan bepaalde goederen en diensten kunnen ontstaan en bedrijven gedwongen worden nieuwe markten te zoeken.

Naar aanleiding daarvan stelde de Commissie een nieuw kader voor om de werking van de eengemaakte markt in tijden van crisis te beschermen. Het noodinstrument voor de eengemaakte markt zal ertoe bijdragen dat goederen, diensten en mensen vrij kunnen blijven circuleren op de eengemaakte markt, dat de vlotte werking van toeleveringsketens gewaarborgd wordt en dat de beschikbaarheid van en de toegang tot kritieke goederen en diensten gegarandeerd blijven.

Toerisme was een van de sectoren die het zwaarst door de pandemie werden getroffen en de eerste die profiteert van een nieuw initiatief om de groene en de digitale transitie in het bedrijfsleven van de EU te versnellen. In overeenstemming met de actualisering van de industriestrategie van de EU in 2021 publiceerde de Commissie in februari 2022 het transitietraject voor toerisme — een plan dat samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is opgesteld en waarin de belangrijkste initiatieven, doelstellingen en voorwaarden worden beschreven om de dubbele transitie en de veerkracht van de sector op lange termijn te bewerkstelligen.

Na een oproep aan de toerismesector van de EU om zijn concrete maatregelen en doelstellingen te delen, zijn in 2022 meer dan 250 toezeggingen gepubliceerd. Het gaat onder meer om initiatieven van overheidsinstanties en organisaties voor bestemmingsbeheer om strategieën voor ecologisch, economisch en sociaal duurzaam toerisme vast te stellen en te volgen, om aanbieders van toeristische diensten in staat te stellen te werken met onlineboekingsinstrumenten en om informatie over hun aanbod digitaal uit te wisselen. De particuliere sector is ook actief betrokken. Verschillende grote bedrijven doen concrete toezeggingen om hun koolstofvoetafdruk, watergebruik en afvalproductie terug te dringen. Daarnaast hebben zowel kleine als grote particuliere belanghebbenden doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaam toeristisch aanbod.

Het noodinitiatief voor de eengemaakte markt — kader voor crisisbeheersing

Adviesgroep

Coördineert en adviseert de Commissie.

Noodplanning

Dit kader is van toepassing wanneer er geen crisis is en de eengemaakte markt normaal functioneert.

Bewaking van de eengemaakte markt

Wordt geactiveerd door een besluit van de Commissie wanneer een gebeurtenis waakzaamheid vereist.

Noodsituatie voor de eengemaakte markt

Wordt afgekondigd door een besluit van de Raad als een crisis ernstige gevolgen heeft voor de eengemaakte markt.

De EU werkt niet alleen binnen haar grenzen aan de versterking van de veerkracht van de Europese economie, maar richt zich ook op gebieden waar zij afhankelijk is van niet-EU-landen. In februari 2022 publiceerde de Commissie een tweede diepgaande evaluatie, gericht op vijf strategische gebieden: zeldzame aardmetalen en magnesium, chemische stoffen, zonnepanelen, cyberbeveiliging en informatietechnologiesoftware.

Naar aanleiding van de bevindingen heeft de Commissie verschillende initiatieven genomen, waaronder de oprichting van de European Solar Photovoltaic Industry Alliance. Europa moet in 2025 in staat zijn jaarlijks 30 gigawatt aan fotovoltaïsche capaciteit te produceren in elk segment van de fotovoltaïsche waardeketen. Hierdoor zou het bruto binnenlands product in Europa met 60 miljard euro per jaar stijgen en zouden meer dan 400 000 nieuwe banen worden gecreëerd.

Normen vormen de onopvallende grondslag van de eengemaakte markt en van het mondiale concurrentievermogen. Of het nu gaat om wifi-frequenties, met het internet verbonden speelgoed of skibindingen, normen zijn een onzichtbaar maar fundamenteel onderdeel van het dagelijks leven van mensen. In het kader van de nieuwe normalisatiestrategie stelde de Commissie nieuwe regels voor om normen strategischer te benaderen en democratische waarden in technologische toepassingen te verankeren. Omdat de nieuwe strategie de interoperabiliteit van producten en diensten waarborgt, de kosten verlaagt, de veiligheid verbetert en innovatie stimuleert, zullen bedrijven en consumenten er baat bij hebben.

In 2022 presenteerde de Commissie ook herziene regels om ervoor te zorgen dat in ontwerpwetgeving rekening wordt gehouden met nieuwe digitale aspecten van producten. Zo wordt het gemakkelijker, goedkoper en voorspelbaarder om tekeningen en modellen van nijverheid in de hele EU te beschermen.

Hoewel de EU specifieke geografische aanduidingen beschermt voor wijnen, gedistilleerde dranken en andere landbouwproducten en levensmiddelen, bestaat dergelijke bescherming voor ambachtelijke en industriële goederen momenteel niet. Dankzij door de Commissie voorgestelde nieuwe regels zullen producenten ook producten als glas uit Murano, tweed uit Donegal, porselein uit Limoges, bestek uit Solingen en aardewerk uit Bolesławiec kunnen beschermen en kunnen optreden tegen namaakproducten in Europa en daarbuiten. Ook zullen deze regels het voor consumenten gemakkelijker maken om de kwaliteit van dergelijke producten te herkennen.

De nieuwe normalisatiestrategie zal de industrie van de EU ondersteunen bij de groene en digitale transitie.

Nieuwe normen voor de kwaliteit en technische interoperabiliteit van waterstof moeten bedrijfssectoren in staat stellen koolstofvrij te worden door gebruik te maken van waterstof.

De grondstoffen voor accu’s — voor elektrische auto’s en tal van andere elektronische apparaten — moeten worden gewonnen volgens strenge milieu- en arbeidsnormen.

Chips voor slimme horloges en andere verbonden apparaten vereisen een sterke bescherming tegen cyberdreigingen.

Eerlijke mededinging

Het was een moeilijk jaar voor Europa, dus de behoefte aan kwaliteitsproducten tegen billijke prijzen was groter dan ooit. Enkele van de krachtigste instrumenten die de Commissie kan gebruiken om consumenten te beschermen en de economie te ondersteunen, zijn haar antitrust-, fusie- en staatssteunbesluiten die de mededinging op de eengemaakte markt levendig en eerlijk houden.

Een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van september is een voorbeeld van de wijze waarop de belangen van consumenten door het EU-systeem voor mededingingstoezicht kunnen worden beschermd. Bij dat arrest werd een besluit van de Commissie ten nadele van Google grotendeels bevestigd en werd een boete van ruim 4 miljard euro opgelegd. Het verbod op de overname van GRAIL door Illumina — een akkoord dat de keuze aan tests voor vroege kankeropsporing zou hebben beperkt — is een ander besluit waaruit blijkt hoe het mededingingsbeleid innovatie kan ondersteunen. De Commissie verbood de overname omdat Illumina niet met oplossingen kwam om haar bezwaren weg te nemen.

Duurzame productie en consumptie

Als gevolg van ons huidige economische model waarin producten telkens weer worden vervangen (take-make-replace-model), raken onze hulpbronnen uitgeput, wordt ons milieu vervuild, komt de biodiversiteit in het gedrang en verandert ons klimaat. Ook wordt Europa hierdoor afhankelijk van hulpbronnen van elders. Tegen deze achtergrond, en als onderdeel van het actieplan voor de circulaire economie, kwam de Commissie in maart 2022 met een pakket voorstellen om van duurzame producten de norm te maken in de EU.

De voorstellen bouwen voort op het succes van de bestaande EU-regels inzake ecologisch ontwerp, die het energieverbruik in de EU aanzienlijk hebben verminderd en consumenten veel geld hebben bespaard. Alleen vorig jaar al hebben de bestaande vereisten inzake ecologisch ontwerp de consument 120 miljard euro bespaard.

Het voorstel voor een verordening betreffende ecologisch ontwerp voor duurzame producten heeft betrekking op productontwerp. 80 % van de milieueffecten die een product tijdens zijn levenscyclus heeft, wordt door het ontwerp bepaald. In het voorstel wordt het bestaande kader voor ecologisch ontwerp uitgebreid met vereisten om de circulariteit, energieprestaties en andere milieuduurzaamheidsaspecten van producten te verbeteren.

Het pakket bevatte ook een nieuwe strategie om textiel duurzamer en gemakkelijker herstelbaar, herbruikbaar en recyclebaar te maken De strategie is bedoeld om “fast fashion” aan te pakken, textielafval te vermijden en de vernietiging van onverkocht textiel te voorkomen, en erop toe te zien dat de sociale rechten bij de productie van textiel volledig worden gerespecteerd.

Kernacties voor circulaire en duurzame producten

Producten groener, circulair en energie-efficiënt maken door middel van eisen inzake ecologisch ontwerp.

Consumenten en actoren in de toe­le­ve­rings­ke­ten voorzien van betere informatie over de milieu­duur­zaam­heid van producten door een digitaal pro­duct­pas­poort te introduceren.

De vernietiging van niet-verkochte con­sump­tie­goe­de­ren voorkomen.

Duurzame be­drijfs­mo­del­len stimuleren.

Verplichte eisen voor groene over­heids­op­drach­ten vaststellen.

Door de Commissie voorgestelde nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat consumenten weloverwogen en milieuvriendelijke keuzes kunnen maken wanneer ze producten kopen. Of het nu gaat om een mobiele telefoon of een keukenapparaat, de consument zal beter geïnformeerd zijn over de levensduur en repareerbaarheid van het product. De nieuwe regels verbieden ook “greenwashing” en praktijken die consumenten misleiden over de duurzaamheid van een product.

Voor het voorstel heeft de Commissie meer dan 12 000 consumenten geraadpleegd, alsmede bedrijven, consumentendeskundigen en nationale instanties. Twijfel over de betrouwbaarheid van milieuclaims bleek de voornaamste factor te zijn die mensen ervan weerhoudt mee te doen aan de groene transitie.

De voorgestelde herziening van de bouwproductenverordening versterkt en moderniseert de regels die sinds 2011 van kracht zijn. Op deze manier wordt een geharmoniseerd kader tot stand gebracht om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en bekend te maken.

In een tweede pakket circulaire economie, dat in november werd gepresenteerd, kwam de Commissie met een voorstel voor nieuwe EU-brede regels voor de aanpak van verpakkingen, een groeiende bron van afval en van frustratie bij de consument. De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat consumenten herbruikbare verpakkingen kunnen gebruiken, dat onnodige verpakkingen worden vermeden, dat oververpakking een halt wordt toegeroepen en dat er duidelijke etiketten komen om correcte recycling mogelijk te maken. Het pakket omvatte ook een initiatief om consumenten en de industrie duidelijkheid te verschaffen over biogebaseerde, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen, waarbij wordt aangegeven voor welke toepassingen dergelijke kunststoffen echt milieuvriendelijk zijn en hoe ze moeten worden ontworpen, verwijderd en gerecycleerd.

Het bedrijfsleven speelt een sleutelrol bij de opbouw van een duurzame economie en een duurzame samenleving. De Commissie nam op 23 februari 2022 een voorstel aan voor een richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Het voorstel moet duurzaam en verantwoord gedrag van bedrijven in de hele mondiale waardeketen bevorderen. Bedrijven zullen mensenrechten en milieuoverwegingen moeten verankeren in hun bedrijfsactiviteiten en corporate governance.

Ongeveer de helft van de consumenten die in een EU-studie werden geraadpleegd, verklaarde bereid te zijn meer te betalen voor een product dat langer meegaat zonder dat er reparaties nodig zijn.

Bron: Verkennende studie voor het verzamelen van gegevens over manieren om consumenten in staat te stellen een actieve rol te spelen bij de groene transitie.

Bouwproducten

zijn verantwoordelijk voor 30 % van het jaarlijkse afval in de EU.

Gebouwen

zijn verantwoordelijk voor 40 % van het energieverbruik in de EU.

Bouw en bouwnijverheid

zijn verantwoordelijk voor 9,4 % van de totale binnenlandse koolstofvoetafdruk.

Cement, staal, aluminium en kunststoffen

zijn verantwoordelijk voor 15 % van de koolstofemissies in de EU.

Versnellen van duurzame investeringen

Er zijn veel particuliere investeringen nodig om de EU in staat te stellen haar doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te verwezenlijken. Duurzame financiering betekent ervoor zorgen dat investeringen naar milieuvriendelijke economische activiteiten gaan. Dit vormt de kern van de groene en de digitale transitie. De EU is al wereldleider wat betreft het vaststellen van ecologische, sociale en governancenormen op de financiële markten en heeft een uniek classificatiesysteem voor duurzame activiteiten in de EU opgezet (bekend als de EU-taxonomie).

In 2022 actualiseerde de Commissie de regels door er specifieke overgangsactiviteiten in verband met gas en kernenergie in op te nemen, in overeenstemming met de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU. De geactualiseerde regels zijn van toepassing vanaf 2023.

Welke activiteiten in verband met gas vallen hieronder?

 • Elektriciteitsopwekking uit gasvormige fossiele brandstoffen
 • Hoogrenderende warmte-/koudekrachtkoppeling uit gasvormige fossiele brandstoffen
 • Productie van warmte/koude uit gasvormige fossiele brandstoffen met een efficiënt systeem voor stadsverwarming en -koeling

Welke activiteiten in verband met kernenergie vallen hieronder?

 • Onderzoek naar en ontwikkeling en toepassing van geavanceerde technologieën (“generatie IV”) die afval tot een minimum beperken en de veiligheidsnormen verbeteren
 • Projecten voor nieuwe kerncentrales op basis van bestaande technologieën voor de opwekking van elektriciteit of warmte (“generatie III+”) (tot 2045)
 • Upgrades en aanpassingen om de levensduur van bestaande kerncentrales te verlengen (tot 2040)

Eerlijke, eenvoudige en moderne belastingen en douane

De belastingagenda van de EU voor een eerlijk en duurzaam ondernemingsklimaat op lange termijn bevat gerichte maatregelen om investeringen en ondernemerschap te stimuleren.

