Priekšvārds

Urzulas fon der Leienas fotoportrets.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja

Urzula fon der Leiena

2022. gads Eiropā ir iezīmējis pavērsiena punktu. Tas bija gads, kad Krievija brutāli iebruka Ukrainā, un vienlaikus arī gads, kad ukraiņi, pretodamies agresoram, ar savu bezbailību iedvesmoja visu Eiropu. Tas bija gads, kad eiropieši atvēra savas mājas, skolas un sirdis miljoniem Ukrainas kara bēgļu. Tas bija gads, kad mūsu Savienība izlēmīgi un vienoti iestājās par mūsu, par Eiropas vērtībām – brīvībai un cilvēka cieņai nav cenas, un demokrātija un miers ir jāaizstāv.

Mēs zinām, ka darbiem ir lielāka vērte nekā vārdiem. Kad Krievijas tanki iebrauca Ukrainā, mēs rīkojāmies tūlīt – vienoti, spēcīgi un apņēmīgi. ES un tās partneri pret Krieviju un Krievijas imperiālistiskajā karā līdzvainīgajiem vērsa līdz šim nepieredzētas sankcijas. Visa mūsu Savienība cēlās, lai solidarizētos ar Ukrainu, un sniedza humāno, finansiālo un militāro palīdzību. Ukrainai kaimiņos esošās dalībvalstis atvēra savas robežas kara bēgļiem un deva viņiem pajumti, medicīnisko palīdzību un iespēju strādāt, bet bēgļu bērni varēja atkal sēsties skolas solā. ES pieņēma vēsturisku lēmumu Ukrainai piešķirt mūsu Savienības kandidātvalsts statusu. Kā daudzkārt iepriekš – nākotne, tavs vārds ir Eiropa!

Pagājušajā gadā ES parādīja, cik lielam izaicinājumam mēs spējam stāties pretī, kad rīkojamies kopā un ar vērienu. Krievija karo ne vien pret Ukrainu, bet arī pret Eiropas enerģētiku un ekonomiku. Ar plānu REPowerEU mēs vēlamies rekordīsā laikā darīt galu savai atkarībai no Krievijas fosilā kurināmā. Pirmajos astoņos kara mēnešos mums izdevās aizstāt vairāk nekā 80 % gāzes, kura pa cauruļvadiem pie mums reiz plūda no Krievijas. Mūsu gāzes krātuves vēl nekad nebija bijušas tik pilnas: novembrī piepildījums pārsniedza 95 %. Laikā no augusta līdz novembrim mēs aiztaupījām 20 % sava parastā gāzes patēriņa, kāds tas bijis iepriekšējos piecos gados, un divkārt plaši – par vairāk nekā 40 % – izvērsām atjaunīgo energoresursu apguvi. Pat krīzes laikā ES ir noturējusi uzņemto kursu uz saviem klimata mērķrādītājiem. Esam divtik apņēmīgi pildīt solījumu nākamajām paaudzēm mantojumā atstāt labāku Eiropu!

2022. gadā mūsu atveseļošanas plāns NextGenerationEU sāka arī investēt lokālos zaļajos un digitālajos projektos: no atkrastes vēja enerģijas līdz elektriskajiem vilcieniem un no digitāliem sabiedriskajiem pakalpojumiem līdz energoefektīvām slimnīcām. Lai izmantotu šo impulsu un turpinātu Eiropas Jaunatnes gadā veiksmīgi iesākto, esam 2023. gadu pasludinājuši par Eiropas Prasmju gadu. Darba ņēmējus, ražotājus, sociālos partnerus, apmācītājus un valsts, reģionālās un vietējās iestādes mēs savedīsim kopā, lai par prioritāti izvirzītu izglītību, arodapmācību, pārkvalificēšanos un prasmju pilnveidi. Mums jāsamazina jauniešu bezdarbs un jādod iespēja darba tirgū ienākt kuplākam skaitam sieviešu. Jo Eiropas potenciālam jāļauj atraisīties, cik vien tas ir iespējams. Jo labu pārmaiņu nesēji ir tieši cilvēki un viņu zinātība.

Nākamajā gadā turpināsim savu demokrātiju un ekonomiku darīt noturīgāku, rūpniecību – konkurētspējīgāku, sabiedrību – taisnīgāku un mūsu partnerības ar pārējo pasauli – ciešākas. Par to, ko 2022. gadā kopīgi esam jau paveikuši, varat lasīt turpmākajās lappusēs.

Ilgu mūžu Eiropai!

Urzula fon der Leiena

Grupa ukraiņu dodas pāri pagaidu tiltam. Četri vīrieši nestuvēs nes vecāku sievieti.
No pilsētas bēgošie iedzīvotāji šķērso improvizētu upes pāreju, kas aizstājusi sagrauto tiltu. Irpiņa (Ukraina), 2022. gada 8. marts.
© Getty Images

1. ES reakcija uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu

Ievads

2022. gadā, pasaules ekonomikai tikko sākot atgūties no Covid-19 pandēmijas, pasaule saskārās ar jaunu ģeopolitisku krīzi. 2022. gada 24. februārī – gandrīz astoņus gadus pēc nelikumīgās Krimas un Sevastopoles aneksijas – Krievija sāka agresijas karu pret Ukrainu, tās iedzīvotāju vidū sēdama iznīcību, kas vēl joprojām prasa neskaitāmas dzīvības un nodara neizmērojamu postu. Krievijas rīcība ne vien bija cēlonis nepieredzētai humanitārajai krīzei, bet arī izraisīja smagāko enerģētikaso krīzi Eiropā kopš 20. gs. septiņdesmitajiem gadiem. Tā noveda arī pie pārtikas cenu kāpuma visā pasaulē, vēl vairāk saasinot globālo pārtikas trūkumu.

Eiropas Savienības reakcija bija vienota, apņēmīga un tūlītēja. 27 dalībvalstis un to partneri visā pasaulē neprovocēto un nepamatoto agresijas karu nosodīja, ar bargām sankcijām Krieviju ātri un enerģiski ekonomiski izolējot un vājinot tās spēju karu finansēt.

Apliecinādama savu nelokāmo atbalstu Ukrainai, ES kāpināja politisko, humāno un finansiālo atbalstu šai valstij. Piemērojoties ārkārtējiem apstākļiem, tā arī pirmoreiz iedarbināja Pagaidu aizsardzības direktīvā paredzēto mehānismu, lai varētu nodrošināt tūlītēju aizsardzību miljoniem ukraiņu, kuri bija spiesti pamest mājas.

Tajā pašā laikā ES ar visiem savā rīcībā esošajiem līdzekļiem palīdzēja dalībvalstīm tikt galā ar sekām, ko atstāj Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un masveidīgais bēgļu ieplūdums kaimiņvalstīs.

Krievijas agresijas karš bijis par cēloni arī izmaiņām Eiropas drošības arhitektūrā. Martā ES pieņēma Stratēģisko kompasu ar mērķi līdz 2030. gadam stiprināt ES pozīciju drošības un aizsardzības jomā (sk. 8. nodaļu).

Turklāt Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar revolucionāru plānu REPowerEU, kas palīdzēs darīt galu ES atkarībai no Krievijas fosilā kurināmā (sk. 2. nodaļu).

Pēc vēsturiskā lēmuma, ko Eiropadome pieņēma 2022. gada jūnijā, ES Ukrainai piešķīra kandidātvalsts statusu (sk. 8. nodaļu).


Solidaritāte ar Ukrainu

Tūlītēja un vienota rīcība

ES uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu reaģēja nekavējoties. ES un tās dalībvalstīm rīkojoties patiesi solidāri, ES2022. gadā, reaģējot uz iebrukumu, pieņēma vairāk nekā 200 pasākumu. Tā rīkojās trejādi – darīja visu vajadzīgo, lai Krieviju izolētu un liktu tai atbildēt par agresijas karu, iebrukumu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, tostarp kara noziegumiem, pieņēma iepriekš nepieredzētas sankcijas ar mērķi radīt smagas sekas Krievijas ekonomikai un vājināt tās spēju agresijas karu turpināt un gādāja par plašu atbalstu Ukrainai. ES arī apturēja sadarbību ar Krievijas iestādēm, tomēr turpinot atbalstīt pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjus un neatkarīgos medijus.

Andžejs Duda, Urzula fon der Leiena un Hjū Evanss cits citam līdzās sēž tribīnē. Fonā redzams kampaņas “Iestājamies par Ukrainu” plakāts.
No kreisās: Polijas prezidents Andžejs Duda, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un organizācijas Global Citizen līdzdibinātājs un izpilddirektors Hjū Evanss kampaņas “Iestājamies par Ukrainu” satvarā rīkotajā globālajā līdzekļu devēju pasākumā. Belvederes pils, Varšava (Polija), 2022. gada 9. aprīlis.

Aprīlī pasaule solidarizējās, lai savāktu 9,1 miljardu eiro cilvēkiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma. Tas ietvēra 1 miljardu eiro no ES budžeta un vēl 1 miljardu eiro no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas. Reaģējot uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu, Eiropas Komisija un Kanādas valdība sadarbībā ar starptautisko interešu aizstāvības organizāciju Global Citizen sāka līdzekļu devēju pasākumu un kampaņu “Iestājamies par Ukrainu”. Paužot atzinību par dāsnumu, kādu bēgļiem izrāda Polijas tauta, līdzekļu devēju konference notika Varšavā, piedaloties arī Polijas prezidentam Andžejam Dudam.

Izmantojot “Eiropas komandas” pieeju, ES, tās dalībvalstis un finanšu iestādes līdz 2022. gada beigām atbalstam Ukrainai kopā bija mobilizējušas gandrīz 50 miljardus eiro, skaidri apliecinot ES pastāvīgo solidaritāti ar Ukrainas tautu. Šī summa ietver vēl nebijuša mēroga atbalsta paketi līdz 18 miljardu eiro apmērā aizdevumos ar labvēlīgiem nosacījumiem, Komisija ES vārdā aizņemas līdzekļus starptautiskajos kapitāla tirgos un 2023. gadā tos izmaksā regulāros maksājumos.

Ar šo finansiālo palīdzību Ukraina varēs apmierināt savas neatliekamās īstermiņa finansējuma vajadzības un saglabāt svarīgas valsts funkcijas, nodrošināt makroekonomisko stabilitāti un atjaunot Krievijas agresijas karā sagrauto kritisko infrastruktūru. Lai nodrošinātu, ka tiek segts viss Ukrainas finansējuma deficīts, līdzvērtīgu atbalstu vajadzētu uzņemties arī citiem starptautiskajiem partneriem.


2022. gadā mobilizētais vispārējais atbalsts Ukrainai

 • 19,7 miljardi eiro kā finansiālā palīdzība, budžeta atbalsts un humānā palīdzība no ES budžeta un tieši no ES dalībvalstīm.
 • 18 miljardu eiro vērta pakete Ukrainas ekonomikas atbalstam.
 • 3,1 miljards eiro kā militārā palīdzība saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu un aptuveni 7 miljardi eiro tieši no ES dalībvalstīm (*).

(*) Eiropas Miera mehānisma sniegtais atbalsts un tiešais dalībvalstu atbalsts nav daļa no ES budžeta.


Galvenie pasākumi 2022. gadā, lai palīdzētu Ukrainas uzņēmumiem un cilvēkiem gūt labumu no ES vienotā tirgus


ES un Ukrainas solidaritātes joslas nodrošināja jaunus loģistikas maršrutus, lai savienotu Ukrainu ar globālajiem tirdzniecības partneriem, izmantojot dzelzceļu, autoceļus un iekšzemes ūdensceļus. Tās ir kļuvušas par Ukrainas ekonomikas izdzīvošanas iespēju, Ukrainas lauksaimniekiem un uzņēmumiem atgūstot tik ļoti nepieciešamos ienākumus vairāk nekā 15 miljardu eiro apmērā un palīdzot Ukrainai eksportēt preces, jo īpaši graudus, lai garantētu nodrošinātību ar pārtiku jaunattīstības valstīs (sk. 8. nodaļu). Tās arī ļāva Ukrainai importēt vajadzīgo – no humānās palīdzības līdz dzīvnieku barībai un mēslošanas līdzekļiem.


Piegādes ķēdes noturības platforma un ES un Ukrainas solidaritātes joslu partneru piemeklēšanas platforma palīdzēja Ukrainas un Eiropas uzņēmumiem tikt galā ar pārrāvumiem starptautiskajās piegādes ķēdēs un rast risinājumus lauksaimniecības produkcijas eksportam no Ukrainas.


Lai uzlabotu transporta savienojumus ar ES, tika paplašināti Eiropas transporta koridori, iekļaujot Moldovu un Ukrainu. Abām valstīm būs pieejams Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, ko var izmantot, lai atbalstītu pārrobežu projektus trūkumu novēršanai.

ES nolīgumi ar Moldovu un Ukrainu palīdzēs atvieglot arī preču pārrobežu pārvadājumus.


Jaunie noteikumi nodrošināja, ka viss Ukrainas imports var nonākt ES pilnībā bez nodevām un kvotām. Jebkādi Ukrainai pirms kara noteiktie tirdzniecības ierobežojumi, piemēram, antidempinga un aizsardzības pasākumi, tika atcelti.


Kopēji norādījumi ļāva dalībvalstu iestādēm nodrošināt ātru, taisnīgu un elastīgu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas.


Jaunie noteikumi ļāva ukraiņiem, kuri ir aizbēguši uz ES, turpināt izmantot ES savas Ukrainā izdotās vadītāja apliecības un atviegloja prasības profesionāliem autovadītājiem.


Moldovas un Ukrainas elektrotīkli tika sinhronizēti ar kontinentālās Eiropas elektrotīklu. Ukraina gūs labumu arī no ES kopīgā gāzes, sašķidrinātas dabasgāzes un ūdeņraža iepirkuma (sk. 2. nodaļu).


ES un Ukrainas operatori bēgļiem nodrošināja cenas ziņā pieejamus vai bezmaksas zvanus un interneta izmantošanu, kā arī bezmaksas SIM kartes ar mobilajiem pakalpojumiem ukraiņiem Eiropā.


ES mobilizēja 25 miljonus eiro, lai palielinātu Ukrainas kibernoturību un digitālo noturību, kā daļu no 330 miljonu eiro vērtā ārkārtas pasākumu kopuma.

ES sankcijas

No 2014. gada marta ES pakāpeniski ievieš aizvien stingrākas sankcijas pret Krieviju, sākotnēji – reaģējot uz nelikumīgo Krimas un Sevastopoles aneksiju un tīšo Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 23. februārī ES sankcijas paplašināja, reaģējot uz to, ka Krievija oficiāli atzina Ukrainas valdības nekontrolētos Doneckas un Luhanskas apgabalus, un uz pavēli šajās teritorijās ievest Krievijas bruņotos spēkus. Pēc 24. februāra, reaģējot uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un vēl četru Ukrainas teritoriju nelikumīgu aneksiju pēc fiktīviem “referendumiem”, ES noteica papildu sankcijas. Kopumā līdz 2022. gada beigām tika pieņemti deviņi ierobežojošo pasākumu kopumi.

Papildus tam, ka sankciju sarakstā iekļauto Krievijas privātpersonu un juridisko personu kopējais skaits samilza, pārsniedzot 1500, ES pieņēma agrāk nepieredzēta mēroga pasākumus, kas aptver plašu ekonomikas nozaru loku no tirdzniecības, transporta un tehnoloģijām līdz enerģētikai, aizsardzībai un finansēm. Tas tika darīts, lai panāktu, ka Krievijas darbībām ir smagas sekas, un laika gaitā mazinātu tās spēju agresiju turpināt. Piemēram, ES ierobežoja svarīgu tehnoloģiju un preču eksportu uz Krieviju un aizliedza tādu preču importu, kas Krievijai rada būtiskus ieņēmumus.

Iedzīvotāju atbalsts ES reakcijai uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu

Pasākumi, ko ES veikusi, reaģējot uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, saņēmusi stingru ES iedzīvotāju atbalstu. Piemēram, Eiropas iedzīvotāji pauda stingru atbalstu humānā atbalsta sniegšanai (88 %) un no kara bēgošo cilvēku uzņemšanai (82 %). Aptaujas laikā 7 no 10 Eiropas iedzīvotājiem atbalstīja ekonomisko sankciju noteikšanu Krievijas valdībai, kā arī uzņēmumiem un indivīdiem (71 %), un finanšu atbalsta nosūtīšanu uz Ukrainu (70 %).

Avots: Eirobarometra zibensaptauja Nr. 514., 2022. gada decembris.

ES arī ierobežoja Krievijas piekļuvi ES kapitāla tirgiem, piemēram, vairākām Krievijas bankām nosakot aktīvu iesaldēšanu un finansēšanas aizliegumus, noteiktas bankas izslēdzot no SWIFT tīkla un ierobežojot piekļuvi svarīgai finanšu tirgus infrastruktūrai. Aizliegums veikt darījumus ar Krievijas Centrālo banku nozīmē, ka tā vairs nevar piekļūt aktīviem, ko glabā ES centrālajās bankās un privātās kredītiestādēs.

Lai cīnītos pret maldinošas informācijas un dezinformācijas izplatīšanos, ES arī aizliedza valstij piederošiem Krievijas medijiem veikt apraidi Eiropas Savienībā. Turklāt ES Krievijas gaisakuģiem un kuģiem slēdza attiecīgi savu gaisa telpu un ostas un noteica aizliegumu Krievijas autopārvadātājiem. Vēl jāmin tādi pasākumi kā aizliegums no Krievijas pa jūru importēt jēlnaftu, globālie naftas cenu griesti, par ko panākta vienošanās ar G7 partneriem, un aizliegums jebkādā formā importēt Krievijas ogles.

ES un pasaules valstu noteiktās sankcijas ir sākušas vājināt Krievijas ekonomisko bāzi, liedzot Krievijai kritiski svarīgas tehnoloģijas un tirgus un ierobežojot tās spēju karot. Paredzams, ka Krievijas turpmākā ekonomiskā izaugsme būs ievērojami lēnāka nekā citos jaunietekmes tirgos, jaunattīstības valstīs un attīstītajās valstīs.

Finanšu pasākumi

 • Aizliegums sniegt finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus (jo īpaši SWIFT) 10 Krievijas bankām
 • Ierobežojumi Krievijas piekļuvei ES kapitāla un finanšu tirgiem
 • Aizliegums veikt darījumus ar Krievijas Centrālo banku un Krievijas Reģionālās attīstības banku
 • Aizliegums piegādāt Krievijai eiro denominētas banknotes
 • Aizliegums veikt darījumus ar Krievijas valstij piederošām struktūrām
 • Aizliegums sniegt kredītreitingu pakalpojumus Krievijas struktūrām
 • Aizliegums nodrošināt kriptovalūtas makus

Nevienas no sankcijām, ko ES pieņēma pret Krieviju, nebija vērstas pret lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecību starp Krieviju un trešām valstīm, un tās arī nekavēja medicīniskā aprīkojuma vai zāļu piegādi iedzīvotājiem.

Līdztekus, reaģējot uz Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, tika paplašināts arī ES sankciju režīms pret Baltkrieviju. Šīs sankcijas ietver plašu finansiālu, ekonomisku un tirdzniecisku pasākumu klāstu. Ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju aptver aptuveni 60 % visa Baltkrievijas eksporta uz ES. No sankciju stāšanās spēkā martā līdz 2022. gada beigām Baltkrievijas eksports uz ES salīdzinājumā ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā saruka par 65 %. Četras Baltkrievijas bankas ir izslēgtas no SWIFT sistēmas.

Lai nodrošinātu, ka ES sankcijas pret sarakstā iekļautajām Krievijas un Baltkrievijas privātpersonām un uzņēmumiem tiek īstenotas efektīvi,un lai izpētītu iespējamās saiknes starp to aktīviem un noziedzīgo darbību, Eiropas Komisija izveidoja darba grupu Freeze and Seize. Līdz 2022. gada beigām ES bija iesaldējusi Krievijas aktīvus vairāk nekā 20 miljardu eiro apmērā.

Diplomātiskie pasākumi

Vīzu režīma atvieglošanas noteikumu apturēšana Krievijas diplomātiem un citām Krievijas amatpersonām un uzņēmējiem.

Ierobežojumi attiecībā uz medijiem

Valstij piederošu kanālu apraides pārtraukšana Eiropas Savienībā.

 • Sputnik
 • Russia Today
 • RTR Planeta
 • Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV / NTV Mir
 • Pervyi Kanal
 • Rossiya 1
 • REN TV

Novembrī Eiropas Savienības Padome vienojās paplašināt ES izveidoto noziegumu sarakstu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 1. punktā, tajā iekļaujot ES sankciju pārkāpšanu. Pēc šā lēmuma Komisija nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz Savienības sankciju pārkāpumiem.

Cīņa pret dezinformāciju

2022. gadā ES turpināja izstrādāt līdzekļus, ar kuriem panākt, ka tiem, kas nodarbojas ar ļaunprātīgu manipulāciju ar informāciju un iejaukšanos, tostarp tiem, kas iejaucas vēlēšanās un vēršas pret atvērtu mediju vidi, šāda rīcība dārgi izmaksātu politiskā, ekonomiskā un reputācijas ziņā.

Eiropas Ārējās darbības dienests, izmantojot pastiprinātu informēšanu un vietni EUvsDisinfo, cita starpā apsekoja, analizēja un atklāja Krievijas valdības manipulāciju ar informāciju un dezinformāciju.

ES tieši atbalstīja Ukrainas stratēģiskās komunikācijas centienus un cieši sadarbojās ar starptautiskiem un līdzīgi domājošiem partneriem, it sevišķi G7 un NATO, lai vērstos pret kara propagandu. Komisijas tīkls dezinformācijas apkarošanai apsekoja un analizēja nepatiesus vēstījumus un Komisijas sagatavotajos iknedēļas ziņojumos ieteica pasākumus un pretvēstījumus.

Eiropas Savienības kampaņas logotips, kurā uz oranža fona redzami vārdi “Eiropas Savienība pret dezinformāciju”.

Lai apkarotu dezinformācijas izplatīšanos, ES cieši sadarbojas ar tiešsaistes platformām un citām relevantām ieinteresētajām personām. Kopš 2018. gada instruments, ar kura palīdzību nozares dalībnieki var vienoties par pašregulācijas standartiem dezinformācijas apkarošanā, ir ES prakses kodekss dezinformācijas jomā. 2022. gada jūnijā stingrāku kodeksa redakciju parakstīja 34 parakstītāji (lielas tiešsaistes platformas, jaunaktuālas un specializētas platformas, reklāmas nozares ieinteresētās personas, faktu pārbaudītāji un pētniecības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas). Pārskatītā kodeksa mērķis ir likvidēt finansiālos stimulus tiem, kas izplata dezinformāciju, nodrošināt politiskās reklāmas caurredzamību un spēcināt faktu pārbaudītāju kopienu.

Humanitārās krīzes pārvarēšana

Kopš Krievijas agresijas kara sākuma humanitārās vajadzības Ukrainā samilzušas līdz nepieredzētam līmenim. Līdz 2022. gada beigām humāno palīdzību šajā valstī bija saņēmuši vairāk nekā 13 miljoni cilvēku. No visas Ukrainai sniegtās finansiālās palīdzības humānā palīdzība ietvēra 485 miljonus eiro humānās palīdzības programmām, kas atbalsta civiliedzīvotājus, kurus skāris bruņotais konflikts Ukrainā, un 38 miljonus eiro Moldovai, kuru arī smagi skāris šis karš. ES humānās palīdzības finansējums sniedza būtisku atbalstu, arī piekļuvi pamatprecēm un pamatpakalpojumiem, piemēram, izglītībai, veselības aprūpei un pārtikai. Vēl 200 miljoni eiro tika piešķirti, lai atbalstītu pārvietotās personas Ukrainā.

Janezs Lenarčičs pie ātrās palīdzības auto sarunājas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.
Eiropas krīžu pārvarēšanas komisārs Janezs Lenarčičs (vidū) Žešovas lidostā piedalās medicīniskās evakuācijas operācijā. Žešova (Polija), 2022. gada 10. jūnijs.

ES galvenā prioritāte bija aizsargāt Ukrainas civiliedzīvotājus. Sadarbojoties ar Ukrainas civilās aizsardzības iestādēm, Komisija sāka savā vēsturē lielāko un sarežģītāko ES civilās aizsardzības mehānisma operāciju ar mērķi nodrošināt vissteidzamākās nemonetārās palīdzības sniegšanu Ukrainai un kaimiņvalstīm un drošu evakuāciju cilvēkiem, kas no bruņotā konflikta bēg. Līdz gada beigām gandrīz 78 000 tonnu palīdzības, ko sniedza ES dalībvalstis un trešās valstis, kuras iesaistījās mehānismā, kopā ar palīdzību no rescEU krājumiem vērtības ziņā sasniedza aptuveni pusmiljardu eiro.

Septiņu medicīniskās evakuācijas darbinieku grupa lidlaukā pie savas darba lidmašīnas.
Pirmā rescEU medicīniskās evakuācijas lidmašīna sāk palīdzēt ar ukraiņu pacientu pārvietošanu. Žešova (Polija), 2022. gada 22. marts.

Komisija kopā ar dalībvalstīm un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālo biroju pie Ukrainas robežas un visvairāk skartajās dalībvalstīs izveidoja triāžas centrus, lai paātrinātu pārcelšanu un medicīnisko pārvietošanu. Kara sākumā Eiropas transportuzņēmumi bēgļiem no Ukrainas piedāvāja bezmaksas transportu uz Eiropas valstīm.

ES civilās aizsardzības mehānisms koordinēja to Ukrainas civiliedzīvotāju un militāro pacientu medicīnisko evakuāciju uz ES valstīm un Norvēģiju, kuriem jāturpina ārstēšana vai vajadzīga steidzama medicīniskā palīdzība. Komisija izveidoja loģistikas centrus, lai virzītu Eiropas palīdzību un atbalstītu humānās palīdzības partnerus uz vietas. To vidū bija medicīniskie centri Jasjonkā (Polijā), Jasos (Rumānijā) un Košicē (Slovākijā), kas pacientiem garantēja drošu evakuāciju un sagatavojās lielam ES robežvalstu pacientu pieplūdumam. Evakuācijas operācijas īstenot palīdzēja jaunā rescEU medicīniskās evakuācijas lidmašīna, ko finansē ES un kas bāzēta Norvēģijā. Līdz gada beigām uz slimnīcām 19 Eiropas valstīs bija pārvests vairāk nekā 1670 pacientu.

Apliecinot Eiropas solidaritāti ar Ukrainu un tās iedzīvotājiem, visas 27 dalībvalstis kopā ar Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju un Turciju visu gadu piedāvāja Ukrainai palīdzību ES civilās aizsardzības mehānisma ietvaros. Lai centralizētu privātu uzņēmumu ziedotos priekšmetus, tika izveidoti papildu krājumi ar steidzami nepieciešamajām precēm, piemēram, medicīnisko inventāru un pagaidu mitekļiem.

Dzīvību glābšanai nepieciešamā palīdzība Ukrainai

Palīdzību piedāvāja 30 valstis

Ziedots vairāk nekā 77 500 tonnu nemonetāras palīdzības

1260 elektroģeneratori

1105 transformatori

185 neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi

125 ugunsdzēsēju auto

129 smagās tehnikas transportlīdzekļi

33 pontonu un pagaidu tilti

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu turklāt noslogoja dalībvalstu veselības aprūpes sistēmas, kas nodrošināja veselības aprūpi cilvēkiem, kuriem nācās doties uz ES. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija saskaņā ar nolīgumu ar ES gan Ukrainā, gan ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs spēja nodrošināt garīgās veselības atbalstu un emocionālo atbalstu cilvēkiem, kas bijuši spiesti pamest mājas.

Eiropas Zāļu aģentūra un Komisijas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde cieši sekoja līdzi svarīgu zāļu un medicīniskā aprīkojuma – arī pediatrisko vakcīnu un citu infekcijas slimību vakcīnu – piegādēm, lai novērstu iespējamus piegādes ķēdes traucējumus. Papildu atbalsts tika sniegts arī dalībvalstīm, kas uzņēma bēgļus; tām nodrošināts dažādu patogēnu monitorings notekūdeņos. Komisija šīs darbības koordinēja ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, Pasaules Veselības organizāciju.

Kadri Simsone kurai pie jakas piesprausta lentīte Ukrainas karoga krāsās, un Hermans Haluš čenko sarunādamies iet garām sadegušam tankam.
Eiropas enerģētikas komisāre Kadri Simsone (pa kreisi) un Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko Kijivas centrā. Ukraina, 2022. gada 1. novembris.

Krievijas pastāvīgie un tīšie uzbrukumi Ukrainas energoinfrastruktūrai ir smagi iedragājuši valsts energosistēmu. ES kopā ar dalībvalstīm un privātiem uzņēmumiem Ukrainai piegādāja ārkārtas energoaprīkojumu vairāku miljonu eiro vērtībā. Turklāt ar Ukrainas Energoatbalsta fondu, ko pēc Komisijas pieprasījuma izveidoja Enerģētikas kopiena, tika savākti 32 miljoni eiro visneatliekamākajām vajadzībām. Decembrī Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka ES mobilizēs aptuveni 30 miljonus eiro, lai Ukrainai iegādātos līdz 30 miljoniem energotaupīgu spuldžu.

ES arī piegādāja ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko apdraudējumu un kodolapdraudējumu pretlīdzekļus un aprīkojumu no rescEU krājumiem vairāk nekā 40 miljonu eiro vērtībā un piešķīra 13 miljonus eiro krievu okupantu izpostīto laboratoriju atjaunošanai Čornobiļā.

Uzņemt tos, kuri bēg no bruņotā konflikta

4. martā ES pirmo reizi un nepieredzētā ātrumā aktivizēja Pagaidu aizsardzības direktīvu, lai varētu ātri un efektīvi sniegt palīdzību. ES tiem, kas bēg no Krievijas agresijas kara, ne tikai deva patvērumu, cita starpā viņiem piešķirot skaidru juridisko statusu un atļauju uzturēties kādā ES dalībvalstī, bet arī nodrošināja piekļuvi izglītībai, sociālajai drošībai, darbam, medicīniskajai aprūpei un mājokļiem.

Komisija izveidoja ES Solidaritātes platformu kā centrālo mezglu, kurā sekot līdzi vajadzībām un koordinēt operatīvu reaģēšanu uz tām. Platforma, kas pieejama arī ukraiņu un krievu valodā, ES dalībvalstīm deva iespēju apmainīties ar būtisku informāciju par miljoniem pārvietoto personu ierašanos Eiropas valstīs. Martā Komisija nāca klajā ar 10 punktu plānu, kā stiprināt Eiropas koordināciju bēgļu uzņemšanas jomā.

Komisija arī sāka informatīvu kampaņu, kurā bēgļus informēja par viņu tiesībām un par uzticamiem informācijas avotiem, kas var noderēt ceļā uz ES. Līdz 2022. gada beigām ES dalībvalstīs pagaidu aizsardzības statusā bija oficiāli reģistrēti aptuveni 4,5 miljoni cilvēku.

Izglītība konflikta laikā

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir smagi iedragājis tās izglītības sistēmu, no kā cietuši skolēni, studenti, skolotāji un pārvaldes un izglītības iestādes, kas daudzas ir nopostītas. Ar Eiropas Savienības atbalstu UNICEF nodrošināja mācību materiālus un skolotājiem organizēja apmācību par dzīvesprasmju izglītību un emocionālo atbalstu.

Pieci ukraiņu bērni, skolas solā sēdēdami, raugās objektīvā.
2022./2023. mācību gadu Eiropas Savienībā sākuši 500 000 bērnu no Ukrainas.
© UNICEF, 2022

Saskaņā ar ES aplēsēm aptuveni trešdaļa Ukrainas bēgļu bija skolas vecuma bērni. Šiem bērniem tika nodrošinātas tādas pašas tiesības un aizsardzība kā bērniem, kas ir ES pilsoņi. Aptuveni pusmiljons Ukrainas bērnu jauno mācību gadu septembrī sāka citā skolu sistēmā kādā no 20 dalībvalstīm.

Komisija valstu izglītības sistēmas atbalstīja ar praktisku rokasgrāmatu 2022./2023. mācību gadam, vadlīnijām par Ukrainas akadēmisko kvalifikāciju paātrinātu atzīšanu, mācīšanos no līdzbiedriem, tiešsaistes platformām un elastīgu finansēšanas kārtību programmā Erasmus+, kas atbalsta Eiropas izglītību, apmācību, jaunatni un sportu.

Anastasija Kono valova smaidoša stāv klasē pie tāfeles un tur rokās kasti, uz kuras ir ANO Bērnu fonda logotips.
Anastasija Konovalova no Ukrainas pilsētas Odesas devās bēgļu gaitās uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur viņa tagad pamatskolā māca ukraiņu bērnus.
© UNICEF, /UN0622380/Holerga 2022

Jūnijā Komisija aicināja dalībvalstis pārskatīt to 2022./2023. mācību gadam iesniegtos atbalsta pieteikumus ES skolu apgādes programmā, lai varētu paēdināt pārvietotos Ukrainas bērnus. Programma paredz skolēniem no bērnudārza līdz vidusskolai sagādāt augļus, dārzeņus, pienu un atsevišķus piena produktus. Šādi attiecīgajām valstīm tika pārdalīti 2,9 miljoni eiro.

Komisija arī sāka īstenot no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām finansēto MSCA4Ukraine ar 25 miljonu eiro budžetu to pētnieku atbalstam, kuri bēg no kara. Atbalsts šiem pētniekiem devis iespēju turpināt darbu akadēmiskās un neakadēmiskās organizācijās ES dalībvalstīs un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot saikni ar pētniecības un inovācijas kopienām Ukrainā.

2022. gadā ES piešķīra 100 miljonus eiro sagrauto Ukrainas skolu atjaunošanai un ziedoja 14 miljonus eiro bērniem paredzētu skolas autobusu iegādei un transportēšanai Ukrainā. Komisija organizēja arī solidaritātes kampaņu, aicinot publiskā un privātā sektora struktūras ziedot Ukrainai skolas autobusus. Līdz decembrim uz Ukrainu no ES dalībvalstīm ar ES civilās aizsardzības mehānisma starpniecību devās 240 autobusi.

Videomateriāls stāsta par Eiropas Komisijas kampaņu, kas aicina ziedot skolas autobusus Ukrainas bērniem.
VIDEO Ukrainas nākotne brauc skolas autobusā.

Atbalsts ES dalībvalstīm

ES arī ātri un solidāri atbalstīja dalībvalstis, kas uzņēma un izmitināja tos, kuri no Ukrainas devušies bēgļu gaitās, no pandēmijas krīzes instrumenta “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” (REACT-EU) nekavējoties darot pieejamus 3,5 miljardus eiro. Dalībvalstīm un to reģioniem arī izdevās pārorientēt esošo finansējumu, lai varētu sniegt pamata materiālo palīdzību, piemēram, pārtiku un apģērbu, izmantojot iniciatīvu “Kohēzijas rīcība bēgļu atbalstam Eiropā” (CARE). Lai šo atbalstu vēl paplašinātu, Komisija jūnijā nāca klajā ar priekšlikumu par elastīgu palīdzību teritorijām (FAST-CARE); tā mērķis ir dalībvalstīm palīdzēt sniegt atbalstu bēgļiem. Kopumā no CARE 2014.–2020. gada periodam ir potenciāli pieejami līdz 17 miljardiem eiro (ieskaitot iepriekš minēto REACT-EU) un līdz 17 miljardiem eiro no FAST-CARE 2021.–2027. gadam.

2014.–2020. gada un 2021.–2027. gada iekšlietu fondi arī bija pieejami ES dalībvalstu atbalstam to cilvēku uzņemšanā, kuri bēg no Ukrainas. Turklāt priekšposteņa dalībvalstīm tika darīti pieejami 400 miljoni eiro, kas palīdzēja segt patvēruma, pārtikas un veselības aprūpes izmaksas, kā arī nodrošināt robežu pārvaldību.

Deviņas dalībvalstis lūdza atbalstu no ES tehniskā atbalsta instrumenta Pagaidu aizsardzības direktīvas īstenošanai. Šī iniciatīva palīdzēja atrast darbu ES cilvēkiem, kuri bēg no Ukrainas, un pielāgot skolu mācību programmas Ukrainas skolēnu vajadzībām.

Kad tika apturētas sadarbības programmas ar Krieviju un tās sabiedroto Baltkrieviju, ES 26,2 miljonus eiro, kas sākotnēji bija paredzēti projektiem ar šīm divām valstīm, pārskaitīja mērķim stiprināt dalībvalstu sadarbību ar Moldovu un Ukrainu.

ES turklāt ieviesa izmaiņas tiesiskajā regulējumā attiecībā uz 15 pārrobežu un transnacionālām sadarbības programmām, kuras satricināja Krievijas agresijas karš. Šīs izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu, ka var turpināties projekti, kas atbalsta dalībvalstis un dod labumu Ukrainas un Moldovas iedzīvotājiem. To vidū bija bēgļu atbalsta projekti.

FAST-CARE: kohēzijas politikas atbalsts teritorijām un partneriem, kas uzņem Ukrainas bēgļus

 • Visu kohēzijas fondu pilnīga elastība un vienkāršošana.
 • 30 % finansējuma paredzēti vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
 • Elastība īstenot projektus, kas kavējas izejvielu un darbaspēka trūkuma dēļ.
 • Vienkāršots atbalsts 100 eiro apmērā par katru bēgli katru nedēļu 26 nedēļas.
 • Papildu 3,5 miljardu eiro kohēzijas priekšfinansējums.

Palīdzība lauksaimniekiem un zvejniekiem

Pasākumi to ES lauksaimnieku atbalstam, kurus karš skāris vissmagāk, ietvēra ārkārtas palīdzības paketi 500 miljonu eiro apmērā. ES lauksaimnieki saņēma lielāku atbalstu no lauku attīstības fondiem, kas dalībvalstīm deva iespēju skartajiem lauksaimniekiem un agropārtikas uzņēmumiem izmaksāt vienreizēju fiksētu summu. Turklāt tiek lēsts, ka, uz 2022./2023. gadu īslaicīgi mīkstinot augsekas noteikumus ar mērķi maksimalizēt labības audzēšanu, lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezīsies aptuveni 1,5 miljoni hektāru.

Apstāklis, ka Krievija savu energoresursu eksportu izmanto par ieroci, ir saasinājis jau tā sarežģīto situāciju, kas pēc Covid-19 pandēmijas izveidojusies mēslošanas līdzekļu tirgū. Gāzes cenu maksimums 2022. gada septembrī slāpekļa mēslošanas līdzekļus salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sadārdzināja par aptuveni 149 %. Šajā sakarā Komisija nāca klajā ar plašu iniciatīvu klāstu nolūkā nodrošināt mēslošanas līdzekļu pieejamību un finansiālo pieejamību gan ES, gan pasaulē. Lauksaimnieku atbalsta pasākumi ietvēra mērķorientētu finansiālo palīdzību, piemēram, īpašu atbalstu saskaņā ar valsts atbalstam piemērojamo krīzes pagaidu regulējumu, atbalstu alternatīviem mēslošanas līdzekļiem un mēslošanas līdzekļu tirgus novērošanas centra izveidi ar mērķi vairot tirgus caurredzamību.

Enerģijas un izejvielu cenu pieaugums smagi skāra arī ES zvejniecības un akvakultūras operatorus. Lai palīdzētu grūtībās nonākušajai nozarei, ES aktivizēja Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, lai atbalstītu operatorus un ieviestu īpašus krīzes pasākumus. Šīs iniciatīvas papildina tās, kas pieejamas saskaņā ar valsts atbalstam piemērojamo krīzes pagaidu regulējumu, kurš tika pieņemts, lai ES uzņēmumiem palīdzētu tikt galā ar augstajām enerģijas cenām un citām sekām, ko atstājis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu (sīkāku informāciju sk. 2. nodaļā).

Atbalsts kara noziegumu izmeklēšanai un kriminālvajāšanai par tiem

ES vairākos veidos centās panākt, lai Krievijas lēmumu pieņēmējiem nāktos atbildēt par smagajiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Ukrainā.

