Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

76 % των Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν το 2019 συμφώνησαν ότι οι ομοφυλόφιλοι, οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους, από 71 % το 2015. Ωστόσο, οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι διεμφυλικοί και οι μεσοφυλικοί (ΛΟΑΔΜ) μπορεί να αντιμετωπίσουν διακρίσεις σε πολλούς τομείς της ζωής, για παράδειγμα όταν αναζητούν εργασία ή όταν ζητούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, στο σχολείο ή στην υγειονομική περίθαλψη. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν ρητορική μίσους, ακόμη και βία, και μπορεί να αισθανθούν ότι δεν είναι ασφαλείς σε χώρους εργασίας, σχολεία και δημόσιους χώρους.

Από το 1999 η ΕΕ έχει την εξουσία να ενεργεί σε περιπτώσεις διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Έκτοτε έχει θεσπίσει νομοθεσία και έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της νομικής και κοινωνικής προστασίας των ΛΟΑΔΜ.

Σ’ αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να μάθετε τι κάνει η ΕΕ για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΕΕ

Η ΕΕ εργάζεται για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην επικράτειά της.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την καταπολέμηση των διακρίσεων, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατάλογο δράσεων που καλύπτουν, για παράδειγμα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, την ελεύθερη κυκλοφορία, το άσυλο και τα εγκλήματα μίσους.

Για να επιφέρει αλλαγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με τις χώρες μέλη, καθώς οι τελευταίες είναι υπεύθυνες για την προαγωγή και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών και τους κανόνες για τη νομική αναγνώριση του φύλου.

Σχεδόν τα μισά (47%) άτομα ΛΟΑΔΜ που συμμετείχαν στην έρευνα ανά την Ευρώπη έχουν βιώσει διακρίσεις ή παρενόχληση. Πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Έρευνα για τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ, 2013

Σχεδόν τα μισά άτομα ΛΟΑΔΜ που συμμετείχαν στην έρευνα ανά την Ευρώπη έχουν βιώσει διακρίσεις ή παρενόχληση.

Πηγή: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Έρευνα για τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ, 2013.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Από το 2003 οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι παράνομες στην ΕΕ. Η νομοθεσία υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν νομική προστασία κατά των διακρίσεων όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας, τις προαγωγές και την κατάρτιση, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή και την απόλυση.

Η ίδια προστασία εκτείνεται στις διακρίσεις και στην παρενόχληση στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου (όταν, δηλαδή, ένα άτομο έχει αλλάξει φύλο επειδή ένιωθε ότι εκείνο που είχε κατά τη γέννησή του δεν αντιστοιχούσε στην ταυτότητα φύλου του).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για να προαχθεί ωστόσο πραγματικά η ισότητα σε ό,τι αφορά τα άτομα ΛΟΑΔΜ, απαιτούνται και άλλες δράσεις πέραν των νόμων. Το 2010 η ΕΕ δημιούργησε μια πλατφόρμα χαρτών πολυμορφίας με σκοπό να ενθαρρύνει επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την προαγωγή της πολυμορφίας. Οι φορείς που συμμετέχουν συμφώνησαν να προάγουν την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το μίσος κατά των ΛΟΑΔΜ διαχέεται συχνά μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με το Facebook, το Twitter, το YouTube και τη Microsoft πάνω σε έναν κώδικα δεοντολογίας ο οποίος τους ζητά να εξετάζουν την πλειονότητα των ειδοποιήσεων για παράνομη ρητορική μίσους εντός 24 ωρών και, εάν χρειαστεί, να αφαιρούν το επίμαχο περιεχόμενο. Το Instagram, το Snapchat, το Dailymotion και το jeuxvideo.com συνυπέγραψαν αυτό τον κώδικα συμπεριφοράς το 2018 και το 2019.

Τα θύματα εγκληματικών πράξεων θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και με έναν τρόπο προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες του καθενός. Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων καθορίζει μια σειρά από δεσμευτικά δικαιώματα των θυμάτων και σαφείς υποχρεώσεις για τις χώρες της ΕΕ.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών εργάζεται για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ. Η ομάδα αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους. Για παράδειγμα, έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης, της προστασίας και της παροχής υποστήριξης σε θύματα εγκλημάτων μίσους και έχει επίσης παράσχει καθοδήγηση και κατάρτιση για την αστυνομία και τα δικαστήρια.