In december stelde de Commissie een uitgebreid pakket over de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in het digitale tijdperk voor om het btw-stelsel beter te laten werken voor bedrijven in de moderne economie. Door het potentieel van digitalisering te benutten, zal het pakket het btw-stelsel van de EU ook fraudebestendiger maken.

De belangrijkste voorgestelde maatregelen zijn de invoering van één btw-registratie in de hele EU, een verschuiving naar digitale realtimerapportage voor grensoverschrijdende bedrijven en geactualiseerde btw-regels voor platforms voor passagiersvervoer en accommodatie. Met deze maatregelen wordt het btw-stelsel van de EU beter op het huidige geglobaliseerde, gedigitaliseerde ondernemingsklimaat afgestemd. Ook kan er beter worden opgetreden tegen fraude.

De Commissie kwam tevens met een voorstel voor nieuwe maatregelen inzake fiscale transparantie voor alle dienstverleners die transacties in cryptoactiva voor EU-klanten faciliteren (zie ook hoofdstuk 3). Momenteel maken gebruikers van cryptoactiva aanzienlijke winsten, die onder de radar van nationale belastingautoriteiten blijven. Op deze manier lopen overheidsbegrotingen veel inkomsten mis. De Commissie stelde voor om alle aanbieders van cryptoactivadiensten, ongeacht hun omvang of locatie, te verplichten transacties van in de EU woonachtige klanten te melden. Met het voorstel worden ook de bestaande vereisten inzake rapportage en informatie-uitwisseling uitgebreid tot elektronisch geld en rulings voor vermogende particulieren.

In december bereikten de lidstaten ook unanieme overeenstemming over de geplande richtlijn tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Europese Unie. Dankzij dit historische akkoord zal de EU als een van de eersten uitvoering geven aan de wereldwijde belastinghervormingsovereenkomst die in 2021 door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling werd opgesteld. De richtlijn bevat gemeenschappelijke regels voor de berekening van het effectieve minimumbelastingtarief van 15 %, zodat dit in de hele EU correct en consequent wordt toegepast. Het minimumbelastingtarief van 15 % is op mondiaal niveau door 137 landen overeengekomen. Eenmaal uitgevoerd, zal de richtlijn een billijk, transparant en stabiel internationaal kader voor de vennootschapsbelasting bieden. De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2023 aan de nieuwe regels voldoen.

Daarnaast startte de Commissie in 2022 een reflectieproces over de toekomst van de belastingheffing, rekening houdend met de huidige uitdagingen en toekomstige megatrends. Dit resulteerde in november in een belastingsymposium op hoog niveau, waar ministers, hoofden van internationale organisaties, belanghebbenden en academici belangrijke kwesties omtrent de toekomstige belastingmix bespraken..

Paolo Gentiloni, sprekend op het podium tijdens het fiscaal symposium 2022.
Paolo Gentiloni, Europees commissaris voor Economie, op het fiscaal symposium 2022, Brussel, België, 28 november 2022.

Sterkere financiële markten

Consumentenkrediet: versnellen van de uitrol van instantbetalingen

Met instantbetalingen kunnen mensen op elk moment van eender welke dag binnen de tien seconden geld overmaken. Ze maken transacties dus veel sneller en bieden mensen aanzienlijk meer gemak, bijvoorbeeld wanneer ze een rekening moeten betalen of dringend geld moeten overmaken (bv. in geval van een medische noodsituatie). Instantbetalingen helpen ook de cashflow te verbeteren en leiden tot kostenbesparingen voor bedrijven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder detailhandelaren. In oktober diende de Commissie een wetgevingsvoorstel in om instantbetalingen in euro mogelijk te maken voor alle burgers en bedrijven die een bankrekening hebben in een land van de EU of de Europese Economische Ruimte.

Voordelen van instantbetalingen

De infographic toont de voordelen van instantbetalingen voor consumenten, bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en betalingsdienstaanbieders.

Consumenten, bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en betalingsdienstaanbieders kunnen profiteren van instantbetalingen. Met instantbetalingen kunnen consumenten, bedrijven en kmo’s aan hen verschuldigde bedragen onmiddellijk ontvangen en kiezen uit meer betaalmethoden. Consumenten kunnen hun persoonlijke financiën gemakkelijker beheren en online gekochte goederen sneller laten verzenden. Bedrijven en kmo’s kunnen juist kosten besparen doordat betalingsgaranties niet langer nodig zijn. Instantbetalingen verbeteren ook de kasstroom voor bedrijven, kmo’s en detailhandelaren. Een ander voordeel voor zowel consumenten als bedrijven en kmo’s is de vrijgave voor productief gebruik van tot 200 miljard euro, het bedrag dat momenteel dagelijks wordt vastgehouden in het financiële stelsel. Dit zou jaarlijks 1,34 miljard tot 1,84 miljard euro aan economische voordelen kunnen opleveren. Betalingsdienstaanbieders krijgen ook mogelijkheden voor innovatie, zoals nieuwe apps voor mobiele betalingen. Instantbetalingen waarborgen de veerkracht van het systeem voor kleine betalingen van de EU en dat komt iedereen ten goede.

Valdis Dombrovskis en Mairead McGuinness achter een spreekgestoelte, tijdens een toespraak over instantbetalingen.
Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een economie die werkt voor de mensen en Europees commissaris voor Handel (links), en Mairead McGuinness, Europees commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie, op een persconferentie over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende instantbetalingen, Brussel, België, 26 oktober 2022.

Naar een efficiëntere en veerkrachtigere kapitaalmarktenunie

De kapitaalmarktenunie is het langetermijnplan van de EU om de eengemaakte markt voor kapitaal te verdiepen. Het doel ervan is dat geld — investeringen en spaargeld — gemakkelijk in de hele EU kan circuleren, zodat consumenten, beleggers en bedrijven ervan kunnen profiteren, ongeacht waar ze gevestigd zijn.

Om dit plan vooruit te helpen, diende de Commissie in 2022 twee pakketten voorstellen in. In maart stelde de Commissie wijzigingen in de verordening betreffende centrale effectenbewaarinstellingen voor om afwikkeling in de financiële markten van de EU veiliger en efficiënter te maken. Afwikkeling houdt in dat effecten aan een koper worden geleverd in ruil voor de levering van contanten aan een verkoper. Het kan tot twee werkdagen duren om een transactie af te wikkelen, wat inhoudt dat er gedurende die periode zowel kredietrisico’s als juridische risico’s zijn. Het is daarom van cruciaal belang voor het financiële stelsel van de EU dat deze transacties op een veilige en efficiënte manier worden afgewikkeld. Het voorstel dient te zorgen voor evenredigere en doeltreffendere regels om de nalevingskosten en de regeldruk voor centrale effectenbewaarinstellingen te verminderen, om het ze gemakkelijker te maken om een breder scala aan grensoverschrijdende diensten aan te bieden, en om het grensoverschrijdend toezicht op deze instellingen te verbeteren.

Het tweede pakket voorstellen is gericht op drie kerngebieden: versterking van het clearingsysteem van de EU, harmonisatie van de insolventieregels in de lidstaten en vermindering van de lasten voor bedrijven bij beursnotering.

Een veilig, robuust en concurrerend clearingsysteem

Centrale clearing maakt vlottere handel op de kapitaalmarkten mogelijk en is van cruciaal belang voor de financiële stabiliteit van de EU. Wanneer transacties centraal worden gecleard, treedt een aanbieder van clearingdiensten, de zogenoemde centrale tegenpartij (CTP), op als tussenpersoon en garandeert deze de uitvoering van overeenkomsten tussen kopers en verkopers. Dit bevordert de transparantie en vermindert de risico’s op de financiële markten.

De EU moet haar clearingsysteem moderniseren zodat zij sneller kan reageren op veranderende economische en marktomstandigheden. Zij moet haar binnenlandse clearingcapaciteit ook versterken om de risico’s te beperken die voortvloeien uit haar te sterke afhankelijkheid van CTP’s buiten de EU.

De voorgestelde maatregelen zullen CTP’s uit de EU in staat stellen hun diensten gemakkelijker uit te breiden om aan de vraag te voldoen. Dit zal de EU-markt aantrekkelijker maken doordat de concurrentie toeneemt en gebruikers van clearingdiensten meer keuze krijgen.

Om de financiële stabiliteit van de EU en haar vermogen om autonoom op te treden te waarborgen, zullen bepaalde marktdeelnemers volgens de nieuwe regels ten minste een deel van hun contracten moeten clearen met CTP’s uit de EU.

Geharmoniseerde insolventieregels voor ondernemingen

De verschillende insolventieregelingen in de lidstaten behoren tot de grootste barrières tussen de nationale markten, doordat beleggers bij de beoordeling van investeringsmogelijkheden vaak rekening moeten houden met regels die per lidstaat verschillen.

De voorgestelde maatregelen zijn erop gericht bepaalde insolventieregels te harmoniseren om grensoverschrijdende investeringen in de hele eengemaakte markt te bevorderen, de kapitaalkosten voor ondernemingen te verlagen en uiteindelijk bij te dragen tot de totstandbrenging van de kapitaalmarktenunie. In totaal zal het voorstel naar verwachting meer dan 10 miljard euro per jaar aan voordelen opleveren.

Een nieuwe wet inzake beursnotering

Voor een beursnotering op openbare markten moeten bedrijven momenteel aan heel wat vereisten voldoen. Het nieuwe voorstel beoogt de administratieve lasten te verlichten voor ondernemingen van elke omvang, maar met name voor kleinere ondernemingen, zodat zij gemakkelijker toegang hebben tot financiering door beursnotering.

De maatregelen zullen ook bijdragen tot de verdieping van de kapitaalmarktenunie door onnodige bureaucratie en kosten voor ondernemingen te verminderen en tegelijkertijd een hoog niveau van beleggersbescherming en marktintegriteit te waarborgen. Dit zal bedrijven aanmoedigen om op de kapitaalmarkten van de EU een beursnotering te verkrijgen en te behouden. Een gemakkelijkere toegang tot openbare markten zal bedrijven in staat stellen de beschikbare financieringsbronnen beter te diversifiëren en aan te vullen, en levert EU-investeerders meer beleggingsmogelijkheden op.

Twee mannen lezen een kind een boek voor.
Een meisje leest een boek met haar ouders, Berlijn, Duitsland, 8 augustus 2021.

7. Bouwen aan een rechtvaardig en sociaal Europa

Inleiding

Ook in 2022 ijverde de EU voor een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa. Daartoe werd verder gewerkt aan verschillende initiatieven die eerder door de Europese Commissie waren gestart. Ondanks de externe uitdagingen waarmee de EU te maken kreeg, is zij prioriteit blijven geven aan het verbeteren van het onderwijs, de sociale rechten en de arbeidsomstandigheden voor iedereen die in Europa woont. Dit betekent onder meer dat de minimumlonen toereikend moeten zijn en dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van langdurige zorg moeten worden verbeterd.

Op de tweede Europese top tegen racisme kwamen EU-leiders en organisaties uit het veld bijeen om hun werkzaamheden op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie te consolideren. In het kader van de inspanningen om gelijkheidskwesties breder onder de aandacht te brengen, werden de eerste prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit uitgereikt. Op het eerste Europees forum voor werkgelegenheid en sociale rechten werd besproken hoe een eerlijke en inclusieve groene transitie tot stand kan worden gebracht.

Een eerlijke economie voor de groene en de digitale transitie

Om ervoor te zorgen dat de transitie naar een klimaatneutrale economie en een klimaatneutraal continent eerlijk is voor iedereen, moet het sociaal beleid van de EU worden afgestemd op haar groene en digitale prioriteiten. Dit beleid omvat armoedebestrijding; de actieve bevordering van arbeidskansen; gelijke toegang tot hoogwaardig en inclusief onderwijs en opleiding en tot een leven lang leren, en investeringen in sociale bescherming voor de meest kwetsbaren.

In 2022 presenteerden de lidstaten hun nationale sociale doelstellingen voor de uitvoering van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten tot 2030. Dankzij deze toezeggingen van de lidstaten is de EU goed op weg om de belangrijkste streefcijfers van de EU op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en armoedebestrijding te halen of zelfs te overtreffen.

Een centraal voorstel in het kader van het “Fit for 55”-wetgevingspakket inzake klimaatneutraliteit (zie hoofdstuk 2) was de oprichting van een sociaal klimaatfonds om economisch achtergestelde huishoudens, kleine ondernemingen, micro-ondernemingen en vervoergebruikers te ondersteunen door de gevolgen van koolstofbeprijzing voor burgers aan te pakken.

Een jaar nadat de EU een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU had vastgesteld, sloten meer dan duizend organisaties — op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau — zich aan bij het Plattelandspact 2022, om op verschillende beleidsterreinen voor betere samenwerking tussen overheidsinstanties te zorgen en een impuls te geven aan de duurzaamheid en sociaal-economische vitaliteit van plattelandsgebieden.

Hoe bestrijdt de Europese Commissie discriminatie en bevordert zij diversiteit?

 • Met wetgeving, strategieën en actieplannen, zoals:
  • het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025
  • de strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025
  • de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025
  • het strategisch EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma 2021-2030
  • de strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030
  • de prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit
  • de Europese maand van de diversiteit
  • het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten
 • Door samenwerking met de lidstaten
 • Door financiering via het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Sociaal Fonds Plus
 • Door vrijwillige initiatieven als de Europese diversiteitshandvesten te ondersteunen

Drie sociale streefcijfers van de EU voor 2030: alle lidstaten doen mee

De infographic toont de drie sociale doelstellingen van de EU voor 2030, samen met de toezeggingen van de lidstaten op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en armoedebestrijding.