Martā visas ES dalībvalstis kopā ar citām partnervalstīm nolēma situāciju Ukrainā kopīgi nodot izskatīšanai Starptautiskajā Krimināltiesā. Turpinot atbalstīt Tiesas darbu, ES pauda gatavību kopā ar starptautisko sabiedrību izveidot speciālu starptautisku tribunālu vai “hibrīdtiesu”, kam būtu uzdevums izmeklēt Krievijas agresijas noziegumu un vainīgos saukt pie atbildības.

Reportieri filmē, kā Žuzeps Borels un Urzula fon der Leiena iededz piemiņas sveces.
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par spēcīgāku Eiropu pasaulē Žuzeps Borels (pirmais no labās) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (otrā no labās) godina Ukrainas kara upurus. 2022. gada 8. aprīlis.

Līdz 2022. gada beigām Ukraina un 14 ES dalībvalstis bija sākušas izmeklēt starptautiskos noziegumus, ko Krievija pastrādājusi Ukrainā. Dažas no šīm dalībvalstīm jau tieši sadarbojas ar Ukrainu un Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), izmantojot kopējo izmeklēšanas grupu, kas izveidota, lai vāktu pierādījumus un izmeklētu kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci. 2022. gada jūnijā Eurojust pilnvaras tika nostiprinātas, tai dodot iespēju saglabāt, analizēt un glabāt pierādījumus, kas saistīti ar starptautiskiem noziegumiem.

ES arī grozīja pilnvaras, kas piešķirtas ES padomdevējai misijai civilās drošības sektora reformai Ukrainā, lai tā varētu arī palīdzēt Ukrainas iestādēm izmeklēt tādus starptautiskus noziegumus, kas izdarīti Krievijas agresijas karā pret Ukrainu, un par tiem sākt kriminālvajāšanu.

Masu kaps netālu no baznīcas.
Masu kaps. Buča (Ukraina), 2022. gada 8. aprīlis.

Eiropas Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) izstrādāja īpašu darba grupu, kuras uzdevums ir vākt un analizēt publiski pieejamu informāciju, lai Ukrainai un Starptautiskajai Krimināltiesai palīdzētu apsekot tiešsaistes saturu.

2022. gada novembrī Komisija dalībvalstīm piedāvāja dažādus variantus, kā nodrošināt, ka Krievija samaksā par zvērībām, kas pastrādātas neprovocētajā agresijā pret Ukrainu. Īstermiņā Komisija ierosināja izveidot jaunu finanšu struktūru, ar ko pārvaldīt iesaldētos un imobilizētos Krievijas publiskā sektora aktīvus, tos investēt un ieņēmumus izmantot Ukrainas labā. Ilgākā termiņā, tiklīdz sankcijas būs atceltas, šos līdzekļus varētu izmantot, lai nodrošinātu, ka Krievija pilnībā atlīdzina Ukrainai nodarīto kaitējumu.

Andrijs Kostins redzams no mugurpuses, viņa vestes muguru rotā uzraksts “kara noziegumu prokurors”. No viņa pa labi objektīvā raugās Did jē Reinderss.
Ukrainas ģenerālprokurors Andrijs Kostins (pa kreisi) un Eiropas tieslietu komisārs Didjē Reinderss. Borodjanka (Ukraina), 2022. gada 9. oktobris.

Ukrainas atjaunošana

Krievijas agresijas karš jau ir nodarījis neizmērojamus postījumus Ukrainas pilsētām un kopienām, un Pasaules Banka lēš, ka atjaunošanas izmaksas sasniegs 600 miljardus eiro. Lai Ukrainai palīdzētu atjaunot savu valsti un tautsaimniecību, būs vajadzīgi kolektīvi starptautiski centieni.

Runājot par ilgtermiņa rekonstrukciju, Komisija un G7 prezidentvalsts 25. oktobrī Berlīnē (Vācija) kopīgi sarīkoja starptautisku ekspertu konferenci par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju. Balstoties uz diskusijām, kas 4. un 5. jūlijā risinājās Ukrainas atjaunošanas konferencē Lugāno (Šveicē), Berlīnes konferencē tika sniegti vēl citi ekspertu padomi par atjaunošanas procesu. Konferences rezultāti palīdzēs izveidot starptautisku koordinācijas platformu, kā maijā ierosināja Komisija. Decembrī G7 līderi vienojās izveidot šādu Daudzaģentūru līdzekļu devēju koordinācijas platformu kopā ar Ukrainu un starptautiskajiem partneriem un ciešā sadarbībā ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un starptautiskajām finanšu iestādēm. Platforma ievērojami palīdzēs Ukrainas atjaunošanas, atveseļošanas un rekonstrukcijas vajadzības salāgot ar resursiem. To kopīgi vadīs ES, Ukraina un ASV, un tai palīdzēs tehniskais sekretariāts, Komisijas vadītais Briseles (Beļģija) birojs un Ukrainas valdības vadītais Kijivas (Ukraina) birojs.

Urzula fon der Leiena uzstājas ar runu. Viņa stāv tribīnē ar uzrakstu “Starptautiskā ekspertu konference par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju”.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Starptautiskajā ekspertu konferencē par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju. Berlīne (Vācija), 2022. gada 25. oktobris.
Vīrietim uz pleciem sēž maza meitene, viņi skatās uz modernu vēja parku.

2. Drošas, cenas ziņā pieejamas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšana

Ievads

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un enerģijas eksporta izmantošana par ieroci apdraudēja ES energoapgādes drošību un enerģijas pieejamību cenas ziņā. ES reaģēja ar iniciatīvām, kuru mērķis bija pakāpeniski izbeigt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, atbalstīt iedzīvotājus, kuri saskaras ar lieliem rēķiniem par enerģiju, un paātrināt ES pāreju uz tīru enerģiju.

Neilgi pēc Krievijas iebrukuma ES nāca klajā ar REPowerEU – revolucionāru plānu enerģijas taupīšanai, atjaunīgās enerģijas apguves veicināšanai un Eiropas energoapgādes dažādošanai. Plāna pamatā ir vērienīgie pasākumi, kas tika ierosināti 2021. gadā, lai palīdzētu ES sasniegt tās klimatiskos un vidiskos mērķus (sk. 3. nodaļu). Tas arī papildina iepriekšējas iniciatīvas, kas saistītas ar enerģētisko drošību, energoapgādi un enerģijas uzkrāšanu.

REPowerEU tiek daļēji atbalstīts finansiāli no atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU un ar nepieciešamajiem juridiskajiem pasākumiem, kas īstenojami, lai veicinātu pāreju uz jauno Eiropai vajadzīgo energoinfrastruktūru un energosistēmu. Lai to panāktu, būs daudzkārt vērienīgāk jāizmanto atjaunīgie energoresursi, kā arī jāpaātrina elektrifikācija un jāaizstāj fosilā siltumenerģija un elektroenerģija rūpniecībā, ēku sektorā un transporta nozarē.

Lai risinātu enerģētikas krīzi, ES 2022. gadā veica virkni ārkārtas pasākumu un pirmo reizi enerģētikas jomā izmantoja ārkārtas intervenci saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 122. pantu. Tas tika darīts, lai nodrošinātu gāzes ietaupījumus, paātrinātu atļauju piešķiršanas procedūras atjaunīgās enerģijas projektiem un veicinātu solidaritāti starp dalībvalstīm nopietnu energoapgādes grūtību gadījumā.

Enerģētiskā drošība

ES atkarības no Krievijas fosilā kurināmā izbeigšana

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir izraisījis milzīgus traucējumus pasaules energosistēmā, radot grūtības augsto enerģijas cenu dēļ un palielinot bažas par enerģētikas drošību. Tas arī aktualizēja ES pārmērīgo atkarību no fosilā kurināmā importa no Krievijas, kas 2021. gadā bija 44 % no gāzes importa, 46 % no ogļu importa un 27 % no naftas importa.

Dažu nedēļu laikā pēc iebrukuma ES nāca klajā ar plānu REPowerEU , lai izbeigtu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, paātrinot atjaunīgo energoresursu apguvi, uzlabojot energoefektivitāti, ietaupot vairāk enerģijas un dažādojot energoapgādi.

Lai rastu alternatīvus enerģijas avotus un izvairītos no pārmērīgas atkarības no viena piegādātāja, ES vērsās pie uzticamiem starptautiskiem partneriem, vienojoties par sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) importu rekordaugstā līmenī un alternatīvām cauruļvadu gāzes piegādēm. Šajā nolūkā ES martā parakstīja vēsturisku vienošanos ar Amerikas Savienotajām Valstīm, un pēc tam sekoja vienošanās ar Azerbaidžānu, Ēģipti un Izraēlu.

ES energoapgādes dažādošana

Infografikā parādīta Eiropas Savienībā importēto energoresursu dažādošana 2022. gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu un importa procentuālā daļa katru gadu.

Lai dažādotu energoapgādi, 2022. gadā 23 % ES importa veidoja Krievijas gāze, un tas ir ievērojami mazāk salīdzinājumā ar 44 % 2021. gadā. Tas ietver gan cauruļvadu gāzi, gan sašķidrinātu dabasgāzi. ES imports no citiem cauruļvadu gāzes piegādātājiem palielinājās no 38 % 2021. gadā līdz 47 % 2022. gadā, savukārt ES imports no citiem sašķidrinātas dabasgāzes piegādātājiem palielinājās līdz 30 % 2022. gadā, salīdzinot ar 18 % 2021. gadā.

Videomateriāls skaidro Eiropas Komisijas plānu par to, kā izbeigt atkarību no Krievijas fosilo kurināmo importa, un stāsta par šā plāna mērķi un ieguvumiem.
VIDEO REPowerEU – Eiropas Komisijas plāns par to, kā pakāpeniski atteikties no Krievijas fosilā kurināmā.

Rīcībpolitiskie centieni, ko ES veikusi 2022. gadā, ir atmaksājušies. Līdz 2022. gada beigām ES cauruļvadu gāzes importu no Krievijas bija samazinājusi līdz 9 %, un Krievijas vietā par galveno gāzes piegādātāju ES bija kļuvusi Norvēģija.

Pāreju uz LNG un tās transportēšanu visā Eiropā veicināja vairāki energoinfrastruktūras projekti, saukti par kopīgu interešu projektiem. Citi 2022. gadā pabeigti projekti, piemēram, Baltic Pipe un Grieķijas un Bulgārijas starpsavienojums, bija būtiski, lai vairākām dalībvalstīm nodrošinātu alternatīvu Krievijas gāzei. Tas bija iespējams, pateicoties ievērojamām ES investīcijām enerģētikas infrastruktūrā pēdējo desmit gadu laikā.

Grieķijas un Bulgārijas starpsavienojums ir būtisks projekts gāzes piegādes dažādošanai Dienvidaustrumeiropā. Tas tika atklāts 2022. gada 1. oktobrī Sofijā (Bulgārija) un ir svarīgs maršruts gāzes transportēšanai no Adrijas jūras cauruļvada un Grieķijas uz Bulgāriju un kaimiņvalstīm. Projekts saņēma 45 miljonus eiro no Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai un 39 miljonus eiro no struktūrfondiem saskaņā ar Inovācijas un konkurētspējas darbības programmu.

Teodora Georgijeva, Stevo Pendarovskis, Ilhams Alijevs, Urzula fon der Leiena, Rumens Radevs, Kirjaks Mico takis, Galabs Doņevs, Aleksandars Vučičs, Nikolaje Jonels Čuke un Jorgs Satlass stāv uz podesta Grieķijas un Bulgārijas starpsavienojuma reklāmkaroga priekšā.
Grieķijas un Bulgārijas starpsavienojuma atklāšanas ceremonija. Sofija, Bulgārija, 2022. gada 1. oktobris. No kreisās: ICGB AD izpilddirektore Teodora Georgijeva, Ziemeļmaķedonijas prezidents Stevo Pendarovskis, Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Bulgārijas prezidents Rumens Radevs, Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis, Bulgārijas premjerministrs Galabs Doņevs, Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs, Rumānijas premjerministrs Nikolaje-Jonels Čuke un ICGB AD izpilddirektors Jorgs Satlass.

ES arī uzsāka sadarbību ar Ēģipti, Japānu, Kazahstānu un Namībiju, lai paātrinātu atjaunīgā ūdeņraža ražošanu, kam būs būtiska nozīme tādu nozaru dekarbonizācijā (piemēram, tālsatiksmes transports), kurās pāreja uz alternatīvām degvielām varētu būt grūti realizējama vai dārgāka. Tas arī rada iespēju nākotnē izmantot esošās gāzes cauruļvadu infrastruktūras daļas, lai izvairītos no iesīkstes efekta.

Uzglabāšanas nodrošināšana un augsto izmaksu problēmas risināšana

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un energoresursu izmantošana par ieroci pasliktināja jau tā saspringto piegādes situāciju enerģijas tirgū pēc Covid-19 pandēmijas. 2021. gada oktobrī pieņemtais paziņojums par enerģijas cenām sniedza dalībvalstīm “rīkkopu”, kā īstenot pasākumus valsts līmenī, lai saskaņā ar vienotā tirgus noteikumiem novērstu enerģijas cenu pieauguma ietekmi. Rīkkopa 2022. gadā tika paplašināta ar paziņojumu par elektroenerģijas tirgus īstermiņa intervencēm un ilgtermiņa uzlabojumiem elektroenerģijas tirgus modelī un ar plānu REPowerEU.

ES arī nekavējoties rīkojās, lai ziemā Eiropā varētu nodrošināt pietiekamu siltumapgādi. Tas nozīmēja, ka jāietaupa enerģija, lai varētu uzkrāt vairāk gāzes ziemas mēnešiem. Dalībvalstis vienojās no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. martam samazināt gāzes pieprasījumu par 15 % salīdzinājumā ar vidējo patēriņu iepriekšējos piecos gados, pašām izvēloties, kā to panākt. Lai gan energosistēmas katrā dalībvalstī ievērojami atšķiras un ir jāveic dažādi pasākumi, koordinēta rīcība ES līmenī izrādījās ārkārtīgi noderīga, lai 2022. gadā visā ES samazinātu kopējo patēriņu.

Gāzes uzglabāšanai ir svarīga nozīme ES piegādes drošības garantēšanā, jo šādā veidā tiek nodrošināti 25–30 % no gāzes, kas parastā ziemā tiek patērēta visā ES. Jūnijā ES rekordīsā laikā pieņēma jaunu tiesību aktu, kurā noteikts, ka, lai nodrošinātu gāzapgādi nākamajā ziemā, ES pazemes gāzes krātuves līdz 2022. gada 1. novembrim ir jāuzpilda līdz vismaz 80 % no to ietilpības, bet līdz tam pašam datumam turpmākajos gados – līdz 90 %. Pateicoties dalībvalstu saskaņotai rīcībai, uzpildes līmenis pārsniedza regulā noteikto, un 2022. gada novembrī gāzes krātuves bija uzpildītas līdz 95,5 %.

ES gāzes uzglabāšana

Diagrammā parādīts ES gāzes uzglabāšanas līmenis 2022. gadā un sasniegtās jaudas īpatsvars.

2022. gadā Eiropas Savienības dalībvalstis palielināja gāzes uzglabāšanas jaudu: no 30 % jaudas februārī, septembrī pārsniedzot ES mērķi, proti, 80 %, līdz novembrī sasniedza vairāk nekā 95 %.

Vēl viens ārkārtas pasākums bija noteikt noklusējuma solidaritātes nolīgumu starp kaimiņos esošām dalībvalstīm piegāžu trūkuma gadījumā. Tas nodrošinās, ka Eiropas iedzīvotājiem saglabāsies pastāvīga piekļuve gāzei pat krīzes laikā. Vienlaikus joprojām ir svarīgi pazemināt enerģijas pieprasījumu, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un saglabātu Eiropas gāzes rezerves turpmākajiem gadiem.

ES arī izveidoja ES Enerģijas iepirkuma platformu, lai dalībvalstīm atvieglotu brīvprātīgu gāzes, LNG un ūdeņraža kopīgu iegādi. Platforma būs pieejama arī Enerģētikas kopienas valstīm, piemēram, Gruzijai, Moldovai un Ukrainai, kā arī Rietumbalkānu valstīm.

Reaģējot uz enerģētikas krīzi, tika grozīti kohēzijas politikas noteikumi, lai atbalstītu izmaksu ziņā pieejamus enerģētikas pasākumus, tādējādi dodot dalībvalstīm iespēju sniegt tiešu atbalstu mazaizsargātām ģimenēm un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kurus īpaši skar enerģijas cenu pieaugums.

Valsts atbalsta krīzes pagaidu regulējuma ieviešana ļāva dalībvalstīm izmantot valsts atbalsta noteikumos paredzēto elastību, lai atbalstītu savu ekonomiku, neapdraudot vienoto tirgu. Tas jo īpaši attiecas uz atbalstu dalībvalstu centieniem risināt augsto enerģijas cenu jautājumu, nodrošināt energoapgādes drošību un veicināt pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā. Eiropas Komisija 2022. gadā apstiprināja 182 valsts pasākumus kopumā aptuveni 671,78 miljardu EUR apmērā; to mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pārvarēt sekas, ko radījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu.

ES mērķis ir samazināt elektroenerģijas patēriņu, lai risinātu augsto cenu problēmu

Infografikā ir norādīti elektroenerģijas patēriņa samazināšanas mērķrādītāji procentos.

ES mērķis ir samazināt elektroenerģijas patēriņu, lai risinātu augsto cenu problēmu. Samazināšanas mērķrādītāji ir -5 % attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu maksimumstundā un -10 % attiecībā uz kopējo elektroenerģijas patēriņu.

Ar Padomes regulu par ārkārtas intervenci augsto enerģijas cenu problēmas risināšanai tika ieviesti vēl citi steidzami pasākumi, piemēram, elektroenerģijas patēriņa samazināšanas mērķrādītāji. Komisija arī nāca klajā ar papildu priekšlikumiem, tostarp cenu etalona izstrādes priekšlikumu, kas LNG darījumos nodrošinātu stabilas un paredzamas cenas. Dalībvalstis arī vienojās iekasēt enerģijas uzņēmumu (fosilā kurināmā un inframarginālo tehnoloģiju ražotāju) negaidītu papildu peļņu, lai finansētu papildu atbalstu mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Turklāt ES pieņēma tirgus korekcijas mehānismu, lai aizsargātu uzņēmumus un mājsaimniecības pret pārmērīgi augstu gāzes cenu epizodēm, kas atšķiras no cenām citos starptautiskajos tirgos.

10 miljardi eiro

Somijas aizdevumu garantiju shēma energoražotāju atbalstam

125 miljoni eiro

Igaunijas shēma uzņēmumu likviditātes vajadzību atbalstam dažādās nozarēs

1,5 miljardi eiro

Beļģijas garantiju shēma gāzes un elektroenerģijas piegādātāju atbalstam

220 miljoni eiro

Spānijas pasākums atjaunīgā ūdeņraža ražošanas atbalstam

3,4 miljardi eiro

Dānijas subsidēto aizdevumu shēma uzņēmumu atbalstam

10 miljardi eiro

Polijas shēma, kuras mērķis ir daļēji kompensēt energoietilpīgiem uzņēmumiem augstākas elektroenerģijas cenas netiešo emisiju izmaksu dēļ

Enerģijas efektīva izmantošana

Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšana ir ātrākais un vienkāršākais veids, kā risināt enerģētikas krīzi un samazināt rēķinus. Papildus tūlītējam gāzes un elektroenerģijas patēriņa samazinājumam Komisija ierosināja veicināt vidēja termiņa energoefektivitātes pasākumus. Tas ietvēra paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” saistošā 2030. gada energoefektivitātes mērķrādītāja palielināšanu no 9 % līdz 13 %.

“Gatavi mērķrādītājam 55 %” attiecas uz ES mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 %.

Lai to panāktu, vienam no pasākumiem jābūt ES energopatēriņa samazināšanai. Komisija 2021. gadā ierosināja jaunu mērķrādītāju – līdz desmitgades beigām ietaupīt 9 % (salīdzinājumā ar 2020. gada patēriņu). REPowerEU plāna ietvaros ierosinātais mērķrādītājs tika paaugstināts līdz vismaz 13 % ietaupījumam līdz 2030. gadam.

Līdz ar energoefektivitātes rīcībpolitiku pozitīva ietekme uz cenām ir bijusi iedzīvotāju un uzņēmumu enerģijas taupīšanas iniciatīvām, kas padara ekonomiku noturīgāku un paātrina ES pāreju uz tīru enerģiju. Ar šo energoefektivitātes veicināšanu ir saistīta notiekošā Ēku energoefektivitātes direktīvas pārskatīšana un dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos liktais uzsvars uz ēku renovāciju, piemēram, siltumizolāciju un siltumsūkņu uzstādīšanu.

Informēšana par enerģijas ietaupījumiem

2022. gadā Komisija atjaunoja savu ilgstošo partnerību ar Eiropas Futbola asociāciju savienību, izstrādājot ceļvedi kopīgiem centieniem līdz 2025. gadam izmantot futbolu kā pozitīvu pārmaiņu virzītājspēku tādās prioritārās jomās kā klimatrīcība, līdztiesība visiem un sociālā iekļaušana.

Kopuzņēmums ir daļa no Eiropas Futbola asociāciju savienības apņemšanās īstenot Eiropas Klimata paktu – ES mēroga iniciatīvu, kurā cilvēki, kopienas un organizācijas tiek aicinātas piedalīties klimatrīcībā un veidot zaļāku Eiropu.

Jauns televīzijas reklāmas videoklips, kura pasūtītājs ir Komunikācijas ģenerāldirektorāts un Eiropas Futbola asociāciju savienība un kurš popularizē energotaupības centienus.
VIDEO TV reklāma “Kļūsti arī par energotaupības karsēju” tika raidīta vīriešu un sieviešu Eiropas Futbola asociāciju savienības čempionu līgas, Eiropas līgas un citu nozīmīgu sacensību laikā un katras spēles pārraidē potenciāli sasniedza vairāk nekā 35 miljonus skatītāju tikai Eiropas Savienībā vien.

Kā iedzīvotāji un uzņēmumi var ietaupīt enerģiju?

Samazinot apkures temperatūru / pieticīgāk izmantojot gaisa kondicionēšanu

Pazeminot apkures temperatūru par 1°C, gada laikā var ietaupīt 10 miljardus kubikmetru gāzes.

Izslēdzot apgaismojumu

Efektīvāk izmantojot sadzīves tehniku

Ekonomiskāk vadot automobiļus

Biežāk izmantojot sabiedrisko transportu un pārejot uz aktīvo mobilitāti

Enerģētikas nozares digitalizācija 

Enerģētikas nozares digitalizācija palīdzēs sasniegt ES 2050. gada klimatneitralitātes mērķi, kas noteikts Eiropas zaļajā kursā (sk. 3. nodaļu). 2022. gadā Komisija nāca klajā ar enerģētikas nozares sistēmiskas digitalizācijas rīcības plānu. Tā mērķis ir padarīt digitālo energopakalpojumu tirgu ilgtspējīgāku, kiberdrošāku, pārredzamāku un konkurētspējīgāku. Tas arī nodrošinās datu privātumu un suverenitāti un atbalstīs investīcijas digitālajā energoinfrastruktūrā.

Plānā uzsvērts, kā jaunas tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot energoresursu efektīvu izmantošanu, veicināt atjaunīgo energoresursu integrāciju tīklā un aiztaupīt izmaksas ES patērētājiem un energouzņēmumiem. Tā mērķis ir arī nodrošināt, ka enerģētikas nozares digitalizācija ir pilnībā daļa no pārkārtošanās uz tīru enerģiju, kā arī atbilst 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Digitalizācija uzlabos:

pieejamību cenas ziņā –
palīdzot patērētājiem palielināt kontroli pār enerģijas patēriņu un rēķiniem

ilgtspēju –
zaļo un digitālo pārkārtošanos ievirzot vienās sliedēs

noturību –
stiprinot energotīklu kiberdrošību

Zaļās enerģijas ražošanas paātrināšana

Atjaunīgie energoresursi

Atjaunīgie energoresursi ir stūrakmens ES plānos pakāpeniski atteikties no Krievijas fosilā kurināmā un risināt klimata krīzi. Tie ir lētākā un tīrākā pieejamā enerģija, turklāt to var ražot iekšzemē, tādējādi samazinot vajadzību enerģiju importēt. 2022. gadā REPowerEU paketes ietvaros Komisija ierosināja palielināt ES 2030. gadam izvirzīto atjaunīgo energoresursu mērķrādītāju līdz 45 % no kopējā enerģijas patēriņa salīdzinājumā ar 40 % mērķrādītāju, kas paredzēts priekšlikumos “Gatavi mērķrādītājam 55 %”.

Konkrētāk, mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda sasniedz 1236 gigavatus. Tas ietver centienus stimulēt ES saules enerģijas, vēja enerģijas, biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanas jaudas.

Iedzīvotāju atbalsts ES reakcijai uz enerģētikas krīzi

Lielākā daļa ES iedzīvotāju pozitīvi vērtē nesenās ES iniciatīvas enerģētikas krīzes pārvarēšanai. Konkrēti, vairāk nekā astoņi no desmit ES iedzīvotājiem jeb 82 % piekrīt tam, ka ES būtu jāturpina rīkoties, lai samazinātu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. Lielākā daļa respondentu (83 %) uzskata, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir padarījis ieguldījumus atjaunojamos energoresursos par steidzamāku nepieciešamību.

Avots: Eirobarometra zibensaptauja Nr. 514, 2022. gada decembris.

Nesen pieņemtā ES saules enerģijas stratēģija veicinās fotoelementu enerģijas apguvi, līdz 2025. gadam pieslēdzot vairāk nekā 320 gigavatus papildu saules fotoelementu jaudas (vairāk nekā divas reizes vairāk nekā pašlaik) un līdz 2030. gadam – gandrīz 600 gigavatus. Šie papildu fotoelementu paneļi no 2027. gada ik gadu varētu aizstāt 9 miljardus kubikmetru dabasgāzes. 

Lai noskaidrotu sava jumta potenciālu saules enerģijas ražošanā, iedzīvotāji un uzstādītāji var izmantot fotoelementu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīku. Tikmēr dalībvalstis un reģionālās iestādes aktīvi izmanto Energoindustriālās ģeogrāfijas laboratoriju – jaunu tiešsaistes platformu, kas palīdz noteikt piemērotas atrašanās vietas uz sauszemes un jūrā jaunām atjaunīgās enerģijas stacijām, vienlaikus izvairoties no ekoloģiski vērtīgām teritorijām. Tas sekmē vēja un saules enerģijas ātru izmantošanu.

Franss Timmermanss, uzvilcis aizsargtērpu un aizsargķiveri, apmeklē rūpnīcu.
Par Eiropas zaļā kursa turēšanu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss (otrais no kreisās) apmeklē eksperimentālu rūpnīcu, kurā tēraudu ražo, neizmantojot fosilos kurināmos. Luleo (Zviedrija), 2022. gada 31. marts.

REPowerEU pamatā ir 2020. gada ES Ūdeņraža stratēģija, kurā pētīts atjaunīgā ūdeņraža izmantošanas potenciāls, lai aizstātu fosilo ūdeņradi transporta un rūpnieciskajos procesos un ieviestu jaunus rūpniecības produktus, piemēram, zaļos mēslošanas līdzekļus un tēraudu. 2022. gadā ES vēl vairāk palielināja atjaunīgā ūdeņraža ieceru vērienīgumu, 2030. gada mērķrādītāju divkāršojot līdz 20 miljoniem tonnu atjaunīgā ūdeņraža. Tas ietver 10 miljonus tonnu iekšzemē saražota ūdeņraža un 10 miljonus tonnu importa.

Tajā arī noteikts mērķrādītājs līdz 2030. gadam biometāna ražošanā sasniegt 35 miljardus kubikmetru. Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķrādītāju, tika izveidota biometāna industriālā partnerība, kas veicinās sadarbību starp Komisiju, ES dalībvalstīm, nozares pārstāvjiem, ievadresursu ražotājiem, akadēmiskajām aprindām un nevalstiskajām organizācijām.

Lai paātrinātu atjaunīgo energoresursu izmantošanu un veicinātu vairāk investīciju, Komisija pieņēma ieteikumu par atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšanu atjaunīgās enerģijas projektiem un priekšlikumu grozīt Atjaunojamo energoresursu direktīvu. Lai risinātu enerģētikas krīzi, decembrī pieņemts pagaidu ārkārtas pasākums no 2023. gada sākuma atvieglos atļauju piešķiršanu dažiem enerģētikas projektiem.

Plāna REPowerEU finansēšana

Pateicoties atveseļošanas plānam NextGenerationEU, dalībvalstis savos attiecīgajos atveseļošanas un noturības plānos jau īsteno reformas un investīcijas, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Finansējot, piemēram, renovācijas energotaupīgumam, jaunas vējturbīnas, saules parkus un elektriskos vilcienus, NextGenerationEU palīdz paātrināt atveseļošanu un zaļo un digitālo pārkārtošanos. Decembrī tika panākta politiska vienošanās dalībvalstu esošajos atveseļošanas un noturības plānos iekļaut īpašas nodaļas, lai novirzītu investīcijas REPowerEU prioritātēm un veiktu nepieciešamās reformas (sk. 6. nodaļu).

Infografikā ir parādīti ES plāna RepowerEU galvenie mērķi kā investīcijas, kas paredzētas, lai samazinātu ES atkarību no Krievijas fosilā kurināmā.

ES plāna RepowerEU mērķis ir, izmantojot trīs saistītas iniciatīvas, pakāpeniski izbeigt ES atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. Pirmkārt, ES ir jādažādo energopiegāde. Otrkārt, tai jāpaātrina pāreja no fosilā kurināmā uz tīru enerģiju. Trešā iniciatīva ir par enerģijas taupīšanu. Lai to panāktu, valstu un Eiropas plānos ir pārdomāti jāapvieno investīcijas un reformas, lai veicinātu renovāciju un paātrinātu procesus atļaujas saņemšanai atjaunīgās enerģijas projektiem.

Mazulis aptausta milzīgus burtus, kas uz kravas palešu grēdas veido uzrakstu “jārīkojas tagad”.
Notiek ANO Klimata pārmaiņu konvencijas pušu 27. konference. Tikmēr mazulis rotaļājas. Šarm eš Šeiha (Ēģipte), 2022. gada novembris.

3. Ceļā uz zaļāku un klimatneitrālu Eiropu

Ievads

Trīskāršā krīze – klimata pārmaiņas, biodaudzveidības izzušana un piesārņojums – ir neatliekama problēma, kas prasa tūlītēju rīcību. Eiropas zaļais kurss vēl aizvien ir ES ceļvedis šīs neatliekamās problēmas risināšanā.

Turklāt divi vēsturiski globālas nozīmes notikumi – Covid-19 pandēmija un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu – ir tikai stiprinājuši ES apņemšanos turpināt zaļo pārkārtošanos un paātrināt pārmaiņu tempu.

Ekstrēmu laikapstākļu notikumu aizvien augošā intensitāte 2022. gadā bija skaidra zīme, ka ES un starptautiskajai sabiedrībai ir aktīvi jārīkojas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, palielinātu noturību pret sausumu un atjaunotu ekosistēmas. Citas iniciatīvas paredzēja stingrākus noteikumus par piesārņotājiem, ķīmisko pesticīdu lietošanas mazināšanu, iepakojuma atkritumu problēmas risināšanu un ilgtspējīgākas nākotnes veidošanu.

Eiropas zaļā kursa īstenošana

ES ilgtermiņa izaugsmes stratēģija ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas klimatneitralitāti. Šis mērķrādītājs ir nostiprināts Eiropas Klimata aktā līdz ar juridiski saistošo apņemšanos siltumnīcefekta gāzu neto emisijas līdz 2030. gadam samazināt vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Eiropas zaļais kurss ir ES plāns, kā to panākt. 2022. gadā ES turpināja pārliecinoši virzīties uz nosprausto klimata mērķu sasniegšanu.

ES klimata pārmaiņu apkarošanas rīcībpolitikas stūrakmens un svarīgs siltumnīcefekta gāzu emisiju izmakslietderīgas samazināšanas instruments ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) – tirgus, kurā dalībnieki var tirgoties ar ierobežotu skaitu emisijas kvotu, lai panāktu maksimālu efektivitāti. 2022. gadā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome vienojās par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES ETS pārskatīt. Tika panākta arī politiska vienošanās par priekšlikumiem attiecībā uz emisijām un oglekļa piesaistījumiem, ko rada zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība, Sociālā klimata fonda izveidi un bezemisiju vieglajiem automobiļiem un furgoniem līdz 2035. gadam.

ES arī strādā pie tā, lai padarītu caurredzamāku uzņēmumu darbības sociālo un vidisko ietekmi. Decembrī pieņemtā Direktīva par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu modernizēs un stiprinās noteikumus par to, kāda veida informācija uzņēmumiem ir jāziņo, un ziņošanas pienākumu uzliek plašākam lielo uzņēmumu un biržas sarakstā iekļauto mazo un vidējo uzņēmumu lokam.

ES neto iekšzemes emisijas 2022. gadā bija par 30 % zemākas nekā 1990. gadā, un ES joprojām ir uz pareizā ceļa, lai līdz 2030. gadam sasniegtu mērķrādītāju – 55 %.

Pasaules mēroga rīcība planētas labā

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kas ir vadošā starptautiskā klimata pārmaiņu novērtēšanas struktūra, 2022. gadā nāca klajā ar trim ziņojumiem, kuri apstiprināja, ka pasaule cilvēka darbības dēļ strauji sasilst, un noteica adaptācijas un mitigācijas trajektorijas. ES turpināja ar starptautiskajiem partneriem apspriest, kā kāpināt ieceru vērienu, nostiprinot nozaru mērķrādītājus, sasniedzot visas tautsaimniecības mēroga mērķus un pieņemot neto nulles emisiju stratēģijas.

ES diplomātija ANO Vides asamblejā martā panāca atbalstu juridiski saistošam globālam plastmasas piesārņojuma apkarošanas nolīgumam. Plānots sarunas pabeigt līdz 2024. gadam. Gaidāmā nolīguma mērķis būs stiprināt esošās iniciatīvas un nolīgumus, it sevišķi plastmasas aprites cikla projektēšanas un ražošanas posmos. Tam vienās sliedēs jāievirza visu ieinteresēto personu centieni, lai izdotos sasniegt virsmērķi – novērst plastmasas nonākšanu vidē.

ANO klimata pārmaiņu un vides konferences

2022. gada jūnijā Bāzeles, Roterdamas un Stokholmas ANO konvenciju pušu konferenču sanāksmēs (COP) tika panākts progress attiecībā uz ķimikāliju un atkritumu pareizu apsaimniekošanu; minētās konvencijas ir vides jomas nolīgumi, kurus vieno mērķis aizsargāt cilvēka veselību un vidi no bīstamām ķimikālijām un atkritumiem. Tika pieņemts arī svarīgs lēmums kontrolēt elektronisko atkritumu globālo tirdzniecību un nepieļaut to nekontrolētu izgāšanu. ES arī ierosināja izstrādāt globālus lietotu riepu apsaimniekošanas standartus; tās ir liels mikroplastmasas avots. Tika atkārtoti pausti aicinājumi līdz 2025. gadam izskaust polihlorbifenilu – ķimikāliju, kuras plaši sastopamas vecā elektroaprīkojumā un eļļās, – izmantošanu.

Gatavojoties ikgadējai ANO Klimata pārmaiņu konferencei (COP27) Šarm eš Šeihā (Ēģipte), ES iesaistījās konstruktīvās sarunās par aktīvu globālo klimatrīcību saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķi nepieļaut, ka globālā sasilšana pārsniedz 1,5 °C.

Samehs Šuk rī, Franss Timmermanss un Džons Kerijs plecu pie pleca sēž zem ANO Klimata pārmaiņu konferences plakāta ar uzrakstu “Līgumslēdzēju pušu 20 septītā konference, Šarm eš Šeiha, Ēģipte, 2022”.
Skats uz Globālā metāna emisiju mazināšanas solījuma ministru sanāksmes tribīni. Šarm eš Šeiha (Ēģipte), 2022. gada 17. novembris. No kreisās: Ēģiptes ārlietu ministrs un konvencijas pušu 27. konferences priekšsēdētājs Samehs Šukrī, par Eiropas zaļā kursa turēšanu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss un ASV īpašais sūtnis klimata jautājumos Džons Kerijs.

COP27 Eiropas Savienība Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka Fransa Timmermansa vadībā visas puses aktīvi aicināja steidzami rīkoties gan ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan arī pielāgoties nenovēršamajām klimata pārmaiņu sekām, ar ko saskarsimies nākamajos gadu desmitos.

Konferencē tika pieņemta Klimata pārmaiņu mīkstināšanas darba programma, kuras mērķis ir kāpināt vērienu un īstenošanu. Atzīstot neatliekamo vajadzību pastiprināt globālo rīcību un atbalstīt vislielākajam riskam pakļautās jaunattīstības valstis, kuras skar klimata pārmaiņas, ES atbalstīja jauna fonda izveidi zaudējumu un kaitējuma nepieļaušanai, minimalizēšanai un novēršanai. Tas liek pamatus lielākai solidaritātei starp tiem, kam vajadzīga palīdzība, un tiem, kas spēj palīdzēt. ES un Āfrikas Savienība paziņoja par Global Gateway (sk. 8. nodaļu) iniciatīvu ar “Eiropas komandas” pieeju klimatadaptācijai un klimatnoturībai Āfrikā, kam piesaistīts 1 miljards eiro.

Alikhans Sma ilovs un Urzula fon der Leiena, sēdēdami viens otram līdzās, paraksta dokumentus.
Kazahstānas premjerministrs Alikhans Smailovs (pa kreisi) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paraksta ES un Kazahstānas Saprašanās memorandu par izejvielām, akumulatoriem un atjaunīgo ūdeņradi. Šarm eš Šeiha (Ēģipte), 2022. gada 7. novembris. Sīkāk par atjaunīgo enerģiju sk. 2. nodaļā.

Pasākumā ES uzsāka arī Meža partnerību ar piecām partnervalstīm (Gajānu, Mongoliju, Kongo Republiku, Ugandu un Zambiju) un paziņoja par vērienīgu ilgtermiņa Dienvidāfrikas Enerģētikas taisnīgas pārkārtošanas investīciju plānu. ES noslēdza divas svarīgas stratēģiskas partnerības ilgtspējīgu izejvielu un atjaunīgā ūdeņraža jomā (vienu ar Namībiju, otru ar Kazahstānu) un pastiprināja sadarbību ar Ēģipti pārejā uz tīru enerģiju, arī ar stratēģisku partnerību atjaunīgā ūdeņraža jomā.

Reklāmkarogs, kurā uz saplaisājušas zemes fona redzams uzraksts “Līgumslēdzēju pušu piecpadsmitā konference, ANO konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos, Abidžana, 2022” un redzams arī logotips, kurā četrus koncentriskus apļus veido koku lapas, ziloņi, ūdenslāses un plaukstas.

© ANO Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos

#ForOurPlanet ir jauna ES kampaņa, kas sākta 2022. gadā saistībā ar CoP27 un CoP15 un kļūs par ikgadēju notikumu, lai veicinātu globālo atbalstu dabas un klimatrīcībai turpmākajos gados.

Maijā notikušajā ANO Konvencijas par cīņu pret pārtuksnešošanos 15. sesijā tika pieņemti 38 lēmumi, kuros uzsvērta ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas nozīme vairāku krīžu risināšanā. Svarīgākais iznākums bija globāla apņemšanās palielināt noturību pret sausumu un investēt zemes atjaunošanā nākotnes labklājības vārdā.

ES stingri iestājās par ekosistēmu atjaunošanas, atkārtotas apmežošanas un dabā balstītu risinājumu nozīmi zemes un augsnes aizsardzībā un uzsvēra būtisko saikni starp dabas aizsardzību un sausuma un klimata pārmaiņu ietekmes mīkstināšanu.

