Toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul la egalitate de tratament.

Potrivit unui sondaj realizat în 2019, 76 % dintre europeni consideră că persoanele homosexuale, lesbiene sau bisexuale ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și persoanele heterosexuale. Această cifră este în creștere față de cea înregistrată în 2015, respectiv 71 %. Totuși, persoanele din categoria LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersex) se pot confrunta cu discriminarea în multe situații de viață: când își caută de lucru, când solicită prestații de securitate socială, când merg la cursuri sau când au nevoie de asistență medicală. De asemenea, pot fi ținta unor discursuri ale urii și chiar a unor acte de violență. De aceea, uneori nu se simt în siguranță la locul de muncă, la școală sau în spațiile publice.

Începând din 1999, UE are puterea de a acționa în cazurile de discriminare pe motiv de orientare sexuală. De atunci, Uniunea a adoptat acte legislative și a luat măsuri de extindere a protecției juridice și sociale a persoanelor LGBTI.

Din această broșură puteți afla ce face UE pentru persoanele din categoria LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersex).

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

CE FACE UE

UE face eforturi pentru a combate homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală, identitate de gen și caracteristici sexuale. Scopul său este să se asigure că drepturile persoanelor LGBTI sunt protejate pe tot teritoriul Uniunii.

În cadrul eforturilor sale de combatere a discriminării, Comisia a prezentat în 2015 o listă de acțiuni care acoperă, printre altele, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea, libera circulație, azilul și infracțiunile motivate de ură.

Pentru a îmbunătăți situația, Uniunea Europeană colaborează cu țările membre, întrucât acestea răspund de promovarea și respectarea drepturilor persoanelor LGBTI, cum ar fi recunoașterea juridică a cuplurilor de același sex și normele privind recunoașterea juridică a genului.

Aproape jumătate (47 %) din persoanele LGBTI intervievate în Europa au fost victime ale unor acte de discriminare sau hărțuire. Sursă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (Sondajul UE privind persoanele LGBT – 2013)

Aproape jumătate din persoanele LGBTI intervievate în Europa s-au confruntat cu discriminarea sau cu hărțuirea.

Surse: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) – EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey [Sondaj privind persoanele LGBT în UE] (mai 2013).

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII LA LOCUL DE MUNCĂ

Începând din 2013, în UE este interzisă discriminarea persoanelor la locul de muncă pe motiv de orientare sexuală. Legislația obligă toate țările din UE să ofere protecție juridică împotriva discriminării atunci când este vorba despre solicitarea unui loc de muncă, promovare, formare și aspecte legate de condițiile de muncă, remunerare și concediere.

Aceeași protecție se extinde și în domeniile ocupării forței de muncă și securității sociale, pentru a acoperi cazurile de discriminare și hărțuire pe motiv de schimbare de sex (când o persoană își schimbă sexul pentru că simte că există o discrepanță între identitatea sa de gen și sexul cu care s-a născut).

COLABORAREA CU ÎNTREPRINDERILE

Însă, pentru a face cu adevărat progrese în ceea ce privește egalitatea de tratament pentru persoanele LGBTI, nu sunt suficiente actele legislative. În 2010, UE a înființat o Platformă a cartelor diversității pentru a încuraja întreprinderile, organismele publice și organizațiile nonprofit să își consolideze angajamentul față de îmbunătățirea diversității. Organizațiile participante au convenit să promoveze diversitatea și egalitatea la locul de muncă, inclusiv pentru persoanele LGBTI.

GARANTAREA SIGURANȚEI

Mesajele de ură la adresa membrilor comunității LGBTI sunt adesea răspândite online și prin intermediul platformelor de socializare. Pentru a combate discursurile de incitare la ură în mediul online, Comisia a convenit în 2016, împreună cu reprezentanții Facebook, Twitter, YouTube și Microsoft asupra unui cod de conduită. Acesta prevede că firmele respective trebuie să analizeze în termen de 24 de ore majoritatea raportărilor trimise de utilizatori cu privire la postări de mesaje de incitare la ură și să șteargă acele mesaje, dacă este necesar. Instagram, Snapchat, Dailymotion și jeuxvideo.com au aderat la codul de conduită în 2018 și 2019.