De lidstaten hebben zich ertoe verbonden de arbeidsparticipatie van de bevolking tussen 20 en 64 jaar te verhogen tot ten minste 78,5 %. Dit is iets meer dan het oorspronkelijke EU-streefcijfer van ten minste 78 %. De lidstaten hebben ook toegezegd om tegen 2030 jaarlijks ten minste 57,6 % van alle volwassenen een opleiding te laten volgen. Dit percentage blijft iets achter bij het EU-streefcijfer van ten minste 60 %. De lidstaten hebben ook toegezegd dat tegen 2030 ten minste 15,6 miljoen minder mensen hoeven te vrezen voor armoede of sociale uitsluiting. Dit streven gaat verder dan het EU-streefcijfer van ten minste 15 miljoen mensen.

Steun voor werknemers

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over de richtlijn betreffende toereikende minimumlonen. Die richtlijn moet ervoor zorgen dat nationale minimumlonen beantwoorden aan hun doel, nl. werknemers een behoorlijke levenskwaliteit bieden. De nieuwe regels zullen collectieve loononderhandelingen bevorderen en ervoor zorgen dat werknemers in de EU gemakkelijker aanspraak kunnen maken op een beschermd minimumloon.

Daarnaast is de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in werking getreden, die werknemers in heel Europa meer stabiliteit biedt. Ook hebben zij nu recht op tijdige en volledige informatie over essentiële aspecten, zoals de plaats van het werk en het loon.

Jongeren aan een baan helpen

In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 werd het ALMA-initiatief gestart om achtergestelde jongeren (18-30 jaar) te begeleiden bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt, onder andere via een verblijf elders in de EU.

ALMA biedt deelnemers de mogelijkheid om na een intensieve opleiding twee tot zes maanden begeleid werkervaring op te doen in een andere EU-lidstaat. Ook krijgen zij na hun terugkeer hulp bij het vinden van een baan. Bij elke stap worden coaching en begeleiding aangeboden. ALMA wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds Plus. Het betreft een aanvullend initiatief voor jongeren die niet onder programma’s als Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps vallen.

Nicolas Schmit in gesprek met een groep mensen tijdens een bezoek aan het centrum voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap. Op de voorgrond maakt een vrouw glazen versieringen.
Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten (vierde van links), tijdens een bezoek aan een door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde sociale onderneming waar mensen met een handicap werken, Plovdiv, Bulgarije, juni 2022.

Sociale ongelijkheid en werkloosheid zijn de belangrijkste zorgen van jonge Europeanen.

88 % van de Europeanen vindt een sociaal Europa voor hen persoonlijk belangrijk.

Steun voor mensen in nood

Een toereikend minimuminkomen (een uitkering die fungeert als sociaal vangnet, niet te verwarren met het minimumloon) draagt ertoe bij dat iedereen zijn rekeningen kan betalen en een waardig leven kan leiden. Dit is des te belangrijker in tijden van economische neergang; het helpt sterke dalingen van het gezinsinkomen van de meest behoeftige mensen op te vangen en draagt bij tot duurzame en inclusieve groei. Hoewel alle lidstaten een minimuminkomensregeling kennen, lopen de toereikendheid, het bereik en de doeltreffendheid ervan sterk uiteen.

In 2021 dreigde voor meer dan
95 miljoen
mensen in de EU armoede of sociale uitsluiting.

Ongeveer 20 % van de werklozen die in armoede dreigen te vervallen, komt niet in aanmerking voor inkomenssteun.

Naar schatting
30-50 %
van de in aanmerking komende populatie nam niet deel aan mi­ni­mum­in­ko­mens­re­ge­lin­gen.

De aanbeveling heeft tot doel:

de meest kwetsbaren te beschermen door het risico op armoede en sociale uitsluiting te verminderen

de re-integratie te stimuleren en degenen die de arbeidsmarkt weer op willen, te ondersteunen

bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU voor 2030 op het gebied van werkgelegenheid en armoedebestrijding

de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen

In 2022 diende de Commissie een voorstel in voor een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie over een toereikend minimuminkomen. Enerzijds is het de bedoeling de lidstaten te helpen om hun regelingen te moderniseren, zodat meer mensen uit de armoede kunnen worden getild, en anderzijds om mensen die kunnen werken aan werk te helpen.

Europees Jaar van de Jeugd

Om te benadrukken dat de groene en de digitale transitie jongeren kansen bieden en om het EU-beleid een jeugdperspectief te geven, riep Commissievoorzitter Ursula von der Leyen 2022 uit tot Europees Jaar van de Jeugd.

Een promotiefilmpje voor het Europees Jaar van de Jeugd, waarin de belangrijkste doelstellingen en thema’s worden voorgesteld. In het filmpje worden beelden getoond van verschillende groepen jongeren en worden de thema’s van het jaar voorgesteld.
VIDEO Filmpje over het Europees Jaar van de Jeugd.

Er werd een platform (Laat je visie horen) opgezet waar jongeren zich konden uitspreken over thema’s die hun na aan hart liggen — zoals klimaatverandering en milieu, werkgelegenheid en geestelijke gezondheid — boodschappen over de beleidsterreinen van het Jaar van de Jeugd konden inspreken en hun stem konden laten horen.

Johannes Hahn met twaalf Europese jongeren tijdens de dialoog over jongerenbeleid.
Jongerenbeleidsdialoog met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting en Administratie (zesde van rechts), over de financiering van toekomstige EU-prioriteiten in het kader van het Europees Jaar van de Jeugd, Brussel, België, 21 september 2022.

Om actieve participatie en betrokkenheid te stimuleren, werd een reeks jongerenbeleidsdialogen georganiseerd, waarbij jongeren in debat gingen met leden van het college van commissarissen. Bij Youth Talks konden jongeren nieuwe ideeën verspreiden en leeftijdsgenoten inspireren om een belangrijke rol te spelen bij het veranderingsproces.

Op de Europese Jongerensite waren alle activiteiten in verband met het Jaar van de Jeugd te zien. De site omvatte een deel met verhalen van jonge journalisten en een deel over jongerenbeleid, dat in het teken stond van initiatieven die rechtstreeks aan jongeren ten goede komen. De activiteitenkaart van de Europese Jongerensite bevatte meer dan 8 500 activiteiten in heel Europa en daarbuiten.

Een filmpje waarin twaalf jonge deelnemers uit heel Europa hun visie geven op de toekomstige aandachtsgebieden van de Europese begroting.
VIDEO Jongerenbeleidsdialoog met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting en Administratie, over de financiering van toekomstige EU-prioriteiten in het kader van het Europees Jaar van de Jeugd, september 2022.

Onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren

In 2022 hebben de lidstaten hun samenwerking in het kader van het nieuwe strategische kader van de Europese onderwijsruimte versterkt en aanzienlijke EU-financiering voor de onderwijs- en opleidingssector gemobiliseerd. Het in 2017 opgezette initiatief voor de Europese onderwijsruimte helpt de lidstaten om samen de veerkracht en inclusiviteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels te vergroten. In het voortgangsverslag 2022 over de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 wordt de balans opgemaakt van de uitvoering van de initiatieven, de beleidshervormingen en de verwezenlijking van de doelstellingen op EU-niveau.

Op het gebied van gelijkheid, rechtvaardigheid, inclusie en gendergelijkheid nam de Raad aanbevelingen aan over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU. Deze aanbevelingen moeten vrijwilligerswerk toegankelijker maken voor kansarmen. Om schooluitval terug te dringen, nam de Raad aanvullende aanbevelingen aan over trajecten voor succes op school.

De EU wil universiteiten ook in staat stellen beter en inclusiever onderwijs en onderzoek aan te bieden. Op dat gebied waren er in 2022 twee belangrijke mijlpalen: de mededeling over een Europese strategie voor universiteiten en de aanbeveling van de Raad over bruggen bouwen voor doeltreffende Europese samenwerking in het hoger onderwijs. Het doel was een echt Europese dimensie in het hoger onderwijs te ontwikkelen, op basis van gedeelde waarden. Excellentie en inclusie zijn specifieke kenmerken van het Europees hoger onderwijs. Naar aanleiding van een oproep van de EU-leiders aan de Raad, de Commissie en de lidstaten om de partnerschappen tussen universiteiten te versterken, telt het initiatief “Europese universiteiten” inmiddels 44 allianties tussen 340 instellingen voor hoger onderwijs in 31 landen.

Dankzij de inzet van de lidstaten en belanghebbenden zal de aanbeveling van de Raad van 2022 betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt de vaardigheidskloof helpen dichten door ervoor te zorgen dat EU-burgers gedurende hun hele leven kunnen profiteren van gepersonaliseerde leer- en loopbaantrajecten.

In 2022 werden de eerste 11 Erasmus+ Teacher Academies opgericht. Daarbij zijn 182 organisaties uit 23 landen aangesloten, die over een periode van drie jaar in totaal 15 miljoen euro zullen ontvangen om leerkrachten leermogelijkheden en mobiliteit te bieden. Groen en digitaal onderwijs zijn ook van cruciaal belang voor de voltooiing van de Europese onderwijsruimte.

Mariya Gabriel houdt een toespraak op een podium, voor een spandoek van de 35e editie van Erasmus+.
Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, op de viering van 35 jaar Erasmus+, Brussel, België, 14 december 2022.

De EU nam ook deel aan de VN-top over het transformeren van het onderwijs. Zij voerde er een krachtig politiek pleidooi om meer vaart te zetten achter de inspanningen om de duurzameontwikkelingsdoelstelling van de VN inzake kwaliteitsonderwijs te halen. Voorzitter Von der Leyen werd aangekondigd als een van de vijf mondiale voorvechters en de EU riep op om de wereldwijde financiering voor onderwijs te verhogen.

In 2022 zorgden de EU en de lidstaten ervoor dat mensen van alle leeftijden de kennis en vaardigheden kunnen verwerven die zij nodig hebben om duurzamer te leven en zich staande te houden te midden van de veranderingen die de arbeidsmarkt in het digitale tijdperk ondergaat. De aanbeveling van de Raad betreffende leren voor de groene transitie en duurzame ontwikkeling, het Europees competentiekader voor duurzaamheid en de lopende gestructureerde dialoog over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden betreffen de toenemende behoefte aan vaardigheden van de EU met het oog op de groene en de digitale transitie.

De overschakeling op een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie vereist dat de Europese beroepsbevolking over de juiste vaardigheden beschikt. In juni nam de Raad een aanbeveling aan om te voorzien in de opleidingsbehoeften van volwassenen in de werkende leeftijd. Daarin wordt voorgesteld dat de lidstaten “individuele leerrekeningen” opzetten om de toegang tot opleiding te verbeteren en werknemers aan het werk te houden. Het doel is ervoor te zorgen dat elk jaar meer mensen een opleiding volgen.

De Raad nam ook een aanbeveling over het waarborgen van een eerlijke transitie naar klimaatneutraliteit aan, waarin de lidstaten wordt verzocht maatregelen vast te stellen met betrekking tot de sociale en werkgelegenheidsaspecten van het klimaat-, energie- en milieubeleid. Deze maatregelen omvatten een breed beleidspakket voor hoogwaardig, betaalbaar en inclusief onderwijs, voor opleiding en een leven lang leren, en voor gelijke kansen.

Het pact voor vaardigheden van de Europese vaardighedenagenda heeft tot doel publieke en particuliere organisaties samen te brengen in grootschalige partnerschappen voor vaardigheden, en hen aan te moedigen concrete toezeggingen te doen inzake bij- en omscholing van volwassenen. In 2022 telde het pact 1 000 leden die beloofden met een concreet opleidingsaanbod te komen voor werknemers in heel Europa, waarmee 6 miljoen mensen een opleiding zouden kunnen volgen. Daarnaast bieden het Erasmus+-programma en andere EU-programma’s aanzienlijke financiering voor initiatieven op EU-niveau en voor hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding op nationaal en lokaal niveau.

In oktober heeft de Commissie een voorstel aangenomen om 2023 uit te roepen tot het Europees Jaar van de Vaardigheden. De lidstaten en publieke en particuliere actoren zullen met de steun van het Europees Parlement in dit kader een nieuwe impuls geven aan een leven lang leren in de EU, mensen helpen de juiste vaardigheden voor hoogwaardige banen te verwerven en bedrijven in staat stellen hun tekort aan vaklieden aan te pakken. Om het volledige potentieel van de Europese beroepsbevolking verder te benutten, zal extra aandacht worden besteed aan vrouwen, aan jongeren en aan degenen die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben.

Krachtiger streven naar een Unie van gelijkheid

In 2022 bleef de Commissie haar diverse gelijkheidsstrategieën uitvoeren; die hebben betrekking op gender (met inbegrip van gelijke beloning), de strijd tegen racisme, antisemitisme en discriminatie van Roma, de lhbtiq-gemeenschap en de rechten van personen met een handicap.

Gendergelijkheid

In haar Jaarverslag 2022 over gendergelijkheid in de EU maakte de Commissie de balans op van de voornaamste initiatieven ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen op de belangrijkste gebieden van de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025.

In juni 2022 werd een historisch akkoord bereikt over een richtlijn inzake het genderevenwicht in raden van bestuur van bedrijven in de EU. Die werd volledig gesteund door het Europees Parlement. Bij beursgenoteerde EU-ondernemingen moet het ondervertegenwoordigde geslacht ten minste 40 % van de niet-uitvoerende bestuursfuncties en 33 % van alle bestuursfuncties gaan bekleden. De richtlijn schrijft ook duidelijke en transparante benoemingsprocedures voor.

In december bereikten het Parlement en de Raad een politiek akkoord over loontransparantiemaatregelen, naar aanleiding van een voorstel van de Commissie uit 2021. De nieuwe regels zullen zorgen voor meer transparantie en een doeltreffende handhaving van het beginsel van gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Ook zullen zij de toegang tot de rechter voor slachtoffers van loondiscriminatie verbeteren.

groei met
26 %

Een toename van de mondiale groei met 26 % ligt in het verschiet als we de genderkloof dichten.

