Jste-li občanem některé země EU, pak jste také evropským občanem. Co to však konkrétně znamená? Co pro nás Evropská unie dělá? Začněme třeba tím, že žijeme v míru. To je samo o sobě obrovským úspěchem, není to ale jediná věc, kterou pro nás Evropa udělala.

Pokud je vám mezi čtrnácti a osmnácti lety a chcete se o Evropské unii dozvědět více, pak je tato příručka určena právě vám!

Přečtete si, jak byla Evropská unie vybudována, jaké hodnoty sdílíme, jak je EU uspořádána a jaký to má všechno význam ve vašem každodenním životě. Dozvíte se také o mnoha problémech, které dnes EU řeší a které budou formovat i vaši budoucnost.

Evropská unie se buduje postupně. Je to nepřetržitě „rozdělaná práce“ a brzy bude na vaší generaci, aby rozhodla, jak v ní pokračovat. Nyní je tedy správná doba, abyste si vy sami vytvořili na EU vlastní názor. Tato publikace a úkoly, které obsahuje, by měly poskytnout podněty k zamyšlení nejen pro vás, ale i pro vaše přátele a rodinu, až spolu budete o Evropě diskutovat.

Tuto příručku doprovází on-line kvíz, který zábavnou formou umožňuje vrátit se k některým zde probíraným otázkám.

Dostupné formáty

Tato online publikace je k dispozici ve 24 jazycích a v následujících formátech:

PDF PRINT HTML

Sdílej tuto stránku

Evropská komise
Generální ředitelství pro komunikaci
Redakční služba a cílená osvěta
1049 Brusel
BELGIE

Rukopis dokončen v lednu 2020.

Text této publikace vychází z německého rukopisu publikace z roku 2010 „Evropa: Informační příručka pro mladé“, Eckart D. Stratenschulte, Europäische Akademie Berlin. Pro toto vydání Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci publikaci revidovalo a aktualizovalo.

Publications Office

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2020


© Evropská unie, 2020

Opakované použití je povoleno pouze s uvedením zdroje. Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39). Pro použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž EU nemá autorské právo, je nutné získat svolení přímo od držitelů autorských práv.


Print
ISBN 978-92-76-00972-6
doi:10.2775/481780
NA-03-19-153-CS-C
PDF
ISBN 978-92-76-00966-5
doi:10.2775/972863
NA-03-19-153-CS-N
HTML
ISBN 978-92-76-00948-1
doi:10.2775/640896
NA-03-19-153-CS-Q

PODĚKOVÁNÍ
Všechny snímky © Evropská unie, kromě:

Fotografie:
Titulní strana: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

Ilustrace:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14