Изображение на знамената на всички държави от Европейския съюз.

План на Европейския съюз за правата на децата

Изображение на звезди в кръг, представляващо емблемата на Европейския съюз.Европейският съюз (ЕС за по-кратко) е група от 27 държави, които работят заедно.

Изображение на ръкостискане.Правата на децата са обещания, които ЕС и държавите са направили, за да могат децата да живеят добре.

Изображение на звездите на Европейския съюз, обграждащи света, и деца.

Ето няколко примера за правата на децата

Изображения за примери за правата на децата: Да са в безопасност — илюстрирано с ръцете на възрастен, държащи дете. Да играят — илюстрирано с детска площадка. Да учат — илюстрирано с дете, което чете книга. Да изразяват мнение — илюстрирано с дете, говорещо на възрастен.

Да са в безопасност

Да играят

Да учат

Да изразяват мнение

Как ЕС ще прилага на практика правата на децата?

Изображение на възрастен, преподаващ на други възрастни.ЕС ще събира информация и ще обучава хората за правата на децата.

Изображение на хора от правителства, говорещи един с друг.Правителствата и други ще се учат един от друг как най-добре да прилагат правата на децата на практика.

Изображение на символа на еврото.ЕС ще финансира дейности, които са необходими, за да могат децата да се ползват от правата си, като например обучение на възрастни, които работят с деца.

Знаете ли, че...?

Документът с най-много обещания за правата на децата се нарича Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Изображение на логото на Организацията на обединените нации.

Кои са 6-те най-важни неща в плана?

1

Изображение на възрастен, който говори с дете.

Участие на децата

Всеки ще разбере, че децата имат право да изразяват мнение и да го прилагат на практика.

2

Изображение на дете, което стои между двама възрастни и ги държи за ръце.

Приобщаване в обществото

Децата ще могат да получават добро образование и здравно обслужване, а семействата ще имат достатъчно пари, за да посрещат нуждите на децата.

3

Изображение на възрастен с щит, който стои пред дете.

Безопасност

Децата ще бъдат предпазвани от насилие, а тези, които са пострадали, ще получават необходимата помощ.

4

Изображение на везните на правосъдието.

Правосъдие, съобразено с интересите на децата

Полицията, адвокатите и съдиите ще се отнасят справедливо към децата, ще ги изслушват и ще действат в съответствие с техните нужди.

5

Изображение на символа за Wi-Fi връзка.

Дигитален свят

Всички деца ще могат да получат достъп до дигиталания свят и да бъдат в безопасност там.

6

Изображение на земното кълбо.

Помощ за децата по света

Всички деца по света ще се ползват от правата си дори когато има война, глад или епидемия.

Знаете ли, че...?

Когато изготвяше плана, ЕС говори с много хора, включително с 10 000 деца.

Изображение на възрастен, който говори с деца.

Изображение на възрастен, който говори с дете.1 Участие на децата

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Да се изготви план за насърчаване на участието на децата и младите хора.


Съдържанието на закони и политики да се предава на подходящ за деца език.


Да се обучават другите как да използват подходящ за деца език.


Да се правят допитвания до деца, когато се изготвят политики на ЕС.

Защо това бе избрано?
 • Някои хора не са съгласни, че децата имат право да участват във вземането на решения.
 • Други смятат, че това е твърде трудно или би било прекалено скъпо.
Балонче с текст: „Ако не ние, тогава кой?“, казва 16-годишно момче.

16-годишно момче

Изображение на дете, което стои между двама възрастни и ги държи за ръце.2 Приобщаване в обществото

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Да се гарантира, че семействата разполагат с достатъчно пари, за да посрещат нуждите на децата.


Да се осигури добро здравно обслужване за децата.


Да се посрещат нуждите на децата с увреждания.


Да се осигурят възможности за здравословно хранене на децата.


Да се осигури добро образование за всички деца.

Защо това бе избрано?
 • Много деца живеят в семейства, които нямат достатъчно пари, за да посрещат нуждите им.
 • Трябва да се направи повече, за да може всички деца да имат достъп до добро здравно обслужване.
 • Много деца не получават добро образование и не могат да участват в извънучилищни занимания.

Приобщаване в обществото означава всеки да участва в него (без значение колко пари има и какъв е неговият произход).

Изображение на възрастен с щит, който стои пред дете.3 Безопасност

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Всички да работят заедно за безопасността на децата.


Да се обучават възрастните, които работят за закрила на децата.


Да се споделя информация за най-добрите начини за защита на децата.


Да се изготвят по-строги закони относно насилието над деца.

Защо това бе избрано?
 • Всяка година половината от децата по света са изправени пред опасността да пострадат от някаква форма на насилие.
 • Съществуват притеснения, че насилието срещу деца се е увеличило по време на пандемията от COVID-19.

Насилието включва липса на грижи, физическо и психическо насилие, сексуално насилие и експлоатация (това означава, че възрастен използва дете, за да печели пари) и тормоз.

Изображение на везните на правосъдието.4 Правосъдие, съобразено с интересите на децата

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Полицаите, адвокатите и съдиите да се обучават за правата на децата.


Да се изготвят и прилагат на практика закони за подкрепа на децата в правосъдната система.


Да се намират начини децата да остават в общността, а не да отиват в центрове за задържане.


Всички да приемат решението на дадена държава от ЕС, че някой е родител на дете.