1 op de 5

Ten minste 1 op de 5 millennials heeft het gevoel voortdurend of vaak te worden gediscrimineerd wegens zijn of haar achtergrond. Ras en etniciteit waren de vaakst genoemde gronden.

Investeren in vrouwen en meisjes in de EU en wereldwijd

 • Gendergelijkheid is nu een essentieel onderdeel van de nieuwe EU-begroting, NextGenerationEU en de financiering van het externe optreden van de EU.
 • De herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten bevatten meer dan 100 verschillende initiatieven op het gebied van gendergelijkheid.
 • Voor de periode 2021-2027 is €1,55 miljard toegewezen in het kader van het EU-programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden.
 • €500 miljoen is toegewezen in het kader van het wereldwijde Spotlight-initiatief van de EU en de VN.
 • 85 % van de initiatieven in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking zal gendergelijkheid bevorderen.

Bestrijding van gendergerelateerd geweld

In maart 2022 kwam de Commissie op Internationale Vrouwendag met een voorstel voor EU-brede regels om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. Op grond van deze richtlijn wordt verkrachting op grond van het ontbreken van toestemming, genitale verminking van vrouwen en cybergeweld strafbaar gesteld. Cybergeweld omvat het zonder toestemming delen van intieme beelden, cyberstalking, cyberintimidatie en het online aanzetten tot geweld of haat.

De voorgestelde regels verbeteren de toegang van slachtoffers tot de rechter en zetten de lidstaten ertoe aan een éénloketsysteem in te voeren, wat betekent dat alle diensten voor bescherming en ondersteuning op dezelfde plaats beschikbaar zijn.

De regels bepalen ook dat slachtoffers in het kader van een strafprocedure schadevergoeding moeten kunnen vorderen. Het voorstel voorziet in adequate en gespecialiseerde bescherming en ondersteuning, zoals gratis hulplijnen en crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers. Ook voorziet het voorstel in gerichte steun aan groepen die specifieke behoeften hebben of gevaar lopen, waaronder vrouwen die op de vlucht zijn voor gewapende conflicten.

Een EU die zorgt

Iedereen heeft recht op betaalbare zorgdiensten, van kinderopvang en onderwijs tot langdurige thuiszorg en gemeenschapszorg. Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en vermindert het risico op sociale uitsluiting en armoede. Dankzij langdurige zorg kunnen mensen die door ouderdom, ziekte en/of een handicap in hun dagelijkse leven hulp nodig hebben, een zelfstandig en waardig leven blijven leiden. Voor veel mensen zijn deze diensten echter nog steeds niet betaalbaar, beschikbaar of toegankelijk.

In 2022 keurde de Commissie de Europese zorgstrategie goed. De strategie draagt bij tot het welzijn van zorgontvangers, tot gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Dit ambitieuze plan heeft tot doel de toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg te verbeteren. Het herziet de doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang die de Raad in Barcelona, Spanje, heeft vastgesteld, overeenkomstig het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten.

Investeren in zorg is belangrijk om talent aan te trekken en te behouden in de zorgsector, waar de arbeidsomstandigheden vaak moeilijk en de lonen laag zijn. Zo kunnen personeelstekorten worden aangepakt en kan het potentieel van de sector voor de economie en de werkgelegenheid worden benut. Deze investeringen zullen ook de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen. Aangezien vrouwen nog steeds het grootste deel van de zorgtaken op zich nemen (90 % van de formele zorgverleners is vrouw) en 7,7 miljoen vrouwen vanwege zorgtaken geen betaalde baan hebben, zou een efficiënte zorgsector aanhoudende genderongelijkheden zoals de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen kunnen compenseren.

Teneinde deze problemen aan te pakken, stelt de Commissie concrete maatregelen voor om de lidstaten te helpen de toegang tot hoogwaardige en betaalbare zorg te bevorderen en tegelijkertijd de arbeidsomstandigheden en het evenwicht tussen werk en privéleven voor zorgpersoneel te verbeteren.

Vanaf augustus 2022 waren alle lidstaten verplicht de nieuwe EU-regels inzake het evenwicht tussen werk en privéleven toe te passen.

Bijna 90 % van het zorgpersoneel is vrouw.

7,7 miljoen vrouwen werken niet vanwege onbetaalde zorgtaken.

Investeren in
zorg kan tegen 2030 nog eens 13,6 miljoen banen in de EU genereren.

In 2019 was slechts 27 % van de kinderen voor wie armoede en sociale uitsluiting dreigden, ingeschreven voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen; voor de hele populatie betrof het 35 %.

Ongeveer 1/3 van de huishoudens met langdurige zorgbehoeften maakt geen gebruik van thuiszorg omdat zij zich die niet kunnen veroorloven.

Foto’s © Adobe Stock


Uitvoering van de strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025

De EU publiceerde nieuwe richtsnoeren voor strategieën en actieplannen ter bevordering van de gelijkheid van lhbtiq’ers, die de lidstaten helpen om een gelijke behandeling van hun lhbtiq-gemeenschappen te waarborgen. Er moeten duidelijke doelstellingen worden geformuleerd voor het bevorderen van gelijkheid, waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar de meest kwetsbare leden van de lhbtiq-gemeenschap. Bescherming moet worden gewaarborgd door middel van doeltreffende juridische mogelijkheden.

De Commissie nam ook een voorstel aan om de erkenning van afstamming in de lidstaten te harmoniseren en aldus de grondrechten van kinderen te beschermen en gezinnen rechtszekerheid te bieden (zie hoofdstuk 5).

Helena Dalli loopt mee in de Pride-optocht, achter een spandoek met de hashtag “EU voor iedereen” in Servisch Cyrillisch schrift op een achtergrond met regenboog.
Helena Dalli, Europees commissaris voor Gelijkheid (derde van links), woont de 30e editie van EuroPride bij, Belgrado, Servië, 16 september 2022.

Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021–2030

Net als iedereen hebben personen met een handicap het recht om volop mee te doen op alle gebieden van het leven. Hoewel er op sommige gebieden vooruitgang is geboekt, zijn er nog altijd tal van belemmeringen. Slechts de helft van de personen met een handicap heeft een baan, tegenover drie op de vier personen zonder handicap. In 2021 dreigde armoede of sociale uitsluiting voor 29,7 % van de EU-bevolking van 16 jaar en ouder met een handicap (activiteitsbeperking). Van de personen zonder handicap hoefde slechts 18,8 % daarvoor te vrezen.

In 2022 publiceerde de Commissie een monitoringkader aan de hand waarvan mensen de vooruitgang kunnen volgen die is geboekt bij elk van de 64 acties van de strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030. Twee vlaggenschipinitiatieven van de strategie zijn inmiddels uitgevoerd: de oprichting van het Platform handicap, waar de EU-lidstaten, het maatschappelijk middenveld en de instellingen samenwerken om de doelstellingen van de strategie te verwezenlijken, en de vernieuwing van de personeelsstrategie voor de Commissie, met maatregelen ter bevordering van diversiteit en inclusie van personen met een handicap.

De uitvoering van het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap, dat tot doel heeft de positie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap te verbeteren, is in september gestart. Het pakket zal helpen om nationaal beleid te ontwikkelen dat personen met een handicap betrekt bij de groene en de digitale transitie.

De Commissie en het Europees Forum voor personen met een handicap organiseerden een conferentie ter gelegenheid van Europese Dag van Personen met een Handicap. Vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie Věra Jourová en commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli reikten er de Access City Awards 2023 uit aan steden die zich onderscheidden door hun streven de toegankelijkheid voor en participatie van personen met een handicap te bevorderen. Skellefteå, Zweden, won dankzij haar innovatieve aanpak en langdurige inzet voor een betere toegankelijkheid van openbare ruimten en vervoersinfrastructuur.

Het Platform handicap van de EU biedt een kader waarbinnen betrokkenen ervaringen en goede praktijken kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken.

© Adobe Stock

Een echt antiracistische Europese Unie

Als onderdeel van de maatregelen in het kader van het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 heeft de Commissie in maart 2022 samen met de EU-instellingen, de lidstaten, het maatschappelijk middenveld, gelijkheidsorganen en organisaties uit het veld de tweede Europese top tegen racisme gehouden. Sinds de start van het actieplan is de lidstaten verzocht nationale plannen tegen racisme te ontwikkelen. De top was een gelegenheid om de vorderingen bij de uitvoering ervan te bespreken. Dat gold met name voor de toepassing van de gemeenschappelijke leidende beginselen voor de voorbereiding en uitvoering van de actieplannen.

De Commissie werkte ook samen met de lidstaten aan een beoordelingsverslag over hun nationale strategische kaders voor Roma, als vervolg op het nieuwe strategische EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van Roma. Daarbij werden de toezeggingen van de lidstaten geanalyseerd en richtsnoeren voor verbeteringen gegeven.

De EU zette zich onverminderd in voor de bestrijding van racistische en xenofobe haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Ook bleef zij toezien op de correcte omzetting en uitvoering van het kaderbesluit inzake de bestrijding van haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen door middel van het strafrecht. Zo nodig werden daarvoor inbreukprocedures aangespannen.

Bestrijding van antisemitisme

De Commissie is begonnen uitvoering te geven aan de allereerste EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven 2021-2030. De Raad nam in maart 2022 conclusies over de bestrijding van racisme en antisemitisme aan en verzocht de lidstaten uiterlijk eind 2022 nationale strategieën tegen antisemitisme te ontwikkelen. De lidstaten werd ook verzocht gebruik te maken van de juridisch niet-bindende werkdefinities van antisemitisme en ontkenning en verdraaiing van de feiten van de Holocaust die door de Internationale Alliantie voor herdenking van de Holocaust zijn aangenomen.

Eerste EU-prijzen voor diversiteit

In april 2022 maakte de Commissie de winnaars bekend van de prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit. Deze prijzen gaan naar dorpen, steden en regio’s die een toonaangevend inclusief beleid voeren. De winnaars, uit vijf verschillende lidstaten, werden in het zonnetje gezet voor hun inspanningen om een eerlijkere samenleving tot stand te brengen door diversiteit en inclusie te bevorderen met betrekking tot geslacht, ras en etnische afkomst, godsdienst en overtuiging, handicap, leeftijd, lhbtiq-rechten en integratie van Roma.

De jaarlijkse prijzen voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit zijn een initiatief in het kader van het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 en maken deel uit van de inspanningen van de Commissie om een echte Unie van gelijkheid tot stand te brengen. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens de Europese maand van de diversiteit 2022. Rond het thema “Bruggen slaan” bespraken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld, niet-gouvernementele organisaties en de Commissie hoe werkplekken inclusief kunnen worden gemaakt en hoe met een doeltreffend intersectioneel inclusie- en diversiteitsbeleid verschillende vormen van discriminatie tegelijk kunnen worden aangepakt.

Een filmpje waarin de winnaars vragen beantwoorden over de prijs, diversiteit en inclusie in het algemeen.
VIDEO Winnaars van de eerste prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit verduidelijken de lokale impact van de prijs, hun beweegredenen en de algemene voordelen van een niet-discriminerend en inclusief Europa.
Vier medewerkers in het uniform van de Europese civiele bescherming en humanitaire hulp bekijken in een kantoor verschillende landkaarten op een groot scherm.
Ambtenaren van het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties, dat de hulpverlening aan door rampen getroffen landen coördineert, Brussel, België, 4 mei 2022.

8. De Europese belangen en waarden wereldwijd uitdragen

Inleiding

In een jaar van toenemende onzekerheid bleef de EU zich opstellen als een drijvende kracht achter multilateralisme en ging zij voorop in de respons op mondiale uitdagingen, door een ambitieus nabuurschapsbeleid na te streven, solidariteit te tonen en brede partnerschappen aan te gaan om mondiale vrede, stabiliteit, democratie en mensenrechten veilig te stellen en te bevorderen.

Verenigd en vastberaden in hun reactie op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de daaruit voortvloeiende voedsel- en energiecrises verleenden de EU en haar lidstaten humanitaire bijstand, noodhulp en financiële, operationele en militaire steun aan Oekraïne (zie hoofdstuk 1).

De EU-lidstaten bevestigden ook hun toezegging om, in nauwe samenwerking met internationale partners, meer verantwoordelijkheid voor de Europese veiligheid en defensie te nemen, om de gemeenschappelijke belangen en waarden te beschermen.

Veiligheid en defensie

Staatshoofden en regeringsleiders voor het paleis van Versailles.
Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders, Versailles, Frankrijk, 11 maart 2022. © Judith Litvine / Frans Ministerie voor Europa en Buitenlandse Zaken

Om de EU beter in staat te stellen haar burgers, waarden en belangen te beschermen en bij te dragen tot internationale vrede en veiligheid, nam de Raad een strategisch kompas aan, dat de EU-leiders in maart 2022 onderschreven. Met het strategisch kompas wordt beoogd om, in overeenstemming met de koers die is uitgezet in de Verklaring van Versailles, meer te investeren, innovatieve en kritieke technologieën te benutten en om een meer geïntegreerde en concurrerende Europese defensiemarkt tot stand te brengen. Het is de bedoeling om de defensiebegroting van de EU te verhogen en de coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van de standaardisering van vermogens en materieel te verbeteren.

De samenwerking tussen de EU en de NAVO blijft een integrale pijler van de Europese stabiliteit en veiligheid. In 2022 dienden nog eens twee EU-lidstaten, Finland en Zweden, een aanvraag in om toe te treden tot de NAVO. Daarmee deden ze na lange tijd afstand van hun militaire niet-gebondenheid.

