Kako živjeti zajedno? Kakva je naša zajednička prošlost?

Kako funkcioniraju naše europske institucije?

Uživajte u čitanju i (ponovnom) učenju o Europskoj uniji!

 

 

 

Dostupni formati

Ova publikacija dostupna je na 24 jezika u sljedećem formatu:

PDF PRINT         HTML

Pomognite nam da budemo bolji!

Objavljeno u veljači 2020.

Europska komisija
Glavna uprava za komunikaciju
Izdavačka služba i ciljane mjere informiranja
1049 Bruxelles
BELGIJA

Luxembourg, Ured za publikacije Europske unije, 2020.
https://op.europa.eu/hr/publications

Je li vam ova publikacija bila korisna? Recite nam što mislite:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00754-8
doi:10.2775/242545
NA-04-19-232-HR-N
Print
ISBN 978-92-76-00741-8
doi:10.2775/23622
NA-04-19-232-HR-C
HTML
ISBN 978-92-76-11515-1
doi:10.2775/743585
NA-04-19-232-HR-Q

© Europska unija, 2020.

Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora.
Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).