Cum putem trăi împreună? Care este istoria noastră comună?

Cum funcționează instituțiile noastre europene?

Distracție plăcută la lectura și (re)descoperirea Uniunii Europene.

 

 

 

Formate disponibile

Această publicație online este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT         HTML

Părerea dumneavoastră contează!

Manuscris actualizat în martie 2022 de către

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Unitatea „Redactare și comunicare țintită”
1049 Bruxelles
BELGIA

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2022
op.europa.eu/ro/publications

Considerați că această publicație este utilă? Comunicați-ne opiniile dumneavoastră:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-54298-8
doi:10.2775/55751
NA-01-21-467-RO-C
PDF
ISBN 978-92-76-54336-7
doi:10.2775/71949
NA-01-21-467-RO-N
HTML
ISBN 978-92-76-54308-4
doi:10.2775/386533
NA-01-21-467-RO-Q

 

© Uniunea Europeană, 2022

Logo CC

Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Cu excepția cazului în care se prevede altfel, reutilizarea prezentului document este autorizată în temeiul unei licențe Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, cu condiția ca sursa documentului să fie recunoscută și să fie indicate orice modificări.

Pentru orice utilizare sau reproducere a unor elemente care nu sunt deținute de Uniunea Europeană, este posibil să fie necesară solicitarea permisiunii direct de la titularii drepturilor respective.

Toate imaginile © Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care se indică altfel.