Visu Eiropas Savienības karogu attēls.

Eiropas Savienības Bērnu tiesību plāns

Attēls: zvaigznes aplī, Eiropas Savienības simbols.Eiropas Savienība (saīsināti ES) ir 27 valstu grupa, kas sadarbojas.

Attēls: rokasspiediens.Bērnu tiesības ir tas, ko ES un valdības ir apņēmušās darīt, lai bērniem būtu laba dzīve.

Attēls ar Eiropas Savienības zvaigznēm apkārt pasaulei, centrā – bērni.

Lūk, daži bērnu tiesību piemēri

Attēls ar piemēriem par bērnu tiesībām: būt drošībā – pieaugušā rokas, kas tur bērnu; spēlēties – rotaļu laukums; mācīties – bērns lasa grāmatu; tikt uzklausītam – bērns, kurš runā ar pieaugušo.

būt drošībā

spēlēties

mācīties

tikt uzklausītiem

Kā ES praktiski īstenos bērnu tiesības?

Attēls: pieaugušais, kurš māca citus pieaugušos.ES apkopos datus un informēs cilvēkus par bērnu tiesībām.

Attēls: valdības pārstāvji, kuri sarunājas.Valdības un citas organizācijas cita no citas uzzinās, kā vislabāk īstenot bērnu tiesības.

Eiro valūtas simbola attēls.ES piešķirs naudu, lai nodrošinātu, ka bērni var izmantot savas tiesības, piemēram, apmācīs pieaugušos, kuri strādā ar bērniem.

Vai zinājāt?

Lielākais bērnu tiesību kopums ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām (UNCRC).

Apvienoto Nāciju Organizācijas logotipa attēls.

Kādi ir 6 svarīgākie plāna punkti?

1

Attēls: pieaugušais, kas runā ar bērnu.

Bērnu līdzdalība

Ikviens sapratīs, ka bērniem ir tiesības izteikt savu viedokli, un attiecīgi rīkosies.

2

Attēls: bērns stāv starp diviem pieaugušajiem, visi sadevušies rokās.

Iekļaušana sabiedrībā

Bērni varēs saņemt labu izglītību un veselības aprūpi, un ģimenēm pietiks naudas bērnu vajadzībām.

3

Attēls: pieaugušais ar vairogu stāv priekšā bērnam.

Kaitējuma novēršana

Bērni tiks pasargāti no vardarbības, un cietušie bērni saņems vajadzīgo palīdzību.

4

Attēls: tiesiskuma svari.

Bērniem draudzīga tieslietu sistēma

Policisti, juristi un tiesneši izturēsies pret bērniem taisnīgi, uzklausīs viņus un parūpēsies par viņu vajadzībām.

5

Attēls: Wi-Fi savienojuma simbols.

Bērniem draudzīga digitālā vide

Visi bērni varēs piekļūt digitālajai videi un droši to lietot.

6

Attēls: zemeslode.

Palīdzība bērniem visā pasaulē

Pat kara, bada vai slimības gadījumā visi pasaules bērni varēs izmantot savas tiesības.

Vai zinājāt?

Gatavojot šo plānu, ES konsultējās ar daudziem cilvēkiem, arī ar 10 000 bērnu.

Attēls: pieaugušais, kas runā ar bērniem.

Attēls: pieaugušais, kas runā ar bērnu.1 Bērnu līdzdalība

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Sagatavot plānu bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšanai.


Pārveidot tiesību aktus un politikas dokumentus bērniem viegli uztveramā valodā.


Apmācīt speciālistus, kā lietot vienkāršākus, bērniem saprotamus vārdus.


Apspriesties ar bērniem, izstrādājot ES politiku.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Daži cilvēki nepiekrīt, ka bērniem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā.
 • Citiem šķiet, ka tas ir pārāk sarežģīti vai izmaksātu pārāk daudz naudas.
Runas burbulis: Ja ne mēs, kurš tad? Saka sešpadsmitgadīgs zēns.

Zēns, 16 gadu

Attēls: bērns stāv starp diviem pieaugušajiem, visi sadevušies rokās.2 Iekļaušana sabiedrībā

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Gādāt, lai ģimenēm pietiktu naudas bērnu vajadzībām.


Panākt, ka bērniem ir laba veselības aprūpe.


Rūpēties par bērniem ar īpašām vajadzībām.


Nodrošināt, ka bērni var ēst veselīgi.


