Cum putem trăi împreună? Care este istoria noastră comună?

Cum funcționează instituțiile noastre europene?

Distracție plăcută la lectura și (re)descoperirea Uniunii Europene.

 

 

 

Formate disponibile

Această publicație online este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT         HTML

Părerea dumneavoastră contează!

Publicată în februarie 2020 de către

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Unitatea „Redactare și comunicare țintită”
1049 Bruxelles
BELGIA

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020
https://op.europa.eu/ro/publications

Considerați că această publicație este utilă? Comunicați-ne opiniile dumneavoastră:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00753-1
doi:10.2775/91054
NA-04-19-232-RO-N
Print
ISBN 978-92-76-00730-2
doi:10.2775/86181
NA-04-19-232-RO-C
HTML
ISBN 978-92-76-11516-8
doi:10.2775/07999
NA-04-19-232-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2020

Reutilizarea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39).