Nog in 2022 sloot Denemarken zich aan bij de 26 andere lidstaten van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, waardoor het vermogen van de EU om een leidende rol te spelen bij vredeshandhavingsoperaties, conflictpreventie en de versterking van de internationale veiligheid, verder werd uitgebreid.

De waarschijnlijk langdurige gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne (zie hoofdstuk 1) voor de Europese en mondiale veiligheidsorde vergen een nog nauwere samenwerking met partners zoals de VN, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Afrikaanse Unie en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (Asean).

De infographic toont de belangrijkste doelstellingen van het strategisch kompas van de EU.

Omdat een onzekere wereldorde dreigingsanalyses nodig maakt, heeft de Raad het strategisch kompas van de EU aangenomen. De strategie en het actieplan zijn gebaseerd op vier hoofdpijlers: samenwerken tegen gemeenschappelijke dreigingen; snel en doortastend optreden in tijden van crisis; investeren in vermogens en technologieën, en beveiligen tegen dreigingen en EU-burgers beschermen.

De Europese Vredesfaciliteit leverde militaire uitrusting en veiligheidsinfrastructuur aan de Oekraïense strijdkrachten en drukte zo haar stempel op de ondersteuning van de Oekraïense landsverdediging. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de EU dodelijk materieel aan een land geleverd om zich tegen een daad van agressie te verdedigen. Via de Europese Vredesfaciliteit ondersteunde de EU ook partnerlanden door middel van steunmaatregelen, met name Moldavië, Mozambique, Niger, Somalië en de landen van de Westelijke Balkan, en verleende zij steun aan de Afrikaanse Unie.

De EU zette ook de militaire bijstandsmissie van de EU op ter ondersteuning van Oekraïne met het oog op het versterken van de capaciteit van de Oekraïense strijdkrachten om de territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen te verdedigen en mogelijke toekomstige militaire aanvallen van Rusland en andere potentiële agressoren te ontmoedigen en erop te reageren.

Josep Borrell in een legerjas tussen militairen.
Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een sterker Europa in de wereld (in het midden), op de 29e ministerraad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, Łódź, Polen, 1 december 2022.

De EU en haar lidstaten schakelden snel het Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging in om waakzaam te blijven tegen criminelen die profiteren van de aanhoudende militaire agressie in Oekraïne. In Moldavië werd een EU-steunhub voor interne veiligheid en grensbeheer opgericht.

De EU verleende volledige operationele en financiële steun aan de landen in de frontlinie (zie hoofdstuk 1). Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) biedt steun aan de grenzen van de EU met Rusland en Oekraïne om lokale autoriteiten te helpen bij de aanpak van de toestroom van grote aantallen vluchtelingen. Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) is ter plaatse aanwezig en werkt nauw samen met alle lidstaten om misdrijven zoals mensenhandel, illegale handel in vuurwapens, witwassen van geld en arbeidsuitbuiting te voorkomen en te bestrijden.

€1 miljard

Gemobiliseerd via het Europees Defensiefonds 2022 om de defensievermogens van de EU te stimuleren en te voorzien in nieuwe instrumenten voor innovatie op defensiegebied.

€1,2 miljard

Voor 61 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op defensiegebied (ondersteund door zo’n 700 bedrijven) die zijn geselecteerd in het kader van het Europees Defensiefonds 2021.

€2 miljard

Aangekondigde investering voor het innovatieprogramma voor defensie (*).

(*) Bestaat uit middelen van het Europees Defensiefonds (€1,46 miljard), plus medefinanciering door de lidstaten (€90 miljoen) en een verwacht hefboomeffect van €400 miljoen tot €500 miljoen uit andere publieke en private bronnen.

€500 miljoen

Voorstel voor een nieuw kortetermijninstrument via de verordening tot vaststelling van de wet ter versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen, om de lidstaten te stimuleren dringende en kritieke defensieproducten samen af te nemen van de EU-industrie.

€3,1 miljard

Voor uitrusting en voorraden verstrekt via de Europese Vredesfaciliteit.

NB: Deze infographic combineert bestaande en toekomstige programma’s.

Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen

Westelijke Balkan en Turkije

De EU bleef zich inzetten voor het Europese perspectief van de regio en opende in juli onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. In december kende zij ook de status van kandidaat-lidstaat toe aan Bosnië en Herzegovina.

Het uitbreidingspakket 2022 gaf een gedetailleerd overzicht van de uitvoering van het economisch en investeringsplan van 30 miljard euro voor de Westelijke Balkan, als onderdeel van de Global Gateway-strategie (zie hieronder). Hiermee wordt beoogd de zichtbare sociaal-economische kloof tussen de EU en de regio te verkleinen en de energiezekerheid van de regio te verbeteren.

De Europese Commissie bevestigde haar aanbeveling om de visumregeling voor Kosovo af te schaffen (deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo). In het kader van de EU-toetredingsonderhandelingen met Montenegro en Servië zette de EU haar regelmatige dialoog met de twee landen op zowel politiek als technisch niveau voort.

Op 6 december vond de eerste topontmoeting tussen de EU en de Westelijke Balkan plaats in Tirana, Albanië. Deze bood een belangrijke gelegenheid om het toetredingsperspectief van de partners van de Westelijke Balkan opnieuw te bekrachtigen. De Commissie kondigde het energiesteunpakket aan, dat 1 miljard euro aan subsidies omvat om de Westelijke Balkan te helpen de energiecrisis het hoofd te bieden en de transitie naar schone energie te bevorderen. De top verwelkomde ook een gezamenlijke verklaring van de telecomexploitanten van de EU en de Westelijke Balkan over de toekomstige verlaging van de roamingkosten tussen de EU en de Westelijke Balkan, en een verbintenis om het visumbeleid af te stemmen op dat van de EU.

Petr Fiala, Dimitar Kovačevski, Edi Rama en Ursula von der Leyen glimlachen naar de camera terwijl ze elkaar de hand schudden.
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (eerste van rechts), ontvangt (van links naar rechts) Petr Fiala, premier van Tsjechië, Dimitar Kovačevski, premier van Noord-Macedonië, en Edi Rama, premier van Albanië, Brussel, België, 19 juli 2022.

De EU vervolgde haar dialoog op hoog niveau met Turkije over specifieke aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, met name klimaatverandering en migratie. Ook de intensieve besprekingen inzake handel werden voortgezet.

Financiële bijstand aan de Westelijke Balkan en Turkije

€500 miljoen

dringende begrotingssteun voor de Westelijke Balkan om de gevolgen van de energiecrisis aan te pakken.

€1,8 miljard

goedgekeurd in de vorm van subsidies in het kader van het investeringskader voor de Westelijke Balkan voor 40 vlaggenschipinvesteringsprojecten (vervoer, energie, milieu, digitaal, privésector en menselijk kapitaal). Hiervan maakt €500 miljoen deel uit van het energiesteunpakket.

Fungeert als hefboom voor een totale investering van €5,7 miljard.

€990 miljoen

in programma’s voor plattelandsontwikkeling in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun voor Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Servië en Turkije.

Zal naar verwachting meer dan €2 miljard aan investeringen in plattelandsgebieden van de Westelijke Balkan en Turkije genereren.

Oostelijk Partnerschap

Naar aanleiding van het besluit van de Europese Raad van juni 2022 verleende de EU aan Moldavië en Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat en bood ze Georgië een Europees perspectief.

De EU bleef als onderdeel van de Global Gateway-strategie (zie hieronder) haar ambitieus economisch en investeringsplan in de hele regio van het Oostelijk Partnerschap uitvoeren om kleine en middelgrote ondernemingen en de groene en de digitale transitie te ondersteunen.

Ursula von der Leyen en Volodymyr Zelensky schudden elkaar glimlachend de hand, op een podium met Oekraïense vlaggen.
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (links), en Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, Kyiv, Oekraïne, 8 april 2022.

Voor de oostelijke partners investeert de EU 2,3 miljard euro als hefboom voor investeringen tot 17 miljard euro in alle sectoren. Dit omvat ook projecten voor digitale connectiviteit, zoals de uitrol van een glasvezelkabel onder de Zwarte Zee en de ontwikkeling van snelle breedbandinfrastructuur. Ook routes voor het vervoer van personen en goederen tussen de Kaukasus en de EU zijn een prioriteit.

De ondertekening van het memorandum van overeenstemming met Azerbeidzjan over energie bevorderde de energiezekerheid van de EU en de groene transitie van Azerbeidzjan.

Maia Sandu en Olivér Várhelyi kijken in de camera terwijl ze elkaar de hand schudden, voor de vlaggen van Moldavië en de EU.
Maia Sandu, president van Moldavië (links), en Olivér Várhelyi, Europees commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, Brussel, België, 18 mei 2022.

Na de frauduleuze presidentsverkiezingen in Belarus in 2020 en de betrokkenheid van het regime bij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne verstrengde de EU haar sancties tegen het Belarussische regime. De bevolking van Belarus kan echter op de steun en solidariteit van de EU blijven rekenen, zowel de mensen in het land zelf als zij die in ballingschap leven.

Zuidelijk Nabuurschap

De uitvoering van het economisch en investeringsplan voor het Zuidelijk Nabuurschap, in het kader van de Global Gateway-strategie (zie hieronder), is goed gevorderd, met belangrijke projecten die vorm krijgen op de prioritaire gebieden van groene transitie en klimaatbestendigheid. In 2022 werd 30 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in het Zuidelijk Nabuurschap, hoofdzakelijk in infrastructuur voor hernieuwbare energie.

In november intensiveerden de EU en Egypte hun samenwerking op het gebied van de transitie naar schone energie door een memorandum van overeenstemming over een strategisch partnerschap rond hernieuwbare waterstof te ondertekenen.

De landen van het Zuidelijk Nabuurschap ondervinden tal van negatieve gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, met name de landen die structureel afhankelijk zijn van de invoer van voedsel en al van verslechterde sociaal-economische omstandigheden te lijden hebben als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De Commissie ondersteunde de veerkracht van partnerlanden door middel van programma’s inzake kwesties als economisch herstel, sociale bescherming, het scheppen van banen en landbouw. Via de voedsel- en veerkrachtfaciliteit is 225 miljoen euro aan EU-steun beschikbaar gemaakt voor het Zuidelijk Nabuurschap, om de gevolgen te verzachten van mogelijke nieuwe voedselcrises als gevolg van de grote afhankelijkheid van voedselinvoer die door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne is verstoord (zie “Voedselzekerheid” hieronder).

Internationale partnerschappen en humanitaire hulp

Global Gateway

In 2022 werkte de EU aan de uitrol van haar positieve en duurzame aanbod voor de financiering van investeringen, de Global Gateway-strategie. Deze ging eind 2021 van start ter ondersteuning van grote investeringen in harde en zachte infrastructuurprojecten. Ze heeft tot doel slimme, schone en veilige verbindingen in de digitale, energie- en vervoerssector te stimuleren en de gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen te versterken.

Op basis van een “Team Europa”-aanpak kwamen de EU, haar lidstaten, ontwikkelingsbanken en financiële instellingen overeen om bij te dragen aan de mobilisering van 300 miljard euro tegen 2027 om in partnerlanden te investeren. In februari werd tijdens de top EU-Afrikaanse Unie het eerste grote Global Gateway-investeringspakket Afrika-Europa ter waarde van 150 miljard euro gelanceerd.

Ursula von der Leyen, Joe Biden en Joko Widodo geven een toespraak.
Van links naar rechts: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Joe Biden, president van de Verenigde Staten, en Joko Widodo, president van Indonesië, op de G20-top in Bali, Indonesië, 16 november 2022. In de marge van de top werd tijdens een evenement op hoog niveau de balans opgemaakt van één jaar partnerschap voor wereldwijde investeringen in infrastructuur. Het partnerschap is een gezamenlijk initiatief van de G7 om infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden te financieren.

In het eerste jaar van de uitvoering zijn belangrijke investeringen gedaan om de digitale connectiviteit te stimuleren door middel van onderwaterdatakabels en terrestrische verbindingen tussen de EU en haar partners; om de productie van hernieuwbare energie op te voeren door investeringen in zonnecentrales en windmolenparken, en om de toegang tot en de productiecapaciteit voor vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën te vergroten.

De EU en haar lidstaten blijven in het kader van een “Team Europa”-aanpak de belangrijkste verstrekkers van officiële ontwikkelingshulp wereldwijd. Hun bijdrage bedroeg 71,6 miljard euro in 2021 (meest recente beschikbare gegevens), wat goed is voor 41 % van de wereldwijde steun. Samen leveren ze ook meer dan de helft van alle wereldwijde steun voor onderwijs. Daarmee ondersteunen ze de onderwijssector in meer dan honderd landen over de hele wereld. De EU blijft het voortouw nemen bij de inspanningen om de Agenda 2030 van de VN en de bijbehorende duurzameontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Tedros Adhanom Ghebreyesus en Jutta Urpilainen ondertekenen een overeenkomst aan een tafel, met daarachter de vlaggen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de EU, en een blauwe achterwand met drie logo's van de Europese Commissie.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (links), en Jutta Urpilainen, Europees commissaris voor Internationale Partnerschappen, ondertekenen een partnerschapsprogramma tussen de EU en de Wereldgezondheidsorganisatie, Brussel, België, 30 november 2022.

In 2022 werd ook het 45-jarige bestaan van de betrekkingen tussen de EU en de Asean gevierd. Tijdens de jubileumtop EU-Asean kondigden de EU en haar lidstaten, op basis van een “Team Europa”-aanpak, aan dat in het kader van de Global Gateway 10 miljard euro zou worden vrijgemaakt om infrastructuurinvesteringen in Asean-landen te versnellen. In de Indo-Pacifische regio zijn een aantal vlaggenschipprojecten vastgesteld, zoals het initiatief voor duurzame connectiviteit van Team Europa.