2022. gadā pasaule sanāca kopā arī uz pēdējo desmit gadu laikā lielāko biodaudzveidības konferenci, lai vienotos par jaunu globālu biodaudzveidības satvaru. ANO Biodaudzveidības konference (COP15), kas sākotnēji bija plānota 2020. gadā, Covid-19 pandēmijas dēļ notika divās daļās. Pirmā daļa notika virtuāli 2021. gada 11.–15. oktobrī Kuņminā (Ķīna); tajā puses vēlreiz apstiprināja savu apņemšanos īstenot 2050. gada redzējumu “dzīvot saskaņā ar dabu”, pieņemot Kuņminas deklarāciju. Konferences otrajā daļā, kas notika 2022. gada 7.–19. decembrī Monreālā (Kanāda), 196 valstis tikās, lai panāktu globālu vienošanos par dabas un planētas aizsardzību ar ilgtermiņa mērķiem, kas sasniedzami līdz 2050. gadam, un atskaites punktiem, kas sasniedzami līdz 2030. gadam. Eiropas Savienība Komisijas locekļa Virgīnija Sinkēviča vadībā sadarbojās ar visām pusēm, lai noslēgtu vērienīgu globālu vienošanos par biodaudzveidības un ekosistēmu aizsardzību, atjaunošanu, ilgtspējīgu izmantošanu un investīcijām tajās.

Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Pasaules Dzīvās dabas konference) Pušu konferences 19. sanāksmē (COP19), kas noritēja 2022. gada 14.–25. novembrī Panamā (Panama), ES palīdzēja panākt svarīgus iznākumus, kas paredz ilgtspējīgu tirdzniecību attiecībā uz vairāk nekā 500 sarakstā jauniekļautu sugu. Tas ir būtiski, lai izdotos novērst globālo biodaudzveidības izzušanu, kas apdraud mūsu veselību, nodrošinātību ar pārtiku un iztiku.

Fakti par biodaudzveidības izzušanu

Vienam miljonam sugu draud izmiršana.

Cilvēki ir radikāli mainījuši trīs ceturtdaļas planētas sauszemes virsmas.

75 % pasaules kultūraugu ir atkarīgi no apputeksnētājiem.

Puse no pasaules iekšzemes kopprodukta ir atkarīga no dabas.

70 % pretvēža zāļu ir dabiskas vai balstās uz dabu.

Kampaņa The Green Track

Infografikā kampaņa “The Green Track” ir attēlota skaitļos: pasākumu skaits un pasākumu vietu karte, pasākuma formāts un aptvertie temati, kā arī uzrunāto cilvēku skaits.

Eiropas Jaunatnes gada 2022 kampaņa The Green Track, gatavojoties COP15 Biodaudzveidības konferencei, ir devusi jauniešiem visā Eiropā iespēju paust savas cerības un bažas par dabu, biodaudzveidību un Eiropas ilgtspējīgu nākotni.

Kampaņas “The Green Track” ietvaros notika 32 pasākumi 21 dalībvalstī un 15 valodās visā Eiropā, tostarp 9 tiešsaistes pasākumi, 2 hibrīdpasākumi un 21 pasākums uz vietas. Notika 7 pasākumi par aprites ekonomiku, 20 pasākumi par biodaudzveidību un dabu, 4 pasākumi par nulles piesārņojumu, 16 pasākumi par klimata pārmaiņām un 5 pasākumi par dzīvesveidu. Šajos pasākumos piedalījās aptuveni 1500 dalībnieku, un tiešsaistes kampaņā tika uzrunāts vairāk nekā 21 miljons cilvēku. Norisinājās dažādu veidu pasākumi, sākot no mijmaiņas sanāksmēm (apģērbu mijmaiņa, sēklu mijmaiņa) līdz nodarbībām brīvā dabā (pludmales sakopšana, pastaigas mežā), izstādēm (par apputeksnētājiem, apdraudētām dzīvotnēm un sugām), konferencēm un publiskām debatēm (jauniešu forums, dialogs par dabu), kā arī apmācībām un darbsemināriem (izspēles, darbseminārs par putnu balsīm).

Eiropas dabas aizsardzība un atjaunošana

Ekstrēmi laikapstākļi

2022. gadā Eiropa piedzīvoja rekordlielu sausumu. Kā jau bija prognozējis Eiropas Sausuma novērošanas centrs, visā Eiropā ievērojami saruka kultūraugu raža un – hidroenerģijas ražošanas krituma dēļ – saražotais enerģijas daudzums.

No vēsturiski zemā ūdens līmeņa lielajās upēs cieta arī ūdens dzīvā daba un baržu transports. Vasarā 60 % ES teritorijas tika reģistrēts augsts sausuma līmenis, kas noveda pie lauksaimniecības kultūru un infrastruktūras zudumiem dabas ugunsgrēkos. Kopā ar civilās aizsardzības pasākumiem tas Eiropas Savienībai izmaksāja vairāk nekā 2,4 miljardus eiro.

Augsta temperatūra un liels nokrišņu trūkums skāra gandrīz visas Eiropas upes, apgrūtinot enerģijas ražošanu un upju transportu.

No šādiem ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem nākotnē var izvairīties, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un stājoties pretī klimata krīzei. Šīs jomas ieceres un mērķrādītājus izvērsīs ES priekšlikumu pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %”. Turklāt ES Klimatadaptācijas stratēģija palīdzēs uzlabot Eiropas iedzīvotāju, lauksaimnieku un uzņēmumu gatavību ekstrēmiem laikapstākļiem.

Attēlā redzama Reinas upe un tās krasts.
Vēsturiski zems ūdens līmenis Reinas upē. Ķelne (Vācija), 2022. gada 12. septembris.
Kartē parādīts sausuma līmeņa sadalījums ES teritorijā.
Eiropas Sausuma novērošanas centrs reģistrējis augstu sausuma līmeni vairāk nekā 60 % ES teritorijas.

Saskaņā ar kombinētā sausuma rādītāja 2022. gada septembra karti 35 % ES teritoriju bija aktivizēts brīdinājums un 25 % – izsludināta trauksme. Lielākais augsnes mitruma deficīts reģistrēts Rietumeiropā (Beļģijā, Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Spānijā, Apvienotajā Karalistē un citur) un Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīs. Veģetācijas stress augsnes mitruma un veģetācijas deficīta dēļ skāra gandrīz visu ES teritoriju. Lai gan mazākā mērā, tomēr nokrišņu deficīts bija vienmērīgs visā teritorijā vai Eiropas Savienībā. Grieķijas, Spānijas un Itālijas dienvidu daļā, kā arī dažās Austrumeiropas daļās tika novērota normālu apstākļu pilnīga atjaunošanās. Attiecīgajā laikposmā augsnes mitruma īslaicīga atgūšana un veģetācijas pagaidu atjaunošanās bija nenozīmīga.

Mežu un dzīvās dabas aizsardzība

Nopietna problēma 2022. gadā bija arī meža ugunsgrēki – gada laikā Eiropā izdega vairāk nekā 800 000 hektāru. Glābēju komandas izmantoja Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības kartēšanas pakalpojumu, kas ar satelītattēliem un citiem ģeotelpiskajiem datiem valstīm – to vidū Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei, kā arī dažām trešām valstīm – vasarā palīdz apdzēst ugunsgrēkus.

Eiropas Meža ugunsgrēku informācijas sistēma novēroja, ka ugunsgrēku sezona ieilgst vēl pēc ierastajiem jūlija, augusta un septembra mēnešiem, turklāt daudzi smagi ugunsgrēki izcēlās vēlāk. Ar biežākiem dabas ugunsgrēkiem saskārās pat teritorijas, kas agrāk tos piedzīvoja reti. Turklāt, tā kā 38 % no 2022. gadā izdegušās platības atradās aizsargājamajās Natura 2000 teritorijās, ekosistēmas trauslākas darījis arī grūti novērtējamais biodaudzveidības zudums. ES Solidaritātes fonds, kas sākotnēji tika izveidots 2002. gadā, lai sniegtu finansiālu atbalstu dabas katastrofu skartu teritoriju atjaunošanai, tika atkal mobilizēts 2022. gadā sakarā ar dabas ugunsgrēku nodarītajiem postījumiem visā Eiropā.

Mežiem ir būtiska nozīme Eiropas ekosistēmu un biodaudzveidības aizsargāšanā. Tie arī uztver oglekli, kas pretējā gadījumā nonāktu atmosfērā un saasinātu klimata pārmaiņas. Tiek lēsts, ka vienā vienīgā gadā dabas ugunsgrēki radīja ekonomiskos zaudējumus vairāk nekā 2 miljardu eiro apmērā un atmosfērā to dēļ nokļuva vairāk nekā 25 miljoni tonnu CO2. Septembrī savā runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka no nākamās meža ugunsgrēku sezonas tiks divkāršotas ES spējas dzēst ugunsgrēkus no gaisa.

Ugunsdzēsējs mežā šļāc ūdeni no ugunsdzēsības šļūtenes.
Polijas ugunsdzēsējs ES civilās aizsardzības mehānisma satvarā tiek nosūtīts uz Franciju apkarot meža ugunsgrēkus. Ostena (Francija), 2022. gada 14. augusts. Kopā vairāk nekā 400 ugunsdzēsēju un vairāk nekā 100 transportlīdzekļu no Vācijas, Austrijas, Polijas un Rumānijas pēc Francijas lūguma nāca palīgā vietējiem neatliekamās palīdzības sniedzējiem.

Novembrī Komisija ierosināja pirmo ES mēroga brīvprātīgo satvaru ticamai kvalitatīvu oglekļa piesaistījumu sertificēšanai. Ja šis instruments tiks pieņemts, tas palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām un sasniegt ES mērķus klimata, vides un nulles piesārņojuma jomā.

Līdz 2022. gada beigām 3 miljardu koku solījuma ietvaros ES bija iestādīti gandrīz 9,5 miljoni koku. Šis solījums ir daļa no ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam un ES Meža stratēģijas 2030. gadam; Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā papildus iestādīt vismaz 3 miljardus koku, vienlaikus ievērojot ekoloģiskos principus.

Pārskatītais ES Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīcības plāns, kas arī ietilpst Biodaudzveidības stratēģijā, tiecas nodrošināt, ka ES rīcība nelikumīgas savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības apkarošanai visaptveroši risina pašreizējās problēmas. Tā pamatā ir četras prioritātes: novērst nelikumīgas savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības cēloņus, izpētīt iespējas ieviest jaunus juridiskos un rīcībpolitiskos instrumentus, stiprināt izpildes panākšanu un veicināt globālo sadarbību.

Oglekļa piesaistījumu ES sertifikācija

Lai līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitātes mērķi, ES ir jāsamazina emisijas līdz minimumam, taču tās nav iespējams samazināt līdz nullei. Lai līdzsvarotu atlikušās emisijas, ES nāksies katru gadu piesaistīt no atmosfēras vairākus simtus tonnu CO2.

Oglekļa piesaistes veidi, ko varētu sertificēt saskaņā ar ierosināto regulējumu

Oglekļsaistīga lauksaimniecība, piemēram, mežu un augsnes atjaunošana un mitrāju un kūdrāju apsaimniekošana.

Pastāvīga uzglabāšana, piemēram, bioenerģija ar oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu vai tiešā oglekļa uztveršana no gaisa un uzglabāšana.

Oglekļa uzglabāšana ilglaicīgos produktos un materiālos, piemēram, būvmateriālos uz koksnes bāzes.

Pateicoties ES sertifikācijas satvaram, šīm jaunajām iespējām var piekļūt arvien vairāk uzņēmumu, lauksaimnieku, mežsaimnieku un citu ieinteresēto personu, jo viņi varēs pieteikties saskaņotai un uzticamai sertifikācijai.

Dabas atjaunošana

Atjaunot Eiropas dabu – no mitrājiem, upēm un mežiem līdz jūras videi, pilsētvidei un sugām – nozīmē dot būtisku un izmakslietderīgu ieguldījumu mūsu ekonomikā, nodrošinātībā ar pārtiku, cīņā pret klimata pārmaiņām un izturības palielināšanā. Dabas atjaunošana turklāt stiprina ES iedzīvotāju veselību un labbūtību.

81 % dzīvotņu aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs.

Katrs eiro, kas ieguldīts dabas atjaunošanā, sniedz 8–38 eiro lielu ieguvumu.

Katra trešā bišu un tauriņu suga skaitliski sarūk.

2022. gada jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu paketi, kas paredz atjaunot degradētas ekosistēmas – tas ir priekšnoteikums ekosistēmu sabrukuma novēršanai un klimata pārmaiņu un biodaudzveidības zuduma smagāko seku nepieļaušanai. Komisija turklāt pašlaik modernizē tiesību aktus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu sēklu un augu reproduktīvā materiāla pieejamību nolūkā sasniegt ilgtspējas, klimatadaptācijas un biodaudzveidības mērķus.

Videomateriāls stāsta par Eiropas Komisijas jauno ES Dabas atjaunošanas likumu, kura mērķis ir cilvēku, klimata un visas mūsu planētas labā atjaunot ekosistēmas.
VIDEO 2022. gada ES Zaļās nedēļas dalībnieki runā par Dabas atjaunošanas likumu. 2022. gada jūnijs.

Programma LIFE ir ES instruments vides un klimatrīcības pasākumu finansēšanai. Tā darbojas kopš 1992. gada un visā Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5500 projektu. Pēc pievienošanās programmai 2022. gada jūnijā šo finansējumu var saņemt arī Ukraina. Tas nozīmē, ka Ukraina var gūt labumu no atbalsta, kas palīdzētu atjaunot vidi pēc Krievijas agresijas kara nodarītā nopietnā kaitējuma – sākot no piesārņojuma un ekosistēmu iznīcināšanas līdz citām ilgtermiņa sekām. Īstermiņā programma LIFE var atbalstīt Ukrainas atjaunošanas centienus, veicot vajadzību analīzi un palīdzot novērst augsnes un ūdens dekontamināciju, tostarp izmantojot dabā balstītus risinājumus. Ukraina ir otrā ārpussavienības valsts, kas pievienojusies programmai LIFE; pirmā bija Islande.

Virgīnijs Sinkēvičs un Ruslans Striļecs sarokojas; fonā redzami Eiropas Savienības un Ukrainas karogi. Jūlija Sviri denko nedaudz nostāk stāv starp viņiem abiem, ar seju pavērsusies pret Virgīniju Sinkēviču.
No kreisās: Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs, Ukrainas premjerministra pirmā vietniece Jūlija Sviridenko un Ukrainas ekoloģijas un dabas resursu ministrs Ruslans Striļecs, tikko parakstījuši nolīgumu par Ukrainas iesaistīšanos vides un klimata programmā LIFE. Kijiva (Ukraina), 2022. gada 24. jūnijs.

Virzībā uz nulles piesārņojumu

Īstenojot ieceri līdz 2050. gadam pielikt punktu piesārņojuma radītajam kaitējumam, Komisija oktobrī ierosināja stingrākus noteikumus par apkārtējo gaisu, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņotājiem un komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Galu galā šie noteikumi uzlabos sabiedrības veselību, samazinot priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu un ilgtermiņa veselības aprūpes izmaksas.

Gaisa kvalitāte

Ierosinātie jaunie noteikumi:

 • noteiks starpposma ES gaisa kvalitātes standartus 2030. gadam, kas ir vairāk saskaņoti ar Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēm;
 • desmit gadu laikā par vairāk nekā 75 % samazinās tādu nāves gadījumu skaitu, kurus izraisa galvenā piesārņotāja – smalku daļiņu (PM2.5) – līmeņi, kas pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēs paredzētos;
 • nodrošinās, ka cilvēkiem, kas cieš no gaisa piesārņojuma radīta kaitējuma veselībai, ir tiesības saņemt kompensāciju ES gaisa kvalitātes noteikumu pārkāpuma gadījumā un tiesības uz to, lai viņus pārstāvētu nevalstiska organizācija, ceļot kolektīvu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu;
 • izmaksās mazāk nekā 0,1 % no iekšzemes kopprodukta, kas ir vismaz septiņas reizes mazāk nekā potenciālie ieguvumi ekonomikai un sabiedrībai.

Ūdens kvalitāte

Jaunie priekšlikumi paredz:

 • jaunus un stingrākus standartus virknei kaitīgu vielu, kas sastopamas virszemes un pazemes ūdeņos;
 • pienākumu dalībvalstīm veikt šo piesārņotāju klātbūtnes mazināšanas pasākumus;
 • rentablāku un taisnīgāku notekūdeņu attīrīšanu saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”;
 • preventīvus pasākumus rūpniecībai (piemēram, citu rūpniecisko ķimikāliju izmantošana vai to izmantošana mazākā daudzumā) un lauksaimniekiem (piemēram, citu pesticīdu izmantošana vai to izmantošana mazākā daudzumā).

Priekšlikumi arī izpilda konkrētas prasības, kas izvirzītas Konferencē par Eiropas nākotni (sk. 9. nodaļu), kurā iedzīvotāji aicināja krasi samazināt ķīmisko pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantojumu un attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Turklāt ES un Vidusjūras reģiona valstis Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai sekmīgi iesniegušas priekšlikumu Vidusjūrā noteikt sēra emisijas kontroles zonu. Mērķis ir uzlabot gaisa un ūdens kvalitāti, mazinot kuģniecības izraisītu piesārņojumu ar sēra savienojumiem.

Ar priekšlikumu regulai par augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lietošanu tiek ierosināti pasākumi ar mērķi samazināt ES pārtikas sistēmas vidisko pēdu un mīkstināt ekonomiskos zaudējumus, kas jau radušies klimata pārmaiņu un biodaudzveidības izzušanas dēļ. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam par 50 % samazināt ķīmisko pesticīdu un bīstamāko pesticīdu izmantojumu par labu pret vidi saudzīgākām kaitēkļu apkarošanas metodēm. Tiks pavisam aizliegts pesticīdus lietot pilsētu zaļajās zonās, to vidū publiskos parkos vai dārzos, rotaļlaukumos, skolās, atpūtas zonās vai sporta laukumos, publisku celiņu tuvumā un saskaņā ar Natura 2000 aizsargājamās teritorijās.

Transporta emisiju un rūpniecisko emisiju mazināšana

2022. gadā ES arī izveidoja Atjaunīgo un mazoglekļa degvielu vērtības ķēdes rūpniecisko aliansi – jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt atjaunīgo un mazoglekļa degvielu ražošanu un piegādi aviācijā un ūdenstransportā. Alianses darbs palīdzēs sagādāt vajadzīgās alternatīvās degvielas grūti dekarbonizējamām nozarēm, piemēram, aviācijai un jūrniecībai. Ir izdevies pietuvoties arī noteikumiem par alternatīvo degvielu izmantošanu šajās nozarēs. Ja tos 2023. gadā sekmīgi pieņems, tie iezīmēs skaidru ceļu uz šo nozaru dekarbonizāciju.

Komisijas priekšlikums modernizēt Rūpniecisko emisiju direktīvu ievērojami mazinās kaitīgās emisijas no rūpnieciskajām iekārtām un Eiropas lielākajām lopkopības saimniecībām, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa investīcijām vajadzīgo noteiktību, veicinot inovāciju un palielinot Eiropas enerģētisko neatkarību un resursneatkarību. Pārskatīšanā tiek izvērsta spēkā esošā direktīva, kas aptver aptuveni 50 000 Eiropas lielo agroindustriālo iekārtu. Tām jāievēro emisiju līmeņi, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, ko nosaka nozares, valstu un ES eksperti un pilsoniskā sabiedrība. Jaunie noteikumi paredz efektīvāku atļauju piešķiršanu un mērķorientētu atbalstu inovācijas celmlaužiem un nozares investīcijām aprites ekonomikā. Tas stiprinās saikni starp piesārņojuma samazināšanu un dekarbonizāciju un palielinās caurredzamību un sabiedrības līdzdalību atļauju piešķiršanas procesā.

Novembrī Komisija turklāt nāca klajā ar priekšlikumu par jauniem emisiju standartiem. Šo jauno Euro 7 standartu mērķis ir nodrošināt, ka vieglie automobiļi, furgoni, kravas automobiļi un autobusi darbojas daudz tīrāk, it sevišķi pilsētās, kurās gaisa piesārņojuma problēma ir vislielākā, un turpina darboties tīri daudz ilgāk nekā saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Priekšlikums pievēršas emisijām no izpūtējiem, bremzēm un riepām. Tas arī palīdzēs sasniegt jaunos gaisa kvalitātes standartus, kas ir stingrāki. Turklāt Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs tiks pārveidots par ES Rūpniecisko emisiju portālu, kurā iedzīvotāji varēs uzzināt par piesārņojošām darbībām savā apkaimē.

Kas jauns Euro 7 regulā?

Visiem vieglajiem automobiļiem, autofurgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem:

ierobežojumi emisijām no bremzēm;

noteikumi par riepu radīto piesārņojumu ar mikroplastmasu;

transportlīdzek­ļiem ilgākā laikposmā ir jāatbilst emisiju noteikumiem;

efektīvāki emisiju testi;

digitāla atbilstības uzraudzība;

labāki tirgus uzraudzības testi.

Transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru:

degvielas un tehnoloģiju ziņā neitrālas emisiju robežvērtības;

papildu piesārņotāju reglamentēšana;

ceļizmēģinājumi ar plašāku braukšanas apstākļu klāstu.

Elektrotransportlīdzekļiem un uzlādējamiem hibrīdtransportlīdzekļiem:

akumulatoru bateriju ilgizturības prasības.

Par bioloģisko lauksaimniecību un kvalitatīvu pārtiku

Ilgtermiņa nodrošinātībai ar pārtiku ir vajadzīga ilgtspējīga lauksaimniecība un mazāks pesticīdu izmantojums. 2021. gadā dalībvalstis iesniedza plānus reformēt kopējo lauksaimniecības politiku, ievērojot Komisijas ieteikumus. 2022. gada augustā Komisija oficiāli apstiprināja šos kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskos plānus, kuros izklāstīts, kā katra dalībvalsts plāno tiešos maksājumus un ekonomisko intervenci izmantot lauku attīstības atbalstam. Jaunie tiesību akti, kas stāsies spēkā 2023. gadā, pavērs ceļu taisnīgākai, zaļākai un efektīvākai lauksaimniecības politikai. Tie centīsies nodrošināt ilgtspējīgu nākotni Eiropas lauksaimniekiem, mērķtiecīgāk atbalstīt mazākas lauku saimniecības un ES dalībvalstīm dot lielāku elastību pasākumus pielāgot vietējiem apstākļiem.

Martā Komisija pieņēma priekšlikumu stiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu – arī konkrētu vīnu, lauksaimniecības produktu un stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu – aizsardzības sistēmu. Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma aizsargā konkrētu produktu nosaukumus ar mērķi popularizēt ar to ģeogrāfisko izcelsmi saistītās unikālās īpašības, raksturlielumus vai reputāciju, kā arī tradicionālo lietpratību, kas saistīta ar to ražošanu.

2022. gada septembrī Briselē (Beļģija) notika ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā atklāšanas ceremonija. Astoņi balvu ieguvēji no Beļģijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Austrijas un Zviedrijas reprezentē Eiropas bioloģiskās saimniekošanas nozares izaugsmi un inovāciju, kā arī tās centienus samazināt lauksaimniecības ietekmi uz klimatu un vidi.

Janušs Vojcehovskis ar rokasspiedienu sveic konkursa uzvarētāju. Fonā redzama koka dēļu siena ar uzrakstu “Eiropas Savienības Bioproduktu balva 2022”.
2022. gada ES Bioproduktu balvas laureāti kopā ar Eiropas lauksaimniecības komisāru Janušu Vojcehovski (pa kreisi). Brisele (Beļģija), 2022. gada 23. septembris.

Ilgtspējīgs dzīvesveids

Svarīga loma zaļas un ilgtspējīgas Eiropas veidošanā ir pilsētām un to iedzīvotājiem. ES mērķis ir cilvēku virzītus projektus un vietējās iestādes atbalstīt šīs jaunās pasaules kopīgā veidošanā, izmantojot finansiālu atbalstu un vidiskās iniciatīvas.

2022. gadā 100 pilsētu mēri visā ES parakstīja Zaļo pilsētu vienošanos, apņemoties pievērsties piecām vidiskās pārvaldības jomām, un tās ir gaiss, ūdens, daba un biodaudzveidība, aprites ekonomika un atkritumi, troksnis. Šīs ES iniciatīvas mērķis ir padarīt pilsētas tīrākas, zaļākas un veselīgākas.

Iniciatīva “Jaunais Eiropas Bauhaus, ko pirmoreiz izziņoja 2020. gadā, pulcē iedzīvotājus, ekspertus, uzņēmumus un iestādes ar mērķi izveidot pilnīgi svaigu redzējumu par ilgtspējīgu dzīvesveidu Eiropā un ārpus tās. Līdzās eksperimentēšanas un kontaktu dibināšanas platformas izveidei iniciatīva atbalsta pozitīvas pārmaiņas, nodrošinot skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem piekļuvi ES finansējumam.

Lai atbalstītu pilsētvides inovāciju un ilgtspējīgas nākotnes veidošanai pilsētām vajadzīgās spējas un zināšanas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros tika izveidota Eiropas pilsētiniciatīva. Ar pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas publicēts oktobrī, inovatīviem JEB projektiem ES pilsētās darīts pieejams ES finansējums 50 miljonu eiro apmērā. Pilsētas tika aicinātas nākt klajā ar projektu idejām par aprites ekonomiku un oglekļneitralitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, ēku pielāgošanu cenas ziņā pieejamiem mājokļu risinājumiem un pilsētvides atjaunošanu saskaņā ar jaunā Eiropas Bauhaus vērtībām – ilgtspēju, iekļaušanas principu un estētiku.

JEB 2022. gada balvu ieguvēji tika paziņoti jaunā Eiropas Bauhaus pirmajā festivālā, kas jūnijā pulcēja cilvēkus no visas ES, lai cildinātu vietējā līmenī tapušas un radošas pieejas zaļās pārkārtošanās īstenošanai, kā arī dotu iespēju tās iepazīt. Godalgas tika piešķirtas projektiem no 15 dažādām dalībvalstīm.

Urzula fon der Leiena kopīgi ar Di bido-Fransisu Ke rē, Moniku Ma džoni un Džo vannu Me landri Jaunā Eiropas “Bauhaus” festivāla paneļdiskusijā uzrunā auditoriju.
No kreisās: Vācijas un Burkinafaso izcelsmes laikmetīgais arhitekts Dibido-Fransiss Kerē, ziņu raidījuma Telegiornale 1 pārstāve Monika Madžoni, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Nacionālā XXI gadsimta mākslas muzeja direktore Džovanna Melandri. Roma (Itālija), 2022. gada 9. jūnijs.

Lai celtu gaismā jauniešu inovatīvo garu, JEB piešķir Rising Star balvu projektiem, kurus izstrādājuši cilvēki, kam ir zem 30 gadiem. Lai papildinātu 2022. Eiropas Jaunatnes gadu, uz iniciatīvu “Jauns Eiropas Bauhaus” bija vērsta ikgadējā iniciatīva DiscoverEU, kas 18 gadus veciem jauniešiem palīdz bez maksas apceļot Eiropu. Šajā kontekstā dalībniekiem tika izstrādāts jaunā Eiropas Bauhaus maršruts.

Videomateriāls stāsta par Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu ieguvēju – projektu, kura nosaukums ir “Nākotnes dārzi”.
VIDEO Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Kipras projekts “Nākotnes dārzi”, kurš kādu pamestu teritoriju politiski sašķeltajā galvaspilsētā Nikosijā pārveidojis par kolektīvo dārzu.

Kopā ar Klimatizglītības koalīciju ES izsludināja aicinājumu pārveidot mācību vietas, lai izveidotu tīklu mācību vietu pārveidošanai visā sabiedrībā.

Reaģējot uz bruņoto konfliktu Ukrainā, JEB eksperti analizē ārkārtas apmešanās vietu vajadzības un izstrādā ilgtspējīgus mājokļus, gatavojoties pēckara atjaunošanas centieniem (sk. 1. nodaļu).

Videomateriāls stāsta par projektu ar nosaukumu “FOLK koncept”.
VIDEO Polijas projekts FOLK concept par mērķi izvirza tradicionālās lauku arhitektūras atjaunošanu un Polijas kultūras mantojuma bagātību saglabāšanu.

Ilgtspējīga un vieda mobilitāte

Komisija oficiāli izveidoja Bezemisiju aviācijas aliansi, kas ir brīvprātīga Eiropas privātā un publiskā sektora ieinteresēto personu iniciatīva ar mērķi sagatavot ar ūdeņradi darbināmus un elektriskus gaisa kuģus komerciālai izmantošanai. Tā kā līdz 2050. gadam bezemisiju gaisa kuģu skaits pēc aplēsēm sasniegs 26 000, alianse pildīs apņemšanos nozari pieskaņot ES klimatiskajām iecerēm.

Lai panāktu, ka automobiļi un citi transportlīdzekļi ir drošāki, vienlaikus izveidojot automatizēto transportlīdzekļu satvaru, 2022. gadā stājās spēkā ES Transportlīdzekļu vispārējās drošības regula. Šis ir pasaulē pirmais šāda veida satvars, tas aizsargā patērētājus, turklāt arī kultivēs inovāciju un uzlabos Eiropas automobiļu rūpniecības konkurētspēju.

Palīdzība publiskajam sektoram kļūt zaļam

Ar Komisijas tehniskā atbalsta instrumentu tika finansēts daudznacionāls projekts, kura mērķis ir stiprināt publiskā sektora ilgtermiņa ilgtspēju un līdz minimumam samazināt tā kaitīgo ietekmi uz vidi. Šā projekta mērķis ir arī veicināt valsts politikas efektivitāti, pārskatatbildību un pārredzamību.

Līdz šim 23 dalībvalstu publiskās pārvaldes iestādes ir apmainījušās ar zināšanām un paraugpraksi par to, kā samazināt budžeta izdevumu ietekmi uz klimatu, piemēram, iegādājoties pakalpojumus un preces ar mazāku ietekmi uz vidi un veicinot zaļo mobilitāti un ilgtspējīgu darījumu braucienu praksi.

Izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 2021.–2027. gadam, kas ir ES finansēšanas instruments zaļā kursa atbalstam, Komisija investē dažnedažādos transporta infrastruktūras projektos visā ES. To mērķis ir uzlabot pārrobežu infrastruktūru un atbalstīt jaunas tehnoloģijas. Kā piemērus var minēt Lionas–Turīnas tuneli, Fēmarnbelta fiksēto savienojumu un projektu Rail Baltica.

Lai Eiropas transporta infrastruktūru padarītu piemērotu izmantošanai gan civilajā, gan aizsardzības jomā, Komisija pieņēma Militārās mobilitātes rīcības plānu un ierosināja dotāciju procesu projektiem, kas atbalsta militāro mobilitāti. Citi projekti palīdzēs izveidot infrastruktūru prognozētajam energoefektīvas un bezemisiju mobilitātes pieaugumam.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros ES dalībvalstīs īstenojamu Eiropas transporta tīkla projektu līdzfinansēšanai ir pieejami kopā 25,8 miljardi eiro.

Pēc Eiropas Dzelzceļa gada (2021) ES sāka īstenot savu jauno rīcības plānu tālsatiksmes un pārrobežu pasažieru dzelzceļa pakalpojumu veicināšanai. Komisija ir aicinājusi dzelzceļa uzņēmumus, infrastruktūras pārvaldītājus un valstu iestādes ierosināt izmēģinājuma pārrobežu pakalpojumus, kas novērstu atlikušos šķēršļus pārrobežu dzelzceļa transportam. Pāreja uz ilgtspējīgu transportu, kas ir daļa no visaptverošās zaļā kursa paketes, nodrošinās, ka ES kopienas un ekonomika vēl ilgi pēc 2050. gada var plaukt veselīgā un drošā vidē.

Pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumiem ir vajadzīgs stimuls

Infografikā redzams pārrobežu satiksmes īpatsvars Eiropas Savienībā 2018. gadā, dažādu veidu tālsatiksmes pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumu īpatsvars nedēļā 2019. gadā salīdzinājumā ar 2001. gadu un apvienoto pārrobežu dzelzceļa pasažieru pakalpojumu īpatsvars.

Pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumiem ir vajadzīgs stimuls. 2018. gadā pasažieru pārvadājumi bija 7 % no pārrobežu satiksmes Eiropas Savienībā, savukārt kravu pārvadājumi bija 52 %. 2019. gadā tika veikti 2804 tradicionāli tālsatiksmes pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumi nedēļā, tas ir pieaugums no 2545 pārvadājumiem 2001. gadā, un ātrgaitas pārrobežu tālsatiksmes pasažieru dzelzceļa pārvadājumu skaits gandrīz divkāršojās – no 637 pārvadājumiem nedēļā 2001. gadā līdz 1244 pārvadājumiem nedēļā 2019. gadā. Ievērojami samazinājās pārrobežu pasažieru dzelzceļa pārvadājumu skaits naktī – no 1257 pārvadājumiem nedēļā 2001. gadā līdz 445 pārvadājumiem nedēļā 2019. gadā. Kopumā pārrobežu ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu apjoms palielinājās par 95 %, pārrobežu nakts pārvadājumu skaits samazinājās par 65 % un apvienoto pārrobežu pakalpojumu apjoms palielinājās par 1 %.

Strādniece sagriež silikona pusvadītāja plāksni, tā iegūstot atsevišķas mikroshēmas.
Mikroshēmu struktūru tehniskā atdalīšana pusvadītāju ražotnē. Drēzdene (Vācija), 2022. gada 8. februāris.

4. Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Ievads

ES ieceres Eiropā ieviest digitālu laikmetu cieši saistās ar ES klimatneitralitātes mērķi. 10 gadu plānā, kas pazīstams arī kā “Digitālā desmitgade”, ir iekļauti mērķi digitalizēt publiskos pakalpojumus un uzņēmumus, izveidot digitālo infrastruktūru, piemēram, 5G un superdatorus, un nodrošināt ES pilsoņiem prasmes un pārliecību, kas nepieciešamas drošai orientācijai digitālajā vidē. Šo mērķu sasniegšanu dalībvalstīs līdz 2030. gadam nodrošinās 2022. gadā pieņemtā ES politikas programma “Digitālās desmitgades ceļš”.

ES digitālā desmitgade būs laikposms, kurā risināsies pirmās pārejas drošākā un ilgtspējīgākā pasaulē. Šim nolūkam 2022. gadā ES ķērās pie darba, lai modernizētu kiberdrošības normas, atzītu digitālās tiesības un palielinātu digitālo pakalpojumu sniedzēju atbildību, vienlaikus ierīkojot nepieciešamo digitālo infrastruktūru un atbalstot digitālo prasmju pilnveidi. Tā arī ierosināja jaunus noteikumus par taisnīgāku piekļuvi datiem un spēra soli uz priekšu dažādu nozaru digitalizācijas tiesiskajā regulēšanā.

Digitalizācija pilsoņu labā

ES digitālās desmitgades kodols ir antropocentriska pieeja digitalizācijai. Tas nozīmē, ka tiešsaistē indivīda tiesības un brīvības ir jāievēro tāpat, kā tās ievēro bezsaistē. 2022. gadā ES pieņēma Deklarāciju par digitālajām tiesībām un digitālās desmitgades principiem, kur noteikti skaidri atskaites punkti, kam jānodrošina cilvēku aizsardzība un iespējas saskarē ar jaunajām tehnoloģijām.

Infografikā ir uzskaitītas un izskaidrotas digitālās tiesības un principi.

Pirmais princips ir galveno uzmanību pievērst cilvēkiem. Digitālajām tehnoloģijām jāaizsargā cilvēku tiesības, jāatbalsta demokrātija un jānodrošina, ka visi digitālās nozares dalībnieki rīkojas atbildīgi un droši. Šīs vērtības ES popularizē visā pasaulē. Otrais princips ir solidaritāte un iekļaušana. Tehnoloģijai vajadzētu cilvēkus apvienot, nevis šķelt. Ikvienam vajadzētu būt piekļuvei internetam, digitālajām prasmēm, digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem un taisnīgiem darba apstākļiem. Trešais princips ir izvēles brīvība. Cilvēkiem jābauda priekšrocības, ko sniedz taisnīga tiešsaistes vide, un jābūt pasargātiem no nelikumīga un kaitīga satura, kā arī jājūtas droši, kad viņi mijiedarbojas ar jaunām un progresīvām tehnoloģijām, tādām kā mākslīgais intelekts. Ceturtais princips ir līdzdalība. Ir jāgādā, lai pilsoņiem būtu iespēja iesaistīties demokrātiskajā procesā visos līmeņos un kontrolēt savus datus. Piektais princips ir drošība un aizsardzība. Digitālajai videi jābūt drošai un aizsargātai. Visiem lietotājiem – no bērniem līdz pat vecāka gadagājuma cilvēkiem – vajadzētu būt labi informētiem un aizsargātiem. Sestais princips ir ilgtspēja. Digitālajām ierīcēm jābūt ilgtspējīgām un atbilstošām zaļās pārkārtošanās principiem. Cilvēkiem jāzina, kā viņu ierīces ietekmē vidi un kāds ir to energopatēriņš.

Kiberdrošība un noturība

Eiropiešiem vairāk laika pavadot tiešsaistē un sabiedrībai kļūstot iekšēji labāk savienotai, izplatītāks un varbūt arī bīstamāks kļūst kiberapdraudējums. Agrāk nepieredzētu apdraudējumu Eiropas kiberaizsardzībai rada Krievijas agresija pret Ukrainu.

2022. gadā ES atjaunināja tiesību normas par pasākumiem, kuru mērķis ir visās dalībvalstīs panākt kopīgu, augstu kiberdrošību. 2022. gada decembrī publicētās jaunās normas, kas pazīstamas kā TID2 direktīva, 2023. gada 16. janvārī aizstāja iepriekšējo Tīklu un informācijas drošības (TID) direktīvu. Lai labāk paaugstinātu vispārējo kiberdrošību Eiropā, jaunās normas paplašina to kritisko vienību un nozaru sarakstu, kurām jāveic riska pārvaldības pasākumi.

Paplašināta darbības joma, lai kā būtiskas vai svarīgas vienības iekļautu vairāk nozaru un pakalpojumu

Publisko elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu nodrošināšana

Notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana

Noteiktu kritiski svarīgu preču (piemēram, zāļu, medicīnisko ierīču un ķīmisko vielu) ražošana

Pārtika

Digitālie pakalpojumi (piemēram, sociālās tīklošanas pakalpojumu platformas un datu centru pakalpojumi)

Kosmoss

Pasta un kurjeru pakalpojumi

Valsts pārvalde

Attēli: © Adobe Stock


Tāda kritiskā infrastruktūra kā zemūdens cauruļvadi transportam un kabeļi sakariem mēdz būt cieši saistīta ar dažnedažādiem digitālajiem pakalpojumiem un tāpēc ir jāaizsargā. Nord Stream gāzes cauruļvadu sabotāža un citi starpgadījumi skaidri rāda, ka ir apdraudēta ES kritiskās infrastruktūras noturība. Nesen saskaņotie tiesību akti drīzumā nodrošinās ES atjauninātu un vispusīgu tiesisko regulējumu, kas stiprinās kritiskās infrastruktūras fizisko noturību un kibernoturību.

Ņemot vērā strauji mainīgo apdraudējuma ainu, Eiropas Komisija ierosināja stiprināt spēju laikus brīdināt par kritiskās infrastruktūras traucējumiem un reaģēt uz tiem, izmantojot Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Priekšlikums arī ietver aicinājumu kritiskās infrastruktūras noturības jomā stiprināt sadarbību ar galvenajiem partneriem un kaimiņvalstīm.

2022. gada septembrī Komisija iesniedza jauna Kibernoturības akta priekšlikumu, kas skar ikdienā izmantojamos digitālos izstrādājumus. Daudziem tādiem izstrādājumiem kā mazuļu uzraudzības ierīces, viedierīces un ar balsi aktivizējami palīgi pagaidām ir zema kiberdrošība, tādēļ bieži sastopamas viegli “ievainojamas” vietas un nekonsekvence drošības atjauninājumos. Turklāt ražojumu lietotājiem bieži ir grūti noskaidrot, vai konkrētie ražojumi ir droši pret kiberapdraudējumu. Jaunais priekšlikums ļaus panākt, ka ražotāji uzlabo ražojumu drošību un drošības iezīmju pārredzamību.