Gādāt, lai visi bērni iegūst labu izglītību.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Daudzi bērni dzīvo ģimenēs, kurām nepietiek naudas viņu vajadzībām.
 • Daudziem bērniem nav pieejama laba veselības aprūpe.
 • Daudzi bērni neiegūst labu izglītību un nevar piedalīties pēcskolas nodarbībās.

Iekļaušana sabiedrībā nozīmē, ka piedalīties var visi (neatkarīgi no naudas daudzuma, izcelsmes, veselības stāvokļa un citiem faktoriem).

Attēls: pieaugušais ar vairogu stāv priekšā bērnam.3 Kaitējuma novēršana

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Nodrošināt, ka visi sadarbojas, lai panāktu bērnu drošību.


Apmācīt pieaugušos, kuri nodrošina bērnu aizsardzību.


Izplatīt informāciju par to, kā labāk aizsargāt bērnus.


Pieņemt stingrākus likumus par vardarbību pret bērniem.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Ik gadu caurmērā katrs otrais bērns visā pasaulē var ciest no kāda vardarbības veida.
 • Pastāv bažas, ka Covid-19 laikā vardarbība pret bērniem ir pieaugusi.

Vardarbība ietver atstāšanu novārtā, fiziskus un garīgus pāridarījumus, iebiedēšanu, seksuālu vardarbību un ekspluatāciju (tas nozīmē, ka pieaugušais izmanto bērnu, lai nopelnītu naudu).

Attēls: tiesiskuma svari.4 Bērniem draudzīga tieslietu sistēma

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Apmācīt policistus, juristus un tiesnešus par bērnu tiesībām.


Izstrādāt likumus, kas atbalsta bērnus tieslietu sistēmā, un ieviest tos praksē.


Rast iespējas, lai bērni paliktu ierastajā vidē, nevis tiktu pārcelti uz aizturēšanas vietām.


Panākt, ka vienā ES valstī pieņemtu lēmumu par to, kas ir bērna vecāks, atzīst visur.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Daudzi bērni nejūtas droši, saskaroties ar tieslietu sistēmu, vai arī pret viņiem neizturas kā pret līdzvērtīgiem.
 • Bērniem bieži vien nepietiek informācijas, lai saprastu, kas ar viņiem notiek.
 • Cietušie bērni bieži vien neziņo par noziegumiem.
 • Pārāk daudz bērnu tiek turēti apcietinājumā.

Tieslietu sistēma ietver policiju un tiesas. Bērni var būt nozieguma upuri, liecinieki vai apsūdzētie. Uz viņiem attiecas arī gadījumi, kad tiek pieņemti lēmumi, piemēram, par bērnu izglītību vai par to, ar ko viņi dzīvos kopā.

Attēls: Wi-Fi savienojuma simbols.5 Bērniem draudzīga digitālā vide

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Izstrādāt jaunu plānu “Bērniem labāks internets”.


Gādāt, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu izmantot digitālās tehnoloģijas.


Pieņemt likumus, kas prasa uzņēmumiem sekot seksuālai vardarbībai tiešsaistē un ziņot par to.


Gādāt, lai visiem bērniem būtu pieejami digitālie rīki un interneta pieslēgums.


Apmācīt bērnus, vecākus un skolotājus par drošību interneta vidē.


Rūpēties, lai informācija par bērniem internetā un digitālajā vidē tiktu aizsargāta.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Ne visiem bērniem ir piekļuve internetam vai tādām ierīcēm kā viedtālruņi, planšetes un datori.
 • Bērni digitālajā vidē ne vienmēr ir drošībā. Viņi var tikt iebiedēti vai redzēt vardarbīgu vai seksuāla rakstura saturu vai reklāmas par viņiem kaitīgām lietām (piemēram, par alkoholu).

Digitālā vide ietver piekļuvi internetam un tādas ierīces kā datori un viedtālruņi.

Attēls: zemeslode.6 Palīdzība bērniem visā pasaulē

Attēls: papīra paliktnis ar ES darāmo darbu sarakstu.
Ko darīt ES?

Mudināt valdības visur pasaulē ievērot bērnu tiesības.


Piešķirt naudu un rīkoties, lai aizsargātu bērnus no vardarbības.


Sagatavot darbības plānu bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšanai.


Atbalstīt vienlīdzīgu piekļuvi skolām un atbilstošām pirmsskolas mācību iestādēm.


Novērst bērnu darba izmantošanu.

Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Daudziem bērniem nav pieejama laba veselības aprūpe, pārtika, dzeramais ūdens, izglītība.
 • Daudzus skar kari un dabas katastrofas.
 • Arī Covid-19 un klimata pārmaiņas ir nelabvēlīgi ietekmējušas daudzu bērnu dzīvi.
Runas burbulis: “Eiropas Savienība ir spēks, kas apvieno daudzas pasaules valstis miera, sadarbības, cilvēku līdztiesības labā, finansē projektus organizācijām, kuras strādā, lai aizsargātu bērnu tiesības.” Saka bērns no Albānijas.

Bērns, Albānija

Šī bērniem draudzīgā ES stratēģijas par bērnu tiesībām (turpmāk “plāns”) versija ir izstrādāta sadarbībā ar pašiem bērniem. Karalienes universitātes (Belfāsta, Ziemeļīrija) Bērnu tiesību centrs pulcēja divas bērnu un jauniešu grupas no divām skolām Dublinā, Īrijā. Viņu sadarbība palīdzēja izlemt, kā šajā bukletā bērniem izskaidrot plāna galveno saturu. Plāna sākotnējā versija tika sagatavota angļu valodā. Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (daļa no Latvijas Bērnu labklājības tīkla, Eurochild locekle) palīdzēja bērniem plānu pārbaudīt, pārskatot latviešu tulkojumu un nodrošinot, ka arī tas ir bērniem viegli uztverams.

Eiropas Komisija vēlētos īpaši pateikties: Bremoras Educate Together vidusskolas skolotājām Katijai un Dženisai, kā arī skolēniem Hamiltonam, Aleksai, Stjuartam, Keitijai, Džozefam, Mollijai un Nievai; un Rašas Sv. Džozefa vidusskolas skolotājiem Darenam, Džudijai, Kevinam un Luīzei, kā arī studentiem Elijai, Koenam, Mollijai, Džošuam, Kristoferam, Evanam, Džeikam, Kelsijai, Monikai, Kordēlijai, Stīvenam un Ošīnam, kā arī Agatei, Elijam, Katrīnai, Martai, Remam un biedrībai “Izglītības iniciatīvu centrs” (daļa no Latvijas Bērnu labklājības tīkla).

Dokumenta pieejamību nodrošināja Eiropas Savienības Publikāciju birojs.

Print ISBN 978-92-76-44175-5 doi:10.2838/536038 DS-03-21-112-LV-C
PDF ISBN 978-92-76-37627-9 doi:10.2838/148245 DS-03-21-112-LV-N
HTML ISBN 978-92-76-37642-2 doi:10.2838/25804 DS-03-21-112-LV-Q

Manuskripts pabeigts 2021. gada martā.

Komisija nav atbildīga ne par kādām šīs publikācijas atkalizmantošanas sekām.

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2021

© Eiropas Savienība, 2021

Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politiku īsteno ar Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu 2011/833/ES par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.).

Ja vien nav norādīts citādi, šo dokumentu atkalizmantot atļauts ar Creative Commons Attribution 4.0 starptautisko licenci (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem.

Tādu elementu izmantošanai vai reproducēšanai, kuri nepieder Eiropas Savienībai, var būt jāsaņem atļauja tieši no attiecīgajiem tiesību turētājiem. Eiropas Savienībai nav autortiesību uz šādiem elementiem:
Titullapa, pasaule: OpenClipart-Vectors attēls no Pixabay

Ikonas: © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda un © iStock.com/VikiVector

Kur varu saņemt plašāku informāciju?

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa vietnē: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_lv.

Varat sazināties ar Europe Direct:

— zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu),

— zvanot uz šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696,

— pa e-pastu, izmantojot šādu tīmekļa vietni: https://europa.eu/european-union/contact_lv.

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama Europa tīmekļa vietnē: https://europa.eu.

Bezmaksas un maksas ES publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://op.europa.eu/lv/publications.

Lai atrastu palīdzību un padomus ES pilsoņiem un uzņēmumiem, apmeklējiet portālu Your Europe: https://europa.eu/youreurope/index.htm.

Izglītojošus materiālus, spēles un viktorīnas varat atrast Mācību stūrītī: https://europa.eu/learning-corner/home_lv.

Atklājiet Jaunatnes portālu: https://europa.eu/youth/EU_lv.

Eiropas Komisija jūsu valstī: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_lv.

Eiropas Parlaments jūsu valstī: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

Eiropas Patērētāju centru tīkls: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_lv.