A TARTÓZKODÁSSAL
KAPCSOLATOSJOGOK

 • Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önfoglalkoztató személyként (önálló vállalkozóként) vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik. A tartózkodásra vonatkozó szabályok viszont eltérhetnek attól függően, hogy valaki 3 hónapnál hosszabb vagy rövidebb ideig, esetleg tartósan él-e az adott országban.
 • Ha 3 hónapnál rövidebb ideig kíván az adott országban tartózkodni, mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre lesz szüksége.
 • 3 hónap elteltével egyes országokban be kell jelentkezni a helyi önkormányzatnál és igazolni kell a munkaviszonyt, hogy kiállítsanak egy tartózkodásra jogosító engedélyt.
 • Ha Ön külföldön elveszíti az állását, nem kell elhagynia az országot, ha
  • betegség vagy baleset miatt vált átmenetileg munkaképtelenné;
  • önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a minőségében regisztrálták az illetékes hatóság nyilvántartásában;
  • szakképzésen vesz részt.
 • Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik munkavállalóként valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy határozatlan ideig ott éljen.
 • Ön 5 évnél rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat határozatlan időtartamú tartózkodásra, ha esetére igaz az alábbi állítások valamelyike:
  • nyugdíjba vonul, és ezt megelőzően egy teljes éven át a kérdéses országban dolgozott, vagy legalább 3 évig ott élt megszakítás nélkül;
  • abbahagyja a munkát, mert munkaképtelenné vált, és előtte legalább 2 évig megszakítás nélkül az országban élt;
  • abbahagyja a munkát, mert munkahelyi baleset vagy a foglalkozása gyakorlása közben bekövetkezett egészségkárosodás miatt munkaképtelenné vált;
  • határ menti ingázóként egy másik uniós országban kezd el dolgozni, de ezt megelőzően legalább 3 évig megszakítás nélkül abban az országban élt, ahol el szeretné nyerni a határozatlan időtartamú tartózkodás jogát, és ide – a tartózkodás helye szerinti országba – hetente legalább egyszer visszatér.
 • A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/workresident_hu

A SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK
ELISMERTETÉSE

 • Ha olyan szakmában kíván dolgozni külföldön, amelynek gyakorlása az adott országban szabályozott, akkor munkába állás előtt hivatalosan el kell ismertetnie szakmai képesítését.
 • Egy szakma akkor minősül szabályozottnak, ha gyakorlása meghatározott képesítő oklevélhez vagy vizsga letételéhez, illetve szakmai szervezetbeli tagsághoz kötött.
 • Ha az Ön hazájában szakmája nem szabályozott, de a célországban, ahol szakmáját gyakorolni kívánja, igen, akkor felkérhetik annak igazolására, hogy hazájában az elmúlt 10 év folyamán legalább 1 évig gyakorolta az adott szakmát.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/pq_hu

IGÉNYBE VEHETI-E ÖN KÜLFÖLDÖN
A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ-
RENDSZERT?

 • Külföldi tartózkodás, illetve munkavállalás esetén Ön vagy a saját hazájának, vagy a fogadó országnak a társadalombiztosítási rendszerében rendelkezik biztosítással. Az, hogy melyik országéban, nem választható meg szabadon.
 • Ez a következők függvénye:
  • munkaügyi helyzet, és
  • lakóhely szerinti ország.
 • A szociális ellátásnak az a feltétele, hogy a munkavállaló nyilvántartásba vetesse magát a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerében. Attól kezdve a munkavállaló és eltartott hozzátartozói jogosultak lesznek a helyi törvényeknek megfelelő szociális juttatásokra betegség, családi okok, munkanélküliség, munkahelyi baleset és megbetegedés, nyugdíjazás és korai nyugdíjazás, valamint elhalálozás esetén.
 • Azt, hogy Önt pontosan milyen ellátások illetik meg, számos országban befolyásolhatja, hogy milyen hosszú időn keresztül fizetett járulékot az adott országban
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/social_hu

A VALÓ ÉLETBŐL VETT PÉLDA
Határ menti ingázás

Françoise Franciaországban él, de a hét 4 napján Belgiumban dolgozik egy távközlési cégnél. Mivel határ menti ingázó, a szociális ellátás kapcsán bizonyos jogai eltérnek. A társadalombiztosítási járulékot Belgiumban vonják le a munkabéréből, ezért az ottani rendszerben biztosítotti jogviszonya van. Ám ha hazájában, Franciaországban betegszik meg, ott is jogosult orvosi ellátásra, illetve ott is folyamodhat szociális juttatásokért, ha elveszítené munkáját.

JOGA VAN-E AHHOZ, HOGY
CSALÁDJÁT MAGÁVAL VIGYE?

 • Uniós polgárként az Ön EU-ország állampolgárságával rendelkező házastársa, gyermekei és unokái ugyanolyan feltételekkel tartózkodhatnak egy másik EU-országban munkavállalóként, álláskeresőként, nyugdíjasként, illetve diákként, mint Ön.
 • Ha nem kívánnak munkát vállalni, eltartottként is élhetnek Önnel egy háztartásban.
 • Ha Ön alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként 3 hónapnál hosszabb ideig dolgozik egy másik uniós országban, házastársa, illetve eltartott gyermekei és unokái minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak a fogadó országban.
 • Uniós polgárként az Ön családtagjainak joguk van arra, hogy határozatlan ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint Önre.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/children_hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

https://europa.eu/youreurope/hu

Ez a kiadvány az alábbi formátumokban 23 nyelven elérhető:

PDF PRINT