Tje rī Bre tons runā no katedras, rokā turēdams tīmekļa kameru.
Eiropas iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons preses konferencē par Kibernoturības aktu. Brisele (Beļģija), 2022. gada 16. septembris.

Digitālo pakalpojumu akts un Digitālo tirgu akts

Cits svarīgs mūsdienu digitālās pasaules elements ir tiešsaistes platformas. Tās ļauj cilvēkiem sazināties, iegūt informāciju un iepirkties internetā. Tomēr tajās var nākties saskarties ar nelikumīgu vai kaitīgu saturu un mahinācijām. Tāpēc ES ir ieviesusi Digitālo pakalpojumu aktu un Digitālo tirgu aktu, kuri stājās spēkā 2022. gada novembrī.

No Digitālo pakalpojumu akta piemērošanas sākuma darbosies agrāk nepieredzēti jauni standarti tiešsaistes platformu un meklētājprogrammu atbildībai par nelikumīgu un kaitīgu saturu. Kad to sāks piemērot – ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām pirmo reizi aptuveni 2023. gada rudenī un visām pārējām platformām 2024. gada februārī –, tas nodrošinās labāku interneta lietotāju un viņu pamattiesību aizsardzību tiešsaistē. Pakalpojumu sniedzēji gūs labumu no vienotiem iekšējā tirgus noteikumiem, bet mazākas platformas varēs vieglāk paplašināt darbību.

Līdzīgā kārtā arī Digitālo tirgu akts, ko piemēros no 2023. gada 2. maija, ierobežos negodīgu praksi, ko piekopj lielas tiešsaistes platformas jeb tā sauktie “vārtziņi”. Visi vārtziņi būs apzināti līdz 2023. gada 6. septembrim, un tiem būs vēlākais no 2024. gada 6. marta jāsāk pildīt akta uzliktos pienākumus. Aktā uzskaitīti pienākumi un aizliegumi, kas vārtziņiem būs jāievēro – piemēram, vārtziņi vairs nevarēs savus ražojumus sarindot labvēlīgākās pozīcijās nekā līdzīgus trešu personu ražojumus, kuri tiek piedāvāti vārtziņu platformās.

Vārtziņi

Vārtziņi ir digitālās platformas ar:

 • vairāk nekā 45 miljoniem aktīvu galalietotāju katru mēnesi;
 • 7,5 miljardu eiro vai lielāku apgrozījumu pēdējos trijos finanšu gados.

Vārtziņiem nebūs atļauts:

 • pārmērīgi reklamēt pašiem savus produktus;
 • ierobežot maksāšanas iespējas, atļaujot tikai savu maksājuma metodi;
 • viena pakalpojuma vajadzībām apkopotos persondatus atkārtoti izmantot citam pakalpojumam;
 • uzlikt negodīgus nosacījumus komerciālajiem lietotājiem;
 • iepriekš instalēt lietojumprogrammas;
 • ierobežot platformu komerciālos lietotājus;
 • izmantot konkrētu komplektēšanas praksi (piemēram, dažādus elementus pārdot kā paketi).

Uzņēmumiem, kas nepilda jaunos pienākumus, var tik uzlikts sods 10 % apmērā no to kopējā pasaules mēroga apgrozījuma vai līdz 20 % apmērā par atkārtotu pārkāpumu.

Īstermiņa īres platformu regulējums

Lai aizsargātu tūristus, Komisija arī ierosinājusi pārredzamākus padarīt datus par īstermiņa rezervēšanu un izmitināšanu, sevišķi datus, kas attiecas uz informācijas pieprasīšanu par īpašnieku, adresi un uzņēmuma reģistrācijas numuru. Tas ļaus pilsētas varai sadarboties ar rezervēšanas platformām, lai darītu galu neatļautai iekļaušanai sarakstos un aizsargātu patērētājus no nelikumīgu izmitināšanas vietu rezervēšanas.

Vēl desmit viesabonēšanas gadu

Pateicoties jaunajai, uzlabotajai Viesabonēšanas regulai, kas stājās spēkā 2022. gada jūlijā, pilsoņi braucienos pa ārvalstīm vēl vismaz 10 gadus var “abonēt kā mājās” un saņemt ātrākus mobilos sakarus. Viņi var saņemt arī informāciju par pakalpojumiem, par kuriem jāmaksā papildmaksa, labāk izsargāties no neparedzētas maksas, kad tālrunis automātiski pieslēdzas pavadoņsakaru tīklam, un citās ES valstīs saņemt informāciju par alternatīvām iespējām sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestiem.

Vienots lādētājs

Pateicoties jauniem noteikumiem, ES patērētāji drīz varēs visām elektroniskajām ierīcēm izmantot vienu uzlādes līdzekli un neiegādāties jaunu lādētāju kopā ar katru jaunu ierīci. Pēc 2024. gada visiem mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem un kamerām, ko pārdod ES, būs jābūt apgādātiem ar C tipa USB uzlādes ligzdu. No 2026. gada pavasara šis pienākums attieksies arī uz klēpjdatoriem. Tas ļaus patērētājiem mazāk elektronisko ierīču nodot atkritumos.

Aptvertie elektronisko ierīču veidi

Infografikā ir uzskaitīti elektronisko ierīču veidi, uz kuriem attiecas vienota lādētāja direktīva.

Elektronisko ierīču veidi, uz kuriem attiecas vienota lādētāja direktīva, ir mobilie tālruņi, peles, tastatūras, klēpjdatori, e-lasītāji, portatīvās navigācijas sistēmas, portatīvie skaļruņi, austiņas, videospēļu rokas konsoles, digitālās kameras un planšetdatori.

Attēli: © Adobe Stock


Digitalizācija rūpniecībā

Savienojamība

Labāki savienojumi uzlabo dzīves kvalitāti un ekonomiku, un tas kļūst arvien svarīgāk arī ilgtspējīgam dzīvesveidam. Tomēr joprojām pastāv digitalizācijas plaisas starp pilsētu, laukiem un attāliem apgabaliem.

ES dalībvalstis ir apņēmušās ap 130 miljardu eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma ieguldīt pasākumos, kas veicina digitālo pārveidi, to vidū savienojamības pasākumos. Šis skaitlis atbilst 26 % no kopējās līdzekļu summas, ko dalībvalstis mehānismā pieprasījušas līdz 2022. gada beigām, un ievērojami pārsniedz prasību digitālajiem izdevumiem atvēlēt vismaz 20 % (sīkāk par atveseļošanas un noturības plāniem sk. 6. nodaļā).

27 valstu atveseļošanas un noturības plānu savienojamības pasākumi kopā izmaksās ap 16,5 miljardiem eiro. Mērķis ir nākamajos četros gadus izvērst digitālo tīklu infrastruktūru, arī laukos un pašos tālākajos reģionos, lai tie varētu atplaukt un kāpināt inovāciju un ilgtspēju. ES arī pastiprinās ieguldījumus savienojamībā no jaunā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, InvestEU un ar Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem.

2022. gadā Komisija izsludināja arī pirmos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) digitalizācijas programmā, lai uzlabotu ES savienojamības infrastruktūru. Komisija līdzfinansēs iniciatīvas, kuru mērķis ir Eiropas galvenos transporta maršrutus un vietējās kopienas nodrošināt ar 5G savienojamību, ierīkot vai modernizēt būtiskus tīklus, kuros var izmantot progresīvas tehnoloģijas, un visā ES ielikt pamatu funkcionējošu digitālo platformu izveidei transporta un enerģētikas infrastruktūrai.

Programma “Digitālā Eiropa”

Programma “Digitālā Eiropa”, kuras budžets 2021.–2027. gadā ir 7,5 miljardi eiro, ir pirmā ES finansējuma programma, kas vērsta uz ciparsignālu tehnoloģiju nodrošināšanu valsts pārvaldei, uzņēmumiem un pilsoņiem.

Margrēte Vestagere pie galda, uz kura novietotajos datorekrānos kā darbvirsmas fons redzams Āfrikas Kiberdrošības institūta logotips.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu un ES konkurences komisāre Margrēte Vestagere (pa labi) apmeklē Āfrikas Kiberdrošības institūtu. Dakāra (Senegāla), 2022. gada 11. februāris.

2022. gadā tika izsludināti vairāki uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Tajos bija iespējas finansēt projektus par datu telpām, blokķēžu infrastruktūrām, padziļinātu digitālo prasmju apmācības kursiem, mākslīgo intelektu un darbībām, kuru mērķis ir uzlabot dalībvalstu un Komisijas sadarbību kiberdrošībā.

Tika izsludināti arī citi uzaicinājumi, kas attiecas uz augstas veiktspējas datošanas centriem dalībvalstīs, valsts infrastruktūras sistēmu un tīklu izvēršanu moderniem kvantiskajiem sakariem un Eiropas digitālās inovācijas centriem.

Aizsargtērpā ģērbies strādnieks pārbauda silīcija pusvadītāja plāksni.
Strādnieks tīrtelpā apstrādā 300 mm silīcija pusvadītāja plāksni. Grenoble (Francija), 2022. gada 4. februāris.

Eiropas Mikroshēmu akts – Eiropas konkurētspējas stiprinātājs

Mikroshēmas un pusvadītāji ir visu elektronisko ražojumu pamatelementi – no viedierīcēm līdz kosmiskām un militārām sistēmām. Tiem ir būtiska nozīme mūsdienu ekonomikā un ikdienā. Nesenais mikroshēmu deficīts pasaulē ir izjaucis piegādes ķēdes, izraisot produkcijas kritumu, sākot ar automobiļiem un beidzot ar medicīniskām ierīcēm, un dažos gadījumos pat licis slēgt rūpnīcas.

Lai turpmāk tādus traucējumus novērstu, ES ierosināja pieņemt Eiropas Mikroshēmu aktu, kas palīdzēs veidot ES pusvadītāju ekosistēmu, risinot vairākus stratēģiskus mērķus. Viens no tiem ir stiprināt ES vadošo lomu pētniecības un tehnoloģiju jomā, tā stiprinot tās spēju ieviest jauninājumus modernu mikroshēmu izstrādē, ražošanā un pakošanā. Tajā pašā laikā Eiropas Mikroshēmu akta mērķis ir novērst prasmju trūkumu progresīvā ražošanā, lai ES joprojām būtu pievilcīga pasaules talantīgākajiem cilvēkiem šajā svarīgajā jomā.

Eiropas Datu stratēģijas attīstība

Dati, it īpaši rūpniecības dati, palīdz stimulēt digitālo ekonomiku, taču šo datu potenciāls pagaidām netiek pilnīgi izmantots. Ar Datu aktu 2022. gadā tika ierosināti jauni noteikumi par to, kam dažādās ekonomikas nozarēs ir tiesības izmantot Eiropas Savienībā ģenerētus datus un tiem piekļūt.

Šajā infografikā ir sniegts pārskats par Eiropas Datu stratēģijas mērķiem un ieguvumiem.

2020. gada Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir padarīt ES par līderi uz datiem balstītā sabiedrībā. 2020. gada Datu pārvaldības akts atvieglo datu kopīgošanu starpnozaru kontekstā un dalībvalstu vidū. 2022. gada Datu akts precizē, kurš ir tiesīgs no datiem radīt vērtību. Pastāv desmit kopīgas Eiropas datu telpas, kuru tematika sniedzas no rūpniecības līdz mobilitātei un no Eiropas zaļā kursa līdz enerģētikai un veselībai. Izmantodami produktus un pakalpojumus, patērētāji un uzņēmumi ģenerē datus. Līdz ar Datu aktu tie gūs labumu no zemākām cenām par pēcpārdošanas pakalpojumiem un satīkloto objektu remontu. Ja salūzis rūpnieciskais robots, patlaban datiem var piekļūt tikai tā ražotājs, un uzņēmumam nav citas iespējas kā vien sazināties ar ražotāju. Turpmāk lietotājs varētu pieprasīt, lai piekļuvi datiem saņem arī (iespējams, lētāku) remonta pakalpojumu sniedzējs. Patērētāji un uzņēmumi gūs labumu arī no jaunām iespējām izmantot pakalpojumus, kuru pamatā ir piekļuve šiem datiem. Mūsdienās lauksaimnieks, kuram ir dažādu ražotāju aprīkojums (traktors, automātiskā apūdeņošanas sistēma), šo iekārtu ģenerēto datu analīzi nevar uzticēt ārpakalpojuma sniedzējam. Dati ir bloķēti katra atsevišķā ražotāja līmenī. Nākotnē varētu būt iespēja saņemt individuālas konsultācijas no cita uzņēmuma, kas savācis datus no visām iekārtām. Patērētājiem un uzņēmumiem varētu būt arī labāka piekļuve ierīces savāktajiem vai ģenerētajiem datiem. Mūsdienās, kad bāra īpašnieks vēlas piedāvāt labāku kafiju un kafijas aparāta ražotājs vēlas uzlabot savu ražojumu, kafijas aparāta ģenerētajiem datiem piekļūt var jauna kafijas aparāta izstrādi iecerējušais ražotājs, bet ne bāra īpašnieks. Datu akts paredz, ka nākotnē visiem aparāta savāktajiem datiem varēs piekļūt abas iesaistītās puses.


Bez tam iniciatīva GreenData4All palīdzēs īstenot Eiropas zaļo un digitālo pārveidi, atjauninot ES noteikumus par ģeotelpiskajiem vides datiem un par sabiedrības piekļuvi informācijai par vidi. Mērķis ir padarīt datus vieglāk pieejamus inovācijai un pierādījumos balstītiem lēmumiem.

Veselības aprūpes digitalizācija ES

Medicīniskie dati sniedz vērtīgas ziņas veselības aprūpētājiem un pētniekiem. Covid-19 pandēmija paātrināja digitālo veselības aprūpes izstrādājumu un pakalpojumu izveidi un akceptēšanu, un par ierastu lietu kļuva veselības tālaprūpe. Turklāt tā ir parādījusi, ka aktuāli, uzticami un FAIR (atrodami, piekļūstami, savietojami un atkalizmantojami) medicīniskie dati ir būtiski, nodrošinot efektīvu aprūpi krīzes laikā un plānojot efektīvu ārstēšanu.

Eiropas veselības datu telpa, kas ierosināta 2022. gada maijā, ir pirmā kopīgā konkrētas jomas datu telpa, kas izriet no ES Datu stratēģijas, un Eiropas veselības savienības izveides sastāvdaļa. Tās centrā tiek liktas indivīda intereses un tiesības.

Mērķis ir nodrošināt, lai indivīdam ES būtu lielāka teikšana par saviem elektroniskajiem medicīniskajiem datiem un viņš varētu savas elektroniskās medicīniskās kartes datos dalīties ar paša izraudzītu ārstu pat citā dalībvalstī. Tā arī tiks nodrošināts tiesisks regulējums, ko veidos uzticami ES un dalībvalstu pārvaldes mehānismi un droša apstrādes vide. Tas ļaus pētniekiem, novatoriem, politikas veidotājiem un regulatoriem ES un valstu līmenī piekļūt attiecīgajiem elektroniskajiem medicīniskajiem datiem, lai veicinātu labāku diagnostiku, ārstēšanu un fizisko personu labsajūtu, kā arī izstrādātu labāku un rūpīgi izsvērtu politiku. Tās mērķis ir arī veicināt patiesa vienota digitālās veselības izstrādājumu un pakalpojumu tirgus izveidi, saskaņojot noteikumus un tādējādi paaugstinot veselības aprūpes sistēmas efektivitāti.

Kosmosa apguve

Eiropas Kosmosa programma nodrošina vērtīgus datus un pakalpojumus, kas dod risinājumus cīņā ar klimata pārmaiņām, sociālekonomisku ieguvumu pilsoņiem, veicina digitālo inovāciju un apmierina jaunās savienojamības vajadzības. 2022. gada novembrī ES un dalībvalstis panāca politisku vienošanos sākt drošas savienojamības programmu 2023.–2027. gadam ar 2,4 miljardu eiro budžetu. Ar jaunas kosmiskas drošas savienojamības sistēmas palīdzību programma izvietos kosmosā ES pavadoņu grupu vārdā IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Šī pati modernākā sistēma nodrošinās uzticamu, lētu un īpaši drošu savienojamību valdībām, uzņēmumiem un pilsoņiem visā Eiropā un ārpus tās. Tā papildinās un izmantos tādas ES sistēmas kā Copernicus, Galileo, Eiropas Savienības valdību pavadoņsakaru programma un Eiropas kvantisko sakaru infrastruktūra.

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Komisija izsludināja nosaukumu konkursu, kas atvērts jaunajiem Eiropas un Āfrikas studentiem, lai izvēlētos jaunās ES kosmosā bāzētas savienojamības sistēmas nosaukumu. Uzvarējušo nosaukumu – IRIS2 – iesniedza divi studenti.

Infografikā redzami fakti un skaitļi par Eiropas Savienības kosmisko objektu novērošanu un uzraudzību 2022. gadā.

2022. gadā tika veikti aptuveni 500 000 mērījumu dienā, pakalpojumiem reģistrējās 176 organizācijas no 22 dalībvalstīm, novēroti 13 608 maksimālas pietuvošanās gadījumi, 7 fragmentācijas analīzes gadījumi, 77 atgriešanās analīzes gadījumi, 756 svarīgu notikumu gadījumi un uzraudzīti 310 pavadoņi.

Tāda sistēma prasa arī stingru kosmisko objektu novērošanu un izsekošanu, kas palīdzētu aizsargāt kosmisko infrastruktūru. ES kosmisko objektu novērošanas un izsekošanas sistēma, kas darbojas kopš 2016. gada, tagad uzrauga 310 ES pavadoņus, neļaujot notikt to sadursmēm kosmosā. Lai tiktu galā ar straujo orbitālo pavadoņu skaita un atkritumu apjoma pieaugumu, ES 2022. gadā pieņēma kopīgu paziņojumu par ES pieeju drošas kosmiskās satiksmes vadībai.

Kosmosam ir arī svarīga nozīme aizsardzībā. Saskaņā ar Rīcības plānu par sinerģijām starp civilo, aizsardzības un kosmosa rūpniecību ES ceļvedis par drošībai un aizsardzībai kritiski svarīgām tehnoloģijām informē pilsoņus un ieinteresētās personas par jaunākajām iniciatīvām tehnoloģiju jomā un to sakaru ar drošību un aizsardzību. Tajā ir noteikts mērķis samazināt ES stratēģisko atkarību tādās jomās ka drošībai un aizsardzībai kritiski svarīgas tehnoloģijas un vērtības ķēdes.

“Dronu stratēģija 2.0”

Atbilstoši Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā novembrī izziņotajam ES sāka īstenot “Dronu stratēģiju 2.0”. Stratēģijā noteikti 19 pasākumi, ar kuriem līdz 2030. gadam tiks radīta droša un ilgtspējīga dronu ekosistēma. To vidū ir vienoti noteikumi par lidojumderīgumu, pilotu apmācības prasības, atbalsts pētniecībai un inovācijai un kritēriji brīvprātīgai, kiberdrošības apstiprinātai dronu marķēšanai. Ir arī mērķis paplašināt dronu izmantošanu pasažieru un kravu pārvadāšanā, kritiskās infrastruktūras apsekošanā, naftas noplūžu novērošanā, kā arī drošībā un aizsardzībā, vienlaikus stiprinot sabiedrības atbalstu un pārvarot bažas par troksni, drošumu un privātumu.

Adina Veleana sarunājas, stāvēdama blakus gaisa taksometra prototipam.
Eiropas transporta komisāre Adina Veleana (otrā no kreisās) inspicē gaisa taksometra prototipu. Brisele (Beļģija), 2022. gada 29. novembris.

Digitālā izglītība

Digitālā izglītība un digitālās prasmes

Lai pilsoņiem būtu labums no pārkārtošanās, viņiem jābūt prasmēm, kas palīdz labi dzīvot digitālā pasaulē. 2022. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss atklāja, ka digitālās pamatprasmes ir tikai 54 % Eiropas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, bet digitālās desmitgades mērķis 2030. gadam ir 80 %. Tas rāda, ka ir steidzami jārīkojas, aktīvāk veidojot eiropiešu digitālo prasmju kopumus. 2022. gadā izveidotās Digitālo prasmju un darba vietu platformas mērķis ir šo plaisu aizdarīt.

ES arī sadarbojās ar dalībvalstīm, lai noskaidrotu problēmas kvalitatīvas digitālās izglītības un prasmju nodrošināšanā visiem. Diskusiju rezultāti tiks izmantoti Digitālās izglītības rīcības plānā. 2022. gadā ES turpināja izdot norādījumus pedagogiem par dezinformācijas apkarošanu un mākslīgā intelekta un datu ētisku izmantošanu mācīšanā, kas abi ir svarīgi digitālpratības elementi. Pēc Eiropas digitālās izglītības centra izveides 2022. gada jūnijā tika izveidota kopiena, kurā pedagogi var dalīties paraugpraksē.

Izmantojot iniciatīvu Girls Go Circular, ES nodrošināja digitālās un uzņēmējdarbības prasmes 10 000 meiteņu visā Eiropā.

2022. gada martā ES rīkoja pirmo Digitālās izglītības ieinteresēto personu forumu.

2022. gada 8.–23. oktobrī desmito reizi noritēja ES programmēšanas nedēļa, kuras ietvaros 77 valstīs notika 75 070 pasākumu.

Attēli: © Adobe Stock

Superdatori un mākslīgais intelekts

Superdatori

Pasaules līmeņa superdatoru ekosistēma Eiropā būtiski veicina zinātnes izcilību un rūpniecības jaudu. Superdatoru tīkls arī nodrošinātu ES tehnoloģisko patstāvību tādā ziņā, ka tai piederētu savas svarīgās digitālās tehnoloģijas.

2022. gada jūnijā Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (EuroHPC) – juridiska persona, kas iesaistītajām valstīm ļauj sakopot resursus superdatoru izveidei – Kajāni pilsētā Somijā atklāja superdatoru LUMI. 2022. gada novembrī Itālijas pilsētā Boloņā notika superdatora Leonardo atklāšana. LUMI un Leonardo ir divi ātrākie Eiropas superdatori, kas ierindojas attiecīgi trešajā un ceturtajā vietā pasaulē.

To datošanas jauda papildina kopuzņēmuma EuroHPC rīcībā esošos superdatorus: Discoverer Bulgārijā, Karolina Čehijā, MeluXina Luksemburgā un Vega Slovēnijā. Pašlaik tiek ierīkoti vēl divi EuroHPC superdatori: MareNostrum5 Spānijas pilsētā Barselonā un Deucalion Portugālē.

Redzamas četras LUMI superdatora skapju rindas.
LUMI superdators. © Fade Creative

2022. gadā tika paziņots, ka Jīlihas superdatošanas centrā Vācijā tiks mitināts Eiropas pirmais eksalīmeņa superdators Jupiter. Eksalīmeņa datošanas jauda ir nozīmīgs ES tehnoloģijas sasniegums, kas ievērojami veicina Eiropas zinātnes izcilību. Tā palīdzēs attīstīties tādām papildinošām tehnoloģijām kā kvantiskā datošana, digitālie dvīņi un lielie dati.

2022. gada oktobrī visā ES tika izraudzīti seši objekti, kuros tiks mitināti un ekspluatēti pirmie kvantiskie datori, un tie atrodas Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Polijā. Kvantiskie datori spēj veikt tādu skaitļošanu, kas standarta datoriem ir par sarežģītu.

Mākslīgais intelekts

Mākslīgais intelekts pieder pie svarīgākajām jauntehnoloģijām: tas jau darbojas daudzos ikdienā izmantotos rīkos, piemēram, sabiedrisko mediju algoritmos, un ļaus izmantot tādas jaunas tehnoloģijas kā autonomi transportlīdzekļi.

Barbara Maco laji tuvumā apskata auga lapas.
Itālijas Tehnoloģiju institūta pētniece Barbara Macolaji, kas strādā pie Konverģento tehnoloģiju centra Bioinspirētās robotikas laboratorijas projektiem I-Wood, ISeed un GrowBot. Itālijas Tehnoloģiju institūts, Dženova (Itālija), 2022. gada 14. jūnijs.

2022. gadā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome turpināja sarunas par ierosināto Mākslīgā intelekta aktu, kura mērķis ir šajā jomā ieviest vienotu tiesisku regulējumu. Komisija un Spānijas valdība iepazīstināja ar pirmās “regulatīvās smilškastes” izmēģinājuma projektu mākslīgā intelekta jomā, kas uzņēmumiem ļauj kontrolētā vidē pētīt regulējuma ietekmi uz konkrētiem mākslīgā intelekta projektiem. Tas palīdzēs nodrošināt tiesību normu īstenošanu divos gados. Izmēģināšana sākās 2022. gada oktobrī, un tās rezultāti tiks publicēti 2023. gada otrajā pusē.

Redzams mazs četrkājains robots parkā pie vīrieša kājām.
Četrkājaina robotsistēma Bert-2, radīta Robotikas un Mehatronikas institūtā, kas atrodas netālu no Minhenes Vācijā. 2022. gada 8. jūnijs. Institūta darbs ir vērsts uz plaša tādu robotu klāsta izstrādāšanu, kas ļautu cilvēkiem drošāk un efektīvāk mijiedarboties ar savu apkārtējo vidi.

Digitālās finanses

Digitālās darbības noturības akts

2022. gads iezīmēja svarīgu noieta ceļa posmu digitālās finanšu darbības paketei – 2022. gada 14. decembrī tika publicēts un 2023. gada 16. janvārī stājās spēkā Digitālās darbības noturības akts. Finanšu nozare arvien vairāk izmanto programmatūru un digitalizāciju, bet tādējādi aug apdraudējums informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT). Jaunās tiesību normas nodrošinās, ka finanšu uzņēmumi spēs novērst briesmas IKT. Bankām, biržām, norēķinu palātām un citiem finanšu uzņēmumiem būs jāievēro stingri standarti, lai nepieļautu un ierobežotu ar IKT saistītu starpgadījumu sekas. Ar vienošanos tiek ieviesta arī uzraudzības sistēma, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, kuri finanšu iestādēm sniedz kritiski svarīgus pakalpojumus, piemēram, mākoņdatošanu.

Infografikā ir parādītas Eiropas digitālā finansējuma stratēģijas iezīmes.

Eiropas digitālā finansējuma stratēģija ir vērsta uz finanšu pakalpojumu digitālo vienoto tirgu, inovāciju veicinošu tiesisko regulējumu, digitālās pārveides risku novēršanu un Eiropas finanšu datu telpu uz datiem balstītas inovācijas veicināšanai.

Kriptoaktīvu regula

ES ir viena no pirmajām lielajām pasaules tiesiskajām telpām, kas veido vispusīgu noteikumu satvaru kriptoaktīviem, proti, ierosināto Kriptoaktīvu tirgus regulu. Jaunie noteikumi nodrošinās skaidru tiesisko regulējumu par kriptoaktīviem, kurus vēl nereglamentē citi ES tiesību akti par finansēm, tādējādi aizsargājot patērētājus, tirgus viengabalainību un finanšu stabilitāti.

Attiecībā uz “stabilām kriptomonētām”, proti, kriptovalūtām, kuras ir mazāk svārstīgas nekā klasiskās kriptovalūtas, vienošanās nosaka stingras prasības izveidē, atļauju izdošanā un rezervju pārvaldībā, ieskaitot ES uzraudzību svarīgām sistēmiski nozīmīgām “stabilām kriptomonētām”. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem ES būs arī jāsaņem atļauja, un tādējādi tie varēs sniegt pakalpojumus visā ES.

Bez tam abi likumdevēji vienojās par priekšlikumu grozīt Līdzekļu pārvedumu regulu. Vienošanās paredz pienākumu visiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesaistīti kriptoaktīvu pārvedumos, vākt datus par savu apstrādāto kriptoaktīvu pārvedumu iniciatoriem un saņēmējiem un tos darīt pieejamus kompetentajām iestādēm, kuras cīnās ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Jaunie noteikumi būtiski uzlabos kriptoaktīvu pārvedumu uzraudzību un izsekojamību un nodrošinās atbilstību attiecīgajiem pasākumiem, kurus veikt aicina Finanšu darījumu darba grupas ieteikumi.

Māte ar diviem bērniem sēž dārza šūpuļkrēslā.

5. Cilvēku un brīvību aizsardzība

Ievads

Lai gan ES pilsoņiem ir dažāda izcelsme, viņiem ir viens un tas pats vērtību kopums, kas ir ES pamatā (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants). Tās ir šādas: cilvēka cieņas un cilvēktiesību, brīvības, demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma ievērošana, kā noteikts ES līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

2022. gadā ES turpināja cīnīties ar notiekošo pandēmiju un atbalstīt vakcinācijas kampaņas ES un ārpus tās. Tā arī turpināja darbu, lai nodrošinātu, ka ES ir gatava veselības apdraudējumiem nākotnē, rīkojās, lai aizsargātu pārvietošanās brīvību, vārda brīvību un bērnu tiesības, un palīdzēja cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu.

Labāka veselība

COVID-19

Covid-19 pandēmija vēl nav beigusies, turpina rasties jauni varianti, un vakcinācijai joprojām ir izšķiroša nozīme, lai mazinātu vīrusa kaitīgo ietekmi.

2022. gadā ES vakcīnu stratēģija joprojām bija veiksmīga. Kopumā kopš pandēmijas sākuma Eiropas iedzīvotāji ir saņēmuši 966 099 169 devas. Tomēr mainīgajiem Covid-19 variantiem ir vajadzīgas pielāgotas vakcīnas. 2022. gadā ES atļāva izmantot pielāgotas vakcīnas jaunā balstvakcinācijas programmā, lai novērstu saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu. Tā arī publicēja ziņojumu Report of the COVID-19 Therapeutics Sub-group – COVID-19 Therapeutics Innovation Booster, kurā sniegti norādījumi par jaunu Covid-19 ārstēšanas metožu izstrādi.

Papildus notiekošajām vakcinācijas kampaņām ES strādā pie tā, lai novērstu Covid-19 infekcijas ilgtermiņa sekas, piemēram, garo Covid. Eiropas Komisija finansē plašus kohortas pētījumus, kas ilgstošā laikposmā seko iedzīvotājiem visā pasaulē. Pētniecības projektos, ko finansē no pamatprogrammām “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”, tiek aplūkotas arī ilgtermiņa veselības problēmas, kas parādās pēc inficēšanās ar Covid-19.

Kopā ar dalībvalstīm ES veido spēcīgu Eiropas veselības savienību, lai labāk aizsargātu ES iedzīvotāju veselību, novērstu pandēmijas nākotnē un sagatavotos tām, kā arī uzlabotu Eiropas vispārējās veselības sistēmas. Lai to panāktu, bija vajadzīgs labāks tiesiskais regulējums. Jaunā Pārrobežu veselības apdraudējumu regula, kuru pieņēma 2022. gadā, nodrošinās ES visaptverošu tiesisko regulējumu, kas reglamentēs koordinētu rīcību sagatavotības, uzraudzības, riska novērtēšanas un agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas pasākumu jomā.

Komisijas jaunais dienests – Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) – ir vēl viens svarīgs spēcīgas veselības savienības elements. HERA sekmē medicīnisko pretlīdzekļu izstrādi, ražošanu, iepirkumu, krājumu veidošanu un izplatīšanu veselības ārkārtas situācijā.

2022. gadā ES paplašināja pilnvaras jau pastāvošai veselības aģentūrai. Eiropas Zāļu aģentūra tagad var uzraudzīt veselības nozari un rīkoties, lai novērstu zāļu trūkumu un atvieglotu zāļu ātrāku apstiprināšanu nolūkā izbeigt sabiedrības veselības krīzi. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs arī ir saņēmis lielākas pilnvaras atbalstīt ES un tās dalībvalstis pārnēsājamu slimību draudu profilaksē un kontrolē.

ES digitālais Covid sertifikāts – svarīgs instruments pandēmijas kulminācijas laikā – tika pagarināts par vēl vienu gadu, un to turpinās piemērot līdz 2023. gada 30. jūnijam. Šis pagarinājums ļaus cilvēkiem izmantot savus sertifikātus ceļošanai pa ES, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies un tiks atjaunoti ceļošanas ierobežojumi.

Lai uzlabotu vakcīnu pieejamību valstīs ar zemākiem ienākumiem, ES kopā ar dalībvalstīm un finanšu iestādēm ieguldīja vairāk nekā 5 miljardus eiro, izmantojot iniciatīvu “Covid-19 vakcīnu globālās piekļūstamības mehānisms” (plašāku informāciju par ziedojumiem, lai atbalstītu vakcinācijas centienus ārpus ES, sk. 8. nodaļā).

Vīriešu kārtas aprūpētājs iemēra kovid 19 vakcīnas devu.
Vakcinācijas centra medicīniskais darbinieks. Valleta (Malta), 2022. gada 27. janvāris.

Globālā veselības stratēģija

Vērienīgai globālai veselības stratēģijai ir izšķiroša nozīme pasaulē, kurā slimībām nav robežu. Šādā stratēģijā jāņem vērā tas, ka veselība ir vispārējs, kopējs labums un tai ir svarīga nozīme cilvēku labbūtībā, sabiedrības stabilitātē un ilgtspējīgā attīstībā.

Tāpēc novembrī pieņemtās ES globālās veselības stratēģijas pamatā ir taisnīgums, solidaritāte un cilvēktiesības, un tās mērķis ir uzlabot partnerības ar citiem reģioniem, lai nodrošinātu labāku reakciju uz globāliem veselības apdraudējumiem. Veselības apdraudējumi, piemēram, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem un patogēni, kas varētu izraisīt pandēmiju, kļūst arvien komplicētāki un attīstās mainīgā ģeopolitiskā kontekstā. Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības pārmaiņas un piesārņojums jo īpaši ietekmēs neaizsargātāko cilvēku un valstu veselību. Tāpēc stratēģijā ievēroti “Viena veselība” principi, atzīstot, ka cilvēku, dzīvnieku un vides veselība ir cieši saistīta.

Raugoties nākotnē līdz 2030. gadam, problēmas ir ievērojamas. Daudzas valstis atpaliek no 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem veselības jomā. Tāpēc ES veselības aizsardzības stratēģijā tiks izmantota visaptveroša pieeja un aplūkotas trīs galvenās prioritātes: stiprināt veselības aprūpes sistēmas, veicināt vispārēju veselības apdrošināšanu un cīnīties pret pašreizējiem un turpmākiem veselības apdraudējumiem.

ES sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju turpinās uzņemties vadošo lomu pasaules veselības jomā un, izmantojot Global Gateway, veidos uzticamas starptautiskas partnerības (sk. 8. nodaļu). Digitalizācija un pētniecība būs galvenie šīs stratēģijas veicinātāji (plašāku informāciju par veselības aprūpes digitalizāciju sk. 4. nodaļā).

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

2021. gadā pieņemtais Eiropas Vēža uzveikšanas plāns liecina par ES atjaunoto apņemšanos novērst vēzi un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi vēža diagnostikai un ārstēšanai. Tas ir vēl viens svarīgs Eiropas veselības savienības pamatelements. Plāna mērķis ir ne tikai nodrošināt konkrētus uzlabojumus pacientiem, bet arī sniegt papildu atbalstu vēzi pārcietušajiem un veselības aprūpes speciālistiem visā Eiropā. Šajā plānā paredzētās darbības tiek atbalstītas ar budžetu 4 miljardu EUR apmērā, kas paredzēts pētniecībai un iniciatīvām vēža apkarošanai tādās programmās kā “ES – veselībai” un “Apvārsnis Eiropa” vēža apkarošanas misija. Kā piemērus var minēt starpdisciplīnu mācību programmas par vēzi izstrādi un tīkla izveidi gados jauniem cilvēkiem, kuri pārcietuši vēzi.

Eiropas Savienības Padome 2022. gada decembrī pieņēma priekšlikumu par jaunu pieeju vēža skrīningam, lai nodrošinātu, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuri atbilst krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga kritērijiem, ir piekļuve šiem skrīningiem. Skrīninga tvērums ir paplašināts, iekļaujot trīs jaunas jomas: prostatas, plaušu un kuņģa vēzi.

Jauna pieeja vēža skrīningam

Infografikā ir attēlota vēža skrīninga jaunā pieeja dažādiem vēža veidiem.

ES vēža skrīninga shēmas ietvaros ir pieņemts atjaunināts priekšlikums Padomes ieteikumam. Šī jaunā pieeja vēža skrīningam paredz paplašināt skrīninga tvērumu un ietvert krūts, kolorektālā un dzemdes kakla vēža skrīningu un pakāpeniski ieviest plaušu, prostatas un kuņģa vēža skrīningu.


Vēl viens būtisks pavērsiens attiecībā uz normām saistībā ar vēzi 2022. gadā bija ierosinātais grozījums Direktīvā par aizsardzību pret azbesta iedarbību darba vietā. Azbests – ļoti bīstama, vēzi izraisoša viela – joprojām ir sastopama daudzās ēkās Eiropā un izraisa ES daudz nāves gadījumu, no kuriem varētu izvairīties. Darba ņēmēji var tikt pakļauti šīs vielas iedarbībai ēku renovācijas vai nojaukšanas laikā. Ar grozījumiem ES pazeminās azbesta līmeni, kādam persona var būt pakļauta darba vietā, un ieviesīs jutīgākas un precīzākas azbesta mērīšanas metodes.

2022. gadā tika izveidots arī Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrs, kas ir pastāvīgs uzdevums ES Visaptverošo vēža centru tīklam, un aizsākta virkne kopīgu darbību, kurās ES atbalstīja valstu iestādes tādu iniciatīvu īstenošanā kā cilvēka papilomas vīrusa vakcinācijas programma gan meitenēm, gan zēniem.

Uzvilkusi medicīnisko masku, Stella Kirjakidu slimnīcā sēž un sarunājas ar kādu pacienti.
Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kirjakidu (otrā no kreisās) apmeklē medicīnas centru, kurā ārstējas ar vēzi slimi jaunieši. Ģente (Beļģija), 2022. gada 12. jūlijs.

Eiropas Zāļu stratēģija

2020. gadā pieņemtā Eiropas Zāļu stratēģija ir vērienīgs ceļvedis, kura mērķis ir veicināt inovāciju farmācijas nozarē, atvieglot piekļuvi zālēm un padarīt tās cenas ziņā pieejamākas, un risināt neapmierinātās medicīniskās vajadzības, piemēram, nodrošināt zāles bērniem un pacientiem ar retām slimībām.

Kā pirmo soli šo mērķu sasniegšanā ES pieņēma regulu par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu. Turklāt 2022. gadā tika izvērtēts ES farmācijas nozares regulējums, un 2023. gada sākumā ir plānots to pārskatīt. Izmaiņas, ko ES plāno veikt, paātrinās piekļuvi kvalitatīvām, drošām un cenas ziņā pieejamām zālēm visās dalībvalstīs. Tās novērsīs zāļu trūkumu un palīdzēs dalībvalstīm gūt labumu no nākotnes zāļu tehnoloģijām, vienlaikus arī izveidojot ES par pasaules līderi inovācijas jomā.

Margaritis Shins, tērpies laboratorijas halātā un maskā, vēro, kā laborants darbojas ar pipeti.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins (pa kreisi) pētniecības un izstrādes centra atvēršanā. Saloniki (Grieķija), 2022. gada 15. jūlijs.

2022. gada jūlijā Komisija pieņēma arī priekšlikumu regulai par kvalitātes un drošības standartiem cilvēku izcelsmes vielām (piemēram, asinīm, audiem un šūnām), kuras paredzēts izmantot cilvēkiem. Jaunā regula atjaunina spēkā esošos tiesību aktus ar augstākiem drošības un kvalitātes standartiem attiecībā uz šo kritiski svarīgo veselības produktu pārrobežu apriti. Donori un saņēmēji ir labāk aizsargāti, savukārt pārrobežu standarti nodrošina lielāku solidaritāti starp dalībvalstīm.