Victimele infracțiunilor trebuie recunoscute ca atare și tratate într-un mod respectuos și adaptat nevoilor fiecăreia dintre ele. Directiva privind drepturile victimelor prevede un set de drepturi pentru victime și obligații clare pentru țările UE.

La nivelul Uniunii Europene, a fost creat un grup de experți format din reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor internaționale și societății civile care depune eforturi pentru a combate intoleranța și discriminarea, inclusiv împotriva comunității LGBTI. Grupul contribuie la elaborarea unor politici de prevenire și combatere a infracțiunilor și a discursurilor motivate de ură. De exemplu, a formulat orientări privind asigurarea justiției, protecției și sprijinului pentru victimele infracțiunilor motivate de ură și a oferit orientări și cursuri de formare pentru poliție și instanțe.

UE dorește să se asigure că persoanele LGBTI beneficiază de acces la asistență medicală în aceeași măsură ca și restul populației. Profesioniștii din domeniul sănătății pot utiliza acum ghiduri de formare privind particularitățile serviciilor de asistență acordate persoanelor LGBTI. Țările UE colaborează și pentru a îmbunătăți asistența medicală acordată grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor LGBTI, axându-se pe prevenirea bolilor, testarea și îngrijirile pentru HIV, bolile cu transmitere sexuală, tuberculoză și hepatită, cu scopul de a favoriza o diagnosticare timpurie și o mai bună îngrijire pentru toți.

În fiecare țară din UE există linii telefonice naționale de asistență pentru victimele agresiunilor, hărțuirii și abuzurilor.

TRECEREA GRANIȚELOR

Toți cetățenii UE au dreptul să se deplaseze liber pe teritoriul Uniunii. Acest drept la libera circulație are scopul de a facilita viața, studiile și munca în altă țară din UE. Totuși, în practică, persoanele LGBTI se pot confrunta cu obstacole când trec granița. De exemplu, cuplurile de același sex pot avea probleme cu recunoașterea relației sau a copiilor lor în altă țară din UE.

Legislația UE extinde dreptul la liberă circulație acordându-l, în anumite condiții, membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii, cum ar fi soțul/soția și copiii, chiar dacă aceștia provin din afara UE. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în mod clar că soții de același sex au dreptul de ședere în altă țară, de îndată ce unul dintre parteneri s-a stabilit acolo legal și chiar dacă țara-gazdă nu a legiferat căsătoriile între persoane de același sex.

În general, țările UE au propriile legi referitoare la căsătorie, inclusiv la căsătoria dintre persoane de același sex și la alte relații recunoscute legal, cum ar fi parteneriatele civile. Prin urmare, definiția precisă a căsătoriei și a parteneriatului civil poate fi diferită de la o țară la alta.

UE a adoptat o legislație neutră din punctul de vedere al genului cu privire la chestiuni legate de familie care li se aplică tuturor cetățenilor, inclusiv persoanelor LGBTI. Normele UE facilitează soluționarea cazurilor transfrontaliere referitoare la divorț, drepturile parentale, întreținere, moștenire și regimurile patrimoniale ale cuplurilor. Aceste norme ajută cuplurile și familiile să afle care este statul membru ale cărui instanțe se vor ocupa de cazul lor și ce legislație națională li se aplică. De asemenea, normele europene facilitează recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în alt stat membru.

PROTEJAREA ȘI EXTINDEREA DREPTURILOR

Ca persoană LGBTI aveți drepturi în UE.

Considerați că drepturile v-au fost încălcate? Puteți să depuneți o plângere și să încercați să obțineți o soluție în cadrul sistemului juridic național. Instanțele naționale lucrează alături de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a clarifica modul în care ar trebui să se aplice legislația UE. Pentru mai multe informații privind aplicarea nediscriminării și a egalității de tratament în țara dumneavoastră, contactați reprezentantul național din cadrul Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității. Întrucât nu toate aceste organisme acoperă orientarea sexuală, va trebui să consultați site-ul pentru a vedea exact ce aspecte abordează. Aceste organisme, împreună cu organizațiile neguvernamentale și cu sindicatele, vor putea să vă ajute dacă ați fost discriminat, de exemplu la locul de muncă sau atunci când v-ați depus candidatura pentru ocuparea unui post.