In Sierra Leone lossen drie mannen medische uitrusting uit een kleine houten boot, terwijl kinderen toekijken.
Aankomst van vaccins in Sierra Leone, februari 2022. © Concern, 2022

Ter ondersteuning van de inspanningen van de partnerlanden om de pandemie en de gevolgen ervan aan te pakken, was eind 2021 al 53,7 miljard euro uitgetrokken en 47,7 miljard euro uitbetaald in het kader van een “Team Europa”-aanpak. In 2022 bleven de EU en haar lidstaten een voortrekkersrol vervullen op het vlak van internationale COVID-19-solidariteit door 502,2 miljoen vaccindoses te delen met partnerlanden. Daarvan werden 422 miljoen doses gedeeld via Covax (1,1 miljoen doses via het EU-mechanisme voor civiele bescherming) en 80,2 miljoen doses bilateraal (38 miljoen via het EU-mechanisme voor civiele bescherming).

De EU heeft 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor het versnellen van de uitrol en het gebruik van vaccins in verschillende landen, waarvan de meeste in Afrika, en nog eens 100 miljoen euro om de gezondheidsstelsels te versterken en de toegang tot diagnose en behandeling te verbeteren. Om de wereldwijde gezondheidscapaciteit te versterken, heeft de EU geholpen om een nieuw internationaal fonds voor pandemische preventie, paraatheid en respons op te richten. Zij zal hieraan 427 miljoen euro bijdragen.

In 2022 is vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het Team Europa-initiatief voor de productie van en toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika. Ook is een initiatief aangekondigd ter ondersteuning van soortgelijke inspanningen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dit zal de sociale, economische en wetenschappelijke banden tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aanvullen en verder versterken.

De EU stelde ook een strategie voor om het partnerschap tussen haar lidstaten en de Samenwerkingsraad van de Golf te versterken op belangrijke beleidsterreinen zoals energie; groene transitie en klimaatverandering; handel en economische diversificatie; regionale stabiliteit en mondiale veiligheid; humanitaire en ontwikkelingsproblemen, en nauwere contacten tussen mensen. De EU streeft naar nauwere samenwerking met Arabische donoren op het gebied van gemeenschappelijke prioriteiten.

Humanitaire hulp en civiele bescherming

De afgelopen dertig jaar heeft de EU het lijden van miljoenen van de meest kwetsbare mensen in meer dan 110 landen helpen verlichten. In 2022 heeft de Commissie 2,2 miljard euro humanitaire steun uitgetrokken om te voorzien in de meest dringende behoeften van getroffen bevolkingsgroepen overal ter wereld. Van elke zeven euro van de EU-begroting voor humanitaire hulp gaat er een naar “vergeten noodsituaties”, zoals de hongersnood in de Sahel.

De Commissie bleef ook humanitaire steun verlenen aan 4 miljoen vluchtelingen in Turkije, van wie de meesten de oorlog in Syrië zijn ontvlucht. Nog eens 50 miljoen euro kwam boven op de 325 miljoen euro aan humanitaire hulp die eind 2021 al was aangekondigd ten behoeve van het programma voor een sociaal vangnet voor noodgevallen in Turkije. Daardoor bedraagt de totale humanitaire financiering van de EU voor Turkije sinds 2012 bijna 3,4 miljard euro.

In het vluchtelingenkamp Kousséri, Tsjaad, zitten drie vrouwen met baby’s op hun schoot achter elkaar in de schaduw op de grond. Een verloskundige onderzoekt de eerste baby in de rij.
Een verloskundige controleert baby’s op ondervoeding in het vluchtelingenkamp Kousséri, Baga Sola, Tsjaad, mei 2022.. Het kamp is opgezet met humanitaire hulp van de EU nadat mensen uit Nigeria waren gevlucht voor het geweld van Boko Haram.

De EU zat op 9 en 10 mei 2022 de zesde Brusselse conferentie “Supporting the future of Syria and the region” voor, waaraan 55 landen en 22 internationale organisaties deelnamen. Tijdens de conferentie, het belangrijkste donorevenement voor Syrië en de regio, werd hulp aan Syriërs in Syrië en de buurlanden toegezegd voor een totaalbedrag van meer dan 6,4 miljard euro.

In het vluchtelingenkamp Kousséri, Tsjaad, lopen twee jongemannen voorbij een bord waarop in het Frans “voedselnoodhulp” staat.
Vluchtelingenkamp Kousséri, Baga Sola, Tsjaad, mei 2022.

In 2022 werd een nieuw instrument opgezet, de capaciteit voor de Europese humanitaire respons, om — voornamelijk logistieke — lacunes op te vullen in de humanitaire respons op plotselinge natuurrampen en door de mens veroorzaakte catastrofen.

Een filmpje waarin wordt getoond hoe de EU en Oxfam samenwerken om de ovens weer op te starten in een bakkerij die vernield werd tijdens de oorlog.
VIDEO Hulp aan een bakkerij om de ovens weer op te starten na de oorlog, Aleppo, Syrië, maart 2022.
De infographic toont de belangrijkste aspecten van het initiatief voor een Europese humanitaire responscapaciteit.

Het initiatief voor een Europese humanitaire responscapaciteit zal humanitaire actoren en noodhulpverleners helpen ondersteunen met zijn voorraden non-food artikelen en water, sanitaire en hygiënische voorzieningen, gezondheids- en logistieke deskundigen en gemeenschappelijke logistieke diensten, zoals de humanitaire luchtbrug van de EU, vluchtroutes voor humanitaire hulp van de EU, levering ter plaatse, vervoersdiensten en opslag.

De door de EU gefinancierde humanitaire hulpacties bestrijken verschillende sectoren, waaronder voedselzekerheid, gezondheidszorg, onderdak en onderwijs in noodsituaties, maar ook diensten voor bescherming, onder meer tegen gendergerelateerd geweld. De hulp wordt verleend op basis van de vier fundamentele humanitaire beginselen: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

De EU blijft vastbesloten om de naleving van het internationaal humanitair recht te bevorderen om haar doelstellingen op het gebied van humanitaire hulp te kunnen verwezenlijken en de veiligheid van haar humanitaire partners te verbeteren. Schendingen van het internationaal humanitair recht blijven wereldwijd echter een uitdaging.

Twee Jemenitische meisjes pakken lachend rugzakjes met schoolbenodigdheden uit.
Jemen, oktober 2022. Kwetsbare Jemenitische kinderen maken soms hun school niet af omdat hun ouders vaak de kosten niet kunnen betalen. Met geld van de EU kan Unicef schoolbenodigdheden verstrekken aan arme kinderen, zodat die weer naar school kunnen.
© Unicef, 2022

De EU: een belangrijke humanitaire donor in Jemen

In Jemen heerst na zeven jaar oorlog nog steeds een van de ernstigste humanitaire crises ter wereld. Miljoenen Jemenieten zijn ontheemd, berooid en ondervoed. Bovendien verkeert meer dan de helft van de bevolking in voedselonzekerheid. De EU helpt Jemenieten met voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, water en onderdak. De humanitaire hulp draagt ook bij tot de verbetering van de hygiënische voorzieningen in gebieden met grote voedselonzekerheid en ondervoeding, in conflictgebieden en voor ontheemde groepen.

Voorbeelden van in 2022 toegewezen humanitaire hulp

Map Marker

Hoorn van Afrika

€633 miljoen (Team Europa)
Ter bestrijding van extreme voedselonzekerheid als gevolg van ongekende droogte, COVID-19 en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne

Map Marker

Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer

€954 miljoen (EU en lidstaten)
Ter bestrijding van acute en toenemende voedselonzekerheid in Afrika

Map Marker

Syrië en de regio

€6,4 miljard
Totale toezegging op de Syrië-conferentie in 2022
De EU en haar lidstaten hebben €4,8 miljard euro toegezegd. Zij zijn de grootste donoren van humanitaire en weerbaarheidsgerelateerde bijstand aan deze regio, met een toewijzing van €27,4 miljard sinds 2011.

Map Marker

Afghanistan en de regio

Meer dan €115 miljoen
Ter ondersteuning van humanitaire organisaties (plus aanvullende financiering in verband met de verwoestende aardbeving, met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter, in Oost-Afghanistan in juni 2022)

Map Marker

Jemen

€170 miljoen
Voor degenen die door het conflict worden getroffen
Sinds het begin van de oorlog in 2015 heeft de EU meer dan €1,2 miljard bijgedragen aan de respons op de crisis, waaronder €862 miljoen aan humanitaire hulp en €407 miljoen aan ontwikkelingshulp.

Map Marker

Myanmar/Birma

€27 miljoen
Om te voorzien in de onmiddellijke behoeften van de meest kwetsbaren, met inbegrip van ontheemde en door conflicten getroffen gemeenschappen

Vier mannen lopen door een droog, rotsachtig landschap.
Humanitaire hulp van de EU in afgelegen gebieden, Afghanistan, oktober 2022.
© Danish Refugee Council, 2022

Voedselzekerheid

De blokkade van de Oekraïense uitvoer en de vernietiging van velden voor de teelt van gewassen bracht aanzienlijke risico’s met zich mee voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel in het nabuurschap van de EU, in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar ook in Azië, Sub-Saharaans Afrika en Latijns-Amerika. Dit gold met name voor tarwe, een basisvoedselproduct.

Om de wereldwijde voedselcrisis aan te pakken, bundelde de EU in het kader van een “Team Europa”-aanpak middelen en deskundigheid met haar lidstaten en met financiële instellingen. Tegelijk blijft zij doordrongen van de noodzaak om op multilaterale wijze met internationale partners samen te werken.

In het kader van de respons op de wereldwijde voedselonzekerheid trok de EU nog eens 600 miljoen euro uit om getroffen landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan te steunen, en 225 miljoen euro voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dit bracht de geraamde totale EU-steun voor mondiale voedselzekerheid en voedselsystemen op meer dan 8,3 miljard euro tot 2024.

De bijdrage van de EU aan de mondiale veiligheid

Deze kaart laat zien hoe de bijdrage van de EU aan de mondiale veiligheid is verdeeld, wereldwijd gezien.

De totale bijdrage van de EU aan de mondiale veiligheid bedraagt 8,3 miljard euro. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: wereldwijd 1,32 miljard euro, Afrika ten zuiden van de Sahara 3,21 miljard euro, het Zuidelijk Nabuurschap 1,12 miljard euro, Azië en de Stille Oceaan 1,05 miljard euro, de Westelijke Balkan en Turkije 886 miljoen euro, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 384 miljoen euro en het Oostelijk Nabuurschap 294 miljoen euro.

De EU zette zich in voor het verhogen van haar voedselproductie, het faciliteren van de handel in levensmiddelen en diervoeders vanuit Oekraïne en het versterken van de lokale voedselproductie. Op verzoek van de Oekraïense landbouwautoriteiten werd de toegang tot de EU-markten behouden en op flexibele wijze vereenvoudigd, zowel voor de invoer naar als voor de uitvoer uit Oekraïne. De solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne creëerden nieuwe logistieke routes om Oekraïne met mondiale handelspartners te verbinden (zie hoofdstuk 1).

De EU steunde ook de inspanningen van de VN in het kader van het Zwarte Zee-graaninitiatief ter vergemakkelijking van de veilige doorvoer van graan en graangerelateerde levensmiddelen en meststoffen van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee naar verdere distributiehavens.

Volgens informatie die is ontvangen van het Oekraïense Ministerie van Landbouw, zijn dankzij deze initiatieven tussen mei en december 2022 ongeveer 29 miljoen ton landbouwproducten uit Oekraïne uitgevoerd. In december werd nog eens 1 miljard euro vrijgemaakt voor de instandhouding en opschaling van de solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne.

VIDEO Solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne.

Handel en technologie

Nieuwe instrumenten

De EU heeft verschillende nieuwe instrumenten ingevoerd om iets te doen aan het probleem van andere wereldmachten die handel als wapen inzetten. In 2022 trad het instrument voor internationale overheidsopdrachten in werking, dat de EU meer invloed geeft om bedrijven in de EU toegang te geven tot markten voor overheidsopdrachten buiten de EU.

In het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is vooruitgang geboekt met de aanneming van het antidwanginstrument, dat de EU zal helpen bij het aanpakken van economische dwang. Daarbij probeert een niet-EU-land de EU of haar lidstaten onder druk te zetten om bepaalde beleidskeuzes te maken. Het instrument zal de EU in staat stellen tegenmaatregelen op te leggen in de vorm van handels-, investerings- of andere beperkingen.

Daarnaast wordt met de nieuwe mededeling over de kracht van handelspartnerschappen beoogd de bijdrage van handelsovereenkomsten van de EU aan de bevordering van duurzame ontwikkeling en de bescherming van het klimaat, het milieu en de arbeidsrechten wereldwijd te vergroten. De nieuwe aanpak omvat het gebruik van handelssancties voor inbreuken op kernbepalingen inzake klimaat en arbeid.

Overeenkomsten

In juni rondden de EU en Nieuw-Zeeland onderhandelingen af over een handelsovereenkomst die de meest ambitieuze duurzaamheidsverbintenissen bevat van alle handelsovereenkomsten van de EU tot nu toe. Deze overeenkomst zal nieuwe kansen scheppen voor Europese landbouwers, bedrijven en werknemers.

Een filmpje waarin de voordelen worden uitgelegd van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland.
VIDEO De EU en Nieuw-Zeeland ondertekenen een vrijhandelsakkoord, juni 2022.

In 2022 werden ook de onderhandelingen over handelsovereenkomsten met Australië en India voortgezet. Tevens werden technische en juridische werkzaamheden verricht voor de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur. Met Chili werd een politiek akkoord bereikt om de onderhandelingen over een handelsovereenkomst af te ronden.

