Če ste državljan države EU, ste tudi evropski državljan. Kaj to pomeni v praksi? Kaj je Evropska unija storila za vas? Kot prvo, živimo v miru. To je velik dosežek, vendar ne vse, kar je Evropa naredila za nas.

Če ste stari med 14 in 18 let ter bi radi izvedeli več o Evropski uniji, je ta publikacija kot nalašč za vas.

V njej boste našli odgovore na vprašanja, kako je bila Evropska unija zgrajena, katere so naše skupne vrednote, kako je razdeljeno delo v EU in kako vse to vpliva na vaše vsakdanje življenje. Seznanili se boste tudi s številnimi izzivi, ki jih EU obravnava danes in ki bodo vplivali tudi na vašo prihodnost.

Evropska unija se je razvijala postopno. Gre za proces, ki se nikoli ne konča, in kmalu bo vaša generacija na vrsti, da se odloči o nadaljnjih ciljih. Zdaj je torej čas, da oblikujete svoja mnenja o EU. Ta publikacija in naloge, ki jih vključuje, vas ne bodo samo spodbudile k razmisleku, ampak vam bodo tudi pomagale pri pogovorih o Evropi s prijatelji in družino.

K tej brošuri spada spletni kviz, s katerim lahko na zabaven način obnovite svoje znanje o nekaterih obravnavanih vprašanjih.

Razpoložljivi formati

Ta spletna publikacija je na voljo v 24 jezikih in v naslednjih oblikah:

PDF PRINT HTML

Dajte to stran v skupno rabo

Evropska komisija
Generalni direktorat za komuniciranje
Redakcijska služba in usmerjeni stiki z javnostmi
1049 Bruselj
BELGIJA

Rokopis je bil dokončan januarja 2020.

Besedilo te publikacije temelji na nemškem rokopisu publikacije iz leta 2010 z naslovom „Evropa. Informativna brošura za mlade“ avtorja Eckarta D. Stratenschulteja z Evropske akademije v Berlinu. Za to izdajo jo je predelal in posodobil Generalni direktorat za komuniciranje pri Evropski komisiji.

Publications Office

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2020


© Evropska unija, 2020

Ponovna uporaba je dovoljena ob navedbi vira. Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep 2011/833/EU (UL L 330, 14.12.2011, str. 39). Za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorsko pravico EU, je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.


Print
ISBN 978-92-76-00952-8
doi:10.2775/880189
NA-03-19-153-SL-C
PDF
ISBN 978-92-76-00905-4
doi:10.2775/063515
NA-03-19-153-SL-N
HTML
ISBN 978-92-76-00931-3
doi:10.2775/645750
NA-03-19-153-SL-Q

AVTORSKE PRAVICE
Imetnik avtorskih pravic za vse fotografije je Evropska unija, razen:

fotografije:
naslovnica: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

ilustracije:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14