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ θα έχουν την ίδια πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με όλους τους άλλους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν ειδικοί οδηγοί κατάρτισης σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΔΜ προς χρήση από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται επίσης σε θέματα πρόληψης, εξέτασης και περίθαλψης που αφορούν ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, τον HIV, τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη περίθαλψη για όλους.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ λειτουργούν εθνικές γραμμές βοήθειας για τα θύματα επιθέσεων, παρενόχλησης ή κακοποίησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ. Η θέσπιση αυτού του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία είχε ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν πιο εύκολα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Στην πράξη ωστόσο τα άτομα ΛΟΑΔΜ μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια αλλάζοντας χώρα. Για παράδειγμα, τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να δυσκολευτούν να εξασφαλίσουν την αναγνώριση της σχέσης ή των παιδιών τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η ενωσιακή νομοθεσία επεκτείνει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις οικογένειες πολιτών της ΕΕ, όπως οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, ακόμη και αν οι τελευταίοι δεν είναι πολίτες της. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί σαφώς ότι σύζυγοι του ίδιου φύλου έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον ο/η σύντροφός τους έχει εγκατασταθεί νόμιμα εκεί, ακόμη και αν η ίδια η χώρα υποδοχής δεν αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της ΕΕ θεσπίζουν τους δικούς τους νόμους σχετικά με τον γάμο, συμπεριλαμβανομένου του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και άλλων νομικά αναγνωρισμένων σχέσεων, όπως είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Ως εκ τούτου, ο ακριβής ορισμός του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ουδέτερη ως προς το φύλο νομοθεσία για θέματα οικογενειακού δικαίου, η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ. Οι κανόνες της ΕΕ διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών υποθέσεων που αφορούν διαζύγιο, γονικά δικαιώματα, διατροφή, κληρονομικά δικαιώματα και περιουσιακές σχέσεις των ζευγαριών. Οι κανόνες αυτοί βοηθούν τα ζευγάρια και τις οικογένειες να βρουν ποια δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια για την υπόθεσή τους και ποια εθνική νομοθεσία ισχύει κάθε φορά, και διευκολύνουν την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε άλλα κράτη μέλη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Ως άτομο ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ, έχετε δικαιώματα.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και να ζητήσετε έννομη προστασία στο πλαίσιο του νομικού συστήματος της χώρας σας. Τα εθνικά δικαστήρια συνεργάζονται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται κάθε φορά οι νόμοι της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση στη χώρα σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας. Επειδή ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα όλων των φορέων ισότητας, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να δείτε με ποια ζητήματα ασχολούνται οι εν λόγω φορείς. Οι οργανισμοί αυτοί, καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα συνδικάτα, θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, π.χ. στην εργασία σας ή κατά την αναζήτηση εργασίας.

Το 69 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 493, Διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάιος 2019.

Το 69 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη. Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 493 – Διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάιος 2019 Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή ο γάμος χωρίς διακρίσεις αναγνωρίζεται σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου αναγνωρίζεται σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ: Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Σλοβενία. Δεν υφίσταται νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ: Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται η κοινότητα ΛΟΑΔΜ στη χώρα σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251%0D

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται η κοινότητα ΛΟΑΔΜ στη χώρα σας μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά τον κατάλογο δράσεων για την προώθηση της ισότητας σε ό,τι αφορά την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι της ΕΕ και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη για την προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ.

Ως ύστατη λύση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να αναλάβει δράση κατά μιας χώρας της ΕΕ που δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία, που πιθανόν να καταλήξει στην παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επέκταση της προστασίας έναντι των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στους τομείς της κοινωνικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης), της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες —όπου περιλαμβάνεται π.χ. η στέγαση.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έχει μέχρι στιγμής την αναγκαία αποδοχή από όλα τα κράτη μέλη. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία για την παροχή προστασίας που υπερβαίνει τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν στην προώθηση θετικών αλλαγών, και γι’ αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ευρωπαϊκές οργανώσεις ΛΟΑΔΜ όπως είναι η ILGA-Europe, η οποία αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλοφίλων, Διεμφυλικών και Μεσοφυλικών, η Transgender Europe και η IGLYO. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης οικονομική στήριξη σε οργανώσεις ΛΟΑΔΜ σε εθνικό επίπεδο μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και του προγράμματος Erasmus+. Η χρηματοδότηση αυτή βοηθά τις οργανώσεις στις προσπάθειές τους για ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ. Για παράδειγμα, το Erasmus+ έχει στηρίξει τα προγράμματα «P.R.I.D.E.» και «Labels Down», πρωταρχικός στόχος των οποίων είναι να καταρρίψουν τα στερεότυπα για την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας σε επίπεδο ΕΕ;

Η οδηγία-πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν νομική προστασία έναντι διακρίσεων και παρενόχλησης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις εργασίας, τις προαγωγές, την κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή και την απόλυση.