69 % dintre europeni consideră că peste tot în Europa ar trebui să fie permisă căsătoria între persoane de același sex.

Sursă: Eurobarometru special 493, Discriminarea în Uniunea Europeană (inclusiv LGBTI) (mai 2019).

69 % din cetățenii europeni consideră că în toate țările din UE ar trebui autorizată căsătoria între persoane de același sex. Sursă: Sondajul special Eurobarometru 493 (Discriminarea în UE – mai 2019) Căsătoria între persoane de același sex sau egalitatea în materie de căsătorie este recunoscută în 14 state membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit și Țările de Jos). Parteneriatele înregistrate între persoane de același sex sunt autorizate în 8 state membre ale UE (Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Italia, Slovenia și Ungaria). Nu există o recunoaștere juridică pentru cuplurile de același sex în 6 state membre ale UE (Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia). Pentru informații suplimentare despre atitudinile față de comunitatea LGBTI în țara dumneavoastră, accesați https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251%0D.

Aici puteți găsi mai multe informații despre atitudinile față de comunitatea LGBTI în statul dumneavoastră membru.

MONITORIZARE

În fiecare an, Comisia Europeană publică un raport de monitorizare a progreselor înregistrate de acțiunile menite să promoveze egalitatea pentru comunitatea LGBTI în UE.

În plus, Comisia Europeană monitorizează modul în care este implementată legislația UE și elaborează rapoarte cu privire la acțiunile întreprinse de țările UE în direcția promovării egalității pentru persoanele LGBTI.

În ultimă instanță, dacă este necesar, Comisia Europeană ar putea să ia măsuri împotriva țărilor din UE care nu respectă legislația europeană, măsuri care pot merge până la aducerea cazului în fața Curții de Justiție a UE. În 2008, Comisia Europeană a propus extinderea protecției împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală și la alte domenii: protecția socială (inclusiv securitatea socială și asistența medicală), educația și accesul la bunuri și servicii (inclusiv la locuințe).

Totuși, până în prezent, propunerea nu a obținut sprijinul necesar din partea tuturor statelor membre. În ciuda acestei situații, unele țări au adoptat deja legi pentru a oferi o protecție care merge dincolo de cea impusă de legislația UE.

PROMOVAREA EGALITĂȚII ȘI SPRIJINUL SOCIETĂȚII CIVILE

Organizațiile societății civile contribuie la promovarea schimbării pozitive, motiv pentru care Comisia sprijină organizațiile europene care apără drepturile comunității LGBTI, precum ILGA-Europe, parte a International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Transgender Europe și IGLYO. De asemenea, Comisia sprijină financiar organizațiile existente la nivel național, prin programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” și prin programul Erasmus+. Acest sprijin ajută organizațiile să sensibilizeze publicul cu privire la provocările și discriminarea cărora trebuie să le facă față comunitatea LGBTI. De exemplu, programul Erasmus+ a sprijinit proiectele „P.R.I.D.E” și „Labels Down”, al căror scop a fost să combată stereotipurile referitoare la comunitatea LGBTI.

Vreți să știți mai multe despre drepturile pe care le aveți în UE?

Directiva-cadru referitoare la egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă obligă țările din UE să ofere protecție juridică împotriva discriminării și hărțuirii pe motiv de orientare sexuală când este vorba despre solicitarea unui loc de muncă, promovare, formare, condiții de muncă, remunerare și concediere.

Directiva privind egalitatea de gen (reformată) protejează persoanele transgen împotriva discriminării în context profesional ca urmare a schimbării de sex.

Directiva privind egalitatea de gen în domeniul securității sociale protejează persoanele transgen împotriva discriminării în domeniul securității sociale ca urmare a schimbării de sex.

Directiva privind drepturile victimelor prevede un set de drepturi pentru victime și obligații clare pentru țările UE.