2022. gada pavasarī Komisija kopā ar dalībvalstīm un sabiedrības veselības jomas ieinteresētajām personām izstrādāja pasākumus, lai novērstu nepārnēsājamu slimību, to skaitā garīgās veselības, pieaugošo slogu. Ar iniciatīvu nepārnēsājamo slimību jomā “Veselīgāka sabiedrība” 2022. gadā iniciatīvām tika piešķirti vairāk nekā 156 miljoni eiro.

Iniciatīvas “Veselīgāka sabiedrība” pieci atzari

1.

Veselības determinanti veselības veicināšanai un slimību profilaksei

2.

Diabēts

3.

Sirds un asinsvadu slimības

4.

Hroniskas elpceļu slimības

5.

Garīgā veselība un neiroloģiski traucējumi

Paneļdiskusijas dalībnieki Petrs Dvoržāks, Vera Jourova, Lucs Kinkels un Pjotrs Stašinskis sēž uz skatuves. Aizmugurē redzami divi ekrāni ar uzrakstu “Vidusvācijas mediju diena 2022”.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece, kas atbild par vērtībām un pārredzamību, Vera Jourova (otrā no kreisās), Čehijas Televīzijas ģenerāldirektors Petrs Dvoržāks (pirmais no kreisās), Eiropas Preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības centra rīkotājdirektors Lucs Kinkels (trešais no kreisās) un avīzes Gazeta Wyborcza galvenā redaktora vietnieks Pjotrs Stašinskis (ceturtais no kreisās) 2022. gada Vidusvācijas mediju dienās piedalās paneļdiskusijā par mediju brīvību Austrumeiropā. Leipciga (Vācija), 2022. gada 1. jūnijs.

Demokrātijas stiprināšana

Mediju brīvība un plurālisms

Mediju brīvība un plurālisms ir būtiski uz tiesiskumu balstītu demokrātisku sistēmu pīlāri: mediju neatkarība ir jāaizsargā ES līmenī.

Lai aizsargātu mediju brīvību un plurālismu ES, 2022. gadā tika ierosināts Eiropas Mediju brīvības akts. Komisija 2022. gada septembrī sāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu viedokļus par vissvarīgākajiem jautājumiem, kas ietekmē ES mediju tirgus darbību, tostarp par dažādu veidu iejaukšanos medijos un ekonomikas tendencēm. Iniciatīva izriet no Eiropas Demokrātijas rīcības plāna, kurā ierosināts pasākumu kopums demokrātiskās līdzdalības veicināšanai, dezinformācijas apkarošanai un brīvu un neatkarīgu mediju atbalstīšanai.

Turklāt 2022. gada aprīlī Komisija ierosināja direktīvu un pieņēma ieteikumu uzlabot žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību. Stratēģiska tiesvedība pret sabiedrības līdzdalību ir juridisku draudu vai ļaunprātīgas tiesvedības veids un nopietni apdraud demokrātiju un pamattiesības, piemēram, vārda un informācijas brīvību. Decembrī Komisija pieņēma arī tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir stiprināt līdztiesības iestāžu lomu un neatkarību. Ierosinātajās direktīvās tiks noteikti obligāti saistošie standarti attiecībā uz līdztiesības iestāžu mandātu, neatkarību, efektivitāti, resursiem un pilnvarām.

Eiropas Mediju brīvības akts

Neiejaukšanās mediju pakalpojumu sniedzēju redakcionālajos lēmumos

Spiegprog­ram­ma­tū­ras neizmantošana pret žurnālistiem

Neatkarīgi un pienācīgi finansēti sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi

Īpašumtiesību pārredzamība

Pārredzamas un taisnīgas auditorijas mērīšanas sistēmas un valsts reklāmas piešķiršana

Jaunas Eiropas Mediju pakalpojumu padomes izveide

Lielāka mediju aizsardzība pret nepamatotu tiešsaistes satura izņemšanu

Tirgus koncentrācijas novērtējums un prasības attiecībā uz valsts pasākumiem, kas ietekmē medijus

Komisijas ieteikums

Labas prakses instrumentu kopums, kas paredzēts, lai veicinātu iekšējus aizsardzības pasākumus attiecībā uz redakcionālo neatkarību un mediju īpašumtiesību pārredzamību.

Bērnu aizsardzība un viņu iespēju nodrošināšana

Mūsu demokrātijas stiprināšana nozīmē arī iespēju nodrošināšanu tās jaunākajiem dalībniekiem: katrs piektais cilvēks ES ir bērns (cilvēks, kas jaunāks par 18 gadiem), un viņiem ir tiesības tikt uzklausītiem un iekļautiem ES sabiedrības demokrātiskajā dzīvē. Lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas bērniem kā aktīviem pilsoņiem, ES 2022. gada septembrī izveidoja ES Bērnu līdzdalības platformu. Platforma izstrādāta kopīgi ar bērniem un jauniešiem, un tās uzdevums būs savienot esošos bērnu līdzdalības mehānismus vietējā, valsts un ES līmenī un iesaistīt bērnus lēmumu pieņemšanas procesos ES līmenī. Platforma ir atbilde uz vienu no konferences par Eiropas nākotni (sk. 9. nodaļu) iznākumiem, proti, stiprināt demokrātisko līdzdalību ES.

18,2 %

ES iedzīvotāju ir bērni.

30,2 %

pasaules iedzīvotāju ir bērni.

ES arī radīja iespēju bērniem kļūt par aktīviem sabiedrības dalībniekiem, proti, izstrādājot bērniem draudzīgas ES dokumentu versijas un pieņemot jaunu stratēģiju par labāku internetu bērniem, kas palīdzēs nodrošināt bērnu aizsardzību, cieņu un iespējas tiešsaistē. 2022. gadā ierosinātie noteikumi arī liks tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem būt atbildīgiem par tādu materiālu atklāšanu, ziņošanu un izņemšanu, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem un kuri tiek izplatīti to platformās.

Pamatlīmenī Komisija izveidoja ES Bērnu tiesību tīklu, lai uzraudzītu ES stratēģijas par bērna tiesībām īstenošanu un apspriestu turpmākos pasākumus ar attiecīgajām dalībvalstīm un grupām. Globālā līmenī 2022. gada oktobrī tika pieņemts Jaunatnes rīcības plāns (jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem), kas jauniešiem dod iespēju sazināties ar vienaudžiem visā pasaulē un veidot labāku nākotni.

ES arī padara tiesu sistēmas bērniem draudzīgākas, finansējot tādas iniciatīvas kā Barnahus projekts. Šis tehniskā atbalsta projekts tika izstrādāts, lai palīdzētu dalībvalstīm aizsargāt bērnus, kas cietuši no vardarbības, un vardarbības lieciniekus. Barnahus (bērnu māja) ir patvērums, kurā tiesībaizsardzības iestādes, tiesu sistēmas, bērnu aizsardzības dienesti un garīgās un fiziskās veselības aprūpes speciālisti sadarbojas gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību pret bērniem. Šie projekti arī palīdz uzlabot to speciālistu prasmes, kuri sadarbojas lietās, kas saistītas ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un palielināt informētību par šo problēmu. Tā kā Barnahus modelis ir veiksmīgs, tas tiek ieviests Īrijā, Spānijā, Somijā un citās ES dalībvalstīs.

Komisija arī pieņēma priekšlikumu stiprināt ģimeņu tiesības pārrobežu situācijās. Dalībvalstīs ir atšķirīgi valsts tiesību akti par vecāku stāvokli, un ģimenēm pārrobežu situācijās dažkārt ir jāuzsāk administratīvs process vai pat tiesvedība tiesā, lai atzītu viena vecāka vecāku stāvokli. Tie ir dārgi, laikietilpīgi procesi un tiem var būt neskaidri rezultāti. Pateicoties priekšlikumam, vecāku stāvoklis, kas noteikts vienā dalībvalstī, tiks atzīts visās pārējās dalībvalstīs bez īpašas procedūras. Tas aizsargā bērnu pamattiesības, nodrošina juridisko noteiktību ģimenēm un samazina juridiskās izmaksas un slogu ģimenēm.

Ņemot vērā Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, Padome koncentrējās uz bērnu tiesību aizsardzību ārkārtas situācijās.

Migrācija un patvērums

Neprovocētais Krievijas agresijas karš pret Ukrainu izraisīja lielāko cilvēku piespiedu pārvietošanu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Tā notika līdztekus pieaugušai neatbilstīgajai migrācijai pa maršrutiem pāri Vidusjūrai un Rietumbalkāniem un Baltkrievijas režīma īstenotajai migrantu izmantošanai politiskiem mērķiem.

ES ātri aktivizēja Pagaidu aizsardzības direktīvu, lai uzņemtu pārvietotās personas, un izveidoja solidaritātes platformu, lai koordinētu viņu uzņemšanu dalībvalstīs (sk. 1. nodaļu). ES migrācijas sagatavotības un krīzes pārvaldības mehānisma tīkls, kas apkopo un izplata informāciju par jaunākajām norisēm, stiprināja ES kolektīvo reakciju.

ES turpināja uzlabot migrācijas ilgtermiņa pārvaldību, risinot sarunas par un īstenojot jauno Migrācijas un patvēruma paktu. Proti, Padome pauda gatavību sākt sarunas par priekšlikumiem, lai palīdzētu dalībvalstīm efektīvāk uzraudzīt patvēruma meklētāju pārvietošanos ES.

Ilva Jūhansone stāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbinieku vidū.
Eiropas iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone (otrā no kreisās) vizītē Kišiņevā (Moldova), apspriež problēmas, kas saistītas ar atbalstu cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā. 2022. gada 12. maijs.

2022. gada jūnijā dalībvalstis nāca klajā ar solidaritātes deklarāciju, lai palīdzētu piecām Vidusjūras reģiona valstīm (Grieķijai, Spānijai, Itālijai, Kiprai un Maltai) tikt galā ar migrantu ierašanos. Ar deklarāciju tika izveidots brīvprātīgs solidaritātes mehānisms, kurā 13 iesaistītās valstis apsolīja uzņemt vairāk nekā 8000 patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju, savukārt dažas citas valstis ir paudušas interesi veikt finansiālas iemaksas saņēmējvalstu ierosinātos projektos, pamatojoties uz to vajadzībām migrācijas pārvaldībā.

2022. gada novembrī un decembrī Komisija nāca klajā ar rīcības plāniem attiecīgi Vidusjūras centrālās daļas un Rietumbalkānu maršrutiem. Šajos ierosinātajos rīcības plānos ir izklāstīti operatīvie pasākumi, lai risinātu tūlītējās un pašreizējās problēmas šajos migrācijas maršrutos.

2022. gadā turpinājās atjaunotā ES rīcības plāna cīņai pret migrantu kontrabandu (2021.–2025. gadam) īstenošana, tai skaitā jūlijā tika sāktas pirmās operatīvās partnerības kontrabandas apkarošanai ar Maroku un Nigēru. Turklāt 2022. gada decembrī tika sāktas divas Eiropas komandas iniciatīvas, kas vērstas uz migrantu kontrabandas un neatbilstīgas imigrācijas novēršanu pa Atlantijas okeāna / Vidusjūras rietumu daļas un Vidusjūras centrālās daļas migrācijas ceļiem.

Pamatojoties uz pirmo 2021. gada aprīļa ES stratēģiju par brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju, tika ieviestas struktūras un instrumenti, lai nodrošinātu, ka brīvprātīga atgriešanās un reintegrācija tiek racionalizēta ES kopējā atgriešanas sistēmā. Turklāt 2022. gadā tika aizpildīts atgriešanas koordinatora stratēģiskais amats. Atgriešanas koordinators sasaistīs dažādos ES atgriešanas politikas virzienus un veicinās sadarbību starp dalībvalstīm, lai atgriešanas process noritētu netraucēti. Šo darbu atbalstīs augsta līmeņa tīkls atgriešanas jautājumos, Šengenas asociētās valstis un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra.

Infografikā parādīti visi migrantu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas procesa posmi.

Kad tiek izdots atgriešanas lēmums, migrantiem piedāvā konsultācijas, lai mudinātu viņus brīvprātīgi atgriezties savā valstī. Savukārt, ja migranti nesadarbojas, viņi tiek atgriezti savā valstī piespiedu kārtā. Liela nozīme brīvprātīgas izceļošanas veicināšanā ir ABAR programmai, kas ir Atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās un reintegrācijas programma. Tā ietver atbalstu, lai palīdzētu migrantiem vieglāk integrēties sabiedrībā atgriešanās valstī. Reintegrācijas pasākumu kopums var ietvert palīdzību pirms došanās prom, tūlītēju pamatpalīdzību un pēcierašanās palīdzību. Turklāt atbalstu izglītībai, arodmācībām vai palīdzību maziem uzņēmumiem var saņemt, lai atvieglotu iekļaušanos darba tirgū, kas ir svarīgi ilgtspējīgai reintegrācijai.

ES arī strādā pie tā, lai īstenotu vērienīgāku un ilgtspējīgāku likumīgās migrācijas politiku nolūkā Eiropas Savienībai piesaistīt jaunas prasmes un talantus. Prasmju un talantu pakete, kas pieņemta 2022. gadā, vienkāršos pieteikšanās procedūras trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas strādāt ES, un salāgos ES darba devēju vajadzības ar kvalificētajiem darbiniekiem. Tas dos labumu ES ekonomikai, stiprinās sadarbību ar trešām valstīm un uzlabos vispārējo migrācijas pārvaldību. Jaunā politika ir arī paredzēta, lai ar 2022. gada oktobrī sākto ES talantu fonda izmēģinājuma projektu atvieglotu to personu integrāciju ES darba tirgū, kuras bēg no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu.

Šengenas zona

ES brīvas pārvietošanās zonai – Šengenas zonai – ir centrāla nozīme Eiropas integrācijā un izaugsmē. Nesenā pandēmija parādīja, ka cilvēku un preču plūsmas traucējumi nepaliek bez sekām. Lai labāk uzraudzītu Šengenas projektu, Komisija 2022. gadā publicēja pirmo ikgadējo ziņojumu par stāvokli Šengenas zonā, kurā izklāstīts, ko ES un dalībvalstis var darīt, lai nodrošinātu tā labu darbību.

Nesen pārskatītais Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānisms, kas ir spēkā kopš 2022. gada 1. oktobra, sniedz papildu norādījumus par to, kā novērtēt, cik labi dalībvalstis ievēro Šengenas noteikumus. Turklāt Padome 2022. gadā panāca vispārēju pieeju attiecībā uz Šengenas Robežu kodeksa grozīšanu, pavirzot uz priekšu sarunas par to, kā vislabāk tikt galā ar robežkontroli tādu problēmu gadījumā kā veselības apdraudējumi un migrantu instrumentalizācija.

Šengenas Informācijas sistēma – informācijas apmaiņas sistēma, ko izmanto gan drošībai, gan robežu pārvaldībai Eiropā – tika atjaunota 2022. gadā, un tā piedāvā jaunus brīdinājumu veidus un uzlabotu informācijas apmaiņu robežkontroles un tiesībaizsardzības iestādēm.

Komisija arī ierosināja digitalizēt Šengenas vīzu pieteikumu procedūru viedākai un efektīvākai robežkontrolei. Jaunās informācijas sistēmas, piemēram ieceļošanas/izceļošanas sistēma, kura būs palīgs identitātes un dokumentu viltošanas jautājumos, un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma, kura veic trešo valstu ceļotāju, kam nav nepieciešama vīza Šengenas zonas apmeklējumam, pirmatnējo pārbaudi, palīdz novērst pastāvošās drošības informācijas nepilnības un ceļotājiem izvairīties no kavēšanās pie ārējām robežām.

Šengenas zona 2022. gadā

Infografika, kurā attēlota Šengenas zona skaitļos.

Šengenas zonā ir 26 valstis, un tajā dzīvo vairāk nekā 425,6 miljoni cilvēku, no kuriem 1,5 miljoni dzīvo vienā Šengenas valstī un strādā citā. 3,5 miljoni cilvēku katru dienu šķērso robežas starp Šengenas zonas valstīm.

2022. gadā ES nolēma, ka Horvātija ir izpildījusi nepieciešamos nosacījumus, lai no 2023. gada 1. janvāra pievienotos Šengenas zonai. Lai gan Horvātijai Šengenas noteikumi jau daļēji bija saistoši, tagad tā varēs pilnībā izmantot priekšrocības, ko sniedz atrašanās pasaulē lielākajā brīvas pārvietošanās zonā. Turklāt Komisija novērtēja, ka Bulgārija un Rumānija ir gatavas pievienoties Šengenas zonai. Visbeidzot, ES ierosināja apturēt atbrīvojumu no vīzas prasības Vanuatu pilsoņiem to risku dēļ, kas saistīti ar tās pilsonības programmu.

Iedzīvotāju aizsardzība

2022. gadā, lai aizsargātu savus iedzīvotājus un cīnītos pret noziedzības draudiem, ES īstenoja visaptverošus pasākumus, piemēram, ieteikumu par pastiprinātu policijas sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu policijas un tiesībaizsardzības iestādēm. ES arī grozīja Eiropola regulu, lai Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai varētu sniegt plašāku atbalstu ES dalībvalstīm. Tā stājās spēkā 2022. gadā un palīdzēs apkarot organizēto noziedzību un terorismu.

ES arī pielāgojas jauniem noziedzības draudu veidiem un reaģē uz tiem, izmantojot vairākus pasākumus, piemēram, jaunus noteikumus, kas uzliek tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem par pienākumu izņemt teroristisku saturu vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas no valstu iestādēm. Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvas pārskatīšana saskaņos tiesību aktus ar ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai (2021.–2025. gadam). ES papildus pieņēma Rīcības plānu kultūras priekšmetu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai.

Ierosinātā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pilnvarojuma paplašināšana ļaus tam labāk reaģēt uz problēmām, kas saistītas ar nelegālajām narkotikām.

Lai nodrošinātu, ka noziedzība un jo īpaši organizētā noziedzība neatmaksājas, tika iesniegts priekšlikums paplašināt valstu līdzekļu atguves dienestu tvērumu, lai izsekotu, atgūtu un konfiscētu vairāk noziedzīgi iegūtu līdzekļu. Jaunā priekšlikuma mērķis ir arī paplašināt to noziegumu sarakstu, kuru dēļ var konfiscēt līdzekļus.

No putna lidojuma uzņemtā attēlā redzams dokā stāvošs kravas kuģis, kas izkrauj konteinerus.
Kuģis izkrauj kravu rosības pilnā ostas dokā. Lejassaksija (Vācija).

6. Ekonomikas stiprināšana

Ievads

ES atveseļošanas plāns NextGenerationEU 2022. gadā turpināja sniegt praktiskus rezultātus, finansējot nozīmīgus pasākumus, kuru mērķis ir vairot ekonomikas un sabiedrības noturību un paātrināt zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Pēc labiem rādītājiem gada pirmajā pusē ES ekonomikas izaugsme sāka palēnināties, un sāka pieaugt inflācija – vienas no Krievijas sāktā agresijas kara pret Ukrainu sekām. Neraugoties uz grūtībām, darba tirgus joprojām uzrādīja labus rezultātus.

Tā kā ekonomikas perspektīvas bija neskaidras, kam par iemeslu bija riski saistībā ar turpmākajām gāzes piegādēm, Eiropas Savienība paātrināja pāreju uz tīru enerģiju, lai izbeigtu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. Vienlaikus ES turpināja darbu, lai stiprinātu vienotā tirgus noturību un atbalstītu rūpniecību un uzņēmumus ceļā uz klimatneitralitāti.

Eiropas ekonomikas izaugsme

Tendences

2022. gada otrajā pusē ES ekonomika bija nonākusi sarežģītā posmā. Satricinājumi, kurus izraisījis Krievijas sāktais agresijas karš pret Ukrainu, skāra ES ekonomiku gan tieši, gan netieši, ievirzot to zemākas ekonomikas izaugsmes un augstākas inflācijas gultnē. Straujais enerģijas un pārtikas preču cenu kāpums mazināja mājsaimniecību pirktspēju visā Eiropas Savienībā.

Kaut arī Krievijas sāktais agresijas karš pret Ukrainu būtiski ietekmēja dažas ES ekonomikas nozares, darba tirgus turpināja uzrādīt labus rezultātus, tam par labu nāca saīsināta darba laika shēmas, kuras tika atbalstītas ar SURE iniciatīvu (atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā). Bezdarbs 2022. gadā sasniedza rekordzemu līmeni, proti, 6,2 %.

Kopumā paredzams, ka ES ekonomika turpinās pieaugt, taču ievērojami lēnāk, nekā iepriekš prognozēts. Saimnieciskās darbības un inflācijas prognozes joprojām ir lielā mērā atkarīgas no kara attīstības un no tā ietekmes uz gāzes piegādi Eiropai.

Šajā kontekstā prioritāte vēl aizvien ir 723,8 miljardu eiro vērtā Atveseļošanas un noturības mehānisma, kas ir NextGenerationEU atveseļošanas plāna centrālais elements, strauja īstenošana, jo tas sniedz Eiropai tieši to, kas tai pašlaik vajadzīgs.

Jauna lappuse saistībā ar nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem

Atveseļošanas un noturības mehānisms, kas ir NextGenerationEU plāna centrālais elements, ir izstrādāts tā, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi. Tā mērķis ir padarīt Eiropas valstu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk sagatavotu zaļās un digitālās pārkārtošanās radītajiem pārbaudījumiem un iespējām.

Mehānisms to panāk, atbalstot dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos aprakstīto būtisko investīciju un reformu pasākumu īstenošanu. Tas attiecas uz daudziem un dažādiem pasākumiem – sākot ar sabiedriskā transporta oglekļa pēdas samazināšanu Portugālē un veselības aprūpes dienestu modernizēšanu Slovākijā un beidzot ar sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju Igaunijā. Eiropas Komisija lēš, ka NextGenerationEU radītais stimulējošais efekts līdz 2027. gadam varētu palielināt ES ekonomikas izaugsmi par līdz pat 1,5 % un palīdzēt izveidot 1,5 miljonus jaunu darbvietu.

Infografikā ir attēlotas Next Generation EU paketes galvenās iezīmes un piešķirtās summas.

Kopējā Next Generation EU pakete ir 806,9 miljardi eiro. Atveseļošanas un noturības mehānisma kopējais budžets ir 723,8 miljardi eiro – 338,0 miljardi eiro dotāciju veidā un 385,8 miljardi eiro aizdevumu veidā. Tā galvenais uzdevums būs stiprināt Eiropas Savienību un finansēt tīras tehnoloģijas un atjaunīgos energoresursus, nodrošināt renovāciju, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, kā arī uzlādi un uzpildi, veicinot ilgtspējīgu transportu un uzlādes stacijas, nodrošināt savienojamību, izvēršot ātru platjoslas pakalpojumu ieviešanu, modernizēt un digitalizēt publisko pārvaldi, izvērst mākoņdatošanu un ilgtspējīgus procesorus un gādāt par pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi, finansējot izglītību un apmācību digitālo prasmju veicināšanai. Next generation EU ieguldījums citās programmās ir 83,1 miljards eiro, ko veido 50,6 miljardi eiro, kas paredzēti react-eu, 10,9 miljardi eiro taisnīgas pārkārtošanās fondam, 8,1 miljards eiro lauku attīstībai, 6,1 miljards eiro invest EU, 5,4 miljardi eiro programmai “Apvārsnis Eiropa” un 2 miljardi eiro programmai rescEU.

Kā darbojas Atveseļošanas un noturības mehānisms?

Lai finansētu NextGenerationEU, Komisija ES vārdā aizņemas līdzekļus kapitāla tirgos.

Lai saņemtu atbalstu, dalībvalstis iesniedz Komisijai savus atveseļošanas plānus. Katrā plānā ir izklāstītas reformas un investīcijas, kas jāīsteno līdz 2026. gada beigām, ļaujot dalībvalstīm saņemt finansējumu tādā apmērā, kas nepārsniedz iepriekš saskaņotu piešķīrumu. Lai saņemtu regulārus maksājumus, dalībvalstīm ir jāizpilda saskaņotie starpposma mērķi un mērķrādītāji virzībā uz nepieciešamo reformu un investīciju sasniegšanu.

NextGenerationEU piešķirto ES aizņēmumu atmaksa sāksies 2028. gadā, un tā jāpabeidz līdz 2058. gadam. Aizdevumus atmaksās aizņēmējas dalībvalstis, savukārt dotācijas tiks atmaksātas no ES budžeta.

Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros dalībvalstīm līdz 2022. gada beigām kopumā ir izmaksāti 138,8 miljardi eiro (no tiem 74,35 miljardi eiro 2022. gadā) gan priekšfinansējuma veidā, gan maksājumos pēc tam, kad ES dalībvalstis bija sasniegušas konkrētus atskaites punktus un mērķrādītājus.

Turklāt vairāki miljardi eiro ir piešķirti, iedalīti vai izmaksāti dalībvalstīm saskaņā ar vairākām citām ES budžeta programmām, kurām par labu nāk šīm dalībvalstīm piešķirtais NextGenerationEU finansējums. Jau pirms tam tika veikti sekmīgi kapitāla tirgus darījumi, kuru ietvaros Komisija ir piesaistījusi līdzekļus, emitējot ES ilgtermiņa obligācijas. Līdz 2022. gada beigām Komisija no kapitāla tirgiem bija piesaistījusi gandrīz 170 miljardus eiro programmai NextGenerationEU. Komisija 2023. gadā turpinās aizņēmumu operācijas, izmantojot vienotu finansēšanas pieeju, ar kuru visas Komisijas veiktās emisijas tiek apvienotas vienā ES obligāciju marķējumā.

Jūlijā publicētajā ziņojumā ir apstiprināts, ka panākts liels progress Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanā un ka dalībvalstu vērienīgā reformu un investīciju programma ir uz pareizā ceļa. Līdz decembrim bija apstiprināti visi 27 atveseļošanas un noturības plāni, un dalībvalstis bija atvēlējušas vairāk nekā 200 miljardus eiro ar klimatu saistītiem izdevumiem un 130 miljardus eiro izdevumiem digitālajā jomā. Šīs summas veido attiecīgi 40 % un 26 % no kopējās līdzekļu summas, ko dalībvalstis līdz 2022. gada beigām bija pieprasījušas no mehānisma; tas krietni pārsniedz regulā noteiktos mērķrādītājus 37 % un 20 % apmērā.

Mehānisms ir arī centrālais elements plānā REPowerEU – tas ir plāns reaģēšanai uz sociālekonomiskām grūtībām un globālā enerģijas tirgus traucējumiem, kurus izraisīja Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Tas atbalsta attiecīgo infrastruktūras un enerģētikas jomas projektu un reformu koordinētu plānošanu un finansēšanu, lai nodrošinātu Eiropas Savienībai uzticamāku, cenas ziņā pieejamāku un ilgtspējīgāku energoapgādi, kas panākams, uzlabojot energoresursu struktūru un atsakoties no Krievijas fosilā kurināmā (sk. 2. nodaļu). Decembrī tika panākta politiska vienošanās iekļaut dalībvalstu esošajos atveseļošanas un noturības plānos īpašas nodaļas, lai atbalstītu plānā REPowerEU noteiktās prioritātes.

Mehānisms ir darbības rezultātos balstīts instruments, un maksājumi mehānisma ietvaros ir atkarīgi no tā, vai dalībvalstis ir izpildījušas savos attiecīgajos atveseļošanas un noturības plānos ietvertos atskaites punktus un mērķrādītājus saistībā ar investīcijām un reformām. Ir apliecinājies, ka šī struktūra palīdz paātrināt reformas dažās dalībvalstīs, nodrošinot efektīvu īstenošanu. Dalībvalstu uzraudzības un kontroles sistēmas – tas ir priekšnoteikums atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanai – ir arī radījušas atbildības sajūtu valstu līmenī, kas ir ļoti būtiski, lai sarežģītas reformas būtu sekmīgas.

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata tīmekļa vietne sniedz pārredzamu pārskatu par to, kā tiek īstenots Atveseļošanas un noturības mehānisms un kāds progress ir panākts valstu plānu īstenošanā.

Komisija palīdz dalībvalstīm īstenot to atveseļošanas un noturības plānus, izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu – ES programmu, ar ko nodrošina individuāli pielāgotas tehniskas speciālās zināšanas reformu izstrādei un īstenošanai. Komisija ir atsaukusies uz 19 dalībvalstu lūgumiem pēc atbalsta. Turklāt 17 dalībvalstis saņem tehnisko atbalstu plāna REPowerEU īstenošanai.

REPowerEU finansējuma avoti

Atlikušie aizdevumi (pašlaik 225 miljardi eiro) no Atveseļošanas un noturības mehānisma un jaunas dotācijas 20 miljardu eiro vērtībā, ko finansē no mehānisma, izmantojot dažādu avotu kombināciju: proti, Inovāciju fondu (60 %) un emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kvotu priekšlaicīgu pārdošanu (40 %)

Līdzekļi 5,4 miljardu eiro apmērā no Brexit korekcijas rezerves, ko dalībvalstis varēs brīvprātīgi pārvietot uz mehānismu REPowerEU pasākumu finansēšanai

Kohēzijas politikas fondi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Inovācijas fonds

Valstu un ES finansējums REPowerEU mērķu atbalstam

Valstu fiskālie pasākumi

Privātie ieguldījumi

Eiropas Investīciju banka

Nākotnes problēmu risināšanai piemērota ekonomikas pārvaldības sistēma

Pēc atklātām un plašām publiskām diskusijām Komisija publicēja ievirzes vienkāršākai un efektīvākai ekonomikas pārvaldības sistēmai. Komisijas priekšlikumu mērķis ir veicināt lielāku atbildību valstu līmenī un labāku fiskālās un ekonomikas politikas izpildi, vienlaikus ļaujot veikt reformas un investīcijas un reālistiski, pakāpeniski un ilgtspējīgi samazinot augsto valsts parāda līmeni. Tādējādi reformētajai sistēmai būtu jāpalīdz veidot zaļu, digitālu un noturīgu nākotnes ekonomiku, vienlaikus nodrošinot publisko finanšu ilgtspēju visās dalībvalstīs.

Smaidīdami sarunājas Andrejs Plenkovičs, Urzula fon der Leiena, Kristīne La garda un Paskāls Donohū.
No kreisās: Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja Kristīne Lagarda un Eurogrupas priekšsēdētājs Paskāls Donohū Eiropadomes laikā. Brisele (Beļģija), 2022. gada 23.–24. jūnijs.

Horvātija gatavojas ieviest eiro

Jūlijā ES pieņēma galīgos tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai Horvātija 2023. gada 1. janvārī varētu ieviest eiro. Tas notika pēc intensīvas sagatavošanās posma un ievērojamiem centieniem, ko Horvātija veica, lai izpildītu visas vajadzīgās prasības. Sagatavošanos pārejai uz eiro papildināja Horvātijas iestāžu vadīta visaptveroša komunikācijas kampaņa. Ieguldījumu šajos centienos deva arī Komisija un Eiropas Centrālā banka.

Ieskaitot Horvātiju, kopīga ES valūta ir 20 ES dalībvalstīm un 347 miljoniem ES pilsoņu. Eiro sniegs praktiskus ieguvumus Horvātijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tas atvieglos ceļošanu un dzīvošanu ārvalstīs, uzlabos tirgu pārredzamību un konkurētspēju un atvieglos tirdzniecību. Eiro banknotes un monētas visiem Horvātijas iedzīvotājiem kļūs arī par taustāmu simbolu brīvībai, ērtībām un iespējām, ko sniedz ES.

Eiropas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas uzlabošana

ES reģionālā politika, ko dēvē arī par kohēzijas politiku, cenšas novērst nevienlīdzību reģionu starpā. Tā īsteno ES politiskās prioritātes, jo īpaši attiecībā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Komisija 2022. gadā pieņēma visu dalībvalstu partnerības nolīgumus 2021.–2027. gadam par ES fondiem. Minētie nolīgumi ir būtiski instrumenti katrā finansēšanas periodā, jo tajos ir izklāstītas katras valsts stratēģijas attiecībā uz investīcijām, kuras 2021.–2027. gadā paredzētas ES reģionu finansējumam. Pēc nolīgumu noslēgšanas tika pieņemtas 380 valstu, reģionālās un tematiskās kohēzijas politikas programmas, tostarp taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni un 80 pārrobežu programmas, ar kuru palīdzību stratēģijas tiek īstenotas konkrētās iniciatīvās uz vietas.

Elīza Ferreira, sēdēdama pie galda, parakstās biezā grāmatā.
Eiropas kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira Horvātijas apmeklējuma laikā 2021.–2027. gada partnerības nolīguma parakstīšanas ceremonijā. Zagreba (Horvātija), 2022. gada 29. septembris.

Together

Šajā infografikā ir parādīts līdzekļu sadalījums projektam “TOGETHER”.

2021.–2027. gada projekts “Interreg España–Portugal TOGETHER” ir lielākā ES pārrobežu finansēšanas programma, un tās budžets ir 320 miljoni eiro. Projekta “TOGETHER” budžets sadarbībai Ziemeļrietumeiropā, Atlantijas okeāna reģionā un Arktikas reģionā ir 467 miljoni eiro. Taisnīgas pārejas veicināšanas projekta “TOGETHER” budžets ir 1,64 miljardi eiro, kas paredzēti mērķtiecīgiem ieguldījumiem Karlovi Varu, Ūstu un Morāvijas-Silēzijas apgabalos Čehijā.

Taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšana

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms ir svarīgs rīks, kura mērķis ir nodrošināt to, ka pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku notiek taisnīgi, nevienu neatstājot novārtā, un tas jau sācis īstenot plānoto, proti, līdz 2029. gadam piesaistīt investīcijas līdz pat 55 miljardu eiro apmērā. No kopumā gaidāmajiem 70 taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem ir pieņemti 67 plāni 26 dalībvalstīs.

Jauna retzemju metālu ražotne Austrumviru apriņķī Igaunijā bija pirmais projekts, kas saņēma finansējumu no Taisnīgas pārkārtošanās fonda. Arī citi reģioni, kuros intensīvi izmanto ogles un oglekļa degvielu, atlasa pirmās investīcijas, kas tiks finansētas no fonda līdzekļiem.

Atbalsts taisnīgas pārkārtošanās reģioniem tika palielināts, izmantojot Taisnīgas pārkārtošanās platformu, kuras portālā un divreiz gadā rīkotajās konferencēs tiek piedāvāts konkrētajām vajadzībām pielāgots atbalsts, kā arī informācijas un paraugprakses apmaiņa.

Komisija februārī publicēja astoto kohēzijas ziņojumu, kurā novērtēta ES reģionu situācija dažādās politikas jomās, tostarp ekonomikā un enerģētikā, kā arī transporta, inovācijas, demogrāfijas un sabiedrības jomā. Ziņojumā konstatēts, ka, pateicoties investīcijām kohēzijas politikas ietvaros, lielākā daļa mazāk attīstīto reģionu samazina savu atpalicību un atšķirības starp šiem reģioniem un turīgākiem ES apgabaliem samazinās. Vienlaikus politikai jāpievērš uzmanība dažām problemātiskām norisēm, piemēram, ekonomikas stagnācijai dažos apgabalos, aizvien lielākai inovācijas plaisai un sabiedrības novecošanai.

Cilvēki pirmajā vietā – atjaunināta stratēģija par labu tālākajiem reģioniem

Lai veicinātu kohēziju Eiropas Savienībā, Komisija 2022. gadā pieņēma modernizētu un uzlabotu stratēģiju ES tālāko reģionu iesaistei un atbalstam. Deviņas aizjūras teritorijas – Kanāriju salas (Spānija), Francijas Gviāna, Gvadelupa, Majota, Martinika, Reinjona un Senmartēna (Francija) un Azoru salas un Madeira (Portugāle) – vēl aizvien saskaras ar atšķirīgiem strukturāliem apstākļiem (gan problēmām, gan priekšrocībām), kuru gadījumā ir vajadzīgi īpaši pielāgoti risinājumi. Jaunā stratēģija priekšplānā izvirza cilvēkus, ierosinot konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot piecu miljonu iedzīvotāju dzīves apstākļus minētajās aizjūras teritorijās. Tas tiks panākts, atbalstot zaļo un digitālo pārkārtošanos un izmantojot šo teritoriju unikālos resursus, piemēram, lielo gados jauno iedzīvotāju īpatsvaru šajās teritorijās, plašās jūras zonas, unikālo biodaudzveidību un pētniecības potenciālu. Ar stratēģijas starpniecību tiks sniegta specifiska palīdzība, nodrošinot to, ka tālākie reģioni var pilnībā izmantot iespējas, ko tiem sniedz ES politika, un īstenot savu potenciālu.

Stratēģijas īstenošana tika sākta ar diviem īpašiem palīdzības instrumentiem, kuru piemērošana sākās 2022. gadā: mazo dotāciju shēmu 1 miljona eiro apmērā jauniešiem vietēja mēroga projektu īstenošanai pašu izvēlētās jomās un projektu 1 miljona eiro apmērā ilgtspējīga zilā tūrisma atbalstam. Turklāt stratēģijā tika paziņots, ka tiks izveidots jauns, tālākajiem reģioniem īpaši paredzēts konsultatīvais rīks – pēc pieprasījuma strādājošs instruments, kura mērķis ir palīdzēt izstrādāt, pilnveidot un īstenot tālāko teritoriju reģionālās attīstības stratēģijas.

Jauni rīki, lai uzzinātu par ES finansētiem projektiem

Komisija 2022. gadā izveidoja jaunu publisku datubāzi Kohesio, kurā iekļauti vairāk nekā 1,5 miljoni projektu, ko no 2014. līdz 2020. gadam finansē no kohēzijas politikas. Platforma, kas tiks regulāri atjaunināta, ļauj ikvienam lietotājam pārredzami un vienkārši piekļūt informācijai par ES finansētiem projektiem un saņēmējiem. Iedzīvotāji var izmantot Kohesio, lai uzzinātu par ES ieguldījumiem savā reģionā.

Tika izveidota arī jauna datubāze par 2021.–2027. gada plānošanas periodu, kurā atrodama visa informācija par kohēzijas politikas ieguldījumiem.

Pret krīzēm noturīga vienotā tirgus veidošana

Gandrīz 30 gadus vienotais tirgus ir bijis vissvarīgākais ES aktīvs, kas šajā tirgū strādājošiem uzņēmumiem piedāvā noteiktību, darbību plašā mērogā un globālu atspēriena punktu, savukārt patērētājiem – kvalitatīvu produktu un pakalpojumu plašu pieejamību.

Tomēr nesenās krīzes ir radījušas traucējumus vienotā tirgus normālā darbībā, it īpaši Covid-19 pandēmijas sākumposmā, kad uzņēmumus un iedzīvotājus apgrūtināja ieceļošanas ierobežojumi, traucējumi piegādes ķēdēs un paredzamības trūkums attiecībā uz noteikumiem. Pavisam nesen Krievijas agresijas kara pret Ukrainu ietekme ir parādījusi to, cik ātri var izjukt piegādes ķēdes, radot risku, ka Eiropā trūks konkrētu preču un pakalpojumu, un liekot uzņēmumiem meklēt jaunus tirgus.

Tā rezultātā Komisija ir ierosinājusi jaunu sistēmu vienotā tirgus darbības aizsardzībai krīzes laikā. Vienotā tirgus ārkārtas instruments palīdzēs nodrošināt preču, pakalpojumu un cilvēku brīvu apriti vienotajā tirgū, gādāt par piegādes ķēžu netraucētu darbību un garantēt kritiski svarīgu preču un pakalpojumu pieejamību un piekļuvi tiem.

Tūrisms bija viena no nozarēm, ko pandēmija skāra vissmagāk, un tā bija pirmā, kurai par labu nāca jauna iniciatīva ar mērķi paātrināt zaļo un digitālo pārkārtošanos visā ES nozaru spektrā. Atbilstīgi 2021. gadā veiktajai ES industriālās stratēģijas atjaunināšanai Komisija 2022. gada februārī publicēja dokumentu “Tūrisma pārkārtošanās ceļš” – kopā ar tūrisma nozari un pilsonisko sabiedrību izstrādātu plānu, kurā sīki izklāstītas galvenās iniciatīvas, mērķi un nosacījumi, lai panāktu zaļo un digitālo pārkārtošanos un nozares ilgtermiņa noturību.