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για την ίση μεταχείριση των φύλων προστατεύει τα διεμφυλικά άτομα από τις διακρίσεις στην επαγγελματική τους ζωή λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου.

Η οδηγία για την ίση μεταχείριση των φύλων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης προστατεύει τα διεμφυλικά άτομα από τις διακρίσεις σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου.

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίζει μια σειρά δεσμευτικά δικαιώματα των θυμάτων και σαφείς υποχρεώσεις για τις χώρες της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Η οδηγία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία επεκτείνει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις οικογένειες των πολιτών της ΕΕ, όπως οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, ακόμη και αν οι τελευταίοι δεν είναι πολίτες της.

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Το άρθρο 21 του Χάρτη απαγορεύει «κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ

Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να μη γνωρίζουν τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ. Η ΕΕ χρηματοδότησε μια σειρά από βίντεο με μαρτυρίες από άτομα ΛΟΑΔΜ και τους συμμάχους τους σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ακουστεί η φωνή τους και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Κάθε βίντεο εστιάζεται σε μια διαφορετική πτυχή της ταυτότητας και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη και η αλληλεγγύη προς την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποστηρίζουν και συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, στο EuroPride και σε άλλες εκδηλώσεις υπερηφάνειας.

Αφίσα που απεικονίζει διάφορα ζευγάρια ΛΟΑΔΜ τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, στις 17 Μαΐου 2019.

Οι Ευρωπαίοι είναι περήφανοι για την πολυμορφία της κοινωνίας τους και όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκφράζουν δημόσια τη σεξουαλικότητα ή την ταυτότητα φύλου τους. Οι Ευρωπαίοι έχουν εκλέξει ανοιχτά ομοφυλόφιλους ηγέτες, όπως είναι ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξάβιε Μπέτελ (κάτω αριστερά) και ο Ιρλανδός πρωθυπουργός (Taoiseach) Λέο Βαράντκαρ (κάτω δεξιά).

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες φωτισμένη με τα χρώματα της σημαίας του ουράνιου τόξου για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, στις 17 Μαΐου 2019.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλοι, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Xavier Bettel και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας (Taoiseach) Leo Varadkar, συζητούν.

Photo: gouvernement.lu

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σε περισσότερες από 70 χώρες εκτός ΕΕ, οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου εξακολουθούν να διώκονται ποινικά, ενώ σε ορισμένες οι ομοφυλόφιλοι κινδυνεύουν ακόμη και με θανατική ποινή. Σε άλλες χώρες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ δεν προστατεύονται επαρκώς από τις διακρίσεις και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Η ΕΕ ενθαρρύνει και άλλες χώρες να διασφαλίσουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν βία ή ποινικές κυρώσεις.

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2019 η ΕΕ αποδοκίμασε τη νομοθεσία του Μπρουνέι που τιμωρεί τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου με θάνατο διά λιθοβολισμού, φυλάκιση ή μαστίγωση.

«Κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να τιμωρείται επειδή αγαπάει κάποιον άλλο. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί έγκλημα».

Φεντερίκα Μογκερίνι, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μπρουνέι στις 18 Απριλίου 2019.

Η ΕΕ είναι επίσης σημαντικός χορηγός βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα για προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΔΜ, κυρίως διά του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Από το 2016 μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει υποστηρίξει 16 προγράμματα που υλοποιήθηκαν από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους 5,2 εκατ. ευρώ. Το 2018 η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ακτιβιστών και των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ σε περιοχές όπου τα άτομα ΛΟΑΔΜ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διακρίσεων.

Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ πρέπει να προστατεύουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία. Η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ στις εν λόγω «υποψήφιες χώρες», και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προσχώρησή τους. Προβλέπεται επίσης χρηματοδότηση για δίκτυα που προωθούν τα δικαιώματα αυτά στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Επιπλέον, πραγματοποιεί συζητήσεις για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ με τις κυβερνήσεις των χωρών που συνορεύουν με την Ένωση (χώρες της «γειτονίας») και ελέγχει την κατάσταση επιτόπου. Παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την περιοχή «γειτονίας».

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

Η προηγούμενη έκδοση αυτής της δημοσίευσης είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες:

PDF PRINT
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
  • Ενημέρωση Πολιτών
  • 1049 Βρυξέλλες
  • ΒΕΛΓΙΟ