Directiva UE privind libera circulație extinde dreptul la liberă circulație acordându-l, în anumite condiții, membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii, cum ar fi soțul/soția și copiii, chiar dacă aceștia provin din afara UE.

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UE

Articolul 21 din cartă interzice „discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală”.

Acest articol vizează numai situațiile în care se aplică dreptul UE.

MÂNDRI ȘI SOLIDARI

Este posibil ca unii oameni să nu fie conștienți de provocările cu care se pot confrunta persoanele LGBTI. UE a finanțat o serie de mărturii video înfățișând persoane LGBTI și aliați ai acestora din întreaga Europă pentru a le da șansa de a se exprima și de a-și sensibiliza semenii. Fiecare material video se concentrează asupra unui alt aspect al identității și arată cum sprijinul și solidaritatea față de comunitatea LGBTI pot îmbunătăți în mod real viețile oamenilor.

Instituțiile UE sprijină mai multe evenimente dedicate comunității LGBTI și iau parte la ele: Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei, EuroPride și alte manifestări Pride.

Un afiș reprezentând diferite cupluri LGBTI (Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei – 17 mai 2019)

Europenii sunt mândri de diversitatea lor și tot mai mulți își afirmă public identitatea sexuală sau identitatea de gen. Mulți europeni au votat pentru unii lideri care au declarat deschis că aparțin comunității LGBTI, printre care prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel (în stânga în imagine) și prim-ministrul irlandez Leo Varadkar (în dreapta).

Sediul de la Bruxelles al Comisiei Europene, iluminat cu drapelul în culorile curcubeului pentru a marca Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei (17 mai 2019).

O discuție între prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel și prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, doi lideri politici europeni homosexuali

Foto: © gouvernement.lu

ACȚIUNILE UE ÎN LUME

În peste 70 de țări din afara UE, relațiile dintre persoane de același sex sunt în continuare incriminate, iar în unele țări membrii comunității LGBTI riscă inclusiv pedeapsa cu moartea. De asemenea, există țări în care persoanele LGBTI nu beneficiază de suficientă protecție împotriva discriminării și a încălcării drepturilor lor fundamentale.

UE încurajează alte țări să se asigure că orientarea sexuală, identitatea de gen sau caracteristicile sexuale nu pot constitui motive de violență sau de sancțiuni penale.

De exemplu, în aprilie 2019, UE a condamnat legile din Brunei care sancționează relațiile dintre persoane de același sex cu lapidarea, închisoarea sau biciuirea.

„Nimeni n-ar trebui să fie pedepsit pentru că iubește pe cineva. Acest lucru nu poate fi considerat niciodată infracțiune.”

Federica Mogherini, Înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, la dezbaterea din 18 aprilie 2019 referitoare la situația din Brunei găzduită de Parlamentul European.

În calitate de donator major la nivel mondial, UE a susținut financiar proiecte care vizează combaterea discriminării împotriva comunității LGBTI, în special prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Începând din 2016, UE a finanțat cu suma de 5,2 milioane EUR 16 proiecte implementate de organizații ale societății civile în Asia, Africa, America Latină și Europa de Est. În 2018, UE a lansat un nou fond, în valoare de 10 milioane EUR, pentru a sprijini activiștii și organizațiile LGBTI în zonele în care membrii acestei comunități se confruntă cu un risc mai mare de discriminare.

Țările care doresc să adere la UE trebuie să protejeze persoanele afectate de discriminare și violență. Protejarea și promovarea drepturilor persoanelor LGBTI rămân o prioritate pentru UE în aceste țări candidate, inclusiv în contextul negocierilor de aderare. Finanțarea europeană este disponibilă și pentru rețelele care promovează drepturile comunității LGBTI în Balcanii de Vest și în Turcia. De asemenea, UE discută despre drepturile persoanelor LGBTI și cu guvernele țărilor din vecinătatea Uniunii și monitorizează situația la fața locului. UE sprijină financiar câteva organizații care își desfășoară activitatea în regiunea „vecinătății”.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

Prezenta publicație este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT
  • Comisia Europeană
  • Direcția Generală Comunicare
  • Informarea cetățenilor
  • 1049 Bruxelles
  • BELGIA