EU IN JAZ

Če si star/stara med 15 in 18 let in te zanima več o Evropski uniji, potem je ta brošura kot nalašč zate. V njej je mogoče najti odgovore na vprašanja, kako je bila Evropska unija ali EU zgrajena. Poleg tega knjiga govori o naših skupnih vrednotah ter o tem, kako je razdeljeno delo v EU in kako vse to vpliva na tvoje vsakdanje življenje. Razkriva, kako se EU spopada s trenutnimi velikimi izzivi, vključno s podnebnimi spremembami, digitalnim svetom in pandemijo covida-19. Sedanje delo EU bo oblikovalo tvojo prihodnost.

Evropska unija, kot jo poznamo zdaj, se je razvijala več let. Gre za proces, ki se nikoli ne konča, in kmalu bo tvoja generacija tista, ki bo oblikovala njen razvoj. Zdaj je torej čas, da oblikuješ svoje mnenje o EU. Ta brošura in naloge, ki jih vključuje, ti lahko pomagajo pri tem: europa.eu/learning-corner/eu-me_sl

K tej brošuri spada spletni kviz . Z njim lahko na zabaven način obnoviš svoje znanje o nekaterih obravnavanih vprašanjih: europa.eu/learning-corner/quiz_sl

Dodatno gradivo o EU v vseh uradnih jezikih EU je na voljo tudi na spletnem mestu Kotiček za učenje na spletnem naslovu: europa.eu/learning-corner/home_sl

Pripombe ali predloge v zvezi s to publikacijo lahko pošlješ na e-naslov: comm-publi-feedback@ec.europa.eu.

Razpoložljivi formati

Ta spletna publikacija je na voljo v 26 jezikih in v naslednjih oblikah:

PDF PRINT HTML

Dajte to stran v skupno rabo

Evropska komisija
Generalni direktorat za komuniciranje
Redakcijska služba in usmerjeni stiki z javnostmi
1049 Bruselj
BELGIJA

Rokopis je bil dokončan marca 2022.

Besedilo te publikacije temelji na nemškem rokopisu publikacije iz leta 2010 z naslovom Evropa. Informativna brošura za mlade avtorja Eckarta D. Stratenschulteja z Evropske akademije v Berlinu. Za to izdajo jo je predelal in posodobil Generalni direktorat za komuniciranje pri Evropski komisiji.

Publications Office

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2022


© Evropska unija, 2022

Ponovna uporaba je dovoljena z navedbo vira. Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep 2011/833/EU (UL L 330, 14.12.2011, str. 39). Za vsako uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami Evropske unije, je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov pravic.


Print
ISBN 978-92-76-44094-9
doi:10.2775/166546
NA-08-21-347-SL-C
PDF
ISBN 978-92-76-44091-8
doi:10.2775/527
NA-08-21-347-SL-N
HTML
ISBN 978-92-76-44046-8
doi:10.2775/577049
NA-08-21-347-SL-Q

AVTORSKE PRAVICE
Imetnik avtorskih pravic za vse fotografije je Evropska unija, razen:

Naslovnica, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut, © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.