Pēc ES tūrisma nozarei adresētā aicinājuma izklāstīt konkrētus pasākumus un mērķrādītājus 2022. gada laikā tika publicētas vairāk nekā 250 apņemšanās. To starpā bija valsts iestāžu un galamērķa pārvaldības organizāciju iniciatīvas, kuru mērķis ir izstrādāt un īstenot stratēģijas vides, ekonomiskā un sociālā ziņā ilgtspējīgam tūrismam, lai tūrisma pakalpojumu sniedzēji varētu strādāt ar tiešsaistes rezervācijas rīkiem un digitāli apmainīties ar informāciju par saviem piedāvājumiem. Aktīvi piedalās arī privātais sektors, proti, vairāki lieli uzņēmumi ir uzņēmušies konkrētas saistības par to, kā samazināt savu oglekļa pēdu, ūdens izmantošanu un atkritumu radīšanu. Turklāt gan maza, gan liela mēroga ieinteresētās personas no privātā sektora ir izvirzījušas mērķus ilgtspējīga tūrisma iespēju piedāvāšanai.

Vienotā tirgus ārkārtas iniciatīva – krīžu pārvarēšanas satvars

Padomdevēju grupa

koordinē un konsultē Komisiju.

Ārkārtas situāciju plānu izstrāde

Šo satvaru piemēro, ja nav krīzes un vienotais tirgus darbojas normāli.

Vienotā tirgus modrība

Aktivizē ar Komisijas lēmumu, ja notikumam nepieciešami modrības pasākumi.

Vienotā tirgus ārkārtas situācija

Aktivizē ar Padomes lēmumu, ja krīzes rezultātā tiek nopietni ietekmēts vienotais tirgus.

Papildus Eiropas Savienības centieniem savā iekšienē stiprināt Eiropas ekonomikas noturību, tā pievēršas arī jomām, kurās tā ir atkarīga no trešām valstīm. Komisija 2022. gada februārī pieņēma otro padziļināto analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta šādām piecām stratēģiskām jomām: retzemju metāli un magnijs, ķīmiskas vielas, saules enerģijas paneļi, kiberdrošība un informācijas tehnoloģiju programmatūra.

Ņemot vērā iepriekš minētās analīzes konstatējumus, Komisija pēc tam ir nākusi klajā ar vairākām iniciatīvām, tostarp izveidojot Eiropas Saules fotoelementu nozares aliansi. Tās mērķis ir līdz 2025. gadam palielināt Eiropas jaudu saules fotoelementu tehnoloģiju ražošanā līdz 30 gigavatiem gadā katrā no fotoelementu vērtības ķēdes segmentiem. Ja šis mērķis tiktu sasniegts, iekšzemes kopprodukts Eiropā katru gadu pieaugtu par 60 miljardiem eiro un tiktu radīts vairāk nekā 400 000 jaunu darbvietu.

Standarti ir diskrēts pamats vienotajam tirgum un globālajai konkurētspējai. Tie ir neredzama, bet būtiska mūsu ikdienas daļa un tiek izmantoti visdažādākajās jomās – Wi-Fi frekvences, internetam pieslēgtas rotaļlietas vai slēpju stiprinājumi ir tikai dažas no tām. Jaunās standartizācijas stratēģijas ietvaros Komisija nāca klajā ar jauniem noteikumiem, kuros izklāstīta stratēģiskāka pieeja attiecībā uz standartiem un nostiprinātas demokrātiskas vērtības tehnoloģiju lietojumos. Jaunā stratēģija nāks par labu uzņēmumiem un patērētājiem, jo tā nodrošinās ražojumu un pakalpojumu sadarbspēju, samazinās izmaksas, uzlabos drošību un sekmēs inovāciju.

Komisija 2022. gadā arī nāca klajā ar pārskatītiem noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka dizainparauga tiesību aktos tiek ņemti vērā jauni digitāli ražojumu aspekti, un kuri padarīs rūpniecisko dizainparaugu aizsardzību vienkāršāku, lētāku un paredzamāku visā Eiropas Savienībā.

Kaut gan Eiropas Savienībā ir spēkā īpaša ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un citiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem, tomēr patlaban amatniecības un rūpniecības precēm šādas aizsardzības nav. Jauni noteikumi, kurus ierosinājusi Komisija, dos iespēju ražotājiem aizsargāt arī tādus izstrādājumus kā Murano stikls, Donegolas tvīds, Limožas porcelāns, Zolingenes galda piederumi un Boļeslavecas keramika un cīnīties ar viltojumiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Minētie noteikumi arī ļaus patērētājiem vieglāk atpazīt šādu izstrādājumu kvalitāti.

Jaunā standartizācijas stratēģija atbalstīs ES rūpniecību virzībā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Lai rūpniecības nozares varētu dekarbonizēt, izmantojot ūdeņradi, ar jauniem standartiem būtu jānosaka ūdeņraža kvalitāte un tehniskā sadarbspēja.

Akumulatoru baterijās izmantotās izejvielas – elektrotransportlīdzekļu un vairāku citu elektronisko ierīču darbināšanai – būtu jāracionalizē saskaņā ar stingriem vides un darba standartiem.

Mikroshēmām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu viedpulksteņu un citu savienoto ierīču darbību, ir vajadzīga stingra aizsardzība pret kiberdraudiem.

Godīga konkurence

Šajā eiropiešiem grūtajā gadā vairāk nekā jebkad agrāk bija vajadzīgi kvalitatīvi produkti par taisnīgām cenām. Viens no spēcīgākajiem instrumentiem, ko Eiropas Komisija var izmantot, lai aizsargātu patērētājus un stiprinātu ekonomiku, ir Komisijas lēmumi pretmonopola, apvienošanās un valsts atbalsta lietās, ar kuriem tiek saglabāta dinamiska un taisnīga konkurence vienotajā tirgū.

Viens no piemēriem, kā ES konkurences kontroles sistēma var aizstāvēt cilvēku intereses, bija Eiropas Savienības Tiesas septembrī pieņemtais nolēmums, kurā lielā mērā tika apstiprināts Komisijas lēmums, ko tā bija pieņēmusi lietā pret Google un ar ko noteica naudas sodu vairāk nekā 4 miljardu eiro apmērā. Vēl viens lēmums, kas apliecina to, kā konkurences politika var atbalstīt inovāciju, ir uzņēmumam Illumina noteiktais aizliegums iegādāties konkurējošo uzņēmumu GRAIL; darījuma rezultātā būtu samazinājusies izvēle vēža agrīnas atklāšanas testu jomā. Komisija aizliedza minēto darījumu, jo Illumina nepiedāvāja tādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas būtu kliedējuši Komisijas bažas.

Ilgtspējīga ražošana un patēriņš

Mūsu pašreizējais ekonomikas modelis “ņemt, ražot, aizstāt” noplicina mūsu resursus, piesārņo vidi, kaitē biodaudzveidībai un pastiprina klimata pārmaiņas. Turklāt tas padara Eiropu atkarīgu no resursiem, kas nāk no citām valstīm. Ņemot vērā minēto, Komisija aprites ekonomikas rīcības plāna ietvaros 2022. gada martā prezentēja priekšlikumu paketi par to, kā ilgtspējīgus izstrādājumus padarīt par normu Eiropas Savienībā.

Priekšlikumu pamatā likti sekmīgi strādājošie pašreizējie ES ekodizaina noteikumi, kas ievērojami samazinājuši ES energopatēriņu un patērētājiem nesuši vērā ņemamus ietaupījumus. Tikai pagājušajā gadā vien pašreizējās ekodizaina prasības patērētājiem ietaupījušas 120 miljardus eiro.

Produktu ilgtspējas ekodizaina regulas priekšlikums attiecas uz produktu dizainu, kas līdz pat 80 % apmērā nosaka to, kāda būs produkta aprites cikla radītā ietekme uz vidi. Ar minēto priekšlikumu paplašina spēkā esošo ekodizaina regulējumu, ieviešot prasības, kuru mērķis ir uzlabot produktu apritīgumu, energoefektivitāti un citus vidiskās ilgtspējas aspektus.

Priekšlikumu paketē bija arī ietverta jauna stratēģija, kuras mērķis ir padarīt tekstilizstrādājumus izturīgākus, vienkāršāk salabojamus, atkalizmantojamus un reciklējamus. Nolūks ir iegrožot ātro modi, samazināt tekstilatkritumu daudzumus, novērst nepārdoto tekstilizstrādājumu iznīcināšanu un nodrošināt, ka to ražošanā tiek pilnībā ievērotas sociālās tiesības.

Galvenās darbības attiecībā uz ilgtspējīgiem un uz apriti orientētiem produktiem

Padarīt produktus zaļākus, apritīgākus un energoefektīvākus, piemērojot ekodizaina prasības.

Uzlabot patērētājiem un piegādes ķēdes dalībniekiem paredzēto informāciju par produktu vidisko ilgtspēju, ieviešot digitālās produktu pases.

Novērst nepārdotu patēriņa preču iznīcināšanu.

Veicināt ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus.

Noteikt obligātas prasības zaļajam publiskajam iepirkumam.

Jauni noteikumi, kurus ierosinājusi Komisija, nodrošinās to, ka patērētāji, iegādājoties ražojumus, var izdarīt apzinātu un videi draudzīgu izvēli. Neatkarīgi no tā, vai tas ir mobilais tālrunis vai virtuves ierīce, patērētāji tiks labāk informēti par to, cik ilgi ražojums lietojams un kā to var salabot. Jaunie noteikumi arī aizliedz “zaļmaldināšanu” un praksi, kas maldina patērētājus par ražojuma ilgizturību.

Izstrādājot priekšlikumu, Komisija apspriedās ar vairāk nekā 12 000 patērētāju, kā arī ar uzņēmumiem, patērētāju ekspertiem un valstu iestādēm. Ražojumu vidiskuma apgalvojumu ticamības pārbaude tika uzskatīta par lielāko šķērsli, kas patērētājiem traucē iesaistīties zaļās pārkārtošanās procesā.

Ierosinātā Būvizstrādājumu regulas pārskatīšana stiprinās un modernizēs noteikumus, kas ir spēkā kopš 2011. gada. Tiks izveidota saskaņota sistēma, ko izmantos būvizstrādājumu vidiskā un klimatiskā snieguma novērtēšanai un paziņošanai.

Otrajā aprites ekonomikas paketē, kura tika iesniegta novembrī, Komisija ierosināja jaunus ES mēroga noteikumus par iepakojumu ar mērķi ierobežot šo – aizvien lielāko – atkritumu avotu un mazināt patērētāju neapmierinātību. Patērētājiem jaunie noteikumi nodrošinās atkalizmantojama iepakojuma pieejamību un iespējas atbrīvoties no nevajadzīga iepakojuma, ierobežos pārmērīgu iepakošanu un nodrošinās skaidru marķējumu, kas veicinās pareizu reciklēšanu. Priekšlikumu paketē bija arī ietverta iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt patērētājiem un nozarei skaidrību par biobāzētu, kompostējamu un bionoārdāmu plastmasu un kurā ir izklāstīts, kādos lietojumos šāda plastmasa sniedz vidiskus ieguvumus un kā tā būtu jāizstrādā, jālikvidē un jāreciklē.

Uzņēmumiem ir būtiska nozīme ilgtspējīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Komisija februārī nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai par pienācīgu rūpību uzņēmumu ilgtspējas jomā. Priekšlikuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu korporatīvo rīcību visās globālajās piegādes ķēdēs. Uzņēmumiem savā darījumdarbībā un korporatīvajā pārvaldībā būs jānostiprina cilvēktiesības un vidiskie apsvērumi.

Aptuveni puse ES pētījumā aptaujāto patērētāju teica, ka būtu gatavi maksāt vairāk par produktu, kas kalpo ilgāk un nav jāremontē.

Avots: Priekšizpētes pētījums, lai apkopotu pierādījumus par to, kā dot patērētājiem iespēju aktīvi piedalīties zaļās pārkārtošanās procesā.

Būvizstrādājumi

veido 30 % ES gadā radīto atkritumu.

Ēkas

veido 40 % ES energopatēriņa.

Būves un būvdarbi

rada 9,4 % kopējās iekšzemes oglekļa pēdas.

Cements, tērauds, alumīnijs un plastmasa

rada 15 % ES oglekļa emisiju.

Ilgtspējīgu investīciju paātrināšana

Lai Eiropas Savienība līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitātes mērķi, ir vajadzīgas lielas privātās investīcijas. Ilgtspējīgs finansējums nozīmē investīciju pārorientēšanu uz videi draudzīgām saimnieciskajām darbībām, un tas ir zaļās un digitālās pārkārtošanās pamatā. Eiropas Savienība jau tagad ir globālā līdere vides, sociālo un pārvaldības standartu noteikšanā finanšu tirgos un ir izveidojusi pirmo šāda veida klasifikācijas sistēmu ilgtspējīgām darbībām Eiropas Savienībā (to devē par ES taksonomiju).

Komisija 2022. gadā atjaunināja noteikumus, iekļaujot tajos konkrētas pārejas laikposma darbības, kas saistītas ar gāzes un kodolenerģijas tehnoloģijām atbilstīgi ES mērķiem klimata un vides jomā; minētos noteikumus sāk piemērot no 2023. gada.

Kuras ar gāzi saistītās darbības ir iekļautas?

 • Elektroenerģijas ražošana no gāzveida fosilā kurināmā
 • Augstefektīva siltuma/aukstuma un elektroenerģijas koģenerācija no gāzveida fosilā kurināmā
 • Siltuma/aukstuma ražošana no gāzveida fosilā kurināmā efektīvā centralizētas siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmā

Kuras ar kodolenerģiju saistītās darbības ir iekļautas?

 • Tādu progresīvu tehnoloģiju (“IV paaudze”) pētniecība, izstrāde un ieviešana, kas samazina atkritumu daudzumu un uzlabo drošības standartus
 • Jauni atomelektrostaciju projekti ar esošajām elektroenerģijas vai siltuma ražošanas tehnoloģijām (“III+ paaudze”) (līdz 2045. gadam)
 • Esošo atomelektrostaciju modernizācija un pārveidošana ekspluatācijas laika pagarināšanai (līdz 2040. gadam)

Taisnīga, vienkārša un moderna nodokļu sistēma un muita

ES ilgtermiņa nodokļu programmā taisnīgai un ilgtspējīgai uzņēmējdarbības videi ir izklāstīti mērķtiecīgi pasākumi, kuru nolūks ir veicināt ieguldījumus un uzņēmējdarbību.

Eiropas Komisija decembrī nāca klajā ar visaptverošu paketi par pievienotās vērtības nodokli (PVN) digitālajā laikmetā, lai liktu šim nodoklim vairāk darboties modernajā ekonomikā strādājošo uzņēmumu labā. Minētā priekšlikumu pakete padarīs ES PVN sistēmu noturīgāku pret krāpšanu, kas tiks panākts, izmantojot digitalizācijas potenciālu.

Svarīgākie ierosinātie pasākumi cita starpā ir šādi: vienotas PVN reģistrācijas ieviešana visā Eiropas Savienībā, pāreja uz reāllaika digitālo ziņošanu pārrobežu mērogā strādājošu uzņēmumu gadījumā un atjaunināti PVN noteikumi, kas jāievēro pasažieru pārvadājumu un izmitināšanas platformām. Pateicoties minētajiem pasākumiem, ES PVN sistēma kļūs labāk pielāgota mūsdienu globalizētajai un digitalizētajai uzņēmējdarbības videi un būs spēcīgāka cīņā pret krāpšanu.

Komisija arī ierosināja jaunus nodokļu pārredzamības pasākumus, kas jāievēro visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ES klientiem nodrošina darījumu veikšanu ar kriptoaktīviem (sk. arī 3. nodaļu). Patlaban ir tā, ka kriptoaktīvu lietotājus, kas gūst ievērojamu peļņu, valstu nodokļu iestādes nepamana. Tas rada ievērojamus ieņēmumu zaudējumus valstu budžetiem. Komisija ir ierosinājusi, ka visiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem – neatkarīgi no to lieluma vai atrašanās vietas – ir jāziņo par Eiropas Savienībā rezidējošu klientu darījumiem. Ar priekšlikumu arī paplašina spēkā esošās ziņošanas un informācijas prasības, attiecinot tās uz e-naudu un nolēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz privātpersonām ar lielu neto aktīvu vērtību.

Dalībvalstis decembrī arī panāca vienprātīgu vienošanos par gaidāmo direktīvu par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Eiropas Savienībā. Pateicoties šīs vēsturiskās vienošanās panākšanai, Eiropas Savienība būs līdere, kas īsteno globālo nodokļu reformas vienošanos, kuru 2021. gadā izstrādāja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Direktīvā ir ietverts vienots noteikumu kopums par to, kā aprēķināt minimālo efektīvo nodokļa likmi 15 % apmērā, lai šī nodokļa likme visā Eiropas Savienībā tiktu piemērota pareizi un konsekventi. Par minimālo nodokļa likmi 15 % apmērā globālā līmenī ir vienojušās 137 valstis. Šīs direktīvas īstenošana nodrošinās starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas taisnīgumu, pārredzamību un stabilitāti. Dalībvalstīm jaunie noteikumi jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Komisija 2022. gadā arī sāka pārdomu procesu par nodokļu nākotni, ņemot vērā pašreizējos uzdevumus un megatendences nākotnē. Rezultātā novembrī tika rīkots augsta līmeņa simpozijs par nodokļiem, kurā ministri, starptautisko organizāciju vadītāji, ieinteresētās personas un akadēmisko aprindu pārstāvji apsprieda svarīgākos jautājumus par nodokļu struktūru nākotnē.

Paolo Dženti loni no katedras uzrunā 2020 otrā gada Nodokļu simpozija dalībniekus.
Eiropas ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni 2022. gada Nodokļu simpozijā. Brisele (Beļģija), 2022. gada 28. novembris.

Spēcīgāki finanšu tirgi

Patēriņa kreditēšana – zibmaksājumu ieviešanas paātrināšana

Zibmaksājumi sniedz cilvēkiem iespēju jebkurā diennakts laikā pārskaitīt naudu desmit sekunžu laikā, ievērojami palielinot darījumu ātrumu un ērtības par labu cilvēkiem kad, piemēram, jāsamaksā rēķini vai jāsaņem steidzami pārskaitījumi (kā neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā). Zibmaksājumi arī palīdz uzlabot naudas plūsmu un radīt izmaksu ietaupījumus uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp mazumtirgotājiem. Komisija oktobrī nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu, lai zibmaksājumus eiro valūtā darītu pieejamus visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem ir bankas konts ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Zibmaksājumu priekšrocības

Infografikā ir norādītas zibmaksājumu priekšrocības patērētājiem, uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Patērētāji, uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un maksājumu pakalpojumu sniedzēji var gūt labumu no zibmaksājumiem. Zibmaksājumi ļauj patērētājiem, uzņēmumiem un MVU nekavējoties saņemt naudu, un tiem ir plašāka maksāšanas līdzekļu izvēle. Patērētāji var vieglāk pārvaldīt savas personīgās finanses, un tiešsaistē iegādātas preces tiek ātrāk izsūtītas. Savukārt uzņēmumi un MVU var ietaupīt izmaksas, jo nav nepieciešama maksājuma garantija. Turklāt uzlabojas uzņēmumu, MVU un mazumtirgotāju naudas plūsma. Vēl viens ieguvums gan patērētājiem, gan uzņēmumiem un MVU ir iespēja atbrīvot pašlaik finanšu sistēmā piesaistītos līdzekļus līdz pat 200 miljardiem eiro jebkurā dienā produktīvai izmantošanai un panākot ekonomiskos ieguvumus no 1,34 līdz 1,84 miljardiem eiro gadā. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir inovācijas iespējas, piemēram, iespēja izstrādāt jaunas mobilo maksājumu lietotnes. Zibmaksājumi dod labumu ikvienam, nodrošinot ES neliela apjoma maksājumu sistēmas noturību.

Valdis Dombrovskis un Mareida Mak ginesa sniedz priekšlasījumu par zibmaksājumiem.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kura strādā cilvēku labā, viņš arī ES tirdzniecības komisārs, Valdis Dombrovskis (pa kreisi) un Eiropas finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa preses konferencē par Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots par zibmaksājumu regulu. Brisele (Beļģija), 2022. gada 26. oktobris.

Ceļā uz efektīvāku un noturīgāku kapitāla tirgu savienību

Kapitāla tirgu savienība ir ES ilgtermiņa plāns vienotā tirgus padziļināšanai kapitāla jomā. Mērķis ir panākt, ka nauda – investīcijas un ietaupījumi – brīvi plūst pa visu Eiropas Savienību, kas nāktu par labu patērētājiem, ieguldītājiem un uzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Lai īstenotu šo plānu, Komisija 2022. gadā nāca klajā ar divām priekšlikumu paketēm. Martā Komisija ierosināja izdarīt grozījumus Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulā, lai panāktu to, ka norēķini ES finanšu tirgos ir drošāki un efektīvāki. Norēķini attiecas uz vērtspapīru piegādi pircējam apmaiņā pret naudas piegādi pārdevējam. Darījuma veikšana var aizņemt līdz divām darbdienām, un šajā laikposmā var rasties gan kredītrisks, gan juridisks risks. Tāpēc ES finanšu sistēmai ir būtiski nodrošināt, ka šie darījumi notiek droši un efektīvi. Priekšlikuma mērķis ir paredzēt samērīgākus un efektīvākus noteikumus, lai samazinātu atbilstības izmaksas un regulatīvo slogu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, veicināt šo depozitāriju spēju piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu pārrobežu mērogā un uzlabot depozitāriju pārrobežu uzraudzību.

Otrā priekšlikumu pakete pievēršas šādām trim svarīgām jomām: ES tīrvērtes sistēmas stiprināšana, maksātnespējas noteikumu saskaņošana starp dalībvalstīm un uzņēmumu sloga mazināšana gadījumos, kad tie vēlas tikt iekļauti biržas sarakstā.

Droša, stabila un konkurētspējīga tīrvērtes sistēma

Centralizēta tīrvērte nodrošina vienmērīgāku tirdzniecību kapitāla tirgos un ir būtiska ES finanšu stabilitātei. Ja tirdzniecības tīrvērte tiek veikta centralizēti, tīrvērtes pakalpojumu sniedzējs, kas pazīstams kā centrālais darījumu partneris (CCP), darbojas kā starpnieks un garantē starp pircējiem un pārdevējiem noslēgto līgumu izpildi. Tas finanšu tirgos palielina pārredzamību un samazina riskus.

ES ir jāmodernizē tīrvērtes sistēma, lai tā varētu ātrāk reaģēt uz mainīgajiem tirgus un ekonomiskajiem apstākļiem. Tai ir arī jāstiprina savas iekšzemes tīrvērtes spējas, lai samazinātu riskus, kas izriet no pārmērīgas paļaušanās uz CCP ārpus ES.

Ierosinātie pasākumi ļaus ES CCP vieglāk paplašināt savu pakalpojumu klāstu, lai apmierinātu pieprasījumu. Tas vairos ES tirgus pievilcību, palielinot konkurenci un nodrošinot tīrvērtes pakalpojumu lietotājiem lielāku izvēli.

Lai nodrošinātu ES finanšu stabilitāti un tās spēju rīkoties autonomi, jaunie noteikumi liks dažiem tirgus dalībniekiem veikt tīrvērti vismaz daļai savu līgumu ar ES CCP.

Saskaņoti uzņēmumu maksātnespējas noteikumi

Atšķirīgie maksātnespējas režīmi dalībvalstīs ir viens no lielākajiem šķēršļiem starp valstu tirgiem, un ieguldītājiem, novērtējot ieguldījumu iespējas, bieži vien ir jāņem vērā atšķirīgi noteikumu kopumi katrā dalībvalstī.

Ierosināto pasākumu mērķis ir saskaņot dažus maksātnespējas noteikumus, lai veicinātu pārrobežu ieguldījumus visā vienotajā tirgū, samazinātu kapitāla izmaksas uzņēmumiem un galu galā veicinātu kapitāla tirgu savienības izveidi. Kopumā paredzams, ka priekšlikuma rezultātā gūtie ieguvumi pārsniegs 10 miljardus eiro gadā.

Jauns tiesību akts par iekļaušanu biržas sarakstā

Uzņēmumi patlaban saskaras ar ievērojamām prasībām attiecībā uz iekļaušanu biržas sarakstā publiskajos tirgos. Jaunā priekšlikuma mērķis ir atvieglot administratīvo slogu visu lielumu uzņēmumiem, jo īpaši mazākiem uzņēmumiem, lai tie varētu vieglāk piekļūt finansējumam, tos iekļaujot biržas sarakstos.

Pasākumi vēl vairāk veicinās kapitāla tirgu savienības padziļināšanu, samazinot uzņēmumiem nevajadzīgu birokrātiju un izmaksas, vienlaikus nodrošinot augstu ieguldītāju aizsardzības un tirgus integritātes līmeni. Tas mudinās uzņēmumus tikt iekļautiem biržas sarakstā ES kapitāla tirgos un tajā palikt. Vieglāka piekļuve publiskajiem tirgiem ļaus uzņēmumiem labāk dažādot un papildināt pieejamos finansējuma avotus un nodrošinās ES ieguldītājiem plašākas ieguldījumu iespējas.

Divi vīrieši mazam bērnam lasa priekšā pasaku grāmatu.
Meitenīte kopā ar saviem vecākiem lasa grāmatu. Berlīne (Vācija), 2021. gada 8. augusts.

7. Taisnīgas un sociālas Eiropas veidošana

Ievads

2022. gadā ES turpināja veidot klimatneitrālu, zaļu, taisnīgu un sociālu Eiropu, virzot uz priekšu vairākas agrāk sāktas Eiropas Komisijas iniciatīvas. Par spīti ārējām problēmām, ar kurām ES saskaras, prioritāte paliek apņemšanās uzlabot izglītību, sociālās tiesības un darba apstākļus ikvienam, kas dzīvo Eiropā; tas nozīmē arī adekvātas minimālās algas nodrošināšanu un ilgtermiņa aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.

Eiropas otrais rasisma apkarošanas samits pulcēja ES līderus un vietējās organizācijas, lai tie konsolidētu darbu līdztiesības un nediskriminēšanas jomā. Plašākas uzmanības pievēršana līdztiesības problēmām vainagojās ar pirmo Eiropas Iekļaušanas un daudzveidības galvaspilsētas balvas ieguvēju izziņošanu. Tika atklāts Eiropas Nodarbinātības un sociālo tiesību forums, kura diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta taisnīgas un iekļautīgas zaļās pārveides panākšanai.

Taisnīga ekonomika zaļajai un digitālajai pārveidei

Lai nodrošinātu, ka pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku un Eiropu ir taisnīga pret visiem, ES sociālā politika ir jāsaskaņo ar tās zaļajām un digitālajām prioritātēm. Tajās ietilpst nabadzības mazināšana un aktīvs atbalsts nodarbinātības iespējām, vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļautīgai izglītībai, apmācībai un mūžizglītībai, kā arī ieguldījumi mazaizsargātāko personu sociālajā aizsardzībā.

2022. gadā dalībvalstis iepazīstināja ar saviem 2030. gada sociālajiem mērķrādītājiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna īstenošanai. To kopīgā apņemšanās stingri nostāda ES uz ceļa pretī ES pamatmērķu sasniegšanai vai pat pārsniegšanai nodarbinātības, prasmju un nabadzības mazināšanas jomā.

Starp galvenajiem priekšlikumiem klimatneitralitātes tiesību aktu paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %” (sk. 2. nodaļu) bija Sociālā klimata fonda izveide, lai atbalstītu ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošas mājsaimniecības, mazos un sīkos uzņēmumus, kā arī transporta lietotājus, risinot jautājumu par oglekļa cenu noteikšanas ietekmi uz iedzīvotājiem.

Gadu pēc ES pieņemtā ilgtermiņa redzējuma par lauku apvidiem vairāk nekā tūkstotis organizāciju – Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā līmenī – apvienojās 2022. gada Lauku paktā, lai veidotu ciešāku sadarbību starp publiskā sektora iestādēm dažādās politikas jomās un sekmētu lauku apvidu ilgtspēju un sociālekonomisko dzīvotspēju.

Kā Eiropas Komisija apkaro diskrimināciju un veicina daudzveidību?

 • Piemēram, ar šādiem tiesību aktiem, stratēģijām un rīcības plāniem:
  • ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam;
  • LGBTIK līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam;
  • Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam;
  • ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars 2021.–2030. gadam;
  • Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija 2021.–2030. gadam;
  • Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu balva;
  • Eiropas daudzveidības mēnesis;
  • Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns.
 • Sadarbojoties ar dalībvalstīm.
 • Nodrošinot finansējumu, izmantojot programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Sociālo fondu Plus.
 • Atbalstot brīvprātīgās iniciatīvas, piemēram, Eiropas daudzveidības hartas.

Trīs ES sociālie mērķi laikposmam līdz 2030. gadam: piedaloties visām dalībvalstīm

Infografikā ir parādīti trīs ES sociālie mērķi 2030. gadam, kā arī dalībvalstu apņemšanās nodarbinātības, prasmju un nabadzības mazināšanas jomā.

Dalībvalstis ir apņēmušās vismaz līdz 78,5 % paaugstināt 20 līdz 64 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātības līmeni, pārsniedzot sākotnējo ES mērķrādītāju – vismaz 78 %. Tās ir arī apņēmušās panākt, ka līdz 2030. gadam vismaz 57,6 % no visiem pieaugušajiem katru gadu piedalās apmācībā, salīdzinājumā ar ES mērķrādītāju, kas ir vismaz 60 %. Dalībvalstis ir arī apņēmušās to cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzība vai sociālā atstumtība, līdz 2030. gadam samazināt vismaz par 15,6 miljoniem, tādējādi pārsniedzot ES mērķrādītāju, kas ir vismaz 15 miljoni.

Darba ņēmēju atbalstīšana

Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis panāca politisku vienošanos par direktīvu par adekvātu minimālo algu, kas izveidotu sistēmu, kura nodrošinātu, ka valsts minimālā alga atbilst paredzētajam mērķim, panākot darba ņēmējiem pieklājīgu dzīves līmeni. Jaunie noteikumi veicinās darba koplīguma sarunas par algu noteikšanu un uzlabos darba ņēmēju efektīvu piekļuvi minimālās algas aizsardzībai ES.

Turklāt stājās spēkā Direktīva par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā, kas darba ņēmējiem visā Eiropā garantē lielāku stabilitāti un ļauj laikus saņemt pilnīgāku informāciju par viņu darba būtiskajiem aspektiem, piemēram, darba vietu un atalgojumu.

Palīdzība jauniešiem darba dzīves sākumā

Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros tika sākta iniciatīva ALMA (“Tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz!”), lai palīdzētu jauniem nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem (no 18 līdz 30 gadiem) iekļūt ES darba tirgū aiz savas valsts robežām.

ALMA dalībniekiem tiek piedāvāta uzraudzīta 2–6 mēnešu uzturēšanās citā ES dalībvalstī un tad – intensīva apmācība un palīdzība darba piemeklēšanā pēc atgriešanās. Katrā posmā notiek darbaudzināšana un tiek doti padomi. To apmaksā Eiropas Sociālais fonds Plus un tā papildina pastāvošo programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusu, rūpējoties par to jauniešu grupu, kurus attiecīgās programmas neaptver.

Niko lā Šmits sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrā sarunājas ar cilvēku grupu. Priekšplānā redzama sieviete, kas gatavo rotājumus no stikla.
Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits (ceturtais no kreisās) apmeklē Eiropas Sociālā fonda finansētu sociālo uzņēmumu, kas nodarbina personas ar invaliditāti. Plovdiva (Bulgārija), 2022. gada jūnijs.

Sociālā nevienlīdzība un bezdarbs ir vissvarīgākās Eiropas jauniešu problēmas.

88 % eiropiešu uzskata, ka viņiem personīgi sociālā Eiropa ir svarīga.

Atbalsts trūkumcietējiem

Adekvāti minimālie ienākumi (naudas pabalsti kā sociālās drošības tīkls, kas atšķiras no minimālās algas) palīdz nodrošināt, ka ikviens var samaksāt rēķinus un dzīvot cienīgi. Tas ir īpaši svarīgi ekonomikas lejupslīdes laikā, jo palīdz kompensēt mājsaimniecību ienākumu samazināšanos cilvēkiem, kuriem palīdzība vajadzīga visvairāk, un veicina ilgtspējīgu un iekļautīgu izaugsmi. Lai gan minimālo ienākumu shēmas ir visās dalībvalstīs, ievērojami atšķiras to adekvātums, aptvērums un spēja cilvēkiem sniegt patiesu atbalstu.

2021. gadā vairāk nekā
95 miljoni
cilvēku ES bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam

Aptuveni 20 % bezdarbnieku, kuriem draud nabadzība, nav tiesīgi saņemt nekādu ienākumu atbalstu

Tiek lēsts, ka
30–50 %
no atbalsttiesī­gajiem iedzīvotājiem nepiedalījās minimālo ienākumu shēmās

Ieteikuma mērķis ir:

aizsargāt visneaizsargātākās personas, samazinot nabadzības un sociālās atstumtības risku;

nodrošināt stimulus un atbalstu to personu reintegrācijai darba tirgū, kuras var strādāt;

palīdzēt sasniegt ES 2030. gada nodarbinātības un nabadzības samazināšanas mērķus;

saglabāt valsts finanšu ilgtspēju.

2022. gadā Komisija iesniedza priekšlikumu pieņemt Eiropas Savienības Padomes ieteikumu par adekvātu minimālo ienākumu, kas palīdzētu dalībvalstīm modernizēt savas minimālo ienākumu shēmas un padarīt tās efektīvākas cilvēku izkļūšanai no nabadzības, vienlaikus veicinot darbspējīgo cilvēku iekļaušanos darba tirgū.

Eiropas Jaunatnes gads

Lai uzsvērtu, kā zaļā un digitālā pārkārtošanās piedāvā jauniešiem iespējas, un lai jaunatnes perspektīvu iekļautu ES politikā, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena izsludināja 2022. gadu par oficiālo Eiropas Jaunatnes gadu.

Reklāmas videoklips, kurš stāsta par Eiropas Jaunatnes gada galvenajiem mērķiem un tematiem. Tajā redzamas dažādas jauniešu grupas un ieskicēti gada temati.
VIDEO Videomateriāls par Eiropas Jaunatnes gadu.

Galveno uzmanību pievēršot jauniešus interesējošiem jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām un videi, nodarbinātībai un garīgajai veselībai, tika izveidota iesaistoša platforma “Jauniešu redzējums”, lai jauniešiem dotu iespēju ierakstīt savus vēstījumus par politikas jomām, uz kurām attiecas Jaunatnes gads, un paust savu viedokli.

Johanness Hāns un divpadsmit Eiropas jaunieši no jaunatnes politikas dialoga dalībnieku vidus.
Eiropas Jaunatnes gada satvarā notiekošais Jaunatnes politikas dialogs par turpmāko ES prioritāšu finansēšanu. Piedalās Eiropas budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns (sestais no labās). Brisele (Beļģija), 2022. gada 21. septembris.

Lai veicinātu aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos, tika sākti vairāki jaunatnes politikas dialogi, kas ļāva jauniešiem diskutēt ar komisāru kolēģijas locekļiem, savukārt Youth Talks galvenā uzmanība tika pievērsta jauniešiem, lai izplatītu jaunas idejas un iedvesmotu viņu līdzgaitniekus uzņemties svarīgu lomu pārmaiņu procesā.

Eiropas Jaunatnes portālā tika parādītas visas ar Jaunatnes gadu saistītās iespējas. Tajā bija iekļauta sadaļa ar jauno žurnālistu stāstiem un jaunatnes politikas sadaļa par iniciatīvām, kas dod tiešu labumu jauniešiem. Eiropas Jaunatnes portāla pasākumu kartē tika piedāvāti vairāk nekā 8500 pasākumu visā Eiropā un ārpus tās.

Videomateriālā 12 jaunieši no visas Eiropas spriež, kādām lietām nākotnē vajadzētu tērēt Eiropas budžeta naudu.
VIDEO Eiropas Jaunatnes gada satvarā notiek Jaunatnes politikas dialogs par ES nākotnes prioritāšu finansēšanu. Dialogā piedalās Eiropas budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns. 2022. gada septembris.

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

2022. gadā dalībvalstis pastiprināja sadarbību jaunajā Eiropas izglītības telpas stratēģiskajā satvarā un mobilizēja ievērojamu ES finansējumu izglītībai un apmācībai. Eiropas izglītības telpas iniciatīva, kas sākta 2017. gadā, palīdz dalībvalstīm sadarboties, lai izveidotu noturīgākas un iekļaujošākas izglītības un apmācības sistēmas. 2022. gada progresa ziņojumā par Eiropas izglītības telpas izveidi uz 2025. gadu izvērtēta Eiropas izglītības telpas iniciatīvu īstenošana, politikas reformas un panākumi ES līmeņa mērķrādītāju sasniegšanā.

Līdztiesības, taisnīguma, iekļautības un dzimumu līdztiesības sfērā Padome pieņēma ieteikumus par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti visā ES, lai brīvprātīgo darbu padarītu iespējamu tiem, kam tas grūtāk pieejams. Padome pieņēma papildu ieteikumus par to, kā panākt sekmību skolā, lai samazinātu priekšlaicīgu aiziešanu no skolas.

ES arī vēlējās radīt iespējas augstskolām nodrošināt labāku un iekļautīgāku izglītību un pētniecību, 2022. gadā izdodot divus svarīgus dokumentus: paziņojumu par Eiropas universitāšu stratēģiju un Padomes ieteikumu par tiltu veidošanu efektīvai sadarbībai Eiropas augstākajā izglītībā. Mērķis bija uz kopīgu vērtību pamata augstākajā izglītībā attīstīt īstenu eiropeiskumu. Eiropas augstāko izglītību raksturo izcilība un iekļaušana. Pēc ES līderu aicinājuma Padomei, Komisijai un dalībvalstīm stiprināt universitāšu partnerību, iniciatīvā “Eiropas universitātes” tagad ir 44 apvienības, kurās iesaistītas 31 valsts 340 augstskolas.

Kopdarbā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 2022. gada Padomes ieteikums par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbināmībā palīdzēs aizpildīt robus prasmēs, nodrošinot, ka ES pilsoņi visu mūžu var izmantot personalizētas mācīšanās un karjeras iespējas.

2022. gadā tika izveidotas pirmās 11 Erasmus+ skolotāju akadēmijas, kurās darbojas 182 organizācijas no 23 valstīm un kuras trīs gadu laikā saņems pavisam 15 miljonus eiro, lai skolotājiem nodrošinātu mācību iespējas un mobilitāti. Arī zaļā un digitālā izglītība ir svarīga Eiropas izglītības telpas pabeigšanā.

Marija Gabriela uzstājas ar runu. Fonā redzams Erasmus+ programmas 30 piektās gadadienas reklāmkarogs.
Eiropas inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela Erasmus+ programmas 35. gadadienai veltītajā pasākumā. Brisele (Beļģija), 2022. gada 14. decembris.

Plašākā mērogā ES piedalījās ANO Izglītības pārveides samitā, raidot spēcīgu politisku signālu par nepieciešamību paātrināt centienus sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi par kvalitatīvu izglītību. Komisijas priekšsēdētāja U. fon der Leiena tika pasludināta par vienu no pieciem pasaules līderiem, un ES pirmā aicināja visā pasaulē paplašināt izglītības finansēšanu.

2022. gadā ES un dalībvalstis nodrošināja, ka visu vecumu izglītojamie varēs piekļūt zināšanām un prasmēm, lai digitālajā laikmetā dzīvotu ilgtspējīgāk un pielāgotos mainīgajam darba tirgum. Padomes ieteikumā par mācīšanos zaļās pārkārtošanās un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un Eiropas ilgtspējas kompetences satvarā, kā arī notiekošajā strukturētajā dialogā par digitālo izglītību un prasmēm ir risinātas ES augošās vajadzības pēc prasmēm zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai.