In 2022 ondertekende de EU samen met de tien Asean-lidstaten haar eerste uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen landenblokken. Deze overeenkomst bestrijkt een totale bevolking (EU-Asean) van meer dan 1,1 miljard mensen. Dankzij de vaststelling van één enkele reeks regels voor alle luchtdiensten tussen de EU en de Asean zal de overeenkomst markten openen, rechtstreekse connectiviteit verbeteren en economische voordelen en nieuwe kansen genereren. Dit zal zowel consumenten, luchtvaartmaatschappijen als luchthavens ten goede komen. De overeenkomst berust op gemeenschappelijke strenge normen op gebieden als milieu, arbeidskwesties, eerlijke concurrentie en veiligheid en beveiliging van de luchtvaart.

Uitgebreide luchtvervoersovereenkomst EU-Asean 

Ter vervanging van meer dan 140 bilaterale luchtvervoersovereenkomsten met de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten.

Oceanen en visserij

De nieuwe overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie om een einde te maken aan schadelijke visserijsubsidies, is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat visserijsubsidies wereldwijd duurzaamheid als hoofddoel hebben en zo bijdragen tot de bescherming van de oceanen. De overeenkomst verbiedt subsidies die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en visserij op de niet-gereglementeerde volle zee in de hand werken. Ook verboden zijn subsidies voor overbeviste bestanden waarvoor geen visserijbeheersmaatregelen gelden om het bestand weer op een gezond niveau te brengen.

Een filmpje met uitleg over de overeenkomst inzake visserijsubsidies, waarin nieuwe regels zijn opgenomen om schadelijke subsidies te beteugelen en de visbestanden in de wereld te beschermen. Dit is een belangrijke stap naar een duurzaam gebruik van de zee.
VIDEO Resultaten van de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie: overeenkomst inzake visserijsubsidies, juni 2022.

Daarnaast zijn in de gezamenlijke mededeling over de agenda voor internationale oceaangovernance van de EU maatregelen voorgesteld voor veilige, beveiligde, schone, gezonde en duurzaam beheerde oceanen. In overeenstemming met de agenda heeft de EU 52 vrijwillige toezeggingen gedaan ter waarde van maximaal 7 miljard euro — een concreet voorbeeld van de rol van de EU als mondiale leider op het gebied van de bescherming van de oceanen. De agenda zal een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de blauwe dimensie van de Europese Green Deal. Daarbij wordt rekening gehouden met belangrijke trends, zoals de verergerde impact van de klimaatverandering, de gevaarlijke achteruitgang van de biodiversiteit en de gewijzigde geopolitieke omstandigheden.

Een infographic met een figuur van een vis onder golven op een blauwe achtergrond, als symbool voor het leven onder water, de 14e duurzameontwikkelingsdoelstelling van de VN.

De EU heeft zich ertoe verbonden het internationale kader voor oceaangovernance op mondiaal en regionaal niveau te versterken en de duurzaamheid van de oceanen tegen 2030 te verwezenlijken door gemeenschappelijke uitdagingen en cumulatieve effecten op gecoördineerde en complementaire wijze aan te pakken.

De EU zal de oceaan ook tot een veilige en beveiligde ruimte blijven maken, als antwoord op de toenemende concurrentie in de internationale wateren en de uitdagingen op het gebied van multilaterale samenwerking.

Door haar beleid bij te werken, liet de EU eens te meer zien dat zij zich actief inzet om de uitvoering van de Agenda 2030 van de VN en van duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 te bespoedigen.

Digitale partnerschappen

Tijdens de ministeriële bijeenkomst van de Handels- en Technologieraad van 2022 bevestigden de EU en de Verenigde Staten hun steun voor een open, mondiaal, interoperabel, betrouwbaar en veilig internet, zoals verankerd in de verklaring over de toekomst van het internet en de verklaring over Europese digitale rechten en beginselen. Beide partijen bespraken ook de toepassing van gemeenschappelijke beginselen inzake artificiële intelligentie en kwamen overeen een gezamenlijke routekaart op te stellen voor de evaluatie- en meetinstrumenten voor betrouwbare artificiële intelligentie en risicobeheer.

In 2022 richtte de EU ook een handels- en technologieraad op met India en sloot zij digitale partnerschappen met Japan, Singapore en Zuid-Korea.

Margrethe Vestager en Valdis Dombrovskis in gesprek met drie anderen.
Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en Europees commissaris voor Mededinging (tweede van links), en Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een economie die werkt voor de mensen en Europees commissaris voor Handel (tweede van rechts), op de Handels- en Technologieraad EU-VS, Parijs, Frankrijk, 15 mei 2022.
Charles Michel, Fumio Kishida en Ursula von der Leyen staan naast elkaar voor twee Japanse en twee Europese vlaggen.
Van links naar rechts: Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, Fumio Kishida, premier van Japan, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de 28e top EU Japan, Tokio, Japan, mei 2022.
Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Charles Michel en Josep Borrell in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
Van links naar rechts: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een sterker Europa in de wereld, voor een debat in het Europees Parlement, Straatsburg, Frankrijk, 16 februari 2022.

9. Institutionele ontwikkelingen

Inleiding

In 2022 werkten het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie nauw samen, niet alleen om op noodsituaties te reageren, maar ook om de wetgeving van de EU te verbeteren en nog betere resultaten te boeken voor de burgers. Gezien de kansen en uitdagingen waarmee een duurzaam herstel gepaard zal gaan, blijft het van cruciaal belang om zo doelmatig mogelijk op te treden en daarbij de toekomst van de EU steeds voor ogen te houden. Het verbeteren van de EU-regels om betere resultaten te boeken voor de burgers van de EU, is een doelstelling en verantwoordelijkheid die alle EU-instellingen en -lidstaten delen.

Belangrijke initiatieven in 2022

In de loop van het jaar boekten de instellingen vooruitgang met een aantal belangrijke initiatieven. De Raad van de Europese Unie heeft het strategisch kompas aangenomen. Het betreft een ambitieus actieplan om het veiligheids- en defensiebeleid van de EU tegen 2030 te versterken en om een akkoord tussen de EU-leiders over de versterking van de industriële defensiebasis van Europa te bevorderen (zie hoofdstuk 8).

Wat de groene agenda en duurzame en inclusieve groei betreft, hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de herziening van het EU-emissiehandelssysteem, de oprichting van een sociaal klimaatfonds en de uitvoering van het nieuwe mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Ook sloten zij een voorlopig akkoord om het risico op ontbossing te verminderen en bereikten zij een politiek akkoord over duurzaamheidsrapportage door bedrijven (zie hoofdstuk 3).

Wat belangrijke digitale dossiers betreft, kon dankzij een politiek akkoord tussen het Parlement en de Raad de laatste hand worden gelegd aan de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, samen met nieuwe wetgeving inzake universele opladers (zie hoofdstuk 4).

Het Parlement en de Raad kwamen ook tot een politiek akkoord over de richtlijn vrouwelijke bestuurders, over maatregelen inzake beloningstransparantie en over de richtlijn betreffende toereikende minimumlonen (zie hoofdstuk 7).

De Raad leidde de besprekingen over de externe betrekkingen van de EU (zie hoofdstuk 8) en organiseerde de topontmoetingen tussen de EU en respectievelijk de Afrikaanse Unie en de Westelijke Balkan. Bovendien opende de Raad toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (zie hoofdstuk 8). Het Parlement en de Raad bereikten ook overeenstemming over belangrijke wetgevingsteksten inzake verstorende buitenlandse subsidies en het instrument voor internationale overheidsopdrachten.

Ursula von der Leyen en Charles Michel lopen in de richting van de camera, met op de achtergrond de vlaggen van de EU-landen.
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, komen aan op de vergadering van de Europese Raad over energie en de economie, Brussel, België, 20 oktober 2022. De belangrijkste initiatieven die werden besproken, zijn de gezamenlijke aankoop van gas door de EU en de inperking van periodes met buitensporige gas- en elektriciteitsprijzen.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie rouleert om de zes maanden tussen de EU-lidstaten. In 2022 sloegen het Parlement, het Franse en het Tsjechische voorzitterschap van de Raad en Zweden en Spanje (die het voorzitterschap in 2023 bekleden) de handen ineen om vooruitgang te boeken bij de interinstitutionele onderhandelingen over zowel het gemeenschappelijk Europees asielstelsel als het migratie- en asielpact. Daartoe ondertekenden zij een gezamenlijke routekaart (zie hoofdstuk 5).

Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s voorzagen het Parlement, de Raad en de Commissie van belangrijke en relevante bijdragen, onder meer voor het werkprogramma van de Commissie voor 2023. Ook droegen zij actief bij aan de definitieve aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité wees op de economische, sociale en milieugevolgen van de militaire agressie in Oekraïne. Het Europees Comité van de Regio’s keurde het manifest van Marseille goed, een oproep aan de Europese leiders om hun oor te luisteren te leggen bij het miljoen regionaal en lokaal gekozen politici in de EU die zich inzetten om Europa dichter bij de burger te brengen.

Zwart-witfoto van David Sassoli.
David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement van 3 juli 2019 tot en met 11 januari 2022.

Nieuwe voorzitter van het Parlement

Begin 2022 overleed David-Maria Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement. De heer Sassoli zal worden herinnerd als een echte Europese leider en een voorvechter van de democratie. Gedurende de ruim twaalf jaar dat hij het Parlement diende, verdedigde hij de EU en haar waarden onophoudelijk. Hij vond echter ook dat Europa méér moest nastreven, door blijk te geven van meer eensgezindheid, dichter bij de burger te staan en krachtiger vast te houden aan zijn waarden.

In het kader van de tussentijdse verkiezingen werd op 18 januari 2022 Roberta Metsola tot nieuwe voorzitter verkozen, met een absolute meerderheid van 458 van de 690 uitgebrachte stemmen.

Het Parlement richtte drie nieuwe parlementaire commissies op, inzake respectievelijk buitenlandse inmenging (met inbegrip van desinformatie), lessen uit de COVID-19-pandemie en onderzoek naar het gebruik van de Pegasus-spyware.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woonde regelmatig debatten bij, met name over de voorbereiding of follow-up van bijeenkomsten van de Europese Raad, en over kwesties in verband met Oekraïne. Op 14 september 2022 hield zij de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak, waarbij zij de beleidsprioriteiten uiteenzette voor 2023 en voor de tweede helft van het mandaat van de Commissie.

Roberta Metsola houdt een toespraak in het Europees Parlement.
Verkiezing van de voorzitter van het Europees Parlement: verklaring van Roberta Metsola, de nieuwe verkozen voorzitter, Straatsburg, Frankrijk, 18 januari 2022.

Focus op de burger

Conferentie over de toekomst van Europa

In 2022 kwam een einde aan de Conferentie over de toekomst van Europa. In het kader van dit initiatief konden Europeanen zich een jaar lang uitspreken over wat zij van de EU verwachten. Het was de grootste en grondigste raadpleging in zijn soort, met 5 miljoen individuele bezoekers van het meertalige digitale platform en meer dan 720 000 deelnemers aan meer dan 6 600 live-evenementen, waaronder de nationale burgerpanels en de Europese burgerpanels.

Een jonge moeder met haar baby op de arm houdt een toespraak achter een spreekgestoelte.
Een jonge moeder houdt een toespraak over de toekomst van Europa. De baby op haar arm is halverwege de conferentie geboren, Straatsburg, Frankrijk, 30 april 2022

Er werden vier Europese burgerpanels georganiseerd, met telkens 200 burgers uit alle 27 lidstaten. Hoewel de deelnemers willekeurig werden gekozen, werd er goed op gelet dat ze samen de diversiteit van de EU weerspiegelden wat betreft geografische herkomst, geslacht, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. Een belangrijke voorwaarde was dat een derde van elk panel uit jongeren (16-25 jaar) moest bestaan. De deelnemers bespraken hun aanbevelingen tijdens de plenaire zittingen van de conferentie, waar leden van het maatschappelijk middenveld, gekozen vertegenwoordigers van alle bestuursniveaus en andere belanghebbenden bijeenkwamen om 49 voorstellen bij consensus goed te keuren. Deze werden vervolgens aan de EU-instellingen voorgelegd.

Zittende burgers met mondkapjes stemmen via tablets.
Burgers stemmen tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa — Panel 3 “Klimaatverandering, milieu/gezondheid”, Natolin, Warschau, Polen, 9 januari 2022.

Op 9 mei 2022 — de Dag van Europa — werd tijdens de slotceremonie van de conferentie het eindverslag met alle voorstellen en 326 maatregelen overhandigd aan de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie. De resultaten zijn gegroepeerd rond de negen thema’s van de conferentie, variërend van klimaatverandering en gezondheid tot de Europese democratie en de digitale transformatie.

Een groepsfoto van veertien personen, onder wie Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Emmanuel Macron en Dubravka Šuica, die elk een verslag met de resultaten van de conferentie vasthouden.
Slotceremonie van de Conferentie over de toekomst van Europa. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie (zesde van links), Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement (zevende van rechts), Emmanuel Macron, president van Frankrijk (vijfde van rechts), en Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie (tweede van links), presenteren het eindverslag met voorstellen voor de hervorming van de EU, Straatsburg, Frankrijk, 9 mei 2022.

Op 17 juni presenteerde de Commissie de mededeling over de Conferentie over de toekomst van Europa, waarin de voorstellen worden beoordeeld en de te volgen koers wordt uitgestippeld. In haar Staat van de Unie verklaarde voorzitter Von der Leyen dat de burgerpanels een vast onderdeel van de beleidsvorming van de Commissie worden en schetste zij nieuwe voorstellen die voortvloeien uit de conclusies van de conferentie. Meer dan 80 % van de nieuwe initiatieven in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 volgt direct of indirect uit de voorstellen van de conferentie. Op 2 december 2022 hebben het Parlement, de Raad en de Commissie een feedback-evenement georganiseerd om de burgers uit te leggen hoe de instellingen gevolg geven aan de voorstellen van de conferentie.

