MITKÄ OVAT
OLESKELUOIKEUTENI?

 • Sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa, jos olet siellä töissä tai työkomennuksella tai toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana. Säännöt kuitenkin vaihtelevat sen mukaan, oleskeletko maassa enintään 3 kuukautta, yli 3 kuukautta vai pysyvästi.
 • Jos oleskelusi kestää alle 3 kuukautta, tarvitset vain voimassa olevan kansallisen henkilökortin tai passin.
 • Jos oleskelu kestää yli 3 kuukautta, voit joutua rekisteröitymään paikkakuntasi asukkaaksi ja osoittamaan, että käyt töissä. Saat todistuksen oleskeluoikeudestasi.
 • Jos jäät työttömäksi toisessa maassa asuessasi, voit edelleen asua maassa, jos olet
  • tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi
  • virallisesti rekisteröitynyt työnhakijaksi, joka on joutunut tahtomattaan työttömäksi
  • ammatillisessa koulutuksessa.
 • Jos olet asunut laillisesti työntekijänä toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti 5 vuoden ajan, saat kyseisessä maassa automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden.
 • Voit saada pysyvän oleskeluoikeuden myös ennen kuin 5 vuotta tulee täyteen, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  • jäät eläkkeelle ja olet ollut maassa työssä viimeisten 12 kuukauden ajan tai asunut siellä yhtäjaksoisesti 3 vuoden ajan
  • joudut lopettamaan työskentelyn, koska olet työkyvytön, ja olet asunut maassa yhtäjaksoisesti 2 vuoden ajan
  • joudut lopettamaan työskentelyn, koska olet työkyvytön työtapaturman tai työperäisen sairauden vuoksi
  • aloitat työskentelyn toisessa EU-maassa niin sanottuna rajatyöntekijänä. Tällöin sinun on palattava asuinpaikkaasi vähintään kerran viikossa. Lisäksi sinun on oltava työskennellyt aikaisemmin yhtäjaksoisesti 3 vuoden ajan maassa, jossa haluat saada pysyvän oleskeluoikeuden.
 • Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi voi päättää karkottaa sinut maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi. Näin voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat erittäin vakavan uhan.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/workresident_fi

TUNNUSTETAANKO AMMATTIPÄTEVYYTENI?

 • Jos haluat työskennellä toisessa EU-maassa ja toimit ammatissa, joka on kyseisessä maassa säännelty ammatti, voit joutua anomaan ammattipätevyytesi virallista tunnusta
 • Ammatti on säännelty, jos sen harjoittaminen edellyttää tietyn tutkinnon suorittamista, tiettyjen tenttien läpäisemistä tai merkitsemistä viranomaisen tai ammatillisen elimen rekisteriin.
 • On mahdollista, että ammattiasi säännellään toisessa EU-maassa, vaikka kotimaassasi näin ei olisikaan. Tällaisessa tilanteessa voit joutua todistamaan, että olet harjoittanut ammattia kotimaassasi vähintään vuoden ajan viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/pq_fi

OLENKO OIKEUTETTU SOSIAALITURVAAN?

 • Kun asut tai työskentelet ulkomailla, olet oikeutettu joko kotimaasi tai kohdemaasi sosiaaliturvaan. Et voi itse valita, minkä maan järjestelmän piiriin kuulut.
 • Maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, määräytyy seuraavien tekijöiden perusteella:
  • työtilanteesi
  • asuinmaasi.
 • Sinun on yleensä liityttävä kohdemaasi sosiaaliturvajärjestelmään, jolloin sinä ja huollettavasi kuulutte kyseisen maan sosiaaliturvan piiriin. Etuudet, kuten sairausturva, perhe-etuudet, työttömyysturva, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke- etuudet ja avustukset kuolemantapausten yhteydessä, määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan.
 • Monissa maissa etuudet, joihin olet oikeutettu, riippuvat siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/social_fi

ESIMERKKITAPAU
Rajatyöntekijät

Françoise asuu Ranskassa mutta käy neljänä päivänä viikossa töissä Belgiassa viestintäalan yrityksessä. Rajatyöntekijänä osa hänen sosiaaliturvaa koskevista oikeuksistaan poikkeaa tavanomaisesta tilanteesta. Koska Françoise työskentelee Belgiassa, hänen on maksettava sosiaaliturvamaksunsa Belgiaan. Tämän vuoksi hän kuuluu Belgian sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Jos Françoise sairastuu kotimaassaan Ranskassa, hänellä on silti oikeus sairaanhoitoon. Jos hän jää työttömäksi, hän voi hakea etuuksia Ranskassa.

VOIKO PERHE MUUTTAA
MUKANANI?

 • Puolisosi ja lapsesi tai lapsenlapsesi, jotka ovat EU-kansalaisia, voivat tehdä työtä, hakea työtä, olla eläkkeellä tai opiskella toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin sinäkin.
 • Perheenjäsenet, jotka eivät aio työskennellä kohdemaassa, voivat muuttaa mukanasi, jos he ovat huollettaviasi.
 • Jos olet toisessa maassa työssä yli kolme kuukautta paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, puolisosi tai huollettavanasi olevat lapset ja lapsenlapset voivat oleskella luonasi ilman, että heiltä edellytetään muiden ehtojen täyttymistä.
 • EU:n kansalaisena perheenjäsenesi voi saada automaattisesti oikeuden pysyvään oleskeluun samoilla ehdoilla kuin sinä, jos hän on asunut laillisesti kohdemaassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/children_fi

Tämä julkaisu on myös saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:

PDF PRINT