Tāpēc pārejā uz modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku ir jānodrošina Eiropas darbaspēkam vajadzīgās prasmes. Jūnijā Padome pieņēma ieteikumu atbalstīt darbspējas vecuma pieaugušo apmācības vajadzības. Ieteikumā ierosināts dalībvalstīm izveidot “individuālus mācību kontus”, lai uzlabotu piekļuvi apmācībai un darba ņēmējus paturētu darbā. Mērķis ir palielināt to cilvēku skaitu, kuri katru gadu saņem apmācību.

Padome arī pieņēma ieteikumu par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, aicinot dalībvalstis pieņemt pasākumus klimata, enerģētikas un vides politikas nodarbinātības un sociālajos aspektos. Starp pasākumiem ir vispusīga politikas pakete par kvalitatīvu, izmaksu ziņā pieejamu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, kā arī vienādām iespējām.

Eiropas Prasmju programmas Prasmju pilnveides pakta mērķis ir savest kopā publiskas un privātas organizācijas, veicinot plaša mēroga prasmju partnerību izveidi un mudinot tās uzņemties konkrētas saistības pieaugušo prasmju pilnveidē un pārkvalificēšanā. 2022. gadā pakts sasniedza 1000 dalībnieku, kuri apņēmās sniegt konkrētus apmācības piedāvājumus darba ņēmējiem visā Eiropā un solīja palīdzēt apmācīt 6 miljonus cilvēku. Turklāt programma Erasmus+ un citas ES programmas nodrošina ievērojamu finansējumu ES līmeņa iniciatīvām un izglītības un apmācības reformām valstu un pašvaldību līmenī.

Oktobrī Komisija izteica priekšlikumu 2023. gadu pasludināt par Eiropas Prasmju gadu. Ar Eiropas Parlamenta, dalībvalstu un publiskā un privātā sektora dalībnieku atbalstu ES tiks atsvaidzināta mūžizglītība, palīdzot cilvēkiem iegūt kvalitatīvam darbam vajadzīgas prasmes un ļaujot uzņēmumiem novērst prasmju deficītu. Lai vēl labāk izmantotu visu Eiropas darbaspēka potenciālu, lielāka uzmanība tiks pievērsta sievietēm, jauniešiem un tiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Līdztiesības savienības pasākumu pastiprināšana

Komisija 2022. gadā turpināja īstenot savu plašo līdztiesības stratēģiju, kas skar dzimumu līdztiesību (arī vienādu atalgojumu), rasisma, antisemītisma, romu diskriminācijas apkarošanu un LGBTIQ kopienas un invalīdu tiesības.

Dzimumu līdztiesība

Komisijas 2022. gada ziņojumā par dzimumu līdztiesību ES ir izvērtētas pēdējo 12 mēnešu galvenās iniciatīvas sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanai 2020.–2025. gada dzimumu līdztiesības stratēģijas galvenajās jomās.

2022. gada jūnijs iezīmēja vēsturisku vienošanos par dzimumu līdzsvaru ES uzņēmumos ar Direktīvu par dzimumu līdzsvaru valdēs, kam sekoja pilnīgs Eiropas Parlamenta atbalsts. ES biržā kotētiem ES uzņēmumiem jāsasniedz 40 % nepietiekami pārstāvētā dzimuma īpatsvars direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 33 % visu direktoru vidū. Direktīva arī nosaka skaidras un pārredzamas iecelšanas procedūras.

Decembrī Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma 2021. gadā panāca politisku vienošanos par atalgojuma pārredzamības pasākumiem. Jaunie noteikumi nodrošinās labāku pārredzamību un efektīvāku principa par vienādu atalgojumu sievietēm un vīriešiem īstenošanu, kā arī uzlabos tiesu iestāžu pieejamību personām, kas cietušas no diskriminācijas atalgojuma jomā.

26 %
pieaugums

Novēršot dzimumu nevienlīdzību, globālā izaugsme pieaugs par 26 %.

Viens no pieciem

Vismaz viens no pieciem tūkstošgades paaudzes pārstāvjiem uzskata, ka visu laiku vai bieži tiek diskriminēts izcelsmes dēļ. Rase un etniskā piederība ir visbiežāk minētie faktori.

Ieguldījumi sieviešu un meiteņu vajadzību nodrošināšanā ES un visā pasaulē

 • Dzimumu līdztiesība tagad ir svarīgs jaunā ES budžeta, NextGenerationEU un ES ārējās darbības finansējuma elements.
 • Dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānos ir iekļautas vairāk nekā 100 dažādas iniciatīvas dzimumu līdztiesības jomā.
 • 1,55 miljardi eiro 2021.–2027. gadā piešķirti saskaņā ar ES programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”.
 • 500 miljoni eiro piešķirti saskaņā ar globālo ES un ANO iniciatīvu Spotlight.
 • 85 % iniciatīvu saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu veicinās dzimumu līdztiesību.

Dzimumvardarbības apkarošana

Starptautiskajā sieviešu dienā 2022. gada martā Komisija ierosināja ES noteikumus vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanai. Ierosinātā direktīva paredz kriminālatbildību par izvarošanu, pamatojoties uz piekrišanas trūkumu, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un kibervardarbību, kas ietver intīmu attēlu kopīgošanu bez piekrišanas, kibervajāšanu, kiberuzmākšanos un kiberkūdīšanu uz vardarbību vai naidu.

Ierosinātie noteikumi arī stiprina tiesu iestāžu pieejamību cietušajiem un mudina dalībvalstis īstenot vienas pieturas aģentūras mehānismu – lai visi atbalsta un aizsardzības dienesti apkalpotu vienuviet.

Noteikumos arī noteikts, ka cietušajiem jābūt iespējai pieprasīt kompensāciju kriminālprocesa laikā. Priekšlikumā aicināts nodrošināt pienācīgu un specializētu aizsardzību un atbalstu, piemēram, bezmaksas palīdzības tālruņus un izvarošanas upuru krīzes centrus, un tas sniedz mērķtiecīgu atbalstu grupām, kurām ir īpašas vajadzības vai kuras ir pakļautas briesmām, ieskaitot sievietes, kuras bēg no bruņota konflikta.

ES, kas rūpējas

Ikvienam ir tiesības uz cenas ziņā pieejamu aprūpi – no agrīnas bērna aprūpes un izglītības līdz ilgtermiņa aprūpei mājās un dzīvesvietas kopienas organizētiem pakalpojumiem. Dalība pirmsskolas izglītībā pozitīvi ietekmē bērna attīstību un palīdz uz visu mūžu samazināt sociālās atstumtības un nabadzības briesmas. Ilgtermiņa aprūpe ļauj saglabāt patstāvību un cienīgu dzīvi cilvēkiem, kuri vecuma, slimības vai invaliditātes dēļ ir atkarīgi no dienišķas palīdzības. Tomēr daudziem šie pakalpojumi joprojām nav pa kabatai, pieejami vai piekļūstami.

2022. gadā Komisija pieņēma Eiropas aprūpes stratēģiju. Stratēģija veicina aprūpējamo labklājību, dzimumu līdztiesību un sociālu taisnīgumu. Vērienīgā plāna mērķis ir pastiprināt piekļuvi cenas ziņā pieejamai, kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei un pārskatīt mērķus pirmsskolas izglītībā un aprūpē, ko Padome noteikusi Barselonā Spānijā, atbilstoši Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānam.

Ieguldīt aprūpē ir svarīgi, lai piesaistītu un pieturētu talantus aprūpes nozarē, kurai bieži ir raksturīgi sarežģīti darba apstākļi un zemas algas, kā arī novērstu darbaspēka trūkumu un īstenotu nozares ekonomisko potenciālu un spēju dot cilvēkiem darbu. Šis ieguldījums arī uzlabos sieviešu dalību darba tirgū. Tā kā sievietes joprojām uzņemas lielāko daļu aprūpes pienākumu, proti, 90 % formālās aprūpes darbaspēka ir sievietes un 7,7 miljoni sieviešu nav nodarbinātas aprūpes pienākumu dēļ, efektīva aprūpes nozare varētu kompensēt turpinošos dzimumu nelīdztiesību, piemēram, vīriešu un sieviešu atalgojuma un pensijas atšķirības.

Lai risinātu šos jautājumus, Komisija ierosina konkrētus tiesiskus pasākumus, kas palīdzētu dalībvalstīm uzlabot piekļuvi kvalitatīviem un lētiem aprūpes pakalpojumiem, vienlaikus uzlabojot aprūpētāju darba apstākļus un līdzsvarojot darbu un privāto dzīvi.

No 2022. gada augusta visām dalībvalstīm ir pienākums piemērot jaunos ES noteikumus par darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Gandrīz 90 % no formālās aprūpes darbaspēka ir sievietes.

7,7 miljoni sieviešu nestrādā, jo pilda neapmak­sātas aprūpes pienākumus.

Ieguldījumi aprūpē līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā var ra­dīt vēl 13,6 miljo­nus darbvietu.

2019. gadā tikai 27 % bērnu, kuriem draud nabadzība un sociālā atstumtība, tika uzņemti pirmsskolas izglītībā un aprūpē salīdzinājumā ar 35 % bērnu kopumā.

Aptuveni trešdaļa mājsaimniecību, kurās ir ilgtermiņa aprūpes vajadzības, neizmanto mājas aprūpes pakalpojumus, jo nevar to atļauties.

Attēli © Adobe Stock


2020.–2025. gada LGBTIQ līdztiesības stratēģijas īstenošana

ES nāca klajā ar jaunām vadlīnijām par stratēģiju un rīcības plāniem LGBTIQ līdztiesības veicināšanai, kuras palīdz dalībvalstīm īstenot pasākumus, kas nodrošina līdztiesību LGBTIQ kopienām. Tās aptver skaidru mērķu noteikšanu līdztiesības veicināšanai, koncentrējoties arī uz visneaizsargātākajiem LGBTIQ locekļiem un nodrošinot viņu aizsardzību, izmantojot efektīvus likumīgus līdzekļus.

Komisija arī pieņēma priekšlikumu saskaņot vecāku statusa atzīšanu visās dalībvalstīs, aizsargājot bērnu pamattiesības un nodrošinot juridisko noteiktību ģimenēm (sk. 5. nodaļu).

Helena Dalli redzama praida gājienā pie plakāta, uz kura serbu kirilicā uz varavīksnes fona rakstīts “haštags ē es visiem”.
Eiropas līdztiesības komisāre Helena Dalli (trešā no kreisās) piedalās Eiropraida 30. gadadienas atzīmēšanā. Belgrada (Serbija), 2022. gada 16. septembris.

Invalīdu tiesību stratēģija 2021.–2030. gadam

Kā katram cilvēkam, arī invalīdiem ir tiesības pilnvērtīgi darboties visās dzīves sfērās. Lai gan dažās sfērās ir panākumi, palicis arī daudz šķēršļu. Tikai pusei invalīdu ir darbs – pretstatā 3 no katriem 4 cilvēkiem, kuri nav invalīdi. 2021. gadā 29,7 % ES dzīvojošo invalīdu (ar ierobežotu aktivitāti) vecumā no 16 gadiem bija pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības briesmām, bet tādu cilvēku bez invaliditātes bija tikai 18,8 %.

Komisija 2022. gadā publicēja uzraudzības sistēmu, kurā cilvēki var sekot panāktajam katrā no 64 darbībām, kuras paredzētas invalīdu tiesību stratēģijā 2021.–2030. gadam. Divas stratēģijas pamatiniciatīvas jau īstenotas: invaliditātes platformas izveide, kurā ES dalībvalstis, pilsoniskā sabiedrība un iestādes sadarbojas, lai stratēģijas mērķi kļūtu par īstenību, un Komisijas Cilvēkresursu stratēģijas atjaunošana ar pasākumiem, kas veicina daudzveidību un invalīdu iekļaušanu.

Septembrī tika izziņots invalīdu nodarbinātības tiesību aktu kopums, kura mērķis ir uzlabot invalīdu sekmes darba tirgū. Tas palīdzēs valstīm izstrādāt politiku, kas invalīdus iesaista zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā.

Eiropas Invalīdu dienas konferencē, ko bija sarīkojusi Komisija un Eiropas Invaliditātes forums, par vērtībām un pārredzamību atbildīgā Komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jourova un par līdztiesību atbildīgā Komisijas locekle Helena Dalli pasniedza 2023. gada Pilsētas pieejamības balvu, izsakot atzinību pilsētām, kuras centušās uzlabot piekļūstamību un invalīdu dalību. Uzvarēja Zviedrijas pilsēta Šellefteo – ar novatorisku pieeju un ilgtermiņa apņemšanos uzlabot pieejamību sabiedriskās vietās un transporta infrastruktūrā.

ES Invaliditātes platforma ir vēl viens satvars, kurā attiecīgās ieinteresētās personas var dalīties ar pieredzi un labāko praksi, mācīties cita no citas un sadarboties.

© Adobe Stock

Patiesi antirasistiska Eiropas Savienība

Saskaņā ar ES rasisma apkarošanas rīcības plānu 2021.–2030. gadam Komisija kopā ar ES iestādēm, dalībvalstīm, pilsonisko sabiedrību, līdztiesības struktūrām un vietējām organizācijām 2022. gada martā rīkoja otro Eiropas rasisma apkarošanas samitu. Kopš rīcības plāna sākuma dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt plānus cīņai ar rasismu. Samits deva iespēju apspriest īstenošanā panākto, it īpaši kopīgos pamatprincipus, kas balsta rasisma apkarošanas valstu rīcības plānu sagatavošanu un īstenošanu.

Komisija arī sadarbojās ar dalībvalstīm, gatavojot novērtējuma ziņojumu par to stratēģiskajiem satvariem romu jautājumos kā turpinājumu jaunajam ES romu līdztiesības, iekļaušanas un dalības stratēģiskajam satvaram un analizējot dalībvalstu uzņemtās saistības un sniedzot norādes par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

ES ir turpinājusi darbu, lai apkarotu rasistiskus un ksenofobiskus noziegumus un naida runu un nodrošinātu Pamatlēmuma par naida izraisītu noziegumu un runas krimināltiesisku apkarošanu pienācīgu transponēšanu un īstenošanu, izmantojot arī pārkāpumu izbeigšanas procedūru.

Cīņa ar antisemītismu

Komisija ir sākusi īstenot pirmo ES stratēģiju antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam 2021.–2030. gadā. 2022. gada martā Padome pieņēma secinājumus par rasisma un antisemītisma apkarošanu un aicināja dalībvalstis līdz 2022. gada beigām izstrādāt antisemītisma apkarošanas stratēģiju. Dalībvalstis tika arī aicinātas izmantot Starptautiskās holokausta piemiņas alianses pieņemtās juridiski nesaistošās darba definīcijas, kas attiecas uz antisemītismu un holokausta noliegšanu un sagrozīšanu.

Pirmās ES balvas par daudzveidību

2022. gada aprīlī Komisija paziņoja uzvarētājus pirmajā konkursā “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”, kura mērķis ir visā ES izcelt pilsētas un reģionus, kas ir iekļaujošas politikas paraugs. Uzvarētāji no piecām dalībvalstīm tika cildināti par darbu taisnīgākas sabiedrības veidošanā un to, ka veicinājuši daudzveidību un iekļautību dzimuma, rases un tautības, reliģijas un ticības, invaliditātes, vecuma, LGBTIQ tiesību un romu integrācijas ziņā.

Ikgadējā Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas balva, kas izveidota ar ES rasisma apkarošanas rīcības plānu 2020.–2025. gadam, ir daļa no Komisijas darba, kurā tiek veidota patiesas līdztiesības savienība, un tās ieguvēji tika izziņoti 2022. gada Eiropas daudzveidības mēnesī. Temats bija “Veidot tiltus”, un uzņēmumu, akadēmisko iestāžu, nevalstisko organizāciju un Komisijas pārstāvji sprieda, kā veidot iekļaujošas darbavietas un efektīvu starpnozaru iekļaušanas un daudzveidības politiku, kas pievērstos diskriminācijas novēršanai vairākās jomās vienlaikus.

Videomateriālā balvas ieguvēji atbild uz jautājumiem par balvu un vispār par daudzveidību un iekļautību.
VIDEO Eiropas Iekļautības un daudzveidības galvaspilsētas balvas pirmie ieguvēji stāsta par balvas vietējo ietekmi, savu motivāciju un vispār par ieguvumiem, kādus dod centieni veidot vienlīdzīgāku un iekļaujošāku Eiropu.
Četri uniformās tērpti Eiropas Savienības civilās aizsardzības un humānās palīdzības darbinieki birojā skatās lielā ekrānā, kurā redzamas vairākas kartes.
Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra darbinieki, kas koordinē palīdzības sniegšanu katastrofas skartām valstīm. Brisele (Beļģija), 2022. gada 4. maijs.

8. Iestāšanās par Eiropas interesēm un vērtībām pasaulē

Ievads

Gadā, kad pieauga nenoteiktība, ES joprojām bija multilaterālisma virzītājspēks un atradās reakcijas uz globālām problēmām priekšgalā, īstenojot vērienīgu kaimiņattiecību politiku, demonstrējot solidaritāti un attīstot visaptverošas partnerības, lai nodrošinātu un veicinātu mieru, stabilitāti, demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē.

Vienoti un apņēmīgi reaģējot uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un tā izraisītajām pārtikas un enerģētikas krīzēm, ES un tās dalībvalstis sniedza Ukrainai humāno palīdzību, ārkārtas palīdzību un finansiālu, operatīvu un militāru atbalstu (sk. 1. nodaļu).

ES dalībvalstis arī atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem uzņemties lielāku atbildību par Eiropas drošību un aizsardzību, lai aizsargātu kopīgās intereses un vērtības.

Drošība un aizsardzība

Valstu un valdību vadītāju grupas foto Versaļas pils priekšā.
Neoficiāla valstu un valdību vadītāju sanāksme. Versaļa (Francija), 2022. gada 11. marts. © Judith Litvine / Francijas Eiropas un ārlietu ministrija

Lai uzlabotu ES spēju aizsargāt savus iedzīvotājus, vērtības un intereses un veicinātu starptautisko mieru un drošību, Padome pieņēma Stratēģisko kompasu, ko ES līderi apstiprināja 2022. gada martā. Saskaņā ar Versaļas deklarācijā noteikto virzienu tā mērķis ir palielināt investīcijas, izmantot inovatīvas un kritiski svarīgas tehnoloģijas un veidot integrētāku un konkurētspējīgāku Eiropas aizsardzības tirgu. Ir plānots palielināt ES aizsardzības budžetu un uzlabot koordināciju starp dalībvalstīm attiecībā uz spējām un aprīkojuma standartizāciju.

ES un NATO sadarbība joprojām ir neatņemams Eiropas stabilitātes un drošības balsts. 2022. gadā vēl divas ES dalībvalstis – Somija un Zviedrija – pieteicās dalībai NATO, atsakoties no savas ilgstošās militārās neitralitātes.

Šajā gadā arī Dānija iesaistījās pārējo 26 dalībvalstu kopējā drošības un aizsardzības politikā, kas vēl vairāk paaugstināja ES spēju uzņemties vadošo lomu miera uzturēšanas operācijās, konfliktu novēršanā un starptautiskās drošības stiprināšanā.

Krievijas agresijas kara pret Ukrainu iespējamā ilgstošā ietekme (sk. 1. nodaļu) uz Eiropas un globālo drošības kārtību liek vēl ciešāk sadarboties ar tādiem partneriem kā ANO, NATO, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Āfrikas Savienība un Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (ASEAN).

Infografikā attēloti ES Stratēģiskā kompasa galvenie mērķi.

Tā kā neskaidrās globālās kārtības dēļ nepieciešama draudu analīze, Padome pieņēma ES Stratēģisko kompasu. Stratēģijas un rīcības plāna pamatā ir četri galvenie pīlāri: partnerība pret kopīgiem apdraudējumiem, ātra un izlēmīga rīcība krīzes laikā, investīcijas spējās un tehnoloģijās, drošība pret apdraudējumiem un ES pilsoņu aizsardzība.

Eiropas Miera mehānisms nodrošināja Ukrainas bruņotajiem spēkiem militāro ekipējumu un drošības infrastruktūru, dodot izšķirošu ieguldījumu Ukrainas aizsardzības atbalstīšanā. Šī bija pirmā reize ES vēsturē, kad tā nodrošinājusi kādai valstij nāvējošu ekipējumu, kas ļauj aizstāvēties pret agresiju. Izmantojot Eiropas Miera mehānismu, ES arī atbalstīja partnervalstis ar palīdzības pasākumiem, piemēram, Moldovā, Mozambikā, Nigērā, Somālijā un Rietumbalkānos, un atbalstīja Āfrikas Savienību.

ES arī sāka Militārās palīdzības misiju Ukrainas atbalstam, lai stiprinātu Ukrainas bruņoto spēku spējas aizstāvēt Ukrainas teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās un atturētu no iespējamiem Krievijas un citu potenciālo agresoru uzbrukumiem nākotnē un reaģētu uz tiem.

Žuzeps Borels, tērpies karavīra formastērpa jakā, stāv militārpersonu vidū.
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par spēcīgāku Eiropu pasaulē Žuzeps Borels (centrā) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Ministru padomes 29. sanāksmes laikā. Lodza (Polija), 2022. gada 1. decembris.

ES un tās dalībvalstis ātri mobilizēja Eiropas daudzdisciplīnu platformu pret noziedzības draudiem, lai aizsargātos pret noziedzniekiem, kuri izmanto Ukrainā notiekošo militāro agresiju saviem mērķiem. Moldovā tika izveidots ES iekšējās drošības un robežu pārvaldības atbalsta centrs.

ES sniedza pilnīgu operatīvo un finansiālo atbalstu priekšposteņa valstīm (sk. 1. nodaļu). Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) piedāvā atbalstu pie ES robežām ar Krieviju un Ukrainu, lai palīdzētu vietējām iestādēm tikt galā ar liela bēgļu daudzuma ierašanos. Uz vietas strādā arī Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols), un tā cieši sadarbojas ar visām dalībvalstīm, lai novērstu un apkarotu tādus noziegumus kā cilvēku tirdzniecība, šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un darbaspēka ekspluatācija.

1 miljards eiro

mobilizēts, izmantojot 2022. gada Eiropas Aizsardzības fondu, lai vairotu ES aizsardzības spējas un sniegtu jaunus rīkus aizsardzības inovācijai.

1,2 miljardi eiro

darīti pieejami 61 aizsardzības rūpniecības pētniecības un izstrādes projektam (ko atbalsta aptuveni 700 uzņēmumu), kas atlasīts saskaņā ar 2021. gada Eiropas Aizsardzības fondu.

2 miljardi eiro

izziņotais ieguldījums ES aizsardzības inovācijas shēmai (*).

(*) Sastāv no Eiropas Aizsardzības fonda budžeta (1,46 miljardi eiro) apvienojumā ar dalībvalstu līdzfinansējumu (90 miljoni eiro) un paredzamo sviras efektu 400–500 miljonu eiro apmērā no citiem publiskiem un privātiem avotiem.

500 miljoni eiro

jaunais īstermiņa instruments, kas ierosināts ar regulu, ar ko izveido instrumentu Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanai, izmantojot kopīgu iepirkumu, lai stimulētu dalībvalstis kopīgi iepirkt steidzamus un kritiski svarīgus aizsardzības ražojumus no ES rūpniecības.

3,1 miljards eiro

aprīkojums un piegādes, kas nodrošinātas, izmantojot Eiropas Miera mehānismu.

NB! Šajā infografikā apvienotas gan esošās, gan turpmākās programmas.

Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas

Rietumbalkāni un Turcija

ES turpināja atbalstīt šā reģiona Eiropas perspektīvu un jūlijā sāka sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Decembrī tā arī piešķīra kandidātvalsts statusu Bosnijai un Hercegovinai.

2022. gada paplašināšanās dokumentu kopumā bija iekļauts detalizēts pārskats par to, kā stratēģijas Global Gateway ietvaros tiek īstenots Ekonomikas un investīciju plāns Rietumbalkāniem 30 miljardu eiro vērtībā (sk. turpmāk). Tā mērķis ir samazināt acīmredzamo sociālekonomisko plaisu starp ES un šo reģionu un uzlabot reģiona enerģētisko drošību.

Eiropas Komisija apstiprināja savu ieteikumu atcelt vīzu režīmu Kosovai (šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju). ES pievienošanās sarunu ietvaros ar Melnkalni un Serbiju ES uzturēja regulāru dialogu ar abām valstīm gan politiskā, gan tehniskā līmenī.

6. decembrī Tirānā (Albānija) notika pirmais ES un Rietumbalkānu samits, un tā bija nozīmīga iespēja atkārtoti apstiprināt Rietumbalkānu partneru pievienošanās perspektīvu. Komisija paziņoja par enerģētikas atbalsta paketi, ko veido dotācijas 1 miljarda eiro apmērā; tai jāpalīdz Rietumbalkāniem pārvarēt enerģētikas krīzi un jāveicina pāreja uz tīru enerģiju. Samitā atzinīgi novērtēja arī ES un Rietumbalkānu telesakaru operatoru kopīgo deklarāciju par viesabonēšanas maksas turpmāku samazināšanu starp ES un Rietumbalkāniem un apņemšanos panākt saskaņotību ar ES vīzu politiku.

Petrs Fiala, Dimitars Kovačevskis, Edi Rama un Urzula fon der Leiena, smaidīdami objektīvam, vienojas kopīgā rokasspiedienā.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (pirmā no labās) tiekas ar (no kreisās) Čehijas premjerministru Petru Fialu, Ziemeļmaķedonijas premjerministru Dimitaru Kovačevski un Albānijas premjerministru Edi Ramu. Brisele (Beļģija), 2022. gada 19. jūlijs.

ES turpināja augsta līmeņa dialogu ar Turciju atsevišķās kopīgu problēmu jomās, proti, klimata pārmaiņu un migrācijas sfērā. Turpinājās arī intensīva sadarbība tirdzniecībā.

Finansiāla palīdzība Rietumbalkāniem un Turcijai

500 miljoni eiro

steidzams budžeta atbalsts Rietumbalkāniem, lai novērstu enerģētikas krīzes sekas.

1,8 miljardi eiro

pieņemti dotāciju veidā saskaņā ar Rietumbalkānu investīciju satvaru 40 investīciju pamatprojektiem (transports, enerģētika, vide, digitālā joma, privātais sektors un cilvēkkapitāls). 500 miljonus eiro no šīs summas izmanto kā daļu no enerģētikas atbalsta paketes.

Kopējo ieguldījumu piesaiste 5,7 miljardu eiro apmērā.

990 miljoni eiro

lauku attīstības programmas saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu Melnkalnei, Ziemeļmaķedonijai, Albānijai, Serbijai un Turcijai.

Paredzams, ka Rietumbalkānu un Turcijas lauku apvidos tiks radīti ieguldījumi vairāk nekā 2 miljardu eiro apmērā.

Austrumu partnerība

Pēc Eiropadomes 2022. gada jūnija lēmuma ES piešķīra kandidātvalsts statusu Moldovai un Ukrainai un Eiropas perspektīvu – Gruzijai.

Lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus un zaļo un digitālo pārkārtošanos, ES visā Austrumu partnerības reģionā turpināja īstenot savu vērienīgo Ekonomikas un investīciju plānu kā daļu no stratēģijas Global Gateway (sk. turpmāk).

Urzula fon der Leiena un Volodimirs Zelenskis, tribīnē stāvēdami, ar smaidu sarokojas uz Ukrainas karogu fona.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (pa kreisi) un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kijiva (Ukraina), 2022. gada 8. aprīlis.

Austrumu partnervalstīs ES investē 2,3 miljardus eiro, lai piesaistītu līdz pat 17 miljardiem eiro dažādās nozarēs. Tas ietver digitālās savienojamības projektus, piemēram, optiskās šķiedras kabeļa novilkšanu caur Melno jūru, un ātrdarbīgas platjoslas infrastruktūras izvēršanu. Prioritāte ir arī pasažieru un kravu pārvadājumu maršruti starp Kaukāza reģionu un ES.

Saprašanās memoranda par enerģētiku parakstīšana ar Azerbaidžānu nostiprināja ES energoapgādes drošību un Azerbaidžānas zaļo pārkārtošanos.

Maija Sandu un Olivērs Vārheji, stāvēdami pie Moldovas un Eiropas Savienības karoga, sarokojas, raudzīdamies objektīvā.
Moldovas prezidente Maija Sandu (pa kreisi) un Eiropas kaimiņattiecību un paplašināšanās komisārs Olivērs Vārheji. Brisele (Beļģija), 2022. gada 18. maijs.

Pēc krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā 2020. gadā un pēc režīma iesaistīšanās Krievijas agresijas karā pret Ukrainu ES pastiprināja pret Baltkrievijas režīmu vērstās sankcijas. Tomēr ES turpina piedāvāt atbalstu un solidaritāti baltkrievu tautai gan Baltkrievijā, gan trimdā.

Dienvidu kaimiņreģioni

Ekonomikas un investīciju plāna dienvidu kaimiņreģionam īstenošana, kas ir daļa no stratēģijas Global Gateway (sk. turpmāk), norisinās sekmīgi; tiek gatavoti svarīgi projekti tādās prioritārās jomās kā zaļā pārkārtošanās un noturība pret klimata pārmaiņām. 2022. gadā investīcijām dienvidu kaimiņreģionā tika piešķirti 30 miljardi eiro, galvenokārt atjaunīgās enerģijas infrastruktūrai.

Novembrī ES un Ēģipte pastiprināja sadarbību pārejā uz tīru enerģiju, parakstot saprašanās memorandu par stratēģisku partnerību atjaunīgā ūdeņraža jomā.

Krievijas agresijas karš pret Ukrainu radīja dažādas negatīvas sekas dienvidu kaimiņreģiona valstīs, sevišķi tajās, kuras ir strukturāli atkarīgas no pārtikas importa un jau cieš no Covid-19 pandēmijas izraisītās sociālekonomisko apstākļu pasliktināšanās.

Komisija atbalstīja partnervalstu noturību, izmantojot programmas, kas pievēršas tādiem jautājumiem kā ekonomikas atveseļošana, sociālā aizsardzība, darbvietu radīšana un lauksaimniecība. Izmantojot Pārtikas un noturības mehānismu, dienvidu kaimiņreģionam tika darīts pieejams ES atbalsts 225 miljonu eiro apmērā, lai mazinātu iespējamo jauno pārtikas krīžu sekas, ko izraisījusi liela atkarība no pārtikas importa, kuru traucē Krievijas agresijas karš pret Ukrainu (sk. “Pārtikas nodrošinājums” turpmāk).

Starptautiskās partnerības un humānā palīdzība

Global Gateway

2022. gadā ES strādāja pie tā, lai izvērstu savu pozitīvo un ilgtspējīgo piedāvājumu investīciju finansēšanai, proti, stratēģiju Global Gateway. To sāka 2021. gada beigās, lai atbalstītu apjomīgas investīcijas materiālās un nemateriālās infrastruktūras projektos ar mērķi veicināt viedus, tīrus un drošus savienojumus digitālajā, enerģētikas un transporta nozarē un stiprināt veselības, izglītības un pētniecības sistēmas.

Saskaņā ar “Eiropas komandas” pieeju ES, tās dalībvalstis, attīstības bankas un finanšu iestādes vienojās līdz 2027. gadam sniegt savu ieguldījumu, mobilizējot 300 miljardus eiro, ko investēt partnervalstīs. Pirmā lielākā Āfrikas un Eiropas Global Gateway investīciju pakete 150 miljardu eiro apmērā tika uzsākta ES un Āfrikas Savienības samitā februārī.

Urzula fon der Leiena, Džo Baidens un Džoko Vidodo uzrunā auditoriju.
No kreisās: Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džo Baidens un Indonēzijas prezidents Džoko Vidodo G20 samitā. Bali (Indonēzija), 2022. gada 16. novembris. Līdztekus samitam notikušā augsta līmeņa pasākumā par globālajā infrastruktūrā investējošu partnerību tika izvērtēts pašreizējais stāvoklis pēc pirmā īstenošanas gada. Partnerība ir G7 sadarbības virziens, kas finansē infrastruktūras projektus jaunattīstības valstīs.

Pirmajā īstenošanas gadā tika veiktas būtiskas investīcijas, lai veicinātu digitālo savienojamību, izmantojot zemūdens datu kabeļus un sauszemes savienojumus starp ES un tās partnervalstīm, palielinātu atjaunojamās enerģijas ražošanu, veicot investīcijas saules elektrostacijās un vējparkos, un paplašinātu piekļuvi vakcīnām, zālēm un veselības aprūpes tehnoloģijām un to ražošanas jaudu.

Atbilstoši “Eiropas komandas” pieejai ES un tās dalībvalstis joprojām ir galvenās oficiālās attīstības palīdzības sniedzējas visā pasaulē – 71,6 miljardi eiro 2021. gadā (jaunākie pieejamie dati), kas veido 41 % no globālās palīdzības. Kopā tās sniedz arī vairāk nekā pusi no visas globālās palīdzības izglītībai, atbalstot izglītības nozari vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. ES joprojām ir priekšgalā centienos izpildīt ANO programmu 2030. gadam un sasniegt tās ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Tedross Adanoms Gebrijeisoss un Juta Urpilainena, apsēdušies pie galda, paraksta vienošanos. Fonā redzams Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Savienības karogs, kā arī zils reklāmkarogs, uz kura trīskārt atkārtots Eiropas Komisijas logotips.
Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrijeisoss (pa kreisi) un Eiropas starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena paraksta ES un Pasaules Veselības organizācijas partnerības programmu. Brisele (Beļģija), 2022. gada 30. novembris.

2022. gadā aprit arī 45 gadi kopš ES un ASEAN attiecību nodibināšanas. ES un ASEAN jubilejas samitā ES un tās dalībvalstis, demonstrējot “Eiropas komandas” pieeju, paziņoja par 10 miljardu eiro mobilizāciju Global Gateway ietvaros, lai paātrinātu investīcijas infrastruktūrā ASEAN valstīs. Indijas un Klusā okeāna reģionā tika apzināti vairāki pamatprojekti, piemēram, Eiropas komandas ilgtspējīgas savienojamības iniciatīva.

Sjerra leones bērni noskatās, kā trīs vīrieši no koka laiviņas izkrauj medicīnas preces.
Sjerraleone saņem vakcīnu sūtījumu. 2022. gada februāris. © CONCERN, 2022

Lai atbalstītu partnervalstu centienus uzveikt pandēmiju un tās sekas, līdz 2021. gada beigām jau bija mobilizēti 53,7 un izmaksāti 47,7 miljardi eiro, izmantojot “Eiropas komandas” pieeju. 2022. gadā ES un tās dalībvalstis turpināja uzņemties vadošo lomu starptautiskajā Covid-19 solidaritātē, proti, partnervalstīm tika piegādāti 502,2 miljoni vakcīnu devu. No tām 422 miljoni devu tika izdalīti ar COVAX starpniecību (1,1 miljons devu, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu) un 80,2 miljoni devu – divpusējā kārtā (38 miljoni ar ES civilās aizsardzības mehānisma starpniecību).

ES piešķīra papildu 300 miljonus eiro, lai paātrinātu vakcīnu ieviešanu un aptveri vairākās valstīs, no kurām lielākā daļa atrodas Āfrikā, un vēl 100 miljonus eiro, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas un uzlabotu piekļuvi diagnostikai un ārstēšanai. Lai stiprinātu globālās veselības spējas, ES palīdzēja izveidot jaunu starptautisku fondu pandēmiju novēršanai, gatavībai pandēmijām un reaģēšanai uz tām un ieguldīs tajā 427 miljonus eiro.

2022. gadā turpinājās Eiropas komandas iniciatīvas par vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanu un pieejamību īstenošana Āfrikā, un tika paziņots par iniciatīvu, kuras mērķis ir atbalstīt līdzīgus centienus Latīņamerikā un Karību jūras reģionā. Tā papildinās un vēl vairāk stiprinās sociālās, ekonomiskās un zinātniskās saiknes starp ES un Latīņameriku un Karību jūras reģionu.

ES ir arī nākusi klajā ar stratēģiju partnerības stiprināšanai starp tās dalībvalstīm un Persijas līča sadarbības padomi tādās svarīgās politikas jomās kā enerģētika, zaļā pārkārtošanās un klimata pārmaiņas, tirdzniecība un ekonomikas dažādošana, reģionālā stabilitāte un globālā drošība, humanitārās un attīstības problēmas un ciešāki cilvēku savstarpējie kontakti. ES īsteno ciešāku sadarbību ar arābu līdzekļu devējiem kopīgo prioritāšu sfērā.

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

Pēdējo 30 gadu laikā ES ir palīdzējusi mazināt miljoniem visneaizsargātāko cilvēku ciešanas vairāk nekā 110 valstīs. 2022. gadā Komisija mobilizēja humāno palīdzību 2,2 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu apmierināt cietušo iedzīvotāju visneatliekamākās vajadzības visā pasaulē. Katrs septītais eiro no ES humānās palīdzības budžeta tiek piešķirts “aizmirstajām ārkārtas situācijām”, piemēram, cīņai ar badu Sāhelas reģionā.

Komisija arī turpināja nodrošināt finansējumu humānajai palīdzībai, lai atbalstītu 4 miljonus bēgļu Turcijā, kuru lielākā daļa bēg no kara Sīrijā. Papildus 325 miljonu eiro humānajai palīdzībai, par ko jau tika paziņots 2021. gada beigās, tika piešķirti vēl 50 miljoni eiro Ārkārtas sociālās drošības tīkla programmai Turcijā, tādējādi ES kopējais humānās palīdzības finansējums Turcijai kopš 2012. gada ir gandrīz 3,4 miljardi eiro.

Ku seri bēgļu nometnē Čadā trīs sievietes – katra ar mazuli klēpī – rindā cita aiz citas sasēdušas paēnā uz zemes. Rindas sākumā sēž vecmāte, kas izmeklē tuvāko mazuli.
Vecmāte izmeklē bērnus, lai noteiktu, vai viņu saņemtais uzturs ir pietiekams. Kuseri bēgļu nometne Bagasolā (Čada), 2022. gada maijs. Nometni ar ES humānās palīdzības palīdzību izveidoja pēc tam, kad nigērieši sāka bēgt no grupējuma Boko Haram.

ES 2022. gada 9. un 10. maijā vadīja sesto Briseles konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”, kurā piedalījās 55 valstis un 22 starptautiskās organizācijas. Konference, kas ir galvenais līdzekļu devēju pasākums Sīrijai un reģionam, mobilizēja palīdzību sīriešiem Sīrijā un kaimiņvalstīs, apņemoties piešķirt vairāk nekā 6,4 miljardus eiro.

Kuseri bēgļu nometnē Čadā divi jauni vīrieši soļo garām zīmei, uz kuras franču valodā rakstīts “Ārkārtas palīdzība ar pārtiku”.
Kuseri bēgļu nometne Bagasolā (Čada), 2022. gada maijs.

2022. gadā tika izveidots jauns instruments – Eiropas humānās palīdzības spējas –, lai novērstu nepilnības, galvenokārt loģistikas jomā, humānās palīdzības sniegšanā pēkšņu dabas katastrofu un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā.

Videomateriāls rāda, kā Eiropas Savienība un nevalstiskā organizācija “Oksfam” apvienojās, lai no jauna iekurtu krāsnis Sīrijas maiznīcā, ko bija iznīcinājis karš.
VIDEO Palīdzam pēc kara atkal iekurt maizes krāsni. Alepo (Sīrija), 2022. gada marts.
Infografikā attēlotas Eiropas humānās palīdzības spēju iniciatīvas galvenās iezīmes

Eiropas humānās palīdzības spēju iniciatīva palīdzēs sniegt atbalstu humānās palīdzības sniedzējiem un ārkārtas palīdzības sniedzējiem, nodrošinot patvertnēm nepieciešamo nepārtikas preču, ūdens, sanitārijas un higiēnas preču krājumus, nosūtot veselības jomas un loģistikas ekspertus un gādājot par kopīgiem loģistikas pakalpojumiem, piemēram, ES humānās palīdzības gaisa tiltu, ES humānās palīdzības lidojumu maršrutiem, pēdējā kilometra piegādēm, transporta pakalpojumiem un uzglabāšanu noliktavās.