Защо това бе избрано?
 • Много деца не се чувстват в безопасност или не получават еднакво отношение в рамките на правосъдните системи.
 • Децата често не разполагат с информацията, от която се нуждаят, за да разберат какво се случва.
 • Децата, които са жертва на престъпление, често не съобщават за него.
 • Твърде много деца са лишавани от свобода.

Правосъдната система може да включва полицията и съдилищата. Децата могат да бъдат жертви, свидетели или обвиняеми за престъпление. Те могат също така да участват, когато се вземат решения за тяхното образование или за това с кого ще живеят.

Изображение на символа за Wi-Fi връзка.5 Дигитален свят

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Да се разработи нов план за по-добър интернет за децата.


Да се осигурят условия децата с увреждания да могат да се възползват от електронните устройста и услуги.


Да се изготвят закони, които изискват от фирмите да проверяват за случаи на сексуално насилие онлайн и да съобщават за тях.


Да се осигури достъп за всички деца до електронни устройства и интернет връзка.


Да се образоват децата, родителите и училищата как да използват безопасно интернет.


Да се осигури защита на информацията за деца онлайн.

Защо това бе избрано?
 • Не всички деца имат достъп до интернет или до устройства като лаптопи, смартфони и таблети.
 • Децата невинаги са в безопасност онлайн. Те могат да бъдат тормозени или да видят насилствено или сексуално съдържание или реклами на неща, които са вредни за тях, като например алкохол.

Дигиталният свят включва достъп до интернет и различни устройства, като компютри, смартфони и Wi-Fi модеми.

Изображение на земното кълбо.6 Помощ за децата по света

Изображение на клипборд със задачите на ЕС.
Какво ще направи ЕС?

Да се насърчават правителствата навсякъде да спазват обещанията, свързани с правата на децата.


Да се финансират и предприемат действия за защита на децата от насилие.


Да се изготви план за действие за насърчаване на участието на децата и младите хора.


Да се подкрепя равният достъп до училища и добри предучилищни програми.


Да се премахне детският труд.

Защо това бе избрано?
 • Твърде много деца нямат достъп до добро здравно обслужване, храна, безопасна питейна вода или образование.
 • Много от тях са засегнати от войни и природни бедствия.
 • COVID-19 и последиците от изменението на климата влошават положението на много деца.
Балонче с текст: „ЕС разполага със сила, която обединява много страни по света за мир, сътрудничество, равенство между хората, и финансира проекти на организации, които работят за защитата на правата на децата“, казва дете от Албания.

дете, Албания

Тази подходяща за деца версия на стратегията на ЕС за правата на децата (плана) е изготвена заедно с деца. Центърът за права на децата в Кралския университет в Белфаст, Северна Ирландия, събра две групи деца и младежи от две училища в Дъблин, Ирландия. Те работиха заедно, за да решат как основните послания на „плана“ да бъдат обяснени на децата в тази брошура. Оригиналната версия на „плана“ е изготвена на английски език. Национална мрежа за децата (член на Eurochild) помогна на деца да утвърдят „плана“, като прегледат превода на български език и се погрижат той също да е подходящ за деца.

Европейската комисия би искала да изрази специална благодарност към: средно училище Bremore Educate Together, училителите Kathy и Janice и учениците Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly и Niamh; средно училище St Joseph’s (Rush), учителите Darren, Judy, Kevin и Louise и учениците Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen и Oisin, както и Иво, Гери, Мелвин, Мими, Цвети, Ралица, Велина, Лилия и Национална мрежа за децата

Достъпността на документа е осигурена от Службата за публикации на Европейския съюз.

Print ISBN 978-92-76-44166-3 doi:10.2838/011096 DS-03-21-112-BG-C
PDF ISBN 978-92-76-37652-1 doi:10.2838/597644 DS-03-21-112-BG-N
HTML ISBN 978-92-76-37613-2 doi:10.2838/071007 DS-03-21-112-BG-Q

Текстът е завършен през март 2021 г.

Европейската комисия не носи отговорност за последиците от повторното използване на тази публикация.

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2021 г.

© Европейски съюз, 2021 г.

Политиката относно повторната употреба на документи на Европейската комисия се прилага в съответствие с Решение 2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията (OВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).

Повторната употреба на настоящия документ е разрешена съгласно лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Това означава, че повторната употреба се позволява, при условие че надлежно се посочи източникът и се укажат евентуалните промени.

За употребата или възпроизвеждането на елементи, които не са собственост на Европейския съюз, трябва да се поиска разрешение директно от носителите на авторските права. Европейският съюз няма авторски права по отношение на следните елементи:
Заглавна страница, глобус, изображение от OpenClipart-Vectors, Pixabay

Икони © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda и © iStock.com/VikiVector

Къде мога да намеря повече информация?

В целия Европейски съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адреса на най-близкия до вас център ще намерите на: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_bg

Можете да се свържете с Europe Direct:

— на безплатния телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори могат да таксуват обаждането),

— на следния стандартен номер: +32 22999696 или

— по електронна поща чрез: https://europa.eu/european-union/contact_bg

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес: https://europa.eu/european-union/index_bg.

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни или платени публикации на ЕС на адрес: https://op.europa.eu/bg/web/general-publications/publications

За помощ и съвети за граждани и предприятия от ЕС посетете „Вашата Европа“: https://europa.eu/youreurope/index_bg.htm

За образователни материали, игри и викторини, посетете Къта за обучение: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Разгледайте Европейския младежки портал на адрес: https://europa.eu/youth/home_bg

Европейската комисия във вашата страна: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_bg

Европейският парламент във вашата страна: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Европейска мрежа от потребителски центрове: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_bg