In december organiseerde de Commissie het eerste Europees burgerpanel over de vermindering van voedselverspilling. De vermindering van afval, en met name voedselverspilling, is het onderwerp van een wetgevingsvoorstel dat is opgenomen in het werkprogramma van de Commissie voor 2023, overeenkomstig de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Het nieuwe interactieve online-instrument van de Commissie, de portaalsite “Geef uw mening”, is geïnspireerd op de conferentie. Alle informatie over de mechanismen van de Commissie voor burgerparticipatie zal hier te vinden zijn. Deze nieuwe online-hub bevat een aantal belangrijke kenmerken van het meertalige digitale platform van de conferentie en vormt de basis voor een nieuw systeem van democratische participatie en innovatie.

De raadgevende comités speelden ook een volwaardige rol bij de conferentie. Op 27 april 2021 nam het Europees Economisch en Sociaal Comité een resolutie over de conferentie aan, genaamd “Een nieuw verhaal voor Europa”. Ook organiseerde het Comité 75 evenementen in heel Europa, waarvan er 45 alleen al meer dan 7 600 deelnemers lokten. In het document “De visie van het maatschappelijk middenveld op de toekomst van Europa” staan de resultaten van deze raadplegingen en worden de aanbevelingen en ideeën uiteengezet die zijn meegenomen in de 326 definitieve voorstellen die door de conferentie zijn goedgekeurd.

Het Europees Comité van de Regio’s organiseerde meer dan 120 lokale en grensoverschrijdende burgerdialogen, en de ideeën en aanbevelingen daarvan werden op het platform geplaatst. De Groep op hoog niveau inzake Europese democratie keurde haar eindverslag over democratie in de EU goed als onderdeel van de bijdrage van de lokale en regionale overheden aan de conferentie.

Europees burgerinitiatief

2022 was ook het jaar waarin het Europees burgerinitiatief (EBI) tien jaar bestond. De Commissie heeft deze belangrijke mijlpaal het hele jaar door gevierd, samen met interinstitutionele partners, organisatoren van initiatieven en multiplicators. Dit jaar werd er met name naar gestreefd het EBI beter onder de aandacht van de burgers te brengen. Zo vonden er evenementen en voorlichtingsacties plaats rond de Dag van Europa en werd op 2 juni de jaarlijkse EBI-dag gehouden bij het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het zevende succesvolle initiatief, “Red bijen en boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu”, werd in 2022 ter bestudering voorgelegd aan de Commissie. Twee andere initiatieven leverden elk meer dan één miljoen handtekeningen op, nl. “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel” en “Voor cosmetica zonder dierenleed — Maak een einde aan dierproeven in Europa”. De Commissie zal in 2023 op deze drie initiatieven reageren.

In 2022 heeft de Commissie ook tien nieuwe initiatieven geregistreerd, waarin werd opgeroepen tot EU-maatregelen op diverse gebieden, zoals sport, onderwijs, de kledingsector, groene energie, dierenbescherming, plattelandsbeleid en een tabaksvrije omgeving.

Een infographic met een banner ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Europees burgerinitiatief, met in het Engels de hashtag “EU Neem initiatief”.

Werken in tijden van crisis

In 2022 gaven de EU-instellingen opnieuw blijk van grote veerkracht bij het aanpakken van onvoorziene noodsituaties. Net toen het herstel van de COVID-19-pandemie inzette, begon Rusland zijn niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie tegen Oekraïne. De EU-instellingen spanden zich onophoudelijk in om de Oekraïense bevolking in haar vrijheidsstrijd te steunen en om burgers en bedrijven in de lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de oorlog.

Op 1 maart 2022 heeft het Parlement een buitengewone plenaire vergadering gehouden. In het kader daarvan sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de leden live toe vanuit Kyjiv, Oekraïne. Hij benadrukte dat de Oekraïners “vechten voor hun rechten, vrijheden en leven, en om volwaardig bij Europa te horen”. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell namen ook deel aan het debat. Het Parlement sprak zijn onwrikbare steun uit voor Oekraïne en drong aan op sancties tegen Rusland en op nieuwe inspanningen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU te verlenen.

Nadien hield het Parlement regelmatig specifieke plenaire debatten over Oekraïne en nam het 16 resoluties aan. De voorzitter van de Oekraïense Verkhovna Rada (parlement), Ruslan Stefanchuk, nam persoonlijk deel aan de plenaire vergadering van juni 2022. Ook namen Oekraïense ministers en hoge ambtenaren vaak deel aan verschillende vergaderingen van parlementaire commissies en voerden zij besprekingen met parlementsleden over de meest recente ontwikkelingen ter plaatse.

Vsevolod Chentsov, Stanislav Kulykivskyi, Ivan Fedorov, Yulia Paevska, Oleksandra Matviichuk, Yaroslav Bozhko en Oleksandr Chekryhin poseren voor een foto met Roberta Metsola. Ze houden hun prijs en de vlag van Oekraïne vast.
Van links naar rechts: Vsevolod Chentsov, hoofd van de missie van Oekraïne bij de EU, Stanislav Kulykivskyi, noodhulpdienst van Oekraïne, Ivan Fedorov, burgemeester van Melitopol, Yulia Paevska, stichter van de medische evacuatie-eenheid Engelen van Taira, Oleksandra Matviichuk, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede en hoofd van het centrum voor burgerlijke vrijheden, Yaroslav Bozhko, woordvoerder van burgerverzetsbeweging Het Gele Lint, en Oleksandr Chekryhin, directeur van de dienst voor energiepreventie van de noodhulpdienst van Oekraïne, poseren met Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement (derde van rechts) na de uitreiking van de Sacharovprijs 2022, Straatsburg, Frankrijk, 14 december 2022.

Eerbewijs voor het Oekraïense volk

Op 14 december reikte het Europees Parlement de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2022 ceremonieel uit aan het moedige volk van Oekraïne.

De prijs, bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 50 000 euro, is een jaarlijkse onderscheiding voor personen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

Frankrijk en Tsjechië bekleedden het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Raad trachtte een krachtig en eensgezind antwoord te bieden op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de daaruit voortvloeiende voedsel- en energiecrisis. Onder leiding van de Europese Raad zag de Raad erop toe dat ongekende maatregelen werden genomen ten behoeve van Oekraïne en dat het land grote steunbedragen ontving.

De Commissie nam in 2022 diverse maatregelen, op alle gebieden, om Oekraïne te ondersteunen, waarvan tweehonderd naar aanleiding van de invasie. Een aanzienlijk aantal van deze besluiten moest de EU in staat stellen de nodige humanitaire bijstand en financiële steun te verlenen, alsook de lidstaten helpen om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te verwelkomen en het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne (zie hoofdstuk 1). Zij deed ook een aantal voorstellen om haar energiebeleid te herzien, teneinde de EU minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen (zie hoofdstuk 2).

De niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie van Rusland tegen Oekraïne en zijn bevolking vormt een rechtstreekse uitdaging voor de waarden van de EU en de op regels gebaseerde wereldorde. In het jaarlijkse verslag over de rechtsstaat 2022 werd bijzondere nadruk gelegd op het belang van de handhaving van democratische waarden, mensenrechten en de rechtsstaat. Voor het eerst bevatte het verslag specifieke aanbevelingen aan elke lidstaat om te helpen vaststellen welke punten voor verbetering vatbaar zijn en om de nodige hervormingen aan te moedigen.

De Commissie bleef haar rol als hoedster van de Verdragen vervullen en nam 1 410 besluiten over inbreukprocedures om het EU-recht te handhaven. Eerbiediging van de rechtsstaat is ook essentieel voor een goed financieel beheer van de EU-begroting en voor een doeltreffend gebruik van begrotingsmiddelen. In december 2022 heeft de Raad wegens schendingen van het beginsel van de rechtsstaat in Hongarije begrotingsbeschermingsmaatregelen vastgesteld in het kader van de conditionaliteitsverordening.

De Commissie en de Europese Rekenkamer bleven als uitvoerende respectievelijk controlerende instelling van de EU constructief samenwerken. Op hun jaarlijkse vergadering in juli bespraken de leden hoe de EU-begroting bijdraagt tot de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de Europese Unie, hoe ze concrete resultaten tot stand brengt voor de burger en waarde toevoegt aan de maatregelen van de lidstaten.

Ook tijdens de aanpak van de crises bleef de Commissie werken aan transparante en efficiënte besluitvorming door middel van haar agenda voor betere regelgeving. Dit houdt in dat haar voorstellen berusten op gedegen bewijs en op uitgebreide raadplegingen via de portaalsite “Geef uw mening”, en dat zij worden beoordeeld door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad voor regelgevingstoetsing. In haar verslag over prestaties op het vlak van regelgeving in de EU merkte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling het kader voor betere regelgeving van de Commissie als beste aan.

In 2022 ging de Commissie over tot volledige implementatie van het “one in, one out”-beginsel, dat waarborgt dat nieuwe lasten worden gecompenseerd door op hetzelfde beleidsterrein gelijkwaardige lasten weg te nemen. De aanpak houdt specifiek rekening met de gevolgen van de kosten van Commissievoorstellen voor burgers en bedrijven, en vormt een aanvulling op het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit). In het kader van Refit tracht de Commissie systematisch bij elke herziening en beoordeling van EU-wetgeving om bureaucratische rompslomp en onnodige kosten in kaart te brengen en weg te nemen, zonder afbreuk te doen aan de beleidsdoelstellingen. Een deskundigengroep op hoog niveau, het “Fit for Future”-platform, ondersteunde dit werk door tien adviezen uit te brengen met aanbevelingen om de EU-wetgeving eenvoudiger en doeltreffender te maken. De Commissie zette zich ook in om te waarborgen dat er met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen en de digitale transformatie naar betere regelgeving wordt gestreefd.

Strategische prognose

De EU streeft ernaar haar beleid toekomstbestendig te maken door in toenemende mate prognoses te integreren in de beleidsvorming. Strategische prognoses anticiperen op trends, risico’s en nieuwe kwesties, alsook op de mogelijke gevolgen en kansen daarvan. Het doel is om tot inzichten te komen die nuttig zijn voor strategische planning, beleidsvorming en paraatheid. Prognoses leveren ook informatie op waarvan gebruik wordt gemaakt bij het ontwikkelen van nieuwe EU-initiatieven en de herziening van bestaand beleid volgens de toolbox voor betere regelgeving. Uiteindelijk zullen strategische prognoses de EU helpen om — tegen een achtergrond van toenemende onzekerheid — beter te reageren op ongekende en uiterst complexe situaties.

In 2022 richtte de interinstitutionele samenwerking op het gebied van prognoses zich in het kader van het Europees systeem voor strategische en beleidsanalyse op geopolitiek. Er is een Europees proefproject voor strategische en beleidsanalyse op het gebied van horizonverkenning gestart om signalen op te sporen van veranderingen die in de toekomst een aanzienlijke impact zouden kunnen hebben op de EU.

Een cameralens die naar zee is gericht.

De dubbele groene en digitale transitie baant de weg voor een duurzame, eerlijke en concurrerende toekomst.

Het strategisch prognoseverslag 2022 van de Commissie was gericht op de wisselwerking tussen de groene en de digitale transitie in de nieuwe, snel veranderende geopolitieke context. De Commissie bleef ook de belangrijkste megatrends analyseren die van invloed zijn op de toekomst, zoals migratie, klimaatverandering, digitalisering en ongelijkheden. De samenwerking met de lidstaten via het EU-brede prognosenetwerk, waarbij de ministers voor de toekomst zijn aangesloten, werd verder ontwikkeld.

Maroš Šefčovič houdt een toespraak op een podium, voor een poster van de wereldwijde conferentie over energieopslag.
Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses op de wereldwijde conferentie over energieopslag, Brussel, België, 11 oktober 2022.

HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs

Er zijn honderden Europe Direct-centra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde centrum online (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_nl).

Bel of schrijf

Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:

 • te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen);
 • te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
 • het onlineformulier in te vullen: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_nl

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU?

Online

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website (european-union.europa.eu).

EU-publicaties

U kunt publicaties van de EU bekijken of bestellen op op.europa.eu/nl/publications. Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke documentatiecentrum (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten

Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1951 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Open data van de EU

Het portaal data.europa.eu biedt toegang tot opendatabestanden van de instellingen, organen en agentschappen van de EU. Deze kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden. Het portaal biedt ook toegang tot een grote hoeveelheid databestanden van de Europese landen.

Meer informatie

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De EU in 2022 — Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie

Print ISBN 978-92-76-61842-3 ISSN 1608-7291 doi:10.2775/759798 NA-AD-23-001-NL-C

PDF ISBN 978-92-76-61850-8 ISSN 1977-351X doi:10.2775/483569 NA-AD-23-001-NL-N

HTML ISBN 978-92-76-61791-4 ISSN 1977-351X doi:10.2775/440489 NA-AD-23-001-NL-Q

Een interactieve versie van deze publicatie, met links naar andere online-informatie, is beschikbaar in PDF- en HTML-formaat: http://europa.eu/general-report/nl

De EU in 2022 — Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie
Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatie
Dienst Redactie en Publieksinformatie
1049 Brussel
BELGIË

De EU in 2022 — Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie is op 21 februari 2023 door de Europese Commissie goedgekeurd onder nummer C(2023) 1112/3.

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit hergebruik van deze publicatie.

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2023

© Europese Unie, 2023

Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van de Europese Commissie wordt uitgevoerd overeenkomstig Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).

Tenzij anders vermeld, is hergebruik van dit document toegestaan krachtens een Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en eventuele wijzigingen worden vermeld.

Voor het gebruik of de reproductie van onderdelen die niet het eigendom zijn van de Europese Unie, kan het nodig zijn rechtstreeks om toestemming van de respectieve houders van het recht te verzoeken.

FOTO’S

Alle foto’s © Europese Unie, tenzij anders aangegeven.