ES finansētās humānās palīdzības operācijas aptver dažādas sfēras, ieskaitot pārtikas nodrošinājumu, veselības aprūpi, pajumti un izglītību ārkārtas situācijās, kā arī aizsardzības pakalpojumus, tostarp pret dzimumbalstītu vardarbību. Palīdzību sniedz, balstoties uz četriem humānās palīdzības pamatprincipiem: cilvēcību, neitralitāti, objektivitāti un neatkarību.

ES joprojām ir stingri apņēmusies veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, lai varētu sasniegt savus humānās palīdzības mērķus un uzlabot humānās palīdzības partneru drošību, taču starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi joprojām ir problēma visā pasaulē.

Divas jemeniešu meitenes smaidīdamas izkravā savas ar skolas piederumiem pilnās mugursomas.
Jemena, 2022. gada oktobris. Neaizsargāti bērni Jemenā dažkārt pamet skolu, jo viņu vecāki nespēj segt ar izglītošanos saistītās izmaksas, kas ģimenei bieži vien izrādās pārāk augstas. Ar ES fondu palīdzību UNICEF piepilda skolas somu bērniem, kuriem tas ir vajadzīgs, un nosēdina viņus atpakaļ skolas solā.
© UNICEF 2022

Eiropas Savienība: nozīmīga humānās palīdzības sniedzēja Jemenā

Pēc septiņiem kara gadiem Jemenā joprojām ir viena no smagākajām humanitārajām krīzēm pasaulē. Miljoni Jemenas iedzīvotāju ir pārvietoti, izputināti un iztiek ar nepilnvērtīgu uzturu. Turklāt vairāk nekā pusei iedzīvotāju trūkst pārtikas. ES humānā palīdzība Jemenas iedzīvotājiem nāk talkā ar pārtikas palīdzību, veselības aprūpi, izglītību, ūdeni un pajumti. Tā arī palīdz uzlabot higiēnas pakalpojumus apvidos, kuros ir izteikts pārtikas trūkums un nepilnvērtīgs uzturs, konfliktu skartās teritorijās un pārvietotajiem iedzīvotājiem.

2022. gadā piešķirtās humānās palīdzības piemēri

Āfrikas rags

633 miljoni eiro (Eiropas komanda)
cīņai pret ārkārtīgi lielu pārtikas trūkumu, ko izraisījis nepieredzēts sausums, Covid-19 un Krievijas agresijas karš pret Ukrainu.

Sāhelas un Čada ezera reģions

954 miljoni eiro (ES un tās dalībvalstis)
cīņai pret akūtu un aizvien skaudrāku pārtikas trūkumu visā Āfrikā.

Sīrija un reģions

6,4 miljardi eiro
Kopējais solījums, kas pausts 2022. gada Sīrijas konferencē.
ES un tās dalībvalstis apņēmās piešķirt 4,8 miljardus eiro. Tās ir lielākās humānās palīdzības un noturības atbalsta sniedzējas šim reģionam, un kopš 2011. gada tās piešķīrušas 27,4 miljardus eiro.

Afganistāna un reģions

vairāk nekā 115 miljoni eiro
humānās palīdzības organizāciju atbalstam. (kā arī papildu finansējums, reaģējot uz postošo 5,9 balles stipro zemestrīci, kas 2022. gada jūnijā skāra Austrumafganistānu)

Jemena

170 miljoni eiro
konflikta skartajām personām.
Kopš kara sākuma 2015. gadā ES ir ieguldījusi vairāk nekā 1,2 miljardus eiro, lai reaģētu uz krīzi, tostarp 862 miljonus eiro humānajai palīdzībai un 407 miljonus eiro attīstības palīdzībai.

Mjanma/Birma

27 miljoni eiro
visneaizsargātāko iedzīvotāju, tostarp pārvietoto un konfliktu skarto kopienu, neatliekamo vajadzību risināšanai.

Četri vīrieši soļo pa klinšainu, sausu klajumu.
ES humānā palīdzība attālos apgabalos. Afganistāna, 2022. gada oktobris.
© Dānijas Bēgļu padome, 2022

Pārtikas nodrošinājums

Ukrainas eksporta blokāde un augkopībai paredzēto lauku iznīcināšana būtiski apdraudēja gan pārtikas pieejamību, gan tās cenu pieņemamību ES kaimiņvalstīs, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos, kā arī Āzijā, Subsahāras Āfrikā un Latīņamerikā. Tas sevišķi attiecās uz kviešiem, kas ir viens no pārtikas pamatproduktiem.

Izmantojot “Eiropas komandas” pieeju, ES apvienoja resursus un speciālās zināšanas ar dalībvalstīm un finanšu iestādēm, lai pārvarētu globālo pārtikas krīzi, vienlaikus pilnībā atzīstot nepieciešamību strādāt daudzpusējā veidā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem.

ES mobilizēja papildu 600 miljonus eiro, lai atbalstītu skartās Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis, kā arī 225 miljonus eiro Ziemeļāfrikai un Tuvajiem Austrumiem – tā bija daļa no reakcijas uz globālo nenodrošinātību ar pārtiku. Tādējādi aplēstais kopējais ES atbalsts pasaules pārtikas nodrošinājumam un pārtikas sistēmām līdz 2024. gadam pārsniedza 8,3 miljardus eiro.

ES ieguldījums globālajā drošībā visā pasaulē

Šajā kartē parādīts, kā ES ieguldījums globālajā drošībā tiek sadalīts visā pasaulē.

ES kopējais ieguldījums globālajā drošībā visā pasaulē ir 8,3 miljardi eiro, kas sadalīti šādi: pasaules mērogā 1,32 miljardi eiro, Subsahāras Āfrikā 3,21 miljards eiro, dienvidu kaimiņreģionā 1,12 miljardi eiro, Āzijā un Klusā okeāna reģionā – 1,05 miljardi eiro, Rietumbalkānos un Turcijā 886 miljoni eiro, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā 384 miljoni eiro un austrumu kaimiņreģionā 294 miljoni eiro.

ES strādāja pie tā, lai palielinātu pārtikas ražošanu, atvieglotu pārtikas un barības tirdzniecību no Ukrainas un stiprinātu vietējo pārtikas ražošanu. Pēc Ukrainas lauksaimniecības iestāžu pieprasījuma piekļuve ES tirgiem tika saglabāta un elastīgi atvieglota gan importam uz Ukrainas tirgiem, gan eksportam no tiem. ES un Ukrainas solidaritātes joslas radīja jaunus loģistikas maršrutus, kas savieno Ukrainu ar globālajiem tirdzniecības partneriem (sk. 1. nodaļu).

ES arī atbalstīja ANO centienus ar Melnās jūras graudu iniciatīvu, lai atvieglotu graudu un ar tiem saistīto pārtikas produktu un mēslošanas līdzekļu drošu tranzītu no Ukrainas Melnās jūras ostām uz tālākām izplatīšanas ostām.

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Ukrainas Lauksaimniecības ministrijas, no 2022. gada maija līdz decembrim, pateicoties šīm iniciatīvām, no Ukrainas tika eksportēti aptuveni 29 miljoni tonnu lauksaimniecības produktu. Decembrī tika piesaistīts vēl 1 miljards eiro, lai uzturētu un paplašinātu ES un Ukrainas solidaritātes joslas.

VIDEO ES un Ukrainas solidaritātes joslas.

Tirdzniecība un tehnoloģijas

Jauni rīki

Pievēršoties problēmai, ka citas pasaules lielvaras izmanto tirdzniecību kā ieroci, ES ir ieviesusi vairākus jaunus instrumentus. 2022. gadā stājās spēkā Starptautiskā iepirkuma akts, kas dod ES lielāku ietekmi, lai panāktu, ka ES uzņēmumi piekļūst publiskā iepirkuma tirgiem ārpus ES.

Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Padomē tika panākts progress attiecībā uz pretpiespiešanas instrumenta ieviešanu, kas palīdzēs ES cīnīties pret ekonomisko piespiešanu, ar ko valsts, kas nav ES dalībvalsts, cenšas izdarīt spiedienu uz ES vai dalībvalstīm, lai tās veiktu konkrētu politisku izvēli. Šis instruments dos ES iespēju noteikt pretpasākumus tirdzniecības, investīciju vai citu ierobežojumu veidā.

Turklāt jaunā paziņojuma par tirdzniecības partnerību spēku mērķis ir palielināt ES tirdzniecības nolīgumu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un klimata, vides un darba tiesību aizsardzībā visā pasaulē. Jaunā pieeja ietver tirdzniecības sankciju izmantošanu par klimata un darba pamatnoteikumu pārkāpumiem.

Nolīgumi

Jūnijā ES un Jaunzēlande noslēdza sarunas par tirdzniecības nolīgumu, kurā ir ietvertas vērienīgākas ilgtspējas saistības nekā jebkurā ES tirdzniecības nolīgumā līdz šim. Tas pavērs jaunas iespējas Eiropas lauksaimniekiem, uzņēmumiem un darba ņēmējiem.

Videomateriāls izskaidro priekšrocības, ko sniedz Eiropas Savienības un Jaunzēlandes Brīvās tirdzniecības nolīgums.
VIDEO ES un Jaunzēlande paraksta brīvās tirdzniecības nolīgumu. 2022. gada jūnijs.

2022. gadā turpinājās arī sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar Austrāliju un Indiju. Tika veikts arī tehniskais un juridiskais darbs saistībā ar ES un Mercosur tirdzniecības nolīgumu. Tika panākta politiska vienošanās noslēgt sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Čīli.

2022. gadā ES parakstīja pirmo visaptverošo gaisa transporta nolīgumu starp valstu blokiem ar 10 ASEAN valstīm, kas aptver vairāk nekā 1,1 miljardu ES un ASEAN iedzīvotāju. Nolīgums atvērs tirgus, uzlabos tiešo savienojamību un radīs ekonomiskus ieguvumus un jaunas iespējas, pateicoties vienota noteikumu kopuma izveidei attiecībā uz visiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp ES un ASEAN. Tas dos labumu gan patērētājiem, gan aviokompānijām, gan lidostām. Nolīguma pamatā ir kopīgi augsti standarti tādās jomās kā vide, darbaspēka jautājumi un godīga konkurence, kā arī aviācijas drošums un drošība.

ES un ASEAN visaptverošs gaisa transporta nolīgums

Tas aizstāj vairāk nekā 140 divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumus ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalstīm.

Okeāni un zivsaimniecība

Jaunais Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par kaitīgu zvejniecības subsīdiju izbeigšanu ir izšķirošs solis, lai panāktu, ka zvejniecības subsīdiju galvenais mērķis visā pasaulē ir ilgtspēja; tādējādi tiks veicināta okeānu aizsardzība. Nolīgums aizliedz subsīdijas, kas veicina nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, kā arī neregulētu zveju atklātā jūrā. Ir aizliegtas arī subsīdijas zvejai no pārzvejotiem krājumiem, kam nav ieviesti zvejniecības pārvaldības pasākumi, lai atjaunotu krājumu līdz veselīgam līmenim.

Videomateriāls stāsta par jauno vienošanos attiecībā uz zvejniecības subsīdijām. Tie ir jauni noteikumi, kas ierobežos dabai kaitējošas subsīdijas un aizsargās pasaules zivju krājumus. Šī vienošanās ir liels solis uz priekšu jūras ilgtspējas jomā.
VIDEO Pasaules Tirdzniecības organizācijas Ministru konferences 12. sanāksmes iznākums: vienošanās par zvejniecības subsīdijām. 2022. gada jūnijs.

Turklāt kopīgajā paziņojumā par ES Starptautiskās okeānu pārvaldības darbakārtību tika ierosināti pasākumi, kas padarītu okeānus drošus, tīrus, veselīgus un ilgtspējīgi pārvaldītus. Saskaņā ar šo darbakārtību ES uzņēmās 52 brīvprātīgas saistības līdz 7 miljardu eiro apmērā, tas ir konkrēts piemērs ES kā pasaules līderes lomai pasaules okeānu aizsardzībā. Darbakārtībai būs svarīga nozīme Eiropas zaļā kursa zilās dimensijas īstenošanā. Tajā ņemtas vērā galvenās tendences, piemēram, klimata pārmaiņu negatīvā ietekme, bioloģiskās daudzveidības bīstamā samazināšanās un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas.

Infografikā uz zila fona shematiski attēlota jūrā peldoša zivs, un tas ataino ANO četrpadsmito ilgtspējīgas attīstības mērķi “Dzīvība zem ūdens”.

ES ir apņēmusies stiprināt starptautisko okeānu pārvaldības satvaru pasaules un reģionālā līmenī un līdz 2030. gadam iedzīvināt okeānu ilgtspēju, izmantojot koordinētu un papildinošu pieeju attiecībā uz kopīgām problēmām un kumulatīvo ietekmi.

ES arī turpinās strādāt, lai padarītu okeānu par drošu un neapdraudētu telpu, reaģējot uz pieaugošo konkurenci starptautiskajos ūdeņos un sarežģījumiem daudzpusējā sadarbībā.

Atjauninot savu politiku, ES apstiprināja aktīvo apņemšanos paātrināt ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanu.

Digitālās partnerības

Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes 2022. gada ministru sanāksmē ES un Amerikas Savienotās Valstis atkārtoti apstiprināja atbalstu atvērtam, globālam, sadarbspējīgam, uzticamam un drošam internetam, kā noteikts Deklarācijā par interneta nākotni un deklarācijā par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem. Abas puses apsprieda arī kopīgu mākslīgā intelekta principu īstenošanu un vienojās izstrādāt kopīgu ceļvedi par novērtēšanas un mērīšanas rīkiem uzticamam mākslīgajam intelektam un riska pārvaldībai.

2022. gadā ES izveidoja arī Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi ar Indiju un digitālās partnerības ar Japānu, Singapūru un Dienvidkoreju.

Margrēte Vestagere un Valdis Dombrovskis iegrimuši sarunā ar vēl trim cilvēkiem.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu, viņa arī ES konkurences komisāre Margrēte Vestagere (otrā no kreisās) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kura strādā cilvēku labā, viņš arī ES tirdzniecības komisārs, Valdis Dombrovskis (otrais no labās) ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē. Parīze (Francija), 2022. gada 15. maijs.
Šarls Mi šels, Fumio Ki šida un Urzula fon der Leiena redzami, nostājušies blakus diviem Japānas un diviem Eiropas Savienības karogiem.
No kreisās: Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels, Japānas premjerministrs Fumio Kišida un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ES un Japānas 28. samitā. Tokija (Japāna), 2022. gada maijs.
Urzula fon der Leiena, Roberta Metsola, Šarls Mi šels un Žuzeps Borels Eiropas Parlamenta plenārsēdē.
No kreisās: Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola, Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par spēcīgāku Eiropu pasaulē Žuzeps Borels pirms debatēm Eiropas Parlamentā. Strasbūra (Francija), 2022. gada 16. februāris.

9. Iestāžu veikums

Ievads

Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija 2022. gadā cieši sadarbojās ne tikai tādēļ, lai reaģētu ārkārtējās situācijās, bet arī lai uzlabotu ES likumdošanu un sniegtu vēl labākus rezultātus tās iedzīvotājiem. Ņemot vērā izdevības un grūtības ceļā uz ilgtspējīgu atveseļošanu, joprojām ir ļoti svarīgi rīkoties pēc iespējas efektīvāk, domājot par ES nākotni. Panākt labākus rezultātus ES pilsoņiem, uzlabojot ES noteikumus – tas ir kopīgs mērķis un visu ES iestāžu un dalībvalstu pienākums.

Galvenās iniciatīvas 2022. gadā

2022. gadā iestādes ir panākušas vairāku svarīgu iniciatīvu virzību. Eiropas Savienības Padome pieņēma Stratēģisko kompasu – vērienīgu rīcības plānu, kas paredz līdz 2030. gadam stiprināt ES drošības un aizsardzības politiku un veicināt ES līderu vienošanos par Eiropas aizsardzības rūpnieciskās bāzes stiprināšanu (sk. 8. nodaļu).

Attiecībā uz zaļo programmu un ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropas Parlaments un Padome panāca vienošanos par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanu, Sociālā klimata fonda izveidi un jaunā oglekļa ievedkorekcijas mehānisma īstenošanu. Turklāt iestādes panāca provizorisku vienošanos par atmežošanas riska samazināšanu, un panāca politisku vienošanos par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu (sk. 3. nodaļu).

Attiecībā uz galvenajiem digitālo nozari reglamentējošajiem aktiem Parlamenta un Padomes politiskā vienošanās ļāva pabeigt Digitālo pakalpojumu akta un Digitālo tirgu akta izstrādi, kā arī sagatavot jaunus tiesību aktus par vienotiem lādētājiem (sk. 4. nodaļu).

Parlaments un Padome arī panāca politisku vienošanos par direktīvu par sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, par darba samaksas pārredzamības pasākumiem un par direktīvu par adekvātu minimālo algu (sk. 7. nodaļu).

Padome vadīja diskusijas par ES ārējām attiecībām (sk. 8. nodaļu) un rīkoja ES un Āfrikas Savienības un Rietumbalkānu samitus. Turklāt tā sāka pievienošanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju (sk. 8. nodaļu). Parlaments un Padome arī vienojās par galvenajiem tiesību aktiem par kropļojošām ārvalstu subsīdijām un Starptautiskā iepirkuma aktu.

Urzula fon der Leiena un Šarls Mišels sarunādamies soļo pretim fotogrāfam. Fonā redzami visu Eiropas Savienības valstu karogi.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels ierodas enerģētikas un ekonomikas jautājumiem veltītajā Eiropadomes sanāksmē. Brisele (Beļģija), 2022. gada 20. oktobris. Tajā apsprieda galvenokārt kopīgo ES veikto dabasgāzes iegādi un to, kā nepieļaut dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pārmērīga pieauguma epizodes.

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra ik pēc sešiem mēnešiem pāriet citai ES dalībvalstij. 2022. gadā Parlaments, Padomes rotējošās prezidentvalstis Francija un Čehija un 2023. gada prezidentvalstis Zviedrija un Spānija kopīgi strādāja, lai virzītu uz priekšu iestāžu sarunas gan par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, gan par Migrācijas un patvēruma paktu, un parakstīja kopīgu ceļvedi (sk. 5. nodaļu).

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Eiropas Reģionu komiteja sniedza svarīgu un aktuālu ieguldījumu Parlamenta, Padomes un Komisijas darbā, tostarp sagatavojot Komisijas darba programmu 2023. gadam, kā arī aktīvi palīdzēja sagatavot konferences par Eiropas nākotni galīgos ieteikumus.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzsvēra ekonomisko, sociālo un vidisko ietekmi, ko radījusi militārā agresija Ukrainā, un Eiropas Reģionu komiteja pieņēma Marseļas manifestu, kas ir aicinājums Eiropas līderiem uzklausīt to visā ES reģionāli un vietējā līmenī ievēlēto miljons politiķu viedokli, kuri ir apņēmušies tuvināt Eiropu cilvēkiem.

Melnbalts Dāvida Sa soli fotoportrets.
Dāvids Sasoli, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs no 2019. gada 3. jūlija līdz 2022. gada 11. janvārim.

Parlamenta jaunā priekšsēdētāja

2022. gada sākumā mūžībā devās bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Marija Sasoli. Priekšsēdētājs Sasoli paliks atmiņā kā īstens Eiropas līderis un demokrātijas aizstāvis. Vairāk nekā desmit gadus strādājot Parlamentā, viņš nemitīgi aizstāvēja ES un tās vērtības, bet arī uzskatīja, ka Eiropai ir jācenšas panākt vairāk: tai jābūt vienotākai, jātuvinās iedzīvotājiem un jābūt uzticīgākai savām vērtībām.

Termiņa vidusposma vēlēšanās 2022. gada 18. janvārī ar absolūtu 458 balsu vairākumu no 690 nodotajām balsīm par jauno priekšsēdētāju tika ievēlēta Roberta Metsola.

Parlaments izveidoja trīs jaunas parlamentārās komitejas šādās jomās: ārvalstu iejaukšanās, ieskaitot dezinformāciju, Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze, izmeklēšana, kas nepieciešama, lai izpētītu spiegprogrammatūras Pegasus izmantošanu.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena regulāri piedalījās debatēs, jo īpaši par gatavošanos Eiropadomes sanāksmēm vai turpmākiem pasākumiem pēc tām, un ar Ukrainu saistītajās debatēs. 2022. gada 14. septembrī viņa uzstājās ar ikgadējo runu par stāvokli Savienībā, iezīmējot politikas prioritātes 2023. gadam un Komisijas pilnvaru termiņa otrajai pusei.

Roberta Metsola piecēlusies kājās un saka uzrunu Eiropas Parlamentā.
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas ievēlēšana: jaunievēlētās priekšsēdētājas Robertas Metsolas uzruna. Strasbūra (Francija), 2022. gada 18. janvāris.

Uzmanības centrā – pilsoņi

Konference par Eiropas nākotni

2022. gadā noslēdzās gadu ilgusī konference par Eiropas nākotni, kas deva eiropiešiem iespēju paust viedokli par to, ko viņi gaida no ES. Tā bija plašākā un tālejošākā šāda veida apspriešanās, kas pulcēja 5 miljonus individuālo apmeklētāju daudzvalodu digitālajā platformā un vairāk nekā 720 000 dalībnieku vairāk nekā 6600 reāllaikā notiekošajos pasākumos, tostarp valstu pilsoņu paneļdiskusijās un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās.

Jauna māmiņa ar mazuli uz rokas uzstājas ar oficiālu runu.
Jauna māmiņa runā par Eiropas nākotni, uz rokas turot savu mazuli, kurš piedzimis vienā no mēnešiem, kad konference par Eiropas nākotni jau ritēja pilnā sparā Strasbūra (Francija), 2022. gada 30. aprīlis.

Tika organizētas četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas. Katrā paneļdiskusijā piedalījās 200 pilsoņu, kuri pēc nejaušības principa tika atlasīti no visām 27 dalībvalstīm, rūpīgi apsverot, lai tiktu iekļautas personas, kas atspoguļo ES daudzveidību ģeogrāfiskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un izglītības līmeņa ziņā. Īpaši tika gādāts par to, lai trešdaļa dalībnieku katrā paneļdiskusijā būtu jaunieši (vecumā no 16 līdz 25 gadiem). Dalībnieki apsprieda savus ieteikumus konferences plenārsēdēs, kurās pilsoniskās sabiedrības locekļi, visu pārvaldības līmeņu ievēlētie pārstāvji un citas ieinteresētās personas tikās, lai vienprātīgi apstiprinātu 49 konferences priekšlikumus, kas pēc tam tika iesniegti ES iestādēm.

Balsotāji sejas aizsargmaskās apsēdušies nodod balsi ar planšetdatora starpniecību.
Pilsoņu balsojums konferencē par Eiropas nākotni. Risinās 3. paneļdiskusija “Klimata pārmaiņas, vide un veselība”. Natolina, Varšava (Polija), 2022. gada 9. janvāris.

2022. gada 9. maijā Eiropas dienā notika konferences noslēguma ceremonija, kuras laikā Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji tika iepazīstināti ar galīgo ziņojumu, kurā ietverti visi priekšlikumi un izklāstīti 326 pasākumi. Rezultāti ir strukturēti atbilstoši deviņiem konferences tematiem, sākot ar klimata pārmaiņām un veselību un beidzot ar Eiropas demokrātiju un digitālo pārveidi.

Četrpadsmit cilvēku grupas foto. Viņu vidū ir arī Urzula fon der Leiena, Roberta Metsola, Emanuels Ma krons un Dub ravka Šuica. Ikviens rokās tur konferences iznākuma ziņojumu.
Konferences par Eiropas nākotni noslēguma ceremonija, kurā piedalās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (sestā no kreisās), Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola (septītā no labās), Francijas prezidents Emanuels Makrons (piektais no labās) un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica (otrā no kreisās). Visiem rokās galīgais ziņojums ar priekšlikumiem par ES reformēšanu. Strasbūra (Francija), 2022. gada 9. maijs.

17. jūnijā Komisija nāca klajā ar paziņojumu par konferenci par Eiropas nākotni, kurā novērtēti priekšlikumi un ieskicēta turpmākā rīcība. Runā par stāvokli Savienībā priekšsēdētāja fon der Leiena apstiprināja, ka pilsoņu paneļdiskusijas kļūs par regulāru Komisijas politikas veidošanas iezīmi, un izklāstīja jaunus priekšlikumus, kas izriet no konferences secinājumiem. Vairāk nekā 80 % jauno iniciatīvu, kas ietvertas Komisijas 2023. gada darba programmā, tieši vai netieši sasaucas ar konferences priekšlikumiem. 2022. gada 2. decembrī Parlaments, Padome un Komisija rīkoja atsauksmju pasākumu, lai iedzīvotājiem izskaidrotu, kā iestādes īsteno konferences priekšlikumus.

Decembrī Komisija rīkoja pirmo Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju par pārtikas izšķērdēšanas samazināšanu. Saskaņā ar konferences par Eiropas nākotni priekšlikumiem ir sagatavots tiesību akta priekšlikums par atkritumu, it īpaši pārtikas atkritumu, samazināšanu, kas iekļauts Komisijas 2023. gada darba programmā.

Iedvesmojoties no konferences, Komisijas jaunais tiešsaistes interaktīvais rīks – portāls “Izsakiet viedokli” – apkopos visu informāciju par Komisijas mehānismiem iedzīvotāju iesaistīšanai. Šis jaunais tiešsaistes centrs integrēs konferences daudzvalodu digitālās platformas galvenās iezīmes un būs pamats jaunai demokrātiskas iesaistes un inovācijas sistēmai.

Konferencē pilnvērtīgi piedalījās arī konsultatīvās komitejas. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2021. gada 27. aprīlī pieņēma rezolūciju par konferenci “Jauns vēstījums par Eiropu” un organizēja 75 pasākumus visā Eiropā – 45 no tiem vien pulcēja vairāk nekā 7600 dalībnieku. Dokumentā “Organizētas pilsoniskās sabiedrības redzējums par Eiropas nākotni” ir izklāstīti šo apspriežu rezultāti, sīki aprakstot ieteikumus un idejas, kas iekļautas konferencē pieņemtajos 326 galīgajos priekšlikumos.

Eiropas Reģionu komiteja organizēja vairāk nekā 120 vietējos un pārrobežu pilsoņdialogus, un tajos paustās idejas un ieteikumi tika augšupielādēti platformā. Augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos pieņēma galīgo ziņojumu par demokrātiju Eiropas Savienībā, un tas ir daļa no vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījuma konferencē.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

2022. gadā aprit 10 gadi kopš Eiropas pilsoņu iniciatīvas pirmsākumiem. Komisija kopā ar partneriestādēm, iniciatīvu organizatoriem un informācijas izplatītājiem visu gadu atzīmēja šo svarīgo pagrieziena punktu. Ar pasākumiem un reklāmas kampaņām Eiropas dienā vai ikgadējā EPI dienā, ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā atzīmēja 2. jūnijā, galvenā uzmanība šajā gadā tika pievērsta iedzīvotāju informēšanai par EPI.

Septītā veiksmīgā iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi” tika iesniegta izskatīšanai Komisijā 2022. gadā. Vēl divas iniciatīvas savāca vairāk nekā 1 miljonu parakstu: “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību” un “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem”. Komisija uz šīm trim iniciatīvām atbildēs 2023. gadā.

2022. gadā Komisija arī reģistrēja 10 jaunas iniciatīvas, aicinot ES rīkoties dažādās jomās, piemēram, sporta, izglītības, apģērbu ražošanas, zaļās enerģijas, dzīvnieku aizsardzības, lauku politikas un beztabakas vides jomā..

Infografikā redzams Eiropas pilsoņu iniciatīvas desmitās jubilejas reklāmkarogs un haštags “Ē ES. Uzņemies iniciatīvu!”

Darbs krīzes laikā

2022. gadā ES iestādes vēlreiz apliecināja lielu noturību, risinot neparedzētas ārkārtējas situācijas. Brīdī, kad pasaule sāka atgūties no Covid-19 pandēmijas, Krievija sāka neprovocētu un nepamatotu agresiju pret Ukrainu. ES iestādes negurstoši strādāja, lai atbalstītu Ukrainas tautu cīņā par brīvību un palīdzētu pilsoņiem un uzņēmumiem dalībvalstīs pārvarēt kara sekas.

2022. gada 1. martā Parlaments rīkoja ārkārtēju plenārsēdi, kuras laikā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunāja deputātus tiešraidē no Ukrainas galvaspilsētas Kijivas. Viņš uzsvēra, ka ukraiņi “cīnās par savām tiesībām, brīvībām un dzīvību, kā arī par to, lai kļūtu par vienlīdzīgu Eiropas daļu”. Debatēs piedalījās arī Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels. Parlaments pauda nelokāmu atbalstu Ukrainai un aicināja piemērot sankcijas pret Krieviju un īstenot jaunus centienus, lai Ukrainai piešķirtu ES kandidātvalsts statusu.

Pēc tam Parlaments rīkoja regulāras ar Ukrainu saistītas debates plenārsēdēs un pieņēma 16 rezolūcijas. Ukrainas Augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks personīgi piedalījās 2022. gada jūnija plenārsesijā. Savukārt Ukrainas ministri un augsta līmeņa amatpersonas bieži piedalījās dažādās Parlamenta komiteju sanāksmēs un apsprieda ar parlamenta deputātiem jaunākos notikumus uz vietas.

Vsevolods Čen covs, Staņislavs Kuļi kivskis, Ivans Fe dorovs, Jūlija Pa jevska, Oleksandra Matvij čuka, Jaroslavs Bož ko un Oleksandrs Ček rihins, rokā turēdami tikko saņemto apbalvojumu, ar Ukrainas karogu pozē grupas fotoattēlam kopā ar Robertu Metsolu.
No kreisās: Ukrainas misijas Eiropas Savienībā vadītājs Vsevolods Čencovs, Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienestu pārstāvis Staņislavs Kuļikivskis, Melitopoles mērs Ivans Fedorovs, medicīniskās evakuācijas vienības “Tairas eņģeļi” dibinātāja Jūlija Pajevska, Nobela Miera prēmijas laureāte un Pilsoņu brīvību centra vadītāja Oleksandra Matvijčuka, pilsoniskās pretestības kustības “Жовта стрічка” (“Dzeltenā lentīte”) runasvīrs Jaroslavs Božko un Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienestu Ārkārtas situāciju novēršanas departamenta direktors Oleksandrs Čekrihins pēc 2022. gada Saharova balvas saņemšanas pozē grupas fotoattēlam kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu (trešā no labās). Strasbūra (Francija), 2022. gada 14. decembris.

Ukrainas tautas godināšana

14. decembra ceremonijā Eiropas Parlamenta 2022. gada Saharova balva par domas brīvību tika piešķirta drosmīgajai Ukrainas tautai.

Balva, kas ietver sertifikātu un 50 000 eiro prēmiju, ir ikgadēja balva, lai godinātu personas un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Rotējošās prezidentvalsts pienākumus Eiropas Savienības Padomē uzņēmās Francija un Čehija. Padome ir centusies stingri un vienoti reaģēt uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un tā izraisīto pārtikas un enerģētikas krīzi. Eiropadomes vadībā tā pārraudzīja, kā tiek īstenoti nekad agrāk nepieredzēti pasākumi un sniegta plaša mēroga palīdzība Ukrainai.

Komisija visu gadu īstenoja plaša mēroga rīcību Ukrainas atbalstīšanai un 2022. gadā noteica vairāk nekā 200 reaģēšanas pasākumu. Daudzi no lēmumiem nodrošina iespēju ES sniegt Ukrainai nepieciešamo humāno palīdzību un finansiālo atbalstu un palīdzēt dalībvalstīm uzņemt ukraiņus, kuri bēg no kara, kā arī pārvarēt ekonomiskās sekas, ko radījusi Krievijas agresija pret Ukrainu (sk. 1. nodaļu). Turklāt tā iesniedza vairākus priekšlikumus pārskatīt enerģētikas politiku, lai mazinātu ES atkarību no Krievijas fosilā kurināmā (sk. 2. nodaļu).

Neprovocētā un nepamatotā Krievijas agresija pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem ir tiešs izaicinājums ES vērtībām un noteikumos balstītai pasaules kārtībai. 2022. gada ziņojumā par tiesiskumu īpašs uzsvars tika likts uz to, cik svarīgi ir atbalstīt demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un tiesiskumu. Pirmo reizi ziņojumā bija katrai dalībvalstij adresēti konkrēti ieteikumi, kas palīdz noteikt, kur vajadzīgi uzlabojumi, un veicināt vajadzīgās reformas.

Komisija turpināja būt Līgumu sargātāja un, lai nodrošinātu ES tiesību aktu izpildi, pieņēma 1410 lēmumu par pienākumu neizpildes procedūrām. Tiesiskuma ievērošana ir arī būtiska ES budžeta pareizai finanšu pārvaldībai un tā finansējuma efektīvai izmantošanai. 2022. gada decembrī saskaņā ar Nosacītības regulu Padome pieņēma pasākumus budžeta aizsardzībai pret tiesiskuma principu pārkāpumiem Ungārijā.

Komisija un Eiropas Revīzijas palāta turpināja konstruktīvu sadarbību attiecīgi kā ES izpildvaras un revīzijas iestāde. Ikgadējā sanāksmē jūlijā locekļi apsprieda, kā ES budžets palīdz sasniegt Eiropas Savienības politiskās prioritātes, konkrētus rezultātus pilsoņiem un pievienoto vērtību dalībvalstu pasākumiem.

Risinot krīzes, Komisija turpināja darbu, kam ar labāka regulējuma programmu jānodrošina pārredzama un efektīva lēmumu pieņemšana. Tas nozīmē, ka tās priekšlikumu pamatā ir pārliecinoši pierādījumi, kas veidojas plašā apspriešanā portālā “Izsakiet viedokli!” un tiek izskatīti neatkarīgā pārraudzības struktūrā – Regulējuma kontroles padomē. ES ziņojumā par regulatīvās darbības rezultātu novērtēšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Komisijas labāka regulējuma satvaru ierindojusi augšgalā.

2022. gadā Komisija sāka pilnā mērā īstenot pieeju “viens pieņemts – viens atcelts”, kas paredz, ka no jauna ieviesta administratīva slodze tiek līdzsvarota, atceļot līdzvērtīgu slodzi tajā pašā politikas jomā. Pieeja koncentrēta uz Komisijas priekšlikumu izmaksām pilsoņiem un uzņēmumiem un papildina Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT). Īstenojot REFIT, Komisija sistemātiski cenšas identificēt un novērst birokrātiju un nevajadzīgas izmaksas, vienlaikus sasniedzot politikas mērķus ikreiz, kad tiek pārskatīti un izvērtēti ES tiesību akti. Augsta līmeņa ekspertu grupa – platforma “Gatavi nākotnei” – šo darbu atbalstījusi, pieņemot 10 atzinumus ar ieteikumiem, kā vienkāršot ES tiesību aktus un padarīt tos efektīvākus. Komisija turklāt gādāja par to, lai labāks regulējums tiecas sasniegt un atbalsta ilgtspējas mērķus un digitālo pārveidi.

Stratēģiskā prognozēšana

ES tiecas savu politiku pielāgot nākotnes vajadzībām, politikas veidošanā arvien vairāk iekļaujot prognozēšanu. Stratēģiskā prognozēšana paredz tendences, riskus un briestošas problēmas, kā arī to iespējamo ietekmi un mūsu iespējas rīkoties, un dod noderīgu ieskatu stratēģiskajā plānošanā, politikas veidošanā un sagatavotībā. Tā arī palīdz izstrādāt jaunas ES iniciatīvas un pārskatīt pašreizējo politiku saskaņā ar labāka regulējuma rīkkopu. Visbeidzot, stratēģiskā prognozēšana palīdzēs ES labāk reaģēt uz agrāk nepieredzētām un ļoti sarežģītām situācijām, ņemot vērā augošo nenoteiktību.

2022. gadā iestāžu sadarbība prognozēšanas jomā Eiropas stratēģijas un politikas analīzes sistēmas paspārnē bija vērsta uz ģeopolitiku. Tika uzsākts Eiropas stratēģijas un politikas analīzes izmēģinājuma projekts par potenciālo scenāriju analīzi, lai apzinātu paradigmas maiņu, kas nākotnē varētu būtiski ietekmēt ES.

Attēlā no fotogrāfa skatpunkta redzams pret jūrā rietošu sauli pavērsts fotoobjektīvs.

Sekmīga zaļās un digitālās divējādās pārkārtošanās pārvaldība ir ilgtspējīgas, taisnīgas un konkurētspējīgas nākotnes nodrošināšanas stūrakmens.

Komisijas 2022. gada stratēģiskās prognozēšanas ziņojumā galvenā uzmanība tika pievērsta zaļās un digitālās pārkārtošanās mijiedarbībai jaunajā strauji mainīgajā ģeopolitiskajā kontekstā. Komisija arī turpināja analizēt galvenās megatendences, kas ietekmē nākotni, piemēram, migrāciju, klimata pārmaiņas, digitalizāciju un nevienlīdzību. Ir izveidota ciešāka sadarbība ar dalībvalstīm caur ES mēroga prognozēšanas tīklu, kas ietver “Nākotnes ministrus”.

Marošs Šefčovičs uzstājas ar runu pie enerģijas uzglabāšanai veltītās Pasaules konferences plakāta.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks, kas atbild par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu, Marošs Šefčovičs Enerģijas uzglabāšanas Pasaules konferencē. Brisele (Beļģija), 2022. gada 11. oktobris.

Kā sazināties ar ES

Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tiešsaistē (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

Pa tālruni vai rakstveidā

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu),
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696,
 • izmantojot saziņas veidlapu: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_lv.

Kā atrast informāciju par ES

Tiešsaistē

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa (european-union.europa.eu).

ES publikācijas

ES publikācijas varat apskatīt vai pasūtīt vietnē op.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko dokumentācijas centru (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

ES atvērtie dati

Portālā data.europa.eu ir piekļuve atvērtām datu kopām no ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Datus var bez maksas lejupielādēt un izmantot tiklab komerciāliem, kā nekomerciāliem mērķiem. Portālā ir arī bagātīga piekļuve datu kopām, kas nākušas no Eiropas valstīm.

Par šo publikāciju

IDENTIFIKATORI

ES 2022. gadā. Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Print ISBN 978-92-76-61868-3 ISSN 1725-6933 doi:10.2775/942444 NA-AD-23-001-LV-C

PDF ISBN 978-92-76-61861-4 ISSN 1977-3471 doi:10.2775/739888 NA-AD-23-001-LV-N

HTML ISBN 978-92-76-61786-0 ISSN 1977-3471 doi:10.2775/916864 NA-AD-23-001-LV-Q

Šīs publikācijas interaktīva versija ar saitēm uz saturu tiešsaistē ir pieejama PDF un HTML formātā: http://europa.eu/general-report/lv

ES 2022. gadā. Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību
Eiropas Komisija
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Redakcionālais dienests un mērķtiecīgi informatīvie pasākumi
1049 Brisele
BEĻĢIJA

Ziņojumu “ES 2021. gadā. Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību” Eiropas Komisija pieņēma 2023. gada 21. februārī. Atsauce: C(2023) 1112/3.

Komisija nav atbildīga par jebkādām šīs publikācijas atkalizmantošanas sekām.

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023

© Eiropas Savienība, 2023

Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politiku īsteno, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2011/833/ES (2011. gada 12. decembris) par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.).

Ja vien nav norādīts citādi, šo dokumentu atkalizmantot atļauts ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licenci (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem.

Tādu elementu izmantošanai vai reproducēšanai, kuri nepieder Eiropas Savienībai, var būt jāsaņem atļauja tieši no attiecīgajiem tiesību turētājiem.

FOTOATTĒLU AUTORTIESĪBAS

Visi fotoattēli: © Eiropas Savienība (ja nav norādīts citādi).